Постанова КМУ від 13 червня 2018 р. № 472

03 Жовтня 2018 10:30 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 червня 2018 р. № 472 

Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій

З метою реалізації інноваційних технологічних рішень для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі (у тому числі торгівлі з використанням Інтернету), громадського харчування, купівлі-продажу іноземної валюти, торгівлі через автомати з продажу (надання) товарів (послуг), надання послуг з приймання готівки для подальшого переказу, з перевезення пасажирів та інших послуг Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів щодо реалізації з 1 числа місяця, наступного за місяцем набрання чинності цією постановою, до 31 грудня 2019 р. експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій (далі – експериментальний проект).
  2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, що додається.
  3. Міністерству фінансів забезпечити:

щоквартальне подання звіту про результати реалізації експериментального проекту;

разом з Державною фіскальною службою здійснення заходів, необхідних для реалізації експериментального проекту.

Прем’єр-міністр України

В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 13 червня 2018 р. № 472

ПОРЯДОК 
реалізації експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій, зокрема удосконалених комп’ютерно-касових систем (далі – експериментальний проект).

2. Терміни в цьому Порядку використовуються у такому значенні:

1) новітня модель програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначена для реєстрації розрахункових операцій (далі – новітня модель комплексу) – технологічне рішення для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі (у тому числі торгівлі з використанням Інтернету), громадського харчування, купівлі-продажу іноземної валюти, торгівлі через автомати з продажу (надання) товарів (послуг), надання послуг з приймання готівки для подальшого переказу, перевезення пасажирів та інших послуг, що не впроваджене в області застосування реєстраторів розрахункових операцій;

2) контрольно-звітна інформація – інформація, яку необхідно подавати до ДФС дротовими або бездротовими каналами зв’язку згідно з пунктом 7 статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон);

3) фіскальна пам’ять новітньої моделі комплексу – програмно-технічний комплекс, призначений для одноразового внесення, зберігання і багаторазового зчитування підсумкових даних про обсяг розрахункових операцій, які неможливо змінити або знищити без пошкодження самого комплексу;

4) система зберігання і збору даних про розрахункові операції (далі – система зберігання даних) – система, призначена для збору даних про розрахункові операції в базі даних системи обліку даних про розрахункові операції, для функціонування якої використовується технологія, розроблена Національним банком;

5) система обліку даних про розрахункові операції (далі – система обліку даних) – програмно-технічний комплекс, що є компонентом системи зберігання даних.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в статті 2 Закону.

3. Учасниками експериментального проекту є виробники (постачальники) та користувачі новітніх моделей комплексів, зокрема удосконалених комп’ютерно-касових систем, які виявили заінтересованість щодо участі в експериментальному проекті.

4. Організаційне супроводження експериментального проекту здійснюється Міжвідомчою робочою групою з питань реалізації інноваційних технологічних рішень для реєстрації розрахункових операцій у сфері торгівлі (у тому числі торгівлі з використанням Інтернету), громадського харчування, купівлі-продажу іноземної валюти, торгівлі через автомати з продажу (надання) товарів (послуг), надання послуг з приймання готівки для подальшого переказу, перевезення пасажирів та інших послуг (далі – Міжвідомча робоча група), утвореною Мінфіном протягом 15 днів після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 472 «Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій», до складу якої входять представники Мінфіну, Мінекономрозвитку, ДФС, Національного банку (за згодою), Держспецзв’язку, Державного агентства з питань електронного урядування, неурядових організацій, діяльність яких спрямована на впровадження реформ, та представників бізнес-асоціацій.

5. Міжвідомча робоча група:

1) забезпечує після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 472 «Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для реєстрації розрахункових операцій» координацію роботи членів Міжвідомчої робочої групи з розгляду поданих виробниками (постачальниками) новітніх моделей комплексів пропозицій щодо таких моделей та зазначених у пункті 6 цього Порядку документів;

2) забезпечує протягом місяця після надходження зазначених пропозицій попередню перевірку дотримання вимог щодо здійснення фіскальних функцій новітніми моделями комплексів та узагальнює інформацію про дотримання/недотримання вимог щодо здійснення таких функцій;

3) подає Мінфіну за результатами розгляду пропозицій виробників (постачальників) наступного робочого дня після завершення зазначеної попередньої перевірки пропозиції щодо включення або відмови у включенні новітніх моделей комплексів до переліку таких моделей;

4) надсилає виробникам (постачальникам) у разі недотримання вимог щодо здійснення фіскальних функцій новітніми моделями комплексів інформацію із зазначенням причин такого недотримання.

6. Виробники (постачальники) подають Міжвідомчій робочій групі пропозиції щодо новітніх моделей комплексів разом з описом їх технології, процесу виконання ними фіскальної функції, розрахункової операції, програмних або програмно-технічних складових моделі; даними про основні конструктивні та функціональні параметри; структурними схемами систем; підтвердження відповідності таких моделей згідно з вимогами Закону України«Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та інших нормативно-правових актів, а у разі потреби – висновки про їх відповідність зазначеним вимогам та правилам роботи, визначеним Національним банком; інформацію про центри сервісного обслуговування.

7. До новітніх моделей комплексів застосовуються на період проведення експериментального проекту вимоги, затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 р. № 199«Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 362) і від 2 березня 2016 р. № 149«Про вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для окремих сфер застосування» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 20, ст. 802), з урахуванням таких особливостей:

1) програмні комплекси повинні забезпечувати:

виконання розрахункової операції та передачі контрольно-звітної інформації до системи обліку даних в режимі реального часу;

друкування розрахункових та інших звітних документів;

збереження даних про опис товарів, фіскальної інформації, даних, на основі яких формуються розрахункові документи та звіти про розрахункові операції;

використання електронно-цифрового підпису з дотриманням вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис» для здійснення технологічних операцій;

використання технології, розробленої Національним банком, або електронно-цифрового підпису з дотриманням вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис» для захисту від підміни та модифікації даних реєстраторів;

2) програмно-технічні комплекси повинні складатися з таких вузлів:

програмно-технічний засіб, де зберігаються дані про опис товарів, фіскальна інформація, дані, на основі яких формуються розрахункові документи та звіти про розрахункові операції;

годинник-календар з окремим елементом живлення;

процесор, який керує механізмом друкування чеків і звітів, індикаторами новітньої моделі комплексу, грошовою скринькою, клавіатурою, іншим обладнанням, включеним до його складу, а також виконує операції з формування звітів про розрахункові операції та розрахункових документів, внесення фіскальної інформації до фіскальної пам’яті;

запам’ятовувальний пристрій, який містить внутрішнє програмне забезпечення новітньої моделі комплексу (програмну пам’ять);

модуль безпеки, що згідно з технологією, розробленою Національним банком, забезпечує здійснення контролю за відсутністю спотворення або знищення даних про розрахункові операції для новітньої моделі комплексу, що створює контрольну стрічку в електронній формі.

8. Координація дій щодо реалізації експериментального проекту здійснюється Мінфіном.

Мінфін:

1) затверджує на підставі пропозицій Міжвідомчої робочої групи перелік новітніх моделей комплексів, які беруть участь в експериментальному проекті, надсилає його до ДФС і оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті;

2) узагальнює подані Міжвідомчою робочою групою пропозиції щодо новітніх моделей комплексів;

3) узагальнює подані ДФС висновки та інформацію про хід реалізації експериментального проекту і подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо його подальшої реалізації;

4) інформує громадськість про реалізацію експериментального проекту шляхом щомісячного оприлюднення відповідної інформації на своєму офіційному веб-сайті;

5) за результатами реалізації експериментального проекту розробляє пропозиції щодо внесення змін до законодавства;

6) готує звіт про результати реалізації експериментального проекту та подає його Кабінетові Міністрів України;

7) готує після завершення експериментального проекту за результатами його реалізації перелік новітніх моделей комплексів, які не підлягають зняттю з реєстрації.

9. ДФС:

1) забезпечує протягом трьох робочих днів з дня надходження затвердженого Мінфіном переліку новітніх моделей комплексів, які беруть участь в експериментальному проекті, реєстрацію таких моделей у Державному реєстрі реєстраторів розрахункових операцій. При цьому реєстрація новітніх моделей комплексів у зазначеному Реєстрі здійснюється до 1 квітня 2019 року;

2) організовує роботу територіальних органів ДФС з реалізації експериментального проекту та реєстрації новітніх моделей комплексів;

3) здійснює узагальнення та аналіз контрольно-звітної інформації, що надходить до системи обліку даних через новітні моделі комплексів;

4) проводить оцінку своєчасності, повноти, захищеності даних, що надходять до системи обліку даних і зберігаються в системі зберігання даних;

5) узагальнює дані про хід реалізації експериментального проекту, пропозиції, подані територіальними органами ДФС, центрами сервісного обслуговування та користувачами новітніх моделей комплексів, готує та подає висновки Мінфіну;

6) скасовує після завершення експериментального проекту реєстрацію новітніх моделей комплексів, крім тих моделей, що включені до переліку новітніх моделей комплексів, які не підлягають зняттю з реєстрації;

7) готує пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій.

10. Користувачами новітніх моделей комплексів є суб’єкти господарювання, на яких поширюється дія Законута/або які виявили заінтересованість щодо участі в експериментальному проекті та придбали новітню модель комплексу.

11. Користувачі новітніх моделей комплексів:

1) застосовують новітні моделі комплексів, здійснюють їх реєстрацію, введення в експлуатацію, використання, технічне обслуговування, передачу захищеної контрольно-звітної інформації в порядку та у спосіб, визначені нормативно-правовими актами та цим Порядком;

2) здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі з використанням новітніх моделей комплексів;

3) можуть подавати до Мінфіну та ДФС пропозиції щодо функціонування новітніх моделей комплексів;

4) несуть відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій згідно із законом.

12. Обмін інформацією про хід реалізації експериментального проекту між Мінфіном, ДФС та користувачами новітніх моделей комплексів здійснюється в електронній формі або шляхом безпосереднього автоматизованого обміну електронними даними.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті