Проект постанови КМУ «Про деякі питання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»

20 Квітня 2018 9:58 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (далі – проект постанови).

Проект постанови розроблено на виконання статті 8 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII.

Проект постанови, пояснювальна записка та аналіз регуляторного впливу до нього оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет www.moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту постанови просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, Управління координації центрів реформ (e-mail: orabina71@gmail.com, medreforms@gmail.com).

Консультант: Орабіна Тетяна Миколаївна (044) 253-33-31.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»

 1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту акта

Відповідно до статті 8 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII (далі – Закон № 2168-VIII), типова форма договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, порядок його укладення, зміни та припинення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Згідно з пунктом 4 Прикінцевих положень Закону № 2002-VIII Кабінету Міністрів України доручено протягом шести місяців з дня набрання чинності Законом прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону, та забезпечити набрання ними чинності одночасно з введенням у дію відповідних положень цього Закону.

Згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року № 922-VIII закупівля послуг за договорами про медичне обслуговування населення, що надаються відповідно до закону, звільнена від дії Закону «Про публічні закупівлі».

Затвердження порядку укладення договорів про медичне обслуговування населення дозволить реалізувати один з найважливіших кроків у реформуванні охорони здоров’я в Україні. Затвердження порядку укладення та типової форми договору встановить для закладів охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики, основи для прозорої та справедливої співпраці з Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ) у сфері надання медичних послуг. Затвердження порядку та типової форми договору також дозволить більш ефективно контролювати надання медичних послуг надавачами та їх оплату, адаптувати програму медичних гарнатій під потреби населення.

 1. Мета і шляхи її досягнення

На виконання статті 8 Закону № 2168-VIII було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (далі – проект постанови).

Проектом постанови встановлюється порядок укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, що буде укладатись між надавачами медичних послуг та НСЗУ через електронну систему охорони здоров’я (Система), а також затверджує типову форму такого договору з додатками для первинної медичної допомоги. Проект постанови передбачає, що договори про медичне обслуговування, їх зміна та звітування за ними будуть відбуватись лише через Систему.

Відповідно до Порядку, запропонованого проектом постанови, для замовлення медичних послуг для населення, НСЗУ буде публікувати на офіційному сайті оголошення, в якому буде міститись перелік послуг, що будуть замовлені та основні вимоги до надавачів таких послуг. Після публікування оголошення надавач медичних послуг, що бажає укласти договір з НСЗУ, має подати заявку на укладення договору із додатками. У разі прийняття рішення про відповідність поданої заявки вимогам, що містяться у оголошенні, НСЗУ надсилає повідомлення про намір укласти договір із зазначенням обсягу замовлення медичних послуг відповідному надавачу медичних послуг. Після узгодження умов договору, він укладається в електронній формі в Системі. Після підписання договору (електронними підписами сторін) він публікується на сайті НСЗУ.

Порядок укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, запропонований проектом постанови, містить у собі положення про:

1) медичні послуги з програми державних гарантій медичного обслуговування населення (далі – програма медичних гарантій), які мають надаватись за договором, та спеціальні умови їх надання (якщо застосовно);

2) строк подання заявок про укладення договору (якщо застосовно);

3) перелік документів, які мають бути додані до заяви.

Проектом постанови передбачається, що основний текст договору про медичне обслуговування населення буде типовим, в той час як особливості окремих договорів будуть визначатись в додатках до договорів.

Типова форма договору містить у собі основні положення договору, такі як предмет, права та обов’язки сторін, звітність надавача медичних послуг, порядок припинення та зміни умов договору, порядок розрахунків за договором, відповідальність сторін за порушення умов договору, порядок вирішення спорів тощо.

Відповідно до умов договору, надавач послуг зобов’язаний буде щомісячно подавати сформовані в електронній системі охорони здоров’я звіти НСЗУ про обсяг наданих за договором послуг і відповідно до інформації, що міститься у таких звітах та рахунку отримувати оплату за надані медичні послуги (приклад звіту, який формуватиметься в електронній системі охорони здоров’я, та рахунку додається до пояснювальної записки).

Серед додатків до договору про медичне обслуговування населення проектом постанови пропонуються такі:

 1. Додаток «Спеціальні умови Договору щодо надання медичних послуг, пов’язаних з ПМД», які визначають максимальне навантаження на лікарів первинної ланки за їхньою спеціалізацією, стандарти, яких має дотримуватись працівник надавача медичних послуг під час виконання договору, суму оплати медичних послуг, інші вимоги до надання медичних послуг на рівні первинної медичної допомоги.
 2. Додаток «Місця надання медичних послуг, пов’язаних з ПМД», в якому буде закріплений перелік місць надання медичних послуг надавачем, графік їх роботи та засоби зв’язку із місцями надання медичних послуг.
 3. Додаток «Підрядники, залучені до надання медичних послуг за Договором» буде визначати перелік залучених надавачем медичних послуг суб’єктів господарювання (що здійснюють господарську діяльність з медичної практики і отримали відповідну ліцензію), місце надання послуг такими підрядниками та графік їх роботи.
 4. Правові аспекти

Проект постанови розроблено на виконання статті 8 Закону № 2168-VIII.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту постанови не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України або місцевих бюджетів.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови погоджений з Мін’юстом, Мінфіном, Державній казначейській службі України, потребує погодження з Мінекономрозвитку, Державною регуляторною службою, Держаудитслужбою.

 1. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

 1. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 1. Громадське обговорення

Проект постанови підлягає розміщенню на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

У разі необхідності Міністерство охорони здоров’я надаватиме зацікавленим сторонам відповідні консультації.

81 . Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

Проект постанови не стосується питань розвитку науки і технологій.

 1. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

Проект постанови не стосується прав інвалідів і не потребує погодження всеукраїнських громадських організацій інвалідів та їх спілок.

 1. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності. Аналіз регуляторного впливу проекту постанови додається.

101.Вплив реалізації акта на ринок праці

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть прямо впливати на ринок праці.

 1. Прогноз результатів

Затвердження порядку укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення та типової форми договору дозволить:

– запровадити механізм оплати за результат (тобто вже по факту надання медичних послуг у тому обсязі, в якому вони дійсно надані);

– забезпечити прозорість процедури замовлення медичних послуг для населення;

– автоматизувати процес закупівлі медичних послуг НСЗУ відповідно до потреб населення у відповідному регіоні;

– реалізувати можливість контролю за обсягом медичних послуг та лікарських засобів, замовлених для відповідного регіону і які надаються відповідним надавачем медичних послуг;

– оперативно розробляти оптимальний план закупівлі медичних послуг і більш ефективно витрачати кошти;

– забезпечити реалізацію принципу «гроші ходять за пацієнтом»;

– дозволити ефективно аналізувати ситуацію із станом здоров’я населення та направляти державні кошти на суспільні потреби населення в актуальних медичних послугах.

В.о. Міністра У. Супрун

Проект

 оприлюднений на сайті

МОЗ України 20.04.2018 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про деякі питання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

Відповідно до частини сьомої статті 8 Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

2) Типову форму договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

 1. Міністерству охорони здоров’я до початку реалізації пілотних проектів на інші види медичної допомоги, але не пізніше 1 січня 2019 року, розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України проект змін до Постанови щодо порядку укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій для інших видів медичної допомоги та відповідних додатків до договору.

Встановити, що до початку запровадження технічної можливості укладення договорів про медичне обслуговування населення через електронну систему охорони здоров’я такі договори укладаються в електронній формі з отриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг з подальшою реєстрацією такого договору в електронній системі охорони здоров’я.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ПОРЯДОК

укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

Загальна частина

 1. Цей Порядок визначає особливості укладення, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі – договір) з НСЗУ відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».
 2. Дія цього Порядку поширюється на укладення, зміну та припинення договорів із закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та фізичними особами – підприємцями, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – суб’єкти господарювання).
 3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наданих їм в Основах законодавства України про охорону здоров’я, законах України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про електронні документи та електронний документообіг», інших законодавчих актах України та спеціальних словниках понять і термінів Всесвітньої організації охорони здоров’я.
 4. Документообіг, пов’язаний з укладенням, зміною, припиненням договору та його виконанням, здійснюється в електронній формі через електронну систему охорони здоров’я (далі – Система), з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.
 5. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ, має зареєструватись в Системі та забезпечити реєстрацію в Системі його уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до виконання договору, та отримання ними електронного цифрового підпису або підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до закону (далі – електронний підпис).

Порядок укладення договору

 1. НСЗУ розміщує на своєму веб-сайті оголошення про укладення договорів (далі – оголошення), в якому зазначаються:

1) медичні послуги з програми державних гарантій медичного обслуговування населення (далі – програма медичних гарантій), які мають надаватись за договором, та спеціальні умови їх надання (якщо застосовно);

2) строк подання заявок про укладення договору (якщо застосовно);

3) перелік документів, які мають бути додані до заяви.

 1. Оголошення не є пропозицією укласти договір (офертою) у значенні статті 641 Цивільного кодексу України.
 2. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, подає до НСЗУ заяву в електронній формі та додає до неї копії таких документів, посвідчені електронним підписом:

1) скановану копію документу, що підтверджує повноваження особи на підписання договору від імені суб’єкта господарювання, та, якщо це вимагається відповідно до законодавства або установчих документів суб’єкта господарювання;

2) відомості про чинні ліцензії, видані суб’єкту господарювання, в тому числі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, інших дозвільних документів, передбачених законодавством для надання медичних послуг, визначених в оголошенні;

3) відомості про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для надання зазначених в оголошенні медичних послуг, яка відповідає вимогам галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

4) відомості про наявність комп’ютерного обладнання та електронної медичної інформаційної системи, що підключена до Системи.

 1. Якщо заява суб’єкта господарювання та додатки до неї відповідають умовам оголошення НСЗУ протягом тридцяти календарних днів з дати подання заяви з додатками надсилає відповідному суб’єкту господарювання повідомлення про намір укласти із ним договір в електронній формі із зазначенням медичних послуг, які НСЗУ має намір замовити у такого суб’єкта господарювання.
 2. У разі невідповідності заяви чи доданих до неї додатків оголошенню або неподання усіх необхідних додатків НСЗУ протягом трьох робочих днів від дати від дати встановлення такої невідповідності надсилає такому суб’єкту господарювання пропозицію виправити помилки в заяві або надати необхідну інформацію та документи.
 3. У разі відсутності заяв, які відповідають оголошенню, НСЗУ розміщує повторне оголошення.
 4. Суб’єкт господарювання протягом десяти календарних днів з дня отримання повідомлення про намір укласти договір надсилає НСЗУ заповнений в електронній формі проект договору згідно з типовою формою. НСЗУ має розглянути такий проект та у разі наявності зауважень чи пропозицій до проекту надіслати їх суб’єкту господарювання в електронній формі протягом десяти календарних днів з дати отримання НСЗУ проекту договору. остаточна редакція договору має бути узгоджена НСЗУ та суб’єктом господарювання протягом тридцяти календарних днів з дати отримання НСЗУ проекту договору.
 5. Після узгодження остаточної редакції договору уповноважені особи НСЗУ та суб’єкта господарювання підписують договір через Систему з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.
 6. Договір підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті НСЗУ протягом п’яти днів з моменту його укладення. Інформація про укладений договір включається до Реєстру договорів про медичне обслуговування населення Системи, відповідно до законодавства.

Порядок зміни та припинення договору

 1. Надавач медичних послуг або НСЗУ мають право надіслати один одному через Систему пропозицію про зміну або припинення укладеного між ними договору в порядку та на умовах, передбачених договором. Для цього відповідна сторона має направити іншій стороні проект таких змін з накладеним електронним підписом через Систему.
 2. Проект змін до договору має бути розглянутий іншою стороною не довше, ніж десять робочих днів з дня його отримання.
 3. Після узгодження остаточної редакції змін до договору уповноважені особи НСЗУ та суб’єкта господарювання підписують відповідні зміни до договору через Систему з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.
 4. У разі незгоди із запропонованими змінами сторони вирішують питання шляхом переговорів або шляхом вирішення спору в судовому порядку.
 5. Договір припиняється після закінчення строку, на який його було укладено, за умови, що він не був продовжений, або у разі настання інших підстав, передбачених законом або договором.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

Типова форма Договору

про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

Договір

про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

[місце укладення]                                              [дата (число, місяць рік)]

НСЗУ, в особі (ПІБ)_________________________________, що діє на підставі

______________________ (далі – Замовник), з однієї сторони, та (суб’єкт господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики) в особі (ПІБ)______________, що діє на підставі

__________________ (далі – Надавач), з другої сторони, які надалі разом іменуються Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі – Договір) на таких умовах:

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Звітний період – календарний місяць.

1.2. Місце надання медичних послуг – фактична адреса здійснення Надавачем господарської діяльності з медичної практики, де особам, на яких розповсюджуються державні гарантії медичного обслуговування населення за Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (надалі – пацієнти), надаватимуться медичні послуги.

1.3. Медичні послуги – послуги з медичного обслуговування населення (послуги з охорони здоров’я), що включені до програми

державних гарантій медичного обслуговування населення (далі – програма медичних гарантій), які Надавач зобов’язується надавати за цим Договором, перелік та обсяг яких визначений додатками до цього Договору.

1.4. Підрядник – заклад охорони здоров’я або фізична особа- підприємець, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики, та залучені Надавачем на підставі договору для надання окремих медичних послуг пацієнтам за цим Договором.

1.5. Працівник Надавача – медичний працівник, який відповідно до законодавства має право надавати медичну допомогу та перебуває з Надавачем або Підрядником такого Надавача у трудових відносинах.

1.6. ПМД – первинна медична допомога.

1.7. ТМД – інші види медичної допомоги, крім ПМД.

1.8. Система – електронна система охорони здоров’я.

Інші поняття і терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом МОЗ № 503 від 19.03.2018 року, Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженого наказом МОЗ № 504 від 19.03.2018 року.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до умов цього Договору Надавач зобов’язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а Замовник зобов’язується оплачувати такі послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів.

2.2. Медичні послуги, які Надавач зобов’язується надавати за цим Договором та спеціальні умови їх надання, визначаються в додатках до цього Договору.

2.3. Медичні послуги за цим Договором надаються відповідно до порядків надання медичної допомоги, встановлених МОЗ, з обов’язковим дотриманням галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та умов, що викладені у додатках до Договору, у Місці надання медичних послуг відповідно до графіку роботи Надавача та лікарями, зазначеними в додатках до цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством. Окремі медичні послуги можуть надаватись за місцем проживання (перебування) пацієнта або з використанням засобів телекомунікації відповідно до порядків надання відповідних видів медичної допомоги.

2.4. Протягом строку цього Договору кожне Місце надання медичних послуг Надавача, місце надання медичних послуг Підрядників має відповідати державним санітарним нормам й правилам, ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я, вимогам примірних табелів матеріально-технічного оснащення.

2.5. Надавач несе встановлену законом відповідальність за своєчасність, повноту та якість надання медичних послуг за цим Договором Працівниками Надавача та/або Підрядниками Надавача. Факт порушення встановлених вимог медичного обслуговування населення підтверджується у встановленому законодавством порядку.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Права Замовника:

3.1.1. вимагати від Надавача належного, своєчасного та у повному обсязі виконання своїх зобов’язань за цим Договором;

3.1.2. перевіряти відповідність Надавача Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

3.1.3. перевіряти дотримання Надавачем, Працівниками Надавача та його Підрядниками умов цього Договору, та у разі виявлення порушень передавати матеріали перевірки уповноваженим державним органам для проведення у встановленому законодавством порядку клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування та інших заходів;

3.1.4. перевіряти повноту та достовірність відомостей про надані медичні послуги за цим Договором відповідно до інформації, що міститься в Системі;

3.1.5. запитувати та отримувати від Надавача документи, пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором, скарги пацієнтів (за умови знеособлення даних пацієнтів) та робити з них копії. В процесі перевірки документів НСЗУ має право проводити звірку звітів Надавача з документами про фактично надані медичні послуги та документи, на підставі яких Надавач вносив інформацію до Системи;

3.1.6. проводити звірку розрахунків за цим Договором та у разі виявлення невідповідностей чи порушень умов цього Договору, здійснювати перерахунок оплачених медичних послуг, інформувати уповноваженні державні органи про виявлені порушення;

3.1.7. призупиняти оплату за Договором у випадках, встановлених законодавством та цим Договором;

3.1.8. відмовитись від цього Договору в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором.

3.2. Обов’язки Замовника:

3.2.1. належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов’язання за цим Договором;

3.2.2. проводити на вимогу Надавача звірку розрахунків за Договором;

3.2.3. своєчасно здійснювати оплату медичних послуг Надавачу, відповідно до умов цього Договору та законодавства.

3.3. Права Надавача:

3.3.1. вимагати від Замовника належного, своєчасного та у повному обсязі виконання ним своїх зобов’язань за цим Договором;

3.3.2. вимагати від Замовника своєчасної оплати наданих медичних послуг;

3.3.3. вимагати проведення звірки розрахунків за Договором.

3.4. Обов’язки Надавача:

3.4.1. належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов’язання за цим Договором;

3.4.2. відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

3.4.3. дотримуватися та забезпечити дотримання Підрядниками вимог законодавства України, зокрема, порядків надання медичної допомоги, табелів матеріально-технічного оснащення (в тому числі примірних),

галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

3.4.4. надавати якісні медичні послуги відповідно до встановлених законодавством вимог;

3.4.5. забезпечити захист персональних даних та медичної інформації пацієнтів відповідно до законодавства, в тому числі Закону України «Про захист персональних даних»;

3.4.6. для надання медичних послуг використовувати лікарські засоби та медичні вироби, що дозволені до використання в Україні;

3.4.7. забезпечувати реалізацію пацієнтами їх прав на отримання медичних послуг за Договором та відшкодувати збитки, завдані пацієнтам у зв’язку з порушенням вимог цього Договору;

3.4.8. перед наданням медичних послуг з’ясувати та повідомити пацієнта (його законного представника), чи має такий пацієнт право на отримання медичних послуг за програмою медичних гарантій за Договором відповідно до наданих документів, перевірити наявність направлення лікаря (за необхідності);

3.4.9. негайно звернутися до Замовника, якщо виникають питання щодо прав пацієнта на отримання медичних послуг за цим Договором або виникають інші питання по виконанню Договору;

3.4.10. забезпечити, щоб платні послуги, які оплачуються пацієнтами за рахунок власних коштів, надавались пацієнтам тільки після того, як медичні послуги отримали усі пацієнти, які були записані на прийом до лікаря / в чергу на отримання медичних послуг в цей день за цим Договором;

3.4.11. забезпечити належні умови праці Працівникам Надавача;

3.4.12. забезпечити своєчасне внесення актуальної інформації про Надавача, його керівника, медичних працівників, Підрядників та уповноважених осіб до Системи;

3.4.13. надавати на запит Замовника документи, пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором, скарги пацієнтів (за умови знеособлення даних пацієнтів) та підтверджують відповідність Надавача Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

3.4.14. своєчасно вносити повну та достовірну інформацію, звіти та проекти змін до Договору до Системи у встановленому порядку;

3.4.15. розміщувати в Системі, в кожному Місці надання медичних послуг та на своєму веб-сайті (у разі наявності) інформацію для пацієнтів стосовно медичних послуг, які пацієнт може отримати у цього Надавача за програмою медичних гарантій, графіка роботи Надавача, графіка роботи Працівників Надавача;

3.4.16. залучати до надання Послуг за цим Договором тільки тих Підрядників, які зазначені в додатках до цього Договору;

3.4.17. не пізніше, ніж за п’ять робочих днів з дня надходження заяви лікуючого лікаря, повідомляти пацієнта (його законного представника) про відмову такого лікаря від подальшого ведення пацієнта у зв’язку із тим, що пацієнт не виконує медичних приписів або правил внутрішнього трудового розпорядку Надавача, за умови, що це не загрожуватиме життю пацієнта і здоров’ю населення;

3.4.18. не пізніше, ніж за два тижні після припинення трудових відносин з Працівником Надавача або договірних відносин з Підрядником, які зазначені в додатках до цьому Договору, повідомляти Замовника і вносити відповідну інформацію до Системи;

3.4.19. не пізніше, ніж за один тиждень до настання зміни повідомляти Замовника про зміну адреси Місця надання медичних послуг, графіку надання медичних послуг Надавачем, графіку роботи Працівників Надавача, які надають медичну допомогу та вносити відповідну інформацію до Системи;

3.4.20. не пізніше, ніж за шість тижнів до припинення медичної практики, або подання заяви про припинення цього Договору за ініціативою Надавача, повідомляти про це Замовника та пацієнтів, вносити відповідну інформацію до Системи;

3.4.21. інформувати Замовника про заплановані реорганізацію, ліквідацію Надавача або про початок процедури банкрутства;

3.4.22. не передавати всі або частину прав та обов’язків за Договором третім особам без попередньої письмової згоди Замовника;

3.4.23. допускати уповноважених осіб Замовника для проведення перевірки дотримання Надавачем вимог цього Договору, надавати документи, що стосуються надання медичних послуг за Договором та документи, на підставі яких вносилась інформація до Системи, фінансову та статистичну звітність, проводити звірку розрахунків за Договором та повертати Замовнику надміру сплачені кошти за Договором.

3.5. Надавач зобов’язується включити до договорів з Підрядниками умови щодо надання медичних послуг, що забезпечать дотримання Підрядниками вимог, передбачених цим Договором.

3.6. Цей Договір є договором на користь третіх осіб – пацієнтів, в частині надання їм медичних послуг Надавачем.

3.7. Пацієнт, набуває прав на отримання медичних послуг, пов’язаних з ПМД, за Договором з моменту подання Надавачу у встановленому законодавством порядку декларації про вибір лікаря, який надає ПМД.

3.8. Пацієнт, набуває прав на отримання медичних послуг, пов’язаних з ІМД за Договором, з моменту звернення до Надавача за направленням лікаря, який надає ПМД, або лікуючого лікаря в порядку, встановленому МОЗ, або без такого направлення, коли згідно із законодавством направлення лікаря не вимагається.

 1. ЗВІТНІСТЬ НАДАВАЧА

4.1. Надавач зобов’язаний скласти через Систему звіт, в якому зазначається обсяг наданих пацієнтам за Договором медичних послуг. У звіті про надання медичних послуг, пов’язаних з ПМД, має бути зазначена кількість пацієнтів, які подали такому Надавачу декларації, про вибір лікаря, який надає ПМД, станом на 1-ше число Звітного періоду із зазначенням вікових груп та інших критеріїв, що впливають на застосування коригувальних коефіцієнтів.

4.2. Надавач зобов’язаний подати Замовнику через Систему звіт про надання медичних послуг, пов’язаних з:

ПМД – до 5-го числа Звітного періоду;

ІМД – протягом п’яти календарних днів після закінчення Звітного

періоду.

4.3. У разі виявлення невідповідностей між даними звіту та інформацією в Електронній системі охорони здоров’я, даними фінансової чи статистичної звітності Надавача Замовник має право подати заперечення до звіту Надавачу протягом десяти календарних днів з дати його отримання. Надавач зобов’язаний розглянути заперечення та подати уточнений звіт з усунутими невідповідностями протягом десяти календарних днів з дати їх отримання.

4.4. Разом зі звітом Надавач надає Замовнику рахунок, який має містити опис та загальну вартість наданих послуг у звітному періоді.

 1. УМОВИ, ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ОПЛАТИ ТАРИФУ. ЦІНА ДОГОВОРУ

5.1. Замовник зобов’язується оплачувати медичні послуги, що надаються пацієнтам за цим Договором, згідно з тарифом із застосуванням відповідних коригувальних коефіцієнтів, затверджених у порядку, встановленому Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

5.2. Оплата медичних послуг за цим Договором здійснюється на підставі рахунку та звіту Надавача протягом десяти календарних днів з дати подання Надавачем звіту до Системи, а у випадку, передбаченому пунктом 4.3 цього Договору – з дати подання уточненого звіту.

5.3. Попередня оплата медичних послуг за Договором у випадках, встановлених Кабінетом Міністрів України, здійснюється протягом десяти календарних днів на підставі рахунку, поданого Надавачем.

5.4. Надавач не має права вимагати та має забезпечити, що Працівники Надавача та Підрядники не вимагали від пацієнтів винагороди в будь-якій формі (в тому числі, у вигляді благодійних внесків, будь-яких платежів на користь третіх осіб, які є попередньою чи наступною умовою для отримання пацієнтами послуг) за медичні послуги, що надаються за цим Договором. Такі дії є підставою для притягнення до відповідальності Надавача у порядку передбаченому пунктом 6.4 цього Договору.

5.5. Розрахунки за цим Договором здійснюються в безготівковій формі.

5.6. Ціна Договору становить вартість всіх наданих послуг за цим Договором та зазначається в додатках до цього Договору. Ціна Договору може бути переглянута Сторонами, шляхом внесення відповідних змін до Договору.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законом та цим Договором.

6.2. У разі надання Надавачем послуг, що не відповідають переліку, обсягу або якості медичних послуг передбачених цим Договором, Надавач зобов’язаний повернути Замовнику сплачений за таку медичну послугу тариф з урахуванням коригувальних коефіцієнтів. Повернення Замовнику тарифу, сплаченого за надання медичних послуг, що не відповідають переліку, обсягу або якості медичних послуг передбачених цим Договором, не звільняють Надавача від відшкодування шкоди, завданої пацієнту.

6.3. У разі встановлення за результатами звірки розбіжностей між відомостями, поданими Надавачем у звітах та інформацією, що міститься в Системі, статистичній звітності Надавача, документах, які підтверджують надання медичних послуг, деклараціях про вибір лікаря, який надає ПМД, що відображені в Системі, Надавач зобов’язаний повернути надміру сплачені кошти Замовнику.

6.4. У разі подання пацієнтом (його законним представником) або іншою заінтересованою особою до Замовника скарги про те, що Надавач, Працівники Надавача або Підрядники вимагали від пацієнта винагороди в будь-якій формі за медичні послуги, що мають бути надані пацієнтам за цим Договором, Замовник має право направити про це інформацію до правоохоронних органів та у разі повторного протягом строку цього Договору подання скарги в односторонньому порядку відмовитись від цього Договору.

6.5. У разі, якщо після оплати за звітом буде встановлена невідповідність даних звіту інформації в Системі, Надавач зобов’язаний повернути Замовнику надміру сплачені кошти протягом трьох календарних днів з моменту отримання повідомлення від Замовника.

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. У разі виникнення між Сторонами будь-якого спору, такий спір підлягає вирішенню шляхом переговорів у строк не більше, ніж тридцять робочих днів.

7.2. У разі недосягнення Сторонами згоди щодо спору шляхом переговорів, такий спір підлягає вирішенню судом відповідно до закону.

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання цього Договору та які Сторони не могли передбачити чи попередити розумними заходами.

8.2. Обставинами непереборної сили Сторони погодилися вважати: повені, землетруси, пожежі (не з вини Сторін), інші стихійні лиха, війну, воєнні дії, акти тероризму, страйки, що відповідають вимогам законодавства, акти центральних органів державної влади, валютні обмеження, зміни у законодавстві, що знаходяться поза розумним контролем Сторін.

8.3. У випадку виникнення обставин, визначених пункті 8.2 цього Договору, Сторона, що зазнала їх впливу, повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншу Сторону у максимально стислий строк, направши письмове Повідомлення про настання таких обставин.

8.4. Повідомлення про обставини непереборної сили повинно містити вичерпну інформацію про природу обставин непереборної сили, час їх настання та оцінку їх впливу на можливість Сторони виконувати свої зобов’язання за Договором та на порядок виконання зобов’язань за Договором, у випадку якщо це можливо.

8.5. Коли дія обставин, визначених пункті 8.2 цього Договору, припиняється, Сторона, що зазнала їх впливу, зобов’язана негайно, але в будь-якому випадку в строк не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту, коли Сторона дізналась або повинна була дізнатися про припинення зазначених обставин, письмово повідомити другу Сторону про їх припинення. Таке Повідомлення повинно містити інформацію про час припинення дії таких обставин та вказівку на строк, протягом якого Сторона виконає свої зобов’язання за Договором.

8.6. Наявність та строк дії обставин непереборної сили підтверджується Торгово-промисловою палатою України.

8.7. У випадку, якщо Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, не направить або несвоєчасно направить повідомлення про обставини непереборної сили, як це визначено пунктом 8.4 цього Договору, така

Сторона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підставу для звільнення від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором.

8.8. У разі коли дія обставин зазначених у пункті 8.2 цього Договору триває більше, ніж тридцять календарних днів, кожна із Сторін має право розірвати Договір та не несе відповідальність за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше, ніж за десять календарних днів до розірвання.

 1. СТРОК ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання обома Сторонами.

9.2. Цей Договір діє з ______________ до _______________ року. Строк Договору може бути продовжений за згодою Сторін не більше, ніж три місяці.

9.3. Надавач зобов’язаний надавати пацієнтам медичні послуги протягом строку цього Договору.

 1. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір може бути достроково припинено на підставах, передбачених законом та цим Договором.

10.2. Одностороння відмова Надавача від Договору не допускається, крім випадків, передбачених цим Договором та законом.

10.3. Замовник має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку у таких випадках:

10.3.1. анулювання ліцензії Надавача на провадження господарської діяльності з медичної практики або інших ліцензій чи дозволів, що потрібні для надання медичних послуг за Договором;

10.3.2. невідповідності Надавача Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

10.3.3. отримання висновків, складених у встановленому законодавством порядку, яким підтверджується вчинення більше трьох порушень Надавачем галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я протягом строку цього Договору;

10.3.4. залучення Надавачем для надання медичних послуг за цим Договором Підрядників, які не мають ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності, залучення до надання медичної допомоги осіб, які не мають право надавати таку допомогу;

10.3.5. систематичного (більше трьох разів протягом строку цього Договору) порушення Надавачем своїх обов’язків щодо погодження із Замовником зміни режиму роботи Надавача, робочого графіку Працівників Надавача, зміни адреси Місця надання медичних послуг або інших умов, викладених в Договорі та додатках до нього;

10.3.6. надання Замовнику та внесення до Системи завідомо недостовірних відомостей щодо наявного у Надавача матеріально- технічного оснащення (в тому числі обладнання) для надання медичних послуг за Договором, переліку Працівників Надавача та їх графіку роботи, відомостей про Підрядників, поданих такому Надавачу декларацій, інших даних;

10.3.7. у випадку, передбаченому п. 6.4 цього Договору.

10.4. За наявності підстав, визначених пунктом 10.3 цього Договору, Договір припиняється через чотирнадцять календарних днів з дати отримання Надавачем відповідного письмового повідомлення Замовника про односторонню відмову від цього Договору.

10.5. Сторони мають право вимагати дострокового розірвання цього Договору у випадках, передбачених законом.

10.6. Розірвання цього Договору не потребує отримання попередньої (до розірвання) чи наступної згоди пацієнтів (їх законних представників).

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Будь-які зміни та/або доповнення до цього Договору вважаються чинними та обов’язковими для Сторін за умови, що вони подані в Системі та скріплені електронними підписами обох Сторін з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

11.2. Не зважаючи на вимоги п. 11.1 цього Договору, у разі зміни контактів для запису на прийом до лікаря або інформації щодо лікарів, які

надають ПМД, у відповідному Місці надання медичних послуг, пов’язаних з ПМД, що зазначені в додатку 1.2 до цього Договору, Надавач має надати Замовнику повідомлення в Системі з накладеним електронним підписом в строки, передбачені п. 3.4.19 та п. 3.4.18 цього Договору. Накладення електронного підпису Замовника на таке повідомлення не вимагається.

11.3. Всі додатки до цього Договору, підписані належними Сторонами, є його невід’ємною частиною.

11.4. Внесення будь-яких зміни та (або) доповнень до цього Договору не потребує попередньої (до внесення змін та (або) доповнень) чи наступної згоди пацієнтів (їх законних представників).

11.5. Після підписання Сторонами Договору всі попередні переговори а ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні чи письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу але можуть враховуватися при тлумаченні умов Договору.

11.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних у Договорі реквізитів та ризик настання несприятливих наслідків у разі неповідомлення іншої Сторони про зміну своїх реквізитів.

 1. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
№ додатку Назва додатку До Договору додаються такі додатки (позначити знаком «+»)
1.1. Спеціальні умови Договору щодо надання медичних послуг, пов’язаних з ПМД
1.2. Місця надання медичних послуг, пов’язаних з ПМД
2 Підрядники, залучені до надання медичних послуг за Договором

12.1 Усі додатки до цього Договору набирають чинності з моменту їх підписання обома Сторонами в Системі та є його невід’ємною частиною.

 1. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Надавач: Замовник: Національна служба здоров’я
України
Код ЄДРПОУ/ РНОКПП: Код ЄДРПОУ
Місцезнаходження: Місцезнаходження:
Платіжні реквізити: Платіжні реквізити:

Додаток № 1.1

Спеціальні умови Договору щодо надання медичних послуги, пов’язаних з ПМД

 1. Надавач зобов’язується надавати за Договором медичні послуги, пов’язані з ПМД, що визначені в Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженого МОЗ (далі – Порядок ПМД).
 2. Надавач зобов’язаний при наданні медичних послуг за Договором дотримуватися галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема:
 3. Надавач зобов’язується забезпечити:

1) своєчасне проведення профілактики, в тому числі профілактичних оглядів та направлення на проведення необхідних досліджень згідно з Порядком ПМД, своєчасне та у повному обсязі проведення профілактичних щеплень відповідно до Календаря профілактичних щеплень в Україні;

2) надання медичних послуг в черговому кабінеті ПМД, утвореному відповідно до законодавства, в тому числі у вихідні і святкові дні;

3) пацієнтам можливість отримати послуги протягом зазначеного в Додатку №1.2 графіку;

4) технічну можливість запису пацієнтів до черги на прийом до медичних працівників чи для отримання інших медичних послуг, за телефоном або в електронній формі;

 1. Загальна орієнтовна Ціна Договору становить _____________ грн.

Сторони можуть час від часу переглядати Ціну Договору із внесенням відповідних змін до Договору.

 1. На дату укладення Договору тарифи та коригувальні коефіцієнти за послуги ПМД складають:
 2. Сума оплати за Звітний період визначається як 1/12 від добутку кількості пацієнтів, що подали Надавачу декларації про вибір лікаря, який надає ПМД, станом на 1 число Звітного періоду згідно з інформацією з Системи, та застосовних тарифів та коригувальних коефіцієнтів.
 3. Додатково у 2018 році комунальних закладів охорони здоров’я до

суми оплати за Звітний період додається 1/12 від добутку кількості пацієнтів із червоного списку станом на 1-ше число місяця Звітного періоду та застосовного тарифу відповідно до Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Станом на 1 січня 2018 року наявне населення на території обслуговування Надавача (відповідного комунального закладу охорони здоров’я), становила________________ осіб.

 1. Інші умови (якщо застосовно):

Додаток № 1.2

Місця надання медичних послуг, пов’язаних з ПМД*

Унікальний код з електронної системи охорони здоров’я:

Назва:

Адреса:

Знаходиться в населеному пункті, якому надано статус гірського: _____________ (так або ні)

Контакти для запису на прийом до лікаря:

Телефон:

Адреса електронної пошти:

Графік прийому пацієнтів за Договором (дні та час)

Графік роботи чергового кабінету ПМД: ________________________________ –

Лікарі, які надають ПМД, у відповідному Місці надання медичних послуг, пов’язаних з ПМД:

П.І.Б. Запис про медичного працівника в Системи Спеціальність Штатна одиниця Максимальне кількість пацієнтів, які можуть подати декларації про вибір такого лікаря за договором, осіб

* Заповнюється стільки додатків, скільки є Місць надання медичних послуг, пов’язаних з ПМД

Додаток № 2

Підрядники, залучені до надання медичних послуг за Договором

Запис про Надавача з Системи Найменування закладу охорони здоров’я / ПІБ фізичної особи- підприємця Запис про Місце надання медичних послуг з Системи1 Види медичних послуг, які надаються Підрядником Номер, дата укладення та строк дії договору з Підрядником

1 Має співпадати з Місцем надання медичних послуг Надавача за Договором

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті