Додаток 1 до Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах (пункт 3 розділу V)

РЕЄСТР
лікарських засобів, які надійшли до лікувально-профілактичного закладу

№ з/п Найменування постачальника та номер ліцензії (за наявності) або дата і номер рішення органу ліцензування про видання ліцензії Номер і дата накладної Назва лікарського засобу та його лікарська форма, дата реєстрації та номер реєстраційного посвідчення Найменування виробника Номер серії Номер і дата сертифіката якості виробника Кількість одержаних упаковок Строк придатності лікарського засобу Результат контролю уповноваженою особою
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10