Наказ Мінекономрозвитку від 15.09.2017 р. № 1372

04 Лютого 2018 10:56 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15.09.2017 р. № 1372

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 жовтня 2017 р.

за № 1236/31104

Про затвердження Порядку укладання і виконання рамкових угод

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 8 та частини другої статті 13 Закону України «Про публічні закупівлі» НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок укладання і виконання рамкових угод (далі – Порядок), що додається.
 2. Установити, що положення розділу IX Порядку застосовуються з 01 січня 2019 року.
 3. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24 квітня 2012 року № 503 «Про затвердження Переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 травня 2012 року за № 785/21098 (зі змінами);

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24 квітня 2012 року № 504 «Про особливості укладення рамкових угод», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 червня 2012 року за № 1059/21371 (зі змінами).

 1. ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПРОЗОРРО» як адміністратору веб-порталу Уповноваженого органу у двомісячний строк забезпечити перегляд і адаптацію електронної системи закупівель для здійснення закупівель за рамковими угодами згідно з Порядком.
 2. Департаменту регулювання публічних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України С.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України К. Ляпіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

15.09.2017  № 1372

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

09 жовтня 2017 р.

за № 1236/31104

ПОРЯДОК

укладання і виконання рамкових угод

І. Загальні положення

 1. Цей Порядок установлює особливості укладання і виконання рамкових угод відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).
 2. Терміни, зазначені в цьому Порядку, застосовуються у значеннях, визначених Законом.
 3. Рамкова угода укладається відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом та цим Порядком.
 4. Закупівля за рамковими угодами може здійснюватися:
 • замовником;
 • централізованою закупівельною організацією (далі – ЦЗО) в інтересах замовників.
 1. Рамкова угода укладається:

у разі проведення закупівлі за рамковою угодою замовником – замовником та учасниками-переможцями;

у разі проведення закупівлі за рамковою угодою ЦЗО – ЦЗО, усіма замовниками, в інтересах яких проводиться закупівля за рамковою угодою, а також усіма учасниками-переможцями.

ІІ. Планування закупівель за рамковою угодою

 1. Планування закупівель за рамковою угодою здійснюється відповідно до статті 4 Закону з урахуванням цього Порядку.
 2. Під час зазначення розміру бюджетного призначення за кошторисом або очікуваної вартості предмета закупівлі в річному плані закупівель указується орієнтовний річний обсяг закупівлі, а в разі укладення рамкової закупівлі на строк менше ніж один рік – орієнтовний обсяг такої закупівлі.
 3. Закупівля за рамковою угодою ЦЗО в інтересах замовників оприлюднюється в річному плані закупівель ЦЗО та не відображається в річних планах замовників, в інтересах яких проводиться закупівля за рамковою угодою.

У разі здійснення закупівель за рамковою угодою ЦЗО в інтересах замовників у річному плані додатково зазначаються найменування, місцезнаходження та код згідно з ЄДРПОУ замовників, в інтересах яких проводиться закупівля за рамковою угодою.

 1. У разі укладення рамкової угоди на строк більше ніж один рік у наступні роки в річному плані закупівель замовника/ЦЗО в полі «Примітки» також зазначаються дані укладеної рамкової угоди, а саме номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель, відповідно до якої було укладено рамкову угоду.

III. Особливості проведення закупівель за рамковою угодою

 1. Закупівля за рамковою угодою здійснюється в порядку, передбаченому для проведення процедури відкритих торгів, відповідно до Закону з урахуванням цього Порядку.
 2. Оголошення про проведення закупівлі за рамковою угодою оприлюднюється замовником/ЦЗО в електронній системі закупівель за формою оголошення про проведення відкритих торгів з обов’язковим заповненням таких полів:
 • строк, на який укладається рамкова угода;
 • кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду;
 • найменування, місцезнаходження та код згідно з ЄДРПОУ замовників, в інтересах яких проводиться закупівля за рамковою угодою (у разі проведення закупівлі за рамковою угодою ЦЗО в інтересах замовників).

В оголошенні про проведення закупівлі за рамковою угодою замовник/ЦЗО зазначає очікувану ціну за одиницю товару (послуги).

 1. Тендерна документація для закупівлі за рамковою угодою додатково повинна містити:

орієнтовні строки та/або графіки поставки товарів, надання послуг;

проект рамкової угоди, зміст якої відповідає вимогам, визначеним у розділі IV цього Порядку.

 1. Замовник/ЦЗО має право зазначити в оголошенні про проведення процедури закупівлі та тендерній документації вимоги щодо надання забезпечення тендерної пропозиції.

Надання і повернення забезпечення тендерної пропозиції здійснюються відповідно до Закону. При цьому розмір забезпечення тендерної пропозиції в грошовому виразі не може перевищувати 3 відсотків орієнтовного річного обсягу закупівлі, а в разі укладення рамкової угоди на строк менше ніж один рік – не може перевищувати 3 відсотків орієнтовного обсягу закупівлі.

 1. Учасники у складі своєї тендерної пропозиції обов’язково зазначають ціну за одиницю товару (послуги).

IV. Зміст рамкової угоди

 1. Проект рамкової угоди, яка входить до складу тендерної документації, повинен містити:
 • предмет закупівлі товарів (послуг), а також у разі необхідності – частини предмета закупівлі (лоти);
 • найменування, номенклатуру, асортимент товарів (послуг);
 • технічні та якісні характеристики предмета закупівлі;
 • вимоги щодо якості товарів (послуг);
 • орієнтовну кількість товарів або кількість (обсяг) надання послуг та одиницю виміру, визначену в конкретних кількісних показниках (зазначається щодо кожного замовника окремо в разі проведення закупівлі за рамковою угодою ЦЗО в інтересах замовників);
 • місце поставки товарів чи надання послуг (зазначається щодо кожного замовника окремо в разі проведення закупівлі за рамковою угодою ЦЗО в інтересах замовників);
 • строк, на який укладається рамкова угода;
 • умову визначення переможця для укладення договору про закупівлю за рамковою угодою, що буде застосовуватися під час проведення електронного аукціону (відбір);
 • порядок та строк укладення договору (договорів) про закупівлю за рамковою угодою;
 • порядок припинення, випадки та порядок зміни умов рамкової угоди.

Замовником/ЦЗО в рамковій угоді визначаються всі істотні умови договору про закупівлю, крім випадків, передбачених розділом IX цього Порядку.

 1. Проект рамкової угоди, яка входить до складу тендерної документації, може також містити:

розмір, вид, умови надання, умови повернення і неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо замовник вимагає його надати;

умову, згідно з якою учасник припиняє бути стороною рамкової угоди в разі, якщо він щонайменше тричі не подав своїх пропозицій для проведення відбору;

умову, згідно з якою учасник припиняє бути стороною рамкової угоди в разі, якщо він двічі відмовився від підписання договору про закупівлю або не уклав договору про закупівлю у строки, установлені пунктом 1 розділу VII цього Порядку;

іншу інформацію відповідно до законодавства, яку замовник/ЦЗО вважає за необхідне до нього включити.

V. Укладання рамкової угоди

 1. За результатами розгляду та оцінки тендерних пропозицій замовник/ЦЗО приймає рішення про намір укласти рамкову угоду та протягом одного дня після прийняття такого рішення розміщує в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти рамкову угоду за формою повідомлення про намір укласти договір.
 2. Рішення про намір укласти рамкову угоду приймається замовником/ЦЗО стосовно визначеної в оголошенні про проведення закупівлі за рамковою угодою кількості учасників, тендерні пропозиції яких відповідають умовам тендерної документації та є найбільш економічно вигідними.

Якщо кількість учасників, тендерні пропозиції яких відповідають умовам тендерної документації, є меншою ніж кількість, визначена в оголошенні про проведення закупівлі за рамковою угодою, рішення про намір укласти рамкову угоду приймається замовником/ЦЗО стосовно всіх таких учасників, але в разі, якщо їх не менше трьох.

 1. У рамковій угоді зазначається найвища ціна за одиницю товару (послуги) серед учасників, яких визначено переможцями торгів.
 2. Рамкова угода укладається відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника (пропозицій учасників), якого (яких) визначено переможцем (переможцями) торгів, не пізніше ніж через 45 днів з дня прийняття рішення про намір укласти рамкову угоду. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника/ЦЗО рамкова угода не може бути укладена раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти рамкову угоду.
 3. У разі підписання рамкової угоди замовником та щонайменше трьома учасниками-переможцями рамкова угода є чинною для них.

У разі підписання рамкової угоди ЦЗО, щонайменше одним із замовників, в інтересах яких проводиться закупівля за рамковою угодою, а також щонайменше трьома учасниками-переможцями рамкова угода є чинною для них.

 1. У разі непідписання рамкової угоди або відмови від її підписання одним або кількома учасниками-переможцями у строки, установлені цим Порядком, рамкова угода вважається укладеною для тих учасників-переможців, які її підписали, але в кількості не менше ніж три учасники-переможці.

У разі непідписання рамкової угоди або відмови від її підписання одним або кількома замовниками, в інтересах яких проводиться закупівля ЦЗО за рамковою угодою, у строки, установлені цим Порядком, рамкова угода вважається укладеною для тих сторін рамкової угоди, які її підписали, за умови, що рамкову угоду підписали ЦЗО, щонайменше один із замовників, в інтересах якого проводиться закупівля за рамковою угодою, а також щонайменше троє учасників-переможців.

 1. Після підписання рамкової угоди всіма сторонами або із завершенням строків, установлених пунктом 4 розділу V цього Порядку, рамкова угода розміщується замовником/ЦЗО в електронній системі закупівель разом з оголошенням з відомостями про рамкову угоду та звітом про результати проведення відкритих торгів.

VI. Відбір учасника для укладення договору про закупівлю за рамковою угодою

 1. Відбір учасника для укладення договору про закупівлю за рамковою угодою здійснюється з використанням електронного аукціону через електронну систему закупівель.
 2. Відбір застосовується замовником/ЦЗО в разі, якщо в рамковій угоді визначено всі істотні умови договору про закупівлю за рамковою угодою та передбачено здійснення оцінки пропозицій учасників рамкової угоди виключно на основі цінового критерію.
 3. Для проведення відбору учасникам, які підписали рамкову угоду, надсилається запрошення подати пропозиції щодо укладення договору про закупівлю за рамковою угодою. Таке запрошення подається у формі повідомлення через електронну систему закупівель та повинно містити:
 • найменування та місцезнаходження замовника/замовників, в інтересах яких проводиться закупівля за рамковою угодою (у разі здійснення закупівлі ЦЗО в інтересах замовників);
 • назву предмета закупівлі або частини предмета закупівлі (лота);
 • кількість товарів чи кількість (обсяг) надання послуг (у розрізі замовників у разі здійснення закупівлі ЦЗО в інтересах замовників);
 • місце поставки товарів чи надання послуг (у розрізі замовників у разі здійснення закупівлі ЦЗО в інтересах замовників);
 • строк поставки товарів чи надання послуг;
 • одиницю виміру товарів або послуг (аналогічна одиниці виміру, зазначеній у рамковій угоді);
 • ціну за одиницю товару (послуги), зазначену в рамковій угоді відповідно до пункту 3 розділу V цього Порядку;
 • очікувану вартість закупівлі товарів чи послуг (розрахована як добуток відповідної кількості товарів чи кількості (обсягу) послуг та ціни за одиницю товару (послуги), зазначеної в рамковій угоді, відповідно до пункту 3 розділу V цього Порядку);
 • кінцевий строк подання пропозицій та строк їх дії;
 • дані про забезпечення виконання договору (якщо це передбачено в рамковій угоді);
 • розмір мінімального кроку електронного аукціону.
 1. Під час проведення відбору учасники подають свої пропозиції відповідно до вимог, установлених у запрошенні.

До участі в електронному аукціоні допускаються пропозиції всіх учасників, які підписали рамкову угоду.

 1. Відбір учасника, з яким буде укладено договір про закупівлю за рамковою угодою, здійснюється за ціновим критерієм.
 2. Кінцевий строк подання пропозицій не може бути менше ніж п’ять днів з дня розміщення запрошення в електронній системі закупівель.
 3. Електронною системою закупівель автоматично призначається час проведення електронного аукціону.
 4. Після проведення електронного аукціону замовник/ЦЗО визначає переможцем того учасника, пропозиція якого є найбільш економічно вигідною. Строк визначення переможця не повинен перевищувати трьох днів з дня закінчення аукціону.
 5. Рішення про намір укласти договір про закупівлю за рамковою угодою приймає замовник/ЦЗО в день визначення переможця та протягом одного дня після прийняття такого рішення оприлюднює в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір.

Переможцю та іншим учасникам електронною системою закупівель автоматично надсилається інформація про переможця відбору із зазначенням його найменування та місцезнаходження. ЦЗО повідомляє замовників, в інтересах яких проводилася закупівля за рамковою угодою, про переможця відбору.

 1. У разі неподання жодним з учасників, які є стороною рамкової угоди, цінових пропозицій замовник/ЦЗО має право повторно провести відбір.
 2. Звіт про результати відбору формується електронною системою закупівель автоматично після оприлюднення договору про закупівлю за рамковою угодою.
 3. Будь-які рішення, дії чи бездіяльність замовника/ЦЗО, які порушують права та законні інтереси учасника (учасників) за результатами проведення відбору, вирішуються в судовому порядку.

VII. Особливості укладання та виконання договорів про закупівлю за рамковими угодами

 1. Замовник, у тому числі замовник, в інтересах якого проводилася закупівля ЦЗО, укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем відбору або конкурентного відбору, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 10 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю за рамковою угодою.
 2. У разі відмови переможця відбору, конкурентного відбору від підписання договору про закупівлю за рамковою угодою або неукладення договору про закупівлю за рамковою угодою замовник/ЦЗО відхиляє пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії пропозиції яких ще не минув.
 3. Учасник, який підписав договір про закупівлю за рамковою угодою, не має права передавати (відступати) права та обов’язки за таким договором будь-яким іншим особам, покладати виконання зобов’язань за ним на будь-яку іншу особу.
 4. Замовник, який уклав договір про закупівлю за рамковою угодою, розміщує в електронній системі закупівель договір про закупівлю, повідомлення про внесення змін до договору та звіт про виконання договору у строки, визначені в частині першій статті 10 Закону. ЦЗО розміщує в електронній системі закупівель договір про закупівлю, повідомлення про внесення змін до договору та звіт про виконання договору у строки, визначені в частині першій статті 10 Закону.
 5. Зміна істотних умов договору про закупівлю за рамковою угодою здійснюється відповідно до частини четвертої статті 36 Закону. При цьому зміна істотних умов договору про закупівлю за рамковою угодою не призводить до зміни умов рамкової угоди, відповідно до якої укладено такий договір про закупівлю.

VIII. Унесення змін до рамкової угоди та припинення її дії

 1. Підстави та порядок зміни умов рамкової угоди визначаються в рамковій угоді.
 2. Умови рамкової угоди можуть змінюватися в таких випадках:
 • зміни умов та порядку оплати в разі прийняття після укладення рамкової угоди нормативно-правових актів, які регулюють питання оплати, насамперед за рахунок бюджетних коштів, відповідно до правил, установлених такими актами;
 • зміни ціни за одиницю товару (послуги) не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару (послуги) на ринку;
 • покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення ціни за одиницю товару (послуги), визначеної в рамковій угоді;
 • зміни ціни товару (послуги) у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно змінам таких ставок;
 • зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в рамковій угоді, у разі встановлення порядку зміни ціни за одиницю товару (послуги) у рамковій угоді.
 1. Зміни умов рамкової угоди можуть бути ініційованими будь-якою стороною рамкової угоди.
 2. Замовник/ЦЗО розміщує зміни до рамкової угоди в електронній системі закупівель протягом трьох днів з дня унесення змін до рамкової угоди.

Зміни до рамкової угоди вступають в силу після підписання всіма сторонами рамкової угоди.

 1. У разі відмови замовника від виконання рамкової угоди у випадках, визначених законодавством, він розміщує в електронній системі закупівель повідомлення про відмову від виконання рамкової угоди, що автоматично надсилається учасникам, які підписали таку угоду, не пізніше ніж за 10 днів до дня припинення його участі в рамковій угоді.
 2. У разі відмови замовника, в інтересах якого закупівлі за рамковими угодами здійснює ЦЗО, від виконання рамкової угоди у випадках, визначених законодавством, він повідомляє про це ЦЗО у строк, що дозволить ЦЗО розмістити в електронній системі закупівель повідомлення про відмову від рамкової угоди, яке автоматично надсилається учасникам рамкової угоди не пізніше ніж за 10 днів до дня припинення його участі в рамковій угоді.
 3. У разі відмови учасника, який є стороною рамкової угоди, від виконання рамкової угоди, він повідомляє про це замовника/ЦЗО у письмовій формі не пізніше ніж за 30 днів до дня припинення його участі в рамковій угоді. Замовник/ЦЗО розміщує таку інформацію в електронній системі закупівель.
 4. Рамкова угода припиняється в порядку та за наявності підстав, визначених у рамковій угоді. До підстав припинення рамкової угоди належать:
 • відмова замовника від виконання рамкової угоди відповідно до пункту 5 розділу VIII цього Порядку;
 • відмова всіх замовників, в інтересах яких закупівлю за рамковими угодами здійснює ЦЗО, від виконання рамкової угоди відповідно до пункту 6 розділу VIII цього Порядку;
 • відмова одного або більше учасників від виконання рамкової угоди або інших дій, передбачених у пункті 2 розділу IV цього Порядку, якщо внаслідок цього кількість учасників, які підписали рамкову угоду, стала менше трьох.

Рамкова угода може містити інші підстави припинення, передбачені законодавством.

 1. Припинення рамкової угоди здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та цього Порядку.

 IX. Особливості проведення закупівель за рамковою угодою із застосуванням конкурентного відбору

 1. Замовник/ЦЗО може зазначити в тендерній документації, що не всі істотні умови договору про закупівлю встановлюються в рамковій угоді, за умови, що встановлення таких істотних умов є неможливим.

У цьому випадку тендерна документація може містити проект договору про закупівлю або основні умови договору, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю.

 1. Проект рамкової угоди при цьому додатково повинен містити:

умову визначення переможця для укладення договору про закупівлю за рамковою угодою, що буде застосовуватися під час проведення електронного аукціону (конкурентний відбір);

перелік інших критеріїв оцінки (специфічних вимог), крім ціни, їх питому вагу та математичну формулу, що буде застосовуватися для конкурентного відбору під час проведення електронного аукціону.

 1. Конкурентний відбір учасника для укладення договору про закупівлю за рамковою угодою застосовується замовником/ЦЗО в разі, якщо в рамковій угоді визначено не всі істотні умови договору про закупівлю за рамковою угодою.
 2. Проведення конкурентного відбору здійснюється відповідно до порядку проведення відбору з урахуванням таких особливостей:

запрошення учасникам подати пропозиції щодо укладення договору про закупівлю за рамковою угодою додатково повинно містити перелік та питому вагу інших критеріїв оцінки (специфічних вимог) та методику конкурентного відбору, за якою буде визначено переможця;

конкурентний відбір передбачає здійснення оцінки учасника, з яким буде укладено договір про закупівлю за рамковою угодою, за ціновим критерієм, а також іншими критеріями оцінки (специфічними вимогами), установлення яких передбачено рамковою угодою. При цьому питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків.

Заступник директора департаменту регулювання публічних закупівель – начальник відділу професіоналізації сфери публічних закупівель Л.В. Лахтіонова

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті