Додаток 2 до Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах (пункт 3 розділу V)

ЖУРНАЛ
ведення обліку розпоряджень/рішень/приписів від Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у
______________________________________________________________

№ з/п Дата і номер розпорядження/рішення/припису Дата одержання розпорядження/ рішення/припису Назва лікарських засобів та перелік серій лікарських засобів, зазначених у розпорядженні/рішенні/приписі Результати перевірки щодо наявності зазначених лікарських засобів (у разі виявлення вказати кількість виявлених упаковок або зазначити: «відсутні» у разі відсутності таких) Вжиті заходи у разі виявлення зазначених лікарських засобів Дата і номер листа-повідомлення територіальному органу в разі виявлення неякісних, фальсифікованих чи незареєстрованих лікарських засобів Підпис уповноваженої особи
1 2 3 4 5 6 7 8