Проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152»

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152» розроблено з ціллю врегулювання питань щодо приведення у відповідність до статті 3 Основ законодавства України про охорону здоров’я, статті 2 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Відповідно до статті 3 Основ законодавства України про охорону здоров’я, заклад охорони здоров’я — юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників.

Відповідно Порядку відшкодування вартості лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів», відпуск лікарських засобів здійснюється на підставі рецептів, виписаних закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності за місцем надання медичної допомоги пацієнту на рецептурних бланках форми № 1 (далі — рецепт).

Оскільки, не всі суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з медичної практики є закладами охорони здоров’я, аптечні заклади не можуть здійснювати відпуск лікарських засобів, вартість яких підлягає повному або частковому відшкодуванню, на підставі рецептів виписаних ФОП.

Пропонується надати ФОП можливість виписувати рецепти на лікарські засоби, вартість яких підлягає повному або частковому відшкодуванню.

Окрім цього, відповідно до Порядку визначення розміру відшкодування вартості лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів», протягом п’яти робочих днів з дати оприлюднення оновленого Реєстру на офіційному веб-сайті МОЗ заявники, вартість добової дози лікарського засобу яких у Реєстрі не більше ніж на 5 відсотків перевищує таку вартість добової дози лікарського засобу (з однаковою міжнародною непатентованою назвою та формою випуску), що відшкодовується згідно з Реєстром повністю (без доплати), можуть повторно подати МОЗ документи, зазначені у пункті 8 цього Порядку, із зміненою оптово-відпускною ціною за упаковку лікарського засобу, яка у перерахунку на добову дозу дорівнює вартості добової дози лікарського засобу (з однаковою міжнародною непатентованою назвою та формою випуску), що згідно з Реєстром відшкодовується повністю (без доплати). МОЗ за результатами розгляду отриманих документів протягом п’яти робочих днів здійснює їх розгляд та приймає рішення про внесення змін до Реєстру, що затверджується наказом зазначеного Міністерства.

Пропонується розширити перелік лікарських засобів, що відшкодовується згідно з Реєстром повністю (без доплати), надавши заявникам можливість повторно подати МОЗ документи у разі, якщо вартість добової дози лікарського засобу яких у Реєстрі не більше ніж на 10 відсотків перевищує таку вартість добової дози лікарського засобу (з однаковою міжнародною непатентованою назвою та формою випуску), що відшкодовується згідно з Реєстром повністю (без доплати).

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до:

Міністерства охорони здоров’я України за адресою — 01601, м. Київ-601, вул. Михайла Грушевського, 7, e-mail: komarida.o@gmail.com; Комаріда Олександр Олегович, тел.: 200-06-69;

Державної регуляторної служби України за адресою — 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11, e-mail: mail@dkrg.gov.ua.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152»

Мета: врегулювання питань щодо діяльності фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики (далі — ФОП), а також, збільшити кількість лікарських засобів, що відшкодовується згідно з повністю (без доплати).

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152» розроблено з ціллю врегулювання питань щодо приведення у відповідність до статті 3 Основ законодавства України про охорону здоров’я, статті 2 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 3 Основ законодавства України про охорону здоров’я, заклад охорони здоров’я — юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників.

Відповідно Порядку відшкодування вартості лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів», відпуск лікарських засобів здійснюється на підставі рецептів, виписаних закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності за місцем надання медичної допомоги пацієнту на рецептурних бланках форми № 1 (далі — рецепт).

Оскільки, не всі суб’єкти господарювання, що провадять діяльність з медичної практики є закладами охорони здоров’я, аптечні заклади не можуть здійснювати відпуск лікарських засобів, вартість яких підлягає повному або частковому відшкодуванню, на підставі рецептів виписаних ФОП.

Пропонується надати ФОП можливість виписувати рецепти на лікарські засоби, вартість яких підлягає повному або частковому відшкодуванню.

Окрім цього, відповідно до Порядку визначення розміру відшкодування вартості лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів», протягом п’яти робочих днів з дати оприлюднення оновленого Реєстру на офіційному веб-сайті МОЗ заявники, вартість добової дози лікарського засобу яких у Реєстрі не більше ніж на 5 відсотків перевищує таку вартість добової дози лікарського засобу (з однаковою міжнародною непатентованою назвою та формою випуску), що відшкодовується згідно з Реєстром повністю (без доплати), можуть повторно подати МОЗ документи, зазначені у пункті 8 цього Порядку, із зміненою оптово-відпускною ціною за упаковку лікарського засобу, яка у перерахунку на добову дозу дорівнює вартості добової дози лікарського засобу (з однаковою міжнародною непатентованою назвою та формою випуску), що згідно з Реєстром відшкодовується повністю (без доплати). МОЗ за результатами розгляду отриманих документів протягом п’яти робочих днів здійснює їх розгляд та приймає рішення про внесення змін до Реєстру, що затверджується наказом зазначеного Міністерства.

Пропонується розширити перелік лікарських засобів, що відшкодовується згідно з Реєстром повністю (без доплати), надавши заявникам можливість повторно подати МОЗ документи у разі, якщо вартість добової дози лікарського засобу яких у Реєстрі не більше ніж на 10 відсотків перевищує таку вартість добової дози лікарського засобу (з однаковою міжнародною непатентованою назвою та формою випуску), що відшкодовується згідно з Реєстром повністю (без доплати).

3. Суть проекту акта

Після впровадження проекту постанови очікується збільшення кількості суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з медичної практики, які зможуть виписувати рецепти на лікарські засоби, вартість яких підлягає повному або частковому відшкодуванню, для подальшого отримання пацієнтом відповідних лікарських засобів в аптечних закладах, а також збільшення кількості лікарських засобів, що відшкодовується повністю (без доплати).

4. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти: «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 181 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань», постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 року № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів», Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат Державного та/або місцевих бюджетів.

У зв’язку із цим розрахунок необхідних додаткових матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття до цієї пояснювальної записки не додаються.

6. Прогноз впливу

Проект постанови впливає на суб’єктів господарювання. Аналіз регуляторного впливу додається.

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови впливає на пацієнтів, ФОП та заклади охорони здоро’я. Прогноз впливу додається.

8. Громадське обговорення

З метою отримання зворотного зв’язку від зацікавлених осіб проект постанови оприлюднено на офіційному веб-сайті МОЗ України.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною регуляторною службою України.

10. Правова експертиза

Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерства юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

12. Запобігання корупції

Проект постанови не передбачає запровадження нових правил та/або процедур. Проект постанови не передбачає встановлення дискреційних повноважень органів державної влади або їх посадових осіб. Ризики вчинення корупційних правопорушень за наслідками прийняття проекту постанови відсутні.

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта забезпечить збільшення кількості суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з медичної практики, які зможуть виписувати рецепти на лікарські засоби, вартість яких підлягає повному або частковому відшкодуванню, що, в свою чергу, покращить доступність для пацієнтів відповідних лікарських засобів.

Окрім цього, є можливість розширити перелік лікарських засобів, що відшкодовується згідно з Реєстром повністю (без доплати), надавши заявникам можливість повторно подати МОЗ документи у разі, якщо вартість добової дози лікарського засобу яких у Реєстрі не більше ніж на 10 відсотків перевищує таку вартість добової дози лікарського засобу (з однаковою міжнародною непатентованою назвою та формою випуску), що відшкодовується згідно з Реєстром повністю (без доплати) на 22 МНН (2 176 000 упаковок).

Заступник Міністра охорони здоров’я УкраїниВ. Гройсман

Проект

оприлюднений на сайті МОЗ України

03.09.2018 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України 17 березня 2017 р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749; 2018 р., № 4, ст. 185, № 26, ст. 933) зміни, що додаються.

2. Міністерству охорони здоров’я привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем’єр-міністр УкраїниВ. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152

1) У Порядку відшкодування вартості лікарських засобів, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці другому пункту 2 після слів: «незалежно від форми власності» доповнити словами «та фізичними особами — підприємцями, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики (далі — ФОП)»;

в абзаці першому пункту 3 після слів «закладу охорони здоров’я» доповнити словами «або прізвище, ім’я та по батькові для ФОП»;

в Додатку до Порядку після слів «закладу охорони здоров’я» доповнити словами «/прізвище, ім’я та по батькові для ФОП».

2) У Порядку визначення розміру відшкодування вартості лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 14 цифру «5» замінити цифрою «10».

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Збільшення кількості суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з медичної практики, які зможуть виписувати рецепти на лікарські засоби, вартість яких підлягає повному або частковому відшкодуванню

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі) Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив (до року) середньостроковий вплив (більше року)
Пацієнти Отримати рецепт у ФОП які не є закладами охорони здоров’я + + Лікарі фізичні особи — підприємці зможуть виписувати рецепти на лікарські засоби, вартість яких підлягає повному або частковому відшкодуванню, що надасть пацієнту більший право більш ширшого вибору надавачів медичних послуг.
Отримати лікарські засоби, вартість яких підлягає відшкодуванню + + Через збільшення кількості надавачів медичних послуг, пацієнту стане простіше отримати необхідні ліки.
Підвищення якості медичних послуг + + Внаслідок збільшення конкуренції між лікарями ФОП та закладами охорони здоров’я, пацієнт буде отримувати більш якісні медичні послуги.
ФОП Збільшення кількості пацієнтів, яких вони можуть обслуговувати + + Лікарі фізичні особи — підприємці зможуть виписувати рецепти на лікарські засоби, вартість яких підлягає повному або частковому відшкодуванню, внаслідок чого у них збільшиться кількість пацієнтів.
Заклади охорони здоров’я Збільшення кількості пацієнтів, яких вони можуть обслуговувати Внаслідок збільшення кількості пацієнтів у лікарів ФОП, очікується незначне зниження пацієнтів у закладах охорони здоров’я.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152»

Зміст положення (норми) чинної постанови Зміст відповідного положення (норми) проекту постанови
У Порядку відшкодування вартості лікарських засобів, затвердженому зазначеною постановою:

2.

Відпуск лікарських засобів здійснюється на підставі рецептів, виписаних закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності за місцем надання медичної допомоги пацієнту на рецептурних бланках форми № 1 (далі — рецепт).

У Порядку відшкодування вартості лікарських засобів, затвердженому зазначеною постановою:

2.

Відпуск лікарських засобів здійснюється на підставі рецептів, виписаних закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності та фізичними особами — підприємцями, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики (далі — ФОП) за місцем надання медичної допомоги пацієнту на рецептурних бланках форми № 1 (далі — рецепт).

3. Суб’єкт господарювання складає звіт про відпущені лікарські засоби (далі — звіт) за формою згідно з додатком, в якому стосовно кожного лікарського засобу зазначаються дата та номер рецепта, на підставі якого здійснено відпуск лікарського засобу, його міжнародна непатентована та торгова назви, сила дії (дозування), форма випуску, кількість одиниць лікарської форми відповідної дози в упаковці, кількість відпущених упаковок, фактична роздрібна ціна реалізації упаковки, розмір відшкодування вартості лікарського засобу за упаковку, сума відшкодування, інформація про лікаря, що виписав рецепт, найменування закладу охорони здоров’я. 3. Суб’єкт господарювання складає звіт про відпущені лікарські засоби (далі — звіт) за формою згідно з додатком, в якому стосовно кожного лікарського засобу зазначаються дата та номер рецепта, на підставі якого здійснено відпуск лікарського засобу, його міжнародна непатентована та торгова назви, сила дії (дозування), форма випуску, кількість одиниць лікарської форми відповідної дози в упаковці, кількість відпущених упаковок, фактична роздрібна ціна реалізації упаковки, розмір відшкодування вартості лікарського засобу за упаковку, сума відшкодування, інформація про лікаря, що виписав рецепт, найменування закладу охорони здоров’я або прізвище, ім’я та по батькові для ФОП.
У Додатку до Порядку:

ЗВІТ
за період _________________________________________________________ (місяць, рік)
___________________________________________________________________ (суб’єкт господарювання)
про відпущені лікарські засоби, вартість яких підлягає повному або частковому відшкодуванню,
за рецептами ____________________________________________________ (найменування закладу охорони здоров’я)
відповідно до договору___________________________________________ (номер договору, дата)

У Додатку до Порядку:

ЗВІТ
за період _________________________________________________________ (місяць, рік)
___________________________________________________________________ (суб’єкт господарювання)
про відпущені лікарські засоби, вартість яких підлягає повному або частковому відшкодуванню,
за рецептами ____________________________________________________ (найменування закладу охорони здоров’я/прізвище, ім’я та по батькові для ФОП)
відповідно до договору___________________________________________ (номер договору, дата)

У Порядку визначення розміру відшкодування вартості лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню:

14. Протягом п’яти робочих днів з дати оприлюднення оновленого Реєстру на офіційному веб-сайті МОЗ заявники, вартість добової дози лікарського засобу яких у Реєстрі не більше ніж на 5 відсотків перевищує таку вартість добової дози лікарського засобу (з однаковою міжнародною непатентованою назвою та формою випуску), що відшкодовується згідно з Реєстром повністю (без доплати), можуть повторно подати МОЗ документи, зазначені у пункті 8 цього Порядку, із зміненою оптово-відпускною ціною за упаковку лікарського засобу, яка у перерахунку на добову дозу дорівнює вартості добової дози лікарського засобу (з однаковою міжнародною непатентованою назвою та формою випуску), що згідно з Реєстром відшкодовується повністю (без доплати). МОЗ за результатами розгляду отриманих документів протягом п’яти робочих днів здійснює їх розгляд та приймає рішення про внесення змін до Реєстру, що затверджується наказом зазначеного Міністерства.

У Порядку визначення розміру відшкодування вартості лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню:

14. Протягом п’яти робочих днів з дати оприлюднення оновленого Реєстру на офіційному веб-сайті МОЗ заявники, вартість добової дози лікарського засобу яких у Реєстрі не більше ніж на 10 відсотків перевищує таку вартість добової дози лікарського засобу (з однаковою міжнародною непатентованою назвою та формою випуску), що відшкодовується згідно з Реєстром повністю (без доплати), можуть повторно подати МОЗ документи, зазначені у пункті 8 цього Порядку, із зміненою оптово-відпускною ціною за упаковку лікарського засобу, яка у перерахунку на добову дозу дорівнює вартості добової дози лікарського засобу (з однаковою міжнародною непатентованою назвою та формою випуску), що згідно з Реєстром відшкодовується повністю (без доплати). МОЗ за результатами розгляду отриманих документів протягом п’яти робочих днів здійснює їх розгляд та приймає рішення про внесення змін до Реєстру, що затверджується наказом зазначеного Міністерства.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті