Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення порядку реклами лікарських засобів)

Проект
оприлюднено на сайті
МОЗ України 16.05.2018 р.

Закон України
про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення порядку реклами лікарських засобів)

Верховна Рада України постановляє:

1. У статті 21 Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 39, ст. 181 із наступними змінами):

1) в абзаці третьому частини першої слова «переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування» замінити словами «Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта.»;

2) частину другу викласти у новій редакції такого змісту:

«2. Забороняється реклама лікарських засобів, застосування та відпуск яких дозволяється лише за рецептом лікаря, а також внесених до Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта. Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.»;

4) в абзаці п’ятому частини четвертої після слова «реклами» додати слова «та посилання на номер діючого реєстраційного посвідчення»;

5) в частині четвертій після абзацу п’ятого додати новий абзац такого змісту:

«Зміст реклами лікарських засобів повинен відповідати інформації, викладеній в інструкції про застосування лікарського засобу»;

6) у частині шостій після абзацу другого додати абзаци третій та четвертий такого змісту:

«відомостей, в яких пропонується визначення діагнозу або курсу лікування з використанням засобів телекомунікації (електрозв’язку);
відомостей, в яких надається недостовірна інформація про настання одужання;»

У зв’язку з цим абзаци третій–тринадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим–п’ятнадцятим;

7) в абзаці десятому частини шостої слова «щодо рекламованих товару чи послуги» замінити словами «, інших осіб, які можуть заохотити застосування лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації користуючись своєю популярністю»;

8) у частині шостій після абзацу тринадцятого додати новий абзац такого змісту:

«інформації про те, що лікарські засоби, медичні вироби, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації призначені виключно або в основному для дітей»;

9) в частині сьомій слово «лікарів» замінити словами «медичних працівників»;

10) в частині дев’ятій слова «спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів» замінити словами «спеціальних дієтичних цілей, контролю ваги»;

11) частину дванадцяту викласти в новій редакції такого змісту:

«Забороняється реклама послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають.»;

12) частину тринадцяту викласти в новій редакції такого змісту:

«Особи, які здійснюють виробництво та/або продаж лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, можуть виступати спонсорами теле-, радіопередач та програм шляхом наведення інформації рекламного характеру про ім’я або найменування, знак для товарів і послуг спонсора, за винятком будь-якого посилання на лікарські засоби, реклама яких заборонена згідно законодавства.»;

13) частину п’ятнадцяту викласти в новій редакції такого змісту:

«Положення цієї статті не поширюються на рекламу лікарських засобів, медичних виробів та методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, яка розміщується у наукових фахових виданнях, включених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки до Переліку наукових фахових видань України (друкованих та електронних), що здійснюють публікації за медичними та фармацевтичними спеціальностями, а також яка розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної та фармацевтичної тематики.».

2. Закон України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 39, ст. 181 із наступними змінами) доповнити статтею 211 такого змісту:

«211. Реклама лікарських засобів спрямована на медичних та фармацевтичних працівників Реклама лікарських засобів спрямована на медичних та фармацевтичних працівників здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».

3. Частину першу статті 26 Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 39, ст. 181 із наступними змінами) доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:

«центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я — щодо реклами лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації».

4. У статті 26 Закону України «Про лікарські засоби» (Відомості Верховної Ради України, 1996, № 22, ст. 86 із наступними змінами):

1) в абзаці третьому слова «виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників» замінити словами «наукових фахових виданнях, включених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки до Переліку наукових фахових видань України (друкованих та електронних), що здійснюють публікації за медичними та фармацевтичними спеціальностями»;

2) в абзаці третьому після слова «медичної» додати слова та «фармацевтичної»;

3) в реченні першому та четвертому абзацу четвертого слова «переліку заборонених до рекламування лікарських засобів.» замінити словами «Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта.»;

4) в реченні другому абзацу четвертого слова «Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування» замінити словами « Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта»;

4. В пункті другому статті 78-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 4, ст.19 із наступними змінами) після слів «виробів медичного призначення) «додати слова такого змісту: «та інших випадків, визначених Кабінетом Міністрів України)»;

5. Частину другу статті 6 Закону України «Про телебачення та радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 10, ст. 43 із наступними змінами) доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:

«реклами лікарських засобів, застосування та відпуск яких дозволяється лише за рецептом лікаря, а також внесених до Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я; реклами допінгових речовин та/або методів для їх використання у спорті; реклами проведення цілительства на масову аудиторію; реклами нових методів профілактики, діагностики, реабілітації та лікарських засобів, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування; реклами послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають. Для цілей застосування цієї норми використовуються визначення та критерії, встановлені Законом України «Про рекламу» та Законом України «Про лікарські засоби»».

У зв’язку з цим абзац дванадцятий–чотирнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим–п’ятнадцятим.

6. абзац десятий частину дев’ятої статті 72 Закону України «Про телебачення та радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 10, ст. 43 із наступними змінами) викласти в новій редакції такого змісту:

«5 відсотків розміру ліцензійного збору за:

рекламу лікарських засобів, застосування та відпуск яких дозволяється лише за рецептом лікаря, а також внесених до Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта; рекламу допінгових речовин та/або методів для їх використання у спорті; рекламу проведення цілительства на масову аудиторію; рекламу нових методів профілактики, діагностики, реабілітації та лікарських засобів, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування; рекламу послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають;

порушення умов ліцензії, визначених ліцензією на мовлення та додатками до неї, та/або ліцензійних умов (крім вимог до організаційно-технічних, фінансових та інвестиційних зобов’язань ліцензіата) у частині програмної концепції;».

7. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

8. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті