Наказ МОЗ України від 26.01.2018 р. № 157

07 Березня 2018 4:50 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26.01.2018 р. № 157

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2018 р.

за № 182/31634

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України

Відповідно до підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою вдосконалення звітності з питань охорони здоров’я НАКАЗУЮ:

 1. Унести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, такі зміни:

1) у підпункті 1.34 пункту 1 слово «хворих» замінити словом «пацієнтів»;

2) форму первинної облікової документації № 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних хворих» та Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації № 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних хворих», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 694/21007, викласти у новій редакції, що додаються.

 1. Унести до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 липня 2014 року № 527 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 959/25736, такі зміни:

1) підпункт 2 пункту 1 викласти в такій редакції:

«2) форму первинної облікової документації № 039/о «Відомість обліку відвідувань пацієнтів» та Інструкцію щодо її заповнення;»;

2) форму первинної облікової документації № 039/о «Відомість обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, центрі первинної медико-санітарної допомоги, консультації, вдома» та Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації № 039/о «Відомість обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, центрі первинної медико-санітарної допомоги, консультації, вдома», зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 960/25737, викласти у новій редакції, що додаються.

 1. Визнати такими, що втратили чинність, форми первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення згідно з переліком, що додається.
 2. Медичному департаменту забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади охорони здоров’я, забезпечити впровадження зазначених форм та інструкцій щодо їх заповнення.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.
 5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
В.о. Міністра У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

14.02.2012 № 110

(у редакції наказу Міністерства

охорони здоров’я України

від 26.01.2018 № 157)

ЖУРНАЛ

реєстрації амбулаторних пацієнтів

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить ліцензіат МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації № 074/о

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) ліцензіата, де заповнюється форма ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

Код за ЄДРПОУ                            

 

№ з/п Дата відвідування Відвідування (первинне – 1; повторне -2; завершення епізоду – 3) Вид консультації (амбулаторно – 1; вдома – 2;
по телефону – 3)
Прізвище, ім’я,

по батькові пацієнта

Стать Дата народження Номер телефону пацієнта Причина звернення
(код згідно з ІСРС-2-Е)
Код діагнозу (згідно з ІСРС-2-Е для первинної медичної допомоги та згідно з МКХ-10 для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги) Код процесу згідно з ІСРС-2-Е (обстеження, лікування, направлення, видача довідки тощо) Пільгова категорія
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
В.о. директора Медичного департаменту А. Гаврилюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

14.02.2012 № 110

(у редакції наказу Міністерства

охорони здоров’я України

від 26.01.2018 № 157)

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 лютого 2018 р.

за № 182/31634

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми первинної облікової документації № 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів»

 1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних пацієнтів» (далі – форма № 074/о).
 2. Форма № 074/о заповнюється медичним персоналом (лікарями, молодшими спеціалістами з медичною освітою) всіх спеціальностей, які ведуть самостійний амбулаторний прийом і відвідування пацієнтів удома, в амбулаторіях, кабінетах, поліклініках, поліклінічних відділеннях лікарень усіх профілів (у тому числі психіатричних і наркологічних), міських і сільських, які обслуговують населення (дорослих віком 18 років і старше та дітей віком 0 – 17 років включно), диспансерах усіх профілів, жіночих консультаціях пологових будинків та самостійних диспансерних і поліклінічних відділеннях науково-дослідних інститутів, у центрах первинної медико-санітарної допомоги, фельдшерсько-акушерських пунктах, лікарських і фельдшерських пунктах охорони здоров’я, травмпунктах та у приймальних відділеннях закладів охорони здоров’я, що надають стаціонарну допомогу, щодо амбулаторних пацієнтів, які звернулись за допомогою.
 3. На титульній сторінці форми № 074/о зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, спеціальність медичного персоналу (лікаря/молодшого спеціаліста з медичною освітою), а також місце провадження медичної практики.

При визначенні місця провадження медичної практики слід враховувати адміністративно-територіальний устрій, а також особливості населених пунктів, яким надано статус гірських відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні».

 1. У графах 1, 2 вказуються номер за порядком запису та дата (число, місяць) відвідування.
 2. У графі 3 ставиться відмітка про відвідування: первинне – 1 (якщо пацієнт вперше звертається до лікаря з цією проблемою/захворюванням), повторне – 2 (якщо це не перше звернення пацієнта з цією проблемою/захворюванням до лікаря); завершення епізоду медичної допомоги – 3 (якщо пацієнт вже відвідував лікаря, одужав і це його останній візит із цією проблемою/захворюванням).
 3. У графі 4 вказується вид консультації: амбулаторно, в умовах закладу охорони здоров’я – 1, вдома у пацієнта – 2, консультація телефоном або іншими засобами комунікації – 3.
 4. У графах 5 – 8 зазначаються паспортні дані (прізвище, ім’я, по батькові) пацієнта, стать (чоловіча, жіноча), дата (число, місяць, рік) народження для ідентифікації пацієнта та номер телефону для контакту.
 5. У графі 9 вказується код причини звернення пацієнта згідно з Міжнародною класифікацією первинної медичної допомоги ICPC-2-E (далі – ICPC-2-E), україномовний варіант якої затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 січня 2018 року № 13 «Про деякі питання застосування Україномовного варіанту Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги (ICPC-2-E)».
 6. У графі 10 вказується код діагнозу згідно з ICPC-2-E (для первинної медичної допомоги) та згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду (МКХ-10) (для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги).
 7. У графі 11 зазначають код(и) процесу(ів) згідно з ICPC-2-E (обстеження, призначення лікування, направлення, видача довідки тощо).

Медичний персонал, який надає вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, не заповнює графи 9, 11.

 1. У графі 12 зазначається пільгова категорія пацієнта, а саме інвалід  війни – 1; учасник війни – 2; учасник бойових дій – 3; особа, яка належить за пільгами до ветеранів війни – 4; інвалід – 5; учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 6; евакуйований із зони відчуження – 7; особа, яка проживає на території зони радіоекологічного контролю – 8; дитина, яка народилась від батьків, що віднесені до 1 – 3 категорій осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, із зони відчуження, а також відселені із зон безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення – 9; інша пільгова категорія – 10.
 2. Дані форми № 074/о щодо числа відвідувань використовуються при заповненні форми первинної облікової документації № 039/о «Відомість обліку відвідувань пацієнтів», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я від 28 липня 2014 року № 527 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року  за № 959/25736 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 26 січня 2018 року № 157).
 3. Строк зберігання форми № 074/о – 5 років.
В.о. директора Медичного департаменту А. Гаврилюк

Додаток

до наказу Міністерства охорони

здоров’я України

26.01.2018 № 157

ПЕРЕЛІК

форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що втрачають чинність

 1. Форми первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, а саме:
 • форма № 025-2/о «Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів» та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 025-2/о «Талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 670/20983;
 • форма № 030/о «Контрольна карта диспансерного нагляду» та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 030/о «Контрольна карта диспансерного нагляду», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 671/20984.
 1. Форми первинної облікової документації та інструкції щодо їх заповнення, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522, а саме:
 • форма № 025-3/о «Медична карта студента № __» та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 025-3/о «Медична карта студента № __», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 994/23526;
 • форма № 025-4/о «Талон на прийом до лікаря» та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 025-4/о «Талон на прийом до лікаря», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 995/23527;
 • форма № 025-6/о «Талон амбулаторного пацієнта» та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 025-6/о «Талон амбулаторного пацієнта», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 996/23528;
 • форма № 026/о «Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)» та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 026/о «Медична карта дитини  (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)», зареєстрована  в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 997/23529;
 • форма № 031/о «Книга запису викликів лікарів додому» та Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 031/о «Книга запису викликів лікарів додому», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 1000/23532.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*