Постанова КМУ від 05.09.2018 р. № 707

10 Вересня 2018 2:53 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 05.09.2018 р. № 707
Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я стосовно реалізації протягом 2018–2019 років пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів (далі — пілотний проект).

2. Визначити, що учасниками пілотного проекту є заклади охорони здоров’я і наукові установи, які уклали з Міністерством охорони здоров’я договір про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів (далі — договір), а саме:

1) заклади охорони здоров’я і наукові установи, які мають право провадити діяльність, пов’язану з трансплантацією органів людині:

державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» Національної академії медичних наук, м. Київ;

комунальна установа «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя;

2) заклади охорони здоров’я і наукові установи, які мають право провадити діяльність, пов’язану з трансплантацією гемопоетичних стовбурових клітин:

Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» Міністерства охорони здоров’я України, м. Київ;

«Національний інститут раку» Міністерства охорони здоров’я України, м. Київ.

3. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, що додається.

4. Установити, що:

під час реалізації пілотного проекту надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів громадянам України відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України переліку послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів здійснюється учасниками пілотного проекту безоплатно на підставі договорів;

придбання для учасників пілотного проекту медичних виробів для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів (крім медичних виробів, вартість яких входить до вартості послуги з медичного обслуговування населення (медичної послуги) здійснюється із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 622 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 69, ст. 2260);

учасники пілотного проекту щокварталу подають до Міністерства охорони здоров’я інформацію про результати реалізації пілотного проекту.

5. Визначити, що власником майнових прав інтелектуальної власності на створені для функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації об’єкти інтелектуальної власності є держава в особі Міністерства охорони здоров’я.

Розпорядником Єдиної державної інформаційної системи трансплантації та володільцем її відомостей є Міністерство охорони здоров’я.

6. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

7. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік у загальному фонді державного бюджету за бюджетною програмою 2301550 «Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів», перерозподіл видатків у сумі 75 996,8 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків споживання та встановлення видатків розвитку.

8. Забезпечити:

Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу видатків, передбачених пунктом 7 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

9. Міністерству охорони здоров’я:

щокварталу оприлюднювати інформацію про реалізацію пілотного проекту на своєму офіційному веб-сайті;

подати до 1 квітня 2019 р. Кабінетові Міністрів України звіт про результати реалізації пілотного проекту;

протягом одного місяця розробити та подати Кабінетові Міністрів України проекти нормативно-правових актів, необхідних для реалізації пілотного проекту.

Прем’єр-міністр УкраїниВ. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 05.09.2018 р. № 707

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених МОЗ у державному бюджеті на відповідний рік за бюджетною програмою КПКВК 2301550 «Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОЗ.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) забезпечення утворення та функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів;

2) оплату послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів;

3) придбання для учасників пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів (далі — пілотний проект) медичних виробів для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів;

4) закупівлю товарів і послуг, пов’язаних з їх постачанням, або управлінських послуг, які надаються спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі (в тому числі доставка, страхування, резерв коштів (буфер) та інших пов’язаних з ними послуг), на підставі письмових домовленостей (меморандум, угода, базова угода, договір, контракт тощо);

5) оплату банківських послуг (закупівля коштів в іноземній валюті);

6) оплату послуг із супроводження медичних виробів на всій території України уповноваженими МОЗ підприємствами та в разі потреби оплату послуг з перекладу інструкцій до зазначених виробів на державну мову.

4. З метою придбання медичних виробів учасники пілотного проекту забезпечують подання МОЗ у визначені ним строки заявки (номенклатури) на закупівлю за бюджетні кошти медичних виробів для надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації.

МОЗ здійснює передачу медичних виробів, закуплених у межах бюджетних призначень, учасникам пілотного проекту відповідно до потреб, зазначених у заявках.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Оплата наданих учасниками пілотного проекту послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів здійснюється згідно з визначеними Кабінетом Міністрів України тарифами відповідно до умов і строків, визначених у договорах про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації, укладених учасниками пілотного проекту з МОЗ. Головний розпорядник бюджетних коштів на підставі договорів про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації, укладених з кожним учасником пілотного проекту, може здійснювати попередню оплату вартості послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг) відповідно до законодавства.

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 05.092018 р. № 707

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Розділ I переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 501; Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1374; 2010 р., № 57, ст. 1960; 2014 р., № 10, ст. 324; 2016 р., № 77, ст. 2567; 2017 р., № 51, ст. 1573; 2018 р., № 19, ст. 636), доповнити пунктом 37 такого змісту:

«37. Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів відповідно до визначеного МОЗ переліку послуг з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, що здійснюється учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів на підставі договорів про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, укладених між МОЗ та кожним учасником зазначеного пілотного проекту.».

2. Підпункт 3 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916) доповнити абзацом такого змісту:

«послуг з медичного обслуговування населення (медичних послуг), що надаються учасниками пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, — у розмірі до 100 відсотків суми, яка підлягає сплаті за надання послуги з медичного обслуговування населення (медичну послугу) за договором про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, укладеним учасником зазначеного пілотного проекту з МОЗ;».

3. Постанову Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391 «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 43, ст. 1528) доповнити пунктом 11 такого змісту:

«11. Вимоги до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, не поширюються на учасників пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.».

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті