Проект розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів на 2019 – 2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року»

27 Липня 2018 12:58 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2019 – 2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року» (далі – проект розпорядження)

Проектом розпорядження пропонується затвердити план заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 735.

Проект розпорядження направлений на вирішення питань щодо активізації діяльності суб’єктів наркополітики в частині здійснення відповідних заходів та прийняття нормативно-правових актів щодо удосконалення системи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, недопущення їх витоку у незаконний обіг і, водночас, забезпечення доступності наркотичних лікарських засобів для хворих, актуалізацію боротьби з організованою наркозлочинністю, корупцією та наркобізнесом, подальшого удосконалення законодавства у цій сфері.

Проект розпорядження, пояснювальна записка та повідомлення про оприлюднення розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України (www.moz.gov.ua).

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до:

– Державної установи «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України»: за адресою 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 5. Контактна особа: начальник відділу Курлова Вікторія, e-mail: v_kurlova@ukr.net, тел. 287-89-46;

– Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7. Контактна особа: головний спеціаліст Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції МОЗ України МОЗ України Шемет Анна, e-mail: anna.shemet007@gmail.com, тел. 200-06-68.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2019 – 2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року»

Мета: забезпечення реалізації суб’єктами наркополітики – центральними і місцевими органами виконавчої влади, установами і організаціями, положень Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект розпорядження підготовлено Міністерством охорони здоров’я України на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 735.

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проектом розпорядження Кабінету Міністрів України пропонується затвердити план заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року (далі – проект).

Проект направлений на вирішення питань щодо активізації діяльності суб’єктів наркополітики в частині здійснення відповідних заходів та прийняття нормативно-правових актів щодо удосконалення системи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, недопущення їх витоку у незаконний обіг і, водночас, забезпечення доступності наркотичних лікарських засобів для хворих, актуалізацію боротьби з організованою наркозлочинністю, корупцією та наркобізнесом, подальшого удосконалення законодавства у цій сфері.

Реалізація проекту також передбачає здійснення заходів із зменшення шкоди від наслідків зловживання психоактивними речовинами, вирішення питань медико-соціального спрямування, посилення взаємодії з Європейським моніторинговим центром з наркотиків та наркозалежності та іншими закордонними структурами.

 1. Суть проекту акта

Проектом передбачено підвищення ефективності профілактичних, лікувальних, медичних і соціальних, реабілітаційних заходів, зменшення шкоди та наслідків від вживання психоактивних речовин, гармонізація єдиної державної системи моніторингу наркоситуації в державі відповідно до критеріїв Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності, упорядкування застосування наркотичних лікарських засобів, здійснення адекватних правоохоронних заходів, спрямованих на боротьбу з наркозлочинністю, шляхом прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України.

 1. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

– Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

– Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»;

– постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.1997 року № 146 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

– постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»;

– розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 735 «Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року».

Реалізація акта передбачає розроблення нових нормативно-правових актів.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту розпорядження не потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету України та здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідні роки, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

 1. Прогноз впливу

Проект не є регуляторним актом.

Проект передбачає вирішення питань щодо активізації діяльності суб’єктів наркополітики в частині здійснення відповідних заходів та прийняття нормативно-правових актів щодо удосконалення системи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, недопущення їх витоку у незаконний обіг і, водночас, забезпечення доступності наркотичних лікарських засобів для хворих, актуалізацію боротьби з організованою наркозлочинністю, корупцією та наркобізнесом, подальшого удосконалення законодавства у цій сфері.

Також реалізація проекту передбачає здійснення заходів із зменшення шкоди від наслідків зловживання психоактивними речовинами, вирішення питань медико-соціального спрямування, посилення взаємодії з Європейським моніторинговим центром з наркотиків та наркозалежності та іншими закордонними структурами.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проект неодноразово було опрацьовано та узгоджено в рамках робочих зустрічей із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та громадськими організаціями.

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

 1. Громадське обговорення

З метою врахування думки громадськості проект розпорядження Кабінету Міністрів України опубліковано на офіційному веб-сайті МОЗ України.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект потребує погодження із Генеральною прокуратурою України, Верховним Судом, Міністерством соціальної політики України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством фінансів України, Міністерством молоді та спорту України, Міністерством юстиції України, Міністерством інформаційної політики України, Міністерством культури України, Службою безпеки України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Національною поліцією України, Державною регуляторною службою, Державним комітетом телебачення і радіомовлення України, Державною фіскальною службою України, Антимонопольним комітетом України, Київською міською та обласними держадміністраціями, Національною академією педагогічних наук України, Національною академією правових наук України, Національною академією медичних наук, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, Державною службою фінансового моніторингу України, ПАТ «НСТУ».

 1. Правова експертиза

Правову експертизу проекту буде проведено Міністерством юстиції України відповідно до § 44 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (із змінами).

 1. Запобігання дискримінації

У проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації, а тому відсутня необхідність проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

 1. Запобігання корупції

У проекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту розпорядження Кабінету Міністрів України дозволить підвищити ефективність профілактичних, лікувальних, медичних і соціальних реабілітаційних заходів, гармонізувати єдину державну систему моніторингу наркоситуації в державі до критеріїв Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності, упорядкувати застосування наркотичних лікарських засобів, здійснення адекватних правоохоронних заходів, спрямованих на боротьбу з наркозлочинністю.

В.о. Міністра У. Супрун

Проект

оприлюднений на сайті

МОЗ України 27.07.2018 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження плану заходів на 2019 – 2020 р. з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 р.

 1. Затвердити план заходів на 2019 2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, що додається.
 2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям забезпечити:

виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

подання щороку до 31 січня Міністерству охорони здоров’я інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання до 01 березня Кабінетові Міністрів України.

 1. Витрати, пов’язані із виконанням плану заходів, затвердженого, цим розпорядженням, здійснювати в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідні роки, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

План

заходів на 2019 – 2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року

Найменування очікуваного результату (відповідно до стратегії) Найменування заходу, спрямованого на досягнення очікуваного результату Індикатор досягнення Строк виконання Відповідальні за виконання

Розділ І. Профілактика наркозалежності та запобігання незаконному вживанню наркотиків

1. Здійснення моніторингу досвіду європейських країн з питань сучасного підходу до профілактики вживання психоактивних речовин забезпечення проведення моніторингу досвіду європейських країн з питань сучасного підходу до профілактики вживання психоактивних речовин, за результатами якого розроблення, затвердження та періодичний перегляд стандартів з профілактики вживання психоактивних речовин різними віковими групами розроблено та затверджено стандарт 2019 -2020 роки МОЗ

Мінмолодьспорт

Мінсоцполітики

МВС

інші центральні органи виконавчої влади

Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою)

Проект ЄС «ДІЯ-ЄС: Заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності» (за згодою)

2. Проведення моніторингу ситуації у сфері профілактики вживання психоактивних речовин шляхом узагальнення даних центральних органів виконавчої влади та обласних держадміністрацій, задіяних у цій діяльності проведення моніторингу заходів профілактики вживання психоактивних речовин і розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин і внесення пропозицій щодо удосконалення їх організації за результатами моніторингу підготовлено та оприлюднено Національний звіт щорічно МОЗ

МОН

Мінмолодьспорт

інші центральні органи виконавчої влади

обласні та Київська міська держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою)

3. Сприяння взаємодії державних органів та інститутів громадянського суспільства із засобами масової інформації для підвищення рівня обізнаності населення, надання об’єктивної, науково обґрунтованої інформації про небезпеки, пов’язані із вживанням наркотиків, алкоголю та тютюнопалінням Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації відомостей про небезпеки, пов’язані із вживанням психоактивних речовин, а також щодо методів профілактики розладів, пов’язаних з таким вживанням, із залученням експертів у галузі розладів психіки внаслідок вживання психоактивних речовин виконано постійно Держкомтелерадіо

МОН

Мінмолодьспорт

МОЗ

Мінсоцполітики

МВС

Національна поліція обласні та Київська міська держадміністрації

інші центральні органи виконавчої влади

ПАТ «НСТУ» (за згодою)

СБУ (за згодою)

НАМН (за згодою) органи місцевого самоврядування (за згодою)
4. Здійснення заходів з профілактики вживання наркотиків дітьми і молоддю 1) впровадження у програмах підготовки та перепідготовки педагогічних працівників сучасних методик профілактичної роботи з подолання негативних проявів серед здобувачів освіти розроблено та схвалено освітні програми, курси, лекції, модулі профілактичної роботи з подолання негативних проявів серед здобувачів освіти 2019 рік МОН

Мінмолодьспорт обласні та Київська міська

держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)

Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою)

2) забезпечення закладів освіти достатньою кількістю інформаційної та методичної літератури для проведення педагогічними працівниками профілактичної роботи з учнями та їх батьками створено банк даних методик з питань первинної профілактики вживання наркотиків дітьми і молоддю 2019 рік МОН

обласні та Київська державні адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)

3) проведення заходів інформаційного, освітнього та виховного характеру, зокрема в місцях дозвілля дітей та молоді, у тому числі під час оздоровлення (лекцій, бесід, конференцій, зустрічей, круглих столів тощо) проведено профілактичні заходи у дитячому та молодіжному середовищах постійно Мінмолодьспорт

Мінсоцполітики

МОН

Національна поліція

Мінкультури

Держкомтелерадіо

обласні та Київська державні адміністрації

ПАТ «НСТУ» (за згодою)

органи місцевого самоврядування (за згодою)

5. Створення теле- та радіопрограм, публікацій у друкованих засобах масової інформації, художніх творів, сценаріїв фільмів на антинаркотичну тематику проведення конкурсів із створення теле- та радіопрограм, публікацій у друкованих засобах масової інформації та онлайн-виданнях, художніх творів, сценаріїв фільмів на антинаркотичну тематику, в тому числі із залученням спонсорської допомоги громадських асоціацій та фондів проведено відповідні конкурси 2019-2020 роки МІП

Держкіно

Держкомтелерадіо

6. Здійснення заходів із запобігання скоєнню дорожньо-транспортних пригод особами, що перебувають під впливом психоактивних речовин проведення заходів із запобігання скоєнню дорожньо-транспортних пригод особами, що перебувають під впливом психоактивних речовин розроблено відповідну методику вжито заходів відповідно до законодавства 2019 рік Національна поліція МОЗ
7. Забезпечення інформування населення з питань формування та реалізації наркополітики забезпечення проведення виступів і звернень фахівців у засобах масової інформації з питань формування та реалізації наркополітики організація здійснено інформування населення з питань формування та реалізації наркополітики постійно МОЗ

Держлікслужба

МВС

Національна поліція інші центральні органи виконавчої влади

обласні та Київська міська держадміністрації

органи місцевого самоврядування (за згодою)

8. Впровадження апробованих передовою міжнародною та вітчизняною практикою профілактичних стратегій формування культури здорового способу життя, розроблення нових і удосконалення чинних програм та методик розв’язання наркотичних і алкогольних проблем розроблення нових і удосконалення чинних програм та методик щодо формування культури здорового способу життя розроблено та впроваджено програми та методики 2019 рік МОН

Мінмолодьспорт

Мінсоцполітики

МОЗ

обласні та Київська міська

держадміністрації НАПН (за згодою)

органи місцевого самоврядування (за згодою)

9. Забезпечення державної підтримки розвитку системи позашкільної освіти внесення змін до Закону України «Про позашкільну освіту» від 22 червня 2000 року № 1841-Ш приведено нормативно-правові акти у відповідність до Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII та розроблено стратегії розвитку позашкільної освіти 2019 рік МОН
10. Забезпечення підготовки у вищих навчальних закладах фахівців, залучених до профілактики наркозалежності забезпечення обговорення з представниками науково-методичних комісій та внесення відповідних змін до проектів стандартів вищої освіти в частині підготовки педагогічних працівників питання профілактики наркозалежності та лікування залежності, передусім опіоїдної розроблено та впроваджено в закладах передвищої та вищої освіти освітні програми із підготовки фахівців 2019 рік МОН

МОЗ

НАПН (за згодою)

Розділ ІІ. Подолання стигматизації та забезпечення захисту прав осіб, які вживають психоактивні речовини

11. Здійснення комплексу заходів з питань подолання проблем стигматизації і дискримінації осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин 1) розроблення нормативно-правових актів щодо усунення стигмаційних та дискримінаційних положень стосовно осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин та осіб, які вживають психоактивні речовини підготовлено відповідні зміни до нормативно-правових актів 2019-2020 роки МОЗ

Мінсоцполітики

Мін’юст

МВС

Національна поліція Уповноважений ВРУ з прав людини (за згодою)

громадські організації (за згодою)

Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою)

2) проведення інформаційно-роз’яснювальних семінарів і тренінгів для працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, освіти, правоохоронних органів усіх рівнів, медичних, педагогічних та соціальних працівників з метою запобігання та протидії дискримінації, формування толерантного ставлення до осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин проведено інформаційно- роз’яснювальні семінари і тренінги постійно МОЗ

Національна поліція

Мінсоцполітики

МОН

обласні та Київська міська

держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)

громадські організації (за згодою)

Розділ ІІІ. Лікування та реабілітація осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин

12. Створенння умов та забезпечення надання гарантій своєчасного отримання медичного обслуговування для осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин 1) затвердження та впровадження стандартів надання медичної допомоги особам з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин затверджено та впроваджено стандарти 2019 – 2020 роки МОЗ

Мінсоцполітики

обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)

громадські організації (за згодою)

2) розроблення нормативно-правових актів щодо впровадження комплексно-інтегрованої медичної допомоги для лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин на рівні первинної медичної допомоги затверджено нормативно-правові акти 2019 – 2020 роки МОЗ

Мінсоцполітики

3) застосування багатопрофільного підходу до розв’язання специфічних проблем наркозалежності вагітних жінок і надання їм необхідної допологової допомоги проводиться збір, узагальнення та аналіз відповідної інформації 2019 рік МОЗ

обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)

4) розроблення переліку медичних та соціальних послуг особам з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин із урахуванням тендерної ідентичності, приналежності до вразливих груп та вікових особливостей прийнято відповідні нормативно-правові акти 2019 рік МОЗ

Мінсоцполітики

5) розроблення та впровадження програм навчання з лікування, реабілітації та ресоціалізації осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин на рівні післядипломної освіти, безперервного професійного розвитку для спеціальності 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» розроблено та впроваджено навчальні програми 2019 рік МОЗ

Мінсоцполітики

обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)

6) розроблення та впровадження програм навчання з лікування, реабілітації та ресоціалізації неповнолітніх осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин на рівні післядипломної освіти, безперервного професійного розвитку для дитячих лікарів психіатрів розроблено та впроваджено навчальні програми 2019 рік МОЗ

Мінсоцполітики обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)

7) розроблення та впровадження програм навчання з питань домедичної допомоги, реабілітації та ресоціалізації осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин на рівні післядипломної освіти, безперервного професійного розвитку для немедичних працівників (соціальні педагоги, психологи, соціальні працівники, поліцейські) розроблено та впроваджено навчальні програми 2019 рік МОН

Мінсоцполітики

МОЗ

обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)

13. Здійснення заходів з формування у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин стимулу та бажання до лікування здійснення заходів із запровадження альтернативних позбавленню волі заходів щодо осіб, які притягаються до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані зі станом наркотичної залежності, відповідно до резолюції 58/5 Комісії з наркотичних речовин від 2016 року розроблено нормативно-правові акти 2019-2020 роки МОЗ

СБУ

Мін’юст

МВС

Національна поліція Генеральна прокуратура (за згодою)

СБУ (за згодою) Верховний Суд (за згодою)

Національна академія правових наук (за згодою)

Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою)

14. Сприяння організації діяльності центрів соціальної реінтеграції осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, насамперед молоді 1) внесення змін до законодавства щодо визначення виду діяльності, пов’язаної з наданням послуг реабілітації та ресоціалізації осіб з психічними та поведінковими розладами в наслідок вживання психоактивних речовин розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів нормативно- правові акти 2019-2020 роки МОЗ

Мінсоцполітики

Мін’юст

Національна поліція

2) розроблення державного стандарту соціальної послуги соціально-психологічної реабілітації осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин затверджено державний стандарт 2019 рік Мінсоцполітики
3) забезпечення розвитку інфраструктури надання комплексної соціально-педагогічної та медико- психологічної допомоги дітям та їх батькам проведено відповідні заходи 2019 рік обласні та Київська державні адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)
15. Забезпечення психологічного 1) здійснення заходів з формування єдиної взаємопов’язаної лікувально-реабілітаційної системи підвищено рівень ресоціалізації осіб з постійно МОЗ

Мінсоцполітики

Супроводу реабілітаційних заходів та замісної підтримувальної терапії як поетапного процесу повернення особи, яка вживає психоактивні речовини, до суспільного життя психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)
2) забезпечення надання соціальної послуги соціальної реабілітації, юридичних послуг та послуг з працевлаштування осіб, які проходять реабілітацію підвищено рівень соціального обслуговування осіб, що проходять реабілітацію 2019-2020 роки обласні та Київська міська держадміністрації

Мінсоцполітики

МОЗ

органи місцевого самоврядування (за згодою)

3) забезпечення надання послуг психо-соціального супроводу, юридичних послуг та послуг з працевлаштування для пацієнтів програм замісної підтримувальної терапії підвищено рівень соціального обслуговування осіб, які є пацієнтами програм замісної підтримувальної терапії 2019-2020 роки обласні та Київська міська держадміністрації

Мінсоцполітики

МОЗ

органи місцевого самоврядування (за згодою)

Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою)

16. Здійснення наукових дослідження проблем, пов’язаних з наркотиками розроблення алгоритму застосування примусових заходів медичного характеру та альтернативного позбавленню волі лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання розроблено та затверджено методичні рекомендації для судово-психіатричних 2019 рік МОЗ
психоактивних речовин експертів та суддів
17. Здійснення заходів, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків, спричинених зловживанням наркотиків 1) надання комплексних медичних і соціальних послуг, пов’язаних із зниженням ризику і запобіганням поширенню ВІЛ-інфекції та інших хвороб серед осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, зокрема споживачів ін’єкційних наркотиків проводиться збір, узагальнення та аналіз відповідної інформації 2019-2020 роки МОЗ

Мінсоцполітики обласні та Київська міська

держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)

громадські організації (за згодою)

Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою)

2) забезпечення проведення оцінки потреб з профілактики вживання психоактивних речовин та лікування замісною підтримувальною терапією з метою максимального охоплення споживачів наркотиків, у тому числі ін’єкційних, відповідними програмами проведено профілактично- лікувальні заходи (затверджено програму з питань профілактики) 2019 рік МОЗ

Мінсоцполітики обласні та Київська міська

держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)

громадські організації (за згодою)

3) проведення інформаційної роботи з формування у споживачів ін’єкційних наркотиків навичок безпечної поведінки, усвідомлення ризику зараження ВІЛ-інфекцією та відповідальності за власне здоров’я кількість інформаціно- роз’яснювальних заходів щодо протидії поширенню ВІЛ- інфекції постійно обласні та Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації (за згодою)
4) забезпечення доступності інформаційних матеріалів, а також стерильних голок, шприців та дезінфікуючих матеріалів шляхом їх безоплатної видачі або обміну узагальнення інформації щодо кількості організацій, залучених до надання послуг, у розрізі регіонів кількість інформаціно- роз’яснювальних заходів щодо протидії поширенню ВІЛ- інфекції постійно МОЗ

обласні та Київська міська

держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)

громадські організації (за згодою)

5) розширення програм лікування наркозалежності, впорядкування профілактичних і реабілітаційних програм для осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, зокрема пацієнтів замісної підтримувальної терапії та їх родин кількість відповідних програм 2019 рік МОЗ

обласні та Київська міська

держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)

6) забезпечення проведення у засобах масової інформації кампаній для підвищення рівня підтримки громадськістю наявних або нових стратегій, спрямованих на зменшення негативних наслідків для здоров’я і життєдіяльності суспільства розміщено публікації у засобах масової інформації, Інтернет- джерелах, проведено тематичні зустрічі 2019-2020 роки МОЗ

Мінсоцполітики

МОН

Держкомтелерадіо інші центральні органи виконавчої влади

ПАТ «НСТУ» (за згодою)

18. Здійснення заходів щодо розширення спектра наукових досліджень проблем лікування наркозалежності забезпечення проведення спектра наукових досліджень проблем лікування наркозалежності затверджено план проведення відповідних досліджень 2019 рік НАМН (за згодою)

Розділ IV. Організація лікування в установах та закладах Державної кримінально-виконавчої служби України засуджених та осіб, взятих під варту, з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин

19. Забезпечення змін стратегічних пріоритетів лікування пацієнтів з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин серед засуджених та осіб, взятих під варту 1) розширення та вдосконалення видів послуг з лікування та профілактики для пацієнтів з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин серед засуджених та осіб, взятих під варту розширено види послуг з лікування та профілактики для пацієнтів з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин серед засуджених та осіб, взятих під варту 2019 рік МОЗ

Мін’юст

2) опрацювання питання щодо тестування та впровадження у пілотних проектах реабілітаційних програм для засуджених та осіб, взятих під варту, з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин вивчено міжнародний досвід та підготовлено план реалізації відповідних заходів 2019-2020 роки МОЗ

Мін’юст

Проект ЄС «ДІЯ-ЄС: Заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності» (за згодою)

20. Розроблення нормативно-правових актів, що регламентують поетапне впровадження замісної підтримувальної терапії в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України 1) розроблення та затвердження Порядку проведення комплексного лікування засуджених та осіб, взятих під варту, з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, з використанням препаратів замісної підтримувальної терапії, в установах та закладах Державної кримінально- виконавчої служби У країни затверджено відповідний нормативно-правовий акт 2019-2020 роки МОЗ

Мін’юст

МВС

Національна поліція

2) визначення та постійний перегляд переліку установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, для впровадження комплексного лікування засуджених та осіб, взятих під варту, з використанням препаратів замісної підтримувальної терапії затверджено відповідний перелік 2019-2020 роки Мін’юст
3) за результатами опрацювання питання щодо впровадження у пілотних проектах реабілітаційних програм для засуджених та осіб, взятих під варту, з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, розроблення відповідних програм розроблено та впроваджено реабілітаційні програми 2019-2020 роки МОЗ

Мін’юст

Розділ V. Удосконалення системи контролю за обігом наркотиків

21. Здійснення заходів з питань удосконалення системи контролю за обігом наркотиків 1) удосконалення порядку контролю за обігом наркотиків для зняття надмірних обмежень, які можуть негативно впливати на застосування лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори проект нормативно­правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України 2019 рік МОЗ

Держлікслужба

МВС

Національна поліція СБУ (за згодою) Верховний Суд (за згодою)

Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою)

2) налагодження безперервності відстеження наркотиків від моменту ввезення на територію України або виробництва на території України до надходження у фармацевтичні заклади та заклади охорони здоров’я, науково-експертні та інші установи, діяльність яких пов’язана з їх обігом проект нормативно­правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України 2019 рік МОЗ

Держлікслужба

МВС

Національна поліція

ДФС

інші центральні органи виконавчої влади

СБУ (за згодою)

3) розроблення та затвердження порядку включення речовин до переліків наркотичних засобів та психотропних речовин затверджено нормативно-правовий акт 2019 рік МОЗ

Держлікслужба

МВС

Національна поліція інші центральні органи виконавчої влади

СБУ (за згодою)

4) розроблення та затвердження порядку визначення обсягів квот на виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів проект нормативно­правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України 2019 рік МОЗ

Держлікслужба

МВС

Національна поліція СБУ (за згодою)

5) затвердження порядку виявлення ознак, підтвердження та фіксації стану алкогольної, наркотичної чи іншої гострої інтоксикації в організмі працівників певних професій, пов’язаних з управлінням засобів підвищеної небезпеки або з функціонуванням потенційно небезпечних виробництв та в інших випадках проект нормативно­правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України 2020 рік МОЗ

МВС

Національна поліція

6) удосконалення співробітництва між суб’єктами формування і реалізації наркополітики, що проводять експертизи/дослідження наркотичних засобів здійснено відповідні заходи 2019 рік МОЗ

Держлікслужба

МВС

СБУ

Національна поліція

ДФС

інші центральні органи виконавчої влади

Проект ЄС «ДІЯ-ЄС: Заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності» (за згодою)

22. Опрацювання питання із виробниками лікарських засобів щодо можливості розробки нових лікарських засобів із граничнодопустимим вмістом наркотичних засобів опрацювання питань із виробниками лікарських засобів щодо:

створення таких хімічних комбінацій активних і допоміжних речовин, які максимально ускладнюватимуть їх виокремлення для використання в немедичних цілях;

розробки спеціальних дозаторів, упровадження лікарських форм з використанням нової технології іммобілізації на біодеградуючій матриці для наркотичних анальгетиків, їх державної реєстрації та впровадження в медичну практику;

забезпечення закладів охорони здоров’я та аптечної мережі таблетованими та пролонгованими формами опіоїдних анальгетиків, а також розширення асортименту наркотичних лікарських засобів у зручних для пацієнта лікарських формах (таблетки, краплі, пластирі, свічки, сиропи тощо)

проведено робочі зустрічі із виробниками лікарських засобів та прийнято відповідні рішення 2019 рік МОЗ

Держлікслужба

Розділ VІ. Забезпечення доступності наркотичних лікарських засобів, сприяння розвитку паліативної допомоги та замісної підтримувальної терапії

23. Здійснення заходів із забезпечення доступності наркотичних лікарських засобів для науково обґрунтованого медикаментозного лікування 1) удосконалення Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я задля розширення доступу до медикаментозного лікування, в тому числі з питань розширення мережі аптек проект нормативно­правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України 2019 рік МОЗ

Держлікслужба

МВС

Національна поліція СБУ (за згодою)

2) затвердження медико-технологічних документів в сфері надання паліативної допомоги, лікування больового синдрому у дітей та дорослих, замісної підтримувальної терапії затверджено нормативно-правовий акт 2019 рік МОЗ
3) проведення національної оцінки потреб у лікарських засобах, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори проведено оцінку потреб у паліативній допомозі обраховано потребу в лікарських засобах, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори 2019 рік МОЗ

обласні та Київська міська

держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)

4) розширення мережі аптек, які мають ліцензію на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів збільшено кількість аптек, що мають відповідну ліцензію 2019-2020 роки МОЗ

Держлікслужба обласні та Київська міська

держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)

5) підвищення рівня доступності до лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, через первинну ланку медичного обслуговування лікарів загальної практики – сімейних лікарів збільшено відсоток відпуску препаратів з аптек

збільшено відсоток відпуску препаратів із закладів охорони здоров’я

постійно МОЗ

обласні та Київська міська

держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)

6) підвищення рівня доступності до лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, через вторинну та третинну ланку медичного обслуговування збільшено відсоток забезпечення від загального обсягу потреби постійно МОЗ

обласні та Київська міська

держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)

7) забезпечити обговорення з представниками науково-методичних комісій та внесення відповідних змін до проектів стандартів вищої освіти в частині підготовки студентів і післядипломної перепідготовки лікарів, фельдшерів, медсестер, консультантів, соціальних працівників, соціальних педагогів з питання паліативної допомоги впроваджено освітні програми 2019 рік МОЗ

Мінсоцполітики МОН

8) запровадження у програмі післядипломної освіти субспеціальності з паліативної допомоги для лікарів, фельдшерів, медсестер, консультантів та соціальних педагогів та соціальних працівників впроваджено освітні програми 2019 рік МОЗ

Мінсоцполітики МОН

24. Забезпечення удосконалення питань, що регламентують виготовлення, державні закупівлі, постачання, зберігання та реалізацію наркотичних лікарських засобів для спрощення доступу до них у медичних цілях 1) запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори проект нормативно­правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України 2019 рік МОЗ

Мінекономрозвитку

Антимонопольний комітет

2) запровадження відшкодування вартості на лікарські засоби, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори. проект нормативно­правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України 2019 рік МОЗ

Мінекономрозвитку

Розділ VІІ. Боротьба з незаконним обігом наркотиків

25. Удосконалення організації правоохоронної діяльності з протидії НОН 1) запобігання ввезенню наркотиків через державний кордон, перевезенню до цільових точок постачання, їх вирощуванню, виробництву, масовому незаконному розповсюдженню проведено відповідні заходи постійно СБУ (за згодою) МВС

Адміністрація

Держприкордонслужби

ДФС

Національна поліція Верховний Суд (за згодою)

Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою) Проект ЄС «ДІЯ-ЄС: Заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності» (за згодою)

2) визначення переліку обладнання, хімічних речовин, що можуть використовуватися у процесі виробництва наркотиків, та що буде підлягати контролю затверджено переліки обладнання, хімічних речовин, що використовуються у процесі виробництва наркотиків 2020 рік Держлікслужба Національна поліція Мінекономрозвитку МОЗ

інші центральні органи виконавчої влади

СБУ (за згодою)

3) встановлення контролю за торгівлею обладнанням, хімічними речовинами, що можуть використовуватися у процесі виробництва наркотиків розроблено відповідні нормативно-правові акти 2020 рік Держлікслужба

МВС

Національна поліція СБУ (за згодою)

4) розробка механізму протидії розповсюдженню наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, а також обладнання, що може використовуватися в процесі виготовлення наркотиків, за допомогою Інтернет-ресурсів та мобільних додатків розроблено відповідний нормативно-правовий

акт

2020 рік Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (за згодою)

МВС

Національна поліція СБУ (за згодою)

5) запровадження нових механізмів координації діяльності суб’єктів наркополітики з метою запобігання витоку наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів із легального обігу в нелегальний створення електронної бази даних обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 2020 рік МОЗ

Держлікслужба

МВС

Національна поліція СБУ (за згодою) Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою)

6) за результатами вивчення європейського досвіду з питань протидії незаконному обігу нових психоактивних речовин забезпечення розроблення та затвердження Порядку визнання засобів/речовин аналогами наркотичних засобів і психотропних речовин для забезпечення належної протидії появи у незаконному обігу нових психоактивних речовин розроблено та затверджено нормативно-правові акти 2019 рік

 

МОЗ

Держлікслужба

МВС

26. Удосконалення законодавства у сфері обігу та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та організації правоохоронної діяльності 1) проведення аналізу законодавства у сфері обігу та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів щодо усунення колізій та суперечностей проведено аналіз законодавства

внесено зміни до відповідних нормативно-правових актів

2019 рік

2020 рік

Національна поліція

Адміністрація Держприкордонслужби

Інші центральні органи виконавчої влади

Генеральна прокуратура (за згодою)

Верховний суд (за згодою)

СБУ (за згодою)

2) проведення аналізу законодавства у сфері обігу та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів щодо відповідностей міжнародним зобов’язанням проведено аналіз законодавства

внесено зміни до відповідних нормативно-правових актів

2019 рік

2020 рік

МОЗ

МЗС

Мін’юст

МВС

Національна поліція

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Генеральна прокуратура (за згодою)

СБУ (за згодою)

Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою)

3) вивчення європейського досвіду щодо підвищення кваліфікації та професійних навичок правоохоронних органів у тому числі з розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів проведено відповідні заходи 2019 рік МВС

Національна поліція

СБУ (за згодою)

Генеральна прокуратура (за згодою)

ДФС

Адміністрація Держприкордонслужби

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади Проект ЄС «ДІЯ-ЄС: Заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності» (за згодою)

4) забезпечення ефективної координації дій суб’єктів боротьби з наркозлочинністю, чіткого розподілу сфер відповідальності, оволодіння новими методами виявлення та розслідування злочинів, зокрема з використанням комп’ютерних мереж забезпечити координацію відповідно до вимог законодавства 2019-2020 роки МВС

Національна поліція

СБУ (за згодою)

Верховний Суд (за згодою)

5) співробітництво правоохоронних органів з органами місцевого самоврядування та громадськістю у проведенні комплексу соціальних, медико-профілактичних заходів на території населених пунктів проведено відповідні заходи постійно Національна поліція органи місцевого самоврядування (за згодою)

громадські організації (за згодою)

6) зміцнення кадрового потенціалу підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків шляхом навчання персоналу та підвищення його кваліфікації проведено відповідні заходи постійно Національна поліція

Адміністрація прикордонслужби

СБУ (за згодою)

7) удосконалення правової основи для посилення боротьби з відмиванням грошей, отриманих від злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотиків проведено відповідні заходи постійно МВС

Національна поліція Держфінмоніторинг

НАПрН (за згодою)

СБУ (за згодою)

Верховний Суд (за згодою)

Управління ООН з наркотиків та злочинності в Україні (за згодою) Проект ЄС «ДІЯ-ЄС: Заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності» (за згодою)

27. Проведення заходів, спрямованих на виявлення і ліквідацію джерел надходження у незаконний обіг психоактивних речовин 1) здійснення заходів з протидії незаконному вирощуванню нарковмісних рослин та виготовленню з них наркотичних засобів або психотропних речовин проведено відповідні оперативно- профілактичні заходи щорічно Національна поліція СБУ (за згодою)
2) виявлення незаконного розповсюдження нових хімічних речовин психоактивної дії та внесення пропозицій щодо їх включення до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 проведено відповідні заходи та надано пропозиції постійно МВС

Національна поліція

СБУ (за згодою)

3) за результатами виявлення незаконного розповсюдження нових хімічних речовин психоактивної дії забезпечити внесення відповідних змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770, не пізніше трьох місяців після надходження відповідних пропозицій проект нормативно­правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України 2019-2020 роки МОЗ

Держлікслужба

МВС

Національна поліція

СБУ (за згодою)

4) здійснення аналізу світової практики та європейського досвіду щодо законодавства у сфері визначень розмірів наркотичних засобів та психотропних речовин здійснено узагальнення та аналіз відповідної інформації 2019 рік МОЗ

Проект ЄС «ДІЯ-ЄС: Заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності» (за згодою)

5) перегляд невеликих, великих, особливо великих розмірів наркотиків щодо змін їх порогових розмірів, а також доповнення розмірами для нових речовин, що включені до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 внесено зміни до наказу МОЗ України від 01 серпня 2000 року № 188 2019 рік МОЗ
28. Здійснення заходів з удосконалення законодавства у сфері профілактики наркозалежності та боротьби з незаконним обігом наркотиків 1) здійснення перегляду норм законодавства, що передбачають покарання за вчинення деяких діянь, пов’язаних з наркотиками, з метою здійснення гуманізації відповідальності за окремі правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів законопроект розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України 2019-2020 роки МОЗ

МВС

Національна поліція Мін’юст

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Генеральна прокуратура (за згодою)

СБУ (за згодою)

Верховний Суд (за згодою)

громадські організації (за згодою)

2) опрацювати питання щодо посилення покарання за незаконне розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів законопроект розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України 2020 рік МВС

Національна поліція

Мін’юст

Верховний Суд (за згодою)

СБУ (за згодою)

Генеральна прокуратура (за згодою)

3) розроблення системи контролю та відбору зразків рослин виду мак снотворний та рослин роду коноплі для проведення аналізу на наявність у них морфіну та тетрагідроканнабінолу проект нормативно­правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України 2019 рік МОЗ

МВС

Національна поліція

4) внесення змін до наказу МОЗ від 19 липня 2005 року № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» щодо посилення відповідальності за відпуск без рецепта комбінованих лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори затверджено відповідний нормативно-правовий акт 2019 рік МОЗ

МВС

Національна поліція

Держлікслужба

Розділ VІІІ. Моніторинг (динамічне спостереження) наркоситуації

29. Здійснення приведення системи національних показників (індикаторів) оцінки наркоситуації у відповідність до критеріїв Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо проведення моніторингу наркотичної ситуації в Україні приведено державну систему моніторингу наркоситуації у відповідність до показників Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності шляхом внесення проекту постанови на розгляд Кабінету Міністрів України 2019 рік МОЗ

МВС

Національна поліція

інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

СБУ (за згодою)

2) проведення навчальних заходів з питань розвитку національної системи моніторингу щодо наркотиків для фахівців заінтересованих центральних органів виконавчої влади забезпечено проведення навчальних заходів після затвердження Порядку проведення моніторингу наркотичної ситуації в Україні МОЗ

Європейський моніторинговий центр з наркотиків та наркотичної залежності (за згодою)

Розділ IX. Деякі питання наркополітики

30. Проведення спільних заходів з громадськими та неурядовими організаціями, спрямованих на поліпшення наркоситуації в країні 1) проведення громадських слухань, засідань круглих столів, конференцій, публічних дискусій тощо здійснено заходи з питань лікування наркозалежності та протидії незаконного обігу наркотиків постійно МОЗ

МВС

Національна поліція МОН

Мінсоцполітики Мінмолодьспорт

інші центральні органи виконавчої влади

СБУ (за згодою)

обласні та Київська міська

держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)

громадські організації (за згодою)

31. Сприяння реалізації на регіональному та місцевому рівнях відповідних планів реалізації національної наркополітики 1) забезпечення роботи реабілітаційних закладів на рівні місцевих громад забезпечено надання реабілітаційних послуг 2019-2020 роки обласні та Київська міська

держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)

громадські організації (за згодою)

2) актуалізація змісту діяльності дорадчих органів при обласних і районних адміністраціях залежно від наркоситуації в регіоні відтворено діяльність дорадчих органів 2019-2020 роки обласні та Київська міська

держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)

громадські організації (за згодою)

Розділ X. Міжнародне співробітництво

32. Забезпечення розширення і підвищення ефективності міжнародного співробітництва на всіх рівнях у сфері формування наркополітики 1) забезпечення розвитку міжнародного співробітництва з правоохоронними органами іноземних держав щодо взаємодії з питань протидії наркозлочинності, продовжити співпрацю в цьому напрямі з Адміністрацією по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (DEA) Міністерства юстиції США здійснено відповідні заходи з питань протидії наркозлочинності постійно МВС

Національна поліція

Адміністрація

Держприкордонслужби

МЗС

Мін’юст

СБУ (за згодою)

МВС

Національна поліція

Мін’юст

Адміністрація Держприкордонслужби

2) забезпечення обміну досвідом і багатостороннього обміну інформацією із зарубіжними партнерами, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями щодо розвитку сучасного законодавства, новітніх методів боротьби з незаконним обігом наркотиків здійснено відповідні заходи з питань протидії наркозлочинності постійно МЗС

СБУ (за згодою)

Верховний Суд (за згодою)

Проект ЄС «ДІЯ-ЄС:

Заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності» (за згодою)

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

реалізації проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року» на ключові інтереси заінтересованих сторін

 1. Проектом розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року» передбачається вирішення питань щодо активізації діяльності суб’єктів наркополітики в частині здійснення відповідних заходів та прийняття нормативно-правових актів щодо удосконалення системи контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, недопущення їх витоку у незаконний обіг і, водночас, забезпечення доступності наркотичних лікарських засобів для хворих, актуалізацію боротьби з організованою наркозлочинністю, корупцією та наркобізнесом, подальшого удосконалення законодавства у цій сфері.
 2. Вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін:
Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників

(у числовому або якісному вимірі)

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив (до року) середньостроковий вплив

(більше року)

Діти та молодь Профілактика вживання психоактивних речовин дітьми та молоддю + + Реалізація акту дозволить забезпечити здійснення заходів із запобігання вживанню наркотиків, активізувати діяльність суб’єктів наркополітики в частині здійснення відповідних заходів, направлених на підвищення ефективності профілактичних заходів, зниження рівня незаконного попиту на наркотики серед дітей та молоді
Особи з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин Зменшення шкоди та наслідків від вживання психоактивних речовин + + Здійснення відповідних заходів надасть змогу забезпечити зменшення шкоди від наслідків зловживання психоактивними речовинами, вирішення питань медико-соціального спрямування, посилення взаємодії з Європейським моніторинговим центром з наркотиків та наркозалежності та іншими закордонними структурами
Особи, що потребують знеболення, у тому числі ті, що отримують паліативну допомогу Забезпечення доступності до лікарських засобів, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини + + Здійснення відповідних заходів та прийняття нормативно-правових актів щодо удосконалення обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, дозволить провести національну оцінку у підконтрольних лікарських засобах, передусім для полегшення болю,

забезпечити недопущення їх виток у незаконний обіг і, водночас забезпечити доступність до наркотичних лікарських засобів для хворих

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті