Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо покращення умов застосування реєстраторів розрахункових операцій»

15 Листопада 2017 12:08 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України, в порядку законодавчої ініціативи вносимо до Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо покращення умов застосування реєстраторів розрахункових операцій».

Доповідати зазначений законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Фролов М.О.

Народні депутати УкраїниМ.О. Фролов
Р.Є. Демчак
Г.Л. Чекіта
А.В. Шинькович

В.В. Мельниченко

Т.З. Юрик

С.І. Мельник

О.В. Кірш

В.О. Гуляєв

П.М. Кишкар

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту.

Необхідною умовою відокремлення чесного малого бізнесу, суб’єктами якого спрощена система оподаткування не використовується з метою мінімізації сплати податків, від середнього та великого бізнесу, суб’єктами якого спрощена система оподаткування може використовуватися з метою легалізації продажу товарів, незаконно ввезених на територію України чи придбаних в межах схем оптимізації та відвертого ухилення від сплати податків, є вжиття заходів, спрямованих на детінізацію обігу товарів та послуг та розрахункових операцій при подальшому продажу товарів населенню.

Єдиним цивілізованим способом контролю за обсягом доходу як умовою перебування на спрощеній системі оподаткування, є застосування реєстраторів розрахункових операцій в галузі торгівлі, громадського харчування та послуг.

Водночас для реального малого бізнесу з порівняно невеликим обсягом розрахунків придбання реєстраторів розрахункових операцій, які створюють контрольну стрічку в електронній формі та дозволяють передавати необхідну інформацію в органи Державної фіскальної служби України, створює додаткове фінансове навантаження у вигляді вартості РРО.

Всі цивілізовані держави на певному етапі розвитку суспільства та в межах виконання завдань з детінізації економічних відносин та фінансових потоків, запроваджують обов’язкове застосування РРО для переважної більшості суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від категорії бізнесу.

За таких обставин, необхідним завданням з боку держави є, насамперед, створення умов для добровільного застосування реєстраторів розрахункових операцій суб’єктами реального малого бізнесу шляхом надання державних гарантій компенсації вартості придбаних реєстраторів розрахункових операцій, що дозволить забезпечити реальну державну підтримку малих суб’єктів підприємницької діяльності.

Іншою проблемою, з якою щодня мають справу всі суб’єкти господарювання, є питання видачі розрахункових документів покупцям при здійсненні дистанційної торгівлі та забезпечення відповідності сум отриманих готівкових коштів показникам денного звіту.

Сегмент дистанційної торгівлі товарами стрімко зростає протягом останніх п’яти років та спостерігається тенденція до подальшого збільшення обсягів продажу товарів через мережу Інтернет чи іншими способами, при яких розрахунки відбуваються при отриманні товарів покупцем поза межами господарських одиниць продавця товарів.

Водночас чинні положення Закону України «застосування реєстраторів операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» не врегульовують з точки зору захисту інтересів чесного бізнесу питання видачі розрахункових документів, сформованих РРО, покупцям при доставці товарів як власними засобами продавця, так і сторонньою організацією, питання видачі фіскальних чеків продавцем при проведенні розрахунків через фінансові установи, а не безпосередньо з продавцем товарів, а також питання строків повернення отриманих готівкових коштів при дистанційній торгівлі.

Чинні положення Закону України «застосування реєстраторів операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» з одного боку, зобов’язують, при дистанційній торгівлі, провести розрахункову операцію через реєстратор, при відвантаженні товарів та надати покупцю відповідний розрахунковий документ, а з іншого боку, зобов’язують продавця забезпечити відповідність отриманих від покупців готівкових коштів даним денного звіту. Разом з тим, отримана при доставці товарів покупцям готівка далеко не завжди може бути оприбуткована суб’єктом господарювання в день передачі товару покупцю.

Крім того, неврегульованим є питання видачі розрахункових документів продавцем при доставці товарів покупцю засобами іншого суб’єкта господарювання (стороннього перевізника).

Такі прогалини в законодавстві несуть ризик застосування значних штрафних санкцій для продавців товарів (послуг).

Окремою проблемою, наявність якої викликає масу скарг представників всього бізнесу, є ведення книги обліку розрахункових операцій, яка є застарілою в умовах осучаснення системи розрахунків та суттєві фінансові санкції, пов’язані з порушеннями порядку її ведення.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою зазначеного законопроекту є, по-перше, запровадження механізму підтримки малого бізнесу в частині витрат на придбання реєстраторів розрахункових операцій, по-друге, усунення законодавчих прогалин у застосуванні реєстраторів розрахункових операцій при дистанційній торгівлі.

Досягнення першої мети законопроекту пропонується шляхом передбачення для фізичних осіб-підприємців, які не зобов’язані застосовувати РРО, проте бажають добровільно їх придбати та застосовувати у господарській діяльності, можливості зарахування витрачених коштів на придбання РРО, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, шляхом зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку.

Досягнення другої мети законопроекту пропонується шляхом врегулювання питань застосування реєстраторів розрахункових операцій та видачі розрахункових документів при дистанційній торгівлі.

Для вирішення вищевказаних проблем законопроектом пропонується внести ряд змін та доповнень до Податкового кодексу України та Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», якими передбачається:

в частині компенсації вартості реєстраторів розрахункових операцій:

– передбачення права зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку на вартість одного реєстратора розрахункових операцій, придбаного платником єдиного податку першої-третьої групи, який звільнений від обов’язку застосування реєстраторів розрахункових операцій, у виробників або постачальників, визначених Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (в межах граничної суми компенсації, яка передбачена на рівні трьох прожиткових мінімумів доходів громадян) протягом двох років з дня набрання чинності Законом;

– запровадження умов для проведення компенсації вартості РРО, а саме: модель придбаного РРО має бути включена до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та забезпечувати створення контрольної стрічки в електронній формі; реєстратор розрахункових операцій має бути введений в експлуатацію, зареєстрований у контролюючому органів та застосовуватися платником єдиного податку у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг при здійсненні розрахункових операції в готівковій та/або в безготівковій формі до дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такого платника та/або до закінчення строку служби РРО та/або до відмови від спрощеної системи оподаткування та/або до настання обставин, за наявності яких платник єдиного податку має перейти на загальну систему оподаткування; РРО не може бути відчужено чи передано у користування іншим особам, крім випадків передання виробнику (постачальнику) чи центру сервісного обслуговування у випадках, передбачених законодавством

– передбачення подання платником єдиного податку заяви та необхідних документів як підстави для застосування механізму зменшення податкових зобов’язань на вартість РРО;

– визначення сум єдиного податку, на які може бути зменшено податкові зобов’язання на вартість РРО за один період сплати єдиного податку, а саме: для першої та другої групи — на 50 відсотків суми єдиного податку, що підлягає сплаті такими платниками, для третьої групи — на самостійно визначену такими платниками суму в межах до 50 відсотків єдиного податку, що підлягає сплаті;

– встановлення можливості продовження компенсації вартості придбаного реєстратора розрахункових операцій навіть у випадку якщо після подання заяви про зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку платником було перевищено обсяг доходу понад 1000000 гривень;

– встановлення обов’язку відображення платниками єдиного податку в податкових деклараціях сум зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку на вартість одного реєстратора розрахункових операцій.

в частині законодавства про застосування реєстраторів розрахункових операцій:

– уточнення та доповнення поняття «розрахункова операція» та приведення у відповідність з іншими законодавчими актами засобів проведення розрахункових операцій;

– скасування обов’язку ведення книги обліку розрахункових операцій;

– врегулювання питання проведення розрахункових операцій та видачі розрахункових документів покупцям при реалізації товарів дистанційним способом з доставкою засобами продавця та проведенням розрахунків поза місцезнаходженням господарської одиниці продавця, запровадження можливості направлення копій розрахункового документа на оплату товару покупцю на адресу його електронної пошти та/або на номер мобільного телефону за допомогою SMS-повідомлень та/або шляхом розміщення в особистому кабінеті на сайті продавця. При цьому не передбачається наявності РРО на кожного кур’єра продавця товарів, тобто не створюється додаткового навантаження на бізнес у вигляді вартості РРО;

– врегулювання питання проведення розрахункових операцій та видачі розрахункових документів покупцям при реалізації товарів дистанційним способом з доставкою їх іншим суб’єктом господарювання та проведенням розрахунків через фінансову установу;

– скасування обов’язку забезпечення суб’єктом господарювання відповідності суми готівкових коштів на місці проведення розрахунків даним денного звіту РРО при реалізації товарів дистанційним способом з доставкою засобами продавця та проведенням розрахунків поза місцезнаходженням господарської одиниці продавця;

– запровадження строку для оприбуткування в касі продавця отриманих його кур’єрами готівкових коштів від покупців протягом 96 годин з дати роздрукування розрахункового документа на передачу товару покупцю через власну службу доставки продавця;

– приведення у відповідність до запропонованих змін визначення складу правопорушення щодо невідповідності на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі, зазначеній у денному звіті РРО.

3. Правові аспекти

Дана сфера відносин регулюється Податковим кодексом України та Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Підвищення прозорості розрахункових операцій, виведення значної кількості товарів з тіньового обігу сприятиме створенню сприятливих умов для залучення прямих іноземних інвестицій в Україну, ліквідації поширених схем ухилення від оподаткування, що дозволить збільшити доходи як державного, так і місцевих бюджетів. Реалізація законопроекту не потребує прямих витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує висновків Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не потребує проведення консультацій із соціальними партнерами.

10. Прогноз результатів

Прийняття та реалізація запропонованого законопроекту сприятиме детінізації розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, дозволить усунути прогалини у правовому регулюванні в сфері застосування РРО при дистанційній торгівлі, сприятиме захисту прав покупців (споживачів) на отримання розрахункових документів як доказів придбання товарів та проведення розрахунків з продавцями при дистанційній торгівлі, дозволить фізичним особам-підприємцям компенсувати вартість придбаних реєстраторів розрахункових операцій без підвищення податкового навантаження на них, та скасує необґрунтовані фінансові санкції для чесного бізнесу.

Народні депутати УкраїниМ.О. Фролов
Р.Є. Демчак

Г.Л. Чекіта

А.В. Шинькович

В.В. Мельниченко

Т.З. Юрик

С.І. Мельник

О.В. Кірш

В.О. Гуляєв

П.М. Кишкар

 

Проект

зареєстровано в Парламенті

10.11.2017 р. за № 7182

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. Статтю 295 доповнити пунктами 295.10–295.11 такого змісту:

«295.10. Платники єдиного податку першої–третьої груп (фізичні особи — підприємці), які звільнені від обов’язку застосування реєстраторів розрахункових операцій відповідно до закону, але добровільно придбали їх та почали застосовувати у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, мають право зменшити податкові зобов’язання по сплаті єдиного податку на умовах та в порядку, визначених підпунктами 295.10.1 — 295.10.6 цього пункту.

295.10.1. Платник єдиного податку першої-третьої групи (фізична особа — підприємець), який звільнений від обов’язку застосування реєстраторів розрахункових операцій відповідно до закону, має право зменшити податкові зобов’язання по сплаті єдиного податку на вартість одного реєстратора розрахункових операцій, придбаного таким платником єдиного податку у виробників або постачальників, визначених Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (в межах граничної суми компенсації, визначеної підпунктом 295.10.2 цього пункту), у разі дотримання таких умов в сукупності:

1) модель реєстратора розрахункових операцій включена до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та забезпечує створення контрольної стрічки в електронній формі;

2) реєстратор розрахункових операцій введений в експлуатацію (в тому числі переведений у фіскальний режим роботи), зареєстрований у контролюючому органів та застосовується платником єдиного податку у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг при здійсненні розрахункових операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів тощо) до дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такого платника та/або до закінчення строку служби реєстратора розрахункових операцій та/або до відмови від спрощеної системи оподаткування та/або до настання обставин, передбачених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 цього Кодексу;

3) реєстратор розрахункових операцій не відчужується та/або не передається у користування іншим особам, крім випадків передання виробнику (постачальнику) чи центру сервісного обслуговування у випадках, передбачених законодавством.

295.10.2. Гранична сума компенсації вартості одного реєстратора розрахункових операцій, придбаного платником єдиного податку першої-третьої групи (фізичною особою-підприємцем) за рахунок зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку становить не більше трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, в якому було придбано такий реєстратор.

295.10.3. Зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку, передбачене цим пунктом, проводиться на підставі заяви платника єдиного податку першої–третьої групи (фізичної особи — підприємця) до контролюючого органу, до якої додаються повідомлення про застосування реєстратора розрахункових операцій таким платником, документи, що підтверджують факт придбання та вартість реєстратора розрахункових операцій, а також засвідчують його реєстрацію у контролюючому органі.

Форми заяви про зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку, перелік документів, що додаються до такої заяви, строки та порядок їх подання до контролюючих органів затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

295.10.4. Зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку, передбачене пунктом 295.10 цього Кодексу, здійснюється:

платниками єдиного податку (фізичними особами — підприємцями) першої та другої груп — з першого числа календарного місяця, наступного за місяцем, в якому до відповідного контролюючого органу було подано заяву про зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку та додатки до неї;

платниками єдиного податку (фізичними особами — підприємцями) третьої групи — з першого числа календарного кварталу, в якому до відповідного контролюючого органу було подано заяву про зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку та додатки до неї.

Сума, на яку можуть бути зменшені податкові зобов’язання по сплаті єдиного податку становить:

для платників єдиного податку (фізичних осіб — підприємців) першої та другої груп — 50 відсотків суми єдиного податку, що підлягає сплаті такими платниками згідно положень цього Кодексу;

для платників єдиного податку (фізичних осіб — підприємців) третьої групи — визначається такими платниками самостійно в межах до 50 відсотків суми єдиного податку, що підлягає сплаті згідно положень цього Кодексу.

295.10.5. Зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку, передбачене пунктом 295.10 цього Кодексу, може бути застосовано до повного покриття вартості придбаного реєстратора розрахункових операцій в межах граничної суми компенсації або до дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності платника єдиного податку та/або до закінчення строку служби реєстратора розрахункових операцій та/або до відмови від спрощеної системи оподаткування та/або до настання обставин, передбачених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 цього Кодексу.

295.10.6. У разі якщо після подання заяви про зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку та додатків до неї платником єдиного податку другої або третьої групи (фізичною особою — підприємцем) було перевищено обсяг доходу понад 1 000 000 гривень, за таким платником зберігається право на зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку на вартість придбаного реєстратора розрахункових операцій в межах граничної суми компенсації або до настання обставин, передбачених підпунктом 295.10.5 пункту 295.10 цього Кодексу.

295.11. На платників єдиного податку першої-третьої груп (фізичні особи — підприємці), які подали до контролюючого органу заяву про зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку з підстав, визначених пунктом 295.10. статті 295 цього Кодексу, поширюється дія Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

На платників єдиного податку першої-третьої груп (фізичні особи — підприємці), які подали до контролюючого органу заяву про зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку з підстав, визначених пунктом 295.10. статті 295 цього Кодексу, не поширюються положення пунктів 30.6 та 30.8. статті 30 цього Кодексу.

Платники єдиного податку першої-третьої груп (фізичні особи — підприємці), які подали до контролюючого органу заяву про зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку з підстав, визначених пунктом 295.10. статті 295 цього Кодексу, не мають права відмовитися від використання зазначеної податкової пільги або зупинити її використання.»

2. У статті 296:

1) в абзаці першому пункту 296.2 після слів «щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 цього Кодексу» доповнити словами «,а також суми зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку відповідно до пункту 295.10 статті 295 цього Кодексу.»

2) підпункт 296.5.3 пункту 296.5 доповнити абзацом третім такого змісту:

«3) суми зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку відповідно до пункту 295.10 статті 295 цього Кодексу.»

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

2. Встановити, що положення пункту 1 підрозділу І цього Закону (щодо доповнення статті 295 Податкового кодексу України пунктами 295.10-295.11) застосовуються до платників єдиного податку, які придбали реєстратори розрахункових операцій протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом.

3. Внести до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315 із наступними змінами) такі зміни:

1) У статті 2:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«розрахункова операція — це: приймання від покупця готівкових коштів, приймання в якості оплати коштів за допомогою електронних платіжних засобів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), в тому числі в рахунок повної чи часткової попередньої оплати товарів (послуг) або в рахунок погашення вартості товарів (послуг), реалізованих покупцю з відстроченням чи з розстроченням платежу, видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування для розрахунку за реалізовані товари (послуги) електронних платіжних засобів незалежно від місця та способу реалізації товарів (послуг) — оформлення відповідного розрахункового документа щодо повної або часткової оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця; прийом від покупців (споживачів) коштів для подальшого переказу, в тому числі з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування; прийом та виплата коштів при здійсненні операцій купівлі-продажу іноземної готівкової валюти; при реалізації товарів дистанційним способом з доставкою засобами продавця та проведенням розрахунків поза місцезнаходженням господарської одиниці продавця — фіксація передачі товарів з господарської одиниці продавця з ознакою «відстрочення платежу» чи «часткова оплата» в залежності від умов правочину з покупцем, а також фіксація отримання продавцем від покупця готівкових коштів; при реалізації товарів дистанційним способом з доставкою їх іншим суб’єктом господарювання та проведенням розрахунків через фінансову установу за наявності відповідної угоди між продавцем товарів та фінансовою установою — фіксація передачі товарів з господарської одиниці продавця з ознакою «оплата фінансовій установі»;

в абзаці сімнадцятому слова «продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти» замінити словами «проведення розрахункової операції»;

абзац дев’ятнадцятий виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«реалізація товарів дистанційним способом — в значенні, наведеному в Законі України «Про електронну комерцію»;

2) У статті 3:

в абзаці першому слова «(із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо)» замінити словами «(із застосуванням електронних платіжних засобів тощо)»;

пункт 1 викласти в наступній редакції:

«1) проводити розрахункові операції на повну суму вартості товарів (наданих послуг) або на частину фактично оплаченої покупцем вартості товарів (наданих послуг) в разі здійснення часткових розрахунків чи на повну суму прийнятих для подальшого переказу готівкових коштів через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;»

доповнити пунктом 1–2 такого змісту:

«1–2) при реалізації товарів дистанційним способом з доставкою засобами продавця та проведенням розрахунків поза місцезнаходженням господарської одиниці продавця — проводити розрахункові операції з ознакою «відстрочення платежу» (при оплаті повної суми вартості товару) чи з ознакою «часткова оплата» (при оплаті частини вартості товару) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій та переданням таких розрахункових документів покупцю засобами продавця, а за фактом отримання продавцем від покупця готівкових коштів чи оплати покупцем за допомогою електронних платіжних засобів — проводити розрахункові операції на повну суму отриманих від покупця коштів через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів та направленням їх копій на адресу електронної пошти покупця (у випадку її надання продавцю при укладенні правочину) та/або на номер мобільного телефону за допомогою SMS-повідомлень та/або розміщення в особистому кабінеті на сайті продавця;»

доповнити пунктом 1–3 такого змісту:

«1-3) при реалізації товарів дистанційним способом з доставкою їх іншим суб’єктом господарювання та проведенням розрахунків через фінансову установу за наявності відповідної угоди між продавцем товарів та фінансовою установою — проводити розрахункові операції через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій з ознакою «оплата фінансовій установі»;

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2) продавці товарів (послуг) — видавати покупцю (споживачу), особі, яка повертає товар чи відмовляється від послуги розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної розрахункової операції, або направляти копію такого розрахункового документа на електронну пошту покупця та/або на номер мобільного телефону за допомогою SMS повідомлень та/або розміщення в особистому кабінеті на сайті продавця у випадках, передбачених пунктом 1-2 цієї статті, а при реалізації товарів дистанційним способом з доставкою їх іншим суб’єктом господарювання та проведенням розрахунків через фінансову установу за наявності відповідної угоди між продавцем товарів та фінансовою установою — передавати роздрукований розрахунковий документ суб’єкту господарювання, який здійснює доставку товарів; суб’єкти господарювання, які здійснюють доставку товарів продавців — надавати покупцю отриманий від продавця розрахунковий документ; суб’єкти господарювання, які здійснюють операції з приймання готівки для подальшого її переказу — видавати покупцю (споживачу) розрахунковий документ встановленої форми на повну суму прийнятої готівки»;

у пункті 5 слова «книги обліку розрахункових операцій та» виключити;

у пункті 6 слова «книг обліку розрахункових операцій та» виключити;

пункт 13 викласти в такій редакції:

«13) забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій за готівковою формою оплати, а у випадку використання розрахункової книжки — загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня.

Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб-підприємців, які у передбачених законом випадках звільнені від обов’язку застосування реєстраторів розрахункових операцій та на випадки, передбачені пунктом 13–1 цієї статті.»;

доповнити пунктом 13–1 такого змісту:

«13–1) при реалізації товарів дистанційним способом з доставкою засобами продавця та проведенням розрахунків поза місцезнаходженням господарської одиниці продавця — забезпечувати оприбуткування повної суми отриманих від покупців готівкових коштів в касі суб’єкта господарювання (його господарської одиниці) не пізніше 96 годин з часу проведення відповідної розрахункової операції готівковими коштами з ознакою «відстрочення платежу» (при оплаті повної суми вартості товару) чи з ознакою «часткова оплата» (при оплаті частини вартості товару). Порушення цього правила тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством з регулювання обігу готівки.»

3) У статті 5 слова «книги обліку розрахункових операцій та» виключити;

4) У статті 8 слова «книг обліку розрахункових операцій» виключити;

5) У пункті 12 статті 9 слова «(оптова торгівля тощо)» замінити словами «(склади, місця зберігання товарів при оптовій торгівлі)»;

6) У статті 10 слова «та книг обліку розрахункових операцій», виключити;

7) У пункті 1 статті 17:

в абзаці першому слова «невідповідності у юридичних осіб на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті, більше ніж на 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а в разі використання юридичною особою розрахункової книжки» замінити словами «невідповідності у суб’єктів господарювання на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті за готівковою формою оплати, більше ніж на 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (крім випадків, передбачених пунктом 13–1 статті 3 цього Закону), а в разі використання суб’єктом господарювання розрахункової книжки».

4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та затвердження нормативно-правових актів, що необхідні для реалізації цього Закону.

5. Національному банку України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ТА ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Податковий кодекс України
Чинна редакція Редакція, що пропонується
Стаття 295. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

………….

Норми відсутні

Стаття 295. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

295.10. Платники єдиного податку першої-третьої груп (фізичні особи — підприємці), які звільнені від обов’язку застосування реєстраторів розрахункових операцій відповідно до закону, але добровільно придбали їх та почали застосовувати у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, мають право зменшити податкові зобов’язання по сплаті єдиного податку на умовах та в порядку, визначених підпунктами

295.10.1 — 295.10.6 цього пункту.

295.10.1. Платник єдиного податку першої-третьої групи (фізична особа — підприємець), який звільнений від обов’язку застосування реєстраторів розрахункових операцій відповідно до закону, має право зменшити податкові зобов’язання по сплаті єдиного податку на вартість одного реєстратора розрахункових операцій, придбаного таким платником єдиного податку у виробників або постачальників, визначених Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (в межах граничної суми компенсації, визначеної підпунктом 295.10.2 цього пункту), у разі дотримання таких умов в сукупності:

1) модель реєстратора розрахункових операцій включена до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та забезпечує створення контрольної стрічки в електронній формі;

2) реєстратор розрахункових операцій введений в експлуатацію (в тому числі переведений у фіскальний режим роботи), зареєстрований у контролюючому органів та застосовується платником єдиного податку у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг при здійсненні розрахункових операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів тощо) до дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такого платника та/або до закінчення строку служби реєстратора розрахункових операцій та/або до відмови від спрощеної системи оподаткування та/або до настання обставин, передбачених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 цього Кодексу;

3) реєстратор розрахункових операцій не відчужується та/або не передається у користування іншим особам, крім випадків передання виробнику (постачальнику) чи центру сервісного обслуговування у випадках, передбачених законодавством.

295.10.2. Гранична сума компенсації вартості одного реєстратора розрахункових операцій, придбаного платником єдиного податку першої-третьої групи (фізичною особою — підприємцем) за рахунок зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку становить не більше трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, в якому було придбано такий реєстратор.
295.10.3. Зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку, передбачене цим пунктом, проводиться на підставі заяви платника єдиного податку першої–третьої групи (фізичної особи — підприємця) до контролюючого органу, до якої додаються повідомлення про застосування реєстратора розрахункових операцій таким платником, документи, що підтверджують факт придбання та вартість реєстратора розрахункових операцій, а також засвідчують його реєстрацію у контролюючому органі.

Форми заяви про зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку, перелік документів, що додаються до такої заяви, строки та порядок їх подання до контролюючих органів затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

295.10.4. Зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку, передбачене пунктом 295.10 цього Кодексу, здійснюється:

платниками єдиного податку (фізичними особами — підприємцями) першої та другої груп — з першого числа календарного місяця, наступного за місяцем, в якому до відповідного контролюючого органу було подано заяву про зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку та додатки до неї;

платниками єдиного податку (фізичними особами — підприємцями) третьої групи — з першого числа календарного кварталу, в якому до відповідного контролюючого органу було подано заяву про зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку та додатки до неї.

Сума, на яку можуть бути зменшені податкові зобов’язання по сплаті єдиного податку становить:

для платників єдиного податку (фізичних осіб — підприємців) першої та другої груп — 50 відсотків суми єдиного податку, що підлягає сплаті такими платниками згідно положень цього Кодексу;

для платників єдиного податку (фізичних осіб — підприємців) третьої групи — визначається такими платниками самостійно в межах до 50 відсотків суми єдиного податку, що підлягає сплаті згідно положень цього Кодексу.

295.10.5. Зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку, передбачене пунктом 295.10 цього Кодексу, може бути застосовано до повного покриття вартості придбаного реєстратора розрахункових операцій в межах граничної суми компенсації або до дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності платника єдиного податку та/або до закінчення строку служби реєстратора розрахункових операцій та/або до відмови від спрощеної системи оподаткування та/або до настання обставин, передбачених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 цього Кодексу.
295.10.6. У разі якщо після подання заяви про зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку та додатків до неї платником єдиного податку другої або третьої групи (фізичною особою — підприємцем) було перевищено обсяг доходу понад 1000000 гривень, за таким платником зберігається право на зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку на вартість придбаного реєстратора розрахункових операцій в межах граничної суми компенсації або до настання обставин, передбачених підпунктом 295.10.5 пункту 295.10 цього Кодексу.
295.11. На платників єдиного податку першої-третьої груп (фізичні особи — підприємці), які подали до контролюючого органу заяву про зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку з підстав, визначених пунктом 295.10. статті 295 цього Кодексу, поширюється дія Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».На платників єдиного податку першої-третьої груп (фізичні особи — підприємці), які подали до контролюючого органу заяву про зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку з підстав, визначених пунктом 295.10. статті 295 цього Кодексу, не поширюються положення пунктів 30.6 та 30.8 статті 30 цього Кодексу.Платники єдиного податку першої-третьої груп (фізичні особи — підприємці), які подали до контролюючого органу заяву про зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку з підстав, визначених пунктом 295.10. статті 295 цього Кодексу, не мають права відмовитися від використання зазначеної податкової пільги або зупинити її використання.
Стаття 296. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

……………….

296.2. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 цього Кодексу.………………..

Стаття 296. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку

……………….

296.2. Платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 цього Кодексу, а також суми зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку відповідно до пункту 295.10 статті 295 цього Кодексу

.………………

296.5.3. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи — підприємці) у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

296.5.3. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи — підприємці) у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу);

норма відсутня 3) суми зменшення податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку відповідно до пункту 295.10 статті 295 цього Кодексу.
Прикінцеві положення
Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
Чинна редакція Редакція, що пропонується
Стаття 2. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:………………………….

розрахункова операція — приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки — оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця;

…………………….

Стаття 2. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:………………………….

розрахункова операція — це: приймання від покупця готівкових коштів, приймання в якості оплати коштів за допомогою електронних платіжних засобів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), в тому числі в рахунок повної чи часткової попередньої оплати товарів (послуг) або в рахунок погашення вартості товарів (послуг), реалізованих покупцю з відстроченням чи з розстроченням платежу, видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування для розрахунку за реалізовані товари (послуги) електронних платіжних засобів незалежно від місця та способу реалізації товарів (послуг) — оформлення відповідного розрахункового документа щодо повної або часткової оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця; прийом від покупців (споживачів) коштів для подальшого переказу, в тому числі з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування; прийом та виплата коштів при здійсненні операцій купівлі-продажу іноземної готівкової валюти; при реалізації товарів дистанційним способом з доставкою засобами продавця та проведенням розрахунків поза місцезнаходженням господарської одиниці продавця — фіксація передачі товарів з господарської одиниці продавця з ознакою «відстрочення платежу» чи «часткова оплата» в залежності від умов правочину з покупцем, а також фіксація отримання продавцем від покупця готівкових коштів; при реалізації товарів дистанційним способом з доставкою їх іншим суб’єктом господарювання та проведенням розрахунків через фінансову установу за наявності відповідної угоди між продавцем товарів та фінансовою установою — фіксація передачі товарів з господарської одиниці продавця з ознакою «оплата фінансовій установі»……………………

розрахунковий документ — документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрований у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну;……………….. розрахунковий документ — документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт проведення розрахункової операції, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрований у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну;

……………………

книга обліку розрахункових операцій — прошнурована і належним чином зареєстрована в органах доходів і зборів книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг);………………………. виключається

…………………

Норма відсутня реалізація товарів дистанційним способом — в значенні, наведеному в Законі України «Про електронну комерцію»
Стаття 3. Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані:

1) проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;

Стаття 3. Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані:

1) проводити розрахункові операції на повну суму вартості товарів (наданих послуг) або на частину фактично оплаченої покупцем вартості товарів (наданих послуг) в разі здійснення часткових розрахунків чи на повну суму прийнятих для подальшого переказу готівкових коштів через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок;»

Норма відсутня 1–2) при реалізації товарів дистанційним способом з доставкою засобами продавця та проведенням розрахунків поза місцезнаходженням господарської одиниці продавця — проводити розрахункові операції з ознакою «відстрочення платежу» (при оплаті повної суми вартості товару) чи з ознакою «часткова оплата» (при оплаті частини вартості товару) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій та переданням таких розрахункових документів покупцю засобами продавця, а за фактом отримання продавцем від покупця готівкових коштів чи оплати покупцем за допомогою електронних платіжних засобів — проводити розрахункові операції на повну суму отриманих від покупця коштів через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів та направленням їх копій на адресу електронної пошти покупця (у випадку її надання продавцю при укладенні правочину) та/або на номер мобільного телефону за допомогою SMS-повідомлень та/або розміщення в особистому кабінеті на сайті продавця;
Норма відсутня «1–3) при реалізації товарів дистанційним способом з доставкою їх іншим суб’єктом господарювання та проведенням розрахунків через фінансову установу за наявності відповідної угоди між продавцем товарів та фінансовою установою — проводити розрахункові операції через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій з ознакою «оплата фінансовій установі»;
2) видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції;

………………….

2) продавці товарів (послуг) — видавати покупцю (споживачу), особі, яка повертає товар чи відмовляється від послуги розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної розрахункової операції, або направляти копію такого розрахункового документа на електронну пошту покупця та/або на номер мобільного телефону за допомогою SMS повідомлень та/або розміщення в особистому кабінеті на сайті продавця у випадках, передбачених пунктом 1-2 цієї статті, а при реалізації товарів дистанційним способом з доставкою їх іншим суб’єктом господарювання та проведенням розрахунків через фінансову установу за наявності відповідної угоди між продавцем товарів та фінансовою установою — передавати роздрукований розрахунковий документ суб’єкту господарювання, який здійснює доставку товарів; суб’єкти господарювання, які здійснюють доставку товарів продавців — надавати покупцю отриманий від продавця розрахунковий документ; суб’єкти господарювання, які здійснюють операції з приймання готівки для подальшого її переказу — видавати покупцю (споживачу) розрахунковий документ встановленої форми на повну суму прийнятої готівки

…………………..

5) у разі незастосування реєстраторів розрахункових операцій у випадках, визначених цим Законом, проводити розрахунки з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книжки з додержанням встановленого порядку їх ведення, крім випадків, коли ведеться облік через електронні системи прийняття ставок, що контролюються у режимі реального часу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів; 5) у разі незастосування реєстраторів розрахункових операцій у випадках, визначених цим Законом, проводити розрахунки з використанням розрахункової книжки з додержанням встановленого порядку їх ведення, крім випадків, коли ведеться облік через електронні системи прийняття ставок, що контролюються у режимі реального часу центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;
6) забезпечувати зберігання використаних книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок протягом трьох років після їх закінчення;

…………………

6) забезпечувати зберігання використаних розрахункових книжок протягом трьох років після їх закінчення;

………………

13) забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій, а у випадку використання розрахункової книжки — загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня. 13) забезпечувати відповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті реєстратора розрахункових операцій за готівковою формою оплати, а у випадку використання розрахункової книжки — загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня.
Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб — підприємців, які є платниками єдиного податку та не зареєстровані платниками податку на додану вартість. Такі вимоги не поширюються на фізичних осіб — підприємців, які у передбачених законом випадках звільнені від обов’язку застосування реєстраторів розрахункових операцій та на випадки, передбачені пунктом 13–1 цієї статті.
Норма відсутня

………………..

13–1) при реалізації товарів дистанційним способом з доставкою засобами продавця та проведенням розрахунків поза місцезнаходженням господарської одиниці продавця — забезпечувати оприбуткування повної суми отриманих від покупців готівкових коштів в касі суб’єкта господарювання (його господарської одиниці) не пізніше 96 годин з часу проведення відповідної розрахункової операції готівковими коштами з ознакою «відстрочення платежу» (при оплаті повної суми вартості товару) чи з ознакою «часткова оплата» (при оплаті частини вартості товару). Порушення цього правила тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством з регулювання обігу готівки

.………………….

Стаття 8. Форма, зміст розрахункових документів, порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій, а також форма та порядок подання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок, встановлюються органами доходів і зборів

.…………………

Стаття 8. Форма, зміст розрахункових документів, порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, а також форма та порядок подання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій або використанням розрахункових книжок, встановлюються органами доходів і зборів

.………………….

Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:

…………………..

12) якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо).

Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:

…………………..

12) якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (склади, місця зберігання товарів при оптовій торгівлі)

Стаття 10. Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, а також граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), при перевищенні якого застосування реєстраторів розрахункових операцій є обов’язковим, встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної економічної, фінансової політики. Розрахункові книжки не застосовуються у випадках здійснення підприємницької діяльності, визначених статтею 9 цього Закону. Стаття 10. Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок, а також граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів (надання послуг), при перевищенні якого застосування реєстраторів розрахункових операцій є обов’язковим, встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної економічної, фінансової політики. Розрахункові книжки не застосовуються у випадках здійснення підприємницької діяльності, визначених статтею 9 цього Закону.
Стаття 17. За порушення вимог цього Закону до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів доходів і зборів застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:

1) у разі встановлення протягом календарного року в ході перевірки факту: проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг); непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи; невідповідності у юридичних осіб на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті, більше ніж на 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, а в разі використання юридичною особою розрахункової книжки — загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня; нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання:

Стаття 17. За порушення вимог цього Закону до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари (послуги), за рішенням відповідних органів доходів і зборів застосовуються фінансові санкції у таких розмірах:

1) у разі встановлення протягом календарного року в ході перевірки факту: проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій або розрахункових книжок на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг); непроведення розрахункових операцій через реєстратори розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи; невідповідності у суб’єктів господарювання на місці проведення розрахунків суми готівкових коштів сумі коштів, зазначеній у денному звіті за готівковою формою оплати, більше ніж на 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (крім випадків, передбачених пунктом 13–1 статті 3 цього Закону), а в разі використання суб’єктом господарювання розрахункової книжки — загальній сумі продажу за розрахунковими квитанціями, виданими з початку робочого дня; нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання:

вчинене вперше — 1 гривня;

за кожне наступне вчинене порушення — 100 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим підпунктом, товарів (послуг)

………………………

вчинене вперше — 1 гривня;

за кожне наступне вчинене порушення — 100 відсотків вартості проданих з порушеннями, встановленими цим підпунктом, товарів (послуг)

……………………..

Народні депутати УкраїниФролов М.О. (№ 280)
Демчак Р.Є. (№ 233)
Г.Л. Чекіта

А.В. Шинькович

В.В. Мельниченко

Т.З. Юрик

С.І. Мельник

О.В. Кірш

В.О. Гуляєв

П.М. Кишкар

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті