Постанова КМУ від 16.05.2018 р. № 390

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16.05.2018 р. № 390
Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (Офіційний вісник України, 2000 p., № 19, ст. 789; 2010 p., № 40, ст. 1318; 2011 p., № 1, ст. 39, № 57, ст. 2288; 2012 p., № 93, ст. 3778; 2015 р., № 1, ст. 11), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр УкраїниВ. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16.05.2018 р. № 390

ЗМІНИ,
що вносяться до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1. У таблиці I:

1) у списку № 1:

виключити такі позиції:

«AB-PINACA-CHM N-(1-карбамоїл-2-метилпропіл)-1-(циклогексілметил)-1Н-індазол-3-карбоксамід
ADBICA
В-22 хінолін-8-іл-1-(циклогексилметил)-1Н-індол-3-карбоксилат»;

доповнити список такими позиціями:

«AH-7921 3,4-дихлор-N-{[1-(диметиламіно)-циклогексил]метил}бензамід
Ацетилфентаніл N-(1-фенетилпіперидин-4-іл)-N-фенілацетамід
МТ-45 (IС-6) 1-циклогексил-4-(1,2-дифенілетил)піперазин
U-47700 3,4-дихлор-N-[(1R,2R)-2-(диметиламіно)-циклогексил]-N-метилбензамід
4-FIBF (4-Fluoroisobutyrylfentanyl) N-(4-фторфеніл)-2-метил-N-[1-(2-фенілетил)-4-піперидиніл]пропанамід)»;

2) у списку № 2:

виключити таку позицію:

«5-MeO-DІPT N,N-диізопропіл-5-метокси-триптамін»;

позицію

«Сальвінорин А»

замінити такою позицією:

«Сальвінорин А метил(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(ацетилокси)-2-(фуран-3-іл)-6a,10b-диметил-4,10-діоксододека-гідро-2H-нафто[2,1-c]піран-7-карбоксилат»;

позицію

«5-МеО-NМТ»

замінити такою позицією:

«5-МеО-NМТ 2-(5-метокси-1H-індол-3-іл)-N-метилетанамін»;

позицію

«4-метил-N-етилкатинон»

замінити такою позицією:

«4-МЕС (4-метилеткатинон) (R,S)-2-етиламін-1-(4-метилфеніл)-пропан-1-он»;

позицію

«N-ізопропілбензиламін»

замінити такою позицією:

«N-(фенілметил)пропан-2-амін»;

позицію

«N,N-диметил-4-меткатинон(N-метилмефедрон)»

замінити такою позицією:

«2-(N,N-диметиламіно)-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он)»;

позицію

«5-MeO-DІPT N,N-діізопропіл-5-метокситриптамін»

замінити такою позицією:

«5-MeO-DІPT 3-[2-(диізопропіламіно)етил]-5-метоксиіндол»;

позицію

«АКВ-48 Н-індазол-3-карбоксомід»

замінити такою позицією:

«АКВ-48 (APINACA) N-(адамантан-1-іл)-1-пентіл-1Н-індазол-3-карбоксамід»;

позицію

«Метил 1-(5-флюоропентил)-1Н-індол-3-карбоксилат»

замінити такою позицією:

«метил-1-(5-флюоропентил)-1Н-індол-3-карбоксилат»;

доповнити список такими позиціями:

«ADBICA N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-пентил-1H-індол-3-карбоксамід
ВВ-22 хінолін-8-іл-1-(циклогексилметил)-1Н-індол-3-карбоксилат
РХ 1(5-fluoro АРР-РІСА; SRF-30) N-[(2S)-1-аміно-1-оксо-3-фенілпропан-2-іл]-1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3-карбоксамід
РХ 2 (5-fluoro АРР-PINACA; FU-PX) N-[(2S)-1-аміно-1-оксо-3-фенілпропан-2-іл]-1-(5-флуоропентил)-1H-індазол-3-карбоксамід
AB-СНМINACA (AB-PINACA-CHM; MBA(N)-CHM) N-[(2S)-1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл]-1-бензіл-1H-індазол-3-карбоксамід
MDMB-FUBINACA (FUD-MDMB; MDMB-Bz-F) метил(2S)-3,3-диметил-2-[(1-(4-флюоробензил)-1H-індазол-3-карбоніл)аміно]бутаноат
ADB-FUBINACAFUB-AMB (AMB-FUBINACA;MMB-FUBINACA) N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-(4-фторобензил)-1Н-індазол-3-карбоксамідметил-2-[[1-[(4-флюорофеніл) метил]iндазол-3-карбоніл]aміно]-3-метилбутаноат
5-fluoro AB-PINACA (5F-AB-PINACA) (S)-N-(1-аміно-3-метил-1-оксобутан-2-іл)-1-(5-флуоропентил)-1H-індазол-3-карбоксамід
MDMB-СНМINACA, ((S)-MDMB-СНМINACA) метил(2S)-3,3-диметил-2-[(1-циклогексилметил-1H-індазол-3-карбоніл)аміно]бутаноат
АМ-1248 (адамантан-1-іл){1-[(1-метилпіперидин-2-іл)метил]-1H-індол-3-іл}метанон
5F-APINACA (5F-AKB-48; АКВ-48 F) N-(адамантан-1-іл)-1-(5-фторопентил)-1Н-індазол-3-карбоксамід
5F-РВ-22 (5-fluoro PB-22) хінолін-8-іл-1-(5-флуоропентил)-1H-індол-3-карбоксилат
5F-AMB (5-fluoro AMB; 5-fluoro AMP) метил-(2S)-2-[(1-(5-фторопентил)-1H-індазол-3-карбоніл)аміно]-3-метилбутаноат
РВ-22 хінолін-8-іл-1-пентил-1Н-індол-3-карбоксилат
BZP-2201 (4-бензилпіперазин-1-іл)[1-(5-фторпентил)-1Н-індол-3-іл]метанон
NM-2201 (СBL-2201) нафтален-1-іл-1-(5-фторпентил)-1H-індол-3-карбоксилат
MN-24 (NNE1; NNEI; CBM-018) 1-пентил-N-(нафталін-1-іл)-1-H-індол-3-карбоксамід
SDB-006 N-бензил-1-пентил-1Н-індол-3-карбоксамід
DBZP 1,4-дибензилпіперазин
αPHtP 1-феніл-2-(піролідин-1-іл)гептан-1-он
3-MeO-PCP (3-methoxy PCP; 3-MeO Phencyclidine) 1-[1-(3-метоксифеніл)-циклогексил]піперидин
1-фенілпіперазин
7-метокси-1-метил-9H-піридо[3,4-b]індол
5-MAPB 1-(бензофуран-5-іл)-N-метилпропан-2-амін
α-PVТ 2-(піролідин-1-іл)-1-(-2-іл)пентан-1-он
3-MMC (3-methyl MC) 2-(метиламіно)-1-(3-метилфеніл)пропан-1-он
Пентедрон (α-methylamino-Valerophenone) 2-(метиламіно)-1-фенілпентан-1-он
MXE (3-Meo-2-Oxo-PCE) (R,S)2-(3-метоксифеніл)-2-(етиламіно)циклогексанон
EP (EPH, етилфенідат) етил-2-феніл-2-(піперидин-2-іл)ацетат
2C-B-NBOMe (25B-NBOMe; NBOMe-2C-B; Cimbi-36; Nova;BOM 2-CB) 2-(4-бром-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін
2C-С-NBOMe (NBOMe-2C-C;25C-NBOMe) 2-(4-хлоро-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін
ADB-CHMINACA(МAB-CHMINACA) N-[1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл]-1-[циклогексилметил]-1Н-індазол-3-карбоксамід
5F-ADВ (5F-MDMB-PINACA) метил-2-[1-(5-флюоропентил)-1Н-індазол-3-карбоксамідо]-3,3-диметилбутаноат
5F-ADB-PINACA N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-(5-флюоропентил)-1Н-індазол-3-карбоксамід
5F-MN-18 N-нафталеніл-1-(5-флюоропентил)-1Н-індазол-3-кароксамід
SDВ-001 N-(1-адамантил)-1-пентил-1Н-індол-3-карбоксамід
MDMB-CHMICA метил-2-[[1-(циклогексилметил)індол-3-карбоніл]аміно]-3,3-диметилбутаноат
MMB-CHMICA метил-2-[[1-(циклогексилметил)індол-3-карбоніл]аміно]-3-метилбутаноат
ADB-FUBICA N-(1-аміно-3,3-диметил-1-оксобутан-2-іл)-1-(4-флюоробензил)-1Н-індол-3-карбоксамід
3-CMC 1-(3-хлорфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он
4-CMC 1-(4-хлорфеніл)-2-(метиламіно)пропан-1-он
5F-ADMB метил-2-[1-(5-флюоропентил)-1Н-індазол-3-карбоксамідо]-3,3-диметилбутаноат
TH-PVP 2-(піролідин-1-іл)-1-(5,6,7,8-тетрагідронафтален-2-іл)пентан-1-он
3-MeO-MPBP 3-метокси-4-метилпіролідинобутирофенон
FUB-PB-22 хінолін-8-іл-1-(4-флюоробензил)-1Н-індол-3-карбоксилат
BIM-018 (нафтален-1-іл)(1-пентил-1Н-бензимідазол-2-іл)метанон
хінолін-8-іл-1-(4-флюоробензил)-1Н-індол-3-іл)метанон
2-піролідино-4-хлорацетофенон
метил-1-(циклогексилметил)-1Н-індол-3-карбоксилат
етил-1-(4-флюоробензил)-1Н-індол-3-карбоксилат
Метоксетамін (MXE) 2-(3-метоксифеніл)-2-(етиламіно)- циклогексанон
bk-МРА 2-(метиламін)-1-(2-тієніл)-1-пропанон
4,4 ‘DMAR 4-метил-5-(4-метилфеніл)-4,5-дигідрооксазол-2-амін
PMMA N-метил-1-(4-метоксифеніл)пропан-2-амін».

2. Примітку до списку № 2 таблиці III доповнити абзацом такого змісту:

«До цього списку не включається гама-бутиролактон, який у кількості, що не перевищує 15 відсотків, входить до складу засобів захисту рослин, на які Мінприроди видано посвідчення про державну реєстрацію.».

3. У таблиці IV:

1) cписок № 1 доповнити такими позиціями:

«Альфа-фенілацетоацетонітрил (APAAN) 3-оксо-2-фенілбутаннітрил
2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-он
N-метилефедрин»;

2) список № 2 доповнити такими позиціями:

«АNPPNPP 4-аніліно-N-фенетилпіперидин1-(2-фенілетил)
піперидин-4-он
1-бензил-3-метил-4-піперидинон
1-бром-2-фенілетан1-гідрокси-1-метил-2-фенілетоксисульфат
1-диметиламіно-2-пропанол
1-диметиламіно-2-хлорпропан1-(4-метилфеніл)-2-нітропропен
1-(4-метилфеніл)-2-пропанон1-хлор-2-фенілетан
1-(1-циклогексен-1-іл)піперидин
2,5-диметоксибензальдегід
2-диметиламіно-1-хлорпропан
2-діетиламіноізопропілхлорид
2-(1-фенілетил)-3-метоксикарбоніл-4-піперидон
3,4-метилендіоксифеніл-2-бромпентан-1-он
3,4-метилендіоксифеніл-2-бромпропан-1-он
3,4-метилендіоксифеніл-2-нітропропен
3,4-метилендіоксифенілпропан-2-он
3-метил-1-фенетил-4-піперидинон
4-метоксибензилметилкетон
N-(3-метил-4-піперидиніл)анілін
N-(3-метил-4-піперидиніл)пропіонанілід».
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті