Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень»

23 Квітня 2018 3:02 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень»

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень» (далі — проект наказу) розроблено з метою оптимізації чинного Календаря профілактичних щеплень (далі — Календар) відповідно до завдань визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298.

Метою Проекту наказу є врегулювання питань забезпечення всеохоплюючого доступу населення країни до ефективних, безпечних вакцин та відповідно підвищення рівнів охоплення проти вакцинокерованих інфекцій, зокрема гепатиту В.

Прийняття акта є необхідною умовою для покращення організації проведення щеплень дитячого населення, дозволить розширити можливості забезпечення потреб закладів охорони здоров’я в імунобіологічних препаратах для проведення щеплень, дозволить на належному рівні підтримувати епідемічне благополуччя в Україні щодо інфекцій, керованих засобами імунопрофілактики, шляхом забезпечення достатнього, відповідно до рекомендацій ВООЗ, обсягу охоплення профілактичними щепленнями.

Проект акта, пояснювальна записка та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України (moz.gov.ua).

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом місяця з моменту публікації на сайті для громадського обговорення до Управління громадського здоров’я МОЗ України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

Контактна особа: заступник начальника управління — начальник відділу програм та проектів Управління громадського здоров’я України Платов Сергій Михайлович (e-mail: psm@moz.gov.ua), тел.: 253-83-05.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень» (далі — проект наказу) розроблено Міністерством охорони здоров’я України на виконання протокольного рішення робочої групи з перегляду Календаря профілактичних щеплень, затвердженої наказом МОЗ України від 02 квітня 2018 року № 32-Адм. «Про утворення робочої групи з перегляду Календаря профілактичних щеплень», та впровадження рекомендацій Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ України, які прийняті на засіданні 06 липня 2017 року, та з метою оптимізації чинного Календаря профілактичних щеплень (далі — Календар) відповідно до завдань визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 298 (із змінами).

Оптимізація Календаря в частині переносу вакцинації другої дози проти гепатиту В з першого на другий місяць життя дитини дозволить використовувати комбіновану вакцину з компонентами проти дифтерії, кашлюку, правця, гемофільної інфекції типу b, гепатиту В, що, в свою чергу, дає можливість розширити кількість вакцин, які закуповуються для профілактики гепатиту В.

Враховуючи досвід країн Європи, в Україні слід визнати обґрунтованим поєднання вакцинації проти гепатиту В дітей з імунізацією проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту (у 2 та 6 міс.). Використання комбінованих вакцин доцільно як з економічної, так і з медичної точки зору, оскільки суттєво зменшує кількість відвідувань закладів охорони здоров’я, завантаженість кабінетів щеплень та медичного персоналу, збільшує кількість дітей, щеплених своєчасно, зменшує парентеральне навантаження та стрес від щеплення у дитини.

Відповідно до схваленої Кабінетом Міністрів України Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018—2021 роки (розпорядження КМУ від 27.12.2017 № 1011-р.), проект якої був узгоджений Національною академію медичних наук, прийнято рішення про припинення ревакцинації вакциною проти туберкульозу у 7 років згідно з рекомендаціями ВООЗ.

З прийняттям проекту наказу буде врегульовано використання комбінованих вакцин для проведення щеплень дітей першого року життя та відміни щеплень, які не мають доказовості їх ефективності при проведенні щеплень.

Проект наказу узгоджується з рекомендаціями ВООЗ щодо оптимізації календарів профілактичних щеплень.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу спрямований на реалізацію забезпечення всеохоплюючого доступу населення країни до ефективних, безпечних вакцин та відповідно підвищення рівнів охоплення проти вакцинокерованих інфекцій, зокрема гепатиту В.

Мету планується досягти шляхом розширення можливості використання більшої кількості вакцин, у т. ч. комбінованих вакцин.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту наказу не потребує додаткових фінансових витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Державною регуляторною службою України, Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, що мають ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8. Громадське обговорення

Проект наказу потребує проведення консультацій з громадськістю шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті МОЗ України.

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, у зв’язку з чим не подається на розгляд до Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу потребує погодження з Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (СПО об’єднань профспілок), Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не стосується питань впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Оптимізація Календаря профілактичних щеплень створить умови для покращення організації проведення щеплень дитячого населення, дозволить розширити можливості забезпечення потреб закладів охорони здоров’я в імунобіологічних препаратах для проведення щеплень. Це дозволить на належному рівні підтримувати епідемічне благополуччя в Україні щодо інфекцій, керованих засобами імунопрофілактики, шляхом забезпечення достатнього, відповідно до рекомендацій ВООЗ, обсягу охоплення профілактичними щепленнями.

В.о. Міністра охорони здоров’я УкраїниУляна Супрун

ПРОЕКТ

винесено на громадське обговорення МОЗ України

23.04.2018 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні

Відповідно до статей 1 та 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України та попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до Календаря профілактичних щеплень в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 серпня 2014 року № 551), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2014 року за № 1237/26014, що додається.

2. Управлінню громадського здоров’я (Руденко І.С.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Стефанишину О.А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. МіністраУляна Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

___________ № __________

Зміни до Календаря профілактичних щеплень в Україні

Пункт1 розділу ІІ викласти у такій редакції:

«1. Щеплення за віком

Вік Щеплення проти
1 день Гепатиту В2
3–5 днів Туберкульозу1
2 місяці Гепатиту В2 Дифтерії, кашлюку, правця3 Поліомієліту4 Гемофільної інфекції5
4 місяці Дифтерії, кашлюку, правця3 Поліомієліту4 Гемофільної інфекції5
6 місяців Гепатиту В2 Дифтерії, кашлюку, правця3 Поліомієліту4
12 місяців Гемофільної інфекції5 Кору, краснухи, паротиту6
18 місяців Дифтерії, кашлюку, правця3 Поліомієліту4
6 років Дифтерії, правця3 Поліомієліту4 Кору, краснухи, паротиту6
14 років Поліомієліту4
16 років
26 років Дифтерії, правця3 (надалі — кожні 10 років)

1Щепленню для профілактики туберкульозу підлягають усі новонароджені діти, що не мають до цього протипоказань. Вакцинація проводиться на 3–5-ту добу життя дитини (не раніше 48-ї години після народження) вакциною для профілактики туберкульозу (далі — БЦЖ). Недоношених дітей щеплюють після досягнення дитиною маси тіла ≥2500 г. Щеплення для профілактики туберкульозу не проводять в один день з іншими щепленнями. Діти, які не були щеплені в пологовому стаціонарі, підлягають обов’язковій вакцинації в закладах охорони здоров’я.

Дітям, яким не виповнилося два місяці, щеплення проти туберкульозу проводяться без попередньої проби Манту. Після двомісячного віку перед виконанням щеплення дитині слід провести пробу Манту. Щеплення проводиться при негативному результаті проби.

Діти, щеплені БЦЖ, у яких не сформувався рубчик, проте є достовірне підтвердження проведення щеплення, не підлягають повторній вакцинації.

2Вакцинації для профілактики гепатиту В підлягають усі новонароджені. Для вакцинації дітей використовується вакцина за схемою: 0 (перша доба)–2–6 місяців життя дитини.

Якщо мати новонародженого HBsAg «-» (негативна), що документально підтверджено, вакцинацію дитини можливо розпочати протягом перших місяців життя або одночасно зі щепленням проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту. У разі поєднання імунізації зі щепленням проти кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту рекомендуються схеми: 2–4–6–18 місяців життя або 2–4–9 місяців життя.

Новонародженим з масою тіла <2000 г, що народилися від HBsAg «-» (негативних) матерів, вакцинація проводиться при досягненні дитиною ваги 2000 г або при досягненні віку 1 місяць.

Якщо новонароджена дитина у тяжкому стані, то її імунізацію слід проводити після покращення стану перед випискою дитини з лікарні.

Якщо мати новонародженого HBsAg «+» (позитивна), дитині роблять щеплення за схемою: 0 (перша доба)–2–6 місяців життя дитини. Перша доза вакцини вводиться в перші 12 годин життя дитини незалежно від маси тіла. Разом з вакцинацією, але не пізніше 1-го тижня життя, в іншу ділянку тіла рекомендовано вводити специфічний імуноглобулін проти гепатиту В з розрахунку 40 МО/кг маси тіла та не менше 100 МО. Якщо маса новонародженої дитини <2000 г, то вакцинація проводиться обов’язково, але введена доза вакцини не зараховується як доза первинної імунізації; після досягнення дитиною віку 1 місяць вакцинація має бути проведена серією із трьох введень вакцин 0–1–6 (0 — дата першого введення вакцини, мінімальний інтервал між першим та другим щепленнями — 1 місяць, між другим та третім щепленнями — 5 місяців).

Якщо в матері новонародженої дитини невизначений HBsAg статус, щеплення дитини проводиться обов’язково в перші 12 годин життя з одночасним дослідженням статусу матері за HBsAg. У разі отримання позитивного результату в матері профілактика гепатиту В проводиться, як у випадку щеплення дитини, народженої від HBsAg «+» (позитивної) матері.

Не слід повторно розпочинати серію вакцинації, якщо була пропущена доза вакцини, незалежно від того, скільки часу минуло. Необхідно ввести дози вакцини, яких не вистачає, за графіком з дотриманням мінімальних інтервалів (абзац 3 глави 2 цього розділу).

3Щеплення для профілактики дифтерії, правця та кашлюку проводяться за віком: у 2 місяці (перше щеплення), у 4 місяці (друге щеплення), у 6 місяців (третє щеплення) та у 18 місяців (четверте щеплення).

Для вакцинації дітей проти кашлюку на першому році життя можуть використовуватися вакцини як з ацелюлярним (далі — АаКДП), так і з цільноклітинним (далі — АКДП) кашлюковим компонентом.

Перенесений кашлюк в анамнезі не є протипоказанням до вакцинації проти цієї хвороби.

Щеплення проти кашлюку проводиться дітям до 6 років 11 місяців 29 днів.

Ревакцинацію проти дифтерії та правця у 6 років проводять анатоксином дифтерійно-правцевим (далі — АДП), наступну у 16 років — анатоксином дифтерійно-правцевим зі зменшеним вмістом антигену (далі — АДП-М).

Першу планову ревакцинацію дорослих за віком та епідпоказаннями, які раніше були щеплені, проводять АДП-М у віці 26 років з подальшою плановою ревакцинацією АДП-М з мінімальним інтервалом 10 років від попереднього щеплення АДП-М.

Особливості вакцинації дітей проти кашлюку, дифтерії та правця, що не отримали щеплення за віком, наведено в главі 2 цього розділу.

Екстрена профілактика правця не впливає на проведення планової імунізації.

4Вакцинація дітей для профілактики поліомієліту проводиться за віком 2 місяці, 4 місяці, 6 місяців, 18 місяців, 6 років та 14 років.

Інактивована вакцина для профілактики поліомієліту (далі — ІПВ) застосовується для перших двох щеплень, а при протипоказаннях до введення оральної поліомієлітної вакцини (далі — ОПВ) — для всіх наступних щеплень за цим Календарем.

Вакцина ОПВ застосовується для 3–6-го щеплень (щеплення за віком — 6 місяців, 18 місяців, 6 років та 14 років) за відсутності протипоказань до ОПВ.

Вакцина ІПВ може бути застосована для 3–6-го щеплень як окремо, так і в складі комбінованих вакцин.

Дітям, які перебувають у сімейному оточенні, дитячих закладах закритого типу з ВІЛ-інфікованими або з особами, яким протипоказано введення ОПВ, щеплення проводиться виключно ІПВ-вакциною.

Особливості вакцинації дітей проти поліомієліту, що не отримали щеплення за віком, наведено в главі 2 цього розділу.

5Вакцинація дітей для профілактики інфекції, спричиненої паличкою Haemophilus influenzae типу b (далі — Hib-інфекція), може проводитись моновакцинами та комбінованими вакцинами, що містять Hib-компонент. Щеплення для профілактики Hib-інфекції слід проводити за схемою 2–4–12 місяців.

Вакцинація проводиться дітям до 4 років 11 місяців 29 днів. У старшому віці вакцинація проти Hib-інфекції проводиться лише особам з групи ризику відповідно до глави 4 цього розділу.

Особливості вакцинації для профілактики Hib-інфекції у дітей, що не отримали щеплення за віком, наведено в главі 2 цього розділу.

6Вакцинація дітей для профілактики кору, епідемічного паротиту та краснухи проводиться у віці 12 місяців. Друге щеплення — у віці 6 років.

Перенесене захворювання на кір, епідемічний паротит чи краснуху не є протипоказанням до щеплення.

Особливості вакцинації дітей проти вказаних інфекцій з порушенням цього Календаря наведено в главі 2 цього розділу. Особливості вакцинації осіб, старших 18 років, що не отримали щеплення за віком, наведено в розділах ІІІ та IV цього Календаря.»

В.о. начальника Управління громадського здоров’яІ. Руденко

Коментарі

Захар 16.05.2018 1:38
Ще в березні цього 2018 року друге щеплення від туберкульозу було так необхідне 7-річним українським дітям, що їх без нього могли не брати в школи та інші дитячі навчальні заклади. Бо ж "колективний імунитет", "небезпека для інших дітей" і взагалі "за такоє штрафавать нада і лішать радітельскіх прав!" Вже з травня/червня (?) новим наказом МОЗ це щеплення (БЦЖ для семиліток) скасовує. Невколота цією отрутою дитина раптом перестає бути загрозою для решти дітей. Колективний імунітет раптом перестає страждати від нестачі вдруге щеплених. А що власне сталось? Діти народжені в Україні після березня 2011 чимось генетично відрізняються від народжених раніше? Лапій, Комаровський чи бувший міністр здоров'я Ефіопії, що зараз очолює ВОЗ, щойно зробили якесь нове надважливе наукове відкриттяв в галузі вакцинації від "туба"? Супрун нарешті прочитала 20-річної давннини доклад ВОЗ про неефективність та небезпечність БЦЖ і пожаліла семиліток, але чомусь забула пожаліти і відмінити аналогічне знущання над немовлятами? Хтось з прихильників вакцинації, здатних до спілкування без матюків та прокльонів, Вам Ваші вакцинні авторитети рішення взяти і раптом відминити "надважливе" і "обов'зкове" щеплення якось пояснюють? Чи Вам це навіть не цікаво - що скажуть, то і вколете - "начальству краще знати"?
Сашко 21.05.2018 6:50
Большая часть населения инфицирована туберкулезом, но не все им болеют. Каждый из нас рано или поздно, при тех или иных обстоятельствах контактировал с палочкой Коха, а вот ее активизация в организме зависит от ряда факторов и причин. Вакцинация предназначена для иммунизации молодого организма ослабленным штаммом бактерий, чтобы в дальнейшем ребёнок был готов к встрече с агрессивными штаммами уже имея хоть минимальную устойчивость к ним. В случае, если в дальнейшем проба Манту будет отрицательной, ребёнку может понадобиться ревакцинация. Мое мнение, что отмена ревакцинации в 7 лет - банальная экономия средств государства.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті