Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Методики розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту»

12 Вересня 2018 12:25 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту наказу МОЗ України «Про затвердження Методики розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту».

Проект наказу розроблено на виконання пункту 6 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2018 року № 334, з метою запровадження єдиної методики розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту в закладах вищої освіти незалежно від підпорядкування та форми власності.

Прийняття наказу дозволить врегулювати суспільні відносини в сфері підготовки фахівців для галузі охорони здоров’я при організації господарської діяльності, дасть змогу залучити додаткові фінансові надходження до спеціального фонду державного бюджету. Очікуваним результатом у перспективі є посилення державного контролю за якістю вищої медичної освіти фахівців галузі знань «Охорона здоров’я», покращення якості послуг, що надаються за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом науки, інновацій, освіти та кадрів МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу:

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

e-mail: irynakuch@gmail.com

Контактні особи:

Мруга Марина Рашидівна

Кучерук Ірина Леонідівна

тел. 253-45-69

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Методики розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту»

Мета: запровадити єдину методику розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту в закладах вищої освіти незалежно від підпорядкування та форми власності.

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект наказу розроблено на виконання пункту 6 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2018 року № 334.

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Затвердження єдиної методики розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту є послідовним етапом у реалізації Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 244-р. Очікуваним результатом є посилення державного контролю за якістю вищої медичної освіти фахівців галузі знань «Охорона здоров’я», покращення якості послуг, що надаються за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

 1. Суть проекту акта

Проект наказу затверджує Методику розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту, яка визначає механізм формування вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі – ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я», здійснення якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

Розрахунок вартості розробки ЄДКІ на плановий рік здійснюється окремо для кожного етапу і компонента ЄДКІ для кожної спеціальності.

Розрахунок вартості проведення ЄДКІ на плановий рік здійснюється окремо для етапу і компонента ЄДКІ для кожної спеціальності, для першого або повторного складання та, за необхідності, окремо для категорій студентів, що відрізняються формою навчання, мовою навчання.

 1. Правові аспекти

У цій сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти:

Бюджетний кодекс України;

Основи законодавства України про охорону здоров’я;

постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я»;

постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкція щодо застосування класифікації кредитування бюджету.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових витрат з місцевих та Державного бюджетів України.

 1. Прогноз впливу

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

Проект наказу не є регуляторним актом.

Реалізація проекту наказу не впливає на ринок праці.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

 1. Громадське обговорення

Проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України для громадського обговорення.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством фінансів України та підлягає державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

 1. Правова експертиза

Проект наказу потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

 1. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

 1. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 1. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить врегулювати суспільні відносини в сфері підготовки фахівців для галузі охорони здоров’я при організації господарської діяльності, дасть змогу залучити додаткові фінансові надходження до спеціального фонду державного бюджету.

В.о. Міністра У. Супрун

Проект

оприлюднений на сайті

МОЗ України 12.09.2018 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

НАКАЗ

Про затвердження Методики розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту

Відповідно до пункту 6 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334, та з метою затвердження єдиної методики розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Методику розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту, що додається.
 2. Генеральному директору Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів (Мруга М.Р.) забезпечити подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.
В.о. Міністра У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства охорони здоров’я України

МЕТОДИКА

РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ РОЗРОБКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

 1. Загальні положення.
 2. Ця Методика визначає механізм формування вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі – ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань

«Охорона здоров’я», здійснення якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

Розрахунок вартості розробки ЄДКІ на плановий рік здійснюється окремо для кожного етапу і компоненту ЄДКІ для кожної спеціальності.

Розрахунок вартості проведення ЄДКІ на плановий рік здійснюється окремо для етапу і компоненту ЄДКІ для кожної спеціальності, для першого або повторного складання та, за необхідності, окремо для категорій студентів, що відрізняються формою навчання, мовою навчання.

Вартість розробки та проведення компонентів ЄДКІ, крім об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (далі – ОСП(К)І), розраховується Державною організацією «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі – Центр тестування при МОЗ).

Вартість розробки та проведення ОСП(К)І розраховується закладами вищої освіти.

 1. У цій Методиці терміни вживаються у такому значенні:

Контингент – розрахункова чисельність студентів закладу (закладів) вищої освіти певної спеціальності, року, форми, мови навчання, зареєстрована на складання відповідного етапу і компоненту ЄДКІ.

Плановий рік – рік, який починається 1 січня і закінчується 31 грудня року, що настає за поточним роком.

Проктор – представник Центру тестування при МОЗ України, який проводить іспит у кожній аудиторії закладу вищої освіти (далі – ЗВО) відповідно до Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспитів.

Стандартизований пацієнт – особа з наявним або відсутнім захворюванням, яка навчена поводити себе як реальний пацієнт для демонстрування певних скарг, симптомів або проблем (клінічної ситуації) однаковим стандартизованим чином для об’єктивізації оцінювання студентів під час ЄДКІ.

Станція ОСП(К)І – стандартизоване обладнане місце для короткочасної (5-30 хвилин) взаємодії студента з пацієнтом/клінічною ситуацією під час ОСП(К)І з метою оцінювання цільових компетентностей студента за стандартизованими сценарієм та протоколами в умовах, наближених до реальних. На станції ОСП(К)І для оцінювання студентів можуть використовуватися реальні, стандартизовані або віртуальні пацієнти, манекени, фантоми, прилади, обладнання, набори даних, ситуаційні завдання тощо.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про вищу освіту» та Постанові Кабінету Міністрів України від 23 березня 2018 року

№ 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

ІI. Розрахунок вартості розробки єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

 1. До розробки ЄДКІ відноситься первинна розробка компонентів ЄДКІ, їх оновлення та підтримання в актуальному стані у відповідності до стандартів вищої освіти, сучасних наукових знань і практики в галузі охорони здоров’я.

Розробка ЄДКІ включає такі примірні види робіт: визначення та перегляд мети, структури, змісту компоненту ЄДКІ, створення, експертизу, апробацію, перегляд екзаменаційних матеріалів (тестових завдань, алгоритмів оцінювання, ситуаційних завдань, станцій ОСП(К)І, симуляційних сценаріїв, протоколів, чек-листів тощо), розробку методичних та інформаційних матеріалів для ЄДКІ, розробку програмних засобів для ЄДКІ, розробку нормативів для ЄДКІ, формування та стандартизацію переліку матеріально- технічного забезпечення, обладнання та манекенів для ЄДКІ, проведення пілотних іспитів, навчання, стажування та тренування авторів, експертів, стандартизованих пацієнтів, екзаменаторів, інших фахівців, залучених до ЄДКІ, проведення опитувань, аналітичних досліджень для підтримки актуальності та якості ЄДКІ, проведення робочих зустрічей, нарад, семінарів, конференцій та участь в них, заходи із встановлення критеріїв складання компонентів ЄДКІ, участь у роботі міжнародних організацій, що займаються оцінюванням компетентності та якості освіти в галузі охорони здоров’я, делегування українських фахівців до розробників міжнародних іспитів, зокрема міжнародного іспиту з основ медицини, проведення комунікаційно – інформаційних заходів та інше.

 1. Вартість розробки ЄДКІ складається з прямих, непрямих (загальновиробничих) та адміністративних витрат і розраховується за такою формулою:

Sr =Pw + NPw + Aw

де: Sr – вартість розробки конкретного етапу і компоненту ЄДКІ для одної спеціальності;

Pw – прямі витрати з розробки ЄДКІ; NPw – непрямі витрати з розробки ЄДКІ;

Aw – адміністративні витрати з розробки ЄДКІ.

 1. До прямих належать витрати, пов’язані з розробкою ЄДКІ, що безпосередньо включені до виробничої собівартості:

Pw = ZPp + ESVp + Mw + Dw

де: Pw – прямі витрати;

ZPp – оплата праці працівників, які залучені до розробки ЄДКІ; ESVp – нарахування на оплату праці;

Mw – матеріальні витрати;

Dw – інші прямі витрати з розробки ЄДКІ.

У витратах на оплату праці працівників (професорсько-викладацького складу, фахівців з оцінювання, технологів, психометристів, консультантів, експертів, аналітиків, лекторів, дослідників, стандартних пацієнтів, перекладачів, інших працівників), які залучені до розробки ЄДКІ, враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати визначені відповідними нормативно-правовим актами.

Витрати на оплату праці включають оплату праці працівників, які не перебувають у штаті, але залучені до розробки ЄДКІ. Оплата праці таких працівників здійснюється на підставі трудових та цивільно-правових договорів. Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до розробки ЄДКІ з відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати, ставок погодинної оплати), а також кількість годин або обсяг їх роботи визначаються виходячи з загального обсягу виконуваних робіт та затверджених нормативів навантаження або витрат часу. За відсутності затверджених норм зазначені показники визначаються розрахунковим методом.

Нарахування на оплату праці працівників ESVp здійснюються у розмірах, передбачених чинним законодавством.

Матеріальні витрати Mw складаються з витрат на матеріально-технічне забезпечення, безпосередньо пов’язане з розробкою ЄДКІ, у тому числі на придбання реактивів, сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, виробів медичного призначення, медикаментів, запасних частин, апаратного та програмного забезпечення, витратних матеріалів до комп’ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, бланкової та навчальної документації, методичної та фахової літератури, передплату періодичних видань. Для кількісної оцінки матеріальних витрат використовуються норми витрат матеріалів, затверджені установою.

Інші прямі витрати Dw складаються з витрат на придбання міжнародних екзаменаційних (тестових) матеріалів, оплати службових відряджень, тренінгів та стажувань, у тому числі працівникам, залученим на підставі трудових та цивільно-правових договорів, витрат, пов’язаних з проведенням та участю у фахових експертних засіданнях, нарадах та конференціях, зокрема оплату вартості проживання, харчування та оренду приміщень у порядку і розмірах, встановлених законодавством; витрат на участь у роботі міжнародних організацій, що займаються оцінюванням компетентності та якості освіти в галузі охорони здоров’я, на друк та тиражування, на захист інформації, на охорону та збереження конфіденційності екзаменаційних матеріалів, на оплату послуг організацій, залучених до розробки ЄДКІ.

 1. До непрямих (загальновиробничих) належать витрати на обслуговування та управління, які не можуть бути віднесені до розробки конкретного етапу і компоненту ЄДКІ:

NPw = ZPnp + ESVnp + Fnp + Gnp

де: NPw – непрямі витрати з розробки ЄДКІ;

ZPnp – оплата праці інших працівників;

ESVnp – нарахування на заробітну плату;

Fnp – експлуатаційні витрати з розробки ЄДКІ;

Gnp – інші загальновиробничі витрати з розробки ЄДКІ.

Експлуатаційні витрати з розробки та проведення ЄДКІ розраховуються виходячи із загальних фактичних або планових витрат, і розподіляються пропорційно площам приміщень, які використовувались з метою розробки та проведення ЄДКІ та витрат часу на розробку ЄДКІ. Склад експлуатаційних витрат визначається відповідно до вимог чинного законодавства.

До інших загальновиробничих витрат належать витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у межах встановлених норм споживання, канцелярські витрати, витрати на електротовари, охорону праці, транспортні послуги, оренду, проведення поточного ремонту, технічного огляду і технічного обслуговування.

 1. До адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування установ:

Aw = ZPaw + ESVaw + Iaw

де: Aw – адміністративні витрати, пов’язані з розробкою ЄДКІ;

ZPaw – оплата праці адміністративного персоналу, пропорційно часу розробки ЄДКІ;

ESVaw – нарахування на заробітну плату адміністративного персоналу

Iaw – інші адміністративні витрати з розробки ЄДКІ.

До інших адміністративних витрат належать витрати на програмне забезпечення, оплата послуг зв’язку, засобів сигналізації, отримання необхідних ліцензій та дозволів, пожежну і сторожову охорону.

ІII. Розрахунок вартості проведення інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та вартості іспиту з англійської мови професійного спрямування.

 1. Розрахунок вартості проведення інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування здійснюються за єдиною методикою.

Вартість проведення інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування (далі – іспит «КРОК») на одного студента включає всі видатки на функціонування повного циклу стандартизованого тестування, крім видатків на його розробку.

Вартість проведення іспиту «КРОК» розраховується Центром тестування при МОЗ щороку на кожний іспит окремо, який проводиться Центром тестування при МОЗ відповідно до Графіку проведення інтегрованих іспитів «КРОК». Вартість проведення іспиту «КРОК» визначається на одного студента окремо для кожної спеціальності, етапу ЄДКІ, форми та мови навчання, основного і повторного складання, а також в залежності від громадянства (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства).

 1. Вартість проведення іспиту «КРОК» на одного студента/інтерна складається з прямих, непрямих (загальновиробничих) і адміністративних витрат і розраховується за такою формулою:

де: Skr – вартість проведення окремого іспиту «Крок» для одного студента/інтерна з урахуванням конкретної спеціальності, етапу, контингенту, форми та мови навчання, основного чи повторного складання;

Pw1 – прямі витрати, пов’язані з проведенням окремого іспиту «КРОК» для конкретної спеціальності, етапу, контингенту, форми та мови навчання, основного чи повторного складання;

Pw2 – прямі витрати, пов’язані із забезпеченням захисту та закритості екзаменаційних матеріалів інтегрованих іспитів «КРОК»;

Pw3 – прямі витрати з оплати праці на забезпечення функціонування повного циклу стандартизованого тестування для загального контингенту студентів, які складають інтегровані іспити «КРОК», у році, що передує плановому;

NPw – непрямі та адміністративні витрати для загального контингенту студентів, які складають інтегровані іспити «КРОК», у році, що передує плановому;

N1 – кількість осіб (студентів/інтернів), що складали іспит «КРОК» у році, що передує плановому, з конкретної спеціальності, етапу, контингенту, форми та мови навчання, основного чи повторного складання;

N2 – кількість осіб (студентів/інтернів), які складали окремі інтегровані іспити «КРОК» одночасно з обрахованим іспитом, у році, що передує плановому;

N3– загальна кількість осіб (студентів/інтернів), що складали інтегровані іспити «КРОК», у році, що передує плановому;

Kinf – прогнозований рівень інфляції на плановий рік.

 1. До прямих витрат (P1), пов’язаних з проведенням окремого іспиту

«КРОК» для конкретної спеціальності, етапу, контингенту, форми та мови навчання, основного чи повторного складання; належать витрати, що безпосередньо включені до виробничої собівартості:

Pw1 = P1 + P2 + P3 + P4 +P5

де: Pw1 – прямі витрати;

P1 – витрати на виготовлення екзаменаційних буклетів/друк екзаменаційних буклетів для проведення окремого іспиту «КРОК»;

P2 –витрати на виготовлення бланку відповідей; P3 –витрати на виготовлення та друк сертифікатів;

P4 – матеріальні та інші прямі витрати на проведення іспиту «КРОК»; P5 – витрати на організацію та проведення іспиту «КРОК» прокторами.

Витрати P1 на виготовлення екзаменаційних буклетів/друк екзаменаційних буклетів включають роботи із забезпечення технологічного процесу виготовлення одного варіанту екзаменаційного буклету з таких основних етапів:

1) набір екзаменаційного тесту, що передбачає відбір тестових завдань з екзаменаційного банку кожного інтегрованого іспиту відповідно до затвердженої структури змісту іспиту;

2) переклад набраного екзаменаційного тесту відповідно до мови навчання студента у ЗВО та його редагування. Мова екзаменаційного тесту замовляється ЗВО, як правило, українська, російська або англійська;

3) верстка та формування електронного макету екзаменаційного буклету та його обкладинки;

4) друк екзаменаційного буклету.

Набір екзаменаційного тесту, верстка буклету, формування електронного макету здійснюється Центром тестування при МОЗ самостійно.

Відповідно до технологічного циклу на кожен іспит виготовляється різна кількість варіантів екзаменаційного буклету для одного тесту, що обумовлює вибір методу друку/виготовлення буклетів.

Друк екзаменаційних буклетів шляхом придбання відповідних послуг у суб’єктів господарювання, що надають послуги з виготовлення поліграфічної продукції, визначається у калькуляції як стаття витрат «Виготовлення екзаменаційних буклетів». Друк екзаменаційних буклетів Центром тестування при МОЗ на власному обладнанні визначається у калькуляції як стаття витрат «Друк екзаменаційних буклетів».

Показник витрат «Виготовлення екзаменаційних буклетів» також включає витрати на брошурування, маркування та пакування екзаменаційних буклетів відповідно до вимог підприємства, яке надає послуги спеціального зв’язку щодо забезпечення збереження екзаменаційних матеріалів та унеможливлення доступу до них.

Витрати P2 включають у себе виготовлення спеціальних бланків відповідей для комп’ютерного сканування результатів тестування друкарським способом шляхом оплати послуг у суб’єктів господарювання, що надають послуги з виготовлення поліграфічної продукції.

Витрати P3 включають у себе виготовлення бланків сертифікату про результати складання інтегрованого іспиту друкарським способом шляхом придбання відповідних послуг у суб’єктів господарювання, що надають послуги з виготовлення поліграфічної продукції та друк результатів складання інтегрованого іспиту кожного студента/інтерна на бланку сертифікату, який здійснюється Центром тестування при МОЗ самостійно.

Матеріальні та інші прямі витрати P4 на проведення іспиту «КРОК» включають витрати на придбання спеціальних олівців, канцелярського приладдя, друк та тиражування актів, протоколів, інструкцій та інших документів, на оплату послуг сторонніх організацій. Для кількісної оцінки матеріальних витрат використовуються норми, затверджені Центром тестування при МОЗ .

Витрати P5 на організацію та проведення іспиту «КРОК» прокторами, залученими на підставі трудових та цивільно-правових угод, включають оплату винагороду за проведення іспиту «КРОК» у ЗВО, встановлені законодавством відрахування на єдиний соціальний внесок, вартість проїзду в обидві сторони, відшкодування згідно законодавства витрат, понесених у зв’язку з відрядженням (добові виплачуються за кожен день перебування працівника у відрядженні, включаючи день вибуття та день прибуття).

Співвідношення кількості студентів/інтернів у аудиторії до кількості прокторів у аудиторії визначається МОЗ України.

При урахуванні прямих витрат (P1) у вартості проведення іспиту

«КРОК» на одного студента вони діляться на кількість осіб, що складали відповідний окремий іспит «КРОК» у році, що передує плановому.

 1. До прямих витрат (Pw2), пов’язаних із забезпеченням захисту та закритості екзаменаційних матеріалів інтегрованих іспитів «КРОК», належать витрати, що безпосередньо включені до виробничої собівартості:

Pw2 = P6 + P7 + P8

де: Pw2 – прямі витрати;

P6 – витрати на забезпечення безпеки під час доставки конфіденційних екзаменаційних матеріалів іспиту «КРОК» до ЗВО;

P7 – витрати на забезпечення безпеки під час проведення іспиту «КРОК»;

P8 – матеріальні та інші прямі витрати на забезпечення безпеки

Витрати P6 на доставку екзаменаційних матеріалів до ЗВО із забезпеченням їх конфіденційності здійснюються шляхом залучення підприємства, яке надає послуги спеціального зв’язку.

Витрати P7 на забезпечення громадської безпеки під час проведення інтегрованих іспитів у ЗВО та запобігання пронесення до аудиторій недозволених пристроїв здійснюються шляхом залучення поліції охорони Національної поліції України.

Матеріальні та інші прямі витрати P8 для забезпечення безпеки включають витрати на матеріали для забезпечення конфіденційності та закритості тестових матеріалів (захисні номерні сейф-пакети з захисним клапаном одноразового використання, контейнери для буклетів, бандажувальна стрічка, скоби, плівка для запаювання, крафт-папір, пакувальний скоч, захисна етикетка, спеціальне обладнання тощо).

При урахуванні прямих витрат (Pw2) у вартості проведення іспиту

«КРОК» на одного студента вони діляться на кількість осіб, що складали різні окремі іспити «КРОК» одночасно з обрахованим іспитом у році, що передує плановому.

 1. До прямих витрат (Pw3), пов’язаних із забезпеченням функціонування повного циклу стандартизованого тестування іспитів «КРОК», належать витрати, що безпосередньо включені до виробничої собівартості, і включають витрати на оплату праці виробничих працівників, не включених в інші розділи:

Pw3 = P9 + P10

де: Pw3 – прямі витрати;

P9 – оплата праці працівників, які залучені до забезпечення функціонування повного циклу стандартизованого тестування;

P10 – нарахування на оплату праці;

У витратах на оплату праці працівників для забезпечення функціонування повного циклу стандартизованого тестування (технологи, логісти, експерти, аналітики, працівники, що забезпечують програмно- комп’ютерний супровід технологічного циклу, інші працівники), враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовим актами.

Кількість працівників відповідної кваліфікації, що забезпечують функціонування повного циклу стандартизованого тестування з відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати, ставок погодинної оплати), а також кількість годин або обсяг їх роботи визначаються виходячи з загального обсягу виконуваних робіт та затверджених нормативів навантаження або витрат часу. За відсутності затверджених норм зазначені показники визначаються розрахунком.

Нарахування на оплату праці працівників P10 здійснюються у розмірах, передбачених чинним законодавством.

При урахуванні прямих витрат (Pw3) у вартості проведення іспиту

«КРОК» на одного студента вони діляться на загальну кількість осіб, що складали іспити «КРОК» у році, що передує плановому.

 1. До непрямих NP (загальновиробничих) та адміністративних витрат належать витрати на обслуговування та управління в установах, які не можуть бути віднесені до проведення конкретного іспиту «КРОК»:

NPw = NP1+ NP2+ NP3+ NP4+ NP5+ NP6

де: NPw – непрямі витрати з проведення іспитів «КРОК»;

NP1 – витрати на оплату послуг організацій залучених до проведення інтегрованого іспиту «КРОК»;

NP2 – поштові витрати, канцтовари, господарчі товари; NP3 – витрати на послуги зв’язку;

NP4 – адміністративні витрати;

NP5 – витрати на оновлення програмного, матеріально-технічного забезпечення;

NP6 – витрати на амортизацію.

Витрати на послуги організацій залучених до проведення інтегрованого іспиту «КРОК» NP1 включають професійні послуги (юридичні, нотаріальні), здійснення технічного обслуговування та ремонту технічного обладнання Центру тестування при МОЗ, обслуговування комп’ютерного ведення бухгалтерського обліку, витрати на відшкодування комунальних послуг.

Поштові витрати, канцтовари, господарчі товари NP2 включають витрати на доставку кореспонденції, періодичну підписку, канцелярські, господарчі та інші товари для забезпечення діяльності Центру тестування при МОЗ.

Послуги зв’язку NP3 включають витрати на телефонний зв’язок, послуги доступу до мережі Інтернет, інформаційно-технічні послуги з хостингу тощо.

Адміністративні послуги NP4 включають загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління організацією: витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, обчислені згідно з прийнятими організацією системами оплати праці та Колективним договором; витрати на службові відрядження; витрати на утримання необоротних активів загальногосподарського використання (ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона); податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі; плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків; інші витрати загальногосподарського призначення.

Витрати на оновлення програмного, матеріально-технічного забезпечення, інші капітальні витрати NP5 для ведення діяльності Центру тестування розраховуються на рівні 5 відсотків від доходу Центру тестування за минулий рік.

Витрати на амортизацію NP6 основних засобів та знос нематеріальних активів у сумі амортизаційних відрахувань визначаються щомісяця за нормами, які встановлює бухгалтерський та податковий облік, а саме розрахованими виходячи з їх первинної вартості та строку корисного використання, але не більше десяти років безперервної експлуатації.

ІV. Розрахунок вартості проведення об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту.

 1. Вартість проведення ОСП(К)І ураховує всі видатки, крім видатків на розробку.

Вартість проведення ОСП(К)І розраховується закладами вищої освіти щороку окремо для кожної спеціальності, форми та мови навчання, основного чи повторного складання, а також в залежності від громадянства (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства).

Вартість проведення ОСП(К)І визначається на одного студента.

 1. Вартість проведення об’єктивного ОСП(К)І складається з прямих, непрямих, загальновиробничих, адміністративних та капітальних витрат. Вартість проведення ОСП(К)І розраховується за такою формулою:

So =Pw + NPw + Aw+ Kw

де: So – вартість проведення ОСП(К)І для одного студента; Pw – прямі витрати з проведення ОСП(К)І;

NPw – непрямі витрати з проведення ОСП(К)І;

Aw – адміністративні витрати з проведення ОСП(К)І; Kw – капітальні витрати.

 1. До прямих належать витрати, пов’язані з проведенням ОСП(К)І, що безпосередньо включені до виробничої собівартості:

Pw = ZPp + ESVp + Mw + Sw + Dw

де: Pw – прямі витрати;

ZPp – оплата праці працівників, які залучені до проведення ОСП(К)І;

ESVp – нарахування на оплату праці; Mw – матеріальні витрати;

Sw – амортизація;

Dw – інші прямі витрати з проведення ОСП(К)І.

У витратах на оплату праці працівників (професорсько-викладацького складу, стандартних пацієнтів, лаборантів, інших працівників), які залучені до проведення ОСП(К)І, враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати визначені відповідними нормативно-правовим актами.

У витратах на оплату праці враховується оплата праці працівників, які не перебувають у штаті, але залучені до проведення ОСП(К)І. Оплата праці таких працівників здійснюється на підставі трудових та цивільно-правових договорів.

Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до проведення ОСП(К)І з відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати, ставок погодинної оплати), а також кількість годин або обсяг їх роботи визначаються виходячи з кількості станцій ОСП(К)І, затверджених нормативів тривалості виконання станцій студентами та затверджених нормативів навантаження або витрат часу працівників. За відсутності затверджених норм зазначені показники визначаються розрахунком.

Нарахування на оплату праці працівників ESVp здійснюються у розмірах, передбачених чинним законодавством.

Матеріальні витрати Mw враховують матеріально-технічне забезпечення, безпосередньо пов’язане з проведення ОСП(К)І, у тому числі на придбання реактивів, сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, виробів медичного призначення, медикаментів, запасних частин, апаратного та програмного забезпечення, витратних матеріалів до комп’ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, бланкової та навчальної документації тощо. Для кількісної оцінки матеріальних витрат використовуються норми витрат матеріалів на кожну станцію, затверджені установою.

До амортизаційних витрат Sw на проведення ОСП(К)І включаються витрати на амортизацію основних засобів, зокрема манекенів, фантомів, симуляторів, навчального обладнання, приладів, меблів, комп’ютерної та оргтехніки. Розрахунок амортизації здійснюється згідно чинного законодавства.

Інші прямі витрати Dw включають у себе витрати на оренду приміщень для проведення ОСП(К)І, на друк та тиражування, на проведення поточного ремонту основних фондів, що використовуються для ОСП(К)І, на захист інформації, на охорону та збереження конфіденційності екзаменаційних матеріалів, на оплату послуг організацій залучених до проведення ОСП(К)І.

 1. До непрямих (загальновиробничих) належать витрати на обслуговування та управління в установах, які не можуть бути віднесені до проведення конкретного іспиту ОСП(К)І:

NPw = ZPnp + ESVnp + Fnp + Gnp

де: NPw – непрямі витрати з проведення ОСП(К)І; ZPnp – оплата праці інших працівників;

ESVnp – нарахування на заробітну плату;

Fnp – експлуатаційні витрати з проведення ОСП(К)І;

Gnp – інші загальновиробничі витрати з проведення ОСП(К)І.

Експлуатаційні витрати з проведення ОСП(К)І розраховуються, виходячи із загальних фактичних або планових витрат, і розподіляються пропорційно площам приміщень, які використовувались з метою проведення ОСП(К)І та витрат часу на проведення ОСП(К)І. Склад експлуатаційних витрат визначається відповідно до вимог чинного законодавства.

До інших загальновиробничих витрат належать витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у межах встановлених норм споживання, канцелярські витрати, витрати на електротовари, охорону праці, транспортні послуги, оренду, проведення поточного ремонту, технічного огляду і технічного обслуговування.

 1. До адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування установ:

Aw = ZPaw + ESVaw + Iaw

де: Aw – адміністративні витрати, пов’язані з проведенням ОСП(К)І;

ZPaw – оплата праці адміністративного персоналу, пропорційно часу проведення ОСП(К)І;

ESVaw – нарахування на заробітну плату адміністративного персоналу; Iaw – інші адміністративні витрати з проведення ОСП(К)І.

До інших адміністративних витрат належать витрати на програмне забезпечення, оплата послуг зв’язку, засобів сигналізації, отримання необхідних ліцензій та дозволів, пожежну і сторожову охорону, витрати на відрахування профспілковим організаціям відповідно до законодавства.

 1. До капітальних витрат Kw належить придбання або створення основних засобів, зокрема манекенів, фантомів, симуляторів, навчального обладнання, приладів, меблів, комп’ютерної та оргтехніки.

Капітальні витрати враховуються у розмірі до 10 відсотків в межах вартості проведення ОСП(К)І, визначеної відповідно до цієї методики.

V. Розрахунок вартості проведення міжнародного іспиту з основ медицини.

 1. Міжнародний іспит з основ медицини (далі – міжнародний іспит) базується на використанні для оцінювання готового міжнародного іспиту.

Для проведення ЄДКІ для спеціальностей «Медицина» та «Педіатрія» використовується іспит, право на якій належить профільній атестаційній організації, що здійснює оцінювання професійної компетентності лікарів (далі – атестаційна організація). Атестаційна організація надає послуги із забезпечення доступу до матеріалів, протоколів та результатів міжнародного іспиту для Центру тестування при МОЗ як спеціально уповноваженій державній організації для встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти, із забезпечення спостереження за дотриманням процедур міжнародного іспиту, з первинного аналізу результатів, з аудиту процедур іспиту тощо.

Вартість послуг атестаційної організації визначається виходячи з об’єму та змісту запланованих послуг, об’єму контингенту студентів з різними мовами навчання, формату тестування – паперового чи електронного.

Залежно від контингенту, об’єму та змісту послуг, формату тестування та основного чи повторного складання, витрати на оплату послуг атестаційної організації сплачуються Міністерством охорони здоров’я України атестаційній організації або враховуються у вартість проведення міжнародного іспиту, яку розраховує Центр тестування при МОЗ.

Вартість проведення міжнародного іспиту розраховується Центром тестування при МОЗ окремо для кожного етапу, форми та мови навчання, основного і повторного складання, формату тестування (паперового чи електронного), а також в залежності від громадянства (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства) та дат/періодів проведення.

Розрахунок вартості проведення міжнародного іспиту залежить від цінових пропозицій, нормативів та вимог атестаційної організації щодо проведення міжнародного іспиту.

 1. Вартість проведення міжнародного іспиту складається з прямих, непрямих (загальновиробничих), адміністративних та капітальних витрат і розраховується за такою формулою:

Sif =Pw + NPw + Aw + Kw

де: Sif – вартість проведення міжнародного іспиту для одного студента з урахуванням конкретного етапу, контингенту, основного чи повторного складання;

Pw – прямі витрати з проведення міжнародного іспиту; NPw – непрямі витрати з проведення міжнародного іспиту;

Aw – адміністративні витрати з проведення міжнародного іспиту; Кw – капітальні витрати.

 1. До прямих належать витрати, пов’язані з проведенням міжнародного іспиту, що безпосередньо включені до виробничої собівартості:

Pw = ZPp + ESVp +Ap+ Mw + Dw

де:        Pw – прямі витрати;

ZPp – оплата праці працівників, які залучені до проведення

міжнародного іспиту;

ESVp – нарахування на оплату праці;

Ap – оплата послуг атестаційної організації для забезпечення проведення міжнародного іспиту;

Mw – матеріальні витрати;

Dw – інші прямі витрати з проведення міжнародного іспиту.

У витратах на оплату праці працівників (технологів, логістів, прокторів, інших працівників), які залучені до проведення міжнародного іспиту, враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовим актами.

У витратах на оплату праці враховується оплата праці працівників, які не перебувають у штаті, але залучені до проведення міжнародного іспиту. Оплата праці таких працівників здійснюється на підставі трудових та цивільно- правових договорів.

Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до проведення міжнародного іспиту з відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати, ставок погодинної оплати), а також кількість годин або обсяг їх роботи визначаються виходячи з затверджених нормативів навантаження або витрат часу працівників. За відсутності затверджених норм зазначені показники визначаються розрахунком.

Нарахування на оплату праці працівників ESVp здійснюються у розмірах, передбачених чинним законодавством.

Витрати на оплату послуг атестаційної організації для проведення міжнародного іспиту Ap враховують придбання доступу до готових екзаменаційних матеріалів, які належать атестаційній організації, оплату атестаційній організації заходів щодо контролю дотримання порядку та вимог міжнародного іспиту, проведення аудиту процедури та інших погоджених послуг, необхідних для проведення міжнародного іспиту, а також відповідні податки і збори;

Матеріальні витрати Mw враховують матеріально-технічне забезпечення, безпосередньо пов’язане з проведенням міжнародного іспиту, у тому числі на придбання матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, апаратного та програмного забезпечення, витратних матеріалів до комп’ютерної та оргтехніки, спеціальних олівців, інших канцелярських товарів, бланкової та навчальної документації, матеріали для забезпечення конфіденційності та закритості тестових матеріалів. Для кількісної оцінки матеріальних витрат використовуються норми витрат матеріалів, затверджені установою.

Інші прямі витрати Dw включають у себе витрати на оплату службових відряджень прокторам, спостерігачам та співробітникам, оренду приміщень для проведення міжнародного іспиту, на друк та тиражування, на проведення поточного ремонту основних фондів, що використовуються для міжнародного іспиту, на захист інформації, на охорону та збереження конфіденційності екзаменаційних матеріалів, на оплату послуг поліції охорони Національної поліції, підприємства, яке надає послуги спеціального зв’язку та підприємств міжнародного зв’язку, інших організацій залучених до проведення міжнародного іспиту з основ медицини.

 1. До непрямих (загальновиробничих) належать витрати на обслуговування та управління в установах, які не можуть бути віднесені до проведення конкретного міжнародного іспиту:

NPw = ZPnp + ESVnp + Fnp + Gnp

де: NPw – непрямі витрати з проведення міжнародного іспиту;

ZPnp – оплата праці інших працівників; ESVnp – нарахування на заробітну плату;

Fnp – експлуатаційні витрати з проведення міжнародного іспиту;

Gnp – інші загальновиробничі витрати з проведення міжнародного іспиту.

Експлуатаційні витрати з проведення міжнародного іспиту розраховуються, виходячи із загальних фактичних або планових витрат, і розподіляються пропорційно площам приміщень, які використовувались для проведення міжнародного іспиту та витрат часу на проведення міжнародного іспиту. Склад експлуатаційних витрат визначається відповідно до вимог чинного законодавства.

До інших загальновиробничих витрат належать витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у межах встановлених норм споживання, канцелярські витрати, витрати на електротовари, охорону праці, транспортні послуги, оренду, проведення поточного ремонту, технічного огляду та технічного обслуговування.

 1. До адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування установ:

Aw = ZPaw + ESVaw + Iaw

де: Aw – адміністративні витрати, пов’язані з проведенням міжнародного іспиту;

ZPaw – оплата праці адміністративного персоналу, пропорційно часу проведення міжнародного іспиту;

ESVaw – нарахування на заробітну плату адміністративного персоналу; Iaw – інші адміністративні витрати з проведення міжнародного іспиту.

До інших адміністративних витрат належать витрати на програмне забезпечення, оплата послуг зв’язку, засобів сигналізації, отримання необхідних ліцензій та дозволів, пожежну і сторожову охорону.

 1. До капітальних витрат Кw на проведення міжнародного іспиту включаються витрати на придбання основних засобів, зокрема системи захисту інформації, обладнання для ідентифікації осіб, апаратно-програмні комплекси, пристроїв для збереження конфіденційності екзаменаційних матеріалів, приладів, меблів, комп’ютерної та оргтехніки та його амортизацію. Капітальні витрати враховуються у розмірі до 10 відсотків в межах вартості проведення міжнародного іспиту, визначеної відповідно до цієї методики.
Заступник Міністра О. Лінчевський

Додаток

до Пояснювальної записки

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 1. Суть проекту акта

Прийняття наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Методики розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту» дозволить врегулювати суспільні відносини в сфері підготовки фахівців для галузі охорони здоров’я при організації господарської діяльності, дасть змогу залучити додаткові фінансові надходження до спеціального фонду державного бюджету.

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників

(у числовому або якісному вимірі)

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткострокови й вплив (до року) середньостроков ий вплив (більше року)
Суб’єкти господарювання, які беруть участь у процесі розробки та проведення ЄДКІ Наявність норм, які чітко регламен- тують розрахунок вартості розробки та проведення ЄДКІ + + Визначення чіткої методики розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту
Фахівці для галузі охорони здоров’я – студенти, які проходитимуть ЄДКІ Наявність належних умов для проходження ЄДКІ + + Створення суб’єктами господарювання, які беруть участь у процесі розробки та проведення ЄДКІ відповідних умов для проходження ЄДКІ студентами

 

 

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті