Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу»

22 Травня 2018 1:11 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України та статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вносимо на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу».

Доповідати зазначений законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Кожем’якін А.А.

Народні депутати УкраїниА.А. Кожем’якін

О.Г. Домбровський


В.В. Бухарєв

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

Проект Закону України розроблений у зв’язку з тим, що чинне законодавство України, яке регулює порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та боротьбу з їх незаконним обігом, створене у 90-х роках ХХ століття, не відповідає сучасним реаліям, не забезпечує повною мірою виконання покладених на нього функцій.

Динамічні негативні зміни наркоситуації, нові підходи у сучасній наркополітиці, де пріоритетним напрямком стало дотримання прав і свобод людини, зумовили потребу перегляду норм чинного законодавства і приведення їх у відповідність до сучасних вимог.

Мова йде, у першу чергу, про надання пріоритетності медико-профілактичним заходам наркополітики, забезпечення турботи про людину, її здоров’я та благополуччя, концентрації зусиль правоохоронних органів на боротьбі з організаторами наркобізнесу і незаконним обігом наркотиків, зменшення невиправданого кримінального тиску на осіб, хворих на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, серед яких є учасники антитерористичної операції (АТО), зниження корупціогенності у діяльності правоохоронних органів і послаблення соціальної напруженості у суспільстві.

Відповідно до Стратегії наркополітики держави на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 735-р, в основі національної наркополітики покладено принцип конструктивного гуманізму, який полягає у переорієнтації суспільної думки та кримінального законодавства не лише на громадський осуд та покарання, а й на допомогу людям, які самостійно не спроможні подолати залежність та повернутися до здорового способу життя.

Проте, на практиці у діяльності правоохоронних органів та в діючому українському законодавстві основним вектором наркополітики був і залишається неефективний репресивний підхід.

Ратифіковані Україною Конвенції ООН, що регулюють обіг і боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, передбачають поряд із «репресивним» підходом можливість не просто заміни, чи доповнення кримінального покарання медичними та виховними заходами, а створенням умов для повернення наркозалежних осіб у суспільство до нормального життя.

Між тим, практика реалізації чинного кримінально-правового законодавства України свідчить про те, що основним об’єктом кримінального переслідування сьогодні є не наркодилери та організатори наркобізнесу, а хворі, що споживають наркотики. Злочини у сфері обігу наркотиків займають друге місце після злочинів проти власності. Такий підхід наркоситуацію на краще практично не змінює, незаконний попит на наркотики не зменшується, а їх пропозиція, навпаки, лише збільшується. Наприклад, за даними аналітичних досліджень близько 20% студентів першого курсу вищих навчальних закладів в останні роки хоча б один раз у житті вживали наркотики.

Репресивність наркополітики щодо хворих, залишаючи осторонь справжніх винуватців наркоманії — дилерів та організаторів нелегального наркобізнесу, лише загострює ситуацію у цілому, криміналізуючи при цьому усю сферу обігу підконтрольних речовин. Тому, нагальною є потреба внесення відповідних змін у законодавство України з урахуванням позитивних європейських практик боротьби з наркозлочинністю.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Ціллю законопроекту є приведення чинного законодавства України до вимог Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, надання пріоритетності медико-профілактичним заходам наркополітики над репресивними, активізації боротьби правоохоронних органів з організованою наркозлочинністю.

Завданнями акта є удосконалення сучасного Законодавства України, яке регулює порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та боротьбу з їх незаконним обігом з імплементацією сучасних європейських підходів у формуванні і реалізації наркополітики, забезпечення повного і дієвого виконання відповідних Конвенцій ООН з урахуванням національних особливостей законодавства.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Проектом передбачається внесення змін до Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними».

Зокрема, пропонується внести зміни до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», доповнивши статтю 4 положеннями про те, що державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів спрямовується також на створення належних умов для провадження господарської діяльності, пов’язаної з їх обігом, профілактику немедичного вживання наркотичних засобів і психотропних речовин, інформування громадськості про негативні наслідки такого їх вживання і шкоди здоров’ю, забезпечення доступності наркотичних засобів і психотропних речовин для медичних та наукових потреб.

У Законі «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» передбачається уточнити визначення понять «наркоманія», «особа хвора на наркоманію», «немедичне вживання наркотичних засобів або психотропних речовин», «наркотичне сп’яніння», «зловживання наркотичними засобами або психотропними речовинами», які приведені у відповідність до міжнародної кваліфікації хвороб, а також «добровільне лікування».

Терміни «наркологічні заклади», «медичний огляд» та «медичне обстеження» сформульовані відповідно до чинних протоколів надання медичної допомоги хворим з психічними та поведінковими розладами, інших чинних у цій сфері нормативно-правових актів.

Пропонується також уточнити закріплені у цьому Законі поняття «ухилення від медичного огляду, медичного обстеження», «добровільне лікування», а також вилучити норму щодо примусового лікування від наркотичної залежності, оскільки вона застаріла і не відповідає законодавству України і міжнародним Конвенціям та порушує права людини.

Зі статті 13 (Порядок проведення медичного огляду та медичного обстеження) пропонується виключити положення про те, що проведення медичного огляду та медичного обстеження визначається МОЗ спільно з МВС та Генеральною прокуратурою України, що суперечить змісту частини 3 статті 12 Закону, де передбачено, що встановлення стану наркотичного сп’яніння «є компетенцією лише лікаря» і не входить до повноважень МВС та Генеральної прокуратури, як правоохоронних органів.

Водночас, пропонується удосконалити норми щодо порядку виявлення осіб, які вживають наркотичні засоби або психотропні речовини не за медичним призначенням (стаття 12), їх медичного огляду та медичного обстеження (стаття 13), добровільного лікування осіб, хворих на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин (стаття 14). Запропоновано доповнити Закон правовою нормою щодо необхідності забезпечення прав осіб, хворих на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, які утримуються в установах виконання покарань, на отримання належного лікування (стаття 16).

Також пропонується виключити з тексту Закону застарілі та репресивні норми, зокрема, статті 16 (Примусове лікування осіб, хворих на наркоманію), 17 (Розгляд матеріалів у суді про направлення осіб на примусове лікування від наркоманії), 18 (Дострокове звільнення від примусового лікування від наркоманії) і 19 (Продовження строку примусового лікування від наркоманії) та 21 (Обмеження прав особи, хворої на наркоманію, на період примусового лікування), а також передбачити заходи щодо протидії незаконному обігу наркотиків в установах виконання покарань і, водночас, надання належної медичної і психологічної допомоги особам, хворим на наркоманію під час їх перебування у місцях позбавлення волі.

У Кримінальному кодексі України диспозицію частини першої статті 309 КК України у чинній редакції відмінити, а її зміст трансформувати у відповідну норму частини першої статті 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах). Це зумовлено тим, що в чинній редакції стаття 44 КУпАП та частина перша статті 309 КК України за змістом практично співпадають і створюють умови для корупційних діянь.

Крім того, зазначена норма (частина перша статті 309 КК) зорієнтована на кримінальне переслідування осіб, які зберігають невелику кількість наркотиків для особистих потреб (у 2011–2015 рр. засуджено за цієї частиною статті 52% осіб від кількості засуджених за усі злочини в сфері обігу наркотиків), а реально відбувають покарання лише 6% від цієї кількості. У 2016 р. таке співвідношення від загальної кількості засуджених за усі злочини в сфері обігу наркотиків складало уже 55,8%, а у 2017 р. — 73,7%. Між тим, боротьба з такими небезпечними злочинами як контрабанда (стаття 305 КК), питома вага яких у період з 2011 р. по 2015 р. у структурі злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, становить в середньому 0,8% (2011 р. — 0,6%, 2012 р. — 0,5%, 2013 р. — 0,7%, 2014 р. — 0,8%, 2015 р. — 0,4%, 2016 — 1,2%, 2017 р. –1,3%), велася неефективно.

Протидія використанню коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (стаття 306 КК України, також не відмічається своєю результативністю у зв’язку з тим, що правоохоронні органи свою діяльність зосередили на наркозалежних. У 2015 р. цей показник у порівнянні з 2010 р. знизився на 86,9%, а у 2011 — 2015 роках засуджено за ці діяння усього 136 осіб. (у 2011 р. — 41, 2012 р. — 43, 2013 р. — 18, 2014 р. — 26, 2015 р. — 8 осіб, 2016 р. — 14, 2017 р. — 9). У порівнянні з досить низьким показником за 2014 рік показник цього злочину за 2017 рік знизився ще на 65,4% (з 26 до 9 осіб).

А за всі передбачені розділом ХІІІ КК України злочини, вчинені у складі злочинної організації, у 2011 — 2015 роках засуджено лише 17 осіб (2011 р.- 8, 2012 р. — 1, 2013 р. — 0, 2014 р. — 1, 2015 р. — 5, 2016 р. — 0, 2017р. — 2).

Таким чином, дана ситуація свідчить про те, що чинне кримінальне законодавство орієнтує діяльність правоохоронних органів на кількісні показники, розпорошує їх зусилля, фактично спрямовуючи їх на негідний об’єкт, у той час як протидія реальній організованій злочинності здійснюється на неналежному рівні.

Частину другу чинної статті 309 КК України пропонується визначити як частину першу цієї статті, передбачивши у ній кримінальну відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту у великих розмірах.

У такому випадку частина друга цієї статті передбачатиме відповідальність за ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 308, 310, 317 цього Кодексу, а частина третя — за дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із залученням неповнолітнього, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах.

Ці зміни, разом з можливістю звільнення особи від кримінальної відповідальності за вчинені діяння, передбачені частиною першою статті, у разі добровільного лікування особи від розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, сприятимуть зменшенню корупціогенності у діяльності правоохоронних органів і зосередження їх зусиль на викритті контрабанди наркотиків, організаторів їх незаконного збуту, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та інших небезпечних злочинів у цій сфері.

Аналогічні зміни пропонується внести і до статті 311 КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів.

Зокрема, пропонується диспозицію частини першої цієї статті у чинній редакції, яка передбачає настання кримінальної відповідальності незалежно від розмірів прекурсорів, також трансформувати у відповідну норму частини першої статті 44-3, доповнивши нею Кодекс України про адміністративні правопорушення (Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту). У цій статті передбачити адміністративну відповідальність за вчинення зазначених незаконних дій з прекурсорами, що призначені для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, без мети збуту у невеликих розмірах.

У цій й же статті 44-3 КУпАП має бути передбачено дві правові норми, згідно з однією з яких особа, що добровільно здала прекурсори, що призначалися для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, які були у неї в невеликих розмірах і які вона виготовила, придбала, зберігала, перевозила, пересилала без мети збуту, звільняється від адміністративної відповідальності за дії, передбачені цією статтею.

А у іншій нормі цієї статті пропонується надати можливість судам звільняти від адміністративної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, осіб з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, які добровільно звернулися до лікувально-профілактичного закладу і розпочали лікування.

У частині першій статті 311 КК України встановити кримінальну відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, що призначені для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, з метою збуту у великих розмірах. Частина друга передбачатиме кримінальну відповідальність за наявності таких кваліфікуючих ознак, як вчинення незаконних дій с прекурсорами повторно або за попередньою змовою групою осіб, або в особливо великих розмірах, а також за незаконний збут прекурсорів, а частина третя — за дії, вчинені організованою групою.

Згідно із статистичними даними, у 2011—2017 рр. судами найбільше було засуджено за статтею 311 КК осіб, що вчинили злочини, які передбачені її частиною першою, тобто за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів без мети збуту (61,3% від усіх засуджених за цією статтею). У той час як за частиною другою — за ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, або з метою збуту, а також за незаконний збут прекурсорів, було засуджено всього 31,2% від засуджених за даною статтею, а за частиною третьою, тобто за дії, вчинені організованою групою або в особливо великих розмірах, — всього 62 особи, або 7,5% від засуджених. Тобто, вістря боротьби правоохоронних органів з незаконним обігом прекурсорів було спрямовано, як і за вчинення злочинів, передбачених статтею 309 КК, фактично на осіб, які їх незаконного зберігали у невеликих кількостях для виготовлення наркотиків для особистого вживання без мети збуту, а не проти тих, що займалися їх незаконним збутом у великих та особливо великих розмірах, або у складі груп чи організованих злочинних груп, хоча суди демонстрували гуманний підхід до таких осіб, призначаючи міри покарання, не пов’язані з обмеженням чи позбавленням волі.

Судами у зазначений період за вчинені кримінальні правопорушення, передбачені частиною першою статті 311 КК, найбільше застосовувалась така міра покарання як штраф — її застосовано до 38,9% осіб. До обмеження волі засуджено 15,6% осіб, а до позбавлення волі — всього 4,9% осіб. Більше всього від засуджених за вчинення цього злочину, 37,7%, звільнено від відбування покарання із застосуванням випробувального терміну.

Запропоновані зміни також сприятимуть зменшенню корупціогенності у діяльності правоохоронних органів і зосередженню їх зусиль на викритті інших, більш тяжких та суспільно-небезпечних діянь у цій сфері, а також економії бюджетних витрат на провадження досудового слідства та судового розгляду кримінальних проваджень.

Пропонується також внести зміни і до статті 320 КК України (Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів).

За статистичними даними у 2011—2017 рр. за злочини, передбачені статтею 320 КК України, було засуджено 153 особи, що становить 0,13% від усіх засуджених осіб у цей період за злочини у сфері обігу наркотиків. 88,2% із них (135 осіб) засуджено за вчинення злочину, передбаченого частиною першою статті. За частиною другою, що має такі кваліфікуючі, обтяжуючі вину ознаки, як вчинення цього злочину повторно, або якщо злочинні дії спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у великих розмірах, або призвели до викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем, — засуджено всього лише 18 осіб (11,8%).

У більшості випадків засудженими за частиною першою цієї статті були лікарі-фармацевти (із 135 засуджених — 73, або 54%, лікарі-фармацевти). Зазначене свідчить про те, що саме вони, в основному працівники аптек, та завідувачі складів є основним об’єктом устремлінь правоохоронних органів у виявленні і припиненні цих кримінальних правопорушень, як найбільш доступні для проведення відповідних заходів контролю з боку правоохоронців, у тому числі і тих, що відносяться до сфери оперативно-розшукової діяльності.

За злочин, передбачений частиною першою цієї статті, судами у 2011–2017 рр. у переважній більшості застосовувалась така міра покарання як штраф. Його було застосовано до 94,8% від усіх засуджених за цією частиною статті.

Виходячи з аналізу зазначеної кримінально-правової норми і практики її застосування, вбачається, що відповідальність за вчиненні посягання на об’єкт злочину, передбачений статтею 320 КК, — встановлений державою з метою охорони здоров’я населення порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, не є диференційованою, діяння передбачені частиною першою статті є занадто криміналізовані і не містять тих об’єктивних ознак, які б за ступенем суспільної небезпечності відносили б їх до злочинів середньої тяжкості.

А міри покарання у виді штрафу, які застосовуються судами за їх вчинення, фактично співрозмірні з покараннями за вчинені адміністративні правопорушення у цій сфері. До того ж, значна частина кримінальних проваджень, що надійшли до суду для розгляду за частиною першою статті 320 КК, судами закрита (47%) в основному за відсутністю складу злочину.

Отже, у зв’язку з цим доцільно доповнити частину першу статті 320 КК України положенням про те, що кримінальна відповідальність за порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин, наступатиме у тому випадку, якщо такі порушення спричинили їх нестачу у великих розмірах.

На сьогодні така відповідальність наступає лише за встановлення самого факту порушення правил, яке має кваліфікуватися як адміністративне правопорушення.

За частиною другою цієї статті. згідно з пропозицією, кримінальна відповідальність наступатиме за зазначені дії, вчинені повторно, або якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів в особливо великих розмірах (пропонується доповнити статтю цією кваліфікуючою ознакою), або призвели до викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Вчинення цього злочину службовою особою несе в собі підвищену суспільну небезпечність і має кваліфікуватись за цією частиною статті, оскільки суб’єктом злочину є як посадові особи, так і інші особи, відповідальні згідно з наказом або посадовими обов’язками за певну діяльність у сфері обігу наркотиків.

Разом з тим, за діяння, передбачені цією статтею, пропонується запровадивши додаткове покарання у вигляді позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на визначений строк, що посилює попереджувально-профілактичну функцію даної норми.

За порушення встановлених правил, які передбачені чинною редакцією частини першої статті 320 КК, пропонується ввести адміністративну відповідальність, доповнивши КУпАП статтею 44-4 вищезазначеного змісту (частина перша), але не за будь-яке, а лише за те, що створило реальну небезпеку для здоров’я людей або виходу прекурсорів з-під контролю.

Якщо ж особа вчинила ті самі дії, повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, або якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у невеликих розмірах — наступатиме адміністративна відповідальність за частиною другою цієї статті.

За порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель пропонується також ввести адміністративну відповідальність, доповнивши КУпАП статтею 106-3 аналогічного змісту (за предметом правопорушення статтю пропонується розмістити у главі 9 КУпАП).

Малозначне порушення цих правил відповідно до частини другої статті 11 КК України злочином не вважається. А за малозначності вчиненого адміністративного правопорушення (стаття 22 КУпАП) особа може бути звільнена від відповідальності з усним зауваженням. Малозначне порушення встановлених правил обігу наркотиків за певних обставин може кваліфікуватись як дисциплінарне правопорушення.

Запропонованими змінами до цієї статті буде досягнута диференціація відповідальності (кримінальної, адміністративної) за вчинені порушення правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в залежності від їх розмірів, характеру вчиненого діяння та його суспільної небезпечності і наслідків, які наступили, а також гуманний підхід у призначенні покарання до осіб, які їх вчинили, підвищення ефективної діяльності правоохоронних органів саме у виявленні і припиненні більш суспільно-небезпечних кримінальних правопорушень, у тому числі у сфері обігу наркотиків.

Із частини першої статті 44 КУпАП доцільно вилучити термін «виробництво», оскільки це діяння, за роз’ясненням Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 4, є за своїм змістом набагато складнішим за «виготовлення» і може бути із застосуванням промислового чи саморобного обладнання у значних партіях, що уже само по собі свідчить про мету збуту. Виготовлення передбачає більш просту форму перетворення речовини у наркотичний засіб без застосування спеціального обладнання тощо, але за нього відсутня адміністративна відповідальність. Замість терміну «виробництво» пропонується у статтю включити поняття «виготовлення», що відповідає змісту цієї статті. Положення щодо відповідальності за «виробництво» залишити у кримінально-правовій нормі, оскільки воно із застосуванням відповідного заводського обладнання не може здійснюватися у невеликих кількостях, за яке може наступати адміністративна відповідальність.

До того ж частина друга цієї статті передбачає звільнення від відповідальності, якщо особа добровільно здала наркотичні засоби або психотропні речовини, які були у неї в невеликих розмірах і які вона виробила, тобто звільняється від відповідальності за «виробництво», за діяння, яке не передбачене частиною першою цієї статті. Зазначений недолік у цій нормі має бути усунуто.

Разом з тим, з урахуванням статистичних даних щодо розгляду судами справ про адміністративні правопорушення, проектом Закону пропонується у статті 44 КУпАП виключити адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту, збільшивши при цьому граничну межу стягнення у вигляді штрафу.

У законопроекті пропонується також ряд змін і до інших статей КК України, зокрема до статті 307, які спрямовані на застосування судами більш гнучкого, виваженого та диференційованого підходу до призначення покарання за збут наркотиків у невеликих кількостях без обтяжуючих вину обставин з наданням можливості особам, які є наркозалежними, пройти відповідний курс лікування. Формальні підходи до вирішення проблеми — посилення відповідальності і збільшення термінів позбавлення волі у сфері незаконного обігу наркотиків, як свідчить практика застосування цієї та інших норм після посилення відповідальності, не вирішують головного — локалізації нелегального ринку. Навпаки, він залишається при цьому стабільно успішним. Ця ситуація зумовлює необхідність пошуку інших, не криміналізованих, шляхів вирішення проблеми.

4. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Конституція України; Єдина Конвенція Організації Об’єднаних Націй про наркотичні засоби 1961 року; Конвенція про психотропні речовини від 21 лютого 1971 року; Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20 грудня 1988 року; Закон України «Про приєднання України до Протоколу про поправки до Єдиної Конвенції про наркотичні засоби 1961 року» від 2 листопада 2000 року № 2082-III; Кримінальний кодекс України; Кодекс України про адміністративні правопорушення; Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» 15 лютого 1995 року №60/95-ВР; Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» 15 лютого 1995 року №62/95-ВР; Постанова кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»; Наказ Міністерства охорони здоров’я від 18 серпня 2000р. № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу».

Реалізація окремих положень законопроекту (статті 309, 311 і 320 КК, статті 44, 44-3, 44-4 і 106-3 КУпАП) потребує внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я від 18 серпня 2000р. № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу».

Зокрема, потребує усунення недоліків у визначенні невеликого і великого розміру наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що полягають у існуванні так званого не визначеного у таблицях 1 і 2, затверджених цим наказом, «проміжку» — величини між верхньою межею невеликих розмірів і нижньою межею великих розмірів наркотичних засобів і психотропних речовин, наявність якого призводить до помилок і зловживань, корупційних проявів при кваліфікації злочинів і адміністративних проступків; удосконалення, опираючись на практику застосування законодавства, рекомендації ВООЗ, МККН ООН та міжнародний досвід, критеріїв віднесення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів до невеликого, великого та особливо великого розмірів на основі науково обґрунтованих розмірів умовних разових добових доз їх вживання, з метою впровадження виважених правових підходів до кваліфікації злочинів і незастосування кримінального закону до наркозалежних осіб, які не скоїли більш тяжких злочинів, пов’язаних із збутом наркотиків.

В окремих випадках ці розміри у зазначених таблицях практично в десятки разів менші, ніж в інших країнах і не співрозмірні з медичними показниками щодо середньозважених десятидобових доз вживання наркотичних засобів і психотропних речовин та ступеню їх суспільної небезпечності.

Як свідчить практика застосування законодавства протидії наркоманії і наркобізнесу в Україні та інших країнах, низькі порогові показники невеликих розмірів наркотичних засобів і психотропних речовин сприяють поглибленню латентності наркоспоживання, збільшенню кількості засуджених осіб за зберігання і вживання наркотиків і, одночасно, розширенню нелегального ринку наркотиків. Так, пониження невеликих розмірів окремих наркотичних засобів у 2010 році згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я від 29.07.2010 р. № 634 сприяло притягненню до кримінальної відповідальності не стільки наркодилерів, скільки наркоспоживачів.

У зв’язку з цим, в окремих випадках збільшення невеликих розмірів наркотичних засобів викликає необхідність збільшення також їх великих розмірів, оскільки, згідно з обраними критеріями, великими вважаються розміри обсягом більше ста невеликих.

Такий підхід буде фактичним обґрунтуванням встановлення оптимальних розмірів невеликої, великої та особливо великої кількості речовин, які знаходяться у нелегальному обігу, що опосередковано сприятиме більш об’єктивній правовій оцінці вчинених зазначених протиправних діянь в сфері обігу наркотиків і реалізації запропонованих кримінально-правових і адміністративно-правових норм цього законопроекту.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не призведе до збільшення бюджетних витрат.

6. Регіональний аспект

Законопроект не обмежує повноважень органів місцевого самоврядування і територіальних громад.

7. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує узгодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Міністерством юстиції, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством охорони здоров’я, Службою безпеки України.

8. Запобігання корупції та дискримінації

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. У зв’язку з цим відсутня потреба у проведенні громадської антидискримінаційної експертизи.

9. Громадське обговорення

Законопроект пройшов громадські слухання під час представлення попередніх результатів дослідження «Гуманізація державної політики щодо людей, які вживають наркотики», як його складової, проведеного Євразійським інститутом наркополітики 07.12.2016 р., 9 березня та 12 квітня 2017 року під час експертних обговорень за участю представників громадськості та фахівців і експертів з питань наркополітики, а також 5 грудня 2017 р. за участі провідних міжнародних експертів з наркополітики під час проведення круглого столу «Політика боротьби з наркотиками», де були представлені зазначені результати дослідження кримінологічних та морально-етичних аспектів нинішніх методів боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні. Проект Закону представниками громадськості, вітчизняними фахівцями і експертами та міжнародними експертами з наркополітики було підтримано. Запропоновані пропозиції, спрямовані на удосконалення його змісту, враховано.

10. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту дозволить:

підвищити ефективність реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, протидії поширенню наркоманії як однієї з основних реальних загроз національній безпеці України;

вдосконалити законодавство у сфері протидії наркозлочинності;

покращити рівень координації діяльності правоохоронних і інших державних органів щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, сприяти виявленню і припиненню нелегальних каналів надходження наркотиків в Україну, притягненню до відповідальності учасників транснаціональних злочинних угрупувань у цій сфері;

підвищити ефективність діяльності правоохоронних органів у боротьбі з наркобізнесом;

зменшити дискримінацію та стигму у ставленні до хворих на наркоманію;

здійснити гуманізацію відповідальності за окремі кримінальні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, зокрема декриміналізацію окремих діянь, що не становлять великої суспільної небезпеки і пов’язаних з невеликим розміром наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів, що були предметом їх незаконного обігу без мети збуту;

запровадити адміністративну відповідальність за такі діяння з обов’язковим лікуванням від наркоманії осіб, що їх вчинили вперше;

забезпечити пріоритетність у державній наркополітиці лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів, здійснювати виправлення осіб та їх лікування від наркоманії без застосування покарання за вчинені діяння у вигляді обмеження або позбавлення волі, їх ресоціалізації, сконцентрувати зусилля правоохоронних органів на боротьбі з наркобізнесом;

зменшити витрати на утримання засуджених за рахунок збільшення розміру штрафних санкцій та їх застосування за вперше вчинені діяння, що сприятиме, у свою чергу, наповненню Державного бюджету України;

забезпечити повне і своєчасне виконання міжнародних зобов’язань України.

Народні депутати УкраїниА.А. Кожем’якін

О.Г. Домбровський


В.В. Бухарєв

 

Проект

зареєстрований в Парламенті

18.05.2018 р. № 8378

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У  Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) статтю 44 викласти в такій редакції:

«Стаття 44. Незаконні виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах

Незаконні виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах —

тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до шістдесяти годин.

Особа, що добровільно здала наркотичні засоби або психотропні речовини, які були у неї в невеликих розмірах і які вона виготовила, придбала, зберігала, перевозила, пересилала без мети збуту, звільняється від адміністративної відповідальності за дії, передбачені цією статтею.

Від адміністративної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, звільняється також особа з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, яка добровільно звернулася до лікувально-профілактичного закладу і розпочала лікування.

Примітка. Невеликий розмір наркотичних засобів та психотропних речовин визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я»;

2) абзац перший статті 441 викласти у такій редакції:

«Ухилення особи від медичного огляду на встановлення стану наркотичного сп’яніння —»;

3) доповнити Кодекс статтями 443, 444 та 1063 такого змісту:

«Стаття 443. Незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів без мети збуту

Незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, що призначені для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, без мети збуту у невеликих розмірах —

тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до шістдесяти годин.

Особа, що добровільно здала прекурсори, що призначалися для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, які були у неї в невеликих розмірах і які вона виготовила, придбала, зберігала, перевозила, пересилала без мети збуту, звільняється від адміністративної відповідальності за дії, передбачені цією статтею.

Від адміністративної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, звільняється також особа з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, яка добровільно звернулася до лікувально-профілактичного закладу і розпочала лікування.

Примітка. Невеликий розмір прекурсорів, що призначаються для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Стаття 444. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин, якщо таке порушення створило небезпеку для здоров’я людей або їх виходу з-під контролю, —

тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, або якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у невеликих розмірах, —

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від сімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік»;

«Стаття 1063. Порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель

Порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, якщо таке порушення створило небезпеку для здоров’я людей або їх виходу з-під контролю, —

тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, або якщо вони спричинили нестачу снотворного маку чи конопель, що містять наркотичні засоби, у невеликих розмірах —

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від сімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік»;

4) у статті 221 слово і цифри «статями 441» замінити словами і цифрами «статтею 441, частиною першою статті 443, статтями 444», а після слова і цифр «статтями 1062» доповнити цифрами 1063»;

5) у частині першій статті 222 після слова і цифри «статті 44» доповнити словами і цифрами «стаття 441, частина перша статті 443»;

6) абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 після слова і цифр «статті 441» доповнити цифрами «443, 444», а слово та цифри «1062» замінити словом та цифрами «статті 1062, 1063»;

7) частину другу статті 268 після слів і цифр «частиною першою статті 44, статтями» доповнити цифрами «443, 444», а після цифр «51» цифрами «1063»;

8) частину другу статті 277 після слова і цифр «статтями 441» доповнити цифрами «443, 444», а після цифр «1062» цифрами «1063».

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25–26, ст.131):

1) у примітці до статті 305 слова «спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу» виключити;

2) у статті 307:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

«караються штрафом від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років»;

в абзаці другому частини другої слово «десяти» замінити словом «дев’яти»;

у частині четвертій слова «злочинів, пов’язаних з їх незаконним обігом» замінити словом «злочину»;

3) у статті 309:

абзац перший частини першої після слова «аналогів» доповнити словами «у великих розмірах»;

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

«караються штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк»;

у частині другій слова «або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах» виключити;

у частині четвертій слово «наркоманії» замінити словами «розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин»;

4) у статті 311:

назву після слова «пересилання» доповнити словами «з метою збуту або збут»;

частину першу викласти в такій редакції:

«1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, що призначені для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, з метою збуту у великих розмірах —

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років»;

у частині другій:

в абзаці першому слова «у великих розмірах» замінити словами «в особливо великих розмірах»;

в абзаці другому слова «двох до п’яти» замінити словами «п’яти до восьми»;

абзац перший частини третьої після слова «першою» доповнити словами «або другою»;

у частині четвертій слова «злочинів, пов’язаних із незаконним обігом прекурсорів, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів» замінити словом «злочину»;

5) назву статті 314 викласти в такій редакції:

«Стаття 314. Незаконне введення в організм іншої особи наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів проти її волі»;

6) у статті 320:

у частині першій:

абзац перший доповнити словами «якщо вони спричинили їх нестачу у великих розмірах»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«караються штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років»;

у частині другій:

в абзаці першому слова «у великих розмірах» замінити словами «в особливо великих розмірах»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років».

3. У Законі України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст.62 із наступними змінами):

1) статтю 1 викласти в такій редакції:

«Стаття 1. Основні терміни, які застосовуються в цьому Законі

Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:

незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів — діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

наркоманія — психічний та поведінковий розлади внаслідок вживання психоактивних речовин, що характеризується синдромом залежності;

особа, хвора на наркоманію, — особа, яка страждає на психічний та поведінковий розлади, що характеризується синдромом залежності від наркотичного засобу чи психотропної речовини, і якій за результатами медичного обстеження, проведеного відповідно до цього Закону, встановлено діагноз «розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин»;

немедичне вживання наркотичних засобів або психотропних речовин — вживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря;

зловживання наркотичними засобами або психотропними речовинами — умисне систематичне надмірне вживання наркотичних засобів або психотропних речовин;

наркотичне сп’яніння — гостра інтоксикація організму особи, що наступає після вживання наркотичних засобів або інших психоактивних речовин та призводить до розладу свідомості, сприйняття, емоцій, поведінки, когнітивних або інших психофізіологічних функцій і реакцій;

медичний огляд — амбулаторний огляд особи з метою встановлення стану наркотичного сп’яніння;

медичне обстеження — обстеження особи в стаціонарних або амбулаторних умовах з метою встановлення діагнозу «розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, синдром залежності»;

наркологічні заклади — лікувально-профілактичні заклади охорони здоров’я (лікарні, диспансери, центри, відділення, амбулаторії, кабінети тощо), інші лікувальні заклади незалежно від форм власності та рівня, діяльність яких пов’язана з наданням наркологічної допомоги;

добровільне лікування — лікування від розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, яке здійснюється за згодою хворого або його законного представника;

ухилення від медичного огляду, медичного обстеження — умисна відмова або умисне нез’явлення на медичний огляд чи медичне обстеження особою, яка в установленому порядку направлена для такого огляду або обстеження з метою встановлення діагнозу «розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин»;

тяжкий психічний стан чи психічний розлад — стан, що супроводжується затьмаренням свідомості, порушенням мислення, волі, емоцій, інтелекту або пам’яті, що перешкоджає сприйняттю особою навколишньої дійсності, свого стану або поведінки»;

2) статті 12–14 та 16 викласти в такій редакції:

«Стаття 12. Виявлення осіб, які вживають наркотичні засоби або психотропні речовини не за медичним призначенням

Виявлення осіб, які вживають наркотичні засоби або психотропні речовини не за медичним призначенням, здійснюється за результатами проведеного медичного огляду (обстеження).

У випадках, пов’язаних з керуванням транспортними засобами або судами, факт вживання наркотичних засобів або психотропних речовин може встановлюватися за згодою особи на підставі тестів на вміст в її організмі наркотичного засобу або психотропної речовини.

Встановлення наявності стану наркотичного сп’яніння внаслідок немедичного вживання наркотичних засобів або психотропних речовин є компетенцією лише лікаря, на якого покладено обов’язки щодо проведення медичного огляду (обстеження), а діагноз «розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин» встановлюється лікарем-наркологом або на вимогу особи — лікарсько-консультаційною комісією.

Облік осіб, які вчинили кримінальні та адміністративні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, або у стані наркотичного сп’яніння внаслідок немедичного вживання наркотичних засобів чи психотропних речовин, або які вживають такі засоби чи речовини не за медичним призначенням і щодо яких поліцейські здійснюють профілактичну роботу з метою попередження вчинення кримінального правопорушення, здійснюється поліцією відповідно до Закону України «Про Національну поліцію».

Облік захворюваності на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах охорони здоров’я.

Стаття 13. Медичний огляд та медичне обстеження осіб, які вживають наркотичні засоби або психотропні речовини не за медичним призначенням

Медичний огляд проводиться, за наявності підстав, за направленням поліцейських, а медичне обстеження — за направленням лікаря, на якого покладено обов’язки щодо проведення медичного огляду (обстеження). Особа, яка вчинила правопорушення та ухиляється від медичного огляду чи медичного обстеження, підлягає приводу до наркологічного закладу органом Національної поліції.

Направлення осіб, які вживають наркотичні засоби або психотропні речовини не за медичним призначенням, для медичного огляду чи медичного обстеження і проведення такого огляду або обстеження у відповідному лікувально-профілактичному закладі здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

Ухилення осіб від медичного огляду або медичного обстеження тягне за собою відповідальність згідно з законом.

Стаття 14. Добровільне лікування осіб, хворих на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин

Якщо в результаті медичного огляду чи медичного обстеження встановлено, що особа, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами і відносно якої встановлено діагноз «розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, синдром залежності», потребує лікування у стаціонарних або амбулаторних умовах, лікар-нарколог зобов’язаний запропонувати такій особі пройти курс добровільного лікування і видати направлення до лікувального закладу для такого лікування.

Невідкладні лікувальні заходи (надання екстреної медичної допомоги) для зняття гострої інтоксикації організму з ускладненнями від вживання наркотичних засобів або психотропних речовин, що загрожують настанням тяжких наслідків для здоров’я особи або її смерті, можуть здійснюватися в недобровільному порядку в стаціонарних умовах у визначених для цього спеціалізованих медичних закладах.

У разі, коли зазначені заходи не є невідкладними, або відсутні медичні покази чи згода пацієнта на лікування, така особа за її згодою може бути переведена для диспансерного нагляду до наркологічного закладу.

Лікування залежності від наркотичних засобів або психотропних речовин здійснюється в лікувально-профілактичному закладі незалежно від форми власності за наявності ліцензії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, на такий вид діяльності. Нагляд за лікуванням такої особи покладається на установи, визначені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Особі, яка добровільно звернулася до наркологічного закладу для проходження курсу лікування, забезпечується анонімність лікування.

На період добровільного лікування хворому видається лікарняний лист, а після закінчення лікування, на його прохання, — довідка із зазначенням мети лікування.

На період добровільного лікування за хворим, який проходить лікування в стаціонарних умовах вперше, зберігається його місце роботи або навчання»;

«Стаття 16. Лікування осіб, хворих на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин в установах виконання покарань

Особі, яка визнана хворою на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин і відбуває покарання за вироком суду в установі виконання покарань, забезпечується надання необхідної медичної, профілактичної, соціально-правової, психологічної допомоги, рівень якої має відповідати досягненням і обсягу, що надається закладами охорони здоров’я, та встановленим стандартним правилам і протоколам лікування»;

3) статті 17–19 та 21 виключити.

4. У частині першій статті 4 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст.89):

в абзаці п’ятому слово «незаконного» замінити словом «немедичного»;

у абзаці одинадцятому слова «контролю за обігом» замінити словом «обігу»;

доповнити абзацами дванадцятим — чотирнадцятим такого змісту:

«створення належних умов для провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

профілактику немедичного вживання наркотичних засобів і психотропних речовин, інформування громадськості про негативні наслідки їх вживання і шкоди здоров’ю;

забезпечення доступності наркотичних засобів і психотропних речовин для медичних та наукових потреб».

ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з положеннями цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з положеннями цього Закону.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Пропозиції до проекту
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 44. Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах

Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах – тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Особа, що добровільно здала наркотичні засоби або психотропні речовини, які були у неї в невеликих розмірах і які вона виробила (вилучити – авт.), виготовила, придбала, зберігала, перевозила, пересилала без мети збуту, звільняється від адміністративної відповідальності за дії, передбачені цією статтею.

Стаття 44. Незаконні виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах

Незаконні виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах, – тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до шістдесяти годин.

Особа, що добровільно здала наркотичні засоби або психотропні речовини, які були у неї в невеликих розмірах і які вона виготовила, придбала, зберігала, перевозила, пересилала без мети збуту, звільняється від адміністративної відповідальності за дії, передбачені цією статтею.

Від адміністративної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, звільняється також особа з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, яка добровільно звернулася до лікувально-профілактичного закладу і розпочала лікування.
Примітка. Невеликий розмір наркотичних засобів та психотропних речовин визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу. Примітка. Невеликий розмір наркотичних засобів та психотропних речовин визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
Стаття 441. Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження

Ухилення особи, хворої на наркоманію, від медичного огляду на наявність наркотичного сп’яніння – тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухилення особи, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами, від медичного обстеження – тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 441. Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження

Ухилення особи від медичного огляду на встановлення стану наркотичного сп’яніння – тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухилення особи, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами, від медичного обстеження – тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ВІДСУТНЯ Стаття 443. Незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів без мети збуту

Незаконні виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, що призначені для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, без мети збуту у невеликих розмірах – тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до шістдесяти годин.

Особа, що добровільно здала прекурсори, що призначалися для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, які були у неї в невеликих розмірах і які вона виготовила, придбала, зберігала, перевозила, пересилала без мети збуту, звільняється від адміністративної відповідальності за дії, передбачені цією статтею.

Від адміністративної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, звільняється також особа з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, яка добровільно звернулася до лікувально-профілактичного закладу і розпочала лікування.

Примітка. Невеликий розмір прекурсорів, що призначаються для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

ВІДСУТНЯ Стаття 444. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин, якщо таке порушення створило небезпеку для здоров’я людей або їх виходу з-під контролю, – тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, або якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у невеликих розмірах – тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від сімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

ВІДСУТНЯ Стаття 1063. Порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопельПорушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, якщо таке порушення створило небезпеку для здоров’я людей або їх виходу з-під контролю, – тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, або якщо вони спричинили нестачу снотворного маку чи конопель, що містять наркотичні засоби, у невеликих розмірах — тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від сімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою — четвертою та сьомою статті 41, статтями 411—413, 421, 422, частиною першою статті 44, статтями 441, 461, 462, 51, 512, частинами другою, четвертою та п’ятою статті 85, статтями 851, 88—882, 90, 91, 921, статтями 98, 101–103, частиною першою статті 1061, статтями 1062, 1071

Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)

Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою — четвертою та сьомою статті 41, статтями 411—413, 421, 422, частиною першою статті 44, статтею 441, частиною першою статті 443, статтями 444, 461, 462, 51, 512, частинами другою, четвертою та п’ятою статті 85, статтями 851, 88 — 882, 90, 91, 921, статтями 98, 101-103, частиною першою статті 1061, статтями 1062, 1063, 1071

Стаття 222. Органи Національної поліції

Органи Національної поліції розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення громадського порядку, правил дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина перша статті 44, стаття 89, частина друга статті 1061, частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109, стаття 110…

Стаття 222. Органи Національної поліції

Органи Національної поліції розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про порушення громадського порядку, правил дорожнього руху, правил, що забезпечують безпеку руху транспорту, правил користування засобами транспорту, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, а також про незаконний відпуск і незаконне придбання бензину або інших паливно-мастильних матеріалів (статті 80 і 81 (в частині перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частина перша статті 44, стаття 441, частина перша статті 443, стаття 89, частина друга статті 1061, частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109, стаття 110…

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення

У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 — 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:

1) уповноважені на те посадові особи:
органів внутрішніх справ (Національної поліції) частина перша статті 44, статті 441, 461, 462, 51, 512, 92, частина перша статті 1061, 1062

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення

У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 — 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:

1) уповноважені на те посадові особи:
органів внутрішніх справ (Національної поліції) частина перша статті 44, статті 441, 443, 444, 461, 462, 51, 512, 92, частина перша статті 1061, 1062, 1063

Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 1724 — 1729, 173, 1732, частиною третьою статті 178, статтями 185, 1851, статтями 1857, 187 цього Кодексу, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов’язковою. У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (Національною поліцією) піддано приводу.

Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 443, 444, 51, 1063, 146, 160, 1724—1729, 173, 1732, частиною третьою статті 178, статтями 185, 1851, статтями 1857, 187 цього Кодексу, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов’язковою. У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (Національною поліцією) піддано приводу.

Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 422, частиною першою статті 44, статтями 441, 1061, 1062, 162, 173, 1731, 1732, 178, 185, частиною першою статті 1853, статтями 1857, 18510, 18822, 203—2061, розглядаються протягом доби, статтями 146, 160, 1851, 2127—21220 — у триденний строк, статтями 461, 51, 1669, 176 і 18834 — у п’ятиденний строк, статтями 101–103 цього Кодексу — у семиденний строк. …

Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення

Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 422, частиною першою статті 44, статтями 441, 443, 444, 1061,1062, 1063, 162, 173, 1731, 1732, 178, 185, частиною першою статті 1853, статтями 1857, 18510, 18822, 203—2061, розглядаються протягом доби, статтями 146, 160, 1851, 2127—21220 — у триденний строк, статтями 461, 51, 1669, 176 і 18834 — у п’ятиденний строк, статтями 101–103 цього Кодексу — у семиденний строк.

Кримінальний кодекс України
Стаття 305. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів

1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, – карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби у великих розмірах, – караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна.

3. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою, а також якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби в особливо великих розмірах, – карається позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Стаття 305. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів

1. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, – карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби у великих розмірах, – караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна.

3. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою, а також якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби в особливо великих розмірах, – карається позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Примітка. Поняття великий та особливо великий розмір наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, або фальсифікованих лікарських засобів, що застосовується в цьому розділі, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу. Примітка. Поняття великий та особливо великий розмір наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, або фальсифікованих лікарських засобів, що застосовується в цьому розділі, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів – караються штрафом від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 308–310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, – караються позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах, або вчинені із залученням малолітнього або щодо малолітнього, – караються позбавленням волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

4. Особа, яка добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх незаконним обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (частина перша цієї статті, частина перша статті 309 цього Кодексу).

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 308–310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, – караються позбавленням волі на строк від шести до дев’яти років з конфіскацією майна.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах, або вчинені із залученням малолітнього або щодо малолітнього, – караються позбавленням волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

4. Особа, яка добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочину, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (частина перша цієї статті, частина перша статті 309 цього Кодексу).

Стаття 309. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту – караються штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Стаття 309. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах без мети збуту – караються штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 308, 310, 317 цього Кодексу, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах, – караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 308, 310, 317 цього Кодексу, – караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із залученням неповнолітнього, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

4. Особа, яка добровільно звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені частиною першою цієї статті.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із залученням неповнолітнього, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

4. Особа, яка добровільно звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування від розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Стаття 311. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин – караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, або з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

3. Дії, передбачені частиною першою, вчинені організованою групою або в особливо великих розмірах, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна.

4. Особа, яка добровільно здала прекурсори, що призначалися для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних із незаконним обігом прекурсорів, наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконні їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (частина перша цієї статті).

Стаття 311. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту або збут прекурсорів

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, що призначені для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, з метою збуту у великих розмірах – караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або в особливо великих розмірах, а також незаконний збут прекурсорів – караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені організованою групою, – караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна.

4. Особа, яка добровільно здала прекурсори, що призначалися для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочину, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконні їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (частина перша цієї статті).

Стаття 314. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Стаття 314. Незаконне введення в організм іншої особи наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів проти її волі
Стаття 320. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

1. Порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин, – караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

«Стаття 320. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

1. Порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин, якщо вони спричинили їх нестачу у великих розмірах, – караються штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у великих розмірах, або призвели до викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем, – караються штрафом від сімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів в особливо великих розмірах, або призвели до викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»
Стаття 1. Основні терміни, які застосовуються в цьому Законі

Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:

незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів — діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (770-2000-п), розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

Стаття 1. Основні терміни, які застосовуються в цьому Законі

Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:

незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів — діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (770-2000-п), розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

наркоманія — психічний розлад, зумовлений залежністю від наркотичного засобу або психотропної речовини внаслідок зловживання цим засобом або цією речовиною;

особа, хвора на наркоманію, — особа, яка страждає на психічний розлад, що характеризується психічною та (або) фізичною залежністю від наркотичного засобу чи психотропної речовини, і якій за результатами медичного обстеження, проведеного відповідно до цього Закону, встановлено діагноз «наркоманія»;

наркоманія — психічний та поведінковий розлади внаслідок вживання психоактивних речовин, що характеризується синдромом залежності;

особа, хвора на наркоманію, — особа, яка страждає на психічний та поведінковий розлади, що характеризується синдромом залежності від наркотичного засобу чи психотропної речовини, і якій за результатами медичного обстеження, проведеного відповідно до цього Закону, встановлено діагноз «розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин»;

незаконне вживання наркотичних засобів або психотропних речовин — вживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря;

зловживання наркотичними засобами або психотропними речовинами — умисне систематичне незаконне вживання наркотичних засобів або психотропних речовин;

немедичне вживання наркотичних засобів або психотропних речовин — вживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря;

зловживання наркотичними засобами або психотропними речовинами — умисне систематичне надмірне вживання наркотичних засобів або психотропних речовин;

наркотичне сп’яніння — гостра інтоксикація організму особи, що наступає внаслідок вживання наркотичних засобів або інших психоактивними речовин та призводить до розладу свідомості, сприйняття, емоцій, поведінки, когнітивних або інших психофізіологічних функцій і реакцій;
медичний огляд — амбулаторний огляд особи з метою встановлення стану наркотичного сп’яніння;

медичне обстеження — обстеження особи в стаціонарних умовах з метою встановлення діагнозу «наркоманія»;

медичний огляд — амбулаторний огляд особи з метою встановлення стану наркотичного сп’яніння;

медичне обстеження — обстеження особи в стаціонарних або амбулаторних умовах з метою встановлення діагнозу «розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, синдром залежності»;

наркологічні заклади — заклади (відділення або кабінети), які у встановленому законом порядку подають наркологічну допомогу; наркологічні заклади — лікувально-профілактичні заклади охорони здоров’я (лікарні, диспансери, центри, відділення, амбулаторії, кабінети тощо) інші лікувальні заклади незалежно від форм власності та рівня, діяльність яких пов’язана з наданням наркологічної допомоги;
добровільне лікування — лікування від наркоманії, яке здійснюється за згодою хворого або його законного представника; добровільне лікування — лікування від розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, яке здійснюється за згодою хворого або його законного представника;
примусове лікування — лікування на підставі судового рішення хворого на наркоманію, який ухиляється від добровільного лікування або продовжує вживати наркотичні засоби без призначення лікаря і порушує права інших осіб;
ухилення від медичного огляду, медичного обстеження або лікування — умисне невиконання розпорядження поліцейського щодо медичного огляду, а так само невиконання призначень та рекомендацій лікаря особою, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами; ухилення від медичного огляду, медичного обстеження — умисна відмова або умисне нез’явлення на медичний огляд чи медичне обстеження особою, яка в установленому порядку направлена для такого огляду або обстеження з метою встановлення діагнозу «розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин»;
тяжкий психічний стан чи психічний розлад — стан, що супроводжується затьмаренням свідомості, порушенням мислення, волі, емоцій, інтелекту або пам’яті, що перешкоджає сприйняттю особою навколишньої дійсності, свого стану або поведінки. тяжкий психічний стан чи психічний розлад — стан, що супроводжується затьмаренням свідомості, порушенням мислення, волі, емоцій, інтелекту або пам’яті, що перешкоджає сприйняттю особою навколишньої дійсності, свого стану або поведінки.
Стаття 12. Виявлення осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини

Особа, відносно якої до закладів охорони здоров’я, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу Національної поліції надійшла інформація від установ, підприємств, організацій, засобів масової інформації або окремих громадян про те, що вона незаконно вживає наркотичні засоби або психотропні речовини чи перебуває у стані наркотичного сп’яніння, підлягає медичному огляду.

Факт незаконного вживання наркотичних засобів або психотропних речовин встановлюється на підставі показань свідків, наявності ознак наркотичного сп’яніння, результатів медичного огляду, а також тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи.

Встановлення наявності стану наркотичного сп’яніння внаслідок незаконного вживання наркотичних засобів або психотропних речовин є компетенцією лише лікаря, на якого покладено обов’язки щодо проведення медичного огляду (обстеження), а діагноз «наркоманія» встановлюється лікарсько-консультаційною комісією.

Порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини, визначається спільним нормативно-правовим актом центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах охорони здоров’я, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України.

Стаття 12. Виявлення осіб, які вживають наркотичні засоби або психотропні речовини не за медичним призначенням

Виявлення осіб, які вживають наркотичні засоби або психотропні речовини не за медичним призначенням здійснюється за результатами проведеного медичного огляду (обстеження).

У випадках, пов’язаних з керуванням транспортними засобами або судами, факт вживання наркотичних засобів або психотропних речовин може встановлюватися за згодою особи на підставі тестів на вміст в її організмі наркотичного засобу або психотропної речовини.

Встановлення наявності стану наркотичного сп’яніння внаслідок немедичного вживання наркотичних засобів або психотропних речовин є компетенцією лише лікаря, на якого покладено обов’язки щодо проведення медичного огляду (обстеження), а діагноз «розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин» встановлюється лікарем-наркологом або на вимогу особи — лікарсько-консультаційною комісією.

Облік осіб, які вчинили кримінальні та адміністративні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, або у стані наркотичного сп’яніння внаслідок немедичного вживання наркотичних засобів чи психотропних речовин, або які вживають такі засоби чи речовини не за медичним призначенням і щодо яких поліцейські здійснюють профілактичну роботу з метою попередження вчинення кримінального правопорушення, здійснюється поліцією відповідно до Закону України «Про Національну поліцію».

Облік захворюваності на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах охорони здоров’я.

Стаття 13. Медичний огляд та медичне обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами

Медичний огляд проводиться за направленням поліцейських, а медичне обстеження — за направленням лікаря-нарколога. Особа, яка ухиляється від медичного огляду чи медичного обстеження, підлягає приводу до наркологічного закладу органом Національної поліції.

Порядок проведення медичного огляду та медичного обстеження визначається спільним нормативно-правовим актом центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах охорони здоров’я, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України.

Ухилення осіб від медичного огляду або медичного обстеження тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

Стаття 13. Медичний огляд та медичне обстеження осіб, які вживають наркотичні засоби або психотропні речовини не за медичним призначенням

Медичний огляд проводиться, за наявності підстав, за направленням поліцейських, а медичне обстеження — за направленням лікаря, на якого покладено обов’язки щодо проведення медичного огляду (обстеження). Особа, яка вчинила правопорушення та ухиляється від медичного огляду чи медичного обстеження, підлягає приводу до наркологічного закладу органом Національної поліції.

Направлення осіб, які вживають наркотичні засоби або психотропні речовини не за медичним призначенням для медичного огляду чи медичного обстеження і проведення такого огляду або обстеження у відповідному лікувально-профілактичному закладі здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

Ухилення осіб від медичного огляду або медичного обстеження тягне за собою відповідальність згідно з законом.

Стаття 14. Добровільне лікування осіб, хворих на наркоманію

Якщо в результаті медичного огляду чи медичного обстеження встановлено, що особа, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами і відносно якої встановлено діагноз «наркоманія», потребує лікування, у тому числі в стаціонарних або амбулаторних умовах, лікар-нарколог зобов’язаний запропонувати такій особі пройти курс добровільного лікування і видати направлення до наркологічного закладу для такого лікування.

Невідкладні лікувальні заходи для усунення залежності особи від наркотичних засобів або психотропних речовин проводяться в режимі госпіталізації у визначеному для цього спеціалізованому медичному закладі.

У разі, коли зазначені заходи не є обов’язковими або залежність від наркотичних засобів чи психотропних речовин усунуто, така особа може бути переведена під нагляд наркологічного закладу для амбулаторного лікування.

Лікування залежності від наркотичних засобів або психотропних речовин здійснюється в лікувальному закладі незалежно від форми власності за наявності ліцензії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я на такий вид діяльності. Нагляд за лікуванням такої особи покладається на установи, визначені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Особі, яка добровільно звернулася до наркологічного закладу для проходження курсу лікування, забезпечується, на її прохання, анонімність лікування. Відомості про таке лікування можуть бути надані лише правоохоронним органам у разі притягнення цієї особи до кримінальної або адміністративної відповідальності.

На період добровільного лікування хворому видається лікарняний лист, а після закінчення лікування, на його прохання, — довідка із зазначенням мети лікування.

Стаття 14. Добровільне лікування осіб, хворих на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин

Якщо в результаті медичного огляду чи медичного обстеження встановлено, що особа, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами і відносно якої встановлено діагноз «розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, синдром залежності», потребує лікування у стаціонарних або амбулаторних умовах, лікар-нарколог зобов’язаний запропонувати такій особі пройти курс добровільного лікування і видати направлення до лікувального закладу для такого лікування.

Невідкладні лікувальні заходи (надання екстреної медичної допомоги) для зняття гострої інтоксикації організму з ускладненнями від вживання наркотичних засобів або психотропних речовин, що загрожують настанням тяжких наслідків для здоров’я особи або її смерті, можуть здійснюватися в недобровільному порядку в стаціонарних умовах у визначених для цього спеціалізованих медичних закладах.

У разі, коли зазначені заходи не є невідкладними, або відсутні медичні покази чи згода пацієнта на лікування, така особа за її згодою може бути переведена для диспансерного нагляду до наркологічного закладу.

Лікування залежності від наркотичних засобів або психотропних речовин здійснюється в лікувально-профілактичному закладі незалежно від форми власності за наявності ліцензії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я на такий вид діяльності. Нагляд за лікуванням такої особи покладається на установи, визначені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Особі, яка добровільно звернулася до наркологічного закладу для проходження курсу лікування, забезпечується анонімність лікування.

На період добровільного лікування хворому видається лікарняний лист, а після закінчення лікування, на його прохання, — довідка із зазначенням мети лікування.На період добровільного лікування за хворим, який проходить лікування в стаціонарних умовах вперше, зберігається його місце роботи або навчання.

Стаття 16. Примусове лікування осіб, хворих на наркоманію

Особа, яка визнана хворою на наркоманію, але ухиляється від добровільного лікування або продовжує після лікування вживати наркотичні засоби без призначення лікаря і відносно якої у зв’язку з її небезпечною поведінкою до органів Національної поліції або прокуратури звернулися близькі родичі чи інші особи, за рішенням суду може бути направлена на лікування від наркоманії до спеціалізованого лікувального закладу органів охорони здоров’я, а неповнолітні, які досягли шістнадцятирічного віку, — до спеціалізованих лікувально-виховних закладів терміном до одного року. Спеціалізовані лікувальні і лікувально-виховні заклади для неповнолітніх визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. Порядок лікування таких хворих та функціонування спеціалізованих закладів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Не підлягають направленню на примусове лікування особи, які страждають на тяжкі психічні розлади або іншу тяжку хворобу, що перешкоджає перебуванню в таких закладах, інваліди І та ІІ груп, вагітні жінки і матері, що мають немовлят, а також чоловіки віком понад 60 років і жінки віком понад 55 років. До таких осіб застосовується лікування в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.

Підготовка матеріалів для направлення хворих на наркоманію на примусове лікування та передача цих матеріалів до суду здійснюються органами Національної поліції у порядку, визначеному нормативним актом Міністерства внутрішніх справ України, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах охорони здоров’я, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, Генеральної прокуратури України.

Особи, щодо яких порушено клопотання про направлення на примусове лікування, в разі ухилення від з’явлення до суду підлягають приводу органом Національної поліції.

Стаття 16. Лікування осіб, хворих на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин в установах виконання покарань

Особі, яка визнана хворою на розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин і відбуває покарання за вироком суду в установі виконання покарань, забезпечується надання необхідної медичної, профілактичної, соціально-правової, психологічної допомоги, рівень якої має відповідати досягненням і обсягу, що надається закладами охорони здоров’я, та встановленим стандартним правилам і протоколам лікування.

Стаття 17. Розгляд матеріалів у суді про направлення осіб на примусове лікування від наркоманії

Матеріали про направлення на примусове лікування осіб, хворих на наркоманію, розглядаються районним (міським) судом за місцем проживання особи або за місцем розташування органу, який подав такі матеріали.

Матеріали про направлення на примусове лікування від наркоманії підлягають розгляду суддею одноособово не пізніш як у двадцятиденний строк з моменту їх надходження до суду у відкритому судовому засіданні у присутності особи, щодо якої порушено таке клопотання, її законного представника, а за їх бажанням — і захисника.

Про час розгляду матеріалів суддя повідомляє прокурора, нез’явлення якого не перешкоджає розгляду матеріалів.

В судовому засіданні перевіряються обґрунтованість медичного висновку про необхідність направлення особи на примусове лікування від наркоманії та інші фактичні дані, що доводять чи спростовують потребу застосування до особи такого лікування.

В необхідних випадках до суду можуть бути запрошені члени (член) медичної комісії, які проводили медичне обстеження хворого на наркоманію і склали медичний висновок про необхідність направлення його на примусове лікування, а також особи, що порушили таке клопотання.

Після дослідження матеріалів, дачі пояснень запрошених осіб та заслухавши думку прокурора і думку захисника (в разі їх участі) суддя в нарадчій кімнаті виносить мотивовану постанову про направлення особи на примусове лікування від наркоманії чи про відмову в такому лікуванні, на яку може бути подано апеляцію до апеляційного суду.

Постанова суду про направлення на примусове лікування від наркоманії виконується органами внутрішніх справ.

ВИКЛЮЧИТИ
Стаття 18. Дострокове звільнення від примусового лікування від наркоманії

За постановою районного (міського) суду за місцем розташування спеціалізованого лікувального закладу особа, яка перебуває на примусовому лікуванні, на підставі подання спеціалізованого лікувального закладу і медичного висновку може бути достроково звільнена від нього або виписана з такого лікувального закладу в разі тяжкого захворювання, що перешкоджає подальшому її перебуванню в цій установі, або коли відпала необхідність у лікуванні від наркоманії.

ВИКЛЮЧИТИ
Стаття 19. Продовження строку примусового лікування від наркоманії

У разі систематичного порушення особою, яка перебуває в спеціалізованому лікувальному закладі, режиму та курсу лікування від наркоманії, внаслідок чого заходи лікувального впливу не дали позитивних результатів, за поданням адміністрації лікувального закладу, погодженим з прокурором, і на підставі медичного висновку районний (міський) суд за місцем розташування лікувального закладу може продовжити цій особі строк перебування у ньому. При цьому загальний термін примусового лікування не може перевищувати дванадцяти місяців.

Зазначене подання розглядається судом не пізніш як у десятиденний строк з моменту його надходження до суду в присутності особи, щодо якої порушено клопотання про продовження строку перебування у закладі, і, за її бажанням, — захисника.

На постанову суду про продовження або про відмову в продовженні строку примусового лікування в спеціалізованому лікувальному закладі може бути подано апеляцію до апеляційного суду

Особа, яка втекла із спеціалізованого лікувального закладу, а так само по дорозі до такого закладу, притягається до відповідальності згідно з чинним законодавством.

ВИКЛЮЧИТИ
Стаття 21. Обмеження прав особи, хворої на наркоманію, на період примусового лікування

Постанова суду про направлення особи, хворої на наркоманію, на примусове лікування є підставою для звільнення її з роботи або припинення навчання у встановленому законодавством порядку.

ВИКЛЮЧИТИ
Закон України «Про наркотичні засоби психотропні речовини і прекурсори»
Стаття 4. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів спрямовується на:

визначення основних принципів та напрямів державного регулювання відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

встановлення державного контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та додержанням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

запобігання відтоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із законного (легального) обігу;

зменшення шкоди від наслідків незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин;

встановлення єдиного порядку ліцензування видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

зменшення кількості правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

обмеження реклами наркотичних засобів і психотропних речовин;

створення умов для проведення наукових досліджень, впровадження нових технологій у сфері розроблення, виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

розвиток міжнародного співробітництва у сфері контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Стаття 4. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів спрямовується на:

визначення основних принципів та напрямів державного регулювання відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

встановлення державного контролю за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та додержанням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

запобігання відтоку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів із законного (легального) обігу;

зменшення шкоди від наслідків немедичного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин;

встановлення єдиного порядку ліцензування видів діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

зменшення кількості правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

обмеження реклами наркотичних засобів і психотропних речовин;

створення умов для проведення наукових досліджень, впровадження нових технологій у сфері розроблення, виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

розвиток міжнародного співробітництва у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

створення належних умов для провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

профілактику немедичного вживання наркотичних засобів і психотропних речовин, інформування громадськості про негативні наслідки такого їх вживання і шкоди здоров’ю;

забезпечення доступності наркотичних засобів і психотропних речовин для медичних та наукових потреб.

Народні депутати УкраїниА.А. Кожем’якін

О.Г. Домбровський


В.В. Бухарєв

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті