Законопроект ««Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення оздоровлення дітей та реабілітації інвалідів»»

06 Жовтня 2017 10:02 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, ст. 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та ст. 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення оздоровлення дітей та реабілітації інвалідів».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Денісова Л.Л.

Народні депутати України Л.Л. Денісова
О.Л. Шевченко
І.О. Єфремова
І.О. Котвіцький
С.О. Фаєрмарк
І.С. Луценко
Т.Д. Кремінь
І.В. Бриченко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України ««Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення оздоровлення дітей та реабілітації інвалідів»»

  1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

В Україні найвищою соціальною цінністю визнаються людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.

Право на охорону здоров’я є основним в системі соціальних прав людини. Здоров’я нації є визначальним в існуванні країни. А здоров’я дітей є вирішальним в розвитку держави.

Надзвичайно актуальним питанням в умовах сьогодення є охорона здоров’я громадян. Соціально-економічні зміни, що відбулись в країні, суттєво вплинули на якість лікування, реабілітацію та оздоровлення українців. Охорона здоров’я це суспільні відносини в медичній, фінансовій, управлінській сферах. І вирішувати проблеми в охороні здоров’я українців необхідно комплексно.

Розвиток в Україні ринку послуг з реабілітації та оздоровлення вимагає від держави нового підходу до гарантування безоплатного забезпечення цих послуг незахищеним верствам населення.

На сьогоднішній день виникла гостра необхідність в посиленні діючого законодавства гарантіями забезпечення дітей оздоровленням в дитячих санаторіях та реабілітацією в реабілітаційних установах інвалідів.

  1. Цілі та завдання законопроекту

Законопроект має на меті забезпечення безоплатного медичного обслуговування дітей і підлітків в дитячих санаторіях та реабілітацію інвалідів в реабілітаційних установах, незалежно від форм власності таких закладів.

  1. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону України

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 60 Основ законодавства України про охорону здоров’я  та до статей 18, 19, 20, 32, 40 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» з метою законодавчого закріплення безоплатного медичного обслуговування дітей і підлітків в дитячих санаторіях та реабілітацію інвалідів в реабілітаційних установах, незалежно від форм власності таких закладів.

  1. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Нормативно-правова база у цій сфері регулюється Конституцією України, Основами законодавства України про охорону здоров’я, Законом України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» іншими законами.

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Ухвалення проекту Закону потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України, які мають бути передбачені Кабінетом Міністрів України при формуванні державного бюджету України на 2018 рік.

На момент прийняття не потребує додаткових витрат із бюджету.

  1. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Наслідком ухвалення проекту має стати активний розвиток ринку надання послуг з оздоровлення та реабілітації в умовах здорової конкуренції.

Народні депутати України Л.Л. Денісова
О.Л. Шевченко
І.О. Єфремова
І.О. Котвіцький
С.О. Фаєрмарк
І.С. Луценко
Т.Д. Кремінь
І.В. Бриченко

Проект

зареєстровано в Парламенті

06.10.2017 р. за № 7185

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення оздоровлення дітей та реабілітації інвалідів

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

  1. В Основах законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 60 слова «До державних дитячих санаторіїв путівки дітям надаються безплатно» замінити словами «До дитячих санаторіїв, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності, путівки дітям надаються безплатно. Фінансування санаторно-курортного лікування дітей забезпечується державою»;

  1. У Законі України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 2 – 3, ст. 36 із наступними змінами):

1) у частині другій статті 18 слова «державної і комунальної форм власності» замінити словами «незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності»;

2) у частині третій статті 19 слова «державної і комунальної форм власності» замінити словами «незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності»;

3) у частині другій статті 20 слова «державної і комунальної форм власності» замінити словами «незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності»;

4) у статті 32 слова «державної або комунальної форми власності» та слова «для отримання реабілітаційних послуг у недержавній реабілітаційній установі інвалід, законний представник дитини-інваліда повинен звернутися до цієї реабілітаційної установи» вилучити;

5) у частині третій статті 40 слова «державної або комунальної форми власності» вилучити.

ІІ. Прикінцеві положення.

  1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.
  2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України А. Парубій

Порівняльна таблиця

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення оздоровлення дітей та реабілітації інвалідів»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст положення (норми) запропонованого проекту акта
Основи законодавства України про охорону здоров’я
Стаття 60. Забезпечення дітей і підлітків медичною допомогою

Медична допомога дітям надається закладами охорони здоров’я та лікарями, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці.

Стаття 60. Забезпечення дітей і підлітків медичною допомогою

Медична допомога дітям надається закладами охорони здоров’я та лікарями, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці.

До державних дитячих санаторіїв путівки дітям надаються безплатно. До дитячих санаторіїв, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності, путівки дітям надаються безплатно. Фінансування санаторно-курортного лікування дітей забезпечується державою.
Діти і підлітки перебувають під диспансерним наглядом. Діти і підлітки перебувають під диспансерним наглядом.
Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»
Стаття 18. Організація медичного обслуговування в реабілітаційних установах

Заклади охорони здоров’я проводять медичний огляд інвалідів, дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію, моніторинг і корекцію стану здоров’я, здійснення лікувально-профілактичних заходів.

Інвалідам, дітям-інвалідам, які проходять реабілітацію в реабілітаційних установах державної і комунальної форм власності, надається безоплатне медичне обслуговування.

Контроль за станом здоров’я інвалідів, дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію, покладається на структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій незалежно від відомчого підпорядкування реабілітаційних установ, їх типу і форми власності.

Порядок організації і перелік медичних послуг, що надаються реабілітаційними установами державної і комунальної форм власності, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 18. Організація медичного обслуговування в реабілітаційних установах

Заклади охорони здоров’я проводять медичний огляд інвалідів, дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію, моніторинг і корекцію стану здоров’я, здійснення лікувально-профілактичних заходів.

Інвалідам, дітям-інвалідам, які проходять реабілітацію в реабілітаційних установах, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності,  надається безоплатне медичне обслуговування.

Контроль за станом здоров’я інвалідів, дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію, покладається на структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій незалежно від відомчого підпорядкування реабілітаційних установ, їх типу і форми власності.

Порядок організації і перелік медичних послуг, що надаються реабілітаційними установами державної і комунальної форм власності, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 19. Організація психологічної підтримки в реабілітаційних установах

Для організації психологічної підтримки і супроводу інвалідів, дітей-інвалідів, їх сімей у реабілітаційних установах може створюватися психологічна служба.

На психологічну службу покладаються функції щодо:

забезпечення єдності психолого-педагогічних і медико-соціальних рекомендацій, професійного відбору та професійного навчання;

діагностики та розвитку задатків і здібностей до професії;

формування свідомого підходу до вибору (зміни) професії, спеціальності, виду та місця трудової діяльності відповідно до стану здоров’я, індивідуальних особливостей і потреб галузей економіки;

створення сприятливих психологічних умов для розвитку задатків, здібностей, професійно важливих якостей особистості;

психологічного супроводу та систематичної психологічної підтримки в процесі професійної адаптації після працевлаштування;

забезпечення психологічної підтримки та супроводу сім’ї інваліда, дитини-інваліда;

участі у підготовці та перепідготовці спеціалістів для реабілітаційних установ.

Інвалідам, дітям-інвалідам, які проходять реабілітацію в реабілітаційних установах державної і комунальної форм власності, послуги психологічних служб надаються безоплатно.

Стаття 19. Організація психологічної підтримки в реабілітаційних установах

Для організації психологічної підтримки і супроводу інвалідів, дітей-інвалідів, їх сімей у реабілітаційних установах може створюватися психологічна служба.

На психологічну службу покладаються функції щодо:

забезпечення єдності психолого-педагогічних і медико-соціальних рекомендацій, професійного відбору та професійного навчання;

діагностики та розвитку задатків і здібностей до професії;

формування свідомого підходу до вибору (зміни) професії, спеціальності, виду та місця трудової діяльності відповідно до стану здоров’я, індивідуальних особливостей і потреб галузей економіки;

створення сприятливих психологічних умов для розвитку задатків, здібностей, професійно важливих якостей особистості;

психологічного супроводу та систематичної психологічної підтримки в процесі професійної адаптації після працевлаштування;

забезпечення психологічної підтримки та супроводу сім’ї інваліда, дитини-інваліда;

участі у підготовці та перепідготовці спеціалістів для реабілітаційних установ.

Інвалідам, дітям-інвалідам, які проходять реабілітацію в реабілітаційних установах, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності, послуги психологічних служб надаються безоплатно.

Стаття 20. Організація харчування в реабілітаційних установах

Організація та відповідальність за якість харчування в реабілітаційних установах незалежно від відомчого підпорядкування, типу, форми власності покладається на засновників (власників) і керівників реабілітаційних установ.

Харчування інвалідів, дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію в реабілітаційних установах державної і комунальної форм власності, здійснюється безоплатно.

Порядок організації і норми харчування осіб, які проходять реабілітацію в реабілітаційних установах, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 20. Організація харчування в реабілітаційних установах

Організація та відповідальність за якість харчування в реабілітаційних установах незалежно від відомчого підпорядкування, типу, форми власності покладається на засновників (власників) і керівників реабілітаційних установ.

Харчування інвалідів, дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію в реабілітаційних установах, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності, здійснюється безоплатно.

Порядок організації і норми харчування осіб, які проходять реабілітацію в реабілітаційних установах, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 32. Порядок і умови отримання реабілітаційних послуг

Інвалідам, дітям-інвалідам, у тому числі з важкими формами інвалідності, які потребують реабілітації відповідно до висновків медико-соціальних комісій, створюються необхідні умови для отримання реабілітаційних послуг.

Для отримання реабілітаційних послуг, визначених індивідуальною програмою реабілітації інваліда, в реабілітаційній установі державної або комунальної форми власності інвалід, законний представник дитини-інваліда повинен звернутися з письмовою заявою до місцевої державної адміністрації за місцем проживання.

Стаття 32. Порядок і умови отримання реабілітаційних послуг

Інвалідам, дітям-інвалідам, у тому числі з важкими формами інвалідності, які потребують реабілітації відповідно до висновків медико-соціальних комісій, створюються необхідні умови для отримання реабілітаційних послуг.

Для отримання реабілітаційних послуг, визначених індивідуальною програмою реабілітації інваліда, в реабілітаційній установі інвалід, законний представник дитини-інваліда повинен звернутися з письмовою заявою до місцевої державної адміністрації за місцем проживання.

Для отримання реабілітаційних послуг у недержавній реабілітаційній установі інвалід, законний представник дитини-інваліда повинен звернутися до цієї реабілітаційної установи. Відсутній
У разі неможливості реабілітації інваліда, дитини-інваліда в Україні і за наявності відповідних коштів центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, охорони здоров’я, в межах своїх повноважень приймають рішення про направлення інваліда, дитини-інваліда на реабілітацію за кордон. У разі неможливості реабілітації інваліда, дитини-інваліда в Україні і за наявності відповідних коштів центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, охорони  здоров’я, в межах своїх повноважень приймають рішення про направлення інваліда, дитини-інваліда на реабілітацію за кордон.
Стаття 40. Фізкультурно-спортивна реабілітація

Фізкультурно-спортивна реабілітація спрямовується на підвищення рухової активності, оздоровлення, формування компенсаторних функцій організму і позитивної мотивації в інвалідів, дітей-інвалідів до суспільної адаптації.

Фізкультурно-спортивну реабілітацію, проведення з інвалідами, дітьми-інвалідами фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів організовують центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, освіти, молоді, фізичної культури та спорту.

Інвалідам, дітям-інвалідам послуги з фізкультурно-спортивної реабілітації реабілітаційними установами державної і комунальної форм власності надаються безоплатно.

Фізкультурно-спортивна реабілітація інвалідів, дітей-інвалідів здійснюється відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації та супроводжується медичним спостереженням за ними.

Стаття 40. Фізкультурно-спортивна реабілітація

Фізкультурно-спортивна реабілітація спрямовується на підвищення рухової активності, оздоровлення, формування компенсаторних функцій організму і позитивної мотивації в інвалідів, дітей-інвалідів до суспільної адаптації.

Фізкультурно-спортивну реабілітацію, проведення з інвалідами, дітьми-інвалідами фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів організовують центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, освіти, молоді, фізичної культури та спорту.

Інвалідам, дітям-інвалідам послуги з фізкультурно-спортивної реабілітації реабілітаційними установами надаються безоплатно.

Фізкультурно-спортивна реабілітація інвалідів, дітей-інвалідів здійснюється відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації та супроводжується медичним спостереженням за ними.

Народні депутати України Л.Л. Денісова
О.Л. Шевченко
І.О. Єфремова
І.О. Котвіцький
С.О. Фаєрмарк
І.С. Луценко
Т.Д. Кремінь
І.В. Бриченко

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті