Законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»

05 Листопада 2017 12:19 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОДАННЯ

Відповідно до частини першої статті 93 Конституції України, частини першої статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України» та статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного  нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (щодо подовження терміну дії мораторію)».

Доповідачем цього законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено народного депутата України Мураєва Є. В.

Народний депутат України Є.В. Мураєв

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України  «Про внесення змін до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного  нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (щодо подовження терміну дії мораторію)»

 1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного  нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (щодо подовження терміну дії мораторію)» (надалі – Законопроект) розроблено у зв’язку із важкою ситуацією, що склалася в українській економіці та через необхідність стимулювання розвитку вітчизняного підприємництва, підтримки та захисту бізнесу, створення сприятливого бізнес-клімату.

Очевидно, що першочерговою передумовою зростання економіки для України є формування сильного середнього та малого бізнесу. Очікувалося, що з підписанням Угоди про асоціацію з ЄС в Україні активізується діяльність з покращення умов для ведення підприємницької діяльності, враховуючи досвід та найкращі практики європейських країн. Зокрема, Главою 10 Угоди про асоціацію з ЄС передбачено співробітництво з питань політики у сфері промисловості та підприємництва з метою покращення умов для підприємницької діяльності для всіх суб’єктів господарювання.

Одним з негативних факторів, що стримують розвиток бізнесу в Україні є надмірний тиск держави в особі контролюючих органів на суб’єктів підприємництва, від якого найбільше потерпають представники малого та середнього бізнесу. Існуюча система державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності неодноразово доводила свою неефективність та неспроможність забезпечити дотримання законності та зменшення числа правопорушень. Крім того,  часті перевірки призводять до значних часових й адміністративних витрат як суб’єктів господарювання, так і органів державного нагляду (контролю), а також підвищених ризиків корупційних правопорушень, пов’язаних із здійсненням заходів державного нагляду (контролю).

Ця проблема давно відома і її навіть неодноразово намагалися вирішити. Так, протягом 2015-2016 років в Україні фактично діяв мораторій на проведення перевірок суб’єктів малого підприємництва із обсягом доходів до 20 мільйонів гривень за попередній рік.  Це знизило адміністративний тиск на підприємців та, певним чином, полегшило їм роботу.

Верховною Радою України 3 листопада 2016 року було прийнято Закон України № 1728-VIII «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», яким запроваджено мораторій на проведення заходів  державного  нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності до кінця 2017 року.

Варто зазначити, що не лише Україна звертається до такого інструменту як мораторій на перевірки бізнесу з метою стимулювання розвитку економіки, сприянню конкуренції, поліпшення бізнес-клімату тощо. Так, наприклад, подібний мораторій у минулому році запроваджувався в Молдові.

Досвід введення в Україні мораторію на перевірки доводить, що обмеження діяльності контролюючих органів є ефективним механізмом для спрощення адміністрування та зменшення навантаження на бізнес. Поза сумнівом, що виключно заборона проведення перевірок не зможе стабілізувати економіку, однак сприятиме тому, що підприємці прийматимуть рішення про продовження ведення свого бізнесу в Україні.  В той же час, запропонований в Законі період дії мораторію є недостатнім для того, щоб вивести підприємництво з кризи, особливо в умовах, коли національна економіка  знаходиться у стані руйнації.

Таким чином, існує об’єктивна необхідність продовжити дію особливого порядку проведення перевірок бізнесу до 2020 року, встановивши певні виключення для того, щоб захист бізнесу не призвів до порушення прав споживачів та працівників.

 1. Цілі і завдання проекту.

Метою і завданнями прийняття цього законопроекту є зниження тиску контролюючих органів на суб’єктів підприємництва, створення  сприятливих умов для ведення бізнесу, поліпшення бізнес-клімату та стимулювання розвитку підприємництва в Україні.

 1. Загальна характеристика і основні положення законопроекту.

Законопроектом пропонується змінити термін дії мораторію на проведення заходів  державного  нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, встановивши його до 31 грудня 2020 року. Відповідно до 31 грудня 2020 року визначаються винятки щодо проведення позапланових заходів контролю: за погодженням Державної регуляторної служби, за заявою суб’єкта господарювання, за рішенням суду, у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання. Також запропоновано подовжити дію Закону України № 1728-VIII «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» до 31 грудня 2020 року.

 1. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Питання, що відносяться до предмету правового регулювання  законопроекту, регулюються Законом України  «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Реалізація положень поданого законопроекту не потребує змін до інших законів.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування.

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

 1. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття акту.

Прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного  нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (щодо подовження терміну дії мораторію)» сприятиме зменшенню адміністративного тиску на суб’єктів підприємництва, що дозволить створити більш сприятливі умови для ведення бізнесу та стимулюватиме розвиток економіки країни в цілому.

Народний депутат України Є.В. Мураєв

Проект

зареєстровано в Парламенті

27.03.2017 р. за № 6248

ЗАКОН УКРАЇНИ

 «Про внесення змін до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного  нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (щодо подовження терміну дії мораторію)»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного  нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 4, ст.37) наступні зміни:

 1. У статті 2 цифри «2017» замінити на цифри «2020».
 2. В абзаці першому статті 3 цифри «2017» замінити на цифри «2020».
 3. У частині першій статті 7 цифри «2017» замінити на цифри «2020».
 4. Прикінцеві положення.
 5. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 6. Кабінетові Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

 1. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного  нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (щодо подовження терміну дії мораторію)»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Закон України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного  нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
Стаття 2. Встановити до 31 грудня 2017 року мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Стаття 2. Встановити до 31 грудня 2020 року мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Стаття 3. До 31 грудня 2017 року позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органами державного нагляду (контролю):

<…>

Стаття 3. До 31 грудня 2020 року позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органами державного нагляду (контролю):

<…>

Стаття 7. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє до 31 грудня 2017 року включно.

<…>

Стаття 7. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє до 31 грудня 2020 року включно.

<…>

Народний депутат України Є.В. Мураєв

ВИСНОВОК

щодо відповідності проекту нормативно-правового акта

вимогам антикорупційного законодавства

Назва проекту акта: проект Закону про внесення змін до Закону України “Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” (щодо подовження терміну дії мораторію)

Реєстр. № 6248 від 27.03.2017

Суб’єкт права законодавчої ініціативи: народний депутат України Мураєв Є.В.

Головний комітет з підготовки і попереднього розгляду – Комітет з питань промислової політики та підприємництва.

У проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 6 вересня, протокол № 109)

Голова Комітету Є. Соболєв
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті