Законопроект «Про додаткові гарантії щодо фінансування медичного обслуговування та забезпечення лікарськими засобами окремих категорій громадян»

04 Травня 2017 10:05 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проект Закону Украї­ни «Про додаткові гарантії щодо фінансування медичного обслуговування та забезпечення лікарськими засобами окремих категорій громадян».

Вважаю цей законопроект альтернативним до проекту Закону «Про додаткові державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів особам, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в антитерористичній операції та забезпечують її проведення» за №6328 від 10.04.2017 року, внесеного на розгляд Кабінетом Міністрів України.

Доповідати проект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Мусій Олег Степанович.

Народний депутат України
О.С. Мусій

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про додаткові гарантії щодо фінансування медичного обслуговування та забезпечення лікарськими засобами окремих категорій громадян»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Крайнє зубожіння населення, особливо соціально незахищених верств, призвело до таких негативних явищ, як відмова громадян від необхідної медичної допомоги через її фінансову недоступність. Найбільше потерпають такі категорії населення, як пенсіонери і інваліди, серед яких учасники 2-ї світової війни, батьки, які мають дітей.

Особливі проблеми принесла антитерористична операція (далі — «АТО»), яка призвела до значного збільшення кількості осіб, які, беручи безпосередню участь АТО чи забезпечуючи її проведення як волонтери, опинились у складних життєвих обставинах у зв’язку із негативним впливом на їх фізичне та психологічне здоров’я бойових дій та необхідністю самостійно оплачувати своє лікування. Також зазнали шкоди сім’ї загиблих в АТО, шкоди і моральної і фінансової. На сьогоднішній день існує гостра необхідність запровадження ефективних механізмів фінансування лікування зазначених категорій осіб у т.ч. як визнання вкладу та самопожертви таких осіб заради захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також цінностей, які вони захищали і часто ціною свого здоров’я або й самого життя.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Закону «Про додаткові гарантії щодо фінансування медичного обслуговування та забезпечення лікарськими засобами окремих категорій громадян» (далі — Законопроект) є запровадження державних гарантій та механізму фінансування визначених законопроектом певних категорій громадян шляхом врахування відповідних видатків у програмі державних гарантій у сфері охорони здоров’я.

Проект Закону «Про додаткові гарантії щодо фінансування медичного обслуговування та забезпечення лікарськими засобами окремих категорій громадян» передбачає фінансове забезпечення в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету усіх видатків пов’язаних з наданням медичної допомоги та реімбурсації, перерахованим категоріям громадян у рамках реалізації програми державних гарантій у сфері охорони здоров’я

3. Правові аспекти

У відповідній сфері правового регулювання діють Конституція України, Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та інші закони і підзаконні нормативно-правові акти.

Законопроект подається у пакеті з основним законопроектом «Про державні фінансові гарантії забезпечення населення необхідною медичною допомогою, лікарськими засобами та послугами системи громадського здоров’я», який встановить законодавчі засади організації фінансування надання медичних послуг, лікарських засобів та послуг громадського здоров’я шляхом запровадження програми державних гарантій у сфері охорони здоров’я. Відповідно Законопроект вступить у силу лише після прийняття та набрання чинності Законом України «Про державні фінансові гарантії забезпечення населення необхідною медичною допомогою, лікарськими засобами та послугами системи громадського здоров’я».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту повинна супроводжуватись змінами у фінансуванні охорони здоров’я зі збільшенням обсягів фінансування до реалістично обґрунтованого рівня, з одночасною зміною механізмів фінансування шляхом запровадження контрактних стосунків в охороні здоров’я та програми державних гарантій у сфері охорони здоров’я, у якій будуть враховані додаткові гарантії щодо фінансування медичного обслуговування та забезпечення лікарськими засобами окремих категорій громадян, передбачені цим законом. Прогнозні обсяги фінансування охорони здоров’я, у тому числі за програмою державних гарантій у сфері охорони здоров’я додаються.

5. Регіональний аспект

Прийняття та реалізація Законопроекту не має впливу на розвиток адміністративно-територіальних одиниць.

6. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У Законопроекті відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

9. Вплив реалізації акта на ринок праці

В результаті реалізації законопроект не має впливу на ринок праці.

10. Прогноз результатів

Прийняття та реалізація законопроекту дозволить створити належні умови для забезпечення вразливих категорій населення, у тому числі учасників АТО та членів сімей загиблих у АТО, необхідною медичною допомогою та лікарськими засобами, сприятиме збереженню та зміцненню їх здоров’я та збільшенню тривалості життя, а також дозволить створити правові та фінансово-економічні механізми реалізації прав громадян, врахованих в законопроекті категорій на охорону здоров’я.

Народний депутат України
О.С. Мусій

Додаток до пояснювальної записки до проекту Закону України «Про додаткові гарантії щодо фінансування медичного обслуговування та забезпечення лікарськими засобами окремих категорій громадян» — фінансово-економічне обґрунтування

За прогнозними даними, протягом 2017–2021 рр. очікується стале зростання валового внутрішнього продукту України в середньому на 3,27 відсотка на рік. При цьому очікується продовження скорочення загальної чисельності населення (з 42,4 млн осіб у 2017 р. до 42,1 млн осіб у 2021 р.).

Згідно доказових даних для забезпечення керованості діяльності системи медичного обслуговування та досягнення позитивного впливу на здоровя населення за рахунок збалансування фінансування профілактики і лікуванння хвороб на діяльність галузі охорони здоровя має спрямовуватись не менш ніж 8% від ВВП, причому не менш як 70% цих обсягів повинно покриватися з бюджетних джерел.

Розрахунки здійснено за припущення, що фінансування охорони здоров’я з Державного бюджету шляхом закупівлі послуг через єдиного національного замовника буде збільшено протягом 2017–2020 рр. з 31% (у 2017р.) від загальних витрат на охорону здоров’я році будуть збільшені до 63%.

Прогнозні обсяги витрат на охорону здоров’я у 2017–2021 рр.

2017 2018 2019 2020 2021
ВВП, млн грн. – без урахування інфляції 2 595 600 2 915 700 3 216 300 3 546 000 3 910 800
Населення України (тис. осіб) 42 412 42 323 42 234 42 246 42 057
Прогнозні розрахунки витрат на охорону здоров’я
Загальні витрати на ОЗ
млн грн. 180269 214143 249108 288828 334185
як% від ВВП 6,9% 7,3% 7,7% 8,1% 8,5%
Асигнування з бюджетних джерел на ОЗ 87497 124105 160713 197321 233930
У % від загальних витрат на ОЗ 49% 58% 65% 68% 70%
Аисгнування з державного бюджету за програмою державних гарантій у сфері охорони здоров’я (у 2017 р. медична субвенція 2017) 55540 115637 141992 173297 210537
У % від загальних витрат на ОЗ 31% 54% 57% 60% 63%
Асигнування з місцевих бюджетів на реалізацію програм у сфері ОЗ у т.ч. щодо модернізації закладів охорони здоров’я, зміцнення їх кадрового та матеріально-технічного потенціалу 14990 17438 20218 23393
У % від загальних витрат на ОЗ 7% 7% 7% 7%
Приватні платежі (у т.ч. неформальні) 92722 21414 24911 28883 33419
У % від загальних витрат на ОЗ 51% 10% 10% 10% 10%
Офіційна співоплата 0 68624 63484 62624 66837
У % від загальних витрат на ОЗ 0 32% 25% 22% 20%
Подушова частка асигнувань на реалізацію програми державних гарантій у сфері охорони здоров’я (тис. грн.) 0 2,7 3,4 4,1 5,0
Подушова частка асигнувань на реалізацію місцевих програм у сфері охорони здоров’я (тис. грн.) 0,4 0,4 0,5 0,6
Всього полдушова частка фінансування з бюджетних джерел (тис. грн.) 2,1 2,9 3,8 4,7 5,6
Народний депутат України
О.С. Мусій

Проект

від 25.04.2017 р. № 6328-1

Закон УкраЇни
Про додаткові гарантії щодо фінансування медичного обслуговування та забезпечення лікарськими засобами окремих категорій громадян

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство про особливості медичного обслуговування та забезпечення лікарськими засобами окремих категорій громадян

1. Цей Закон визначає особливості фінансування медичного обслуговування та забезпечення лікарськими засобами громадян, які отримали поранення, контузії або каліцтва під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в антитерористичній операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в антитерористичній операції, учасників бойових дій, ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, пенсіонерів, дітей, вагітних жінок, породіль, жінок, що мають дітей до 3-х років, батьків з багатодітних сімей, інвалідів І-ї, ІІ-ї і ІІІ-ї групи, учасників війни та прирівняних до них категорій, а також осіб, на яких поширюється дія закону «Про підвищення престижності шахтарської праці».

2. Терміни, «медичне обслуговування», «медична допомога», «співоплата», «заклади охорони здоров’я» вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про медичне обслуговування населення в Україні».

3. Інші терміни вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про підвищення престижності шахтарської праці» та інших законодавчих актах України.

Стаття 2. Додаткові державні фінансові гарантії забезпечення медичним обслуговуванням та лікарськими засобами окремих категорій громадян

1. Держава гарантує громадянам, які зазначені в пункті 1 статті 1 цього Закону повну оплату за рахунок коштів державного бюджету медичного обслуговування та забезпечення лікарськими засобами, які входять до програми державних гарантій у сфері охорони здоров’я при наданні:

1) екстреної медичної допомоги;

2) первинної медичної допомоги;

3) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;

4) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

5) стоматологічної медичної допомоги;

6) медичної реабілітації;

7) паліативної допомоги.

2. Співоплата наданої медичної допомоги, передбачена п. 2, 3 статті 23 та п. 1 статті 24 Закону України «Про організацію медичного обслуговування населення в Україні» з громадян перерахованих у пункті 1 статті 1 цього Закону не стягується.

Стаття 4. Особливості реалізації додаткових державних фінансових гарантій надання медичної допомоги та лікарських засобів

1. Додаткові державні фінансові гарантії реалізуються шляхом врахування у державному бюджеті видатків, необхідних для фінансування медичної допомоги і лікарських засобів, включених до програми державних гарантій у сфері охорони здоров’я, у повному обсязі.

2. Громадяни, на яких поширюються додаткові державні фінансові гарантії, звільняються від обов’язку здійснювати співоплату за надану їм медичну допомогу, передбачену п. 2, 3 статті 23 та п. 1 статті 24 Закону України «Про організацію медичного обслуговування населення в Україні».

3. Надання громадянам, на яких поширюються додаткові державні фінансові гарантії, медичної допомоги безоплатно в повному обсязі здійснюється закладами охорони здоров’я з якими укладено договори про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій у сфері охорони здоров’я.

Розділ ІІ

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року, але не раніше дня набрання чинності Законом України «Про медичне обслуговування населення в Україні».

Голова Верховної Ради України
О.С. Мусій

ВИСНОВОК

від 06.09.2017 р.

щодо відповідності проекту нормативно-правового акта вимогам антикорупційного законодавства

Назва проекту акта: проект Закону про додаткові гарантії щодо фінансування медичного обслуговування та забезпечення лікарськими засобами окремих категорій громадян

Реєстр. №  6328-1 від 25.04.2017

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: народний  депутат України Мусій О.С.

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань охорони здоров’я

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 6 вересня, протокол № 109)

Голова комітету Є. Соболєв

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті