Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (витяг)

18 Вересня 2018 4:03 Поділитися

ДООПРАЦЬОВАНА РЕДАКЦІЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 37 Бюджетного кодексу України подаємо проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», схвалений на засіданні Кабінету Міністрів України 14 вересня 2018 р., з відповідними матеріалами.

Представлятиме законопроект у Верховній Раді перший заступник Міністра фінансів Маркарова Оксана Сергіївна.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман

Пояснювальна записка
до проекту Закону України
«Про Державний бюджет України на 2019 рік»
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ КРАЇНИ

У 2017 році зовнішні умови для української економіки були сприятливими внаслідок прискорення економічного розвитку країн — основних торгових партнерів України та покращення кон’юнктури на світових товарних ринках завдяки збільшенню цін на сталь, залізні руди, добрива і пшеницю, попри деяке зниження в кінці 2017 року цін на окремі товари сільського господарства, зокрема на кукурудзу, соняшникову олію та м’ясо, на фоні надходження на ринок нового врожаю.

При цьому економічне зростання в Україні відбувалося повільно, на що впливали, зокрема, наслідки продовження військового конфлікту на сході країни, тимчасового припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, крім вантажів, що мають гуманітарний характер (рішення Ради національної безпеки і оборони введене в дію Указом Президента України 15 березня 2017 року).

В цілому за даними Держстату реальний ВВП у 2017 році зріс на 2,5 відсотка. Номінальний ВВП становив 2 982,9 млрд гривень.

Позитивно на розвиток економіки у 2017 році вплинуло збереження стабільності на валютному ринку та стриманих (близьких до 2016 року) темпів зростання внутрішніх цін.

Так, за даними Держстату споживчі ціни у грудні зросли на 13,7 відсотка порівняно з груднем 2016 року, у річному вимірі індекс споживчих цін зріс на 14,4 відсотка порівняно із 2016 роком.

Поряд з цим, темпи зростання цін виробників у вимірі грудень 2017 року до грудня 2016 року більше ніж удвічі зменшилися порівняно з 2016 роком (16,5 відсотка зростання цін виробників порівняно з 35,7 відсотка у 2016 році), що дає підстави говорити про подальше поступове зниження темпів інфляції.

Разом з тим, на економічний розвиток країни позитивно вплинуло подальше зростання приватного споживання та інвестицій, а також активізація зовнішнього попиту на фоні сприятливої кон’юнктури на світових товарних ринках.

У 2017 році підприємствами та організаціями освоєно капітальних інвестицій на суму 448,5 млрд грн., що на 22,1 відсотка перевищило їх обсяг порівняно з 2016 роком. При цьому поступово збільшувалась частка капітальних інвестицій за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів — з 10 відсотків за 2016 рік до 12,7 відсотка у 2017 році.

Чистий притік прямих іноземних інвестицій за 2017 рік становив 2,6 млрд дол. США (за даними Національного банку України).

Сальдо фінансових результатів підприємств до оподаткування у 2017 році становило 287,8 млрд грн. порівняно з «-22,2» млрд грн. у 2016 році. Загалом у 2017 році підприємствами отримано прибутку у сумі 673,9 млрд грн., що на 28,7 відсотка більше, ніж у 2016 році.

У 2017 році продовжувалось розширення внутрішнього споживчого попиту завдяки збільшенню заробітних плат в економіці, в тому числі підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3 200 гривень проти 1 600 гривень на кінець 2016 року. Обсяг роздрібної торгівлі у 2017 році до 2016 року зріс на 6,5 відсотка.

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за 2017 рік зросла порівняно з 2016 роком на 37,1 відсотка та становила 7 104 гривень, що у 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати. Реальна заробітна плата у 2017 році зросла на 19,1 відсотка до 2016 року.

У 2017 році економічне зростання підтримувалось не лише внутрішнім попитом, а й зовнішнім. Цінова кон’юнктура на ключових для нашої країни товарних ринках залишалася сприятливою, а освоєння нових ринків збуту для українських товарів частково компенсувало негативні наслідки припинення торгівлі з неконтрольованими територіями та захоплення низки підприємств на них.

Так, за даними Національного банку України, експорт товарів за 2017 рік збільшився на 18,3 відсотка до 39,7 млрд дол. США за рахунок: мінеральних продуктів — на 47,1 відсотка; чорних й кольорових металів та виробів з них — на 22,1 відсотка; продовольчих товарів та сировини для їх виробництва — на 16,3 відсотка.

У 2017 році також продовжилась тенденція до зміни географічної структури українського експорту на користь збільшення обсягів експорту товарів до країн ЄС, який зріс на 32 відсотки порівняно з 2016 роком, питома вага якого становила 35,6 відсотка в загальному обсязі.

У 2018 році вітчизняна економіка функціонує під впливом ряду зовнішніх та внутрішніх чинників. Так, цьогоріч позитивно впливають на вітчизняну економіку сприятлива цінова кон’юнктура на ключових світових товарних ринках вітчизняного експорту (зокрема, ринку чорних металів, пшениці та кукурудзи), розширення торговельного співробітництва з країнами ЄС, зростання економік основних торгівельних партнерів України.

Упродовж січня–липня 2018 року позитивна динаміка спостерігалась також у внутрішній торгівлі, зокрема, оборот роздрібної торгівлі зріс на 6 відсотків, оптова торгівля збільшилась на 5 відсотків.

В цілому, у 2018 році триває тенденція економічного зростання. Так, за попередніми даними Держстату, в I кварталі 2018 року зростання реального ВВП становило 3,1 відсотка, у ІІ кварталі, за оперативною оцінкою Держстату, — 3,6 відсотка порівняно з відповідним періодом минулого року.

Зростаючий споживчий та інвестиційний попит, сприятлива зовнішня цінова кон’юнктура, покращення ділових очікувань і запуск масштабних державних інвестиційних проектів забезпечили збільшення капітальних інвестицій у 2018 році.

У І півріччі 2018 року підприємствами та організаціями освоєно (використано) капітальних інвестицій на суму 206,9 млрд грн., що на 26,5 відсотка перевищило їх обсяг порівняно з І півріччям 2017 року. Найбільше зростання було зафіксоване у наступних видах економічної діяльності: інформація та телекомунікації — на 64,9 відсотка, транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність — на 61,1 відсотка, фінансова та страхова діяльність — на 47 відсотків, оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — на 46,4 відсотка. Значними темпами зросли обсяги капітальних інвестицій також у промисловість — на 34,4 відсотка. Частка капітальних інвестицій за рахунок кредитів банків та інших позик зросла з 5,2 відсотка за І півріччя 2017 року до 7,5 відсотка у І півріччі 2018 року, коштів державного та місцевих бюджетів зросла на 0,1 відсоткового пункту порівняно з минулорічним періодом та становила 6,9 відсотка. При цьому основним джерелом капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, частка яких становила 75,4 відсотка від загального обсягу у січні-червні 2018 року порівняно з 74,3 відсотка у січні–червні 2017 року.

У регіональному розрізі за І півріччя 2018 року обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій у м. Києві становив 75 млрд грн., що на 44,2 відсотка більше порівняно з І півріччям 2017 року, у Дніпропетровській області — 22,1 млрд грн. (збільшилися на 35,2 відсотка), у Київській області 14 млрд грн. (зросли на 9,6 відсотка).

У 2018 році збереглося позитивне сальдо прямих іноземних інвестицій. Так, за даними Національного банку України, чистий притік прямих іноземних інвестицій за січень-липень 2018 року становив 1,3 млрд дол. США.

За січень–червень 2018 року позитивне сальдо фінансових результатів до оподаткування підприємств склало 189,8 млрд грн. (у січні–червні 2017 року — 186,3 млрд гривень). Загалом у І півріччі 2018 року підприємствами отримано прибутку у сумі 289,7 млрд грн., що на 7,3 відсотка більше відповідного періоду минулого року. Також зменшилась частка збиткових підприємств до 28,3 відсотка у січні–червні 2018 року з 31,2 відсотка у січні–червні 2017 року.

Показники Державного бюджету України на 2018 рік розраховувалися з урахуванням сценарію 1 прогнозних макропоказників, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 № 906. Цей сценарій передбачав зростання реального ВВП на 3 відсотки, збільшення номінального ВВП до 3332,3 млрд гривень, індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на рівні 109 відсотків.

Під час розробки проекту Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки було виявлено низку факторів, з урахуванням яких було уточнено оцінку макропоказників на 2018 рік як бази розрахунку прогнозних макропоказників на наступні роки. Основними факторами, які вплинули на коригування, були, зокрема, уточнення статистичних даних щодо ВВП за 2017 рік та отримання статистичних даних за І квартал 2018 року; коригування Національним банком обсягів зовнішньої торгівлі з урахуванням перегляду статистичних даних та методології врахування приватних переказів з використанням дзеркальної статистики окремих країн з відповідним коригуванням складових ВВП; а також актуалізація окремих припущень (покращено порівняно з попереднім прогнозом розвиток світової економіки та динаміку світових цін на основні товари українського експорту, скориговано припущення щодо середньорічної ціни на нафту та імпортований природний газ, враховуючи пропозиції НАК «Нафтогаз України» тощо).

Враховуючи вищезазначене, за підсумками 2018 року зростання реального ВВП очікується на рівні 3,2 відсотка, що було враховано у розрахунках прогнозу макроекономічних показників на 2019-2021 роки. При цьому споживча інфляція очікується на рівні 9,9 відсотка у вимірі грудень до грудня. Номінальний обсяг ВВП за підсумком 2018 року очікується в обсязі 3457,9 млрд гривень.

Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2019- 2021 роки, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546, розроблено Мінекономрозвитку за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади та інших органів державної влади за трьома сценаріями.

За пропозицією Мінекономрозвитку, основою для розрахунку показників проекту державного бюджету на 2019 рік було обрано перший сценарій (базовий) макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання реального ВВП на 3 відсотки, збільшення номінального ВВП до 3946,9 млрд грн., індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на рівні 107,4 відсотка, індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) — 110,1 відсотка. Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців за сценарієм 1 прогнозується на рівні 1142,7 млрд грн., середньомісячна заробітна плата на рівні 10 129 гривень та в реальному вимірі — зростання на 6,9 відсотка. Прибуток прибуткових підприємств прогнозується на рівні 882,1 млрд гривень. Прогнозується, що обсяг експорту товарів і послуг збільшиться на 8,3 відсотка та становитиме 63 млрд дол. США, обсяг імпорту товарів та послуг — на 9,1 відсотка і складе 74,8 млрд дол. США.

Перший сценарій (базовий) є продовженням сценарію 1 прогнозу, який закладено до державного бюджету 2018 року, основою якого є здійснення реформ, закріплених Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року, Стратегії подолання бідності, Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, Експортної стратегії тощо. Також передбачається збереження дії сприятливих умов на світових ринках.

Цей сценарій передбачає помірну реакцію економіки на впроваджувані реформи. Також, за низкою реформ, з яких на сьогодні не досягнуто у суспільстві консенсусу, насамперед, земельної та податкової реформи, в цьому сценарії функціонування економіки сформовано за принципом «статус-кво».

Економічне зростання у 2019 році за сценарієм 1 (базовий) забезпечуватиметься, головним чином, за рахунок розширення внутрішнього попиту, як споживчого, так і інвестиційного.

Головною метою інвестиційної політики стане зміцнення інвестиційного потенціалу української економіки, збільшення обсягів інвестицій та покращення їх структури за рахунок першочергового спрямування коштів на оновлення основних фондів на основі впровадження та імпорту інновацій, забезпечення ресурсо- та енергозбереження, впровадження нових екологічно безпечних технологій виробництва шляхом активного залучення та підвищення ефективності використання всіх джерел фінансування для досягнення сталого соціально-економічного розвитку.

У 2019 році внесок інвестиційної складової ВВП (ВНОК) прогнозується на рівні 1,2 відсоткового пункту при її зростанні у 2019 році на 6,9 відсотка.

Разом з тим, вплив інвестиційної складової на формування економічного зростання у середньостроковій перспективі поступатиметься споживчій компоненті. Внесок кінцевих споживчих витрат домогосподарств прогнозується найбільшим серед усіх компонентів ВВП на рівні 4 відсоткових пунктів при їх зростанні на 6 відсотків у 2019 році. Це відбуватиметься на фоні продовження політики Уряду, спрямованої на поступове збільшення соціальних стандартів та подальше впорядкування системи оплати праці в бюджетній сфері, що відобразиться збільшенням середньорічної заробітної плати у 2019 році — на 6,9 відсотка.

Проведення політики щодо розширення доступу до продуктивної зайнятості, забезпечення гарантій зайнятості у процесі приватизації та реструктуризації підприємств, пристосування економічних суб’єктів до нових умов господарювання та підтримка підприємництва і самозайнятості населення сприятиме зниженню рівня безробіття з 9,5 відсотка за фактом 2017 року до 8,9 відсотка у 2019 році.

Разом з тим, динаміка зовнішнього попиту впродовж прогнозного періоду, навіть при суттєвому надолуженні своїх позицій у 2017 році, все ще не компенсує втрати експортерів, спричинені як внутрішніми, так і зовнішніми факторами попередніх періодів. Вартісний обсяг експорту товарів та послуг у 2019 році зростатиме на 8,3 відсотка. В структурі експорту поступово зростатиме частка експорту товарів з використанням у виробництві технологій високого та середньо-високого рівня в загальному обсязі експорту товарів.

В свою чергу вартісні обсяги імпорту товарів та послуг зростатимуть у 2019 році на 9,1 відсотка. При цьому зростання обсягів інвестиційного імпорту, зважаючи на необхідність оновлення виробничих фондів, упровадження інноваційних технологій, дозволятимуть зменшувати залежність української економіки від критичного імпорту та підвищувати конкурентоспроможність української продукції в цілому.

У 2019 році темпи зростання промисловості прогнозуються на рівні 3,9 відсотка із поступовим збільшенням у структурі частки виробництва високотехнологічної продукції.

Вищезазначене відбуватиметься на тлі поступового уповільнення цінової динаміки на внутрішньому ринку: прогнозується зменшення індексу споживчих цін (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) до 107,4 відсотка у 2019 році.

Другий сценарій було розроблено з метою визначення додаткових ефектів (позитивних та негативних), які можуть бути сформовані в економіці внаслідок реалізації складних реформ. Зовнішня кон’юнктура світових товарних ринків за цим сценарієм цілком відповідає припущенням прогнозу за першим сценарієм. Разом з тим, припущення щодо притоку інвестиційного та позичкового капіталу за другим сценарієм є дещо кращими.

За цим сценарієм прогнозується зростання валового внутрішнього продукту у 2019 році на 4,1 відсотка.

Сценарій 3 припускає, що розвиток вітчизняної економіки відбуватиметься в умовах гіршої зовнішньоекономічної кон’юнктури та повільнішого зростання основних торгових партнерів України, що послаблюватиме можливості впровадження реформ, в першу чергу фінансові. Основні напрями внутрішньої економічної політики за третім сценарієм збігаються з першим сценарієм. За сценарієм 3 прогнозується зростання ВВП у 2019 році — на 1,1 відсотка.

Враховуючи світову практику закладання до бюджету прогнозу, який є найменш ризиковим та з метою забезпечення дотримання визначеного Бюджетним кодексом України принципу обґрунтованості в частині використання реалістичних макропоказників економічного і соціального розвитку, показники першого сценарію було закладено для розрахунку показників проекту бюджету на 2019 рік.

Пояснювальна записка
до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»
ОЦІНКА ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РІК

При розробці проекту бюджету на 2019 рік враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2019 рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546, та основні завдання бюджетної політики, що спрямовані на забезпечення збалансування державних фінансів.

Дохідна частина проекту бюджету на 2019 рік розроблена з урахуванням чинних норм податкового та бюджетного законодавства, з наступними особливостями:

 • податок на доходи фізичних осіб:

– зарахування податку від доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв) податковим агентом до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди (суборенди, емфітевзису).

 • рентна плата за користування надрами для видобування вуглеводнів:

– зниження ставок рентної плати за користування надрами для видобування газового конденсату з 45% до 29% (до 5000 м глибини залягання покладів) та з 21% до 14% (понад 5000 м глибини залягання покладів);

Також було враховано:

– ­індексацію ставок, визначених у абсолютних значеннях по рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів, використання води, надр непов’язаних з видобутком, користування радіочастотним ресурсом, а також по екологічному та акцизному податках, додаткові надходження у обсязі
6,9 млрд грн., в тому числі державний бюджет 6,6 млрд гривень;

– ­зарахування починаючи з 1 січня 2019 року 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин.

Крім цього, передбачено спрямування окремих доходів (75% надходжень акцизного податку з пального і транспортних засобів, ввізного мита на нафтопродукти та транспортні засоби, 100% надходжень від плати за проїзд автомобільними дорогами) до спеціального фонду державного бюджету на розвиток дорожнього господарства у обсязі 50,4 млрд гривень.

Також враховано зарахування частини (13,44%) акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування у обсязі 7,4 млрд гривень.

На загальний обсяг прогнозу доходів по основних податках суттєвий вплив мають макроекономічні показники фонду оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців, прибутку прибуткових підприємств, кінцевих споживчих витрат домашніх господарств, експорту та імпорту товарів і послуг, обмінного курсу гривні до долара США, а також обсяги виробництва підакцизних товарів, видобутку корисних копалин та інші показники.

Прогноз доходів зведеного бюджету на 2019 рік визначений з урахуванням поточного виконання бюджету, змін до податкового та бюджетного законодавства, і становить 1 292,7 млрд грн. Прогнозна сума доходів загального фонду зведеного бюджету на 2019 рік становить 1 175,0 млрд гривень.

Прогнозні показники доходів зведеного бюджету на 2019 рік, порівняно із затвердженими показниками 2018 року, збільшуються на 130,5 млрд грн. або на 11,2 відсотка, у тому числі по загальному фонду на 110,3 млрд грн., або на 10,4 відсотків, та по спеціальному фонду на 20,2 млрд грн., або на 20,7 відсотка.

ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

Фінансування загального фонду державного бюджету

Фінансування загального фонду державного бюджету у 2019 році планується за рахунок державних внутрішніх та зовнішніх запозичень.

Обсяг державних запозичень на 2019 рік прогнозується у сумі 324 764,3 млн грн., що на 109 802,9 млн грн. більше плану на 2018 рік, в тому числі: зовнішні — 122 745,0 млн грн., або на 31 542,0 млн грн. більше плану на 2018 рік, внутрішні — 202 019,3 млн грн., або на 78 260,9 млн грн. більше плану на 2018 рік. Таким чином, зовнішні запозичення у 2019 році складуть 37,8 відсотка від загального обсягу надходжень, а внутрішні — 62,2 відсотка.

Державні запозичення здійснюватимуться відповідно до умов, що складатимуться на фінансовому ринку України, фінансових ринках інших країн та умов кредитування відповідних міжнародних фінансових організацій. При цьому, середньозважена ставка для внутрішніх боргових інструментів складає близько 15,7 відсотків річних, для зовнішніх боргових інструментів — близько 9 відсотків річних. Разом з цим, умови державних запозичень можуть змінюватися, залежно від впливу зовнішніх політичних, економічних та військових чинників.

Фінансування спеціального фонду державного бюджету

На 2019 рік передбачається залучити кошти від іноземних банків, держав та міжнародних фінансових організацій на фінансування проектів розвитку економіки та бюджетної сфери — 21 161,3 млн гривень. Використання цих коштів буде відображено у спеціальному фонді державного бюджету в розрізі головних розпорядників — отримувачів таких кредитів.

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2019 рік прогнозується у розмірі 272 247,1 млн грн., що на 96 521,6 млн грн. більше, ніж у 2018 році, в тому числі: погашення зовнішнього державного боргу — 121 767,0 млн грн., або на 60 065,7 млн грн. більше плану на 2018 рік, погашення внутрішнього державного боргу — 150 480,1 млн грн., або на 36 455,9 тис. грн. більше плану на 2018 рік.

Видатки на обслуговування державного боргу

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2019 рік прогнозується в обсязі 145 205,3 млн грн., що на 15 005,0 млн грн. більше плану на 2018 рік.

Обслуговування внутрішнього державного боргу складе у 2019 році 88 980,3 млн гривень. Збільшення зазначених видатків пов’язане із зростанням державного внутрішнього боргу, що обумовлено необхідністю фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок внутрішніх державних запозичень, а також вартості боргових інструментів на внутрішньому фінансовому ринку, яка наразі постійно зростає.

Обслуговування зовнішнього державного боргу на 2019 рік заплановано в сумі 56 440,0 млн гривень. Збільшення видатків на обслуговування зовнішнього державного боргу обумовлено зростанням вартості боргових інструментів.

Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2019 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 417 452,4 млн грн., з яких 57,3 відсотка або 239 245,4 млн грн. — виплати за внутрішнім боргом та 42,7 відсотка або 178 207,0 млн грн. складають виплати за зовнішнім боргом.

Витрати проекту державного бюджету на 2019 рік з погашення та обслуговування державного боргу заплановані відповідно до:

графіків платежів за вже існуючим державним боргом на момент складання показників до проекту Державного бюджету на 2019 рік;

 • очікуваних обсягів запозичень до кінця 2018 року, прогнозних обсягів запозичень на 2019 рік для фінансування державного бюджету;
 • прогнозних відсоткових ставок та курсів валют;
 • прогнозу обсягів витрат на управління державним боргом.

Крім того, характер розрахунків платежів за позиками залежить як від інструменту запозичення (облігація державної позики, кредитна угода), так і від кредитора (Європейська комісія, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд та ін.), кожен з яких має власну методику розрахунку платежів за позикою.

Кредитування та повернення

Платежі на виконання гарантійних зобов’язань у проекті державного бюджету на 2019 рік плануються в сумі 443,1 млн гривень.

Повернення у 2019 році основної суми позик від кредитування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою, планується в обсязі 8 094,7 млн грн., які складаються із:

 • 1 382,6 млн грн. — повернення основної суми кредитів, залучених державою або під державні гарантії (за винятком кредитів МФО);
 • 6 712,1 млн грн. — повернення основної суми позик від кредитування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою по інвестиційних проектах Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку (кредити МФО).

Стан державного боргу

Згідно із розрахунками загальний обсяг державного боргу, обрахований у національній валюті, складе 2 060 101,4 млн грн. та становитиме 52,2 відсотка від ВВП. Гарантований державою борг, обрахований у національній валюті, складе 388 630,0 млн гривень. Державний та гарантований державою борг становитиме 62 відсотка від ВВП.

Враховуючи структуру державних запозичень у 2018 році та прогнозних запозичень у 2019 році на кінець 2019 року частка внутрішнього боргу становитиме 38,8 відсотка від обсягу державного боргу, а частка зовнішнього боргу 61,2 відсотка.

Додатково: Розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/дол. США. Для проведення порівняльного аналізу використовувались показники, визначені Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» зі змінами від 13.07.2018 № 2513-VIII.

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

З метою забезпечення належного соціального захисту кожного громадянина України у 2019 році прожитковий мінімум підвищуватиметься відповідно до прогнозного індексу споживчих цін на 2019 рік. Зростання розмірів прожиткового мінімуму відбуватиметься з 1 липня та 1 грудня відповідного року.

Розміри прожиткового мінімуму у 2019 році у порівнянні з 2018 роком підвищуватимуться темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на 2019 рік, і зростуть на 9,4 відсотка (грудень до грудня попереднього року).

У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» установлюється прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року — 1 853 гривні, з 1 липня — 1 936 гривень, з 1 грудня — 2 027 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року — 1 626 гривень, з 1 липня — 1 699 гривень, з 1 грудня — 1 779 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року — 2 027 гривень, з 1 липня — 2 118 гривень, з 1 грудня — 2 218 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2019 року — 1 921 гривня, з 1 липня — 2 007 гривень, з 1 грудня — 2 102 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року — 1 497 гривень, з 1 липня — 1 564 гривні, з 1 грудня — 1 638 гривень.

Враховуючи те, що прожитковий мінімум відповідно до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні гарантії» є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри основних державних соціальних гарантій, у 2019 році підвищуватимуться розміри державних допомог.

На виконання Закону України від 3 липня 2018 року № 2476-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми» з 1 січня 2019 року запроваджується надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у грудні 2019 року розмір допомоги становитиме 1 638 грн.). Прогнозна кількість одержувачів зазначеної допомоги становитиме у наступному році 16,4 тис. осіб.

Розміри державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю зростатимуть наступним чином:

розмір допомоги для осіб з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А разом з надбавкою на догляд за ними зростає з 3 074,9 грн. у грудні 2018 року до 3 364,6 грн. у грудні 2019 року. Щомісяця цю допомогу отримуватимуть 33,1 тис. осіб;

розмір допомоги для осіб з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи В разом з надбавкою на догляд за ними зростає з 2 245,5 грн. у грудні 2018 року до 2 457 грн. у грудні 2019 року. Щомісяця цю допомогу отримуватимуть 33,2 тис. осіб;

розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства ІІ та ІІІ групи разом з надбавкою на догляд за ними — відповідно з 1 497 грн. у грудні 2018 року до 1 638 грн. у грудні 2019 року. Щомісяця цю допомогу отримуватимуть 207,4 тис. одержувачів;

розмір допомоги дітям з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А у разі призначення надбавки на догляд за ними зросте з 2 673,9 грн. у грудні 2018 року до 2 925,6 грн. у грудні 2019 року та для інших дітей з інвалідністю з 1 860,9 грн. до 2 036,1 грн.;

розмір допомоги дітям з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А у разі призначення надбавки на догляд за ними зросте з 3 074,9 грн. у грудні 2018 року до 3 364,6 грн. у грудні 2019 року та для інших дітей з інвалідністю з 2 061,4 грн. до 2 255,6 гривень.

Щомісяця допомогу на дітей з інвалідністю до 18 років отримуватимуть 157,3 тис. осіб.

Розмір допомоги на догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу у грудні 2019 року прогнозується у сумі 2 027 грн. проти 1 853 грн. у грудні 2018 року. Щомісяця допомога надаватиметься 60,4 тис. особам.

Максимальний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, в грудні 2019 року прогнозується у сумі 1 638 грн. проти 1 497 грн. у грудні 2018 року. Прогнозна кількість одержувачів зазначеної допомоги становитиме у наступному році 19,2 тис. осіб.

Міністерство охорони здоров’я України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Міністерства охорони здоров’я України передбачено в сумі 37 307 829,0 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 32 470 983,9 тис. грн., по спеціальному — 4 836 845,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я» передбачені видатки у сумі 89 124,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 86 651,0 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 2 473,9 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою «Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання» у проекті Державного бюджету України на 2019 рік в цілому передбачені у сумі 157 798,8 тис. грн., з них по загальному фонду — 73 927,8 тис. грн., спеціальному фонду — 83 871,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльність закладів громадського здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» у 2019 році плануються видатки у обсязі 1 791 698,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 1 403 026,6 тис. грн. та по спеціальному фонду — 388 672,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації» на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 5 280 157,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 1 316 239,8 тис. грн., спеціального фонду — 3 963 917,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка та підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги» на 2019 рік передбачені видатки в обсязі 474 119,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 318 897,7 тис. грн., спеціального фонду — 155 221,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти» на 2019 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 2 471,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я» у 2019 році планується спрямувати видатки у обсязі 1 028 381,4 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 1 018 626,4 тис. грн та по спеціальному фонду — 9 755,0 тис. гривень.

Видатки на 2019 рік забезпечать надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги окремим категоріям населення у 15 закладах МОЗ України, зокрема, у Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» та Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни.

За бюджетною програмою «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України» у проекті бюджету на 2019 рік передбачаються видатки у обсязі 1 329 827,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 1 295 734,6 тис. грн. та по спеціальному фонду — 34 093,2 тис. гривень.

Зазначені кошти спрямовуються на функціонування 17 клінік наукових установ МОЗ України (з потужністю 3 261 ліжок) для надання високоспеціалізованої відповідно до профілю допомоги населенню із впровадженням у практику лікування нових наукових розробок.

За бюджетною програмою «Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями» передбачено асигнування у обсязі 472 795,8 тис. грн., в тому числі по загальному фонду — 450 625,4 тис. грн. та по спеціальному фонду — 22 170,4 тис. гривень.

За рахунок зазначених коштів передбачається забезпечити безоплатним санаторно-курортним лікуванням дітей та підлітків з соматичними захворюваннями та хворих на туберкульоз у спеціалізованих протитуберкульозних санаторіях та загальнодержавних дитячих спеціалізованих санаторіях.

За бюджетною програмою «Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я» у проекті бюджету на 2019 рік передбачаються видатки у обсязі 167 448,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 145 070,5 тис. грн. та по спеціальному фонду — 22 378,1 тис. гривень.

Зазначені видатки спрямовуються на надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної, реабілітаційної та екстреної консультативної медичної допомоги та стоматологічної допомоги у 14 закладах МОЗ.

За бюджетною програмою «Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту» передбачені видатки за загальним фондом — 360 240,1 тис. грн., для забезпечення своєчасного та в повному обсязі виконання боргових та інших зобов’язань, що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту, за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційних проектів відповідно до кредитних угод.

За бюджетною програмою «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я» у проекті бюджету на 2019 рік передбачаються видатки в обсязі 141 750,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 140 538,5 тис. грн. та по спеціальному фонду — 1 212,0 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на функціонування 13 закладів МОЗ (центральні бази спецмедпостачання, центр медстатистики, головне бюро судмедекспертизи, виконання завдань з інформатизації та ін.), зокрема, на виготовлення 7 425,8 бланків листків тимчасової непрацездатності.

Проектом державного бюджету на 2019 рік за бюджетною програмою «Лікування громадян України за кордоном» передбачаються бюджетні асигнування в сумі 389 948,9 тис. грн. для лікування хворих, яким не може бути надана відповідна медична допомога в Україні (близько 141 осіб в залежності від вартості лікування).

Проектом державного бюджету на 2019 рік за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» передбачаються бюджетні асигнування в сумі 5 949 019,0 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на профілактику захворювань, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги населенню.

За бюджетною програмою «Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини» на 2019 рік передбачено 42 184,5 тис. грн., у тому числі із загального фонду 39 104,5 тис. грн., із спеціального фонду — 3 080,0 тис. гривень.

У 2019 році буде забезпечено функціонувати 3 установ, з них — 1 бібліотека та 2 музеї.

За бюджетною програмою «Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» передбачено обсяг видатків загального фонду у сумі 112 015,3 тис. гривень.

За бюджетними програмами «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» і «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку Проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» виконується Проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

Впроваджувальна установа — МОЗ.

Сума позики МБРР — 214 729,8 тис. дол. США.

Мета проекту: реформування системи охорони здоров’я України шляхом раціоналізації медичних послуг населенню, переорієнтації на пріоритетність первинної медичної допомоги, оптимізації та реструктуризації лікарень і амбулаторних послуг вторинного рівня.

Угода про позику між Україною та МБРР підписана 19.03.2015 за № 8475-UA, яка набула чинності 15.06.2015.

У проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» передбачені видатки та надання кредитів за спеціальним фондом — 1 698 160,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками» видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 109 856,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення» передбачені видатки загального фонду державного бюджету в обсязі 227 311,4 тис. грн. для забезпечення функціонування Національної служби здоров’я України, яка забезпечуватиме реалізацію державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

За бюджетною програмою «Надання первинної медичної допомоги населенню» передбачено обсяг видатків загального фонду у сумі 15 314 892,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області» передбачено обсяг видатків загального фонду у сумі 966 785,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» передбачено обсяг видатків загального фонду у сумі 750 000,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги» передбачено обсяг видатків загального фонду у сумі 2 000 000,0 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії» передбачено видатки по загальному фонду у сумі 18 972,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги» у проекті державного бюджету на 2019 рік передбачено видатки по загальному фонду у обсязі 137 992,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» у проекті державного бюджету на 2019 рік передбачено видатки по загальному фонду у обсязі 55 502 068,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання» у проекті державного бюджету на 2019 рік передбачено видатки по загальному фонду у обсязі 150 000 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» у проекті державного бюджету на 2019 рік передбачено видатки по загальному фонду у обсязі 250 000,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію Пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві» у проекті державного бюджету на 2019 рік передбачено видатки по загальному фонду у обсязі 922 568,9 тис. гривень.

Національна академія медичних наук України

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для Національної академії медичних наук України передбачено в сумі 2 670 640,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду — 2 525 941,8 тис. грн., по спеціальному — 144 698,3 тис. гривень.

Проектом державного бюджету на 2019 рік за бюджетною програмою «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання» видатки передбачаються в цілому у сумі 445 954,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 371 415,6 тис. грн., спеціального фонду — 74 538,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України» передбачено обсяг видатків у загальній сумі 1 594 926,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 1 535 436,0 тис. грн., спеціального фонду — 59 490,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України» на 2019 рік передбачаються видатки у сумі 19 102,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 19 090,2 тис. грн., спеціального фонду — 12,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України» передбачено обсяг видатків у загальній сумі 610 657,6 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду — 600 000,0 тис. грн., спеціального фонду — 10 657,6 тис. гривень.

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

ІІ. Субвенції 257 343,4 млн грн., у тому числі:

 • медична 55 502,1 млн грн., яка враховує видатки на надання вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги населенню.

Загальний обсяг медичної субвенції не враховує видатки на надання первинної медичної допомоги, які відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачені в повному обсязі у державному бюджеті за бюджетною програмою Міністерства охорони здоров’я «Надання первинної медичної допомоги населенню».

Крім того, видатки на надання вторинної медичної допомоги у складі медичної субвенції для місцевих бюджетів Полтавської області враховані лише на І квартал, у зв’язку з передбаченням у державному бюджеті за пропозицією Міністерства охорони здоров’я України видатків на здійснення з 1 квітня 2019 року пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області.

При розрахунку медичної субвенції враховано також:

 • резерв коштів (до 1% загального обсягу субвенції без урахування нерозподілених видатків для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження) — 237,0 млн грн.;
 • нерозподілені видатки для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження — 868,7 млн грн.;
 • на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів — 50,0 млн грн.;
 • на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту — 200,0 млн грн.;
 • на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії — 19,0 млн грн.;
 • на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги — 138,0 млн грн.;
 • на придбання ангіографічного обладнання — 150,0 млн грн.;
 • на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань — 250,0 млн грн.;
 • на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України — 500,0 млн грн.;
 • на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості — 1 000,0 млн грн.;

В загальному обсязі субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік вперше передбачаються субвенції на:

 • реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві– 922,6 млн грн.;
 • виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, для осіб з інвалідністю I–II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов — 24,7 млн гривень.

За спеціальним фондом державного бюджету місцевим бюджетам передбачено субвенції на:

 • реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” — 1 548,1 млн грн.

В.о. Міністра О.С. Маркарова

Проект

зареєстровано в Парламенті

15.09.2018 р. за № 9000

Закон України
Про Державний бюджет України на 2019 рік
ВИТЯГ

Стаття 1. Визначити на 2019 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 1.008.375.099,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України — у сумі 916.147.266,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 92.227.833,4 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 1.094.368.288,1 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України — у сумі 993.406.899,9 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 100.961.388,2 тис. гривень;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 9.728.634,9 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України — у сумі 8.322.346,8 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 1.406.288,1 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 13.724.766,5 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України — у сумі 679.913,2 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 13.044.853,3 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 89.989.320 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України — у сумі 69.617.200 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 20.372.120 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону;

оборотний залишок бюджетних коштів у розмірі до 2 відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами, вищими спеціалізованими судами, органами та установами системи правосуддя згідно з додатками № 3, 4, 5 і 8 до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками № 6 і 7 до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2019 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком № 9 до цього Закону.

Дозволити Міністерству фінансів України на підставі рішення Кабінету Міністрів України вносити зміни до розпису спеціального фонду Державного бюджету України з метою відображення фактичного надходження у 2019 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бюджетними програмами, а також перерозподілу видатків бюджету між такими бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів, в межах загального обсягу залучення цих кредитів (позик), затвердженого у додатку № 9 до цього Закону, з коригуванням показників фінансування, видатків та кредитування, встановлених статтею 1 цього Закону, додатками № 2, 3, 4 та 7 до цього Закону, граничних обсягів дефіциту державного бюджету і державного боргу, визначених абзацом шостим статті 1 та статтею 5 цього Закону.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг державного боргу в сумі 2.060.101.364,5 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 388.630.087,1 тис. гривень.

Стаття 6. Установити, що у 2019 році державні гарантії в обсязі до 27.280.659,7 тис. гривень можуть надаватися:

1) за рішенням Кабінету Міністрів України:

а) для забезпечення часткового виконання (не більше 80 відсотків) боргових зобов’язань суб’єктів господарювання — резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів;

б) для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання — резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави (в обсязі до 5.000.000 тис. гривень).

Програми, пов’язані з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, затверджуються Кабінетом Міністрів України до надання державних гарантій.

Суб’єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

в) для забезпечення виконання боргових зобов’язань приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційного проекту будівництва Канівської гідроакумулюючої електростанції (у складі чотирьох гідроагрегатів);

2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку національної економіки, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств.

Стаття 7. Установити у 2019 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року — 1853 гривні, з 1 липня — 1936 гривень, з 1 грудня — 2027 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року — 1626 гривень, з 1 липня — 1699 гривень, з 1 грудня — 1779 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року — 2027 гривень, з 1 липня — 2118 гривень, з 1 грудня — 2218 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2019 року — 1921 гривня, з 1 липня — 2007 гривень, з 1 грудня — 2102 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року — 1497 гривень, з 1 липня — 1564 гривні, з 1 грудня — 1638 гривень.

Стаття 8. Установити у 2019 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня — 4173 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня — 25,13 гривні.

Стаття 9. Установити, що у 2019 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб — 21 відсоток, для дітей — 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю — 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2019 році не може бути більше 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» у 2019 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2019 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 11 цього Закону), з урахуванням особливостей, визначених пунктами 17, 171, 172 та 431 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також: податок на дохід та податок на прибуток, який сплачують суб’єкти, що провадять діяльність з випуску та проведення лотерей, у повному обсязі; надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України, щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 13 цього Закону).

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України, з урахуванням особливостей, визначених пунктом 17 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) кошти від сплати особами з інвалідністю часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих особами з інвалідністю;

2) надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, за винятком надходжень, отриманих в рамках програми допомоги Європейського Союзу з підтримки комплексного реформування державного управління;

3) плата за продукцію, документи, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до Законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» і «Про дорожній рух»;

4) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;

5) 30 відсотків вартості адміністративної послуги, отриманої як частина адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

6) внески на регулювання, які сплачуються суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2019 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, що включає заходи щодо підтримки регіональної політики;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» відповідно до статей 7 і 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки», що надійшли у минулі періоди;

3) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження Державного агентства автомобільних доріг України, одержані за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії у 2012 і 2013 роках;

4) залишок коштів, джерелом формування яких були кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату.

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2019 рік у частині кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994—1997 років;

2) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелей та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу;

3) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;

4) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, насамперед із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

5) повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству «Укргідроенерго» на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку;

6) повернення кредитів, наданих із спеціального фонду державного бюджету внутрішньо переміщеним особам на придбання житла.

Стаття 14. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для осіб з інвалідністю та інші заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону);

3) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, що включає заходи щодо: розвитку галузі енергетики; підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту; підтримки регіональної політики (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 1 статті 12 цього Закону);

4) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 та пунктом 4 статті 13 цього Закону);

5) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону);

6) заходи, пов’язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);

7) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 13 цього Закону);

8) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 13 цього Закону);

9) виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 13 цього Закону);

10) закупівлю продукції, документів, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до Законів України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» і «Про дорожній рух» (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 11 цього Закону);

11) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

12) розбудову інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру та функціонування органів розпорядника цього реєстру (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 11 цього Закону);

13) забезпечення функціонування постійно діючого незалежного державного колегіального органу, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

14) реалізацію проекту «Житло для внутрішньо переміщених осіб» (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11);

15) надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 6 статті 13 цього Закону).

Стаття 15. Установити, що в 2019 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України «Про Національний банк України», перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 45.600.000 тис. гривень.

Кошти, передбачені в абзаці першому цієї статті, перераховуються Національним банком України до Державного бюджету України відповідно до графіка, встановленого Міністерством фінансів України.

Стаття 16. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії банків з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

Стаття 17. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком № 2 до цього Закону, в обмін на ці облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у
додатку № 2 до цього Закону.

Стаття 18. Дозволити Міністерству оборони України у 2019 році для забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних Сил України продовжити до 31 березня 2019 року у межах відповідних бюджетних асигнувань Міністерства оборони України строк дії договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2018 році.

Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку реструктуризувати фактичну заборгованість обсягом до 7.544.562.370 гривень за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслідками розгляду справ проти України, шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до семи років з відстроченням платежів за цією заборгованістю на один рік та відсотковою ставкою 9,3 відсотка річних. Право видачі таких векселів надати органам Державної казначейської служби України.

Стаття 20. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів, на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та місті Києві, резерву коштів освітньої і медичної субвенцій, а також нерозподілених видатків освітньої і медичної субвенцій для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами, а також перерозподіл таких субвенцій між місцевими бюджетами.

Стаття 21. Установити, що обсяг видатків, передбачених за бюджетною програмою «Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління» (код 0421060), розподіляється Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку на бюджетні програми, пов’язані з функціонуванням органів державної влади, або нові бюджетні програми, відкриті в установленому порядку.

Стаття 22. Установити, що видатки на оплату послуг з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I—II рівня акредитації державної власності без статусу окремих юридичних осіб, які входять до складу вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації державної власності, що не мають статусу національного, визначених у додатку № 10 до цього Закону, починаючи з 1 січня 2019 року здійснюються з обласних бюджетів та бюджету міста Києва.

У разі прийняття міською радою міста обласного значення — обласного центру рішення про здійснення видатків на оплату послуг з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, визначених у додатку № 10 до цього Закону, які розташовані на території зазначеного міста, такі видатки здійснюються з бюджету зазначеного міста.

Кабінету Міністрів України забезпечити в установленому порядку передачу з державної у комунальну власність вищих навчальних закладів, визначених у додатку № 10 до цього Закону.

Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству культури України забезпечити:

разом з вищими навчальними закладами III—IV рівня акредитації державної форми власності виведення із складу цих закладів вищих навчальних закладів, визначених у додатку № 10 до цього Закону, та створення у встановленому порядку юридичних осіб;

разом з національними вищими навчальними закладами III—IV рівня акредитації державної власності, до складу яких входять вищі навчальні заклади I—II рівня акредитації державної власності без статусу окремих юридичних осіб, здійснення за рахунок та в межах коштів, передбачених у кошторисах національних вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації державної власності, видатків на оплату послуг з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I—II рівня акредитації державної власності без статусу окремих юридичних осіб.

Стаття 23. Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України та Вищий адміністративний суд України провадитимуть процедури ліквідації у 2019 році відповідно до вимог абзацу другого частини десятої статті 51 Бюджетного кодексу України в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України Верховному Суду.

Стаття 24. Розподіл коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за бюджетними програмами «Здійснення природоохоронних заходів» (код 2401270) та «Державна підтримка галузі тваринництва» (код 2801540) здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.

Про використання коштів державного бюджету за зазначеними бюджетними програмами у розрізі напрямів (об’єктів, заходів) відповідні головні розпорядники коштів державного бюджету інформують щокварталу Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 25. Установити, що у 2019 році, як виняток з частини четвертої статті 32 та пункту 41 частини першої статті 38 Бюджетного кодексу України, державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів на 2019 рік передбачаються за бюджетною програмою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України КПКВК 1211120 «Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів» (загальнодержавні видатки та кредитування) та розподіляються у 2019 році між головними розпорядниками коштів державного бюджету (з відкриттям відповідних бюджетних програм за головними розпорядниками коштів державного бюджету) за рішенням Кабінету Міністрів України (підготовку якого здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку) на підставі рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів.

Стаття 26. Установити, що обсяг видатків, передбачених за бюджетною програмою «Електронне урядування та Національна програма інформатизації» (код 0416030), розподіляється Кабінетом Міністрів України на бюджетні програми, пов’язані з функціонуванням органів державної влади, чи інші бюджетні програми, визначені головним розпорядником бюджетних коштів (в тому числі нові бюджетні програми, відкриті в установленому порядку).

Стаття 27. Установити, що розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 28. Установити, що з 1 квітня 2019 року через Національну службу здоров’я України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснюється:

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань;

пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області на умовах співфінансування з місцевих бюджетів.

Стаття 29. Установити, як виняток з положень пункту 1 частини третьої та частини п’ятої статті 242 Бюджетного кодексу України, що кошти державного дорожнього фонду спрямовуються на покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів — Тернопіль — Умань; Біла Церква — Одеса — Миколаїв — Херсон у сумі 4.000.000 тис. гривень, на покращення стану автомобільної дороги М-15 Одеса-Рені у сумі 1.500.000 тис. гривень, на покращення стану автомобільної дороги Р-51 Харків — Лозова — Павлоград у сумі 1.000.000 тис. гривень, на покращення стану автомобільної дороги Н-08 Запоріжжя — Маріуполь у сумі 1.000.000 тис. гривень, на покращення стану автомобільної дороги Н-14 Миколаїв — Кропивницький у сумі 1.000.000 тис. гривень, на облаштування Північного об’їзду міста Рівного у сумі 200.000 тис. гривень.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.

2. Додатки № 1–10 до цього Закону є його невід’ємною частиною.

3. Положення частини першої статті 11 та частини першої статті 23 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо заборони оплати цінних паперів борговими емісійними цінними паперами, емітентом яких є набувач, у 2019 році застосовуються з урахуванням положень статті 16 цього Закону у разі придбання у державну власність акцій додаткової емісії банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

4. У 2019 році положення частини другої статті 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо формування статутного капіталу шляхом грошових внесків у разі придбання у державну власність акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики застосовуються з урахуванням вимог статті 16 цього Закону.

5. Зупинити на 2019 рік дію:

частини другої статті 18 Закону України «Про судову експертизу» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232; 2017 р., № 48, ст. 436) щодо розміру посадових окладів судових експертів;

статті 1 Закону України «Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств — виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 84);

підпункту 3 пункту 24 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 595; 2017 р., № 2, ст. 25) щодо підвищення розміру посадових окладів суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів;

частини першої статті 121 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 2013 р., № 14, ст. 90) щодо здійснення фінансування заходів щодо соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, із спеціального фонду Державного бюджету України;

частини першої статті 122 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 2010 р., № 1, ст. 3) щодо спрямування коштів від збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, у вигляді субвенції із спеціального фонду Державного бюджету України до спеціальних фондів бюджетів обласних, районних, міських рад монофункціональних міст — супутників ядерних установок і підприємств з видобування і переробки уранових руд, на територію яких поширюються відповідні зони спостереження платників збору;

частини другої статті 12² Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо розподілу коштів збору між спеціальними фондами бюджетів обласних, районних та міських рад міст обласного підпорядкування;

частини п’ятої статті 12² Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо щоквартального звітування обласних, районних та міських рад перед населенням про використання коштів соціально-економічної компенсації ризику із спеціальних фондів відповідних місцевих бюджетів.

6. Установити, що норми частини дванадцятої статті 29 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2014 р., № 29, ст. 942; 2017 р., № 2, ст. 25); статей 11 і 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; із наступними змінами); частини п’ятої статті 21 Закону України «Про Національну гвардію України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 17, ст. 594); статей 1, 9, 40 і 481 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573; із наступними змінами); частини п’ятої статті 23 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 30, ст. 409; 2017 р., № 2, ст. 25); частин третьої, сьомої та одинадцятої статті 119 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34—35, ст. 458); статей 95 і 96 Закону України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40—41, ст. 379; 2017 р., № 2, ст. 25); Закону України «Про пробацію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 93); абзацу другого частини третьої статті 51 та абзаців другого — п’ятого пункту 14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43; 2017 р., № 2, ст. 25) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів.

7. Установити, що норми абзацу восьмого пункту 14 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43) застосовуються по 31 грудня 2019 року.

8. Кабінету Міністрів України передбачати у державному бюджеті необхідні видатки Міністерству оборони України, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, Національній поліції України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, які здійснюють оплату закупівлі товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, протягом строку дії відповідних господарських договорів, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб’єктами господарювання — резидентами України.

Міністерство оборони України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Національна поліція України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій беруть бюджетні зобов’язання за програмами підвищення обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб’єктами господарювання — резидентами України, та Державна казначейська служба України реєструє такі бюджетні зобов’язання у межах відповідних господарських договорів та наданих на зазначену мету державних гарантій.

9. Кабінету Міністрів України внести до 1 березня 2019 року на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавства, що регулює орендні відносини та діяльність господарських товариств, передбачивши норму, відповідно до якої передача в оренду державного майна, закріпленого за акціонерними товариствами та їх дочірніми підприємствами на праві господарського відання і яке не використовується для виконання державою своїх функцій та не забезпечує обороноздатності держави, її економічної незалежності; переданого до статутного капіталу акціонерних товариств на праві господарського відання; щодо якого до статутного капіталу внесено право господарського відання на майно, здійснюється виключно на конкурсних засадах із спрямуванням орендної плати до Державного бюджету України в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України для державного майна.

10. Установити, що у 2019 році під час визначення посадових окладів та заробітної плати, грошового забезпечення працівників державних органів застосовується прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб станом на 1 січня 2018 року.

11. Установити, що у 2019 році затвердження істотних умов енергосервісного договору відповідно до статті 6 Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 26, ст. 220) здійснюється центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

12. Установити, що у 2019 році відносини з державним бюджетом мають бюджети усіх об’єднаних територіальних громад, створених згідно із Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», у яких перші вибори депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови відбулися у 2015— 2018 роках.

 Голова Верховної Ради України

 

Додаток № 1

до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Доходи Державного бюджету України на 2019 рік

тис. грн.

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом доходів: 1 008 375 099,7 916 147 266,3 92 227 833,4
40000000 Офіційні трансферти 6 791 941,9 6 791 941,9
41010100 Реверсна дотація 6 791 941,9 6 791 941,9
Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 1 001 583 157,8 909 355 324,4 92 227 833,4
10000000 Податкові надходження 849 128 922,4 797 448 601,9 51 680 320,5
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 198 755 258,4 198 755 258,4
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 106 155 258,4 106 155 258,4
11020000 Податок на прибуток підприємств 92 600 000,0 92 600 000,0
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 48 630 909,4 48 430 709,4 200 200,0
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 435 600,0 435 600,0
13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 1 101 200,0 901 000,0 200 200,0
13030000 Рентна плата за користування надрами 42 836 724,2 42 836 724,2
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 3 470 300,0 3 470 300,0
13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 5 792 413,8 5 792 413,8
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 31 159 296,7 31 159 296,7
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 2 414 713,7 2 414 713,7
13060000 Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України 2 809 845,3 2 809 845,3
13080000 Рентна плата за транспортування 1 447 539,9 1 447 539,9
13080200 Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України 277 623,4 277 623,4
13080300 Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України 1 169 916,5 1 169 916,5
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 567 679 466,0 523 142 966,0 44 536 500,0
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 89 416 861,0 80 836 861,0 8 580 000,0
14020100 Спирт 163 000,0 163 000,0
14020200 Лікеро-горілчана продукція 7 315 000,0 7 315 000,0
14020300 Виноробна продукція, для виробництва якої не використовується спирт етиловий 1 338 000,0 1 338 000,0
14020400 Пиво 5 136 000,0 5 136 000,0
14020600 Тютюн та тютюнові вироби 59 164 000,0 59 164 000,0
14020800 Транспортні засоби 122 000,0 30 500,0 91 500,0
14021300 Електрична енергія 6 221 000,0 6 221 000,0
14021900 Пальне 9 796 861,0 1 308 361,0 8 488 500,0
14022300 Виноробна продукція, для виробництва якої використовується спирт етиловий 161 000,0 161 000,0
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 44 262 605,0 8 306 105,0 35 956 500,0
14030200 Лікеро-горілчана продукція 838 000,0 838 000,0
14030300 Виноробна продукція 194 000,0 194 000,0
14030400 Пиво 88 000,0 88 000,0
14030600 Тютюн та тютюнові вироби 1 011 000,0 1 011 000,0
14030800 Транспортні засоби 3 884 000,0 971 000,0 2 913 000,0
14031000 Кузови для моторних транспортних засобів 75 000,0 75 000,0
14031900 Пальне 38 136 605,0 5 093 105,0 33 043 500,0
14032000 Інші підакцизні товари іноземного виробництва 36 000,0 36 000,0
14060000 Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування 94 600 000,0 94 600 000,0
14070000 Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів 339 400 000,0 339 400 000,0
15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 31 295 000,0 25 419 500,0 5 875 500,0
15010000 Ввізне мито 30 544 000,0 24 668 500,0 5 875 500,0
15020000 Вивізне мито 751 000,0 751 000,0
19000000 Інші податки та збори 2 768 288,6 1 700 168,1 1 068 120,5
19010000 Екологічний податок 2 768 119,6 1 699 999,1 1 068 120,5
19090000 Податки і збори, не віднесені до інших категорій, та кошти, що передаються (отримуються) відповідно до бюджетного законодавства 169,0 169,0
20000000 Неподаткові надходження 149 197 238,9 110 529 628,6 38 667 610,3
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 93 378 939,6 92 923 828,0 455 111,6
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 44 544 000,0 44 544 000,0
21020000 Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України» 45 600 000,0 45 600 000,0
21040000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету 328 193,0 328 193,0
21080000 Інші надходження 2 906 746,6 2 451 635,0 455 111,6
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 9 588 208,2 4 767 633,5 4 820 574,7
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 610 792,9 923 400,6 687 392,3
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань 14 439,0 14 439,0
22010400 Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності 5 978,0 5 978,0
22011200 Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги 19 000,0 19 000,0
22011400 Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій 29 000,0 29 000,0
22011500 Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 670,0 670,0
22011700 Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій 10 000,0 10 000,0
22011900 Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок 2 000,0 2 000,0
22012000 Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 3 700,0 3 700,0
22012100 Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів 200 000,0 200 000,0
22012200 Плата за виділення номерного ресурсу 350,0 350,0
22012300 Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір) 160,4 160,4
22012400 Плата за оформлення посвідчення закордонного українця 169,2 169,2
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 611 018,3 611 018,3
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 200 904,0 200 904,0
22012700 Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань 509 160,0 432 786,0 76 374,0
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією 4 244,0 4 244,0
22030000 Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави 3 774 365,5 3 774 365,5
22060000 Кошти, отримані за вчинення консульських дій 865 950,4 865 950,4
22070000 Виконавчий збір 660 633,8 330 316,9 330 316,9
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 1 200 000,0 1 200 000,0
22110000 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 1 166 000,0 1 166 000,0
22150000 Портовий (адміністративний) збір 176 965,6 176 965,6
22160000 Інші адміністративні збори та платежі 28 500,0 28 500,0
22160100 Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні 28 500,0 28 500,0
22200000 Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них 105 000,0 105 000,0
24000000 Інші неподаткові надходження 13 946 127,9 12 838 167,1 1 107 960,8
24010000 Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення) 60 521,0 60 521,0
24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності 36 583,0 36 583,0
24050000 Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів 12 690,0 6 345,0 6 345,0
24060000 Інші надходження 3 535 069,8 2 433 454,0 1 101 615,8
24060300 Інші надходження 2 358 530,0 2 358 530,0
24060500 Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України 1 084,0 1 084,0
24061500 Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях 369 200,0 73 840,0 295 360,0
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 20 855,8 20 855,8
24063100 Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки» (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України 785 400,0 785 400,0
24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 2 397 949,0 2 397 949,0
24110100 Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою 827 593,0 827 593,0
24110200 Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою 1 569 506,0 1 569 506,0
24110400 Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 450,0 450,0
24110800 Плата за користування кредитом з державного бюджету 400,0 400,0
24130000 Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження 425 731,5 425 731,5
24140000 Збори на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій 7 477 583,6 7 477 583,6
24140200 Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю 337 107,5 337 107,5
24140300 Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі 3 623 604,9 3 623 604,9
24140500 Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна 1 280 077,9 1 280 077,9
24140600 Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв’язку 2 236 793,3 2 236 793,3
25000000 Власні надходження бюджетних установ 32 283 963,2 32 283 963,2
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 32 042 023,1 32 042 023,1
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 32 042 023,1 32 042 023,1
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 241 940,1 241 940,1
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 241 940,1 241 940,1
30000000 Доходи від операцій з капіталом 1 235 326,1 38 932,1 1 196 394,0
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 29 109,0 29 109,0
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 23 909,0 23 909,0
31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 5 200,0 5 200,0
32000000 Надходження від реалізації державних запасів товарів 1 195 894,0 1 195 894,0
32010000 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 1 185 894,0 1 185 894,0
32020000 Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву 10 000,0 10 000,0
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 10 323,1 9 823,1 500,0
33010000 Кошти від продажу землі 9 323,1 9 323,1
33030000 Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту 1 000,0 500,0 500,0
40000000 Офіційні трансферти 1 854 286,8 1 338 161,8 516 125,0
42000000 Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 1 854 286,8 1 338 161,8 516 125,0
42010000 Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки 603 161,8 603 161,8
42020000 Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів 20 000,0 20 000,0
42030000 Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ 1 231 125,0 735 000,0 496 125,0
42030100 Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу 496 125,0 496 125,0
42030200 Інша допомога, надана Європейським Союзом 735 000,0 735 000,0
50000000 Цільові фонди 167 383,6 167 383,6
50070000 Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів 167 383,6 167 383,6

Додаток № 2

до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Фінансування Державного бюджету України на 2019 рік

тис. грн.

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Загальне фінансування 89 989 320,0 69 617 200,0 20 372 120,0
400000 Фінансування за борговими операціями 73 678 465,1 52 517 200,0 21 161 265,1
401000 Запозичення 345 925 613,8 324 764 348,7 21 161 265,1
401100 Внутрішні запозичення 202 019 348,7 202 019 348,7
401200 Зовнішні запозичення 143 906 265,1 122 745 000,0 21 161 265,1
402000 Погашення -272 247 148,7 -272 247 148,7
402100 Внутрішні зобов’язання -150 480 113,6 -150 480 113,6
402200 Зовнішні зобов’язання -121 767 035,1 -121 767 035,1
500000 Надходження від приватизації державного майна 17 100 000,0 17 100 000,0
501000 Надходження від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств 17 100 000,0 17 100 000,0
600000 Фінансування за активними операціями -789 145,1 -789 145,1
601000 Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю -792 145,1 -792 145,1
601200 Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів -792 145,1 -792 145,1
601220 Придбання цінних паперів -792 145,1 -792 145,1
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 3 000,0 3 000,0
602100 На початок періоду 3 000,0 3 000,0

 

Витяг з додатку № 3

до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Розподіл видатків Державного бюджету України на 2019 рік

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
ВСЬОГО: 993 406 899,9 911 318 186,0 167 268 150,5 7 979 789,4 80 588 713,9 100 961 388,2 51 071 587,8 5 295 850,3 2 064 039,3 49 889 800,4 1 094 368 288,1
2300000 Міністерство охорони здоров’я України 32 470 983,9 32 396 894,1 3 202 792,0 379 725,2 74 089,8 4 836 845,1 4 135 283,3 248 776,4 99 484,8 701 561,8 37 307 829,0
2301000 Апарат Міністерства охорони здоров’я України 13 102 137,4 13 028 047,6 2 963 165,8 369 718,8 74 089,8 4 836 845,1 4 135 283,3 248 776,4 99 484,8 701 561,8 17 938 982,5
2301010 0763 Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я 86 651,0 86 651,0 65 519,8 4 372,6 2 473,9 2 473,9 991,8 89 124,9
2301020 0150 Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров’я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання 73 927,8 73 927,8 83 871,0 83 871,0 157 798,8
2301040 0740 Проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльність закладів громадського здоров’я та заходи боротьби з епідеміями 1 403 026,6 1 402 864,6 1 086 447,3 58 501,9 162,0 388 672,0 354 329,0 123 097,0 68 528,6 34 343,0 1 791 698,6
2301070 0942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 1 316 239,8 1 316 239,8 3 963 917,7 3 418 483,4 545 434,3 5 280 157,5
2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка та підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги 318 897,7 318 897,7 220 710,9 5 518,1 155 221,8 151 028,4 93 988,2 21 617,1 4 193,4 474 119,5
2301090 0990 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 2 471,3 2 471,3 2 024,4 2 471,3
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я 1 018 626,4 1 018 626,4 553 539,5 117 325,7 9 755,0 9 301,9 3 186,8 1 391,9 453,1 1 028 381,4
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України 1 295 734,6 1 295 734,6 590 391,4 109 915,6 34 093,2 31 693,6 11 998,6 3 267,1 2 399,6 1 329 827,8
2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями 450 625,4 450 625,4 249 980,9 61 356,9 22 170,4 19 964,9 2 901,8 2 467,5 2 205,5 472 795,8
2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я 145 070,5 145 070,5 107 363,8 7 269,8 22 378,1 20 193,8 12 473,2 777,7 2 184,3 167 448,6
2301280 0763 Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач» під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту 360 240,1 360 240,1 360 240,1
2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я 140 538,5 140 538,5 56 519,0 3 870,4 1 212,0 1 212,0 538,9 61,6 141 750,5
2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном 389 948,9 389 948,9 389 948,9
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 5 949 019,0 5 949 019,0 5 949 019,0
2301410 0824 Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини 39 104,5 39 104,5 30 668,8 1 587,8 3 080,0 2 490,0 591,9 381,5 590,0 42 184,5
2301550 0763 Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів 112 015,3 112 015,3 112 015,3
2301610 0763 Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей 150 000,0 124 112,4 25 887,6 150 000,0
2307000 Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками 109 856,4 109 856,4 82 515,0 3 373,5 109 856,4
2307010 0763 Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками 109 856,4 109 856,4 82 515,0 3 373,5 109 856,4
2308000 Національна служба здоров’я України 19 258 990,1 19 258 990,1 157 111,2 6 632,9 19 258 990,1
2308010 0763 Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення 227 311,4 227 311,4 157 111,2 6 632,9 227 311,4
2308020 0763 Надання первинної медичної допомоги населенню 15 314 892,9 15 314 892,9 15 314 892,9
2308030 0763 Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області 966 785,8 966 785,8 966 785,8
2308040 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 750 000,0 750 000,0 750 000,0
2308050 0763 Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги 2 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0
2310000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки та кредитування) 56 981 602,1 55 909 033,2 1 072 568,9 1 548 160,0 178 735,4 1 369 424,6 58 529 762,1
2311000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні видатки та кредитування) 56 981 602,1 55 909 033,2 1 072 568,9 1 548 160,0 178 735,4 1 369 424,6 58 529 762,1
2311160 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії 18 972,6 18 972,6 18 972,6
2311300 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги 137 992,3 137 992,3 137 992,3
2311410 0180 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 55 502 068,3 55 502 068,3 55 502 068,3
2311450 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання 150 000,0 150 000,0 150 000,0
2311460 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 250 000,0 250 000,0 250 000,0
2311470 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві 922 568,9 922 568,9 922 568,9
2311600 0180 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» 1 548 160,0 178 735,4 1 369 424,6 1 548 160,0
6560000 Національна академія медичних наук України 2 525 941,8 2 119 526,2 728 566,8 110 105,3 406 415,6 144 698,3 67 650,9 11 325,0 13 130,1 77 047,4 2 670 640,1
6561000 Національна академія медичних наук України 2 525 941,8 2 119 526,2 728 566,8 110 105,3 406 415,6 144 698,3 67 650,9 11 325,0 13 130,1 77 047,4 2 670 640,1
6561040 0750 Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання 371 415,6 371 415,6 74 538,5 74 538,5 445 954,1
6561060 0732 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України 1 535 436,0 1 500 436,0 717 821,0 109 723,6 35 000,0 59 490,2 57 131,3 11 325,0 13 130,1 2 358,9 1 594 926,2
6561090 0750 Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України 19 090,2 19 090,2 10 745,8 381,7 12,0 12,0 19 102,2
6561160 0763 Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України 600 000,0 600 000,0 10 657,6 10 507,6 150,0 610 657,6

 

Додаток № 5

до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Розподіл видатків Державного бюджету України на 2019 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

тис. грн.

№ з/п Назва адміністративно-територіальної одиниці Код бюджетної програми 2301400 Код бюджетної програми 2201170
з них: з них:
забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру видання, придбання, зберігання і доставка підручників, посібників, словників та створення, придбання і апробація електронних підручників для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти
1 Вінницька область 202 843,6 25 889,1
2 Волинська область 109 777,9 21 565,0
3 Дніпропетровська область 504 401,9 61 439,1
4 Донецька область 289 836,0 25 893,4
5 Житомирська область 148 515,5 22 288,0
6 Закарпатська область 136 697,4 30 103,4
7 Запорізька область 229 767,0 36 281,1
8 Івано-Франківська область 187 385,5 23 486,9
9 Київська область 268 127,8 31 466,8
10 Кіровоградська область 157 304,3 17 719,8
11 Луганська область 95 225,1 12 481,2
12 Львівська область 365 803,1 42 606,7
13 Миколаївська область 167 391,2 21 942,0
14 Одеська область 397 477,1 52 837,7
15 Полтавська область 191 866,1 22 151,3
16 Рівненська область 154 243,4 25 814,9
17 Сумська область 137 197,3 16 928,2
18 Тернопільська область 108 727,4 17 764,7
19 Харківська область 348 295,9 49 114,7
20 Херсонська область 173 723,7 19 406,1
21 Хмельницька область 159 336,3 22 703,2
22 Черкаська область 197 490,7 20 110,6
23 Чернівецька область 84 364,5 20 628,6
24 Чернігівська область 145 325,7 16 046,3
25 м. Київ 529 291,1 98 821,5
Всього: 5 490 415,5 755 490,3

Додаток № 6

до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Міжбюджетні трансферти
(освітня та медична субвенції, базова та реверсна дотації) на 2019 рік

тис. грн.

Код бюджету Місцевий бюджет адміністративно-територіальної одиниці Міжбюджетні трансферти
з державного бюджету місцевим бюджетам з місцевих бюджетів державному бюджету
Медична субвенція Базова дотація Реверснадотація
02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 1 162 996,9 48 336,6 0,0
02201100000 Бюджет м. Вінниця 267 694,1 0,0 123 879,6
02202100000 Бюджет м. Жмеринка 24 908,6 0,0 19 481,5
02203100000 Бюджет м. Козятин 17 931,0 0,0 24 468,4
02204100000 Бюджет м. Ладижин 17 537,9 0,0 23 263,8
02205100000 Бюджет м. Могилів-Подільський 22 486,1 5 061,8 0,0
02206100000 Бюджет м. Хмільник 20 528,2 1 643,0 0,0
02301200000 Районний бюджет Барського р-ну 23 547,4 16 046,9 0,0
02302200000 Районний бюджет Бершадського р-ну 34 283,2 19 977,4 0,0
02303200000 Районний бюджет Вінницького р-ну 35 845,3 22 963,6 0,0
02304200000 Районний бюджет Гайсинського р-ну 33 155,9 0,0 187,9
02305200000 Районний бюджет Жмеринського р-ну 19 303,2 17 321,7 0,0
02306200000 Районний бюджет Іллінецького р-ну 6 170,3 5 770,5 0,0
02307200000 Районний бюджет Калинівського р-ну 19 075,1 6 882,3 0,0
02308200000 Районний бюджет Козятинського р-ну 23 380,6 10 275,1 0,0
02309200000 Районний бюджет Крижопільського р-ну 22 339,2 0,0 3 273,9
02310200000 Районний бюджет Липовецького р-ну 21 875,3 6 642,0 0,0
02311200000 Районний бюджет Літинського р-ну 23 955,8 12 586,2 0,0
02312200000 Районний бюджет Могилів-Подільського р-ну 22 561,4 22 822,8 0,0
02313200000 Районний бюджет Мурованокуриловецького р-ну 17 261,2 8 514,0 0,0
02314200000 Районний бюджет Немирівського р-ну 10 188,7 8 956,3 0,0
02315200000 Районний бюджет Оратівського р-ну 11 217,7 2 143,1 0,0
02316200000 Районний бюджет Піщанського р-ну 11 687,4 5 910,0 0,0
02317200000 Районний бюджет Погребищенського р-ну 20 226,9 3 895,5 0,0
02318200000 Районний бюджет Теплицького р-ну 18 140,5 7 793,4 0,0
02319200000 Районний бюджет Тиврівського р-ну 18 706,2 0,0 0,0
02320200000 Районний бюджет Томашпільського р-ну 11 745,8 5 827,9 0,0
02321200000 Районний бюджет Тростянецького р-ну 18 415,8 4 843,9 0,0
02322200000 Районний бюджет Тульчинського р-ну 20 054,3 18 656,6 0,0
02323200000 Районний бюджет Хмільницького р-ну 22 008,3 10 486,0 0,0
02324200000 Районний бюджет Чернівецького р-ну 12 402,1 10 790,7 0,0
02325200000 Районний бюджет Чечельницького р-ну 14 193,8 10 706,8 0,0
02326200000 Районний бюджет Шаргородського р-ну 33 533,0 27 557,1 0,0
02327200000 Районний бюджет Ямпільського р-ну 27 072,7 17 928,5 0,0
02501000000 Бюджет отг м. Калинівка 13 570,4 0,0 3 928,4
02502000000 Бюджет отг с. Студена 2 247,5 1 295,2 0,0
02503000000 Бюджет отг м. Іллінці 13 087,5 0,0 5 137,3
02504000000 Бюджет отг смт Вапнярка 5 483,3 1 396,9 0,0
02505000000 Бюджет отг м. Бар 11 315,2 49,4 0,0
02506000000 Бюджет отг м. Немирів 10 391,6 0,0 52,7
02507000000 Бюджет отг м. Тульчин 14 169,6 0,0 6 813,4
02508000000 Бюджет отг смт Вороновиця 5 222,5 4 468,1 0,0
02509000000 Бюджет отг смт Дашів 5 605,3 4 941,2 0,0
02510000000 Бюджет отг смт Оратів 2 633,8 0,0 976,3
02511000000 Бюджет отг смт Ситківці 1 884,9 1 860,5 0,0
02512000000 Бюджет отг смт Томашпіль 5 084,3 0,0 4 208,4
02513000000 Бюджет отг смт Шпиків 2 986,2 3 410,0 0,0
02514000000 Бюджет отг с. Бабчинці 2 094,5 1 544,5 0,0
02515000000 Бюджет отг с. Війтівці 2 629,0 0,0 1 604,7
02516000000 Бюджет отг с. Джулинка 3 673,6 3 180,0 0,0
02517000000 Бюджет отг с. Ковалівка 3 407,0 87,5 0,0
02518000000 Бюджет отг с. Мельниківці 997,3 1 086,9 0,0
02519000000 Бюджет отг с. Райгород 1 490,7 977,1 0,0
02520000000 Бюджет отг с. Северинівка 2 451,4 2 053,2 0,0
02521000000 Бюджет отг с. Хижинці 2 403,7 3 507,6 0,0
02522000000 Бюджет отг с. Мурафа 4 291,0 6 284,4 0,0
02523000000 Бюджет отг с. Якушинці 6 274,8 0,0 492,9
02524000000 Бюджет отг с. Кунка 2 986,7 0,0 961,9
02525000000 Бюджет отг с. Шляхова 1 842,6 1 833,8 0,0
02526000000 Бюджет отг с. Іванів 4 826,1 1 264,0 0,0
02527000000 Бюджет отг смт Глухівці 3 124,9 0,0 0,0
02528000000 Бюджет отг с. Стара Прилука 1 953,2 0,0 0,0
02529000000 Бюджет отг смт Брацлав 4 549,9 5 520,6 0,0
02530000000 Бюджет отг с. Лука-Мелешківська 4 661,3 544,4 0,0
02531000000 Бюджет отг с. Краснопілка 2 906,5 0,0 40,7
02532000000 Бюджет отг с. Росоша 2 089,4 2 330,1 0,0
02533000000 Бюджет отг м. Гнівань 10 079,5 7 075,3 0,0
02534000000 Бюджет отг с. Нова Гребля 1 143,5 616,4 0,0
02535000000 Бюджет отг смт Тростянець 5 710,0 0,0 0,0
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 740 973,4 79 000,4 0,0
03201100000 Бюджет м. Луцьк 154 535,9 0,0 67 339,8
03202100000 Бюджет м. Володимир-Волинський 27 664,7 0,0 4 998,6
03203100000 Бюджет м. Ковель 49 061,2 5 957,6 0,0
03204100000 Бюджет м. Hововолинськ 41 192,4 24 257,8 0,0
03301200000 Районний бюджет Володимир-Волинського р-ну 1 663,2 2 275,7 0,0
03302200000 Районний бюджет Горохівського р-ну 33 136,4 32 425,1 0,0
03303200000 Районний бюджет Іваничівського р-ну 6 105,6 7 800,8 0,0
03304200000 Районний бюджет Камінь-Каширського р-ну 41 083,1 65 462,6 0,0
03305200000 Районний бюджет Ківерцівського р-ну 31 683,0 32 693,1 0,0
03306200000 Районний бюджет Ковельського р-ну 5 607,6 8 421,4 0,0
03307200000 Районний бюджет Локачинського р-ну 12 045,0 12 147,0 0,0
03308200000 Районний бюджет Луцького р-ну 18 676,6 0,0 6 959,6
03309200000 Районний бюджет Любешівського р-ну 4 527,5 9 217,4 0,0
03310200000 Районний бюджет Любомльського р-ну 3 100,3 4 202,2 0,0
03311200000 Районний бюджет Маневицького р-ну 22 871,8 23 942,0 0,0
03312200000 Районний бюджет Ратнівського р-ну 15 879,7 16 754,3 0,0
03313200000 Районний бюджет Рожищенського р-ну 22 086,7 21 631,9 0,0
03314200000 Районний бюджет Старовижівського р-ну 12 399,0 15 420,1 0,0
03315200000 Районний бюджет Турійського р-ну 8 850,9 12 492,4 0,0
03316200000 Районний бюджет Шацького р-ну 5 318,0 7 357,1 0,0
03501000000 Бюджет отг с. Велицьк 2 622,6 4 195,5 0,0
03502000000 Бюджет отг смт Голоби 5 670,5 6 935,5 0,0
03503000000 Бюджет отг с. Зимне 4 223,3 6 092,2 0,0
03504000000 Бюджет отг с. Смолигів 1 257,8 0,0 602,7
03505000000 Бюджет отг м. Устилуг 4 969,6 0,0 0,0
03506000000 Бюджет отг смт Люблинець 4 196,2 5 294,4 0,0
03507000000 Бюджет отг смт Шацьк 5 663,9 4 868,4 0,0
03508000000 Бюджет отг смт Заболоття 6 153,8 9 498,3 0,0
03509000000 Бюджет отг с. Дубове 2 378,1 0,0 262,3
03510000000 Бюджет отг с. Княгининок 5 113,5 1 621,9 0,0
03511000000 Бюджет отг с. Литовеж 2 793,2 0,0 0,0
03512000000 Бюджет отг с. Павлівка 3 707,1 5 142,9 0,0
03513000000 Бюджет отг с. Поворськ 2 918,3 3 769,9 0,0
03514000000 Бюджет отг с. Поромів 2 143,2 0,0 1 964,4
03515000000 Бюджет отг с. Прилісне 3 703,5 3 317,5 0,0
03516000000 Бюджет отг с. Колодяжне 2 988,3 4 208,9 0,0
03517000000 Бюджет отг с. Забороль 4 860,9 1 541,6 0,0
03518000000 Бюджет отг с. Вишнів 4 210,5 4 157,5 0,0
03519000000 Бюджет отг с. Заброди 5 621,4 10 080,3 0,0
03520000000 Бюджет отг с. Самари 3 550,8 6 229,1 0,0
03521000000 Бюджет отг с. Заріччя 2 848,4 0,0 1 811,1
03522000000 Бюджет отг смт Іваничі 6 436,9 3 969,0 0,0
03523000000 Бюджет отг с. Жидичин 2 472,5 0,0 1 294,1
03524000000 Бюджет отг смт Цумань 7 351,1 6 909,8 0,0
03525000000 Бюджет отг с. Боратин 4 849,2 0,0 32 631,6
03526000000 Бюджет отг смт Любешів 18 426,4 23 828,5 0,0
03527000000 Бюджет отг с. Рівне 3 663,5 1 147,8 0,0
03528000000 Бюджет отг смт Головне 4 039,0 6 969,6 0,0
03529000000 Бюджет отг м. Любомль 10 479,5 7 910,2 0,0
03530000000 Бюджет отг смт Колки 8 397,5 11 813,6 0,0
03531000000 Бюджет отг с. Велимче 2 440,7 4 812,1 0,0
03532000000 Бюджет отг с. Копачівка 3 491,8 5 554,9 0,0
03533000000 Бюджет отг с. Дубечне 3 581,3 6 184,8 0,0
03534000000 Бюджет отг с. Сереховичі 1 678,5 2 963,3 0,0
03535000000 Бюджет отг с. Смідин 2 072,9 3 771,8 0,0
03536000000 Бюджет отг смт Луків 2 923,3 3 380,8 0,0
03537000000 Бюджет отг смт Турійськ 5 050,8 1 268,2 0,0
03538000000 Бюджет отг с. Овадне 3 217,8 3 045,2 0,0
03539000000 Бюджет отг с. Городище 2 356,2 526,9 0,0
03540000000 Бюджет отг с. Затурці 2 635,9 2 928,4 0,0
03541000000 Бюджет отг смт Торчин 5 957,3 1 710,3 0,0
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 2 377 107,0 0,0 645 244,7
04201100000 Бюджет м. Дніпро 738 888,7 0,0 701 188,4
04202100000 Бюджет м. Вільногірськ 17 192,2 0,0 6 103,4
04203100000 Бюджет м. Кам’янське 178 063,8 0,0 0,0
04204100000 Бюджет м. Жовті Води 34 158,5 4 223,1 0,0
04205100000 Бюджет м. Кривий Ріг 462 870,1 0,0 225 781,0
04206100000 Бюджет м. Марганець 35 718,2 14 131,7 0,0
04207100000 Бюджет м. Нікополь 83 920,9 0,0 23 078,4
04208100000 Бюджет м. Новомосковськ 51 964,6 24 854,2 0,0
04209100000 Бюджет м. Покров 30 688,4 0,0 0,0
04210100000 Бюджет м. Павлоград 77 613,3 0,0 0,0
04211100000 Бюджет м. Першотравенськ 20 662,8 0,0 12 154,1
04212100000 Бюджет м. Синельникове 22 548,3 1 203,7 0,0
04213100000 Бюджет м. Тернівка 20 896,5 0,0 11 725,3
04302200000 Районний бюджет Васильківського р-ну 8 029,3 7 038,6 0,0
04303200000 Районний бюджет Верхньодніпровського р-ну 23 338,6 7 895,8 0,0
04304200000 Районний бюджет Дніпровського р-ну 30 194,9 32 461,9 0,0
04305200000 Районний бюджет Криворізького р-ну 30 411,6 10 032,8 0,0
04306200000 Районний бюджет Криничанського р-ну 10 333,2 4 405,0 0,0
04307200000 Районний бюджет Магдалинівського р-ну 18 232,7 0,0 0,0
04308200000 Районний бюджет Межівського р-ну 2 420,8 0,0 0,0
04309200000 Районний бюджет Нікопольського р-ну 11 084,5 13 213,9 0,0
04310200000 Районний бюджет Новомосковського р-ну 22 012,6 0,0 35 123,9
04311200000 Районний бюджет Павлоградського р-ну 2 218,7 1 840,0 0,0
04312200000 Районний бюджет Петриківського р-ну 11 231,7 0,0 2 693,2
04313200000 Районний бюджет Петропавлівського р-ну 11 598,6 5 930,6 0,0
04314200000 Районний бюджет Покровського р-ну 6 003,2 4 281,6 0,0
04315200000 Районний бюджет П’ятихатського р-ну 21 210,1 2 874,5 0,0
04316200000 Районний бюджет Синельниківського р-ну 1 185,1 957,8 0,0
04317200000 Районний бюджет Солонянського р-ну 10 690,2 8 488,8 0,0
04318200000 Районний бюджет Софіївського р-ну 4 542,5 2 761,5 0,0
04319200000 Районний бюджет Томаківського р-ну 4 521,6 1 105,1 0,0
04320200000 Районний бюджет Царичанського р-ну 1 757,7 2 545,0 0,0
04321200000 Районний бюджет Широківського р-ну 1 870,0 1 822,3 0,0
04322200000 Районний бюджет Юр’ївського р-ну 2 796,9 904,5 0,0
04501000000 Бюджет отг м. Апостолове 15 413,7 299,0 0,0
04502000000 Бюджет отг с. Богданівка 4 676,2 0,0 26 640,6
04503000000 Бюджет отг с. Вербки 5 141,4 0,0 33 630,4
04504000000 Бюджет отг с-ще Святовасилівка 2 873,8 2 060,3 0,0
04505000000 Бюджет отг с. Вакулове 2 080,5 1 367,8 0,0
04506000000 Бюджет отг м. Зеленодольськ 12 872,8 0,0 0,0
04507000000 Бюджет отг с. Грушівка 4 342,5 6 089,3 0,0
04508000000 Бюджет отг с. Ляшківка 1 471,8 1 087,3 0,0
04509000000 Бюджет отг с. Могилів 2 486,5 0,0 343,8
04510000000 Бюджет отг с. Нива Трудова 3 260,4 4 567,0 0,0
04511000000 Бюджет отг с. Новоолександрівка 7 288,1 0,0 0,0
04512000000 Бюджет отг смт Новопокровка 2 832,1 2 292,1 0,0
04513000000 Бюджет отг смт Солоне 9 416,6 0,0 0,0
04514000000 Бюджет отг с. Сурсько-Литовське 3 958,8 4 926,0 0,0
04515000000 Бюджет отг смт Слобожанське 9 685,1 0,0 62 932,3
04516000000 Бюджет отг с-ще Мирове 2 285,9 2 290,3 0,0
04517000000 Бюджет отг смт Аули 3 487,8 2 552,8 0,0
04518000000 Бюджет отг смт Божедарівка 3 948,5 1 871,1 0,0
04519000000 Бюджет отг смт Васильківка 10 962,9 7 578,0 0,0
04520000000 Бюджет отг смт Вишневе 2 607,9 2 441,4 0,0
04521000000 Бюджет отг смт Кринички 5 959,4 0,0 0,0
04522000000 Бюджет отг смт Лихівка 2 350,1 2 516,1 0,0
04523000000 Бюджет отг смт Покровське 11 526,0 2 398,1 0,0
04524000000 Бюджет отг смт Роздори 2 155,6 927,0 0,0
04525000000 Бюджет отг смт Софіївка 5 525,7 0,0 0,0
04526000000 Бюджет отг смт Томаківка 9 923,1 467,3 0,0
04527000000 Бюджет отг смт Царичанка 10 174,2 3 576,4 0,0
04528000000 Бюджет отг с. Варварівка 1 662,8 0,0 680,3
04529000000 Бюджет отг с. Великомихайлівка 2 718,4 711,5 0,0
04530000000 Бюджет отг с. Гречані Поди 2 426,9 2 294,9 0,0
04531000000 Бюджет отг с. Маломихайлівка 2 909,9 3 153,2 0,0
04532000000 Бюджет отг с. Новолатівка 1 846,3 1 286,5 0,0
04533000000 Бюджет отг с. Новопавлівка 2 799,8 2 469,3 0,0
04534000000 Бюджет отг с. Чкалове 1 978,7 1 108,2 0,0
04535000000 Бюджет отг с. Миколаївка Васильківського р-ну 2 401,4 92,4 0,0
04536000000 Бюджет отг м. Верхньодніпровськ 11 539,3 0,0 0,0
04537000000 Бюджет отг смт Межова 10 605,9 1 994,8 0,0
04538000000 Бюджет отг с. Лошкарівка 2 519,4 227,3 0,0
04539000000 Бюджет отг с. Першотравневе 2 712,4 0,0 7 708,8
04540000000 Бюджет отг смт Червоногригорівка 8 838,9 8 255,9 0,0
04541000000 Бюджет отг с. Межиріч 4 818,2 3 798,0 0,0
04542000000 Бюджет отг с. Троїцьке 1 842,1 0,0 18 717,4
04543000000 Бюджет отг смт Петриківка 5 936,9 1 616,7 0,0
04544000000 Бюджет отг с. Миколаївка Петропавлівського р-ну 4 388,6 0,0 8 979,1
04545000000 Бюджет отг с. Зайцеве 2 393,7 0,0 555,2
04546000000 Бюджет отг с. Раївка 7 371,6 3 392,5 0,0
04547000000 Бюджет отг смт Іларіонове 8 328,7 9 851,6 0,0
04548000000 Бюджет отг смт Славгород 3 532,4 671,5 0,0
04549000000 Бюджет отг с. Китайгород 2 286,8 2 204,4 0,0
04550000000 Бюджет отг с. Карпівка 2 990,6 0,0 0,0
04551000000 Бюджет отг смт Широке 9 098,5 3 873,6 0,0
04552000000 Бюджет отг смт Юр’ївка 3 837,7 0,0 57,0
04553000000 Бюджет отг с. Любимівка 2 482,6 1 212,8 0,0
04554000000 Бюджет отг с-ще Українське 1 837,4 0,0 0,0
04555000000 Бюджет отг с. Саксагань 3 839,1 2 129,0 0,0
04556000000 Бюджет отг с-ще Девладове 2 496,0 0,0 0,0
04557000000 Бюджет отг с. Личкове 3 553,3 0,0 0,0
04558000000 Бюджет отг м. Перещепине 14 147,1 2 116,7 0,0
04559000000 Бюджет отг с. Піщанка 12 874,6 2 674,4 0,0
04560000000 Бюджет отг с. Чумаки 3 152,8 0,0 4 932,2
05100000000 Обласний бюджет Донецької області 1 448 423,2 5 408,9 0,0
05202100000 Бюджет м. Авдіївка 24 793,6 3 800,3 0,0
05203100000 Бюджет м. Бахмут 55 684,6 28 395,9 0,0
05204100000 Бюджет м. Вугледар 10 966,2 0,0 6 774,6
05207100000 Бюджет м. Торецьк 52 345,5 44 807,1 0,0
05208100000 Бюджет м. Мирноград 36 534,0 9 229,5 0,0
05209100000 Бюджет м. Добропілля 44 920,2 0,0 9 667,8
05211100000 Бюджет м. Дружківка 49 659,4 27 562,3 0,0
05215100000 Бюджет м. Костянтинівка 54 317,8 58 557,9 0,0
05216100000 Бюджет м. Краматорськ 139 474,3 0,0 1 639,1
05217100000 Бюджет отг м. Лиман 32 086,3 0,0 2 216,7
05218100000 Бюджет м. Покровськ 55 110,6 0,0 64 422,3
05220100000 Бюджет м. Маріуполь 351 644,9 0,0 97 359,3
05221100000 Бюджет м. Новогродівка 10 858,3 0,0 4 596,0
05222100000 Бюджет м. Селидове 38 264,7 34 318,4 0,0
05223100000 Бюджет м. Слов’янськ 85 509,9 49 219,5 0,0
05302200000 Районний бюджет Бахмутського р-ну 49 761,7 38 297,9 0,0
05303200000 Районний бюджет Великоновосілківського р-ну 26 143,6 32 865,1 0,0
05304200000 Районний бюджет Волноваського р-ну 67 586,1 91 252,6 0,0
05305200000 Районний бюджет Нікольського р-ну 19 076,1 30 663,0 0,0
05306200000 Районний бюджет Добpопільського р-ну 8 611,3 3 931,0 0,0
05307200000 Районний бюджет Костянтинівського р-ну 5 697,9 2 323,8 0,0
05308200000 Районний бюджет Покровського р-ну 20 951,3 0,0 0,0
05309200000 Районний бюджет Маp’їнського р-ну 54 429,7 59 694,6 0,0
05311200000 Районний бюджет Олександрівського р-ну 3 585,7 2 529,6 0,0
05312200000 Районний бюджет Мангушського р-ну 18 023,2 27 739,9 0,0
05313200000 Районний бюджет Слов’янського р-ну 12 423,5 40 015,8 0,0
05317200000 Районний бюджет Ясинуватcького р-ну 17 997,3 39 327,7 0,0
05502000000 Бюджет отг с. Шахівське 2 002,6 0,0 643,7
05503000000 Бюджет отг смт Черкаське 6 203,3 17 868,5 0,0
05504000000 Бюджет отг м. Миколаївка 11 624,7 0,0 2 251,7
05505000000 Бюджет отг м. Соледар 14 544,2 0,0 11 104,0
05506000000 Бюджет отг с. Іллінівка 6 357,6 0,0 3 472,4
05507000000 Бюджет отг м. Сіверськ 9 735,2 15 575,4 0,0
05508000000 Бюджет отг с. Званівка 1 792,1 1 096,5 0,0
05509000000 Бюджет отг с. Андріївка 1 604,2 0,0 165,2
05510000000 Бюджет отг смт Олександрівка 8 737,0 6 734,8 0,0
06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 903 407,5 43 461,2 0,0
06201100000 Бюджет м. Житомир 192 129,8 0,0 84 938,7
06202100000 Бюджет м. Бердичів 56 512,3 0,0 0,0
06203100000 Бюджет м. Коростень 46 726,2 0,0 0,0
06204100000 Бюджет м. Новоград-Волинський 40 441,8 0,0 6 311,3
06205100000 Бюджет м. Малин 19 156,8 0,0 0,0
06301200000 Районний бюджет Андрушівського р-ну 18 491,3 2 009,0 0,0
06302200000 Районний бюджет Баранівського р-ну 4 277,9 7 059,0 0,0
06303200000 Районний бюджет Бердичівський р-ну 15 980,2 14 888,6 0,0
06304200000 Районний бюджет Брусилівського р-ну 710,0 708,6 0,0
06305200000 Районний бюджет Хорошівського р-ну 1 523,4 1 315,4 0,0
06306200000 Районний бюджет Романівського р-ну 14 767,6 10 188,3 0,0
06307200000 Районний бюджет Ємільчинський р-ну 5 401,4 6 631,9 0,0
06308200000 Районний бюджет Житомирського р-ну 29 709,2 7 373,2 0,0
06309200000 Районний бюджет Коростенського р-ну 11 601,2 0,0 0,0
06310200000 Районний бюджет Коростишівського р-ну 4 630,6 3 500,5 0,0
06311200000 Районний бюджет Лугинського р-ну 2 292,5 1 619,7 0,0
06312200000 Районний бюджет Любарського р-ну 5 487,3 1 051,1 0,0
06313200000 Районний бюджет Малинського р-ну 9 333,5 0,0 0,0
06315200000 Районний бюджет Новоград-Волинського р-ну 14 297,4 9 685,6 0,0
06316200000 Районний бюджет Овруцького р-ну 8 909,2 4 968,6 0,0
06317200000 Районний бюджет Олевського р-ну 1 049,6 1 185,6 0,0
06318200000 Районний бюджет Попільнянського р-ну 1 934,3 934,9 0,0
06319200000 Районний бюджет Радомишльського р-ну 3 970,4 405,0 0,0
06320200000 Районний бюджет Ружинського р-ну 18 442,9 4 271,1 0,0
06321200000 Районний бюджет Пулинського р-ну 229,4 492,7 0,0
06322200000 Районний бюджет Черняхівського р-ну 13 748,3 8 391,7 0,0
06323200000 Районний бюджет Чуднівського р-ну 21 153,1 4 866,6 0,0
06501000000 Бюджет отг с. Високе 1 639,6 954,8 0,0
06502000000 Бюджет отг с. Вишевичі 1 944,8 1 372,2 0,0
06503000000 Бюджет отг с. Дубрівка 2 643,5 3 256,5 0,0
06504000000 Бюджет отг смт Іршанськ 4 908,3 0,0 0,0
06505000000 Бюджет отг смт Народичі 6 472,6 3 175,6 0,0
06506000000 Бюджет отг смт Нова Борова 5 686,2 6 758,5 0,0
06507000000 Бюджет отг с. Потіївка 2 415,6 2 749,2 0,0
06508000000 Бюджет отг с. Тетерівка 4 442,9 1 672,4 0,0
06509000000 Бюджет отг смт Червоне 3 896,2 2 558,8 0,0
06510000000 Бюджет отг смт Корнин 3 901,8 3 905,1 0,0
06511000000 Бюджет отг м. Баранівка 15 374,1 11 944,9 0,0
06512000000 Бюджет отг м. Коростишів 20 442,2 12 986,9 0,0
06513000000 Бюджет отг м. Олевськ 22 063,6 23 198,3 0,0
06514000000 Бюджет отг смт Брусилів 9 336,8 3 614,5 0,0
06515000000 Бюджет отг смт Городниця 5 065,4 6 111,8 0,0
06516000000 Бюджет отг смт Довбиш 4 188,2 3 125,4 0,0
06517000000 Бюджет отг смт Лугини 8 780,5 7 884,2 0,0
06518000000 Бюджет отг смт Миропіль 3 980,0 0,0 0,0
06519000000 Бюджет отг смт Попільня 9 898,9 0,0 338,4
06520000000 Бюджет отг смт Хорошів 10 797,5 10 968,7 0,0
06521000000 Бюджет отг смт Чоповичі 3 160,1 4 326,1 0,0
06522000000 Бюджет отг с. Андрушки 2 496,4 0,0 1 281,8
06523000000 Бюджет отг с. Бараші 2 942,5 4 390,0 0,0
06524000000 Бюджет отг с. Білокоровичі 3 875,3 3 335,2 0,0
06525000000 Бюджет отг с. Вільськ 2 094,1 2 711,6 0,0
06526000000 Бюджет отг с. Горщик 2 030,2 451,3 0,0
06527000000 Бюджет отг с. Квітневе 2 865,1 0,0 0,0
06528000000 Бюджет отг с. Краснопіль 2 189,5 0,0 0,0
06529000000 Бюджет отг с. Семенівка 3 226,6 0,0 0,0
06530000000 Бюджет отг с. Станишівка 8 714,4 0,0 2 240,3
06531000000 Бюджет отг с. Ушомир 4 321,0 0,0 14 362,8
06532000000 Бюджет отг с. Чижівка 2 961,6 0,0 2 477,4
06533000000 Бюджет отг смт Ємільчине 13 427,7 9 492,4 0,0
06534000000 Бюджет отг смт Любар 12 428,1 0,0 0,0
06535000000 Бюджет отг с. Романівка 4 895,1 5 279,2 0,0
06536000000 Бюджет отг с. Піщів 2 683,1 3 020,0 0,0
06537000000 Бюджет отг с. Словечне 5 353,2 4 094,7 0,0
06538000000 Бюджет отг м. Овруч 23 590,9 12 208,2 0,0
06539000000 Бюджет отг с. Курне 3 679,5 6 091,9 0,0
06540000000 Бюджет отг с. Мартинівка 1 716,8 2 416,1 0,0
06541000000 Бюджет отг с. Соколів 1 499,9 2 179,7 0,0
06542000000 Бюджет отг смт Пулини 7 849,9 6 330,7 0,0
06543000000 Бюджет отг м. Радомишль 16 656,0 3 347,2 0,0
06544000000 Бюджет отг с. Глибочиця 4 382,7 5 481,4 0,0
06545000000 Бюджет отг с. Оліївка 3 540,9 0,0 13 155,8
07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 882 095,9 166 793,6 0,0
07201100000 Бюджет м. Ужгород 81 102,8 0,0 78 076,0
07202100000 Бюджет м. Берегове 17 208,2 0,0 4 924,0
07203100000 Бюджет м. Мукачеве 60 893,9 0,0 46 630,0
07204100000 Бюджет м. Хуст 22 671,1 0,0 0,0
07205100000 Бюджет м. Чоп 6 290,2 0,0 2 590,6
07301200000 Районний бюджет Берегівського р-ну 32 990,8 35 740,6 0,0
07302200000 Районний бюджет Великоберезнянського р-ну 17 465,3 16 713,3 0,0
07303200000 Районний бюджет Виноградівського р-ну 77 447,4 67 796,1 0,0
07304200000 Районний бюджет Воловецького р-ну 18 261,3 16 210,8 0,0
07305200000 Районний бюджет Іршавського р-ну 57 712,8 94 700,3 0,0
07306200000 Районний бюджет Міжгірського р-ну 35 886,7 38 232,6 0,0
07307200000 Районний бюджет Мукачівського р-ну 65 057,9 90 629,2 0,0
07308200000 Районний бюджет Перечинського р-ну 12 433,7 18 896,6 0,0
07309200000 Районний бюджет Рахівського р-ну 65 649,9 82 620,1 0,0
07310200000 Районний бюджет Свалявського р-ну 30 501,3 23 740,8 0,0
07311200000 Районний бюджет Тячівського р-ну 94 101,0 153 132,5 0,0
07312200000 Районний бюджет Ужгородського р-ну 41 786,5 0,0 0,0
07313200000 Районний бюджет Хустського р-ну 61 863,4 105 815,5 0,0
07501000000 Бюджет отг с. Вільхівці 8 035,7 13 956,2 0,0
07502000000 Бюджет отг м. Тячів 12 597,7 0,0 282,1
07503000000 Бюджет отг с. Поляна 4 988,8 3 734,2 0,0
07504000000 Бюджет отг м. Іршава 7 297,2 0,0 0,0
07505000000 Бюджет отг м. Перечин 8 239,1 0,0 591,7
07506000000 Бюджет отг с. Баранинці 4 928,8 4 423,4 0,0
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 1 309 731,8 0,0 101 511,9
08201100000 Бюджет м. Запоріжжя 552 152,7 0,0 375 339,2
08202100000 Бюджет м. Бердянськ 86 876,3 33 982,5 0,0
08203100000 Бюджет м. Енергодар 39 238,8 0,0 94 037,0
08204100000 Бюджет м. Мелітополь 113 086,0 26 973,7 0,0
08205100000 Бюджет м. Токмак 23 673,7 18 079,2 0,0
08301200000 Районний бюджет Бердянського р-ну 8 524,8 4 044,1 0,0
08302200000 Районний бюджет Василівського р-ну 40 856,7 0,0 6 346,4
08304200000 Районний бюджет Веселівського р-ну 1 093,2 300,6 0,0
08305200000 Районний бюджет Вільнянського р-ну 22 669,2 2 740,9 0,0
08306200000 Районний бюджет Гуляйпільського р-ну 3 514,3 0,0 1 017,1
08307200000 Районний бюджет Запорізького р-ну 20 435,1 32 029,9 0,0
08308200000 Районний бюджет Кам’янсько-Дніпровського р-ну 1 248,6 1 258,5 0,0
08309200000 Районний бюджет Більмацького р-ну 6 901,9 3 380,1 0,0
08310200000 Районний бюджет Мелітопольського р-ну 26 985,9 9 687,0 0,0
08311200000 Районний бюджет Михайлівського р-ну 2 291,2 3 023,1 0,0
08312200000 Районний бюджет Новомиколаївського р-ну 10 477,6 0,0 0,0
08314200000 Районний бюджет Пологівського р-ну 22 794,7 0,0 6 146,1
08315200000 Районний бюджет Приазовського р-ну 7 148,4 7 026,9 0,0
08316200000 Районний бюджет Приморського р-ну 8 745,0 6 090,0 0,0
08317200000 Районний бюджет Розівського р-ну 5 923,5 695,7 0,0
08318200000 Районний бюджет Токмацького р-ну 12 967,6 4 151,9 0,0
08320200000 Районний бюджет Якимівського р-ну 1 701,9 2 049,8 0,0
08501000000 Бюджет отг с. Берестове 3 149,3 1 988,6 0,0
08502000000 Бюджет отг смт Веселе 8 467,7 3 429,8 0,0
08503000000 Бюджет отг смт Комиш-Зоря 4 272,6 976,9 0,0
08504000000 Бюджет отг с. Преображенка 3 777,2 3 200,2 0,0
08505000000 Бюджет отг с. Смирнове 2 274,0 0,0 694,0
08506000000 Бюджет отг с. Воскресенка 3 738,0 2 246,0 0,0
08507000000 Бюджет отг с. Долинське 3 908,3 0,0 0,0
08508000000 Бюджет отг м. Приморськ 9 728,5 3 920,5 0,0
08509000000 Бюджет отг смт Комишуваха 8 741,7 12 346,0 0,0
08510000000 Бюджет отг с. Біленьке 6 707,7 5 982,5 0,0
08511000000 Бюджет отг с. Ботієве 1 442,8 716,4 0,0
08512000000 Бюджет отг с. Гірсівка 1 373,6 248,4 0,0
08513000000 Бюджет отг с. Мала Токмачка 2 114,8 725,0 0,0
08514000000 Бюджет отг с. Осипенко 5 190,9 1 707,6 0,0
08515000000 Бюджет отг с. Остриківка 1 928,4 1 272,7 0,0
08516000000 Бюджет отг с. Таврійське 2 944,3 2 362,7 0,0
08517000000 Бюджет отг м. Кам’янка-Дніпровська 14 093,1 12 045,0 0,0
08518000000 Бюджет отг м. Оріхів 12 990,2 2 292,8 0,0
08519000000 Бюджет отг с. Велика Білозерка 5 310,4 0,0 0,0
08520000000 Бюджет отг смт Чернігівка 11 338,9 3 330,1 0,0
08521000000 Бюджет отг м. Гуляйполе 12 748,3 3 956,8 0,0
08522000000 Бюджет отг с. Павлівське 2 417,5 1 592,8 0,0
08523000000 Бюджет отг с. Широке 7 460,0 0,0 0,0
08524000000 Бюджет отг с. Водяне 8 302,6 11 479,1 0,0
08525000000 Бюджет отг с. Підгірне 1 476,7 974,8 0,0
08526000000 Бюджет отг с. Новоуспенівка 2 464,0 518,6 0,0
08527000000 Бюджет отг с. Чкалове 2 227,1 1 142,5 0,0
08528000000 Бюджет отг с. Петро-Михайлівка 1 946,0 276,0 0,0
08529000000 Бюджет отг с. Воздвижівка 1 571,5 0,0 965,9
08530000000 Бюджет отг с. Плодородне 2 354,0 1 143,0 0,0
08531000000 Бюджет отг смт Приазовське 5 223,5 885,4 0,0
08532000000 Бюджет отг смт Кирилівка 4 510,8 4 045,4 0,0
08533000000 Бюджет отг смт Якимівка 16 037,2 10 586,7 0,0
08534000000 Бюджет отг с. Новобогданівка 3 422,2 2 910,9 0,0
08535000000 Бюджет отг с. Благовіщенка 3 140,2 5 082,4 0,0
08536000000 Бюджет отг с. Новоолексіївка 1 531,0 475,3 0,0
08537000000 Бюджет отг смт Михайлівка 11 030,3 7 511,7 0,0
08538000000 Бюджет отг с. Михайлівка 4 457,8 3 730,1 0,0
08539000000 Бюджет отг смт Мирне 2 704,4 3 082,7 0,0
08540000000 Бюджет отг с. Новоукраїнка 1 392,1 1 521,5 0,0
08541000000 Бюджет отг с. Олександрівка 932,6 0,0 0,0
08542000000 Бюджет отг с. Роздол 2 833,6 1 999,0 0,0
08543000000 Бюджет отг с. Степанівка Перша 2 014,3 811,9 0,0
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 1 019 941,8 161 954,1 0,0
09201100000 Бюджет м. Івано-Франківськ 182 361,8 0,0 72 680,0
09202100000 Бюджет м. Болехів 18 951,3 14 883,5 0,0
09203100000 Бюджет м. Калуш 48 222,9 0,0 0,0
09204100000 Бюджет м. Коломия 49 326,3 0,0 0,0
09205100000 Бюджет м. Яремче 21 040,4 4 684,2 0,0
09206100000 Бюджет м. Бурштин 11 232,8 0,0 7 439,3
09301200000 Районний бюджет Богородчанського р-ну 39 956,6 35 028,9 0,0
09302200000 Районний бюджет Верховинського р-ну 22 224,0 20 651,7 0,0
09303200000 Районний бюджет Галицького р-ну 24 799,4 23 730,2 0,0
09304200000 Районний бюджет Городенківського р-ну 35 369,4 40 680,5 0,0
09305200000 Районний бюджет Долинського р-ну 52 072,2 0,0 0,0
09306200000 Районний бюджет Калуського р-ну 27 077,9 38 389,3 0,0
09307200000 Районний бюджет Коломийського р-ну 33 306,0 49 446,8 0,0
09308200000 Районний бюджет Косівського р-ну 45 539,3 49 464,3 0,0
09309200000 Районний бюджет Надвірнянського р-ну 65 628,8 32 171,8 0,0
09310200000 Районний бюджет Рогатинського р-ну 27 233,0 22 160,0 0,0
09311200000 Районний бюджет Рожнятівського р-ну 51 655,3 56 070,3 0,0
09312200000 Районний бюджет Снятинського р-ну 32 762,4 37 768,8 0,0
09313200000 Районний бюджет Тисменицького р-ну 43 319,1 60 668,5 0,0
09314200000 Районний бюджет Тлумацького р-ну 15 558,4 25 681,6 0,0
09501000000 Бюджет отг с. Верхня 7 063,1 11 203,5 0,0
09502000000 Бюджет отг смт Печеніжин 11 674,7 18 858,7 0,0
09503000000 Бюджет отг с. Старі Богородчани 3 942,8 6 690,8 0,0
09504000000 Бюджет отг с. Білоберізка 2 032,9 2 441,5 0,0
09505000000 Бюджет отг м. Тлумач 12 047,2 12 306,4 0,0
09506000000 Бюджет отг смт Більшівці 4 229,3 6 098,1 0,0
09507000000 Бюджет отг с. Витвиця 3 936,9 6 536,5 0,0
09508000000 Бюджет отг с. Космач 6 099,5 9 747,8 0,0
09509000000 Бюджет отг с. Матеївці 4 371,7 6 219,9 0,0
09510000000 Бюджет отг с. Нижній Вербіж 6 328,1 11 383,5 0,0
09511000000 Бюджет отг с. П’ядики 6 342,6 10 994,8 0,0
09512000000 Бюджет отг с. Олеша 3 762,1 6 372,1 0,0
09513000000 Бюджет отг с. Дзвиняч 4 979,2 8 201,3 0,0
09514000000 Бюджет отг с. Рожнів 7 293,4 13 918,6 0,0
09515000000 Бюджет отг смт Яблунів 10 048,6 10 585,8 0,0
09516000000 Бюджет отг с. Перерісль 5 397,0 10 056,5 0,0
09517000000 Бюджет отг смт Ланчин 6 424,2 12 073,9 0,0
09518000000 Бюджет отг смт Заболотів 9 827,9 16 120,8 0,0
09519000000 Бюджет отг с. Ямниця 5 217,7 0,0 12 674,7
09520000000 Бюджет отг смт Брошнів-Осада 6 034,5 0,0 0,0
09521000000 Бюджет отг смт Войнилів 4 322,3 6 204,2 0,0
09522000000 Бюджет отг смт Делятин 11 852,5 14 933,1 0,0
09523000000 Бюджет отг с. Спас 2 068,5 3 480,9 0,0
09524000000 Бюджет отг с. Загвіздя 3 888,3 5 888,4 0,0
09525000000 Бюджет отг с. Угринів 2 270,3 2 142,2 0,0
10100000000 Обласний бюджет Київської області 1 286 670,6 0,0 115 922,1
10201100000 Бюджет м. Березань 12 030,1 0,0 0,0
10202100000 Бюджет м. Біла Церква 150 524,3 0,0 0,0
10203100000 Бюджет м. Бориспіль 44 299,7 0,0 17 734,7
10204100000 Бюджет м. Бровари 74 479,7 0,0 36 606,8
10205100000 Бюджет м. Васильків 27 287,0 0,0 3 432,0
10206100000 Бюджет м. Ірпінь 64 490,2 0,0 12 270,8
10207100000 Бюджет м. Переяслав-Хмельницький 19 869,1 0,0 1 071,4
10208100000 Бюджет м. Ржищів 7 424,8 2 398,0 0,0
10209100000 Бюджет м. Славутич 17 702,0 0,0 39 264,5
10210100000 Бюджет м. Фастів 33 680,8 0,0 2 632,3
10211100000 Бюджет м. Буча 24 081,7 10 494,7 0,0
10212100000 Бюджет м. Обухів 24 004,6 0,0 30 284,6
10301200000 Районний бюджет Баришівського р-ну 23 530,1 159,3 0,0
10302200000 Районний бюджет Білоцерківського р-ну 17 395,5 0,0 9 122,3
10303200000 Районний бюджет Богуславського р-ну 20 685,5 7 703,5 0,0
10304200000 Районний бюджет Бориспільського р-ну 35 636,1 0,0 113 733,3
10305200000 Районний бюджет Бородянського р-ну 32 692,1 28 183,1 0,0
10306200000 Районний бюджет Броварського р-ну 26 567,8 0,0 12 133,6
10307200000 Районний бюджет Васильківського р-ну 39 379,2 0,0 1 497,8
10308200000 Районний бюджет Вишгородського р-ну 49 370,7 0,0 28 451,9
10309200000 Районний бюджет Володарського р-ну 11 874,6 0,0 388,4
10310200000 Районний бюджет Згурівського р-ну 10 999,5 0,0 6 284,5
10311200000 Районний бюджет Іванківського р-ну 19 993,4 0,0 7 994,5
10312200000 Районний бюджет Кагарлицького р-ну 21 475,9 0,0 0,0
10313200000 Районний бюджет Києво-Святошинського р-ну 122 429,4 0,0 184 080,8
10314200000 Районний бюджет Макарівського р-ну 24 393,3 0,0 16 008,9
10315200000 Районний бюджет Миронівського р-ну 22 350,7 0,0 32 648,6
10316200000 Районний бюджет Обухівського р-ну 23 933,2 0,0 17 256,5
10317200000 Районний бюджет Переяслав-Хмельницького р-ну 13 056,8 0,0 12,5
10318200000 Районний бюджет Поліського р-ну 3 723,6 2 316,6 0,0
10319200000 Районний бюджет Рокитнянського р-ну 18 299,9 0,0 0,0
10320200000 Районний бюджет Сквирського р-ну 24 128,6 0,0 0,0
10321200000 Районний бюджет Ставищенського р-ну 14 924,2 0,0 0,0
10322200000 Районний бюджет Таращанського р-ну 18 849,4 346,2 0,0
10323200000 Районний бюджет Тетіївського р-ну 6 964,3 4 701,1 0,0
10324200000 Районний бюджет Фастівського р-ну 20 804,1 14 891,4 0,0
10325200000 Районний бюджет Яготинського р-ну 22 295,8 0,0 2 551,0
10501000000 Бюджет отг смт Калита 7 049,5 5 003,8 0,0
10502000000 Бюджет отг смт Пісківка 5 353,6 1 445,7 0,0
10503000000 Бюджет отг с. Медвин 2 677,1 647,7 0,0
10504000000 Бюджет отг смт Велика Димерка 12 364,2 0,0 6 747,3
10505000000 Бюджет отг с. Дівички 3 105,6 0,0 2 449,6
10506000000 Бюджет отг с. Фурси 5 488,5 2 129,9 0,0
10507000000 Бюджет отг м. Узин 12 414,7 3 436,8 0,0
10508000000 Бюджет отг м. Тетіїв 14 463,1 1 953,2 0,0
10509000000 Бюджет отг с. Студеники 2 696,6 0,0 2 045,6
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 714 862,6 34 411,6 0,0
11201100000 Бюджет м. Кропивницький 172 682,0 0,0 65 988,9
11202100000 Бюджет м. Знам’янка 20 830,4 0,0 26 320,6
11203100000 Бюджет м. Олександрія 66 867,8 48 910,0 0,0
11204100000 Бюджет м. Світловодськ 39 793,7 22 109,5 0,0
11301200000 Районний бюджет Бобринецького р-ну 9 188,8 5 818,5 0,0
11302200000 Районний бюджет Вільшанського р-ну 8 545,8 2 800,0 0,0
11303200000 Районний бюджет Гайворонського р-ну 25 423,0 18 373,6 0,0
11304200000 Районний бюджет Голованівського р-ну 20 927,7 0,0 0,0
11305200000 Районний бюджет Добровеличківського р-ну 13 896,3 0,0 2 513,4
11306200000 Районний бюджет Долинського р-ну 22 569,9 1 906,6 0,0
11307200000 Районний бюджет Знам’янського р-ну 11 705,1 0,0 0,0
11308200000 Районний бюджет Кіровоградського р-ну 13 429,9 0,0 0,0
11309200000 Районний бюджет Компаніївського р-ну 6 549,3 2 718,8 0,0
11310200000 Районний бюджет Маловисківського р-ну 12 712,1 0,0 105,8
11311200000 Районний бюджет Новгородківського р-ну 10 406,2 0,0 0,0
11312200000 Районний бюджет Новоархангельського р-ну 16 471,6 0,0 0,0
11313200000 Районний бюджет Новомиргородського р-ну 19 201,4 0,0 0,0
11314200000 Районний бюджет Новоукраїнського р-ну 12 781,4 0,0 0,0
11315200000 Районний бюджет Олександрівського р-ну 18 604,8 0,0 0,0
11316200000 Районний бюджет Олександрійського р-ну 10 115,9 0,0 683,5
11317200000 Районний бюджет Онуфріївського р-ну 12 040,2 2 743,7 0,0
11318200000 Районний бюджет Петрівського р-ну 16 007,3 0,0 3 950,0
11319200000 Районний бюджет Світловодського р-ну 6 184,8 0,0 1 542,2
11320200000 Районний бюджет Благовіщенського р-ну 15 265,8 10 400,2 0,0
11321200000 Районний бюджет Устинівського р-ну 8 692,6 0,0 0,0
11501000000 Бюджет отг м. Бобринець 7 785,4 2 320,0 0,0
11502000000 Бюджет отг м. Мала Виска 9 056,1 543,5 0,0
11503000000 Бюджет отг м. Новоукраїнка 12 869,5 0,0 0,0
11504000000 Бюджет отг с. Велика Андрусівка 2 162,5 2 132,0 0,0
11505000000 Бюджет отг с. Соколівське 4 073,2 0,0 4 654,5
11506000000 Бюджет отг с. Ганнівка 1 168,8 0,0 1 016,9
11507000000 Бюджет отг с. Велика Северинка 2 385,9 1 360,1 0,0
11508000000 Бюджет отг с. Тишківка 2 747,5 0,0 166,9
11509000000 Бюджет отг с. Катеринівка 2 161,8 0,0 92,2
11510000000 Бюджет отг с. Первозванівка 2 879,2 0,0 7 498,7
11511000000 Бюджет отг смт Компаніївка 3 520,5 0,0 740,8
11512000000 Бюджет отг смт Смоліне 6 970,1 0,0 0,0
11513000000 Бюджет отг м. Помічна 6 975,8 0,0 4 142,1
11514000000 Бюджет отг с. Дмитрівка 2 981,9 0,0 283,5
11515000000 Бюджет отг смт Нова Прага 6 111,8 2 517,3 0,0
11516000000 Бюджет отг смт Приютівка 7 801,0 0,0 0,0
12100000000 Обласний бюджет Луганської області 501 687,3 145 957,0 0,0
12208100000 Бюджет м. Лисичанськ 82 415,0 65 319,0 0,0
12211100000 Бюджет м. Рубіжне 43 031,6 12 035,5 0,0
12213100000 Бюджет м. Сєверодонецьк 85 711,5 0,0 15 393,1
12303200000 Районний бюджет Білокуракинського р-ну 2 104,6 1 153,2 0,0
12305200000 Районний бюджет Кремінського р-ну 22 192,2 41 325,8 0,0
12307200000 Районний бюджет Марківського р-ну 9 922,7 36 452,5 0,0
12308200000 Районний бюджет Міловського р-ну 10 324,1 31 764,4 0,0
12309200000 Районний бюджет Новоайдарського р-ну 28 296,1 35 312,9 0,0
12310200000 Районний бюджет Новопсковського р-ну 14 703,5 19 167,4 0,0
12312200000 Районний бюджет Попаснянського р-ну 52 835,4 32 271,5 0,0
12313200000 Районний бюджет Сватівського р-ну 21 907,3 7 458,2 0,0
12315200000 Районний бюджет Станично-Луганського р-ну 32 865,9 58 219,3 0,0
12316200000 Районний бюджет Старобільського р-ну 24 954,3 10 243,9 0,0
12317200000 Районний бюджет Троїцького р-ну 1 954,9 1 986,9 0,0
12501000000 Бюджет отг смт Білокуракине 8 798,1 8 431,9 0,0
12502000000 Бюджет отг смт Новопсков 8 141,8 5 158,7 0,0
12503000000 Бюджет отг с. Чмирівка 4 415,8 8 726,0 0,0
12504000000 Бюджет отг смт Троїцьке 9 875,1 0,0 0,0
12505000000 Бюджет отг смт Біловодськ 15 886,6 76 185,8 0,0
12506000000 Бюджет отг смт Красноріченське 4 661,3 7 894,8 0,0
12507000000 Бюджет отг с. Привілля 1 014,4 0,0 538,5
12508000000 Бюджет отг смт Нижня Дуванка 2 176,1 763,3 0,0
12509000000 Бюджет отг смт Лозно-Олександрівка 1 806,5 1 900,9 0,0
13100000000 Обласний бюджет Львівської області 1 823 494,1 28 421,6 0,0
13201100000 Бюджет м. Львів 551 032,6 0,0 460 660,6
13202100000 Бюджет м. Борислав 26 277,3 1 675,0 0,0
13203100000 Бюджет м. Дрогобич 70 553,3 30 902,4 0,0
13204100000 Бюджет м. Моршин 4 271,6 0,0 4 419,2
13205100000 Бюджет м. Новий Розділ 20 668,5 13 086,6 0,0
13206100000 Бюджет м. Самбір 25 108,2 0,0 0,0
13207100000 Бюджет м. Стрий 42 628,9 0,0 3 464,8
13208100000 Бюджет м. Трускавець 21 518,3 0,0 1 300,0
13209100000 Бюджет м. Червоноград 58 788,5 11 752,6 0,0
13301200000 Районний бюджет Бродівського р-ну 37 017,6 2 449,5 0,0
13302200000 Районний бюджет Буського р-ну 30 713,0 26 028,8 0,0
13303200000 Районний бюджет Городоцького р-ну 39 288,5 8 583,9 0,0
13304200000 Районний бюджет Дрогобицького р-ну 50 730,2 77 140,6 0,0
13305200000 Районний бюджет Жидачівського р-ну 22 155,9 16 750,2 0,0
13306200000 Районний бюджет Жовківського р-ну 67 047,5 64 300,0 0,0
13307200000 Районний бюджет Золочівського р-ну 45 655,4 20 425,0 0,0
13308200000 Районний бюджет Кам’янка-Бузького р-ну 20 249,2 10 628,3 0,0
13309200000 Районний бюджет Миколаївського р-ну 29 918,5 29 255,6 0,0
13310200000 Районний бюджет Мостиського р-ну 10 848,2 15 897,0 0,0
13311200000 Районний бюджет Перемишлянського р-ну 25 917,5 16 601,3 0,0
13312200000 Районний бюджет Пустомитівського р-ну 46 239,0 13 698,7 0,0
13313200000 Районний бюджет Радехівського р-ну 31 440,6 21 115,7 0,0
13314200000 Районний бюджет Самбірського р-ну 11 086,9 13 473,3 0,0
13315200000 Районний бюджет Сколівського р-ну 29 135,8 22 079,7 0,0
13316200000 Районний бюджет Сокальського р-ну 51 813,3 1 543,1 0,0
13317200000 Районний бюджет Старосамбірського р-ну 48 514,0 52 053,8 0,0
13318200000 Районний бюджет Стрийського р-ну 38 477,3 0,0 17 815,8
13319200000 Районний бюджет Турківського р-ну 38 612,9 44 569,7 0,0
13320200000 Районний бюджет Яворівського р-ну 81 911,0 0,0 0,0
13501000000 Бюджет отг с. Бабина 2 705,0 4 253,1 0,0
13502000000 Бюджет отг с. Бісковичі 3 640,4 4 575,8 0,0
13503000000 Бюджет отг с. Вільшаник 1 874,7 3 225,2 0,0
13504000000 Бюджет отг с. Воля-Баранецька 3 451,7 6 075,3 0,0
13505000000 Бюджет отг смт Гніздичів 4 268,4 3 235,1 0,0
13506000000 Бюджет отг с. Грабовець 2 733,1 3 806,9 0,0
13507000000 Бюджет отг смт Дубляни 1 947,7 2 589,8 0,0
13508000000 Бюджет отг с. Заболотці 1 703,8 1 343,9 0,0
13509000000 Бюджет отг с. Луки 2 379,7 4 154,6 0,0
13510000000 Бюджет отг с. Міженець 1 586,8 2 523,7 0,0
13511000000 Бюджет отг м. Новий Калинів 4 824,3 0,0 0,0
13512000000 Бюджет отг с. Нове Місто 3 956,0 7 212,5 0,0
13513000000 Бюджет отг смт Нові Стрілища 1 774,9 2 379,3 0,0
13514000000 Бюджет отг с. Тростянець 5 348,1 4 968,0 0,0
13515000000 Бюджет отг с. Чуква 2 133,1 3 126,1 0,0
13516000000 Бюджет отг м. Ходорів 16 988,8 17 649,3 0,0
13517000000 Бюджет отг м. Мостиська 14 239,6 7 981,7 0,0
13518000000 Бюджет отг м. Судова Вишня 7 186,4 10 468,4 0,0
13519000000 Бюджет отг смт Нижанковичі 1 673,7 1 791,3 0,0
13520000000 Бюджет отг с. Давидів 8 254,4 7 663,5 0,0
13521000000 Бюджет отг с. Жовтанці 5 605,6 122,4 0,0
13522000000 Бюджет отг с. Шегині 3 557,5 1 717,2 0,0
13523000000 Бюджет отг смт Великий Любінь 6 357,8 8 773,4 0,0
13524000000 Бюджет отг смт Магерів 4 575,6 7 433,8 0,0
13525000000 Бюджет отг с. Розвадів 6 486,9 10 199,3 0,0
13526000000 Бюджет отг с. Волиця 1 495,5 967,8 0,0
13527000000 Бюджет отг с. Підберізці 3 736,4 5 682,1 0,0
13528000000 Бюджет отг с. Солонка 7 064,4 0,0 3 540,1
13529000000 Бюджет отг смт Щирець 7 764,1 10 693,6 0,0
13530000000 Бюджет отг м. Рудки 8 834,2 13 145,7 0,0
13531000000 Бюджет отг смт Славське 5 965,1 0,0 21 512,1
13532000000 Бюджет отг м. Великі Мости 9 062,7 5 216,0 0,0
13533000000 Бюджет отг с. Воютичі 5 064,7 8 195,5 0,0
13534000000 Бюджет отг м. Кам’янка-Бузька 11 874,0 0,0 2 009,5
13535000000 Бюджет отг с. Муроване 6 269,4 5 759,5 0,0
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 828 075,2 10 911,5 0,0
14201100000 Бюджет м. Миколаїв 358 610,2 0,0 102 858,8
14202100000 Бюджет м. Вознесенськ 26 895,9 2 923,1 0,0
14203100000 Бюджет м. Очаків 10 543,5 0,0 1 715,4
14204100000 Бюджет м. Первомайськ 48 385,2 27 292,8 0,0
14205100000 Бюджет м. Южноукраїнськ 28 693,0 0,0 49 759,9
14301200000 Районний бюджет Арбузинського р-ну 4 106,1 0,0 0,0
14302200000 Районний бюджет Баштанського р-ну 9 686,3 8 371,4 0,0
14303200000 Районний бюджет Березанського р-ну 5 197,0 4 668,6 0,0
14304200000 Районний бюджет Березнегуватського р-ну 13 173,1 9 186,1 0,0
14305200000 Районний бюджет Братського р-ну 11 625,3 5 549,0 0,0
14306200000 Районний бюджет Веселинівського р-ну 7 121,2 1 361,9 0,0
14307200000 Районний бюджет Вознесенського р-ну 3 503,3 726,6 0,0
14308200000 Районний бюджет Врадіївського р-ну 11 439,0 8 657,2 0,0
14309200000 Районний бюджет Доманівського р-ну 5 284,5 6 476,3 0,0
14310200000 Районний бюджет Єланецького р-ну 10 105,6 5 839,1 0,0
14311200000 Районний бюджет Вітовського р-ну 13 829,2 0,0 0,0
14312200000 Районний бюджет Казанківського р-ну 2 742,9 599,9 0,0
14313200000 Районний бюджет Кривоозерського р-ну 16 290,4 6 572,3 0,0
14314200000 Районний бюджет Миколаївського р-ну 7 392,3 5 711,0 0,0
14315200000 Районний бюджет Новобузького р-ну 18 046,4 14 675,7 0,0
14316200000 Районний бюджет Новоодеського р-ну 22 076,3 13 102,3 0,0
14317200000 Районний бюджет Очаківського р-ну 1 752,4 1 424,1 0,0
14318200000 Районний бюджет Первомайського р-ну 17 303,5 2 155,4 0,0
14319200000 Районний бюджет Снігурівського р-ну 24 092,4 13 381,5 0,0
14501000000 Бюджет отг с. Куцуруб 5 286,7 1 907,6 0,0
14502000000 Бюджет отг м. Баштанка 14 869,8 3 454,2 0,0
14503000000 Бюджет отг смт Олександрівка 6 218,9 6 789,5 0,0
14504000000 Бюджет отг смт Веселинове 7 853,8 3 641,1 0,0
14505000000 Бюджет отг смт Воскресенське 7 413,5 11 727,5 0,0
14506000000 Бюджет отг смт Доманівка 5 455,4 2 912,6 0,0
14507000000 Бюджет отг смт Ольшанське 3 958,6 0,0 1 177,4
14508000000 Бюджет отг с-ще Весняне 2 278,2 0,0 596,4
14509000000 Бюджет отг с-ще Кам’яний Міст 2 595,2 1 964,3 0,0
14510000000 Бюджет отг с. Благодатне 3 773,6 0,0 2 816,1
14511000000 Бюджет отг с. Бузьке 2 109,3 0,0 0,0
14512000000 Бюджет отг с. Галицинове 5 105,5 0,0 23 346,6
14513000000 Бюджет отг с. Коблеве 4 307,7 0,0 0,0
14514000000 Бюджет отг с. Михайлівка 1 906,4 0,0 123,0
14515000000 Бюджет отг с. Мостове 2 424,4 0,0 0,0
14516000000 Бюджет отг с. Нечаяне 2 406,5 1 870,3 0,0
14517000000 Бюджет отг с. Прибужани 5 319,4 4 339,0 0,0
14518000000 Бюджет отг с. Чорноморка 2 428,3 2 075,2 0,0
14519000000 Бюджет отг с. Шевченкове 6 948,5 2 233,8 0,0
14520000000 Бюджет отг с. Дорошівка 1 832,7 2 381,3 0,0
14521000000 Бюджет отг с. Новополтавка 2 018,7 1 851,6 0,0
14522000000 Бюджет отг смт Березанка 5 771,9 1 686,1 0,0
14523000000 Бюджет отг с. Прибужжя 3 455,0 3 949,5 0,0
14524000000 Бюджет отг с. Володимирівка 1 861,9 73,8 0,0
14525000000 Бюджет отг смт Казанка 8 298,7 2 870,3 0,0
14526000000 Бюджет отг с-ще Широке 2 371,6 0,0 0,0
14527000000 Бюджет отг с-ще Радісний Сад 2 856,5 1 213,1 0,0
14528000000 Бюджет отг смт Арбузинка 5 313,5 711,2 0,0
15100000000 Обласний бюджет Одеської області 1 729 740,0 0,0 0,0
15201100000 Бюджет м. Одеса 745 115,7 0,0 301 988,5
15202100000 Бюджет м. Білгород-Дністроський 40 687,9 0,0 0,0
15203100000 Бюджет м. Ізмаїл 52 590,3 0,0 0,0
15204100000 Бюджет м. Чорноморськ 53 094,9 0,0 47 716,7
15205100000 Бюджет м. Подільськ 29 220,9 0,0 0,0
15206100000 Бюджет м. Теплодар 7 266,5 8 793,2 0,0
15207100000 Бюджет м. Южне 23 072,2 0,0 57 628,9
15208100000 Бюджет отг м. Балта 23 294,5 9 229,0 0,0
15209100000 Бюджет отг м. Біляївка 10 086,9 0,0 122,8
15301200000 Районний бюджет Ананьївського р-ну 17 386,3 11 967,7 0,0
15302200000 Районний бюджет Арцизького р-ну 29 705,8 27 114,4 0,0
15303200000 Районний бюджет Балтського р-ну 5 713,5 5 600,3 0,0
15304200000 Районний бюджет Березівського р-ну 10 230,1 6 803,2 0,0
15305200000 Районний бюджет Білгород-Дністровського р-ну 9 818,8 10 720,8 0,0
15306200000 Районний бюджет Біляївського р-ну 43 759,8 7 319,0 0,0
15307200000 Районний бюджет Болградського р-ну 44 752,4 52 273,2 0,0
15308200000 Районний бюджет Великомихайлівського р-ну 7 657,8 4 276,2 0,0
15309200000 Районний бюджет Іванівського р-ну 10 630,8 6 092,5 0,0
15310200000 Районний бюджет Ізмаїльського р-ну 33 593,2 45 946,7 0,0
15311200000 Районний бюджет Кілійського р-ну 8 906,0 12 352,0 0,0
15312200000 Районний бюджет Кодимського р-ну 19 330,1 22 235,8 0,0
15313200000 Районний бюджет Лиманського р-ну 39 305,3 0,0 47 526,1
15315200000 Районний бюджет Окнянського р-ну 2 609,5 2 116,4 0,0
15316200000 Районний бюджет Любашівського р-ну 12 428,4 13 959,0 0,0
15317200000 Районний бюджет Миколаївського р-ну 10 582,1 8 393,6 0,0
15318200000 Районний бюджет Овідіопольського р-ну 31 421,7 12 557,1 0,0
15319200000 Районний бюджет Ренійського р-ну 24 308,0 20 366,4 0,0
15320200000 Районний бюджет Роздільнянського р-ну 37 812,5 37 175,4 0,0
15321200000 Районний бюджет Савранського р-ну 12 372,7 10 685,8 0,0
15322200000 Районний бюджет Саратського р-ну 29 494,5 15 338,8 0,0
15323200000 Районний бюджет Тарутинського р-ну 26 676,8 25 612,6 0,0
15324200000 Районний бюджет Татарбунарського р-ну 21 672,3 20 614,7 0,0
15325200000 Районний бюджет Захарівського р-ну 9 550,2 11 649,5 0,0
15326200000 Районний бюджет Ширяївського р-ну 8 714,0 8 346,7 0,0
15503000000 Бюджет отг смт Велика Михайлівка 8 171,7 3 228,9 0,0
15504000000 Бюджет отг с. Красносілка 7 177,9 0,0 0,0
15505000000 Бюджет отг с. Маразліївка 3 910,5 4 184,0 0,0
15506000000 Бюджет отг с. Розквіт 2 763,0 3 151,8 0,0
15507000000 Бюджет отг с. Тузли 1 679,8 1 863,7 0,0
15508000000 Бюджет отг с. Новокальчеве 1 482,2 339,3 0,0
15509000000 Бюджет отг смт Затишшя 3 376,0 4 948,9 0,0
15510000000 Бюджет отг смт Ширяєве 7 301,3 4 142,2 0,0
15511000000 Бюджет отг с. Конопляне 3 246,7 1 449,7 0,0
15512000000 Бюджет отг с. Яськи 5 576,2 8 744,2 0,0
15513000000 Бюджет отг с. Куяльник 17 409,6 20 005,8 0,0
15514000000 Бюджет отг м. Березівка 7 354,0 3 331,9 0,0
15515000000 Бюджет отг с. Старокозаче 6 322,2 6 059,6 0,0
15516000000 Бюджет отг с. Шабо 9 429,8 0,0 0,0
15517000000 Бюджет отг м. Вилкове 7 652,8 8 547,9 0,0
15518000000 Бюджет отг смт Авангард 6 877,3 0,0 6 594,1
15519000000 Бюджет отг с. Дальник 6 007,4 8 343,4 0,0
15520000000 Бюджет отг с. Лиман 1 912,9 2 774,1 0,0
15521000000 Бюджет отг с. Маяки 6 253,5 8 012,0 0,0
15522000000 Бюджет отг смт Цебрикове 3 275,0 2 858,5 0,0
15523000000 Бюджет отг с. Знам’янка 5 712,7 8 074,0 0,0
15524000000 Бюджет отг с. Молога 8 745,6 12 667,7 0,0
15525000000 Бюджет отг смт Таїрове 8 660,7 0,0 3 098,3
15526000000 Бюджет отг м. Кілія 17 420,5 11 278,8 0,0
15527000000 Бюджет отг смт Любашівка 7 490,0 4 132,0 0,0
15528000000 Бюджет отг смт Окни 10 388,4 5 424,6 0,0
16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 825 112,4 0,0 78 410,4
16201100000 Бюджет м. Полтава 52 655,8 0,0 193 547,5
16202100000 Бюджет м. Горішні Плавні 9 946,3 0,0 50 758,4
16203100000 Бюджет м. Кременчук 40 678,1 0,0 86 990,0
16204100000 Бюджет м. Лубни 8 556,9 0,0 0,0
16205100000 Бюджет м. Миргород 7 391,6 0,0 0,0
16206100000 Бюджет м. Гадяч 4 335,4 0,0 0,0
16301200000 Районний бюджет Великобагачанського р-ну 1 423,7 4 587,3 0,0
16302200000 Районний бюджет Гадяцького р-ну 3 675,7 0,0 1 757,7
16303200000 Районний бюджет Глобинського р-ну 4 851,7 0,0 0,0
16304200000 Районний бюджет Гребінківського р-ну 1 640,2 0,0 0,0
16305200000 Районний бюджет Диканського р-ну 3 151,7 0,0 7 972,3
16306200000 Районний бюджет Зінківського р-ну 5 754,8 0,0 5 494,0
16307200000 Районний бюджет Карлівського р-ну 5 020,8 0,0 0,0
16308200000 Районний бюджет Кобеляцького р-ну 6 424,9 4 025,4 0,0
16309200000 Районний бюджет Козельщинського р-ну 984,5 0,0 0,0
16310200000 Районний бюджет Кременчуцького р-ну 2 931,4 13 884,3 0,0
16311200000 Районний бюджет Лохвицького р-ну 4 555,6 895,2 0,0
16312200000 Районний бюджет Лубенського р-ну 2 426,0 3 057,1 0,0
16313200000 Районний бюджет Машівського р-ну 933,0 0,0 7 751,0
16314200000 Районний бюджет Миргородського р-ну 4 676,0 0,0 671,8
16315200000 Районний бюджет Новосанжарського р-ну 1 026,3 1 339,4 0,0
16317200000 Районний бюджет Оржицького р-ну 3 995,9 0,0 560,2
16318200000 Районний бюджет Пирятинського р-ну 2 395,5 0,0 0,0
16319200000 Районний бюджет Полтавського р-ну 5 742,0 16 194,4 0,0
16320200000 Районний бюджет Решетилівського р-ну 2 367,8 1 681,4 0,0
16321200000 Районний бюджет Семенівського р-ну 1 891,6 0,0 384,4
16322200000 Районний бюджет Хорольського р-ну 4 393,0 0,0 3 564,6
16323200000 Районний бюджет Чорнухинського р-ну 1 891,6 0,0 0,0
16324200000 Районний бюджет Чутівського р-ну 2 898,5 0,0 0,0
16325200000 Районний бюджет Шишацького р-ну 877,2 0,0 2 955,8
16326200000 Районний бюджет Котелевського р-ну 3 252,0 0,0 64,6
16501000000 Бюджет отг с. Білоцерківка 625,9 0,0 4 611,0
16502000000 Бюджет отг м. Глобине 2 550,9 0,0 21 170,8
16503000000 Бюджет отг с. Клепачі 465,1 46,9 0,0
16504000000 Бюджет отг с. Недогарки 612,1 1 414,4 0,0
16505000000 Бюджет отг с. Омельник 872,8 373,9 0,0
16506000000 Бюджет отг м. Пирятин 2 863,3 2 462,1 0,0
16507000000 Бюджет отг с. Піщане 1 122,2 0,0 266,2
16508000000 Бюджет отг с. Покровська Багачка 436,4 0,0 0,0
16509000000 Бюджет отг с. Пришиб 340,3 1 116,5 0,0
16510000000 Бюджет отг смт Семенівка 1 862,6 49,4 0,0
16511000000 Бюджет отг с. Нова Знам’янка 776,6 1 121,0 0,0
16512000000 Бюджет отг смт Шишаки 2 504,9 0,0 9 104,8
16513000000 Бюджет отг смт Скороходове 884,7 1 148,5 0,0
16514000000 Бюджет отг с. Новоаврамівка 459,2 169,8 0,0
16515000000 Бюджет отг смт Решетилівка 1 866,8 0,0 237,3
16516000000 Бюджет отг с. Великі Сорочинці 631,7 0,0 0,0
16517000000 Бюджет отг с. Засулля 2 869,0 1 036,7 0,0
16518000000 Бюджет отг с. Сергіївка 499,2 0,0 0,0
16519000000 Бюджет отг смт Велика Багачка 1 764,5 0,0 0,0
16520000000 Бюджет отг с. Рокита 330,3 0,0 3 653,5
16521000000 Бюджет отг м. Гребінка 2 121,9 0,0 5 176,6
16522000000 Бюджет отг с-ще Ланна 651,1 0,0 2 083,8
16523000000 Бюджет отг с. Бутенки 634,2 0,0 0,0
16524000000 Бюджет отг м. Лохвиця 2 136,5 0,0 2 095,1
16525000000 Бюджет отг с. Михайлівка 1 029,3 0,0 8 705,8
16526000000 Бюджет отг с. Драбинівка 735,8 0,0 12 948,6
16527000000 Бюджет отг с. Мала Перещепина 698,2 1 457,8 0,0
16528000000 Бюджет отг с. Нехвороща 890,8 0,0 2 844,5
16529000000 Бюджет отг с. Руденківка 662,8 2 231,0 0,0
16530000000 Бюджет отг смт Нові Санжари 1 527,3 1 417,8 0,0
16531000000 Бюджет отг смт Нова Галещина 603,5 3 185,8 0,0
16532000000 Бюджет отг с. Сенча 512,7 0,0 3 052,5
16533000000 Бюджет отг с. Петрівка-Роменська 771,1 1 070,1 0,0
16534000000 Бюджет отг смт Козельщина 1 806,5 0,0 0,0
16535000000 Бюджет отг смт Машівка 1 280,3 0,0 6 840,2
16536000000 Бюджет отг с. Щербані 2 193,5 0,0 0,0
16537000000 Бюджет отг с. Оболонь 439,0 966,6 0,0
16538000000 Бюджет отг с. Заворскло 557,5 3 238,0 0,0
16539000000 Бюджет отг с. Мачухи 1 336,8 0,0 0,0
16540000000 Бюджет отг с. Терешки 1 462,4 1 018,0 0,0
16541000000 Бюджет отг с. Коломацьке 381,2 1 665,6 0,0
17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 818 049,5 100 248,3 0,0
17201100000 Бюджет м. Рівне 175 531,6 0,0 55 529,2
17202100000 Бюджет м. Дубно 27 412,9 5 527,7 0,0
17203100000 Бюджет м. Вараш 29 415,4 0,0 57 401,7
17204100000 Бюджет м. Острог 10 948,1 2 403,4 0,0
17301200000 Районний бюджет Березнівського р-ну 41 065,6 50 195,9 0,0
17302200000 Районний бюджет Володимирецького р-ну 41 604,5 62 653,8 0,0
17303200000 Районний бюджет Гощанського р-ну 18 348,7 7 575,1 0,0
17304200000 Районний бюджет Демидівського р-ну 789,4 999,0 0,0
17305200000 Районний бюджет Дубенського р-ну 15 470,8 15 506,3 0,0
17306200000 Районний бюджет Дубровицького р-ну 23 925,0 29 920,0 0,0
17307200000 Районний бюджет Зарічненського р-ну 19 333,5 27 595,3 0,0
17308200000 Районний бюджет Здолбунівського р-ну 37 620,1 16 879,8 0,0
17309200000 Районний бюджет Корецького р-ну 22 207,7 25 522,3 0,0
17310200000 Районний бюджет Костопільського р-ну 32 305,2 20 693,1 0,0
17311200000 Районний бюджет Млинівського р-ну 1 068,9 1 164,8 0,0
17312200000 Районний бюджет Острозького р-ну 18 954,0 25 937,6 0,0
17313200000 Районний бюджет Радивилівського р-ну 4 331,1 5 903,3 0,0
17314200000 Районний бюджет Рівненського р-ну 41 016,6 22 357,8 0,0
17315200000 Районний бюджет Рокитнівського р-ну 36 093,6 48 273,7 0,0
17316200000 Районний бюджет Сарненського р-ну 52 220,7 51 106,9 0,0
17501000000 Бюджет отг с. Бабин 2 192,9 3 327,8 0,0
17502000000 Бюджет отг с. Бугрин 2 848,8 4 431,9 0,0
17503000000 Бюджет отг смт Клесів 6 662,2 0,0 0,0
17504000000 Бюджет отг с. Миляч 4 121,7 5 670,3 0,0
17505000000 Бюджет отг с. Підлозці 1 233,8 645,5 0,0
17506000000 Бюджет отг м. Радивилів 10 558,6 3 558,2 0,0
17507000000 Бюджет отг с. Крупець 3 789,1 0,0 1 069,1
17508000000 Бюджет отг с. Привільне 2 007,2 2 446,1 0,0
17509000000 Бюджет отг с. Мирогоща Друга 4 639,3 6 352,6 0,0
17510000000 Бюджет отг с. Локниця 3 300,2 5 797,7 0,0
17511000000 Бюджет отг смт Смига 5 135,4 113,2 0,0
17512000000 Бюджет отг с. Висоцьк 2 937,7 4 005,3 0,0
17513000000 Бюджет отг с. Пісків 1 801,0 3 133,6 0,0
17514000000 Бюджет отг с. Козин 4 962,6 6 022,9 0,0
17515000000 Бюджет отг смт Млинів 12 201,7 7 120,3 0,0
17516000000 Бюджет отг с. Боремель 2 171,1 2 936,4 0,0
17517000000 Бюджет отг с. Деражне 4 183,3 6 549,2 0,0
17518000000 Бюджет отг с. Острожець 3 905,5 3 426,7 0,0
17519000000 Бюджет отг с. Бокійма 3 662,5 4 023,2 0,0
17520000000 Бюджет отг с. Тараканів 2 269,5 2 046,1 0,0
17521000000 Бюджет отг с. Ярославичі 1 815,5 280,1 0,0
17522000000 Бюджет отг смт Клевань 7 621,5 0,0 7 841,2
17523000000 Бюджет отг с. Немовичі 7 102,3 11 364,3 0,0
17524000000 Бюджет отг смт Демидівка 7 471,6 5 264,5 0,0
17525000000 Бюджет отг с. Мала Любаша 3 784,4 4 361,3 0,0
17526000000 Бюджет отг с. Олександрія 4 962,6 4 727,3 0,0
17527000000 Бюджет отг с. Шпанів 6 810,7 10 076,9 0,0
17528000000 Бюджет отг с. Повча 1 264,9 1 980,0 0,0
18100000000 Обласний бюджет Сумської області 815 955,5 14 334,6 0,0
18201100000 Бюджет м. Суми 194 686,7 0,0 111 262,2
18202100000 Бюджет м. Глухів 24 373,5 10 829,8 0,0
18203100000 Бюджет м. Конотоп 67 217,2 0,0 0,0
18204100000 Бюджет м. Лебедин 18 998,5 12 777,3 0,0
18205100000 Бюджет м. Охтирка 35 542,5 0,0 0,0
18206100000 Бюджет м. Ромни 30 390,3 0,0 0,0
18207100000 Бюджет м. Шостка 57 477,0 21 765,4 0,0
18301200000 Районний бюджет Білопільського р-ну 27 153,8 10 881,2 0,0
18302200000 Районний бюджет Буринського р-ну 7 027,9 4 144,7 0,0
18303200000 Районний бюджет Великописарівського р-ну 8 192,1 0,0 0,0
18304200000 Районний бюджет Глухівського р-ну 8 878,4 451,3 0,0
18305200000 Районний бюджет Конотопського р-ну 12 489,7 6 398,9 0,0
18306200000 Районний бюджет Краснопільського р-ну 3 962,6 0,0 0,0
18307200000 Районний бюджет Кролевецького р-ну 8 993,1 9 278,3 0,0
18308200000 Районний бюджет Лебединського р-ну 13 500,3 0,0 2 291,6
18309200000 Районний бюджет Липоводолинського р-ну 12 484,0 0,0 1 650,8
18310200000 Районний бюджет Недригайлівського р-ну 4 340,4 1 307,6 0,0
18311200000 Районний бюджет Охтирського р-ну 1 974,4 1 310,6 0,0
18312200000 Районний бюджет Путивльського р-ну 15 801,8 11 705,1 0,0
18313200000 Районний бюджет Роменського р-ну 19 421,1 0,0 0,0
18314200000 Районний бюджет Середино-Будського р-ну 7 655,8 5 621,4 0,0
18315200000 Районний бюджет Сумського р-ну 20 987,8 0,0 0,0
18316200000 Районний бюджет Тростянецького р-ну 4 980,5 1 395,0 0,0
18317200000 Районний бюджет Шосткинського р-ну 13 268,2 11 588,3 0,0
18318200000 Районний бюджет Ямпільського р-ну 11 967,9 7 863,1 0,0
18501000000 Бюджет отг с. Береза 3 639,7 1 430,6 0,0
18502000000 Бюджет отг м. Дружба 3 864,8 0,0 0,0
18503000000 Бюджет отг смт Зноб-Новгородське 3 155,6 1 821,3 0,0
18504000000 Бюджет отг смт Кириківка 4 683,3 3 458,6 0,0
18505000000 Бюджет отг смт Миколаївка 7 023,6 0,0 0,0
18506000000 Бюджет отг смт Недригайлів 5 995,6 0,0 42,0
18507000000 Бюджет отг смт Хотінь 3 726,0 0,0 1 771,9
18508000000 Бюджет отг смт Шалигине 2 836,8 0,0 0,0
18509000000 Бюджет отг с. Бездрик 2 412,5 2 625,2 0,0
18510000000 Бюджет отг с. Боромля 3 634,7 0,0 0,0
18511000000 Бюджет отг с. Грунь 3 906,3 3 295,5 0,0
18512000000 Бюджет отг с. Миколаївка 2 934,4 0,0 2 788,3
18513000000 Бюджет отг с. Миропілля 3 054,7 3 814,0 0,0
18514000000 Бюджет отг с. Нижня Сироватка 4 071,9 4 992,3 0,0
18515000000 Бюджет отг с. Вільшана 3 418,4 0,0 313,1
18516000000 Бюджет отг м. Кролевець 16 761,6 5 285,9 0,0
18517000000 Бюджет отг смт Краснопілля 10 830,6 1 125,0 0,0
18518000000 Бюджет отг с. Бочечки 2 694,9 0,0 963,7
18519000000 Бюджет отг м. Буринь 10 134,3 0,0 0,0
18520000000 Бюджет отг смт Дубов’язівка 4 480,0 0,0 701,7
18521000000 Бюджет отг с. Коровинці 2 745,9 0,0 0,0
18522000000 Бюджет отг с. Комиші 2 215,0 0,0 4 925,5
18523000000 Бюджет отг с. Чернеччина 7 097,5 0,0 541,8
18524000000 Бюджет отг с. Нова Слобода 2 504,1 102,9 0,0
18525000000 Бюджет отг смт Степанівка 4 960,6 0,0 0,0
18526000000 Бюджет отг м. Тростянець 14 862,2 0,0 1 635,9
18527000000 Бюджет отг с. Верхня Сироватка 4 278,8 5 003,6 0,0
18528000000 Бюджет отг смт Чупахівка 2 708,6 2 533,8 0,0
18529000000 Бюджет отг с. Андріяшівка 2 799,6 675,0 0,0
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 762 560,8 126 417,5 0,0
19201100000 Бюджет м. Тернопіль 156 019,3 0,0 60 004,7
19202100000 Бюджет м. Чортків 20 612,5 2 448,0 0,0
19203100000 Бюджет м. Бережани 14 081,1 4 821,3 0,0
19204100000 Бюджет м. Кременець 15 281,5 6 420,7 0,0
19301200000 Районний бюджет Бережанського р-ну 12 424,8 17 753,7 0,0
19302200000 Районний бюджет Борщівського р-ну 11 277,2 17 495,6 0,0
19303200000 Районний бюджет Бучацького р-ну 30 764,1 36 254,3 0,0
19304200000 Районний бюджет Гусятинського р-ну 18 147,0 20 510,3 0,0
19305200000 Районний бюджет Заліщицького р-ну 26 666,4 31 453,3 0,0
19306200000 Районний бюджет Збаразького р-ну 29 448,0 30 379,5 0,0
19307200000 Районний бюджет Зборівського р-ну 9 095,2 14 016,0 0,0
19308200000 Районний бюджет Козівського р-ну 21 223,1 22 077,1 0,0
19309200000 Районний бюджет Кременецького р-ну 22 981,2 26 689,6 0,0
19310200000 Районний бюджет Лановецького р-ну 8 274,4 9 382,6 0,0
19311200000 Районний бюджет Монастириського р-ну 15 334,5 18 587,0 0,0
19312200000 Районний бюджет Підволочиського р-ну 640,2 0,0 0,0
19313200000 Районний бюджет Підгаєцького р-ну 12 238,0 13 323,9 0,0
19314200000 Районний бюджет Теребовлянського р-ну 8 787,3 11 295,3 0,0
19315200000 Районний бюджет Тернопільського р-ну 33 286,4 18 472,7 0,0
19316200000 Районний бюджет Чортківського р-ну 21 353,9 24 123,0 0,0
19317200000 Районний бюджет Шумського р-ну 5 685,3 6 083,4 0,0
19501000000 Бюджет отг с. Байківці 3 890,8 0,0 16 426,8
19502000000 Бюджет отг с. Білобожниця 2 534,0 3 266,9 0,0
19503000000 Бюджет отг с. Васильківці 4 080,4 4 470,3 0,0
19504000000 Бюджет отг с. Великі Гаї 7 370,0 4 270,4 0,0
19505000000 Бюджет отг смт Гусятин 5 542,0 0,0 359,0
19506000000 Бюджет отг смт Заводське 2 960,8 0,0 0,0
19507000000 Бюджет отг с. Золотники 5 301,6 5 652,9 0,0
19508000000 Бюджет отг смт Золотий Потік 7 055,8 11 457,1 0,0
19509000000 Бюджет отг с. Іванівка 2 886,8 1 443,9 0,0
19510000000 Бюджет отг смт Козлів 3 059,8 2 085,1 0,0
19511000000 Бюджет отг с. Колиндяни 3 050,9 4 570,5 0,0
19512000000 Бюджет отг с. Колодне 1 843,6 1 629,8 0,0
19513000000 Бюджет отг смт Коропець 3 150,1 4 507,8 0,0
19514000000 Бюджет отг с. Лопушне 1 517,1 1 821,0 0,0
19515000000 Бюджет отг смт Мельниця-Подільська 10 677,8 16 346,8 0,0
19516000000 Бюджет отг смт Микулинці 5 240,5 4 397,6 0,0
19517000000 Бюджет отг с. Нове Село 2 423,9 2 566,5 0,0
19518000000 Бюджет отг с. Озерна 4 205,3 5 449,3 0,0
19519000000 Бюджет отг с. Озеряни 1 771,0 2 067,9 0,0
19520000000 Бюджет отг смт Підволочиськ 13 029,8 3 888,1 0,0
19521000000 Бюджет отг м. Почаїв 6 188,9 7 407,2 0,0
19522000000 Бюджет отг смт Скала-Подільська 6 389,2 7 593,8 0,0
19523000000 Бюджет отг м. Скалат 9 382,5 6 860,7 0,0
19524000000 Бюджет отг с. Скорики 2 650,9 0,0 0,0
19525000000 Бюджет отг м. Теребовля 19 940,3 13 772,3 0,0
19526000000 Бюджет отг м. Шумськ 13 983,0 14 398,7 0,0
19527000000 Бюджет отг м. Борщів 11 931,2 6 479,0 0,0
19528000000 Бюджет отг смт Вишнівець 5 445,0 7 075,9 0,0
19529000000 Бюджет отг смт Гримайлів 1 848,2 67,8 0,0
19530000000 Бюджет отг смт Залізці 4 341,9 5 473,9 0,0
19531000000 Бюджет отг с. Більче-Золоте 2 530,3 2 935,1 0,0
19532000000 Бюджет отг с. Борсуки 2 992,1 2 633,6 0,0
19533000000 Бюджет отг с. Великі Дедеркали 2 519,4 0,0 0,0
19534000000 Бюджет отг с. Коцюбинці 1 584,0 2 359,5 0,0
19535000000 Бюджет отг с. Трибухівці 3 526,0 3 482,6 0,0
19536000000 Бюджет отг с. Чернихівці 1 461,5 1 476,3 0,0
19537000000 Бюджет отг с. Саранчуки 1 705,1 1 606,6 0,0
19538000000 Бюджет отг м. Ланівці 8 393,8 4 784,1 0,0
19539000000 Бюджет отг м. Хоростків 9 417,1 9 003,7 0,0
19540000000 Бюджет отг м. Зборів 10 676,4 4 532,6 0,0
19541000000 Бюджет отг с. Дорогичівка 1 771,4 2 831,0 0,0
19542000000 Бюджет отг смт Товсте 2 632,2 1 687,8 0,0
20100000000 Обласний бюджет Харківської області 1 961 093,6 34 352,6 0,0
20201100000 Бюджет м. Харків 1 056 735,4 0,0 302 857,4
20202100000 Бюджет м. Ізюм 36 301,4 35 250,8 0,0
20203100000 Бюджет м. Куп’янськ 41 188,3 0,0 0,0
20204100000 Бюджет м. Лозова 54 070,4 0,0 0,0
20205100000 Бюджет м. Люботин 17 768,8 7 823,9 0,0
20206100000 Бюджет м. Первомайський 22 031,8 16 420,5 0,0
20207100000 Бюджет м. Чугуїв 24 026,4 0,0 12 818,5
20301200000 Районний бюджет Балаклійського р-ну 54 348,5 0,0 8 904,1
20302200000 Районний бюджет Барвінківського р-ну 14 473,1 4 411,8 0,0
20303200000 Районний бюджет Близнюківського р-ну 12 588,0 2 910,0 0,0
20304200000 Районний бюджет Богодухівського р-ну 25 896,5 577,2 0,0
20305200000 Районний бюджет Борівського р-ну 11 244,6 6 049,7 0,0
20306200000 Районний бюджет Валківського р-ну 21 391,8 4 974,6 0,0
20307200000 Районний бюджет Великобурлуцького р-ну 9 961,0 0,0 0,0
20308200000 Районний бюджет Вовчанського р-ну 25 720,2 5 294,5 0,0
20309200000 Районний бюджет Дворічанського р-ну 11 747,1 1 010,7 0,0
20310200000 Районний бюджет Дергачівського р-ну 54 258,0 6 486,3 0,0
20311200000 Районний бюджет Зачепилівського р-ну 3 526,1 1 880,3 0,0
20312200000 Районний бюджет Зміївського р-ну 48 456,2 21 362,2 0,0
20313200000 Районний бюджет Золочівського р-ну 435,4 162,0 0,0
20314200000 Районний бюджет Ізюмського р-ну 7 523,7 2 270,7 0,0
20315200000 Районний бюджет Кегичівського р-ну 13 768,7 0,0 0,0
20317200000 Районний бюджет Красноградського р-ну 25 312,5 0,0 0,0
20318200000 Районний бюджет Краснокутського р-ну 18 741,7 1 457,1 0,0
20319200000 Районний бюджет Куп’янського р-ну 16 700,5 12 965,7 0,0
20320200000 Районний бюджет Лозівського р-ну 13 608,0 10 970,0 0,0
20321200000 Районний бюджет Нововодолазького р-ну 6 621,0 850,2 0,0
20322200000 Районний бюджет Первомайського р-ну 10 694,0 0,0 0,0
20323200000 Районний бюджет Печенізького р-ну 6 778,6 3 518,5 0,0
20324200000 Районний бюджет Сахновщинського р-ну 13 974,9 3 894,3 0,0
20325200000 Районний бюджет Харківського р-ну 68 956,9 45 491,8 0,0
20326200000 Районний бюджет Чугуївського р-ну 17 441,0 17 170,9 0,0
20327200000 Районний бюджет Шевченківського р-ну 13 626,5 0,0 0,0
20501000000 Бюджет отг смт Старий Салтів 5 365,2 1 977,9 0,0
20502000000 Бюджет отг м. Мерефа 16 921,8 8 000,8 0,0
20503000000 Бюджет отг смт Чкаловське 8 371,2 4 989,8 0,0
20504000000 Бюджет отг смт Рогань 9 287,8 0,0 3 907,8
20505000000 Бюджет отг смт Нова Водолага 11 145,9 0,0 0,0
20506000000 Бюджет отг смт Мала Данилівка 9 137,2 9 395,0 0,0
20507000000 Бюджет отг смт Зачепилівка 6 543,2 579,8 0,0
20508000000 Бюджет отг смт Золочів 17 245,4 4 098,2 0,0
20509000000 Бюджет отг с. Оскіл 3 958,1 5 741,6 0,0
20510000000 Бюджет отг смт Коломак 4 756,0 0,0 357,6
20511000000 Бюджет отг с. Наталине 4 268,8 0,0 21 027,1
20512000000 Бюджет отг смт Малинівка 5 656,1 680,5 0,0
20513000000 Бюджет отг смт Великий Бурлук 4 793,0 0,0 0,0
20514000000 Бюджет отг смт Пісочин 17 837,2 17 913,0 0,0
20515000000 Бюджет отг с. Старовірівка 3 940,9 3 141,5 0,0
20516000000 Бюджет отг с. Циркуни 6 014,3 6 040,2 0,0
21100000000 Обласний бюджет Херсонської областi 757 517,1 87 236,6 0,0
21201100000 Бюджет м. Херсон 242 331,0 0,0 9 721,1
21202100000 Бюджет м. Каховка 26 965,1 0,0 0,0
21203100000 Бюджет м. Нова Каховка 49 518,0 10 103,5 0,0
21204100000 Бюджет м. Гола Пристань 10 634,3 0,0 0,0
21301200000 Районний бюджет Бериславського р-ну 28 084,0 24 491,2 0,0
21302200000 Районний бюджет Бiлозерського р-ну 27 376,9 21 534,7 0,0
21303200000 Районний бюджет Великолепетиського р-ну 10 901,7 1 833,4 0,0
21304200000 Районний бюджет Великоолександрiвського р-ну 14 238,1 10 378,5 0,0
21305200000 Районний бюджет Верхньорогачицького р-ну 7 806,0 8 002,6 0,0
21306200000 Районний бюджет Високопiльського р-ну 3 530,4 3 727,2 0,0
21307200000 Районний бюджет Генiчеського р-ну 39 244,3 31 489,1 0,0
21308200000 Районний бюджет Голопристанського р-ну 18 248,8 23 363,2 0,0
21310200000 Районний бюджет Iванiвського р-ну 2 871,6 1 314,7 0,0
21311200000 Районний бюджет Каланчацького р-ну 1 455,4 1 120,3 0,0
21312200000 Районний бюджет Каховського р-ну 10 073,7 8 136,8 0,0
21313200000 Районний бюджет Нижньосiрогозького р-ну 10 394,2 5 297,1 0,0
21314200000 Районний бюджет Нововоронцовського р-ну 13 897,6 13 274,4 0,0
21315200000 Районний бюджет Новотроїцького р-ну 23 558,4 8 717,7 0,0
21316200000 Районний бюджет Скадовського р-ну 31 355,5 31 270,6 0,0
21317200000 Районний бюджет Олешківського р-ну 30 400,0 28 088,9 0,0
21318200000 Районний бюджет Чаплинського р-ну 1 686,4 93,9 0,0
21501000000 Бюджет отг с. Кочубеївка 2 053,7 1 864,8 0,0
21502000000 Бюджет отг смт Асканія-Нова 3 688,4 3 832,2 0,0
21503000000 Бюджет отг смт Каланчак 10 188,5 3 317,1 0,0
21504000000 Бюджет отг смт Мирне 2 608,4 240,4 0,0
21505000000 Бюджет отг смт Чаплинка 10 606,2 3 292,8 0,0
21506000000 Бюджет отг с-ще Зелений Під 2 954,8 181,8 0,0
21507000000 Бюджет отг с. Великі Копані 4 660,6 7 259,0 0,0
21508000000 Бюджет отг с. Гладківка 3 394,4 4 936,5 0,0
21509000000 Бюджет отг с. Григорівка 3 264,8 2 736,0 0,0
21510000000 Бюджет отг с. Музиківка 2 501,5 0,0 0,0
21511000000 Бюджет отг с. Тавричанка 2 891,1 0,0 2 287,5
21512000000 Бюджет отг с. Хрестівка 3 656,8 1 025,1 0,0
21513000000 Бюджет отг с. Виноградове 8 160,4 13 702,3 0,0
21514000000 Бюджет отг смт Горностаївка 8 151,9 5 445,5 0,0
21515000000 Бюджет отг с. Станіслав 5 099,7 7 817,2 0,0
21516000000 Бюджет отг смт Білозерка 8 629,9 6 522,2 0,0
21517000000 Бюджет отг с. Борозенське 2 549,9 155,5 0,0
21518000000 Бюджет отг смт Високопілля 4 222,5 1 537,1 0,0
21519000000 Бюджет отг с. Бехтери 2 690,6 2 073,5 0,0
21520000000 Бюджет отг с. Чулаківка 2 567,3 2 728,0 0,0
21521000000 Бюджет отг с. Костянтинівка 2 662,3 15,0 0,0
21522000000 Бюджет отг смт Іванівка 6 194,7 1 815,4 0,0
21523000000 Бюджет отг с-ще Ювілейне 3 829,4 4 319,9 0,0
21524000000 Бюджет отг смт Любимівка 7 099,0 2 887,0 0,0
21525000000 Бюджет отг с. Долматівка 3 091,5 4 461,4 0,0
21526000000 Бюджет отг с. Роздольне 2 192,3 2 454,0 0,0
21527000000 Бюджет отг с-ще Новорайськ 3 169,0 2 004,1 0,0
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 944 053,2 52 959,9 0,0
22201100000 Бюджет м. Хмельницький 192 216,5 0,0 52 623,6
22202100000 Бюджет м. Кам’янець-Подільський 71 718,3 10 970,4 0,0
22203100000 Бюджет м. Нетішин 26 033,6 0,0 28 891,1
22204100000 Бюджет м. Славута 25 608,3 6 985,0 0,0
22205100000 Бюджет м. Старокостянтинів 25 003,3 0,0 1 543,1
22206100000 Бюджет м. Шепетівка 30 478,8 0,0 0,0
22301200000 Районний бюджет Білогірського р-ну 9 815,0 9 733,5 0,0
22302200000 Районний бюджет Віньковецького р-ну 16 509,5 9 009,9 0,0
22303200000 Районний бюджет Волочиського р-ну 3 060,5 0,0 0,0
22304200000 Районний бюджет Городоцького р-ну 5 201,7 3 485,5 0,0
22305200000 Районний бюджет Деражнянського р-ну 18 555,9 13 576,6 0,0
22307200000 Районний бюджет Ізяславського р-ну 29 420,6 14 704,8 0,0
22308200000 Районний бюджет Кам’янець-Подільського р-ну 17 252,6 17 879,3 0,0
22309200000 Районний бюджет Красилівського р-ну 14 436,4 8 256,5 0,0
22311200000 Районний бюджет Новоушицького р-ну 1 795,4 2 012,7 0,0
22312200000 Районний бюджет Полонського р-ну 239,3 18,7 0,0
22313200000 Районний бюджет Славутського р-ну 7 814,2 3 961,1 0,0
22314200000 Районний бюджет Старокостянтинівського р-ну 19 452,3 2 680,1 0,0
22316200000 Районний бюджет Теофіпольського р-ну 17 961,7 4 669,7 0,0
22317200000 Районний бюджет Хмельницького р-ну 7 985,1 2 127,8 0,0
22318200000 Районний бюджет Чемеровецького р-ну 10 286,0 7 688,7 0,0
22319200000 Районний бюджет Шепетівського р-ну 4 968,5 1 708,4 0,0
22320200000 Районний бюджет Ярмолинецького р-ну 16 200,5 1 551,6 0,0
22501000000 Бюджет отг с. Берездів 5 945,0 5 664,0 0,0
22502000000 Бюджет отг смт Війтівці 5 189,1 4 038,4 0,0
22503000000 Бюджет отг м. Волочиськ 22 098,4 0,0 0,0
22504000000 Бюджет отг с. Ганнопіль 4 333,7 5 055,3 0,0
22505000000 Бюджет отг с. Гвардійське 5 214,2 4 254,1 0,0
22506000000 Бюджет отг с. Гуменці 8 349,6 0,0 2 820,9
22507000000 Бюджет отг м. Дунаївці 25 429,8 18 416,8 0,0
22508000000 Бюджет отг смт Дунаївці 7 163,5 6 763,8 0,0
22509000000 Бюджет отг с. Китайгород 2 983,0 4 493,1 0,0
22510000000 Бюджет отг с. Колибаївка 3 213,0 4 736,2 0,0
22511000000 Бюджет отг смт Летичів 13 426,1 5 548,8 0,0
22512000000 Бюджет отг с. Лісові Гринівці 5 273,5 3 038,3 0,0
22513000000 Бюджет отг с. Маків 4 774,8 5 827,7 0,0
22514000000 Бюджет отг смт Меджибіж 5 475,2 0,0 818,8
22515000000 Бюджет отг смт Наркевичі 4 302,6 577,2 0,0
22516000000 Бюджет отг смт Нова Ушиця 17 706,0 10 945,4 0,0
22517000000 Бюджет отг м. Полонне 22 459,6 17 433,0 0,0
22518000000 Бюджет отг смт Понінка 5 517,7 3 472,4 0,0
22519000000 Бюджет отг с. Розсоша 3 411,5 0,0 1 737,9
22520000000 Бюджет отг смт Сатанів 5 393,2 3 236,7 0,0
22521000000 Бюджет отг смт Стара Синява 13 697,8 6 747,5 0,0
22522000000 Бюджет отг смт Чорний Острів 8 566,5 7 482,3 0,0
22523000000 Бюджет отг смт Чемерівці 15 367,3 3 190,4 0,0
22524000000 Бюджет отг с. Гуків 1 940,7 1 312,1 0,0
22525000000 Бюджет отг с. Ленківці 4 465,4 2 184,6 0,0
22526000000 Бюджет отг с. Судилків 8 828,0 10 519,6 0,0
22527000000 Бюджет отг м. Городок 21 899,8 14 874,1 0,0
22528000000 Бюджет отг с. Слобідка-Кульчієвецька 4 795,6 1 573,3 0,0
22529000000 Бюджет отг смт Антоніни 4 245,6 3 141,4 0,0
22530000000 Бюджет отг м. Красилів 16 075,8 0,0 2 193,0
22531000000 Бюджет отг с. Олешин 2 967,6 2 656,6 0,0
22532000000 Бюджет отг с. Солобківці 2 779,5 203,3 0,0
22533000000 Бюджет отг смт Гриців 4 839,5 1 312,9 0,0
22534000000 Бюджет отг смт Вовковинці 2 767,2 3 473,8 0,0
22535000000 Бюджет отг смт Смотрич 4 412,6 3 751,8 0,0
22536000000 Бюджет отг с. Жванець 3 651,3 2 515,1 0,0
22537000000 Бюджет отг смт Стара Ушиця 4 092,3 5 873,3 0,0
22538000000 Бюджет отг с. Крупець 1 691,1 0,0 1 403,5
22539000000 Бюджет отг с. Баламутівка 1 315,9 822,2 0,0
22540000000 Бюджет отг смт Білогір’я 7 922,3 1 188,1 0,0
22541000000 Бюджет отг с. Шаровечка 2 942,4 1 160,6 0,0
23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 923 275,2 36 940,6 0,0
23201100000 Бюджет м. Черкаси 204 458,3 0,0 67 940,0
23202100000 Бюджет м. Ватутіне 13 064,2 12 946,6 0,0
23203100000 Бюджет м. Золотоноша 21 059,9 0,0 0,0
23204100000 Бюджет м. Канів 17 923,3 0,0 711,4
23205100000 Бюджет м. Сміла 49 661,7 5 433,8 0,0
23206100000 Бюджет м. Умань 61 085,5 12 837,8 0,0
23301200000 Районний бюджет Городищенського р-ну 23 520,6 14 698,8 0,0
23302200000 Районний бюджет Драбівського р-ну 22 738,2 1 514,3 0,0
23303200000 Районний бюджет Жашківськогор-ну 10 360,5 1 959,1 0,0
23304200000 Районний бюджет Звенигородського р-ну 29 836,5 10 880,4 0,0
23305200000 Районний бюджет Золотоніського р-ну 27 420,5 0,0 0,0
23306200000 Районний бюджет Кам’янського р-ну 7 064,3 2 622,2 0,0
23307200000 Районний бюджет Канівського р-ну 7 662,2 677,5 0,0
23308200000 Районний бюджет Катеринопільського р-ну 9 874,9 1 162,2 0,0
23309200000 Районний бюджет Корсунь-Шевченківського р-ну 13 998,4 0,0 0,0
23310200000 Районний бюджет Лисянського р-ну 15 704,8 3 133,1 0,0
23311200000 Районний бюджет Маньківського р-ну 14 099,3 0,0 0,0
23312200000 Районний бюджет Монастирищенського р-ну 24 296,0 12 719,3 0,0
23313200000 Районний бюджет Смілянського р-ну 19 381,4 11 589,6 0,0
23314200000 Районний бюджет Тальнівського р-ну 12 088,9 0,0 0,0
23315200000 Районний бюджет Уманського р-ну 24 705,0 5 591,2 0,0
23316200000 Районний бюджет Христинівського р-ну 23 386,3 0,0 0,0
23317200000 Районний бюджет Черкаського р-ну 40 884,4 27 800,9 0,0
23318200000 Районний бюджет Чигиринського р-ну 18 390,9 3 396,0 0,0
23319200000 Районний бюджет Чорнобаївського р-ну 24 124,9 0,0 0,0
23320200000 Районний бюджет Шполянського р-ну 13 846,7 5 416,7 0,0
23501000000 Бюджет отг с. Білозір’я 6 058,2 5 759,6 0,0
23502000000 Бюджет отг смт Єрки 3 389,0 0,0 2 322,2
23503000000 Бюджет отг с. Мокра Калигірка 2 840,4 648,7 0,0
23504000000 Бюджет отг м. Тальне 10 690,2 0,0 0,0
23505000000 Бюджет отг смт Стеблів 4 674,8 0,0 323,4
23506000000 Бюджет отг с. Набутів 4 557,9 632,8 0,0
23507000000 Бюджет отг с. Селище 1 577,1 0,0 12 558,9
23508000000 Бюджет отг с. Ротмістрівка 2 663,9 2 338,4 0,0
23509000000 Бюджет отг м. Шпола 12 471,6 1 967,3 0,0
23510000000 Бюджет отг с. Степанці 3 728,1 0,0 19 083,8
23511000000 Бюджет отг с. Мліїв 3 858,3 4 124,3 0,0
23512000000 Бюджет отг с. Бузівка 1 398,4 1 328,4 0,0
23513000000 Бюджет отг с. Соколівка 1 857,4 708,6 0,0
23514000000 Бюджет отг м. Жашків 11 307,3 0,0 0,0
23515000000 Бюджет отг м. Кам’янка 9 217,3 0,0 0,0
23516000000 Бюджет отг с. Ліпляве 1 916,8 0,0 0,0
23517000000 Бюджет отг с. Карашина 2 741,5 2 226,0 0,0
23518000000 Бюджет отг с. Моринці 1 286,9 0,0 47,5
23519000000 Бюджет отг с. Іваньки 2 498,6 1 230,9 0,0
23520000000 Бюджет отг с. Паланка 4 845,2 0,0 4 106,7
23521000000 Бюджет отг с. Степанки 4 097,8 569,5 0,0
23522000000 Бюджет отг с. Іркліїв 3 582,9 2 239,1 0,0
23523000000 Бюджет отг с. Матусів 2 760,0 2 655,6 0,0
23524000000 Бюджет отг с. Зорівка 1 605,6 0,0 1 314,8
23525000000 Бюджет отг с. Михайлівка 2 365,2 338,5 0,0
23526000000 Бюджет отг смт Буки 1 888,6 39,0 0,0
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 638 404,7 163 048,4 0,0
24201100000 Бюджет м. Чернівці 189 603,8 0,0 5 872,6
24202100000 Бюджет м. Новодністровськ 7 764,6 0,0 0,0
24301200000 Районний бюджет Вижницького р-ну 17 677,6 24 287,2 0,0
24302200000 Районний бюджет Герцаївського р-ну 9 932,5 17 698,8 0,0
24303200000 Районний бюджет Глибоцького р-ну 31 959,3 55 734,5 0,0
24304200000 Районний бюджет Заставнівського р-ну 15 798,3 26 010,2 0,0
24305200000 Районний бюджет Кельменецького р-ну 27 217,0 33 963,0 0,0
24306200000 Районний бюджет Кіцманського р-ну 32 744,1 51 828,5 0,0
24307200000 Районний бюджет Новоселицького р-ну 23 042,8 40 659,7 0,0
24308200000 Районний бюджет Путильського р-ну 11 109,4 8 602,4 0,0
24309200000 Районний бюджет Сокирянського р-ну 18 065,8 21 109,8 0,0
24310200000 Районний бюджет Сторожинецького р-ну 16 453,6 30 796,2 0,0
24311200000 Районний бюджет Хотинського р-ну 27 433,8 38 176,6 0,0
24501000000 Бюджет отг с. Вашківці 3 266,2 4 641,7 0,0
24502000000 Бюджет отг с. Великий Кучурів 8 922,9 16 036,7 0,0
24503000000 Бюджет отг с. Волока 4 019,5 6 233,1 0,0
24504000000 Бюджет отг смт Глибока 8 638,0 2 724,1 0,0
24505000000 Бюджет отг с. Клішківці 4 727,2 7 333,1 0,0
24506000000 Бюджет отг с. Мамалига 8 045,2 11 494,7 0,0
24507000000 Бюджет отг с. Недобоївці 4 691,0 7 677,6 0,0
24508000000 Бюджет отг с. Рукшин 4 506,3 8 028,3 0,0
24509000000 Бюджет отг м. Сокиряни 7 409,9 4 423,7 0,0
24510000000 Бюджет отг с. Усть-Путила 1 441,3 1 811,4 0,0
24511000000 Бюджет отг м. Вашківці 7 607,1 12 098,2 0,0
24512000000 Бюджет отг м. Вижниця 11 208,6 10 111,6 0,0
24513000000 Бюджет отг м. Сторожинець 24 862,4 27 537,2 0,0
24514000000 Бюджет отг смт Красноїльськ 7 144,4 12 690,2 0,0
24515000000 Бюджет отг с. Тереблече 3 480,9 4 913,6 0,0
24516000000 Бюджет отг с. Чудей 7 400,2 13 395,3 0,0
24517000000 Бюджет отг с. Конятин 3 101,8 5 284,2 0,0
24518000000 Бюджет отг с. Селятин 3 048,3 3 156,1 0,0
24519000000 Бюджет отг с. Остриця 7 503,1 11 917,4 0,0
24520000000 Бюджет отг с. Мамаївці 6 903,7 8 704,2 0,0
24521000000 Бюджет отг м. Кіцмань 6 023,8 0,0 0,0
24522000000 Бюджет отг с. Магала 6 441,8 10 885,5 0,0
24523000000 Бюджет отг с. Вікно 2 145,7 3 301,2 0,0
24524000000 Бюджет отг с. Юрківці 6 307,3 10 538,3 0,0
24525000000 Бюджет отг смт Кострижівка 2 939,9 3 859,4 0,0
24526000000 Бюджет отг м. Новоселиця 14 122,8 13 042,0 0,0
24527000000 Бюджет отг м. Герца 4 119,8 1 994,8 0,0
24528000000 Бюджет отг м. Заставна 5 580,3 635,2 0,0
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 772 660,1 40 046,9 0,0
25201100000 Бюджет м. Чернігів 211 232,5 0,0 20 403,3
25202100000 Бюджет м. Ніжин 51 217,5 13 405,7 0,0
25203100000 Бюджет м. Прилуки 41 278,2 0,0 4 424,6
25204100000 Бюджет м. Новгород-Сіверський 10 089,8 0,0 0,0
25301200000 Районний бюджет Бахмацького р-ну 27 586,3 0,0 0,0
25302200000 Районний бюджет Бобровицького р-ну 853,2 0,0 0,0
25303200000 Районний бюджет Борзнянського р-ну 13 496,1 5 810,6 0,0
25304200000 Районний бюджет Варвинського р-ну 4 926,0 0,0 0,0
25305200000 Районний бюджет Городнянського р-ну 4 377,8 3 347,0 0,0
25306200000 Районний бюджет Ічнянського р-ну 1 492,1 0,0 2 155,4
25307200000 Районний бюджет Козелецького р-ну 6 199,1 5 341,3 0,0
25308200000 Районний бюджет Коропського р-ну 4 796,8 5 564,0 0,0
25309200000 Районний бюджет Корюківського р-ну 3 179,9 3 746,4 0,0
25311200000 Районний бюджет Менського р-ну 7 301,2 9 215,2 0,0
25312200000 Районний бюджет Ніжинського р-ну 11 854,3 11 736,8 0,0
25313200000 Районний бюджет Новгород-Сіверського р-ну 8 780,2 6 891,7 0,0
25314200000 Районний бюджет Носівського р-ну 2 133,4 0,0 52,0
25315200000 Районний бюджет Прилуцького р-ну 18 915,4 523,9 0,0
25316200000 Районний бюджет Ріпкинського р-ну 16 204,3 6 872,7 0,0
25317200000 Районний бюджет Семенівського р-ну 1 657,6 1 926,1 0,0
25318200000 Районний бюджет Сосницького р-ну 5 199,3 8 048,8 0,0
25319200000 Районний бюджет Срібнянського р-ну 331,1 235,1 0,0
25320200000 Районний бюджет Талалаївського р-ну 3 475,8 0,0 0,0
25321200000 Районний бюджет Чернігівського р-ну 21 867,0 15 716,9 0,0
25501000000 Бюджет отг с. Вертіївка 2 758,3 0,0 0,0
25502000000 Бюджет отг смт Десна 6 474,0 0,0 10 800,6
25503000000 Бюджет отг с. Кіпті 2 270,0 1 526,3 0,0
25504000000 Бюджет отг с. Макіївка 1 063,3 498,1 0,0
25505000000 Бюджет отг смт Парафіївка 3 863,9 0,0 462,3
25506000000 Бюджет отг м. Батурин 2 877,4 0,0 0,0
25507000000 Бюджет отг м. Корюківка 11 624,7 0,0 3 305,2
25508000000 Бюджет отг м. Носівка 13 524,4 6 499,5 0,0
25509000000 Бюджет отг м. Остер 5 246,2 4 614,8 0,0
25510000000 Бюджет отг м. Сновськ 15 784,0 7 620,1 0,0
25511000000 Бюджет отг смт Гончарівське 3 303,6 0,0 8 659,9
25512000000 Бюджет отг смт Короп 10 942,0 6 390,0 0,0
25513000000 Бюджет отг смт Лосинівка 4 559,8 3 850,3 0,0
25514000000 Бюджет отг смт Михайло-Коцюбинське 5 863,8 0,0 0,0
25515000000 Бюджет отг с. Іванівка 3 860,7 5 140,9 0,0
25516000000 Бюджет отг с. Мрин 2 992,6 0,0 0,0
25517000000 Бюджет отг м. Мена 16 971,1 7 248,3 0,0
25518000000 Бюджет отг смт Козелець 10 443,3 0,0 0,0
25519000000 Бюджет отг с. Комарівка 2 969,3 0,0 0,0
25520000000 Бюджет отг с. Нова Басань 3 614,0 0,0 857,5
25521000000 Бюджет отг м. Бобровиця 17 887,8 0,0 0,0
25522000000 Бюджет отг с. Плиски 2 016,0 1 107,0 0,0
25523000000 Бюджет отг с. Тупичів 1 741,2 1 926,1 0,0
25524000000 Бюджет отг м. Ічня 15 794,2 0,0 0,0
25525000000 Бюджет отг смт Куликівка 11 027,8 3 199,4 0,0
25526000000 Бюджет отг смт Мала Дівиця 3 279,0 1 180,8 0,0
25527000000 Бюджет отг смт Любеч 2 585,8 1 279,6 0,0
25528000000 Бюджет отг м. Семенівка 9 941,3 2 723,1 0,0
25529000000 Бюджет отг смт Сосниця 7 348,3 2 189,3 0,0
25530000000 Бюджет отг смт Срібне 7 220,9 0,0 2 657,1
25531000000 Бюджет отг смт Талалаївка 5 202,9 0,0 0,0
25532000000 Бюджет отг смт Холми 3 312,7 1 677,6 0,0
25533000000 Бюджет отг смт Олишівка 1 983,4 0,0 231,0
25534000000 Бюджет отг с. Високе 3 253,1 2 745,1 0,0
25535000000 Бюджет отг смт Варва 5 934,9 0,0 11 817,9
25536000000 Бюджет отг м. Городня 12 927,0 6 660,1 0,0
25537000000 Бюджет отг смт Линовиця 2 565,4 0,0 407,4
26000000000 Бюджет м. Київ 4 126 674,0 0,0 0,0
ВСЬОГО 55 502 068,3 10 347 025,8 6 791 941,9

 

Витяг з додатку №7

до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Міжбюджетні трансферти
з державного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік (інші дотації та субвенції)

тис. грн.

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Стабілізаційна дотація Додаткова дотація з державного бюджету на: Субвенції з державного бюджету
Субвенція загального фонду на: Субвенція спеціального фонду на:
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я придбання ангіографічного обладнання відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»
02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 642 427,1 10 195,1 773,7 5 627,4 59 120,5 26 416,1
02201100000 Бюджет м. Вінниця 244 298,4
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 576 902,9 11 538,5 6 718,6 509,9 3 708,5 38 091,5 223 632,7
04100000000 Обласний бюджет Дніпропетровської області 869 198,5 11 538,4 20 904,8 1 586,5 11 538,8 40 272,0 449 628,3
04201100000 Бюджет м. Днiпро
04204100000 Бюджет м. Жовтi Води
04210100000 Бюджет м. Павлоград
04311200000 Районний бюджет Павлоградського р-ну
05100000000 Обласний бюджет Донецької області 645 735,6 12 490,5 947,9 6 894,4 29 748,5
05220100000 Бюджет м. Маріуполь
06100000000 Обласний бюджет Житомирської області 577 415,3 11 538,5 7 965,8 604,5 4 396,9 38 766,1
07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 655 156,1 8 140,0 617,7 4 493,0 60 901,4 705,0
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 603 013,9 11 538,4 11 148,5 846,1 6 153,7 30 093,6 279,2
08201100000 Бюджет м. Запоріжжя
09100000000 Обласний бюджет Івано-Франківської області 674 269,3 11 538,5 8 912,1 676,3 4 919,2 59 263,7
10100000000 Обласний бюджет Київської області 563 095,3 11 538,4 11 349,8 861,3 6 264,8 51 097,2
10209100000 Бюджет м. Славутич
11100000000 Обласний бюджет Кіровоградської області 499 705,7 6 186,7 469,5 3 414,9 27 137,1
12100000000 Обласний бюджет Луганської області 468 280,8 11 538,5 4 480,0 340,0 2 472,8 21 749,6
13100000000 Обласний бюджет Львівської області 820 413,4 11 538,4 16 366,0 1 242,0 9 033,5 75 870,8 243,0
14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 534 570,9 11 538,5 7 384,1 560,4 4 075,8 27 783,8
15100000000 Обласний бюджет Одеської області 782 277,5 15 418,0 1 170,1 8 510,2 60 556,7
16100000000 Обласний бюджет Полтавської області 509 575,4 11 538,4 9 147,2 694,2 5 049,0 41 096,7 421 374,0
17100000000 Обласний бюджет Рівненської області 609 218,3 7 509,1 569,9 4 144,8 46 846,2 181 583,3
18100000000 Обласний бюджет Сумської області 529 916,7 7 079,8 537,3 3 907,8 26 130,3
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 610 646,1 6 808,2 516,7 3 757,9 44 531,1
20100000000 Обласний бюджет Харківської області 832 229,1 11 538,5 17 429,6 1 322,7 9 620,6 39 530,8
20201100000 Бюджет м. Харків
20325200000 Районний бюджет Харківського р-ну
21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 584 771,9 11 538,5 6 773,7 514,1 3 738,9 31 161,6
22100000000 Обласний бюджет Хмельницької області 597 590,3 11 538,5 8 245,1 625,7 4 551,1 42 363,4
23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 568 774,3 7 895,5 599,2 4 358,1 40 743,3
24100000000 Обласний бюджет Чернівецької області 612 053,1 5 866,2 445,2 3 237,9 39 665,1
25100000000 Обласний бюджет Чернігівської області 532 762,5 6 599,7 500,9 3 642,8 27 479,0
25201100000 Бюджет м. Чернігів
26000000000 Бюджет м. Київ 18 985,9 1 440,8 10 479,5
ВСЬОГО 200 000,0 14 900 000,0 150 000,0 250 000,0 18 972,6 137 992,3 922 568,9 1 000 000,0 1 548 160,0

Додаток № 9

до Закону України

«Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2019 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

Назва кредитора та інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок кредиту (позики) Назва валюти, в якій залучається кредит (позика) Загальний обсяг кредиту (позики) (тис. один.) Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету Обсяг залучення кредиту (позики) у 2019 році
(тис. грн.)
Кредитор — Міжнародний банк реконструкції та розвитку:
Проект «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» дол. США 214 729,837 2301610 Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей 150 000,0
2311600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» 1 548 160,0

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління Верховної Ради України на проект Закону України «Про Державний бюджет

України на 2019 рік»

від 19.09.2018 р.

Головне науково-експертне управління, проаналізувавши проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» на відповідність вимогам Конституції України та чинного законодавства України, вважає за доцільне висловити щодо нього такі зауваження.

Загальні зауваження

 1. У законопроекті (зокрема, у ст. ст. 25, 29 пунктах 3-6 «Прикінцевих положень») продовжена багаторічна негативна практика призупинення законом про Державний бюджет України дії чинних актів законодавства, зміни правого регулювання відносин, ніж передбачено ними, що суперечить численним рішенням Конституційного Суду України. Зокрема, до них належать рішення від 9 липня 2007 р. № 6рп/2007, згідно з яким зупинення законом про Державний бюджет України дії інших законів України шляхом внесення змін до інших законів України, встановлення іншого (додаткового) правового регулювання відносин, ніж передбачено законами України, визнано таким, що не відповідає статтям 1, 3, частині другій статті 6, частині другій статті 8, частині другій статті 19, статтям 21, 22, пункту 1 частини другої статті 92, частинам першій, другій, третій статті 95 Конституції України, а також від 22 травня 2008 р. № 10-рп/2008, в якому Конституційний Суд України визначив, що «законом про Держбюджет не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати їх, оскільки з об’єктивних причин це створює протиріччя у законодавстві, і як наслідок – скасування та обмеження прав і свобод людини і громадянина. У разі необхідності зупинення дії законів, внесення до них змін і доповнень, визнання їх нечинними мають використовуватися окремі закони».

Відповідного змісту правова позиція була сформульована в рішенні Конституційного Суду України від 30 листопада 2010 р. № 22-рп/2010, в якому з урахуванням правових позицій, висловлених у рішеннях від 9 липня 2007 р. № 6-рп/2007 та від 22 травня 2008 р. № 10-рп/2008, визнані неконституційними положення Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік», якими внесено зміни та доповнення до ряду законодавчих актів, а також встановлено правове  регулювання  відносин,  що є предметом інших законів України.

 1. Головне управління звертає увагу на те, що проект Державного бюджету України на 2019 рік містить положення, які можуть призвести до порушення параметрів боргової безпеки країни та максимізації боргових ризиків у середньостроковій і довгостроковій перспективі. Йдеться, зокрема, про статті 16, 17, пункти 3, 4 «Прикінцевих положень» проекту. Оскільки також відповідно до п. 231 Розділу VI «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України (далі – БК України) у випадку проведення в Україні антитерористичної операції, введення воєнного стану або надзвичайного стану Кабінету Міністрів України дозволяється не застосовувати норму ч. 2 ст. 18 Кодексу щодо розроблення Плану заходів з приведення загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу до встановлених вимог, то такі ризики тільки посилюються, а відсутність орієнтованого плану дій та чітких заходів може поставити під сумнів визначені урядом пріоритети щодо середньострокового планування бюджетних показників на трирічний період та їх виконання.

Вважаємо також доречним вказати на необхідність оцінки впливу приписів аналогічного змісту, що містяться у законах про Державний бюджет України на попередні роки, на зміну параметрів державного боргу у відповідних часових проміжках.

 1. Положеннями статей 20, 27 проекту передбачається надати право Кабінету Міністрів України здійснювати розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів, на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та місті Києві, резерву коштів освітньої і медичної субвенцій, а також нерозподілених видатків освітньої і медичної субвенцій для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами, перерозподіл таких субвенцій між місцевими бюджетами, а також розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, між місцевими бюджетами. Звертаємо увагу, що відповідно до ч. 6 ст. 108 БК України розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами здійснюється за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
 2. Низка статей проекту, на нашу думку, допускає можливість управління державними видатками «у ручному режимі», без відповідного економічного обґрунтування напрямів та обсягів розподілу бюджетних коштів, що не відповідає вимогам статті 95 Конституції України, згідно з якою виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. Суперечливими, з точки зору дотримання вимог цієї статті є, зокрема, положення статей 21, 24, 25, 26, якими Кабінету Міністрів України надається право здійснювати розподіл бюджетних призначень, передбачених бюджетними програмами: «підтримка реалізації комплексної реформи державного управління» (код 0421060); «здійснення природоохоронних заходів» (код 2401270), «державна підтримка галузі тваринництва» (код 2801540); «державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів» (код 1211120); «електронне урядування та Національна програма інформатизації» (код 0416030).
 3. Певні сумніви викликає реалістичність запропонованого показника планового обсягу надходжень коштів від приватизації державного майна, який відповідно до Додатка «Прогноз показників зведеного, державного та місцевих бюджетів України на 2019 рік» проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» встановлений у розмірі 17,1 млрд. грн., зважаючи на рівень виконання плану надходжень від цього джерела у поточному році. Згідно з Аналітичною довідкою про роботу Фонду державного майна України та хід виконання приватизації державного майна за 6 місяців 2018 року (http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/6-mis-2018_13068.pdf) протягом звітного періоду від продажу державного майна та надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації, до державного бюджету перераховано лише 49,8 млн. грн., що становить лише 0,23% річного планового завдання. Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягали приватизації, надійшло та перераховано до загального фонду державного бюджету лише 3,163 млн. грн.
 4. Звертаємо увагу на те, що в контексті заявленого урядом курсу на запровадження засад середньострокового планування в супровідних документах, доданих до проекту, доцільно було б надати детальну інформацію щодо дотримання бюджетних пріоритетів держави та можливих ризиків, пов’язаних з формуванням середньострокової та довгострокової збалансованості бюджету, включаючи, зокрема, такий її важливий чинник, як зміна податкового законодавства, яка, серед іншого, передбачає високу ймовірність (з огляду на наявність в парламенті відповідного законопроекту) запровадження податку на виведений капітал замість податку на прибуток підприємств, що неминуче супроводжуватиметься значними бюджетними втратами, принаймні, на перших етапах його запровадження.

Щодо прогнозу макроекономічних показників на 2019 рік

Прогноз економічного та соціального розвитку України на 2019-2021 роки, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 р. № 546, розроблено Мінекономрозвитку за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади та інших органів державної влади за трьома сценаріями.

Основою для розрахунку показників проекту державного бюджету на 2019 рік було обрано перший (базовий) сценарій макроекономічного прогнозу, який передбачає зростання реального ВВП на 3 відсотки, збільшення номінального ВВП до 3946,9 млрд. грн., індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на рівні 107,4 відсотка, індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) – 110,1 відсотка. Фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців за сценарієм 1 прогнозується на рівні 1142,7 млрд. грн., середньомісячна заробітна плата ‒ на рівні 10 129 гривень та в реальному вимірі ‒ зростання на 6,9 відсотка. Прибуток прибуткових підприємств прогнозується на рівні 882,1 млрд. гривень. Прогнозується також, що обсяг експорту товарів і послуг збільшиться на 8,3 відсотка та становитиме 63 млрд. дол. США, обсяг імпорту товарів та послуг – на 9,1 відсотка і складе 74,8 млрд. дол. США.

При цьому зазначається, що перший (базовий) сценарій є продовженням сценарію 1 прогнозу, який закладено до державного бюджету 2018 року, основою якого є здійснення реформ, закріплених Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року, Стратегією подолання бідності, Стратегією розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року, Експортною стратегією тощо. Також передбачається збереження дії сприятливих умов на світових ринках.

Цей сценарій передбачає помірну реакцію економіки на впроваджувані реформи. Також, за низкою реформ, з яких на сьогодні не досягнуто у суспільстві консенсусу, насамперед, із земельної та податкової, в цьому сценарії функціонування економіки сформовано за принципом «статус-кво».

Економічне зростання у 2019 році за сценарієм 1 (базовий) забезпечуватиметься, головним чином, за рахунок розширення внутрішнього попиту, як споживчого, так й інвестиційного, що викликає певні сумніви з огляду на прогнозований рівень інфляції.

З огляду на ситуацію, що склалася в Україні, а також у зв’язку з наявністю ряду ризиків, зокрема, пов’язаних з динамікою та рівнем цін на енергоносії, а також дефіцитом енергетичних ресурсів в країні (в тому числі вугілля); посиленням конкуренції на внутрішньому ринку через збільшення імпорту з ЄС; відпливом іноземної валюти з України, вартістю зовнішніх запозичень, можливостями рефінансування зовнішньої заборгованості; характером монетарної політики Національного банку України, що значною мірою визначатиме параметри курсової стабільності, кредитної спроможності банківського сектору, передовсім в сегменті довгострокового інвестиційного кредитування, посиленням трудової міграції тощо, вважаємо, що за таких умов з метою мінімізації ризиків розрахунковою базою для показників державного бюджету на 2019 рік може бути Сценарій 3, який припускає, що розвиток вітчизняної економіки відбуватиметься в умовах гіршої зовнішньоекономічної кон’юнктури та повільнішого зростання основних торгових партнерів України, що послаблюватиме можливості впровадження реформ, в першу чергу, фінансових. За сценарієм 3 прогнозується зростання ВВП у 2019 році – на 1,1 відсотка.

Соціальний блок питань у  проекті бюджету

 1. Звертаємо увагу на те, що Урядом пропонується залишити розмір прожиткового мінімуму у першому півріччі 2019 року на рівні грудня 2018 року. Так, у статті 7 проекту пропонується встановити з 1 січня по 1 липня 2019 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 1853 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років – 1626 гривень, дітей віком від 6 до 18 років – 2027 гривень, працездатних осіб – 1921 гривню, осіб, які втратили працездатність ‒ 1497 гривень.

Також варто зазначити, що запропонований у статті 7 проекту розмір прожиткового мінімуму суттєво відрізняється від його реальних показників – вартісної величини достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. Згідно з офіційною інформацією безпосередньо урядового органу Міністерства соціальної політики України, наданою відповідно до статті 5 Закону України «Про прожитковий мінімум», фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах липня 2018 року у розрахунку на місяць на одну особу становив з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору ‒ 3 745 грн. (без урахування платежів – 3 261 грн.), для дітей віком до 6 років – 3 092 грн., для дітей віком від 6 до 18 років – 3 778 грн., для працездатних осіб з урахуванням суми обов’язкових платежів відповідно до законодавства – 4 200 грн. (без урахуванням платежів  – 3 381 грн.), для осіб, які втратили працездатність, – 2 744 гривні1.

Таким чином, Урядом пропонується закріпити значно нижчий розмір (1853 грн. на 1 січня та 1936 грн. на 1 грудня 2019 року) базового соціального стандарту, ніж обчислений згідно з чинною на сьогодні методикою його показників2, що не враховує знецінення грошових доходів та заощаджень громадян внаслідок високої цінової інфляції, девальвації національної валюти  і зумовить зниження купівельної спроможності населення (й відповідно формування ВВП), погіршення рівня його життя та соціальної захищеності, створить передумови подальшого зубожіння, особливо найбільш уразливих верств населення, зокрема, тих, для кого пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги є основним, зазвичай єдиним, джерелом існування. Слід звернути увагу, що запропонований «прожитковий мінімум» є більш ніж удвічі нижчим за рівень «абсолютної бідності» ‒ фізіологічного мінімуму, необхідного для життя людини,  інструментом для виміру якої виступає міжнародний критерій, запропонований ООН (5 дол. США відповідно до паритету купівельної спроможності (ПКС) на день для країн Центральної й Східної Європи та СНД).

Варто також взяти до уваги, що «споживчий кошик», прийнятий в 2016 році в Україні, оновлено зі значними порушеннями законодавства та без будь-якого наближення до реальності (незаконність нині чинного в Україні «споживчого кошика» підтвердив Київський апеляційний адміністративний суд). А відтак, прожитковий мінімум, що сьогодні розраховується на основі цього кошика (по суті, його вартісна оцінка, базовий соціальний стандарт в країні) є неправомірним.

Такий підхід нівелює конституційні засади функціонування соціальної держави, у якій кожен громадянин України має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло (стаття 48 Конституції України). Це положення Основного Закону випливає із припису статті 25 Загальної декларації прав людини щодо забезпечення високої якості життя на засадах соціальної справедливості, досягнення гідного життєвого рівня. Принагідно звертаємо також увагу на те, що відповідно до вимог абзацу 2 пункту 2 частини 1 статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України повинен вживати заходи щодо підвищення реальних доходів населення та забезпечувати соціальний захист громадян. Заниження соціальних стандартів створює несприятливе середовище для успішного запровадження реформ та зменшення суспільної напруги.

Крім того, у статті 9 проекту закладено суперечливі пропозиції, закріплення яких призведе до неоднозначного розуміння і застосування й, відповідно, порушення прав незахищених верств населення на соціальну допомогу. Так, пропонується установити у 2019 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення: для працездатних осіб ‒ 21 відсоток, для дітей ‒ 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю ‒ 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму. Проте у наступній частині цієї статті передбачається визначити, що «розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2019 році не може бути більше 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї». Таким чином, нівелюється вказане вище право непрацездатних осіб на призначення допомоги у розмірі 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

 1. Підтримуючи пропозицію підвищення мінімальної заробітної плати, водночас, як вже неодноразово наголошувалося Головним управлінням, слід акцентувати увагу на необхідності відновлення міжпосадових співвідношень. Крім того, доцільним було б, використовуючи досвід країн ЄС, установити законодавчу норму обов’язкового коригування основних державних соціальних стандартів і гарантій у сфері доходів відповідно до індексу інфляції у випадку підвищення споживчих цін більш як на 2%.

При визначенні розміру мінімальної заробітної плати також слід враховувати суттєву необхідність пропорційного розподілу надходжень до державного бюджету у напрямку зменшення розриву між мінімальною та максимальною заробітною платою у державних установах, оскільки така різниця сягає подекуди 1:100 (за даними країн Західної Європи ‒ різниця складає 1:4, а у США ‒ 1:5).

 1. Необґрунтованим, на нашу думку, є запропонований у проекті порядок регулювання оплати праці, зокрема, щодо зупинення дії низки норм про визначення посадових окладів судових експертів та поетапного підвищення розміру посадових окладів суддів місцевих, апеляційних та вищих спеціалізованих судів.

Таким, що порушує принцип рівності і є дискримінаційним та потребує додаткового обґрунтування, вважаємо запропоноване «замороження» розмірів посадових окладів, заробітної плати та грошового забезпечення працівників державних органів, які пропонується обчислювати із застосуванням прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 1 січня 2018 року. Це призведе до звуження конституційних прав таких працівників, оскільки їх заробіток не буде підвищений навіть на рівень інфляції.

Крім того, із запровадженням такої пропозиції не зростатимуть й розміри відрахувань до соціальних фондів, в тому числі й до Пенсійного фонду України, який сьогодні знаходиться у досить скрутному фінансовому становищі. Доцільність запровадження такої пропозиції, на нашу думку, слід розглядати не тільки з позиції захисту прав громадян (щодо втрати їх доходів у зв’язку з інфляційними та девальваційними процесами в країні), а й з урахуванням результатів здійснення детального фінансового аналізу впливу реалізації такого рішення (втрат або вигоди) на витрати Державного бюджету та наповнюваність бюджету Пенсійного фонду.

Окремо вважаємо за доцільне зауважити про необхідність відновлення  значення мінімального розміру заробітної плати як вихідного параметру визначення заробітної плати для всіх працівників, оскільки саме мінімальна заробітна плата є ключовим соціальним стандартом у формуванні усієї системи оплати праці, а також державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників (стаття 95 КЗпП, стаття 3 Закону України «Про оплату праці»).

Така вимога випливає з положень Конвенції Міжнародної організації праці № 131 «Про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються»,  ратифікованої Україною 19.10.2005 р., яка зобов’язує створити систему встановлення мінімальної заробітної плати, яка охоплювала б усі групи найманих працівників. І у першій доповіді про застосування цієї Конвенції Україна повинна була перерахувати всі групи найманих працівників, які можуть не бути охопленими виконанням цієї статті, указуючи причини цього, і повідомляти в подальших звітах про стан свого законодавства й практики щодо неохоплених груп (стаття 1).

При цьому у Конвенції визначені фактори, які потрібно враховувати під час визначення рівня мінімальної заробітної плати. Серед них, окрім прожиткового мінімуму, ‒ загальний рівень заробітної плати в країні, виплати з соціального забезпечення та порівняльний життєвий рівень інших соціальних груп (стаття 3).

Зауваження до окремих статей проекту
 1. Положення ст. 4 проекту, за змістом якого Міністерству фінансів України дозволяється вносити зміни до розпису спеціального фонду державного бюджету з метою відображення фактичного надходження у 2019 році кредитів (позик), що «залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2019 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) згідно з додатком № 9 до цього Закону», та витрат за відповідними бюджетними програмами в межах загального обсягу залучення цих кредитів (позик), визначених міжнародними договорами, з коригуванням показників фінансування, видатків та кредитування, встановлених додатками № 2, № 3, № 4 та № 7 до цього Закону, і граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 5 цього Закону, за рішенням Кабінету Міністрів України, не відповідає вимогам статті 95 Конституції України, згідно з якою виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.
 2. У ст. 6 проекту йдеться про надання Кабінетом Міністрів України державних гарантій за таким напрямом, як фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку національної економіки, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств, що, на наш погляд, потребує належного обґрунтування, зважаючи на ємний зміст поняття «конкурентні переваги».
 3. У статті 10 проекту визначено, що до доходів загального фонду Державного бюджету України у частині фінансування на 2019 рік мають надійти «…надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету». Така норма видається дещо декларативною, оскільки у додатках, які є невід’ємною частиною закону про Державний бюджет, відсутній додаток, який містив би виключний перелік зазначених закладів, інформацію про заплановані доходи, які будуть отримані від продажу кожного з них.
 4. У п. 4 ст. 13 проекту до джерел формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2019 рік у частині кредитування віднесено повернення у сумі 6745,1 тис. грн. кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу, із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива. Заважимо, що зазначена сума коштів була спланована до повернення при плануванні держбюджету на 2017 й на 2018 роки. При цьому у супровідних документах не зазначено жодної інформації про суму такого кредиту, плановість його повернення чи причин неповернення, зокрема, у попередніх роках.
 5. У ст. 15 проекту передбачається, що в 2019 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України «Про Національний банк України», перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 45.600.000 тис. гривень. Слід зауважити, що згідно з частиною восьмою ст. 5-1 Закону України «Про Національний банк України» Національний банк не має права перераховувати до Державного бюджету України суму частини прибутку до розподілу більшу, ніж визначена у річній фінансовій звітності, що підтверджена зовнішнім аудитом та затверджена Радою Національного банку України.
 6. У ст. 18 проекту пропонується «дозволити Міністерству оборони України у 2019 році для забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних Сил України продовжити до 31 березня 2019 року у межах відповідних бюджетних асигнувань Міністерства оборони України дію договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2018 році». Виходячи зі змісту цієї норми, законом про Державний бюджет України дозволяється здійснювати певну частину операцій із закупівлі за державні кошти без застосування процедур і вимог, які передбачені законодавством у сфері публічних закупівель. Кріім того, у ч. 2 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що «умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг регулюються виключно цим Законом та/або Законом України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», крім випадків, передбачених цим Законом, і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно норми щодо внесення змін до цього Закону та/або до Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони»».
 7. У ст. 19 проекту пропонується надати право органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку реструктуризувати фактичну заборгованість обсягом до «7544562370 гривень» за ухваленими на користь юридичних осіб рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до семи років, з відстроченням платежів за цією заборгованістю на один рік та відсотковою ставкою 9,3 відсотка річних. Така пропозиція потребує конкретизації. Зокрема, у проекті та поданих до нього документах відсутня інформація про структуру такої заборгованості. Звертаємо також увагу на те, що такі заходи планувалися Урядом й у минулих роках, проте конкретних пояснень щодо стану їх реалізації в супровідних документах не надано.

Крім того, пропозиція щодо надання права Кабінету Міністрів України встановлювати обсяг та порядок видачі фінансових казначейських векселів  не узгоджується з вимогами  п. 1 частини 2 ст. 92 Конституції України, згідно з якими виключно законами України встановлюються порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи.

 1. У ст. 20 проекту, за якою Кабінету Міністрів України передбачається надати право «здійснювати розподіл резерву коштів освітньої субвенції і медичної субвенцій, а також нерозподілених видатків цих субвенцій для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами, а також перерозподіл таких субвенцій між місцевими бюджетами», доцільно уточнити, між якими місцевими бюджетами передбачається здійснювати перерозподіл відповідних субвенцій.
 2. Вважаємо, що положення ст. 22 проекту, якими доручається Кабінету Міністрів України та іншим органам державної влади «забезпечити передачу з державної у комунальну власність відповідних вищих начальних закладів», «виведення визначених навчальних закладів і з складу навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації та створення у встановленому порядку юридичних осіб», не є предметом регулювання закону про Держбюджет України.

Крім того, відповідно до вимог законодавчої техніки доручення Кабінету Міністрів України  повинні розміщуватися не в основному тексті закону, а в його прикінцевих положеннях.

До «Прикінцевих положень» проекту

Не є предметом регулювання закону про Державний бюджет України питання затвердження істотних умов енергосервісного договору (п. 10).

Перший заступник керівника Головного управління С.О. Гудзинський

________________

1http://www.mlsp.gov.ua

2Відповідно до п. 2 частини першої Методики визначення прожиткового мінімуму, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби статистики України 03.02.2017  № 178/147/31, прожитковий мінімум на одну особу та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення, складається з вартісних величин: набору продуктів харчування, достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я; мінімального набору непродовольчих товарів, необхідного для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості; мінімального набору послуг, необхідного для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК

Комітету Верховної Ради України з питань бюджету

від 18.10.2018 р.

Щодо розгляду законопроекту

за реєстр. № 9000 від 15.09.2018 р.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своїх засіданнях 17 і 18 жовтня 2018 року (протокол № 154 і 155) розглянув питання щодо підготовки до першого читання проекту Закону України про Державний бюджет України на 2019 рік (реєстр. № 9000 від 15.09.2018 р.), поданого Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статей 96 і 116 Конституції України, статті 37 Бюджетного кодексу України /далі – Кодекс/, статті 29 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та статті 153 Регламенту Верховної Ради України /далі – Регламент/ Кабінет Міністрів 14 вересня 2018 року подав до Верховної Ради проект закону про Державний бюджет України на 2019 рік (реєстр. № 9000 від 15.09.2018 р.) /далі – законопроект/.

Зважаючи на визначену статтею 154 Регламенту спеціальну процедуру, 21 вересня п.р. на пленарному засіданні Верховної Ради відбулося представлення законопроекту в.о. Міністра фінансів Маркаровою О.С. за участі Прем’єр-міністра Гройсмана В.Б. та інших членів Уряду.

На виконання частини третьої статті 156 Регламенту, пункту 2 частини першої і пункту 2 частини третьої статті 7 Закону України «Про Рахункову палату» Рахункова палата (листом від 26.09.2018 р. № 06-2327) надіслала Комітету Верховної Ради України з питань бюджету /далі – Комітет/ Висновки щодо законопроекту, підготовлені за результатами експертизи законопроекту.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України /далі – ГНЕУ/ надало висновок (лист від 19.09.2018 р. № 16/3-564/9000 (193775)), в якому, зокрема, проаналізовано законопроект та надано зауваження до його окремих положень.

На час розгляду законопроекту до Комітету не надійшли висновки комітетів Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції (щодо проведення антикорупційної експертизи законопроекту) і з питань європейської інтеграції (щодо оцінки відповідності законопроекту міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції).

У Комітеті проаналізовано законопроект, супровідні матеріали до нього, додатково запитувану Комітетом інформацію щодо законопроекту, висновки Рахункової палати і ГНЕУ до законопроекту, інші матеріали (включаючи пропозиції і зауваження щодо законопроекту) та звернуто увагу на таке.

Щодо основних положень і показників законопроекту

При розробці проекту бюджету на 2019 рік враховано прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2019 рік /за першим (базовим) сценарієм, передбаченим у схваленому постановою КМУ від 11.07.2018 р. № 546 Прогнозі/, зокрема: прогноз номінального ВВП становить 3946,9 млрд грн (прогноз на 2018 р. – 3332,3 млрд грн), його реальне зростання – на рівні 3% (прогноз на 2018 р. – 3%), індекс споживчих цін /грудень до грудня попереднього року/107,4% (прогноз на 2018 р. – 109%). Крім того, за інформацією Міністерства фінансів України /далі – Мінфін/ для розрахунку прогнозу бюджетних показників враховано середньорічний прогнозний курс валюти – 28,2 грн/дол. США (факт за 2017 р. – 26,6 грн/дол. США, прогноз на 2018 р. – 29,3 грн/дол. США, офіційний курс в середньому за січень-вересень 2018 р. – 26,95 грн/дол. США) та прогнозний курс на кінець 2019 року – 29,4 грн/дол. США (факт на 31 грудня 2017 р. – 28,07 грн/дол. США, прогноз на 31 грудня 2018 р. – 30,1 грн/дол. США, офіційний курс на 30 вересня 2018 р. – 28,3 грн/дол. США).

Разом з тим, в урядовому проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки /згідно з проектом постанови ВРУ за реєстр. № 8357 від 16.05.2018 р./ були наведені прогнозні макропоказники на 2019 рік відповідно до Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки (за сценарієм 1 (базовим)), схваленого постановою КМУ від 31.05.2017 р. № 411 /із змінами від 01.12.2017 р. № 906/, зокрема: прогноз номінального ВВП становив 3733,9 млрд грн, його реальне зростання – на рівні 3,6%, індекс споживчих цін – 6,5%, середньорічний прогнозний курс валюти – 30,5 грн/дол. США.

За оцінкою Рахункової палати збільшення номінального ВВП порівняно з очікуваним у п.р. на 14,1% є завищеним. Беручи до уваги, що згідно з пояснювальною запискою до законопроекту економічне зростання в наступному році забезпечуватиметься, головним чином, за рахунок розширення внутрішнього споживчого й інвестиційного попиту, Рахункова палата зазначає наявні чинники, що гальмуватимуть такі процеси, зокрема: упродовж п.р. скорочується виробництво товарів споживчого ринку й уповільнюються темпи зростання випуску продукції інвестиційного попиту, а також при суттєвій експортозалежності вітчизняного виробництва негативно впливатиме на економічну динаміку прогнозоване на 2019 рік уповільнення темпів зростання економік країн Єврозони – основних торговельних партнерів України. Рахункова палата також вважає, що значними є ризики неутримання інфляції на прогнозованому рівні (7,4%) з урахуванням відкладених інфляційних очікувань внаслідок випереджаючого зростання цін виробників промислової продукції над споживчими цінами, послаблення офіційного обмінного курсу гривні до долара США, а також прогнозованого на наступний рік випереджального збільшення реальної зарплати порівняно зі зростанням реального ВВП.

ГНЕУ вважає, що за наявності ряду ризиків, зокрема, пов’язаних з: динамікою та рівнем цін на енергоносії, а також дефіцитом енергетичних ресурсів в країні (в т.ч. вугілля); посиленням конкуренції на внутрішньому ринку через збільшення імпорту з ЄС; відпливом іноземної валюти з України, вартістю зовнішніх запозичень, можливостями рефінансування зовнішньої заборгованості; характером монетарної політики Національного банку України, що значною мірою визначатиме параметри курсової стабільності, кредитної спроможності банківського сектору, передовсім в сегменті довгострокового інвестиційного кредитування, посиленням трудової міграції тощо, з метою мінімізації ризиків розрахунковою базою для показників державного бюджету на 2019 рік може бути третій сценарій Прогнозу (за яким у 2019 р. прогнозується зростання ВВП на рівні 1,1%, збільшення номінального ВВП до 3982,9 млрд грн, індекс споживчих цін /грудень до грудня попереднього року/ – 112,4%), який припускає розвиток вітчизняної економіки в умовах гіршої зовнішньоекономічної кон’юнктури та повільнішого зростання основних торгових партнерів України, що послаблюватиме можливості впровадження реформ, в першу чергу, фінансових.

Належить звернути увагу, що законопроект підготовлено з урахуванням запропонованих Урядом змін до чинного законодавства, насамперед, законопроектів:

 • про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок деяких податків (реєстр. № 9085 від 17.09.2018 р.);
 • про внесення змін до Бюджетного кодексу України (реєстр. № 9084 від 17.09.2018 р.).

Неприйняття таких законопроектів або прийняття їх в іншій редакції, ніж на якій були здійснені розрахунки проекту державного бюджету на 2019 рік, призведе до його розбалансування. Отже, для дотримання збалансованості показників державного і місцевих бюджетів на 2019 рік необхідно прийняти відповідні законопроекти до затвердження державного бюджету на 2019 рік, забезпечуючи при цьому взаємоузгодження їх положень.

Загальні показники проекту державного бюджету на 2019 рік такі:

 • доходи у сумі 1008,4 млрд грн (більше факту за 2017 р. на 214,9 млрд грн, або на 27,1%, та більше затверджених на 2018 р. на 90,5 млрд грн, або на 9,9%);
 • видатки у сумі 1094,4 млрд грн (більше факту за 2017 р. на 254,9 млрд грн, або на 30,4%, та більше затверджених на 2018 р. на 102,7 млрд грн, або на 10,4%);
 • повернення кредитів у сумі 9,7 млрд грн (більше факту за 2017 р. на 3,7 млрд грн, або на 62,5%, та більше затверджених на 2018 р. на 2,4 млрд грн, або на 32,7%);
 • надання кредитів у сумі 13,7 млрд грн (більше факту за 2017 р. на 5,9 млрд грн, або в 1,7 рази, та менше затверджених на 2018 р. на 0,4 млрд грн, або на 3,1%);
 • дефіцит (фінансування) у сумі майже 90 млрд грн (більше факту за 2017 р. на 42,1 млрд грн, або в 1,9 рази, та більше затвердженого на 2018 р. на 9,3 млрд грн, або на 11,6%), який становить 2,3% прогнозного ВВП (факт за 2017 рік – 1,6%, план на 2018 рік – 2,4%).

У наступному році Урядом прогнозується зменшення частки перерозподілу ВВП через зведений бюджет, зокрема, доходи проекту зведеного бюджету на 2019 рік становлять 32,8% ВВП (факт за 2017 р. – 34,1% ВВП, прогноз на 2018 р. – 34,9% ВВП). На думку Рахункової палати, зазначене свідчить про наявність додаткових резервів доходів бюджетів.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, показники доходів проекту державного бюджету на 2019 рік розраховано з урахуванням урядових законопроектів щодо змін до Податкового кодексу (реєстр. № 9085) та змін до Бюджетного кодексу (реєстр. № 9084).

Законопроектом за реєстр. № 9085 (розробленим відповідно до пункту 4 розділу ХІХ Податкового кодексу України щодо щорічної індексації ставок окремих платежів) пропонується з 01.01.2019 р., зокрема: збільшити на індекс споживчих цін (9%) ставки акцизного податку на алкогольні напої та тютюнові вироби, екологічного податку, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України; збільшити на індекс цін виробників промислової продукції (10,3%) ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту № 9000 та за додатково отриманою інформацією Мінфіну (лист від 21.09.2018 р. № 35120-04-2/24711) у показниках доходів проекту державного бюджету на 2019 рік від реалізації законопроекту за реєстр. № 9085 враховано 6597,2 млн грн (довідково: у розрахункових показниках доходів місцевих бюджетів на 2019 рік – 257,9 млн грн), з яких переважна частина (92,4%) стосується акцизного податку – 6098 млн грн (з них щодо тютюнових виробів – 4968 млн грн). При цьому ГНЕУ у своєму висновку до законопроекту за реєстр. № 9085 зауважує, що підвищення ставок акцизного податку своїм наслідком може мати поглиблення негативних тенденцій на ринках відповідної товарної продукції, скорочення бюджетних надходжень від інших податків (податку на прибуток підприємств, ПДВ тощо), вплинути на загальну динаміку цін і тарифів, збільшити тіньову складову ринку. Варто зазначити, що згідно з чинними нормами /Закон від 07.12.2017 р. № 2245-VIII/ ставки акцизного податку на тютюнові вироби з 2019 р. підвищуються на 20% з метою поступового наближення до мінімального рівня, що діє в ЄС. Відтак, на думку ГНЕУ, питання індексації зазначених ставок ще на індекс інфляції є дискусійним.

Згідно із законопроектом за реєстр. № 9084 та відповідно до пункту 25 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» пропонується з 2019 року зменшити з 75% до 70% частку рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату), яка зараховується до державного бюджету, із зараховуванням 5% такої рентної плати до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин, у зв’язку з чим у доходах проекту державного бюджету на 2019 рік планові показники цього податку зменшені на 247,9 млн грн із збільшенням на цю суму розрахункових показників доходів місцевих бюджетів на наступний рік.

Отже, реалістичність доходної частини проекту державного бюджету і збалансованість його показників безпосередньо залежать від прийняття і практики застосування вказаних урядових законопроектів та узгодженості правових норм. Рахункова палата також вважає, що у разі неприйняття цих законопроектів або прийняття в іншій редакції збільшуються ризики ненадходження доходів у запропонованих обсягах.

Порівняно з плановими показниками на 2018 рік у доходах проекту державного бюджету на 2019 рік найвагоміше збільшення передбачено щодо:

 • ПДВ з ввезених на територію України товарів – на 39,4 млрд грн, або на 13,1%;
 • податку на доходи фізичних осіб та військового збору (разом) – на 15 млрд грн, або на 16,5%;
 • акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – на 11,3 млрд грн, або на 14,5%;
 • ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування – на 10,3 млрд грн, або 12,2%;
 • податку на прибуток підприємств – на 10,27 млрд грн, або на 12,5%;
 • частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, та дивідендів (доходу), нарахованого на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність – на 8,2 млрд грн, або на 22,6%;
 • власних надходжень бюджетних установ – на 6,05 млрд грн, або на 23,1%;
 • ввізного мита – на 2,5 млрд грн, або на 8,9%;
 • рентної плати за користування надрами для видобування природного газу – на 2,1 млрд грн, або на 7,3%.

У Висновках Рахункової палати зазначено про ризики недосягнення передбаченого у законопроекті зростання окремих доходів, насамперед, ПДВ з ввезених на територію України товарів /за умови прогнозованого зростання імпорту товарів і послуг у 2019 р. на 9,1% і девальвації середнього курсу гривні на 2,5%/ і податку та збору на доходи фізичних осіб /за умови прогнозованого зростання фонду оплати праці і середньомісячної зарплати працівників на 17,1%, індексу споживчих цін у середньому до попереднього року на 8,7%/.

Разом з тим, порівняно з планом на 2018 рік у проекті державного бюджету на 2019 рік зменшені прогнозні показники доходів за деякими видами, зокрема:

 • плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій – на 6,4 млрд грн, або на 99,6% /планові показники на 2018 рік були значно збільшені у зв’язку з впровадженням радіотехнології 4G/;
 • кошти, що перераховуються Національним банком відповідно до Закону України «Про Національний банк України», – на 4,95 млрд грн, або на 9,8%;
 • акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – на 1,7 млрд грн, або на 3,7%;
 • рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату – на 0,61 млрд грн, або на 20,1%;
 • надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу – на 0,59 млрд грн, або на 54,2%;
 • рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення – на 0,55 млрд грн, або на 13,7%;
 • збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів – на 0,4 млрд грн, або на 66,7%.

Крім того, на 2019 рік взагалі не заплановані надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення /факт за 2017 р. – 29,7 млрд грн, план на 2018 р. – 4,7 млрд грн, однак за 8 місяців п.р. надійшло лише 65,8 тис. грн/.

Відповідно до додатково отриманої інформації Мінфіну у плановому показнику ПДВ на 2019 рік враховано розрахунковий обсяг бюджетного відшкодування ПДВ у сумі 158,8 млрд грн, що на 30,1 млрд грн більше відповідного розрахункового показника на 2018 рік /128,7 млрд грн/ та на 38,7 млрд грн більше фактичного показника за 2017 рік /120,1 млрд грн/. За звітними даними впродовж січня-вересня п.р. платникам податку грошовими коштами відшкодовано 97,6 млрд грн, що на 10 млрд грн більше ніж за аналогічний період 2017 р., а залишки невідшкодованого платникам ПДВ збільшилися (за даними ДФС бюджетна заборгованість по невідшкодованих сумах ПДВ на 01.09.2018 р. – 17,4 млрд грн /проти 15,3 млрд грн на початок року/, з них з простроченим терміном відшкодування – 487,9 млн грн).

У статті 15 законопроекту передбачено, що Національний банк має перерахувати до державного бюджету у 2019 р. кошти на загальну суму не менш як 45,6 млрд грн, що менше плану 2018 р. (50,55 млрд грн) на 4,95 млрд грн, або на 9,8%. Варто зауважити, що станом на 01.09.2018 р. НБУ перерахував до державного бюджету 44,6 млрд грн, а оскільки відповідна сума визнана у затвердженій Радою НБУ річній фінансовій звітності НБУ за 2017 рік, державний бюджет у п.р. недоотримає 5,9 млрд грн відповідного платежу порівняно з планом (аналогічно за 2017 р. до державного бюджету недоотримано 0,6 млрд грн). Крім того, Нацбанк (лист від 28.03.2018 р. № 62-0008/17469) повідомив, що частина прогнозованого прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету у 2019 р., становить 34,9 млрд грн, а остаточний результат розрахунку такого показника залежатиме від макроекономічних показників 2018 р. та визначатиметься після підтвердження зовнішнім аудитом і затвердження Радою НБУ річної фінансової звітності НБУ за 2018 рік. Зважаючи на вищевикладене, збільшується ризик ненадходження коштів від НБУ у передбаченому законопроектом обсязі, на що також вказує Рахункова палата.

Щодо збільшення у проекті державного бюджету на 2019 рік планових показників деяких доходів слід зазначити, зокрема, що є можливість:

 • за оцінкою Рахункової плати збільшити надходження податку на прибуток підприємств на 13,2 млрд грн /з урахуванням очікуваних надходжень цього податку у 2018 р. і прогнозного зростання прибутку прибуткових підприємств у 2019 р./ та акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в частині податку з імпортованого пального на 4,4 млрд грн /з урахуванням очікуваних надходжень цього податку у 2018 р. і прогнозного зростання імпорту товарів і послуг у 2019 р./;
 • збільшити надходження митних платежів шляхом перегляду курсового співвідношення євро до долара США, врахованого у розрахунках відповідних прогнозних показників, з урахуванням динаміки середньомісячного крос-курсу відповідних валют у 2018 р., а також у разі уточнення прогнозного середньорічного обмінного курсу валюти на 2019 р., врахованого у розрахунках відповідних прогнозних показників (наразі – 28,2 грн/дол. США);
 • збільшити надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном виходячи з позитивної динаміки таких надходжень у 2017 і 2018 рр. та можливості розширення фактичної орендної бази за рахунок укладання нових договорів оренди.

Граничний обсяг державного боргу на 31.12.2019 р. передбачено у сумі 2060,1 млрд грн, що становить 52,2% прогнозного ВВП (станом на 31.12.2017 р. державний борг становив 1833,7 млрд грн, або 61,5% ВВП, граничний обсяг державного боргу на кінець 2018 р. встановлено у сумі 1999,3 млрд грн, або 60% прогнозного ВВП). Граничний обсяг гарантованого державою боргу на 31.12.2019 р. передбачено у сумі 388,6 млрд грн, що становить 9,8% прогнозного ВВП (станом на 31.12.2017 р. гарантований державою борг становив 307,96 млрд грн, або 10,3% ВВП, граничний обсяг такого боргу на кінець 2018 р. визначено у сумі 747,55 млрд грн, або 22,4% прогнозного ВВП).

Таким чином, загальний обсяг державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець 2019 р. очікується у сумі 2448,7 млрд грн, що становить 62% прогнозного ВВП (станом на 31.12.2017 р. загальний обсяг боргу становив 2141,67 млрд грн, або 71,8% ВВП, граничний обсяг такого боргу на кінець 2018 р. розрахунково становить 2746,9 млрд грн, або 82,4% прогнозного ВВП).

Отже, у законопроекті закладається зменшення загального обсягу державного і гарантованого боргу відносно ВВП за рахунок значного зменшення прогнозу гарантованого державою боргу. При цьому за додатково отриманою інформацією Мінфіну (лист від 21.09.2018 р. № 12040-02-2/24721) зменшення граничного обсягу гарантованого державою боргу переважно зумовлене зменшенням прогнозного обсягу надання державних гарантій та коригуванням прогнозних надходжень діючих гарантійних позик, зокрема надходжень від МВФ та надходжень кредитних коштів Експортно-імпортного банку Китаю.

Згідно з вимогами частини другої статті 18 Кодексу загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 60% річного номінального обсягу ВВП, а у разі очікуваного перевищення цієї граничної величини Уряд має невідкладно звернутися до Верховної Ради за дозволом на тимчасове перевищення такої граничної величини та подати Верховній Раді для схвалення план заходів з приведення загального обсягу такого боргу до встановлених Кодексом вимог. Водночас, пунктом 23-1 розділу VI Кодексу встановлено, що положення частини другої статті 18 Кодексу не застосовуються, серед іншого, у випадках проведення на території України антитерористичної операції (а згідно із законопроектом за реєстр. № 9084 – ще й у разі проведення операції Об’єднаних сил).

Загалом державні запозичення передбачені в обсязі майже 345,9 млрд грн, що на 114 млрд грн, або на 49,1%, більше планових показників на 2018 р. У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що середньозважена ставка для внутрішніх боргових інструментів становитиме близько 15,7% річних, для зовнішніх боргових інструментів – близько 9% річних, однак умови державних запозичень можуть змінюватися залежно від впливу зовнішніх політичних, економічних та військових чинників. При цьому в інформації Мінфіну про фіскальні ризики у 2019 р. (яка надана у складі супровідних матеріалів до законопроекту) відмічено, що існує ризик зміни тенденції щодо рівня попиту на світових ринках капіталу на державні цінні папери країн, що розвиваються, а у разі дострокового припинення програм МВФ також можливе суттєве зростання вартості державних запозичень на зовнішніх ринках капіталу і зменшення попиту на ОВДП на внутрішньому ринку капіталу, відтак поєднання зазначених факторів може ускладнити виконання плану державних запозичень у майбутніх періодах. У Висновках Рахункової палати також зауважено, що найбільшими ризиками недонадходжень від державних запозичень є погіршення ситуації на зовнішніх ринках капіталу, припинення програм МВФ, зменшення попиту на ОВДП. За таких умов для виконання плану державних запозичень можуть здійснюватися дорогі комерційні кредити, що відповідно спричинить збільшення видатків на обслуговування державного боргу.

Статтею 16 законопроекту передбачається можливість Уряду здійснювати понадпланові випуски ОВДП (з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу) та подальшим їх спрямуванням на придбання у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії банків /довідково: факт за 2017 рік – 70,7 млрд грн, а за січень-серпень п.р. такі операції не здійснювалися/. Поряд з тим, статтею 17 законопроекту пропонується надати право Уряду у разі потреби також здійснювати понадпланові випуски ОВДП (з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу) з подальшим їх спрямуванням на придбання векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб /довідково: у 2017 р. та за 8 місяців п.р. такі операції не здійснювалися/. Зазначені положення не узгоджуються з вимогами Кодексу, зокрема: частиною першою статті 16 (щодо здійснення державних запозичень в межах, визначених законом про державний бюджет), частиною першою статті 18 і пунктом 2 частини першої статті 40 (щодо визначення граничного обсягу державного боргу законом про державний бюджет). Крім того, реалізація таких положень містить ризики неконтрольованого зростання державного боргу (виходячи з практики застосування аналогічних норм протягом останніх років), порушення параметрів боргової безпеки країни та максимізації боргових ризиків у середньостроковій і довгостроковій перспективі, про що також зауважує ГНЕУ і Рахункова палата.

Зовнішні запозичення від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій на реалізацію інвестиційних проектів у 2019 р. планується залучити до спеціального фонду в обсязі 21,2 млрд грн, що на 4,2 млрд грн більше відповідного планового показника на 2018 рік (факт за 2017 р. – 7,4 млрд грн, або 46,2% річного плану /16,1 млрд грн/, факт за 8 місяців п.р. – 4,5 млрд грн, або 26,5% річного плану /17 млрд грн/). Низький рівень залучення таких запозичень є характерним і для попередніх років, що свідчить про системні недоліки у плануванні та використанні зазначених коштів, зокрема через неналежне здійснення відповідальними виконавцями заходів із впровадження проектів. Зважаючи на наведене, вбачається занадто оптимістичною можливість отримання у 2019 році відповідних кредитних ресурсів у запропонованому обсязі.

При цьому, частиною другою статті 4 законопроекту пропонується дозволити Мінфіну на підставі рішення Уряду вносити зміни до розпису спеціального фонду державного бюджету з метою відображення фактичного надходження у 2019 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бюджетними програмами, а також перерозподілу видатків бюджету між такими бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів, у межах загального обсягу залучення цих кредитів (позик) з коригуванням встановлених показників фінансування, видатків та кредитування, граничних обсягів дефіциту державного бюджету та державного боргу. Таке положення не відповідає вимогам частини першою статті 16, частини першої статті 18 та частиною першої статті 40 Кодексу (щодо встановлення законом про державний бюджет граничного обсягу державного боргу, фінансування державного бюджету, бюджетних призначень головним розпорядникам коштів державного бюджету та обсягів залучення відповідних кредитів (позик)), про що також зазначено у Висновках Рахункової палати. Поряд з тим, ГНЕУ зауважує, що таке положення не узгоджується з частиною другою статті 95 Конституції України (згідно з якою виключно законом про державний бюджет визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків).

Загальні витрати на обслуговування і погашення державного боргу заплановані в обсязі 417,45 млрд грн, що на 111,5 млрд грн, або на 36,5%, більше плану на 2018 рік. При цьому, витрати на погашення основної суми боргу заплановано в обсязі 272,2 млрд грн /на 96,5 млрд грн, або на 54,9%, більше планових показників на 2018 рік/, а видатки на обслуговування боргу визначені у сумі 145,2 млрд грн /на 15 млрд грн, або на 11,5%, більше бюджетних призначень на 2018 рік/. За додатково отриманою інформацією Мінфіну видатки на управління державним боргом складуть 573,3 млн грн та будуть здійснені на користь рейтингових агентств, організаторів випусків ОЗДП, Національного депозитарію України, а також з метою технічної підтримки інформаційно-аналітичних баз даних тощо.

В інформації Мінфіну про фіскальні ризики у 2019 р. зазначено, що значне навантаження за борговими платежами припадає на 2019 рік внаслідок необхідності погашення державного зовнішнього боргу перед МВФ та за частиною ОЗДП 2014-2016 років випусків, а відсутність фінансової підтримки від міжнародних інституцій може значно ускладнити рефінансування понад 6,1 млрд дол. США державного боргу в іноземній валюті з терміном погашення у 2019 р.

Статтею 6 законопроекту передбачено надання державних гарантій у 2019 році на суму 27,28 млрд грн, що становить 3% доходів загального фонду проекту державного бюджету на 2019 рік (на 2017 р. передбачалося 31,7 млрд грн і 700 млн дол. США, на 2018 р. – 24 млрд грн, а факт за 2017 р. – 8 млрд грн, протягом 8 місяців 2018 р. – 3,9 млрд грн).

У законопроекті надходження від приватизації державного майна плануються в обсязі 17,1 млрд грн, що на 4,2 млрд грн менше відповідного планового показника на 2018 р. (факт за 2017 р. – 3376,8 млн грн, факт за січень-серпень 2018 р. – 75,3 млн грн). На запит Комітету Фондом державного майна поінформовано (лист від 26.09.2018 р. № 10-19-19787), що Фонд 23.08.2018 р. подав на розгляд Уряду проект розпорядження КМУ про затвердження переліку об’єктів великої приватизації, що підлягають приватизації у 2019 р. Зокрема, до такого переліку включено всі об’єкти, передбачені у розпорядженні КМУ від 10.05.2018 р. № 358-р «Про затвердження переліку об’єктів великої приватизації, що підлягають приватизації у 2018 році» (за виключенням ПАТ «Центроенерго», щодо якого планується завершити процедури його продажу у п.р.), та ПАТ «Аграрний фонд». Зважаючи на значне невиконання цього джерела фінансування державного бюджету протягом останніх років, існують ризики нереалістичності запропонованого показника і на 2019 рік. ГНЕУ і Рахункова палата також зазначають про значний ризик невиконання цього показника. Крім того, недовиконання планових надходжень від приватизації державного майна у 2019 р. матиме ризики здійснення понадпланових державних запозичень відповідно до частини четвертої статті 15 Кодексу з метою заміщення недонадходжень від приватизації /аналогічні операції здійснювалися у 2012, 2013, 2014 і 2017 рр./ та відповідно збільшення обсягу державного боргу і видатків на його обслуговування.

У статті 1 законопроекту (аналогічно як у законах на попередні роки) передбачено визначити оборотний залишок бюджетних коштів у розмірі до 2% видатків загального фонду державного бюджету (тобто це означає межу від 0% до 2%). Однак цим лише дублюється положення абзацу другого частини третьої статті 14 Кодексу, яким встановлено межу для визначення конкретного показника оборотного залишку в абсолютній величині безпосередньо у законі про державний бюджет. Отже, запропонована у законопроекті редакція відповідного положення унеможливлює практичне застосування як оборотного залишку бюджетних коштів для покриття тимчасових касових розривів, так і вільного залишку бюджетних коштів (одного із джерел фінансування державного бюджету), на що також вказує Рахункова палата. Крім того, на думку Рахункової палати, зазначене зумовило незначний обсяг залишку бюджетних коштів загального фонду державного бюджету на початок 2018 р. (3183 млн грн) і стало однією з причин незабезпечення ресурсами 6,2% здійснених у І півріччі 2018 р. витрат загального фонду.

У зв’язку з тим, що станом на кінець вересня п.р. Урядом не прийнято рішення щодо реалізації статті 34 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» щодо розподілу нерозподіленого залишку надходжень у 2017 році конфіскованих коштів (за даними Казначейства – у сумі 268,8 млн дол. США, або 7544,7 млн грн за офіційним курсом на 01.01.2018 р.), ймовірним є невиконання такої норми до завершення п.р., а відтак таке питання належало б унормувати на 2019 рік у законопроекті.

Видатки проекту державного бюджету на 2019 рік розподілені (додаток № 3 до законопроекту) між 84 головними розпорядниками коштів державного бюджету (без урахування головних розпорядників коштів за загальнодержавними видатками і кредитуванням). Порівняно з 2018 роком кількість головних розпорядників збільшилася на 2 одиниці. Зокрема, новими головними розпорядниками визначено вищі спеціалізовані суди – Вищий антикорупційний суд і Вищий суд з питань інтелектуальної власності (утворені відповідно до Закону України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII «Про судоустрій та статус суддів» (із змінами), Указу Президента України від 29.09.2017 р. № 299 «Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності» і Закону України від 21.06.2018 р. № 2470-VIII «Про утворення Вищого антикорупційного суду») та для узгодження з Кодексом у законопроекті за реєстр. № 9084 передбачені відповідні зміни до частини другої статті 22 Кодексу.

У законопроекті передбачено соціальні гарантії на 2019 рік, зокрема:

з 01.12.2018
(затверд­жено)
з 1 січня 2019 р.
(проект)
з 1 липня 2019 р.
(проект)
з 1 грудня 2019 р.
(проект)
у %% 2019/2018
(по грудню)
прожитковий мінімум 1853 грн 1853 грн 1936 грн 2027 грн 109,4%
прожитковий мінімум
для працездатних осіб
1921 грн 1921 грн 2007 грн 2102 грн 109,4%
мінімальна заробітна плата 3723 грн 4173 грн 4173 грн 4173 грн 112,1%
прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність 1497 грн 1497 грн 1564 грн 1638 грн 109,4%

Таким чином, пропонується прожитковий мінімум з 1 липня і 1 грудня 2019 року збільшити загалом на 9,4% /грудень до грудня попереднього року/ і мінімальну зарплату з 1 січня 2019 року – на 12,1%, при тому, що інфляція за такий період прогнозується на рівні 7,4%, тобто підвищення основних соціальних гарантій передбачається відповідно на 2 і 4,7 відсоткових пункти вище прогнозного індексу споживчих цін. При цьому, слід звернути увагу, що соціальні гарантії починаючи з грудня 2013 р. були підвищені на 13,1% тільки з вересня 2015 р., у 2016 р. (по грудню) – на 16,1%, у 2017 р. (по грудню) – на 10,1%, у 2018 р. (по грудню) – на 9%, однак інфляція за 2014 р. становила 24,9%, за 2015 р. – 43,3%, за 2016 р. – 12,4%, за 2017 р. – 13,7%, на 2018 р. прогнозується на рівні 9%.

За інформацією Міністерства соціальної політики (на його офіційному сайті), наданою відповідно до статті 5 Закону України «Про прожитковий мінімум», фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах серпня 2018 р. у розрахунку на місяць на одну особу становив 3215 грн (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 3691 грн), для дітей віком до 6 років – 3046 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 3730 грн, для працездатних осіб – 3331 грн (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 4138 грн), для осіб, які втратили працездатність, – 2710 грн.

У зв’язку з цим, ГНЕУ зауважує, що Урядом пропонується закріпити значно нижчий розмір базового соціального стандарту, ніж обчислений згідно з чинною на сьогодні методикою його показників, що не враховує знецінення грошових доходів та заощаджень громадян внаслідок високої цінової інфляції, девальвації національної валюти і зумовить зниження купівельної спроможності населення (й відповідно формування ВВП), погіршення рівня його життя та соціальної захищеності, створить передумови подальшого зубожіння, особливо найбільш уразливих верств населення, зокрема, тих, для кого пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги є основним, зазвичай єдиним, джерелом існування.

З 01.01.2017 р. відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами) розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду встановлено у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

ГНЕУ, підтримуючи пропозицію підвищення мінімальної зарплати, акцентує увагу на необхідності відновлення міжпосадових співвідношень та вважає за доцільне, використовуючи досвід країн ЄС, установити законодавчу норму обов’язкового коригування основних державних соціальних стандартів і гарантій у сфері доходів відповідно до індексу інфляції у випадку підвищення споживчих цін більш як на 2%.

Незважаючи на те, що видатки проекту державного бюджету на 2019 рік на 10,4% більше бюджетних призначень на п.р., за висновком Рахункової палати видатки проекту, обраховані з використанням індексу-дефлятора ВВП (1,108), тобто без урахування інфляційного чинника, зменшаться на 0,4%.

У проекті державного бюджету на 2019 рік видатки споживання визначені в обсязі 962,4 млрд грн /на 108,85 млрд грн, або на 12,8%, більше бюджетних призначень на 2018 р./ і становлять 87,9% загального обсягу видатків, а видатки розвитку – 130,5 млрд грн /на 6,2 млрд грн, або на 4,5%, менше бюджетних призначень на 2018 р./ і становлять 11,9% загального обсягу видатків. При цьому, за економічною структурою найбільші обсяги видатків передбачені на:

 • трансферти місцевим бюджетам – 304,6 млрд грн /на 4,4 млрд грн, або на 1,4%, менше бюджетних призначень на 2018 р./;
 • оплату праці працівників бюджетних установ – 172,6 млрд грн /на 27,9 млрд грн, або на 19,3%, більше бюджетних призначень на 2018 рік/;
 • трансферт Пенсійному фонду – 166,5 млрд грн /на 27,2 млрд грн, або на 19,5%, більше бюджетних призначень на 2018 рік/;
 • обслуговування державного боргу – 145,2 млрд грн /на 15 млрд грн, або на 11,5%, більше бюджетних призначень на 2018 рік/.

Однією з особливостей проекту державного бюджету на 2019 рік з питань державного управління є «замороження» обсягів видатків на оплату праці працівників більшості державних органів. Так, пропонується у 2019 р. визначати посадові оклади, заробітну плату, грошове забезпечення працівників державних органів із застосуванням прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 01.01.2018 р. (пункт 10 Прикінцевих положень законопроекту). При цьому слід наголосити, що згідно з частиною третьою статті 50 Закону України «Про державну службу» з 01.01.2019 р. загальний розмір премій, який може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30% фонду його посадового окладу за рік. Поряд з тим, як і у 2018 р., пунктом 6 Прикінцевих положень законопроекту серед норм законодавчих актів, які передбачається застосовувати у порядку та розмірах, встановлених КМУ з урахуванням наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів, є абзац другий частини третьої статті 51 та абзаци другий-п’ятий пункту 14 розділу XI цього Закону /щодо встановлення мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах з: 01.01.2017 р. – 1,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року; 01.01.2018 р. – 1,5 такого розміру; з 01.07.2018 р. – 1,75 такого розміру; з 01.01.2019 р. – 2 таких розміри/. Водночас, передбачається продовжити до 31.12.2019 р. застосування норм абзацу восьмого пункту 14 розділу XI цього Закону щодо права встановлювати додаткові стимулюючі виплати (пункт 7 Прикінцевих положень законопроекту). З урахуванням таких законодавчих ініціатив для збереження існуючого рівня оплати праці державних службовців належало б збільшити посадові оклади для працівників державних органів (визначені у постанові КМУ від 18.01.2017 р. № 15 (із змінами) «Питання оплати праці працівників державних органів»). Окремо ГНЕУ зауважує, що загалом слід зменшувати розрив між мінімальною та максимальною зарплатою у державних установах, оскільки така різниця сягає подекуди 1:100 (за даними країн Західної Європи ‒ різниця складає 1:4, а у США ‒ 1:5). Однак Урядом не запропоновано комплексного врегулювання питання умов оплати праці у державних органах для подолання існуючої значної диференціації у зарплаті державних службовців.

Також слід звернути увагу, що у проекті державного бюджету на 2019 рік третій рік поспіль за загальним фондом передбачені видатки за бюджетною програмою 0421060 «Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління» у сумі 1480,7 млн грн (з них на оплату праці – 1213,7 млн грн), що на 150 млн грн менше відповідних бюджетних призначень на 2018 рік /в частині видатків розвитку/. Згідно з додатково отриманою інформацією Мінфіну /лист від 26.09.2018 р. № 08040-01-2/25276/ із загального обсягу видатків за цією програмою 735 млн грн – кошти бюджетної підтримки ЄС з реформування сфери державного управління та 745,7 млн грн – кошти на утримання державних службовців, що призначені на посади державної служби директоратів, генеральних департаментів і Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Слід нагадати, що заходи за цією програмою здійснюються з 2017 р. відповідно до низки рішень Уряду щодо реформування державного управління (постанови КМУ від 18.08.2017 р. № 647 «Деякі питання реалізації комплексної реформи державного управління» і № 644 «Деякі питання упорядкування структури Секретаріату Кабінету Міністрів України, апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» та від 18.01.2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів) та встановлюють особливі умови оплати праці новостворених структурних підрозділів у визначених Урядом органах державної влади (зокрема, в частині встановлення щомісячної надбавки за виконання особливо важливої роботи для фахівців з питань реформ у розмірі від 28300 грн до 55000 грн). При цьому статтею 21 законопроекту пропонується установити, що видатки за цією бюджетною програмою розподіляються Кабінетом Міністрів у визначеному ним порядку на бюджетні програми, пов’язані з функціонуванням органів державної влади, або нові бюджетні програми, відкриті в установленому порядку. Таке положення не у повній мірі узгоджується з порядком передачі бюджетних призначень, визначеним частиною шостою статті 23 Кодексу, і при практичному застосуванні може призвести до його неоднозначного трактування. Аналогічне зауваження стосується статті 26 законопроекту щодо розподілу Кабінетом Міністрів видатків за бюджетною програмою 0416030 «Електронне урядування та Національна програма інформатизації».

При цьому, як і в 2016-2018 роках, на 2019 рік обсяг видатків для Пенсійного фонду за бюджетною програмою (код 2506080) на відміну від попередніх років акумулює в собі кошти на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, та для покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду /тобто, окремо не визначено обсяг коштів для покриття дефіциту Пенсійного фонду/. За такого правового регулювання наразі дефіцит Пенсійного фонду не визначено, відтак встановлюватиметься виключно при затвердженні Урядом бюджету Пенсійного фонду та існуватиме можливість його уточнення протягом року в межах коштів, визначених Пенсійному фонду у державному бюджеті на 2019 рік, без внесення змін до нього. Згідно з додатково отриманою інформацією Мінфіну видатки на покриття дефіциту Пенсійного фонду за попередніми розрахунками складуть близько 27,9 млрд грн. У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що у 2019 році, як і у попередні роки, мінімальні пенсії виплачуватимуться у розмірах, не нижчих за встановлений законодавством прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність; за рахунок коштів державного бюджету здійснюватимуться видатки на пенсійне страхування окремих категорій громадян (осіб, які проходять строкову військову службу, здійснюють догляд за дитиною або інвалідом, тощо). За висновком Рахункової палати на 2019 р. прогнозується зростання частки коштів державного бюджету в доходах Пенсійного фонду з 39,4% до 41,9%, при цьому зауважується про посилення ризиків збільшення кількості випадків виникнення тимчасових касових розривів на виплату пенсій та допомоги і, як наслідок, зростання обсягів коштів, що залучатимуться з єдиного казначейського рахунка на їх покриття, з огляду на передбачений Урядом у наступному році перерахунок пенсій відповідно до зростання споживчих цін і середньої зарплати. У цьому зв’язку слід зазначити, що залишається законодавчо неврегульованим вже більше 9 років питання щодо погашення заборгованості Пенсійного фонду перед бюджетом за надання позик на покриття тимчасових касових розривів з ЄКР, яка станом на 01.10.2017 р. становила 59,6 млрд грн і на відміну від 2016-2017 рр. з початку п.р. зросла на 11,5 млрд грн. Стрімке зростання такої заборгованості свідчить про нереалістичність планових показників бюджету Пенсійного фонду, на що звертав увагу Комітет під час розгляду проекту державного бюджету на 2018 рік. Рахункова палата вказує, що не запропоновано вирішення багаторічної проблеми повернення на ЄКР коштів, залучених Пенсійним фондом у попередні роки, та збільшуються ризики неповернення цих коштів.

Проект державного бюджету на наступний рік в частині видатків на охорону здоров’я передбачає продовження розпочатої у п.р. медичної реформи, здійснюваної відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». На 2019 рік Урядом видатки Міністерства охорони здоров’я /без загальнодержавних витрат та видатків на державні інвестиційні проекти, що реалізуються МОЗ/ запропоновано визначити у сумі 37,3 млрд грн і збільшити на 10,8 млрд грн (у т.ч. за загальним фондом – на 10,2 млрд грн), або на 40,6%. При цьому кошти на оплату послуг первинної медичної допомоги, наданих за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з Національною службою здоров’я, передбачено за бюджетною програмою «Надання первинної медичної допомоги населенню» (код 2308020) за загальним фондом у сумі 15,3 млрд грн, що на 7,3 млрд грн, або на 90,1% більше бюджетних призначень на 2018 рік. Поряд з цим, Національній службі охорони здоров’я передбачено за загальним фондом видатки за новими бюджетними програмами:

 • «Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області» (код 2308030) – у сумі 966,8 млн грн;
 • «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» (код 2308040) – у сумі 750 млн грн;
 • «Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги» (код 2308040) – у сумі 2 млрд грн.

У 2018 р. видатки для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та відшкодування вартості лікарських засобів відповідно до вимог Кодексу здійснюються за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету.

Вищевказані видатки передбачені з урахуванням запропонованих Урядом змін до Кодексу (законопроект за реєстр. № 9084), згідно з якими з 01.04.2019 р. до 01.01.2020 р., як виняток з окремих положень Кодексу, здійснюються пілотні проекти з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для відповідних видів медичних послуг, окремих закладів охорони здоров’я, населених пунктів чи регіонів, а також відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у порядку, визначеному КМУ. Однак наразі сутність реалізації зазначених пілотних проектів не визначена нормативно-правовими документами та у супровідних матеріалах до законопроекту немає відповідних обґрунтувань та розрахунків.

Разом з тим, незважаючи на недостатність передбачених у державному бюджеті на 2018 рік коштів та соціальну значимість здійснення відповідних заходів, на рівні п.р. визначено видатки за такими бюджетними програмами: «Лікування громадян України за кордоном» (код 2301360) – у сумі 389,9 млн грн; «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» (код 2301400) – у сумі 5949 млн грн; «Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» (код 2301550) – у сумі 112 млн грн. Також викликає запитання зменшення у законопроекті (порівняно з бюджетними призначеннями на 2018 рік) видатків загального фонду за бюджетною програмою «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України» (код 2301170) /за якою кошти спрямовуються на функціонування 17 клінік наукових установ МОЗ для надання високоспеціалізованої медичної допомоги/ на 113,3 млн грн, або на 7,8%, із визначенням у сумі 1295,7 млн грн.

У сфері освіти в 2019 р. Уряд продовжуватиме здійснювати заходи з передачі підготовки кадрів вищими навчальними закладами /далі – ВНЗ/ І-IІ рівня акредитації відповідно до норм Кодексу на фінансове забезпечення з обласних бюджетів і бюджету м. Києва /до 2018 р. – з державного бюджету/. При цьому статтею 22 законопроекту пропонується встановити, що з 01.01.2019 р. з таких бюджетів здійснюються видатки на підготовку фахівців у ВНЗ I-II рівня акредитації державної власності без статусу окремих юридичних осіб, які входять до складу ВНЗ III-IV рівня акредитації, що не мають статусу національного, визначених у додатку № 10 до законопроекту /загалом 69 закладів/, при цьому Уряду належить забезпечити передачу з державної у комунальну власність відповідних ВНЗ. Водночас, доручається МОН, МОЗ та Мінкультури забезпечити:

 • виведення із складу ВНЗ III-IV рівня акредитації, що не мають статусу національного, ВНЗ I-II рівня акредитації без статусу окремих юридичних осіб, та створення у встановленому порядку юридичних осіб;
 • здійснення за рахунок та в межах коштів, передбачених у кошторисах національних ВНЗ III-IV рівня акредитації, видатків на підготовку фахівців у ВНЗ I-II рівня акредитації без статусу окремих юридичних осіб.
 • ГНЕУ вважає, що положення статті 22 законопроекту щодо доручення Кабінету Міністрів та іншим органам державної влади забезпечити передачу з державної у комунальну власність відповідних ВНЗ, виведення визначених ВНЗ із складу ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації та створення юридичних осіб не є предметом регулювання закону про державний бюджет.

За прогнозними розрахунками Мінфіну /лист від 26.09.2018 р. № 07010-04-2/25261/ у 2019 р. обсяг видатків на забезпечення діяльності вказаних ВНЗ, бюджетне забезпечення яких належить здійснювати з місцевих бюджетів, становитиме 862,4 млн грн. Водночас, зазначається про врахування в межах видатків загального фонду проекту державного бюджету на 2019 рік за бюджетною програмою «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» (код 2201160) – 2445 млн грн для збереження державного замовлення для ВНЗ I-II рівня акредитації без статусу окремих юридичних осіб, які входять до складу національних ВНЗ III-IV рівня акредитації, а також в межах коштів освітньої субвенції 108,2 млн грн на здобуття загальної середньої освіти у відповідних ВНЗ I-II рівня акредитації.

Згідно з Висновками Рахункової палати передача державних ВНЗ на утримання за рахунок місцевих бюджетів збільшує ризики ліквідації цих ВНЗ, втрати державного майна і земельних ділянок. Поряд з цим, звернуто увагу, що видатки на підготовку кадрів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації і післядипломну освіту, як і в п.р., передбачені 19 головним розпорядникам бюджетних коштів, відтак для створення єдиного освітнього простору є можливості передачі деяких з цих закладів до сфери управління МОН.

Відповідно до положень Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у показниках проекту державного бюджету на 2019 рік передбачено видатки загального фонду за новою бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень та Державного фонду фундаментальних досліджень, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок» (код 2201300) у сумі 262,4 млн грн. Поряд з цим, у складі видатків МОН передбачено нову бюджетну програму «Підтримка пріоритетних напрямів наукової і науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти» (код 2201390) у сумі 100 млн грн, проте у супровідних матеріалах до законопроекту немає пояснень щодо завдань цієї бюджетної програми.

Щодо видатків на забезпечення національної безпеки і оборони слід зазначити, що Рішенням Ради національної безпеки і оборони від 06.09.2018 р. «Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України» /введеним в дію Указом Президента України від 14.09.2018 р. № 283/ Уряду було доручено, зокрема:

 • передбачити у законопроекті видатки на забезпечення національної безпеки і оборони в обсязі не менше обсягу видатків, передбачених на 2018 рік, у відсотках від ВВП, передбачивши збільшення розміру грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських не менше ніж на 30% з урахуванням мінімального розміру грошового забезпечення (осіб рядового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейських – у сумі не менше 9000 грн, військовослужбовців рядового складу за контрактом першого року служби – у сумі не менше 10000 грн), інші видатки – з урахуванням зростання номінального ВВП стосовно попереднього року (10%);
 • вжити у 2019 р. заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб’єктів сектору безпеки і оборони за такими пріоритетними напрямами: виконання заходів із розробки, підготовки виробництва та закупівлі нових зразків озброєння і військової техніки; посилення системи протиповітряної оборони держави та можливостей авіації Повітряних Сил ЗСУ; реалізація державної політики у сфері кібербезпеки, виконання заходів з розвитку та модернізації спеціального зв’язку та захисту інформації; виконання Національної розвідувальної програми на 2016-2020 роки; посилення контррозвідувального захисту та боротьби з тероризмом і диверсійною діяльністю; реалізація соціальних гарантій військовослужбовців, насамперед збільшення розміру грошового забезпечення військовослужбовців.

В інформації щодо врахування пропозицій РНБО (що є у складі супровідних матеріалів до законопроекту відповідно до пункту 11 частини першої статті 38 Кодексу) зазначено, що з урахуванням рішення РНБО від 06.09.2018 р. загальний ресурс на безпеку і оборону передбачено у сумі 209,7 млрд грн (5,3% ВВП), у т.ч.: із загального фонду – 192,4 млрд грн (на 31,7 млрд грн, або на 19,7%, більше проти 2018 р.), із спеціального фонду – 12,3 млрд грн (на 1,3 млрд грн більше проти 2018 р.); державні гарантії – 5 млрд грн (на 2 млрд грн менше проти 2018 р.). Однак у такій інформації не наведено вмотивованого обґрунтування і деталізації щодо передбачення у показниках проекту державного бюджету на 2019 рік коштів для практичного впровадження вказаного рішення РНБО. В свою чергу головні розпорядники коштів державного бюджету, яким визначені видатки на забезпечення національної безпеки і оборони, під час заслуховування у Комітеті інформували про недостатність коштів, передбачених у проекті державного бюджету на 2019 рік для виконання вказаного рішення РНБО у повному обсязі, насамперед, в частині видатків на грошове забезпечення з урахуванням підвищення його рівня та збереження диференціації у грошовому забезпеченні між військовослужбовцями. На додатковий запит Комітету Мінфін поінформував /лист від 26.09.2018 р. № 10010-30-2/25275/, що у 2019 р. на грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських (з нарахуваннями) планується спрямувати 111,5 млрд грн, що на 27,6 млрд грн, або на 32,5%, більше проти 2018 р. При цьому зазначено, що у 2019 р. за інформацією Міноборони середньомісячний розмір грошового забезпечення контрактника ЗСУ, який не бере участь в ООС, становитиме 12050 грн (на 3795 грн, або на 46%, більше проти 2018 р.), а за інформацією ДСНС та Нацполіції середньомісячний розмір грошового забезпечення рядового і молодшого складу, який не бере участь в ООС, – 9390 грн і 9692 грн відповідно.

Статтею 18 законопроекту /аналогічна норма передбачалася у законах на 2015-2018 рр./ пропонується дозволити Міноборони у 2019 р. продовжити до 31.03.2019 р. дію договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2018 р. Однак таке питання не належить до предмету регулювання закону про державний бюджет, визначеного статтею 40 Кодексу, і має унормовуватися законодавством щодо закупівель. Зокрема, згідно з частиною другою статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» умови, порядок та процедури закупівель товарів, робіт і послуг можуть установлюватися або змінюватися виключно цим Законом та/або Законом України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», а зміна його положень може здійснюватися виключно шляхом внесення змін до вказаних законів. Рахункова палата також звертає увагу на вимоги Закону України «Про публічні закупівлі». Крім того, ГНЕУ зазначає, що дане положення законопроекту дозволяє здійснювати певну частину операцій із закупівлі за державні кошти без застосування процедур і вимог, які передбачені законодавством у сфері публічних закупівель.

Статтею 19 законопроекту пропонується надати Уряду можливість застосування фінансових казначейських векселів (строком обігу до 7 років, відстроченням платежів на 1 рік та відсотковою ставкою 9,3% річних) для реструктуризації фактичної заборгованості обсягом до 7,5 млрд грн за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, та рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслідками розгляду справ проти України. Слід відмітити, що подібна норма передбачалася у законах на 2015-2018 рр., проте вона не була реалізована, незважаючи на наявність постанови КМУ від 16.09.2015 р. № 703 «Деякі питання виконання рішень судів, що гарантовані державою, а також рішень Європейського суду з прав людини» (із змінами від 12.07.2017 р. № 522 та від 04.04.2018 р. № 252). Отже, виникає питання щодо дієвості такої норми та відповідно доцільності її передбачення на 2019 рік. ГНЕУ зауважує, що таке положення законопроекту потребує конкретизації (зокрема, у законопроекті та поданих до нього документах відсутня інформація про структуру такої заборгованості). Загалом набуття широкого застосування вексельної форми розрахунків щодо бюджету в подальшому може призвести до зменшення грошових розрахунків, що не сприятиме ефективному управлінню бюджетними коштами та дотриманню фінансової дисципліни, а також потребуватиме у наступних бюджетних періодах збільшення витрат державного бюджету на погашення векселів.

Для забезпечення проведення у 2019 р. чергових виборів Президента України та народних депутатів України у проекті державного бюджету на наступний рік передбачено видатки Центральній виборчій комісії за загальним фондом у сумах 2,35 млрд грн та 1,95 млрд грн відповідно.

У 2019 році значний обсяг витрат державного бюджету планується спрямувати на дорожню інфраструктуру – близько 55 млрд грн виключно за спеціальним фондом (бюджетні призначення на 2018 р. – 47,7 млрд грн, з них за загальним фондом – 6,36 млрд грн). Кошти державного дорожнього фонду за рахунок відповідних доходів спеціального фонду державного бюджету (50,4 млрд грн) розподілено за такими бюджетними програмами:

 • «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» (код 3111020) у сумі 13,05 млрд грн;
 • «Покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів–Тернопіль–Умань; Біла Церква–Одеса–Миколаїв–Херсон» (код 3111100) у сумі 4 млрд грн;
 • «Покращення стану автомобільної дороги М-15 Одеса-Рені» (код 3111170) у сумі 1,5 млрд грн;
 • «Покращення стану автомобільної дороги Р-51 Харків–Лозова–Павлоград» (код 3111180) у сумі 1 млрд грн;
 • «Покращення стану автомобільної дороги Н-08 Запоріжжя–Маріуполь» (код 3111190) у сумі 1 млрд грн;
 • «Покращення стану автомобільної дороги Н-14 Миколаїв–Кропивницький» (код 3111200) у сумі 1 млрд грн;
 • «Облаштування Північного об’їзду міста Рівне» (код 3111210) у сумі 0,2 млрд грн;
 • «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» (код 3131090) у сумі 17,65 млрд грн;
 • «Виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування» (код 3111030) у сумі 8,5 млрд грн;
 • «Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм» (код 3107020) у сумі 2,5 млрд грн.

Крім того, для реалізації інвестиційних проектів у сфері дорожнього господарства за рахунок позик від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій передбачено залучити 4,6 млрд грн.

Відповідно до частини п’ятої статті 24-2 Кодексу перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об’єктів затверджується Кабінетом Міністрів. Натомість у проекті державного бюджету на 2019 рік видатки щодо покращення стану окремих автомобільних доріг визначено за 6 бюджетними програмами (коди 3111100, 3111170, 3111180, 3111190, 3111200, 3111210) загалом у сумі 8,7 млрд грн та у зв’язку з цим у статті 29 законопроекту запропоновано установити, як виняток з відповідних положень статті 24-2 Кодексу, спрямування коштів державного дорожнього фонду на покращення стану таких окремих доріг. Рахункова палата вважає, що зазначене збільшує ризики неефективного управління коштами цього фонду.

Щодо державної підтримки розвитку АПК у проекті державного бюджету на 2019 рік за загальним фондом передбачено Мінагрополітики витрати за такими бюджетними програмами:

 • «Державна підтримка галузі тваринництва» (код 2801540) – 4 млрд грн /на рівні п.р./;
 • «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (код 2801580) – 1381,8 млн грн /на 2018 р. – 945 млн грн/;
 • «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» (код 2801230) в обсязі 800 млн грн та «Надання кредитів фермерським господарствам» (код 2801460) в обсязі 200 млн грн /загалом на рівні п.р/;
 • «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними» (код 2801350) – 400 млн грн /на 2018 р. – 300 млн грн/;
 • «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» (код 2801030) – 127,2 млн грн /на п.р. – 66 млн грн/.

Статтею 24 законопроекту передбачається встановити, що розподіл коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за бюджетними програмами «Здійснення природоохоронних заходів» (код 2401270) та «Державна підтримка галузі тваринництва» (код 2801540) здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів. Однак таке положення (у запропонованій редакції) не потребує законодавчого врегулювання, зважаючи на положення частини сьомої статті 20 Кодексу /щодо затвердження за рішенням КМУ порядків використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами/. Крім того, Рахункова палата пропонує виключити із законопроекту статтю 24, оскільки відповідно до пункту 7 частини п’ятої статті 22 Кодексу головний розпорядник бюджетних коштів здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

Для надання державної підтримки державним вугледобувним підприємствам та для проведення подальших заходів із реформування вугільної галузі у проекті державного бюджету на 2019 рік за загальним фондом передбачені видатки на:

 • реструктуризацію вугільної галузі (код 1101590) у сумі 1,63 млрд грн. Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту такі кошти передбачається спрямувати на технічне переоснащення і модернізацію шахт та часткове покриття витрат з оплати праці працівникам державних вугледобувних підприємств. За даними Казначейства за січень-серпень 2018 р. та оперативною інформацією Міненерговугілля на аналогічні заходи у п.р. за рахунок коштів загального (включаючи кошти резервного фонду) та спеціального фондів державного бюджету фактично витрачено 1648,9 млн грн, а річний план був неодноразово уточнений як шляхом внесення змін до відповідного закону на 2018 рік, так і перерозподілу видатків між бюджетними програмами Міненерговугілля, та визначено у сумі 3305 млн грн;
 • ліквідацію вугледобувних та торфодобувних підприємств (код 1101070) у сумі 659,7 млн грн (на 93,2 млн грн, або на 12,4%, менше ніж бюджетні призначення на 2018 р.);
 • гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах (код 1101100) у сумі 290 млн грн (на рівні п.р.);
 • державну підтримку будівництва шахти № 10 «Нововолинська» (код 1101530) у сумі 25 млн грн (на 15 млн грн більше ніж бюджетні призначення на 2018 р.).

На відміну від проектів державного бюджету на 2017 і 2018 рр. у проекті державного бюджету на 2019 рік не передбачено розподіл державних капітальних вкладень за державними інвестиційними проектами. Натомість передбачено у складі загальнодержавних витрат Мінекономрозвитку за бюджетною програмою «Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів» (код 1211120) видатки загального фонду у сумі 2124,1 млн грн (що на 300 млн грн, або на 16,4%, більше загального обсягу таких видатків, визначених у державному бюджеті на 2018 рік), які згідно із статтею 25 законопроекту пропонується розподіляти у 2019 р. між головними розпорядниками коштів державного бюджету (з відкриттям відповідних бюджетних програм) за рішенням КМУ на підставі рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів. Однак відповідно до частини четвертої статті 32 та пункту 4-1 частини першої статті 38 Кодексу зазначені державні капітальні вкладення включаються до законопроекту про державний бюджет за результатами розподілу такою Міжвідомчою комісією. Крім того, згідно з частиною шостою статті 23 Кодексу передача бюджетних призначень здійснюється за рішенням КМУ, погодженим з Комітетом. Рахункова палата вважає, що запропоноване у законопроекті збільшує ризики відтермінування початку використання коштів, зважаючи, насамперед, на існуючі недоліки виконання державних інвестиційних проектів. Разом з тим, варто відмітити, що Мінекономрозвитку на підставі рішення Міжвідомчої комісії від 17.09.2018 р. надіслало Комітету Перелік державних інвестиційних проектів та обсяги державних капітальних вкладень на 2019 рік з відповідним їх розподілом для врахування у законопроекті та у зв’язку з цим пропонує виключити статтю 25 законопроекту /листи від 20.09.2018 р. № 4001-08/41035-01 та від 25.09.2018 р. № 4001-02/41718-01/. Зокрема, запропоновано розподіл коштів загального фонду у сумі 2124,1 млн грн за 32 державними інвестиційними проектами.

Необхідно відмітити, що Рахунковою палатою вкотре зауважено, що в законопроекті не передбачаються видатки на погашення простроченої кредиторської заборгованості, яка упродовж останніх років обліковується у деяких головних розпорядників бюджетних коштів (зокрема, у Національної академії медичних наук, Мінрегіоні, Мінагрополітики), що створює ризики виникнення судових спорів і додаткових видатків з державного бюджету для сплати штрафних санкцій.

Окремо слід зазначити, що потрібно уточнити виклад статті 2 законопроекту та назву додатка № 8 до законопроекту щодо розподілу видатків на здійснення правосуддя, найменування бюджетної програми за кодом 0501020 для забезпечення узгодженості з бюджетною методологією та Законом України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII «Про судоустрій та статус суддів».

Крім того, у додатку № 3 до законопроекту щодо окремих бюджетних програм найменування викладено із вживанням терміну «фінансування» (зокрема, за кодами 1201570, 1201580, 6331020), проте такий термін згідно із пунктом 51 частини першої статті 2 Кодексу має інше значення.

Видатки державного фонду регіонального розвитку передбачено у складі загальнодержавних витрат Мінрегіону за кодом 2761070 у сумі 9,1 млрд грн, що становить 1% доходів загального фонду проекту державного бюджету і відповідає вимогам частини першої статті 24-1 Кодексу в частині визначення обсягу коштів на цю мету. При цьому, такі видатки передбачені за загальним фондом державного бюджету на відміну від 2018 року (в якому видатки визначені загалом у сумі 6 млрд грн, у т.ч. за загальним фондом – 4 млрд грн, за спеціальним фондом – 2 млрд грн).

Відносини між державним та місцевими бюджетами на 2019 рік у законопроекті побудовані на основі чинного законодавства з урахуванням запропонованих Урядом змін до Кодексу /законопроект за реєстр. № 9084/, та здійснюваних заходів з реалізації реформ у сферах місцевого самоврядування, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення.

На 2019 рік законопроектом встановлюються відносини державного бюджету з 1328 місцевими бюджетами, з яких – 705 бюджетів об’єднаних територіальних громад /далі – ОТГ/, що на 40 одиниць більше ніж у 2018 р. При цьому у супровідних матеріалах до законопроекту зазначається, що на сьогодні 49 ОТГ, з бюджетами яких встановлюються відносини з державним бюджетом, не відповідають перспективним планам формування територій громад та не визнані Кабінетом Міністрів спроможними. Тому пунктом 12 Прикінцевих положень законопроекту пропонується встановити, що у 2019 р. відносини з державним бюджетом мають бюджети усіх ОТГ, які створені згідно із Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», у яких відбулися перші вибори у 2015-2018 роках. Зазначене не узгоджується з вимогами пункту 2-1 частини першої статті 2 і пункту 3 частини четвертої статті 67 Кодексу та частини десятої статті 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», що ставить під сумнів правомірність встановлення відносин державного бюджету з бюджетами таких ОТГ. За таких умов для забезпечення правових підстав щодо встановлення взаємовідносин між бюджетами Кабінету Міністрів належить терміново ухвалити необхідні рішення щодо зазначених ОТГ. Разом з тим, процес об’єднання територіальних громад триває та за інформацією Уряду у п.р. очікується проведення перших виборів ще у 128 ОТГ, а відтак кількість бюджетів, для яких можуть встановлюватися взаємовідносини з державним бюджетом, буде зростати.

Загальний обсяг трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік становить 304,61 млрд грн, у т.ч. із загального фонду – 283,16 млрд грн, спеціального фонду – 21,45 млрд грн.

Із загального фонду державного бюджету передбачається надати місцевим бюджетам:

дотації у сумі 25,8 млрд грн, що на 0,6млрд грн, або на 2,6%, більше, ніж визначено на 2018 рік, з них:

– базову дотацію у сумі 10,3 млрд грн, що на 2,2 млрд грн, або на 26,5%, більше порівняно з 2018 р., яку отримають 19 обласних бюджетів, 53 бюджети міст обласного значення, 353 районні бюджети та 510 бюджетів ОТГ;

– стабілізаційну дотацію у сумі 200 млн грн (на рівні 2018 р.) /така дотація відповідно до Кодексу надається до завершення процесу об’єднання територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», мета, критерії розподілу та порядок надання якої визначаються Кабінетом Міністрів/;

– додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 14,9 млрд грн, що на 1,6 млрд грн, або на 9,7%, менше ніж у 2018 р. /згідно із Кодексом така дотація встановлюється для обласних бюджетів з подальшим розподілом між місцевими бюджетами у порядку, визначеному облдержадміністраціями/. За висновками Української асоціації районних та обласних рад /лист від 25.09.2018 р. № Р01-161/470/, Асоціації міст України /лист від 18.09.2018 р. № 5-428/ та Асоціації об’єднаних територіальних громад /лист від 27.09.2018 р. № 0158/ чинний порядок здійснюваного на обласному рівні розподілу додаткової дотації між місцевими бюджетами свідчить про нерівномірність та необ’єктивність такого розподілу і не сприяє забезпеченню достатнього рівня видатків у відповідних сферах, що здійснюються з бюджетів місцевого самоврядування та з районних бюджетів;

– інші додаткові дотації на:

 • забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста Славутича – 10 млн грн (на рівні 2018 р.);
 • компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та літакобудування – 356,4 млн грн (на 83 млн грн, або на 30,3%, більше ніж у 2018 р.). Однак втрати місцевих бюджетів від наданих державою податкових пільг в інших сферах економіки всупереч вимогам статті 103 Кодексу не відшкодовуються. Прикладом є справляння з 01.01.2018 р. відповідно до пункту 284.4 статті 284 Податкового кодексу плати за землю за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, у розмірі 25% податку, що за інформацією Асоціації міст України зумовило втрати місцевих бюджетів у сумі 1,2 млрд грн;
 • субвенції у сумі 257,3 млрд грн, що на 10,1 млрд грн, або на 3,8%, менше порівняно з 2018 р., зокрема:

– освітню субвенцію в обсязі 70,98 млрд грн, що на 9,3 млрд грн, або на 15%, більше ніж передбачено на 2018 рік /субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних навчальних закладів, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації в частині забезпечення видатків на здобуття повної середньої освіти/. Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту обсяг субвенції визначено на основі формули, виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі навчального навантаження, та нормативної наповнюваності класів, а також середньої зарплати вчителя. При цьому вперше враховано видатки на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у зв’язку з поділом класів на групи при вивченні окремих предметів, інклюзивно-ресурсних центрів, загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності. У складі освітньої субвенції заплановано резерв коштів загалом у сумі 2314,5 млн грн (у т.ч.: 673,57 млн грн – резерв, обсяг якого не може перевищувати 1% загального обсягу субвенції; 1640,97 млн грн – нерозподілені видатки для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень).

– медичну субвенцію в обсязі 55,5 млрд грн, що на 1,9 млрд грн, або на 3,3%, менше ніж передбачено на 2018 рік /субвенція спрямовується на оплату поточних видатків комунальних закладів охорони здоров’я, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв/. При розрахунку цієї субвенції передбачено цільові видатки у сумі 1,8 млрд грн /на рівні 2018 р./, з яких на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 0,7 млрд грн; лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу – 1 млрд грн; придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для лікування онкологічних захворювань – 42,4 млн грн; виплати щомісячної державної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу зумовлену ВІЛ, та здійснення банківських послуг, пов’язаних з виплатою цієї допомоги – 11,3 млн грн. У складі медичної субвенції заплановано резерв коштів загалом у сумі 1105,8 млн грн (у т.ч.: 237,04 млн грн – резерв, обсяг якого не може перевищувати 1% загального обсягу субвенції; 868,73 млн грн – нерозподілені видатки для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень). Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту при визначенні загального обсягу медичної субвенції не враховано видатки на надання первинної медичної допомоги, що в рамках реалізації медичної реформи передбачені у державному бюджеті за окремою бюджетною програмою. Однак, зважаючи на вимоги пп. 5 п. 1-1 розділу VI Кодексу, до 01.01.2020 р. медична субвенція може спрямовуватися для надання первинної медичної допомоги комунальними закладами, що не уклали договори за програмою державних гарантій (за інформацією МОЗ на 01.10.2018 р. таких закладів майже половина з діючих);

– субвенції на здійснення державних програм соціального захисту населення – 122 млрд грн, що на 12,5 млрд грн, або на 9,3%, менше ніж на 2018 рік, насамперед, за рахунок зменшення на 15,9 млрд грн, або на 22,4%, до 55,1 млрд грн обсягу субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг (код 3511150), незважаючи на одночасне розширення напрямів використання субвенції та категорій населення, яким надаються пільги. Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту загальний обсяг видатків на надання таких пільг та житлових субсидій населенню визначено в умовах п.р. з урахуванням впроваджених заходів щодо удосконалення порядку надання житлових субсидій та подальших кроків для підвищення адресності цієї програми. Однак, за оцінкою місцевих органів влади та практикою використання коштів у 2018 р. (станом на 1 жовтня п.р. перераховано місцевим бюджетам 58,9 млрд грн, або 82,9% бюджетних призначень), а також з огляду на можливі зміни в ціновій політиці на енергоносії, реалістичність проведеного розрахунку і достатність передбаченого обсягу субвенції вбачається сумнівною. Разом з тим, передбачається збільшення обсягів субвенцій на виплату допомоги сім’ям з дітьми (коди 3511340 і 2511110) загалом на 3,2 млрд грн, або на 5,3% (до 64 млрд грн), що зумовлено серед іншого запровадженням нових видів допомоги: зокрема, одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» при народженні дитини /з 01.09.2018 р./, допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, а також на дитину, яка отримала тяжку травму і потребує трансплантації органа, паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність /з 01.01.2019 р./;

– інші субвенції на:

 • придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – майже 19 млн грн (на рівні п.р);
 • придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги – майже 138 млн грн (на рівні п.р.);
 • придбання ангіографічного обладнання – 150 млн грн (на рівні п.р.);
 • відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 250 млн грн (на 750 млн грн, або на 75%, менше ніж на 2018 р., оскільки з 01.04.2019 р. такі видатки планується здійснювати з державного бюджету за новою бюджетною програмою Національної служби здоров’я у сумі 750 млн грн);
 • реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості – 1 млрд грн (на рівні п.р.);
 • проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа – 517,7 млн грн (на рівні п.р.);
 • надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 504,46 млн грн (на рівні п.р.), з яких не розподілено між місцевими бюджетами – 151,1 млн грн;
 • виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води – 5,6 млн грн (на 2,86 млн грн, або на 33,7%, менше ніж на 2018 р.).

Водночас, законопроектом пропонується затвердити бюджетні призначення за окремими трансфертами без розподілу між місцевими бюджетами, що не узгоджується з вимогами частини третьої статті 97 Кодексу (згідно з якими у державному бюджеті затверджується обсяг міжбюджетних трансфертів окремо для кожного з відповідних місцевих бюджетів, якщо є підстави для надання та отримання міжбюджетних трансфертів), про що також зазначено у Висновках Рахункової палати. Зокрема, йдеться про стабілізаційну дотацію та субвенції на:

 • забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 1,3 млрд грн (на 69,1 млн грн, або на 5%, менше ніж у 2018 р.);
 • модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів – 50 млн грн (на 50 млн грн, або в 2 рази, менше ніж на 2018 р.);
 • здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, – 34 млн грн (на рівні п.р.);
 • формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 1,9 млрд грн (на рівні п.р.);
 • фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, – 137,5 млн грн (на рівні п.р.);
 • реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 1,55 млрд грн, з них за загальним фондом – 0,5 млрд грн (на рівні п.р.);
 • проведення робіт, пов’язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі «Прозорий офіс» – 150 млн грн (на рівні п.р.);
 • створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту – 200 млн грн (на 50 млн грн, або на 33,3%, більше ніж у 2018 р., та із розширенням назви субвенції);
 • виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, які брали участь в антитерористичній операції і загинули, і для осіб, які стали особами з інвалідністю І-ІІ групи внаслідок участі в антитерористичній операції, та які потребують поліпшення житлових умов (код 2511120), – 305,1 млн грн (на 24,7 млн грн, або на 7,5%, менше, ніж затверджено на п.р.);
 • виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції і визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи або учасниками бойових дій та які потребують поліпшення житлових умов (код 2511190), – 25 млн грн (на рівні п.р.);
 • виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, які загинули, і для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з учасників бойових дій на території інших держав та які потребують поліпшення житлових умов (код 2511200), – 200 млн грн (на рівні п.р.);
 • виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, які брали участь у Революції Гідності та загинули, і для осіб, які стали особами з інвалідністю I-II групи внаслідок участі у Революції Гідності, та які потребують поліпшення житлових умов (код 2511210), – 24,7 млн грн /нова субвенція/;
 • реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві – 922,6 млн грн /нова субвенція/.

Таким чином, законопроект не містить розподілу між місцевими бюджетами 15 трансфертів з державного бюджету, що становить 40,5% їх загальної кількості (37) і порівняно з минулими роками є найвищим показником, що створює ризики затягування подальшого розподілу відповідних трансфертів та можливостей освоєння зазначених коштів протягом бюджетного періоду. Водночас, у статтях 20 та 27 законопроекту всупереч вимогам частини шостої статті 108 Кодексу розподіл окремих субвенцій доручається здійснювати Кабінету Міністрів (тобто без погодження з Комітетом), про що також зауважено Рахунковою палатою.

Із спеціального фонду державного бюджету передбачено надати місцевим бюджетам субвенції в обсязі 21,45 млрд грн, з яких на:

 • фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 17,65 млрд грн /надається на виконання пункту 2 частини третьої статті 24-2 та статті 103-1 Кодексу в рамках державного дорожнього фонду/;
 • реалізацію інвестиційних проектів за рахунок позик від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, а саме на: завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі (1,16 млрд грн); подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові (30,1 млн грн); реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з МБРР проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» (1,55 млрд грн); реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (1,05 млрд грн);
 • реалізацію проекту «Житло для внутрішньо переміщених осіб» – 10 млн грн /нова субвенція/.
 • Рахунковою палатою звернуто увагу, що у законопроекті не передбачено, зокрема, субвенції на:
 • здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (на 2018 р. затверджена в сумі 5 млрд грн), яка за наслідками проведеного аудиту визнається дієвою фінансовою підтримкою для розбудови і розвитку інфраструктури територій;
 • погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення, що постачалися населенню, бюджетним установам, та тарифами, що затверджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (затверджена на 2018 рік у сумі 1 млрд грн).

Реверсна дотація (трансферт з місцевих бюджетів державному бюджету) на 2019 рік визначена в обсязі 6,79 млрд грн (на 1,4 млрд грн, або на 25,6%, більше ніж у п.р.), яку будуть перераховувати до державного бюджету 4 обласних бюджети, 69 бюджетів міст обласного значення, 44 районних бюджетів та 117 бюджетів ОТГ.

За інформацією у супровідних матеріалах до законопроекту розрахункові показники місцевих бюджетів (без міжбюджетних трансфертів) на 2019 рік становлять загалом: видатки і кредитування – 588,9 млрд грн /що більше ніж враховано при затвердженні державного бюджету на 2018 р. на 35,6 млрд грн, або на 6,4%/, доходи – 291,1 млрд грн /відповідно більше на 41,4 млрд грн, або на 16,6%/. За оцінкою Рахункової палати більше половини обсягу доходів місцевих бюджетів, як і у попередні роки, формуватиметься за рахунок трансфертів з державного бюджету (51,1%), частка видатків місцевих бюджетів у видатках та наданні кредитів зведеного бюджету порівняно з плановою на 2018 рік зменшиться на 2,6 відсоткових пункти – до 42,3%, що свідчить про передбачене зменшення реальних, тобто без урахування цінового чинника, видатків місцевих бюджетів і надання кредитів.

Порівняно з 2018 р. на наступний рік у законопроекті передбачається незначне збільшення спеціального фонду державного бюджету (питома вага планових показників спеціального фонду у структурі проекту державного бюджету на 2019 рік становитиме за надходженнями і витратами 8,3% порівняно з 7,9% за надходженнями і 8,2% за витратами у 2018 р.).

Таке збільшення спеціального фонду пояснюється, насамперед, тим, що на 2019 рік згідно з пунктом 41 розділу VI Кодексу збільшується частка окремих податків (з 50% до 75%), які зараховуються до спеціального фонду державного бюджету як джерела формування державного дорожнього фонду. Зокрема, у частині доходів джерелами цього фонду на наступний рік є: 75% акцизного податку з пального і транспортних засобів та ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них (у 2018 р. – 50% таких платежів), 100% плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні. У законопроекті загальний обсяг планових показників таких надходжень становить 50.440,5 млн грн (що на 17.495,2 млн грн, або на 53,1%, більше ніж на 2018 р.).

Поряд з тим, на 2019 рік відповідно до пункту 7-4 частини третьої статті 29 Кодексу екологічний податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строку, буде зараховуватися до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі (у 2018 р. – 50% цього податку та обмежено дію вказаної норми Кодексу). Такий податок є джерелом формування Державного фонду поводження з радіоактивними відходами. У законопроекті передбачено плановий показник цього податку у сумі 1068,1 млн грн (що на 561,3 млн грн, або в 2,1 рази, більше ніж на 2018 р.).

Щодо відповідності законопроекту чинному законодавству

Частинами третьою та четвертою статті 153 Регламенту визначено окремі вимоги щодо підготовки законопроекту про державний бюджет на наступний рік, а саме такий законопроект має бути розроблений з дотриманням вимог Кодексу та Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, а також не може містити положень про зупинення дії чи внесення змін до законів.

Насамперед, про відповідність окремих положень законопроекту нормам Кодексу та іншого законодавства вже відмічалося вище по тексту.

Як і у попередні роки, законопроектом пропонується внести зміни або зупинити дію окремих норм законодавчих актів /зокрема, статтями 25 і 29, пунктами 3-7, 11 Прикінцевих положень законопроекту/. Це не відповідає вимогам частини четвертої статті 153 Регламенту, що також зазначено у висновках Рахункової палати та ГНЕУ. При цьому, ГНЕУ зауважує, що у законопроекті продовжена багаторічна негативна практика призупинення законом про державний бюджет дії чинних актів законодавства, зміни правого регулювання відносин, ніж передбачено ними, що суперечить численним рішенням Конституційного Суду України.

У поданих разом із законопроектом супровідних матеріалах немає інформації, передбаченої підпунктами «є» і «ж» пункту 1 та пунктом 4-1 частини першої статті 38 Кодексу, щодо:

 • обґрунтувань розрахунку вартісної величини прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення;
 • розрахунків обсягу компенсації за рахунок коштів державного бюджету втрат суб’єктів господарювання внаслідок прийняття Кабінетом Міністрів, іншими центральними органами виконавчої влади рішень щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг;
 • переліку державних інвестиційних проектів із зазначенням загальної вартості кожного проекту, загальних обсягів витрат державного бюджету, необхідних для розроблення та реалізації кожного проекту, включаючи обсяги видатків державного бюджету, необхідних для завершення кожного проекту, а також обсяги таких видатків на відповідний бюджетний період у розрізі бюджетних програм.

Поряд з тим, у супровідних матеріалах до законопроекту не наведено необхідної деталізованої інформації щодо вартісної оцінки урядових законодавчих ініціатив щодо змін до податкового і бюджетного законодавства, врахованих у показниках проекту бюджету на 201