Наказ МОЗ України від 02.01.2018 р. № 1

Не набув чинності

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 02.01.2018 р. № 1

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОДАТОК 1 ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРЕЛІКУ ОСНОВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ В ЗАКЛАДАХ І УСТАНОВАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ЩО ПОВНІСТЮ АБО ЧАСТКОВО ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 січня 2018 р.
за № 102/31554

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», підпункту 1 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 180 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни у додаток 1 до Положення про застосування Національного переліку основних лікарських засобів під час організації процесу забезпечення населення лікарськими засобами в закладах і установах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 липня 2017 року № 801, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за № 952/30820, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції (Лясковський Т.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. МіністраУ. Супрун

Додаток 1
до Положення про застосування
Національного переліку основних лікарських засобів
під час організації процесу забезпечення населення
лікарськими засобами в закладах і установах охорони здоров’я,
що повністю або частково фінансуються
з державного та місцевих бюджетів
(пункт 3)

ОСОБЛИВОСТІ
МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕРЕЛІКУ ОСНОВНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Клас, група, підгрупа, міжнародна непатентована назва (МНН) українською та англійською мовами Особливості медичного застосування
І. Анестетики
2. Місцеві анестетики
Додатковий перелік
Ефедрин (Ephedrine) * Для спинномозкової анестезії під час пологів з метою профілактики гіпотензії
ІІ. Лікарські засоби для лікування болю та надання паліативної допомоги
1. Ненаркотичні анальгетики та нестероїдні протизапальні лікарські засоби (НПЗЗ)
Ібупрофен (Ibuprofen) Не призначається дітям до 3 місяців
Парацетамол (Paracetamol) * Не рекомендується застосовувати як нестероїдний протизапальний засіб
2. Опіоїдні анальгетики
Фентаніл (Fentanyl) * Для купування больового синдрому при онкологічних захворюваннях та усунення периопераційного болю
Додатковий перелік
Метадон (Methadone) * Для зняття онкологічного болю
3. Лікарські засоби для симптоматичної фармакотерапії у паліативній допомозі/Лікарські засоби для усунення інших поширених симптомів у паліативній допомозі
Флуоксетин (Fluoxetine) >8 років
Ондансетрон (Ondansetron) >1 місяця
ІІІ. Протиалергічні лікарські засоби та лікарські засоби, що використовуються при анафілаксії
Лоратадин (Loratadine) * H1-гістаміноблокатори першого покоління. Не рекомендується застосовувати при анафілаксії
V. Протисудомні/протиепілептичні засоби
Магнію сульфат (Magnesium sulfate) * Для медичного застосування при прееклампсії та важкій прееклампсії. Не застосовується при інших видах судом
Мідaзoлам (Midazolam) * Ампула: 1 мг/мл; 10 мг/мл Для букального введення у випадку, коли оромукозний розчин недоступний
Ламотриджин (Lamotrigine) * Як додаткова терапія для лікування резистентних часткових або генералізованих судом
VІ. Протиінфекційні лікарські засоби
1. Антигельмінтні лікарські засоби
Додатковий перелік
Оксамніхін (Oxamniquine) * Призначається у разі, якщо лікування празиквантелом не є ефективним
2. Антибактеріальні лікарські засоби
Бета-лактамні антибіотики
Цефазолін (Cefazolin) * У тому числі і для хірургічної профілактики
>1 місяця
Цефіксим (Cefixime) * Рекомендовано для лікування однією дозою неускладненої аногенітальної гонореї
Цефтріаксон (Ceftriaxone) * Не призначається разом з кальцієм та не призначається новонародженим з гіпербілірубінемією
>41 тижня гестаційного віку плоду
Прокаїну бензилпеніцилін (Procaine benzylpenicillin) * Не рекомендований як лікарський засіб першої лінії терапії для лікування неонатального сепсису. У разі високої смертності новонароджених рекомендується під професійним наглядом у випадках, коли лікування у лікарні неможливе
Піперацилін+Тазобактам (Piperacillin and enzyme inhibitor) ПРЕПАРАТ ПЕРШОГО ВИБОРУ:
ускладнені внутрішньочеревні інфекції (тяжкі);
високий ризик фебрильної нейтропенії;
госпітальна пневмонія.
* Група антибіотиків, що використовуються з обережністю
Додатковий перелік
Цефотаксим (Cefotaxime) * Цефалоспорини 3 покоління є лікарськими засобами вибору для медичного застосування у госпіталізованих новонароджених
Іміпенем+Циластатин (lmipenem+Cilastatin) * Лише для лікування внутрішньолікарняних інфекцій, що загрожують життю, через підозрювану або доведену інфекцію, резистентну до комбінованої терапії
Меропенем (Meropenem) >3 місяців.
* Іміпенем+циластатин як альтернатива, окрім гострих бактеріальних менінгітів, за яких препаратом вибору є меропенем.
* Група антибіотиків, що використовуються з обережністю.
ПРЕПАРАТ ДРУГОЇ ЛІНІЇ:
гострий бактеріальний менінгіт у новонароджених [cп];
ускладнені внутрішньочеревні інфекції (тяжкі);
високий ризик фебрильної нейтропенії.
Даптоміцин (Daptomycin) * Резервний антибіотик
Лінезолід (Linezolid) * Резервний антибіотик
Колістим (Сolistin) * Резервний антибіотик
Фосфоміцин (Fosfomycin) * Резервний антибіотик
Цефепім (Cefepime) * Резервний антибіотик
Інші антибактеріальні лікарські засоби
Азитроміцин (Azithromycin) * У тому числі для лікування трахоми одноразовою дозою
Хлорамфенікол (Chloramphenicol) * Олійна суспензія для ін’єкцій по 0,5 г (у вигляді натрію сукцинату)/мл по 2 мл в ампулах Лише для пробного лікування епідемічного менінгіту у дітей >2 років
Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin) * Для дорослих та дітей віком від 14 років
Кларитроміцин (Clarithromycin) * Також для комбінованої терапії з метою ерадикації H. Pylori у дорослих
Доксициклін (Doxycycline) Застосування щодо дітей віком до 8 років допустиме лише для лікування інфекцій, що загрожують життю, за відсутності альтернатив
Протитуберкульозні лікарські засоби
Рифабутин (Rifabutin) * Лише для медичного застосування щодо пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, які застосовують інгібітори протеази
Рифапентин (Rifapentine) * Лише для лікування латентної форми туберкульозу
3. Протигрибкові лікарські засоби
Вориконазол (Voriconazole) * Для лікування хронічного легеневого аспергільозу та гострого інвазивного аспергільозу
Ітраконазол (Itraconazole) * Для лікування хронічного легеневого аспергільозу, гістоплазмозу, споротріхозу, паракокцидіоідомікозу, мікозів, викликаних T. marneffei та хромобластомікозом; для профілактики гістоплазмозу та інфекцій, викликаних T. marneffei у хворих на СНІД
4. Противірусні лікарські засоби
Антиретровірусні лікарські засоби
Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази
Ефавіренз (Efavirenz) >3 років або >10 кг
Інгібітори протеази
Атазанавір (Atazanavir) >25 кг
Саквінавір (Saquinavir) >25 кг
* Застосовується у разі неможливості медичного застосування інших лікарських засобів
Інгібітори інтегрази
Ралтегравір (Raltegravir) * Для застосування щодо вагітних жінок, а також у терапії другої лінії відповідно до клінічних настанов
Інші противірусні засоби
Озельтамівір (Oseltamivir) * Для лікування потенційно важких або ускладнених захворювань у разі
підтвердженої або передбачуваної вірусної інфекції грипу відповідно до основних принципів лікування
Рибавірин (Ribavirin) * Для лікування вірусної геморагічної лихоманки і в поєднанні з пегільованим інтерфероном для лікування гепатиту С
Лікарські засоби проти гепатиту
Інші противірусні засоби
Рибавірин (Ribavirin) * Для лікування вірусної геморагічної лихоманки і в поєднанні з пегільованим інтерфероном для лікування гепатиту С
Додатковий перелік
Пегільований інтерферон альфа (2а або 2b) (Pegylated interferon alfa (2a or 2b)) * Для медичного застосування в комбінації з рибавірином
5. Засоби для лікування протозойних інфекцій
Засоби для лікування амебіазу та лямбліозу
Дилоксанід (Diloxanide) >25 кг
Засоби для лікування малярії
Амодиахін (Amodiaquine) * Для медичного застосування у комбінації з артесунатом 50 мг
Артеметер (Artemether) * Для лікування тяжкої форми малярії
Артеметер+Лумефантрін (Artemether+Lumefantrine) * Не рекомендований у першому триместрі вагітності або дітям вагою до 5 кг
Артезунат (Аrtesunate) * Для медичного застосування в комбінації з амодиахіном, або мефлохіном, або сульфадоксином+піриметаміном
Ін’єкції * Для лікування тяжкої форми малярії
Ректальна лікарська форма * Лише для попереднього лікування тяжкої форми малярії; пацієнти мають бути направлені до відповідного медичного закладу для подальшого нагляду
Артезунат+Амодиахін(Аrtesunate+Amodiaquine) * Комбінації, що забезпечують необхідні цільові дози, такі як: 153 мг або 200 мг (у вигляді гідрохлориду) разом з 50 мг артезунату, можуть бути альтернативою
Хлорохін (Chloroquine) * Лише для лікування інфекції, спричиненої P.vivax (у вигляді фосфату або сульфату)
Доксициклін (Doxycycline) * Для медичного застосування лише в поєднанні з хініном
Мефлохін (Mefloquine) * Для медичного застосування у комбінації з артезунатом 50 мг
Примахін (Primaquine) * Застосовується впродовж 14 днів лише для лікування інфекції, спричиненої P.vivax та P.ovale
Хінін (Quinine) * Лише для лікування тяжкої форми малярії при медичному застосуванні у комбінації з доксицикліном
Сульфадоксин+Піриметамін (Sulfadoxine+Pyrimethamine) * Для медичного застосування лише у комбінації з артезунатом 50 мг
Для профілактики малярії
Хлорохін (Chloroquine) * Для лікування інфекції, спричиненої P.vivax
Доксициклін (Doxycycline) >8 років
Мефлохін (Mefloquine) >5 кг або >3 місяців
Прогуаніл (Proguanil) * Для медичного застосування тільки у комбінації з хлорохіном
VIII. Антинеопластичні та імуносупресивні лікарські засоби
1. Імуносупресивні лікарські засоби
Додатковий перелік
Такролімус (Tacrolimus) * Для використання в трансплантології
2. Цитотоксичні та ад’ювантні лікарські засоби
Додатковий перелік
Повністю трансретиноєва кислота (All-trans retinoid acid (ATRA)) Третиноїн (Tretinoin) * Для лікування гострої промієлоцитарної лейкемії
Бендамустин (Вendamustine) * Для лікування хронічної лімфоцитарної лейкемії, фолікулярної лімфоми
Блеоміцин (Bleomycin) * Для лікування лімфоми Ходжкіна, саркоми Капоші, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчників, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчок
Кальцію фолінат (Calcium folinate) * Для лікування ранньої стадії раку товстої кишки, ранньої стадії раку прямої кишки, гестаційної трофобластичної неоплазії, метастатичного колоректального раку, остеосаркоми, лімфоми Беркітта
Капецитабін (Сapecitabine) * Для лікування ранньої стадії раку товстої кишки, ранньої стадії раку прямої кишки, метастатичного раку молочної залози, метастатичного колоректального раку
Карбоплатин (Carboplatin) * Для лікування ранньої стадії раку молочної залози, епітеліального раку яєчників, раку носоглотки, недрібноклітинного раку легень, остеосаркоми, ретинобластоми
Хлорамбуцил (Chlorambucil) * Для лікування хронічної лімфоцитарної лейкемії
Цисплатин (Сisplatin) * Для лікування раку шийки матки (як радіосенсибілізатор), раку голови і шиї (як радіосенсибілізатор), раку носоглотки (як радіосенсибілізатор), недрібноклітинного раку легень, остеосаркоми, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчників, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчок
Циклофосфамід (Cyclophosphamide) * Для лікування хронічної лімфоцитарної лейкемії, дифузної В-великоклітинної лімфоми, ранньої стадії раку молочної залози, гестаційної трофобластичної неоплазії, лімфоми Ходжкіна, фолікулярної лімфоми, рабдоміосаркоми, саркоми Юінга, гострої лімфобластної лейкемії, лімфоми Беркітта, метастатичного раку молочної залози
Цитарабін (Cytarabine) * Для лікування гострої мієлобластної лейкемії, гострої лімфобластної лейкемії, гострої промієлоцитарної лейкемії, лімфоми Беркітта
Дакарбазин (Dacarbazine) * Для лікування лімфоми Ходжкіна
Дактиноміцин (Dactinomycin) * Для лікування гестаційної трофобластичної неоплазії, рабдоміосаркоми, пухлини Вільмса
Даунорубіцин (Daunorubicin) * Для лікування гострої мієлобластної лейкемії, гострої промієлоцитарної лейкемії, гострої лімфобластної лейкемії
Доцетаксел (Docetaxel) * Для лікування ранньої стадії раку молочної залози, метастатичного раку молочної залози, метастатичного раку передміхурової залози
Доксорубіцин (Doxorubicin) * Для лікування дифузної В-великоклітинної лімфоми, ранньої стадії раку молочної залози, лімфоми Ходжкіна, саркоми Капоші, фолікулярної лімфоми, метастатичного раку молочної залози, остеосаркоми, саркоми Юінга, гострої лімфобластної лейкемії, пухлини Вільмса, лімфоми Беркітта
Етопозид (Etoposide) * Для лікування зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчок, гестаційної трофобластичної неоплазії, лімфоми Ходжкіна, недрібноклітинного раку легень, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчників, ретинобластоми, саркоми Юінга, гострої лімфобластної лейкемії, лімфоми Беркітта
Флударабін (Fludarabine) * Для лікування хронічної лімфоцитарної лейкемії
Фторурацил (Fluorouracil) * Для лікування ранньої стадії раку молочної залози, ранньої стадії раку товстої кишки, ранньої стадії раку прямої кишки, метастатичного колоректального раку, раку носоглотки
Філграстим (Filgrastim) * Для первинної профілактики щодо пацієнтів з високим ризиком розвитку фебрильної нейтропенії, пов’язаної з мієлотоксичністю хіміотерапії; для вторинної профілактики щодо пацієнтів, у яких розвинулась нейтропенія, пов’язана з мієлотоксичністю хіміотерапії; для полегшення введення дози подальшого курсу хіміотерапії
Гемцитабін (Gemcitabine) * Для лікування епітеліального раку яєчників, недрібноклітинного раку легень
Іфосфамід (Ifosfamide) * Для лікування зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчок, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчників, остеосаркоми, рабдоміосаркоми, саркоми Юінга
Іматиніб (Іmatinib) * Для лікування хронічної мієлоїдної лейкемії, гастроінтестинальної стромальної пухлини шлунка
Іринотекан (Іrinotecan) * Для лікування метастатичного колоректального раку
Меркаптопурин (Mercaptopurine) * Для лікування гострої лімфобластної лейкемії, гострої промієлоцитарної лейкемії
Метотрексат (Methotrexate) * Для лікування ранньої стадії раку молочної залози, гестаційної трофобластичної неоплазії, остеосаркоми, гострої лімфобластної лейкемії, гострої промієлоцитарної лейкемії
Оксаліплатин (Оxaliplatin) * Для лікування ранньої стадії раку товстої кишки, метастатичного колоректального раку
Паклітаксел (Paclitaxel) * Для лікування епітеліального раку яєчників, ранньої стадії раку молочної залози, метастатичного раку молочної залози, саркоми Капоші, раку носоглотки, недрібноклітинного раку легень, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчників
Ритуксимаб (Rituximab) * Для лікування дифузної В-великоклітинної лімфоми, хронічної лімфоцитарної лейкемії, фолікулярної лімфоми
Вінбластин (Vinblastine) * Для лікування лімфоми Ходжкіна, саркоми Капоші, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчок, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчників
Вінкристин (Vincristine) * Для лікування дифузної В-великоклітинної лімфоми, гестаційної трофобластичної неоплазії, лімфоми Ходжкіна, саркоми Капоші, фолікулярної лімфоми, ретинобластоми, рабдоміосаркоми, саркоми Юінга, гострої лімфобластної лейкемії, пухлини Вільмса, лімфоми Беркітта
Вінорелбін (Vinorelbine) * Для лікування недрібноклітинного раку легень, метастатичного раку молочної залози
Бортезоміб (Bortezomib) * Множинна мієлома
Гозерелін (Goserelin) Капсули для підшкірного введення пролонгованої дії: 3,6 мг * Рак молочної залози, рак передміхурової залози
Капсули для підшкірного введення пролонгованої дії: 10,8 мг * Рак передміхурової залози
Екземестан (Exemestane) * Рак молочної залози
Епірубіцин (Epirubicin) * Рак сечового міхура, рак молочної залози, рак шлунку, злоякісні лімфоми
>18 років
Ідарубіцин (Idarubicin) * Гостра мієлоїдна лейкемія, гостра лімфобластна лейкемія у дорослих
Капсули: 10 мг Лише для дорослих
Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b) * Меланома, саркома Капоші, асоційована з ВІЛ, метастатичний рак нирки, нейроендокринні пухлини
Лейпрорелін (Leuprorelin) Порошок для приготування розчину для підшкірних ін’єкцій: 7,5 мг; 22,5 мг; 45 мг. Імплантат: 3,6 мг; 5 мг * Рак передміхурової залози
Ліофілізат для суспензії для ін’єкцій: 3,75 мг * Рак молочної залози
Летрозол (Letrozole) * Рак молочної залози
Мелфалан (Melphalan) * Множинна мієлома, істинна поліцитемія, ІV стадія нейробластоми у дітей
Мітоксантрон (Mitoxantrone) * Поширений гормонорефрактерний рак передміхурової залози, гостра мієлоїдна лейкемія (ГМЛ), неходжкінські лімфоми та гострий нелімфобластний лейкоз (ГНЛ)
Темозоломід (Temozolomide) * Злоякісна гліома (мультиформна гліобластома, або анапластична астроцитома при наявності рецидиву, або прогресування захворювання після стандартної терапії)
>3 років
Топотекан (Topotecan) * Метастатичний рак яєчників, рецидивний дрібноклітинний рак легені, рецидивний рак шийки матки
>18 років
Трипторелін (Triptorelin) * Рак передміхурової залози
Золедронова кислота (Zoledronic acid) * Захворювання кісток, пов’язані із злоякісними пухлинами
3. Гормони та антигормони
Додатковий перелік
Анастрозол (Аnastrozole) * Для лікування ранньої стадії раку молочної залози, метастатичного раку молочної залози
Бікалутамід (Bicalutamide) * Для лікування метастатичного раку передміхурової залози
Дексаметазон (Dexamethasone) * Для лікування гострої лімфобластної лейкемії
Гідрокортизон (Hydrocortisone) * Для лікування гострої лімфобластної лейкемії
Метилпреднізолон (Methylprednisolone) * Для лікування гострої лімфобластної лейкемії
Преднізолон (Prednisolone) * Для лікування хронічної лімфоцитарної лейкемії, дифузної В-великоклітинної лімфоми, лімфоми Ходжкіна, фолікулярної лімфоми, гострої лімфобластної лейкемії, лімфоми Беркітта
Тамоксифен (Tamoxifen) * Для лікування ранньої стадії раку молочної залози, метастатичного раку молочної залози
Х. Лікарські засоби, що впливають на кров
1. Антианемічні лікарські засоби
Заліза сіль+Фолієва кислота (Ferrous salt+Folic acid) * Для медичного застосування щодо вагітних
Фолієва кислота (Folic acid) Таблетки: 400 мкг * Для профілактики та лікування перших проявів дефектів нервової трубки
ХІ. Препарати крові та плазмозамінні лікарські засоби людського походження
2. Препарати на основі (похідні) плазми крові
Додатковий перелік
Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin) Внутрішньом’язове введення: 16% розчин протеїну. Підшкірне введення: 15%, 16 % розчин протеїну * Призначений для первинного імунодефіциту (підшкірне та внутрішньом’язове введення)
Внутрішньовенне введення: 5%, 10% розчин протеїну ** Призначений для первинного імунодефіциту та хвороби Кавасакі (внутрішньовенне введення)
ХІІ. Лікарські засоби для лікування серцево-судинної системи
3. Антигіпертензивні лікарські засоби
Гідралазин (Hydralazine) * Лише для лікування тяжкої гіпертензії, індукованої вагітністю. Не рекомендується при есенціальній гіпертензії через наявність суттєвих доказів ефективності та безпеки інших лікарських засобів
Метилдопа (Methyldopa) * Лише для медичного застосування при гіпертензії у вагітних. Медичне застосування при лікуванні гіпертонічної хвороби не рекомендується через наявність значної кількості даних про вищу ефективність і безпеку інших лікарських засобів
Дилтіазем (Diltiazem) * Для лікування пацієнтів із легеневою гіпертензією
Силденафіл (Sildenafil) * Для лікування пацієнтів із легеневою гіпертензією
6. Гіполіпідемічні лікарські засоби
Симвастатин (Simvastatin) * Для медичного застосування щодо пацієнтів з високим ступенем ризику
ХІІІ. Дерматологічні лікарські засоби (місцевого застосування)
2. Антибактеріальні лікарські засоби
Сульфадіазин срібла (Silver sulfadiazine) >2 місяців
3. Протизапальні та протисвербіжні лікарські засоби
Бетаметазон (Betamethasone) Не рекомендується немовлятам
5. Лікарські засоби для лікування педикульозу
Бензилбензоат (Benzyl benzoate) >2 років
6. Лікарські засоби для лікування ран та виразкових уражень
Декспантенол (Dexpanthenol) * Загоєння та епітелізація шкіри щодо пацієнтів з бульозним епідермолізом
XIV. Лікарські засоби для діагностики
2. Рентгеноконтрастні лікарські засоби
Йопамідол (Iopamidol) * Для хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями
ХVІІ. Лікарські засоби, що впливають на функцію шлунково-кишкового тракту
3. Антиеметики
Додатковий перелік
Метоклопрамід (Metoclopramide) Не застосовується для новонароджених
Ондансетрон (Ondansetron) >1 місяця
6. Лікарські засоби, що застосовуються при діареї
Лікарські засоби від діареї
Сульфат цинку (Zinc sulfate) * При гострій діареї застосовується як доповнення до солей для пероральної регідратації
ХVІІІ. Гормони, інші лікарські засоби, що використовуються при ендокринних захворюваннях
3. Контрацептиви* Для жінок з тяжкими захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи загрожують життю (стосується всіх МНН з групи)
Інтравагінальні контрацептиви
Прогестеронове вагінальне кільце(Progesterone vaginal ring) * Для жінок, що годують грудьми не менше 4 разів на день
5. Інсуліни та інші ліки, які використовуються для лікування діабету
Глібенкламід (Glibenclamide) може бути використаний як альтернатива Гліклазиду (Gliclazide) * Не застосовується щодо пацієнтів старше 60 років
XIX. Імунобіологічні лікарські засоби
2. Сироватки та імуноглобуліни
Протиотрутний імуноглобулін (Anti-venom immunoglobulin) * Точний тип визначається залежно від клінічної ситуації
4. Інтерферони
Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b) * Меланома, саркома Капоші, асоційована з ВІЛ, метастатичний рак нирки, нейроендокринні пухлини
Ліофілізат для приготування розчину для ін’єкцій: 3 млн МО, 6 млн МО ** Для лікування дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит
Інтерферон бета 1-а (Interferon beta-1a) * Для лікування хворих на розсіяний склероз
Інтерферон бета 1-b (Interferon beta-1b) * Для лікування хворих на розсіяний склероз
ХХІ. Офтальмологічні лікарські засоби
3. Місцеві анестетики
Тетракаїн (Тetracaine) Не показаний для недоношених новонароджених
5. Мідріатики
Атропін (Аtropine) >3 місяців
ХХІІ. Лікарські засоби, що впливають на міометрій
Додатковий перелік
Міфепристон (Мifepristone) — Мізопростол (Мisoprostol) * Медичне застосування потребує ретельного медичного нагляду
XXIV. Лікарські засоби для лікування психічних і поведінкових розладів
2. Лікарські засоби, що застосовуються для лікування порушення настрою
Лікарські засоби, що застосовуються при депресивних розладах
Флуоксетин (Fluoxetine) >8 років
XXVIII. Лікарські засоби для лікування вуха, горла та носа
Ксилометазолін (Xylometazoline) Не застосовується щодо дітей віком до 3 місяців
XXXІ. Лікарські засоби, що застосовуються при наданні екстреної (невідкладної) медичної допомоги
Метамізол натрію (Metamizole sodium) * Для однократного введення при наданні невідкладної медичної допомоги
Ондансетрон (Ondansetron) >1 місяця
Ранітидин (Ranitidine) * Як альтернатива омепразолу
Терліпресин (Terlipressin) * Кровотечі з розширених вен стравоходу
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті