Указ Президента України від 19.05.2018 р. № 138/2018

25 Травня 2018 11:30 Поділитися

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

від 19.05.2018 р. № 138/2018

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2017 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

  1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2017 року:

– за роботу «Ефективні методи оцінювання напруженого стану структурно-неоднорідних тіл, спричиненого дією полів різної фізичної природи»:

ХАРЧЕНКУ Валерію Володимировичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Інституту проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України

ЧИРКОВУ Олександру Юрійовичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту проблем міцності імені Г.С. Писаренка НАН України

ГАЧКЕВИЧУ Олександру Романовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України

ТЕРЛЕЦЬКОМУ Ростиславу Федоровичу – докторові фізико- математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України

ЯСІНСЬКОМУ Анатолію Васильовичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України

МАХНЕНКУ Олегу Володимировичу – докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України

ЛОБОДІ Володимиру Васильовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

ПОПОВИЧУ Василю Степановичу – докторові технічних наук (посмертно);

– за роботу «Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур»:

КУЧМІЮ Степану Ярославовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України

СТРОЮКУ Олександру Леонідовичу – докторові хімічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України

ГОМОННАЮ Олександру Васильовичу – докторові фізико- математичних наук, завідувачеві відділу Інституту електронної фізики НАН України

АЖНЮКУ Юрію Миколайовичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту електронної фізики НАН України

ЮХИМЧУКУ Володимиру Олександровичу – докторові фізико- математичних наук, завідувачеві відділу Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

ТАРАСОВУ Георгію Григоровичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві лабораторії Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

ДЖАГАНУ Володимиру Миколайовичу – кандидатові фізико- математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

НОСИЧУ Олександру Йосиповичу – докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові Інституту радіофізики та електроніки імені О.Я.Усикова НАН України;

– за роботу «Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки»:

ЮЩЕНКУ Костянтину Андрійовичу – академікові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України

ФЕДІРКУ Віктору Миколайовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, головному науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України

ОСТАШУ Оресту Петровичу – докторові технічних наук, завідувачеві відділу Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка ПАН України

УЧАНІНУ Валентину Миколайовичу – докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України

ЛАБУР Тетяні Михайлівні – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України

БИЧКОВУ Андрію Сергійовичу – кандидатові юридичних наук, заступникові завідувача відділу Державного науково-дослідного експертно- криміналістичного центру МВС України

НЕЧИПОРЕНКО Ользі Юріївні – кандидатові технічних наук, провідному інженерові-технологу державного підприємства «Антонов»

КОЦЮБІ Олександру Анатолійовичу – радникові голови правління публічного акціонерного товариства «ФЕД»;

– за роботу «Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України»

СОКОЛУ Євгену Івановичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, ректорові Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

ЦАРЮКУ Анатолію Корнійовичу – кандидатові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України

ЧЕРКАСЬКОМУ Олексію Юрійовичу – першому заступникові генерального директора публічного акціонерного товариства «Турбоатом»

ІЩЕНКУ Григорію Івановичу – головному інженерові публічного акціонерного товариства «Турбоатом»

ЛИННИКУ Олександру Васильовичу – головному конструкторові публічного акціонерного товариства «Турбоатом»

ВАКУЛЕНКУ Олексію Миколайовичу – головному конструкторові державного підприємства «Завод «Електроважмаш»

ГАЛАТУ Віктору Вячеславовичу – технічному директорові публічного акціонерного товариства «Укргідропроект»

СИРОТІ Ігорю Григоровичу – генеральному директорові публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго»;

– за роботу «Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України»:

МОЙСИШИНУ Василю Михайловичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

БОЙКУ Василю Степановичу – докторові технічних наук, професорові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

СТОГНІЮ Олексію Вадимовичу – кандидатові технічних наук, директорові дочірнього підприємства «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

ГУНДІ Миколі Васильовичу – заступникові директора дочірнього підприємства «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

ЗАРУБІНУ Юрію Олександровичу – докторові технічних наук, головному науковому співробітникові дочірнього підприємства «Науково- дослідний інститут нафтогазової промисловості» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

ДОРОШЕНКУ Володимиру Михайловичу – докторові технічних наук, директорові департаменту публічного акціонерного товариства «Укрнафта»

ПРОКОПІВУ Володимиру Йосиповичу – кандидатові геологічних наук, виконавчому віце-президентові публічного акціонерного товариства «Укрнафта»

ГРИШАНЕНКУ Володимиру Петровичу – кандидатові технічних наук, директорові з розвідки та розробки родовищ нафти і газу товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Центр нафтогазових ресурсів»;

– за роботу «Створення та виробництво вітчизняних лікарських засобів нейротропної і імунотропної дії»:

ГОЛОВЕНКУ Миколі Яковичу – докторові біологічних наук, завідувачеві відділу Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського НАН України

ПАВЛОВСЬКОМУ Віктору Івановичу – докторові хімічних наук, заступникові завідувача відділу Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського НАН України

ЄГОРОВІЙ Аллі Володимирівні – докторові хімічних наук, провідному науковому співробітникові Фізико-хімічного інституту імені ОВ.Богатського НАН України

КАРАСЬОВІЙ Тамарі Леонідівні – докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського НАН України

РЕДЕРУ Анатолію Семеновичу – кандидатові хімічних наук, генеральному директорові товариства з додатковою відповідальністю «Інтерхім»

ПОЗІГУНУ Дмитру Володимировичу – кандидатові хімічних наук, заступникові генерального директора товариства з додатковою відповідальністю «Інтерхім»

СТЕЛЬМАХУ Ігорю Борисовичу – кандидатові хімічних наук, директорові з виробництва товариства з додатковою відповідальністю «Інтерхім»

НІКІТІНУ Євгену Васильовичу – докторові медичних наук, науковому консультантові товариства з додатковою відповідальністю «Інтерхім»;

– за роботу «Оцінка, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем України»:

ОСАДЧОМУ Володимиру Івановичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Українського гідрометеорологічного інституту Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України

КОРНІЛОВИЧУ Борису Юрійовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

НИКИФОРОВИЧУ Євгену Івановичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту гідромеханіки НАН України

ЛИННИКУ Петру Микитовичу – докторові хімічних наук, завідувачеві відділу Інституту гідробіології НАН України

ПРОТАСОВУ Олександру Олексійовичу – докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту гідробіології НАН України

ЩЕРБАКУ Володимиру Івановичу – докторові біологічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту гідробіології НАН України

ХІЛЬЧЕВСЬКОМУ Валентину Кириловичу – докторові географічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

НАБИВАНЦЮ Юрію Богдановичу – кандидатові географічних наук, заступникові директора Українського гідрометеорологічного інституту Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Національної академії наук України;

– за роботу «Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття»

КАПЛУНУ Віктору Володимировичу – докторові технічних наук, проректорові Київського національного університету технологій та дизайну

ЧАБАНУ Віталію Васильовичу – докторові технічних наук, проректорові Київського національного університету технологій та дизайну

ЗДОРЕНКУ Валерію Георгійовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

ЧУБУКОВІЙ Ользі Юріївні – докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

ЩЕРБАНЮ Володимиру Юрійовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету технологій та дизайну

ПІПІ Борису Федоровичу – докторові технічних наук, професорові Київського національного університету технологій та дизайну

ЩЕРБАНЮ Юрію Юрійовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу «Київський коледж легкої промисловості»;

– за роботу «Хірургічне лікування патології грудної аорти»:

КРАВЧЕНКУ Віталію Івановичу – кандидатові медичних наук, завідувачеві • відділу державної установи «Національний інститут серцево- судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України»

ПОПОВУ Володимиру Владиславовичу – докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи «Національний інститут серцево- судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України»

ЗАХАРОВІЙ Валентині Петрівні – докторові медичних наук, головному науковому співробітникові державної установи «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України»

КРАВЧЕНКУ Івану Миколайовичу – докторові медичних наук, головному науковому співробітникові державної установи «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України»

ФУРКАЛУ Сергію Миколайовичу – докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» Національної академії медичних наук України

ЄМЦЮ Іллі Миколайовичу – докторові медичних наук, директорові державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»

РУДЕНКО Надії Миколаївні – докторові медичних наук, заступникові директора державної установи «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України»

РОМАНЮКУ Олександру Миколайовичу – кандидатові медичних наук, доцентові Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

– за роботу «Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини»:

СУШКУ Віктору Олександровичу – докторові медичних наук, першому заступникові генерального директора державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»

ЛИТВИНЕНКУ Олександру Олександровичу – докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»

КРАСНОСЕЛЬСЬКОМУ Миколі Віллєновичу – докторові медичних наук, директорові державної установи «Інститут медичної радіології імені С.П.Григор’єва Національної академії медичних наук України»

САНДОМИРСЬКОМУ Борису Петровичу – докторові медичних наук (посмертно)

ХУДЕЦЬКОМУ Ігорю Юліановичу – докторові медичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України

ЛЕЩЕНКУ Володимиру Миколайовичу – заступникові директора товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Пульс»

КОРПАНУ Миколі Миколайовичу – докторові медичних наук, професорові Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, директорові Міжнародного інституту кріохірургії (Австрія);

– за роботу «Шевченківська енциклопедія»:

ДЗЮБІ Івану Михайловичу – академікові Національної академії наук України, радникові президії НАН України

БОРОНЮ Олександру Вікторовичу – кандидатові філологічних наук, завідувачеві відділу Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України

ХАРЧУК Роксані Борисівні – кандидатові філологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України

ЮР Марині Володимирівні – кандидатові мистецтвознавства, старшому науковому співробітникові Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України

СМІЛЯНСЬКІЙ Валерії Леонідівні – докторові філологічних наук, пенсіонерові

ЧАМАТІ Ніні Павлівні – кандидатові філологічних наук, пенсіонерові

БОРОДІНУ Василю Степановичу – докторові філологічних наук (посмертно);

– за роботу «Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес»

ПОПОВИЧУ Мирославу Володимировичу – академікові Національної академії наук України (посмертно)

ГАРДАШУК Тетяні Василівні – докторові філософських наук, провідному науковому співробітникові Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

ПРОЛЕЄВУ Сергію Вікторовичу – докторові філософських наук, провідному науковому співробітникові Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

ГУБЕРСЬКОМУ Леоніду Васильовичу – академікові Національної академії наук України, ректорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІЛЬЇНУ Володимиру Васильовичу – докторові філософських наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

БАКІРОВУ Вілю Савбановичу – академікові Національної академії наук України, ректорові Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна

АНДРУЩЕНКУ Віктору Петровичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, ректорові Національного педагогічного університету імені М. П.Драгоманова

РАФАЛЬСЬКОМУ Олегу Олексійовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса НАН України;

– за роботу «Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації»:

СІДЕНКУ Володимиру Романовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, науковому консультантові громадської організації «Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова»

СКРИПНИЧЕНКО Марії Іллівні – члену-кореспондентові Національної академії наук України, головному науковому співробітникові Інституту економіки та прогнозування НАН України

ЛУНІНІЙ Інні Олександрівні – докторові економічних наук, завідувачеві відділу Інституту економіки та прогнозування НАН України

ПОНОМАРЕНКУ Володимиру Степановичу – докторові економічних наук, ректорові Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

ЗАПАТРІНІЙ Ірині Вікторівні – докторові економічних наук, директорові Науково-дослідного фінансового інституту Київського національного торговельно-економічного університету

БЛАКИТІ Ганні Владиславівні – докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного торговельно-економічного університету

ЧУГУНОВУ Ігорю Яковичу – докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного торговельно-економічного університету

КВАЧУ Ярославу Петровичу – докторові економічних наук, директорові Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

  1. Установити розмір Державної премії України в галузі науки і техніки на 2017 рік двісті сімдесят тисяч гривень кожна.
Президент України П. Порошенко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті