Проект постанови КМУ «Про деякі питання реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік»

05 Листопада 2018 3:10 Поділитися

Повідомлення про оприлюднення
проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік»

Проект постанови розроблено на виконання частини другої розділу IV Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2168-VIII, Бюджетного кодексу України, а також у зв’язку із закінченням терміну дії постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 407 «Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік».

Проект постанови та повідомлення про оприлюднення проекту розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України: moz.gov.ua/gromadske-obgovorennja.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати впродовж місяця з дня оприлюднення до відділу нормативно-правового забезпечення Національної служби здоров`я України або в електронному вигляді на адресу: agnidets.nszu@gmail.com.

Контактна особа — Гнідець А.П. (тел.: (044) 229-92-54).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік»

Мета: врегулювання порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік.

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект акта розроблено на виконання пункту другого розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII (далі — Закон № 2168-VIII).

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом № 2168-VIII було запроваджено фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів, наданих пацієнтам, в рамках програми медичних гарантій Національною службою здоров’я України (далі — НСЗУ).

Новий принцип фінансування має запроваджуватись поступово для різних видів медичної допомоги.

Так, частиною другою розділу IV Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2168-VIII передбачено, що з 1 січня 2018 року запроваджується реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

На виконання зазначеного положення постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 407 було затверджено Порядок реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік (далі — Порядок реалізації гарантій на 2018 рік), дія якого закінчується 31 грудня 2018 року.

З червня 2018 року по жовтень 2018 року НСЗУ було укладено 623 договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, з них 538 — з комунальними закладами охорони здоров’я у формі комунальних некомерційних підприємств, 47 — з закладами охорони здоров’я приватної форми власності, 38 — з фізичними особами — підприємцями, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Відповідно до зазначених договорів НСЗУ оплачує медичні послуги з первинної медичної допомоги, надані пацієнтам, згідно з тарифами та коригувальними коефіцієнтами, затвердженими Порядком реалізації гарантій на 2018 рік.

Всього в Україні функціонують 1229 комунальних закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу. Планується, що до кінця 2018 року договори з НСЗУ укладуть ті заклади, які не встигли цього зробити під час перших двох «хвиль» підписання договорів — у червні 2018 року та у серпні 2018 року.

Наразі 694 комунальних заклади охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу (56%), не перейшли на нову систему фінансування первинної ланки системи охорони здоров’я та фінансуються за рахунок коштів медичної субвенції, механізм надання якої є неефективним. Фінансування здійснюється за жорстким постатейним кошторисом на основі застарілих нормативів, розрахованих відповідно до їх існуючої інфраструктури (кількості ліжок, персоналу тощо). Це позбавляє керівників закладів охорони здоров’я управлінської гнучкості та не сприяє мотивації до покращення результату.

З метою виконання приписів Закону № 2168-VIII та врегулювання порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік був розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік» (далі — проект постанови).

Проектом також передбачено внесення зміни в Додаток 1 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 410.

3. Суть проекту акта

Проект постанови затверджує тарифи за надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою (ПМД), коригувальні коефіцієнти залежно від вікової групи пацієнта, спеціальний коефіцієнт для медичного обслуговування в гірській місцевості, а також понижувальні коефіцієнти за обслуговування пацієнтів, які подали надавачу медичних послуг декларацію про вибір лікаря, який надає ПМД (пацієнти, включені до зеленого списку), понад ліміт — встановлений Міністерством охорони здоров’я оптимальний обсяг практики ПМД.

Тариф за надання медичних послуг, пов’язаних з ПМД, встановлюється у вигляді капітаційної ставки за обслуговування одного пацієнта, включеного до зеленого списку, у розмірі 370 гривень на рік. Базою для визначення компонента оплати праці медичних працівників, що використана для розрахунку тарифу, є 22 925,00 гривень на місяць.

Додатково, до 30 червня 2019 року, для державних та комунальних закладів охорони здоров’я встановлюється оплата за одного пацієнта, який проживає на території обслуговування відповідного закладу (пацієнти, включені до червоного списку) відповідно до даних статистики у розмірі 240 гривень на рік. При цьому кількість таких пацієнтів буде щомісячно зменшуватися пропорційно кількості пацієнтів, які подали декларації про вибір лікаря, який надає ПМД, всім надавачам медичних послуг.

Оскільки потреби в послугах охорони здоров’я суттєво відрізняються у різних вікових групах, капітаційна ставка коригуватиметься на віковий коефіцієнт, визначений для п’яти вікових груп пацієнтів із зеленого списку:

Вікова група пацієнтів Значення вікового коефіцієнта
від 0 до 5 років 4
від 6 до 17 років 2,2
від 18 до 39 років 1
від 40 до 64 років 1,2
понад 65 років 2

У разі, якщо медичне обслуговування пацієнта із зеленого списку здійснюється в населених пунктах, яким надано статус гірських згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», до тарифу додатково до вищезазначених коефіцієнтів застосовується коригувальний коефіцієнт 1,25 (далі — гірський коефіцієнт). Місце обслуговування пацієнта визначається відповідно до декларації про вибір лікаря, який надає ПМД (далі — декларація).

Порядком вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2018 № 504, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 р. за № 348/31800, встановлено оптимальний обсяг практики ПМД — кількість осіб, яким лікар з надання ПМД може забезпечити надання якісної ПМД. Оптимальний обсяг практики ПМД становить: одна тисяча вісімсот осіб на одного лікаря загальної практики — сімейного лікаря; дві тисячі осіб на одного лікаря — терапевта; дев’ятсот осіб на одного лікаря — педіатра. Обсяг практики може відрізнятися від оптимального залежно від соціально-демографічних, інфраструктурних та інших особливостей території, в межах якої мешкають особи, що належать до відповідної практики.

З метою забезпечення надання лікарями первинної ланки системи охорони здоров’я якісних медичних послуг, недопущення укладення лікарями декларацій з пацієнтами, яким вони не зможуть надати якісну медичну допомогу через надмірну кількість пацієнтів, вводяться понижувальні коефіцієнти за декларації, укладені понад встановлені ліміти. Значення коефіцієнтів залежать від відсотка декларацій, укладених понад ліміт. Нижче подано таблицю понижувальних коефіцієнтів для терапевтичної практики, де оптимальний обсяг практики ПМД (ООП) складає 2000 пацієнтів (декларацій).

Декларації Коефіцієнт
Рівень перевищення ліміту Кількість декларацій
від до
110% ООП + 1 декларація 120% 2201 2400 0,8
120% ООП + 1 декларація 130% 2401 2600 0,6
130% ООП + 1 декларація 140% 2601 2800 0,4
140% ООП + 1 декларація 150% 2801 3000 0,2
150% ООП + 1 декларація всі наступні 3001 0,0

Коригувальні коефіцієнти не застосовуються до тарифів за надання медичних послуг, пов’язаних з ПМД, пацієнтам, включеним до червоного списку.

У зв’язку з особливостями бюджетного процесу і необхідності забезпечення оплати за договорами у січні 2019 року пропонується, що у четвертому кварталі 2018 року договори з комунальними закладами охорони здоров’я будуть укладатись не пізніше 26 грудня 2018 року. Послуги надаватимуться такими закладами, починаючи з 1 січня 2019 року, а розрахунки здійснюватимуться у межах кошторисних призначень, затверджених для НСЗУ за КПКВК 2308020 «Надання первинної медичної допомоги населенню» на 2019 рік».

Починаючи з січня 2019 року Національна служба здоров’я самостійно встановлюватиме терміни укладення договорів.

Оскільки на 2019 рік не передбачається медична субвенція на ПМД з державного бюджету, то ті комунальні заклади охорони здоров’я, які надають ПМД і які не уклали договір з НСЗУ, фінансуватимуться за рахунок інших бюджетних програм в порядку, встановленому законодавством, та з інших джерел, не заборонених законодавством.

З метою повного переходу на нову систему фінансування закладів первинної ланки системи охорони здоров’я з третього кварталу 2019 року, з 1 липня 2019 року пропонується здійснювати оплату тільки за тарифом для пацієнтів, включених до зеленого списку. Таким чином, тариф для оплати послуг, наданих пацієнтам, включеним до червоного списку, діє до 30 червня 2019 року включно.

У зв’язку з тим, що Держстат опублікує офіційні дані щодо наявного населення станом на перше січня 2019 року не раніше 21 червня 2019 року, то Національна служба здоров’я оплачує за медичні послуги, надані пацієнтам, включеним до червоного списку, з використанням офіційних даних щодо наявного населення адміністративно-територіальної одиниці на території обслуговування комунального закладу охорони здоров’я станом на 1 січня 2018 року.

4. Правові аспекти

Проект постанови розроблено на виконання частини другої розділу IV Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2168-VIII, Бюджетного кодексу України, а також у зв’язку із закінченням терміну дії постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 407 «Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік видатки на фінансування надання первинної медичної допомоги у 2018 році були передбачені у сумі 8 054 517,6 тис. грн. у рамках бюджетної програми КПКВК 2308020 «Надання первинної медичної допомоги населенню».

Протягом січня — вересня поточного року зазначений обсяг видатків двічі коригувався на підставі відповідних розпоряджень Кабінету Міністрів України (від 13 червня 2018 р. № 420-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік, та розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад» та від 19 вересня 2018 р. № 650-р ««Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2018 рік, та розподіл медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам між бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад»).

Внесеними змінами початковий обсяг видатків у сумі 8 054 517,6 тис. грн. за бюджетною програмою КПКВК 2308020 в цілому зменшено на 3 097 074,0 тис. грн. з метою перерозподілу цієї суми на бюджетну програму КПКВК 2311410 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» з метою спрямування медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у частині видатків на надання первинної медичної допомоги бюджетам адміністративно-територіальних одиниць, комунальні заклади охорони здоров’я яких не уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для первинної медичної допомоги.

Загальний обсяг кошторисних призначень за КПКВК 2308020 після внесених змін становить 4 957 263,3 тис. гривень.

Протягом липня — вересня 2018 року Національною службою здоров’я відповідно до звітів, отриманих від надавачів медичних послуг, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення для надання первинної медичної допомоги, виплачено 821 628,5 тис. гривень.»

У проекті Державного бюджету України на 2019 рік видатки для забезпечення НСЗУ розрахунків з надавачами послуг з первинної медичної допомоги передбачені за бюджетною програмою КПКВК 2308020 «Надання первинної медичної допомоги населенню» у сумі 15 314 892,9 тис. гривень. Передбачається, що до кінця 2019 року договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій укладуть всі комунальні заклади охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, яких на сьогодні 1229.

Фінансово-економічне обґрунтування додається.

6. Прогноз впливу

Прийняття проекту постанови дозволить продовжити успішне впровадження одного з найважливіших кроків у реформуванні охорони здоров’я в Україні — запровадження нового механізму оплати первинної медичної допомоги надавачам таких послуг, який полягає в оплаті за конкретні надані пацієнтам послуги.

Очікуваний вплив реалізації постанови на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави відображено в прогнозі впливу.

Прийняття акта не впливатиме на спроможність територіальних громад, а також не матиме специфічного чи непропорційного впливу на окремі регіони. Водночас, прийняття акта сприятиме посиленню спроможності держави забезпечувати фінансовий захист для громадян, що звернулись за наданням первинної медичної допомоги.

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть прямо впливати на ринок праці.

Прийняття постанови та її реалізація служитиме однією з передумов для зміцнення та збереження громадського здоров’я.

Міжнародний досвід свідчить, що застосування принципу «гроші йдуть за пацієнтом» для фінансування первинної ланки системи охорони здоров’я призводить до покращення економічної ефективності використання публічних коштів, а також покращення показників здоров’я населення. Зокрема, введення нового методу фінансування призводить до підвищення економічної ефективності на рівні закладів охорони здоров’я. Покращення показників здоров’я досягається через запровадження більш чітких вимог як до надавачів послуг, так і до умов надання послуг, концентрації послуг в закладах, що мають достатнє навантаження та кваліфікований персонал, введення фінансових стимулів до покращення якості надання допомоги.

Проект постанови не впливає на екологію та навколишнє природне середовище.

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови матиме вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін, інформація про які зазначена в прогнозі впливу, що додається.

Реалізація постанови не матиме впливу на інтереси окремих верств (груп) населення.

Проект постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

8. Громадське обговорення

Проект постанови підлягає громадському обговоренню відповідно до вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 84, ст. 2945) шляхом опублікування на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державною казначейською службою України та Державною аудиторською службою України

10. Правова експертиза

Проект потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації, тому проект постанови не підлягає громадській антидискримінаційній експертизі.

12. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

13. Прогноз результатів

Прийняття та реалізація проекту постанови сприятиме:

  • посиленню спроможності держави забезпечувати фінансовий захист для громадян, що звернулись за наданням первинної медичної допомоги;
  • більш ефективному та справедливому розподілу публічних ресурсів у системі охорони здоров’я;
  • скороченню прямих платежів громадян на оплату медичних послуг та лікарських засобів, зменшенню рівня неформальних платежів;
  • підвищенню рівня якості надання медичних послуг та їх доступності;
  • підвищенню мотивації медичних працівників.

В.о. Міністра охорони здоров’я УкраїниУляна Супрун

Додаток до Пояснювальної записки

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін (до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік»)

Короткий опис суті проекту акта: проект акта дозволить продовжити фінансування первинної медичної допомоги за програмою медичних гарантій на 2019 рік та передбачає припинення надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з 01.06.2019.

Прогноз впливів на ключові інтереси заінтересованих сторін

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі) Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив (до року) середньостроковий вплив (більше року)
Заклади охорони здоров’я, що уклали або укладуть договір з НСЗУ отримання фінансування від НСЗУ + + прийняття проекту акта забезпечить продовження сталого фінансування через надання первинної медичної допомоги пацієнтам за програмою медичних гарантій
органи місцевого самоврядування, яким підпорядковані заклади охорони здоров’я, що не підписали договори з НСЗУ мінімізація видатків місцевого бюджету на охорону здоров’я У разі прийняття проекту акта, органи місцевого самоврядування будуть вимушені повністю фінансувати заклади охорони здоров’я з місцевого бюджету

Проект
оприлюднений на сайті МОЗ України
30.10.2018 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Деякі питання реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік

Відповідно до пункту 2 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік, що додається.

2. Установити, що договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік (далі — договори) з комунальними закладами охорони здоров’я укладаються до 26 грудня 2018 року та протягом 2019 року;

3. Пункт 7 Додатку 1 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570) викласти в такій редакції:

« 7. У 2018 році та у першому півріччі 2019 року для комунальних закладів охорони здоров’я до суми оплати за звітний період додається 1/12 від добутку кількості пацієнтів із червоного списку станом на 1 число місяця звітного періоду та застосовного тарифу відповідно до Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на відповідний рік. Станом на 1 січня 2018 року кількість наявного населення на території обслуговування надавача (відповідного комунального закладу охорони здоров’я) становила ________ осіб.».

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування та діє до 31 грудня 2019 року, окрім абзацу третього пункту 3, абзацу третього пункту 5, пунктів 10 та 11 Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік, затвердженого цією постановою, які діють до 30 червня 2019 року.

Прем’єр-міністр УкраїниВ. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

Порядок реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік

1. Цей Порядок визначає особливості реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік, встановлює тарифи та коригувальні коефіцієнти.

2. Дія цього Порядку поширюється на всі заклади охорони здоров’я та фізичних осіб-підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі — договір) з Національною службою здоров’я, що передбачає надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою.

3. В цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

зелений список — перелік пацієнтів, які у встановленому МОЗ порядку подали відповідному надавачу медичних послуг декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі — декларації), станом на 1 число відповідного місяця» згідно з даними електронної системи охорони здоров’я;

червоний список — неперсоніфікована умовна кількість пацієнтів комунального закладу охорони здоров’я, розрахована відповідно до пункту 11 цього Порядку;

ліміт — оптимальний обсяг практики (ООП) первинної медичної допомоги, встановлений у Порядку надання» первинної медичної допомоги, затвердженому МОЗ;

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування» населення та інших законодавчих актах.

4. Перелік медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, оплату надання яких держава гарантує в межах програми медичних гарантій на 2019 рік, визначається» Порядком надання» первинної медичної допомоги, затвердженим МОЗ.

5. Тарифи за надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, встановлюються як капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта протягом календарного року та складають:

за одного пацієнта, включеного до зеленого списку, — 370 гривень на рік;

за одного пацієнта, включеного до червоного списку (для комунальних закладів охорони здоров’я до 30 червня 2019 року включно), — 120 гривень на рік.

6. До тарифу на медичне обслуговування одного пацієнта, включеного до зеленого списку, застосовуються (шляхом множення) такі коригувальні коефіцієнти залежно від вікової групи пацієнта:

від 0 до 5 років – 4
від 6 до 17 років – 2,2
від 18 до 39 років – 1
від 40 до 64 років – 1,2
понад 65 років – 2

7. Якщо медичне обслуговування пацієнта, включеного до зеленого списку, здійснюється в населених пунктах, яким надано статус гірських згідно із Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», до тарифу додатково до коригувальних коефіцієнтів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, застосовується (шляхом множення) коригувальний коефіцієнт 1,25. Місце обслуговування пацієнта визначається відповідно до декларації.

8. До тарифу на медичне обслуговування пацієнтів, включених до зеленого списку, які подали декларації понад ліміт, застосовуються такі коефіцієнти залежно від рівня перевищення ліміту:

рівень перевищення ліміту коефіцієнт
від 110% ООП + 1 декларація до 120% ООП включно 0,8
від 120% ООП + 1 декларація до 130% ООП включно 0,6
від 130% ООП + 1 декларація до 140% ООП включно 0,4
від 140% ООП + 1 декларація до 150% ООП включно 0,2
від 150% ООП + 1 декларація і всі наступні 0,0

Розподіл пацієнтів, включених до зеленого списку, які подали декларації понад ліміт, за віковими групами, зазначеними у пункті 6 цього Порядку, здійснюється пропорційно до загального розподілу пацієнтів відповідної практики за віковими групами. Особливості застосування коефіцієнтів, зазначених у цьому пункті, у тому числі до тарифів на медичне обслуговування пацієнтів, включених до зеленого списку, які подали декларації про вибір лікаря, який працює за кількома спеціальностями в межах одного або кількох закладів охорони здоров’я, визначаються у договорі.

9. Коригувальні коефіцієнти, зазначені у пункті 6 цього Порядку, не застосовуються до тарифів на надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, пацієнтам, які подали декларації понад ліміт.

10. Коригувальні коефіцієнти, зазначені у пунктах 6 і 7 цього Порядку, не застосовуються до тарифів на надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, пацієнтам, включеним до червоного списку.

11. Кількість пацієнтів, включених до червоного списку, для надавачів медичних послуг, які є комунальними закладами охорони здоров’я, розраховується щомісяця до 30 червня 2019 року включно за такою формулою:

ЧС=НН×(1–ЗС/СНН), де

ЧС — кількість пацієнтів, включених до червоного списку;

НН — кількість наявного населення відповідної адміністративно- територіальної одиниці, що обслуговується відповідним комунальним закладом охорони здоров’я, станом на 1 січня 2018 року, визначена у договорі, укладеному з НСЗУ;

ЗС — загальна кількість пацієнтів, що подали декларації, станом на 1 число відповідного місяця згідно з даними електронної системи охорони здоров’я всім надавачам медичних послуг, які уклали договір з НСЗУ та розташовані в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, району, об’єднаної територіальної громади);

СНН — сумарна кількість наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що обслуговується усіма комунальними закладами охорони здоров’я, які уклали договори з НСЗУ станом на 1 число відповідного місяця та розташовані у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, району, об’єднаної територіальної громади), що розраховується шляхом додавання кількості наявного населення, що визначена у таких договорах.

Якщо ЧС має значення менше нуля, ЧС становить нуль.

12. Оплата за надані медичні послуги здійснюється в порядку, встановленому договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладеному з НСЗУ.

13. Тарифи, встановлені у пункті 5 цього Порядку, включають ставку на оплату медичної послуги та ставку на оплату діагностичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік»

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Додаток 1 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570)

7. Додатково у 2018 році для комунальних закладів охорони здоров’я до суми оплати за звітний період додається 1/12 від добутку кількості пацієнтів із червоного списку станом на 1 число місяця звітного періоду та застосовного тарифу відповідно до Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік. Станом на 1 січня 2017 р. кількість наявного населення на території обслуговування надавача (відповідного комунального закладу охорони здоров’я) становила ________ осіб. Дані про кількість наявного населення станом на 1 січня 2018 р. сторони погодили внести до дати здійснення першої оплати медичних послуг згідно з цим договором.

7. У 2018 році та у першому півріччі 2019 року для комунальних закладів охорони здоров’я до суми оплати за звітний період додається 1/12 від добутку кількості пацієнтів із червоного списку станом на 1 число місяця звітного періоду та застосовного тарифу відповідно до Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на відповідний рік.

В.о. Міністра охорони здоров’я УкраїниУляна Супрун

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік»

І. Визначення проблеми

Незважаючи на успішний початок реалізації реформи фінансування первинної ланки системи охорони здоров’я починаючи з липня 2018 року, 56% комунальних закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, досі не уклали договори з Національною службою здоров’я України, а отже фінансування цих закладів здійснюється за постатейним кошторисним принципом. Нормативи витрачання коштів чітко визначають структуру фінансування окремих типів закладів охорони здоров’я. Такий підхід має цілий ряд недоліків.

По-перше, у керівництва закладів не залишається управлінської гнучкості, щоб оптимізувати їх діяльність, скорочувати неефективні видатки та запроваджувати інноваційні ефективні організаційні практики. По-друге, у державних і комунальних закладів охорони здоров’я відсутні стимули для будь-якого покращення роботи закладу охорони здоров’я, оскільки сума фінансування не залежить від результатів діяльності закладу (ані від кількості наданих послуг, ані від їх якості), гроші з медичної субвенції надаються комунальному або державному закладу охорони здоров’я лише на оплату заробітної плати та утримання приміщення.

Таке використання коштів є вкрай неефективним, і багато громадян не може розраховувати на вчасне і якісне безоплатне лікування в державних та комунальних закладах охорони здоров’я. Як наслідок, населення платить за медичне обслуговування двічі: спочатку у вигляді регулярних податків, а потім — з власної кишені для купівлі лікарських засобів, оплати процедур або неофіційного гонорару лікарю. Майже 46 відсотків витрат на медичне обслуговування сплачується безпосередньо пацієнтами з власних кишень в момент отримання медичних послуг або придбання лікарських засобів. Таким чином, застаріла система фінансування у більшості комунальних закладів охорони здоров’я не дозволяє пацієнтам безкоштовно отримати гарантовану Конституцією України медичну допомогу.

Водночас 538 (44%) комунальних закладів охорони здоров’я первинної ланки станом на жовтень 2018 року перейшли на нову систему фінансування, уклавши договір з Національною службою здоров’я про медичне обслуговування населення на програмою медичних гарантій. Таким закладам щомісяця надходять кошти на їхні рахунки в установах банків напряму від Національної служби здоров’я. Автономізовані комунальні заклади охорони здоров’я, які працюють за новою системою фінансування, можуть самостійно розпоряджатися своїми коштами як суб’єкти господарювання — згідно з фінансовим планом. Відхід від кошторисного утримання до самостійного господарювання вже показав перші позитивні результати, адже керівники медзакладів вправі встановлювати за домовленістю із трудовим колективом підвищені заробітні плати лікарям та іншим працівникам, передбачати у колективному договорі систему мотивації персоналу, на власний розсуд здійснювати оптимізацію витрат та приймати інші управлінські рішення, необхідні конкретному закладу у конкретний час.

Український та міжнародний досвід, рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я, а також дослідження специфіки використовуваної сьогодні моделі системи охорони здоров’я України свідчать, що єдиним способом забезпечити якісний медичний захист без фінансового стресу для громадян є перехід до фінансування медицини за принципом «гроші йдуть за пацієнтом».

Передбачається, що до кінця 2019 року на систему «гроші йдуть за пацієнтом» перейдуть усі 1229 комунальних заклади охорони здоров’я.

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19 жовтня 2017 року № 2168-УШ (далі — Закон № 2168-УШ) запроваджує фінансування надання медичних послуг та лікарських засобів, наданих пацієнтам, в рамках програми медичних гарантій Національною службою здоров’я України.

Частиною другою Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2168-УШ передбачено, що з 1 січня 2018 року запроваджується реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. На виконання зазначеного положення постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 407 було затверджено Порядок реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік, дія якого закінчується 31 грудня 2018 року.

З метою виконання приписів Закону № 2168-УТТТ та затвердження порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік був розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік» (далі — проект постанови).

Затвердження порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік дозволить продовжити успішну реалізацію одного з найважливіших кроків у реформуванні охорони здоров’я в Україні шляхом переходу на новий механізм оплати надавачам медичних послуг за результат — тобто за надання медичних послуг населенню за рахунок коштів державного бюджету.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання (у тому числі суб’єкти малого підприємництва) +

Врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;

діючих регуляторних актів, оскільки чинним законодавством порушені питання не врегульовані.

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є:

продовження функціонування ефективного механізму фінансування надання медичних послуг за рахунок бюджетних коштів для забезпечення збереження та відновлення здоров’я населення України;

продовження реалізації принципу «гроші ходять за пацієнтом»;

забезпечення ефективного фінансування надавачів медичних послуг залежно від медичного обслуговування різних вікових груп населення;

продовження оплати медичних послуг на рівні первинної медичної допомоги за єдиним для всієї території України тарифом;

цільове використання державних коштів на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

прискорення реалізації медичної реформи.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час.

Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання, передбачених у розділі ІІ аналізу.
Альтернатива 2.

Розробка порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік.

Затвердження Порядку, який визначатиме особливості реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік, зокрема тарифи та коригувальні коефіцієнти.

Дія цього Порядку поширюватиметься на всі заклади охорони здоров’я та фізичних осіб — підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та які уклади договір про медичне обслуговування населення з НСЗУ, що передбачає надання медичних послуг, пов’язаних з ПМД.

Така альтернатива сприятиме продовженню функціонування ефективного механізму фінансування надання медичних послуг за рахунок бюджетних коштів для забезпечення збереження та відновлення здоров’я населення України.

Дозволить:

продовжити реалізацію принципу «гроші ходять за пацієнтом»;

забезпечити ефективне фінансування надавачів медичних послуг залежно від медичного обслуговування різних вікових груп населення;

продовжити оплату медичних послуг на рівні первинної медичної допомоги за єдиним для всієї території України тарифом;

забезпечити цільове використання державних коштів на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

прискоренню реалізації медичної реформи.

Відповідатиме:

пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», яким передбачено, що з 1 січня 2018 року запроваджується реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1. Відсутні Залишаються витрати на фінансування державних та комунальних закладів охорони здоров’я без врахування реальної потреби населення в медичному обслуговуванні.
Альтернатива 2. Цільове використання державних коштів на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Реалізація принципу «гроші ходять за пацієнтом».

Задоволення реальних потреб населення в медичних послугах.

Прискорення реалізації медичної реформи.

Додаткових витрат не передбачається, оскільки, кошти на фінансування надання первинної медичної допомоги вже передбачені в проекті державного бюджету України за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2308020 у розмірі 15314892,9 тис. грн.

У 2018 році кошти на фінансування надання первинної медичної допомоги, були передбачені в Законі України «Про Державний бюджеті України на 2018 рік» за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2308020 у розмірі 8 054 517,6 тис. грн.

Згідно з розрахунками обсяг фінансування, необхідний для забезпечення виконання у 2019 році бюджетної програми 2308020 «Надання первинної медичної допомоги населенню», з урахуваннями запланованої динаміки підписання договорів про медичне обслуговування населення та подання декларацій про вибір лікаря, який надає ПМД, складає 15 314,9 млн грн.

 

Для виконання розрахунків були використані такі вхідні дані:

Надання первинної медичної допомоги населенню у 2019 році

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень разом
Кількість закладів, що надають первинну медичну допомогу та укладуть договір з НСЗУ 1229 1229 1229 1229 1229 1229 1229 1229 1229 1229 1229 1229
Кількість населення в закладах, що укладуть договір 38 641 184 38 641 184 38 641 184 38 641 184 38 641 184 38 641 184 23 215 623 23 872 523 24 529 424 25 186 324 25 843 224 26 602 523
Кількість декларацій (зелений список) 19 274 223 19 931 123 20 588 023 21 244 923 2 1 901 823 22 558 723 23 215 623 23 872 523 24 529 424 25 186 324 25 843 224 26 602 523
Особи, що не уклали декларації (червоний список) 19 366 961 18 710 061 18 053 161 17 396 261 16 739 361 16 082 461 0 0 0 0 0 0
Прогнозний обсяг фінансового забезпечення договорів з НСЗУ, тис. грн. 1312 5015 1 330 895.1 1 349 288,3 1 367 681,5 1 386 074,7 1 404 467,9 1 114 349,9 1 145 881,1 1 177 412,4 1 208 943,6 1 240 474,8 1 276 921,7 15 314 892,9
Декларації (зелений список) 925 162.7 956 693.9 988 225.1 1 019 756,3 1 051 287,5 1 082 818.7 1 114 349,9 1 145 881.1 1 177 412.4 1 208 943,6 1 240 474.8 1 276 921.7 13 187 927,7
Особи.що не уклали декларації (червоний список) 387 339,2 374 201,2 361 063,2 347 925,2 334 7872 321 649,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 126 965,2

1. Розподіл постійного населення України за віком

Вікова група Осіб %
0–5 років 2 694 509 6%
6–17 років 4 921 097 12%
18–39 років 13 270 869 31%
40–64 років 14 660 896 35%
65 років і старші 6 867 534 16%
Всього 42 414 905 100%

2. Обсяг бюджетної програми

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету Разом
2308020 0763 Надання первинної медичної допомоги населенню 8 054 517,6

3. Розміри капітаційних ставок та вікові коефіцієнти

Капітаційна ставка Зелений список Червоний список
370,00 240,00
Вікові коефіцієнти
0–5 років 4,0
6–17 років 2,2
18–39 років 1,0
40–64 років 1,2
65 років і старші 2,0

4. Кількість закладів, що надають первинну медичну допомогу — 1229

5. Прогноз щодо процесу підписання договорів про медичне обслуговування населення та підписання декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (ПМД)

5.1. Кількість закладів, що підпишуть договір із НСЗУ, станом на визначені дати:

Дата Нових на дату Всього
01.07.2018 (перша хвиля) 149 160
01.10.2018 (друга хвиля) 240 400
01.01.2019 (третя хвиля) 600 1000

5.2. Кількість пацієнтів, що обслуговуються в закладах охорони здоров’я, визначених вище. За відсутності актуальних даних (збір даних з регіонів триває) за основу бралося припущення про рівномірний розподіл пацієнтів між закладами первинки.

Дата Нових на дату Всього
01.07.2018 (перша хвиля) 5 508 429 5 508 429
01.10.2018 (друга хвиля) 81262 644 13 771 073
01.01.2019 (третя хвиля) 20 656 610 34 427 683

5.3. Цільове значення обсягу зеленого списку (%) від загальної кількості пацієнтів закладів, що підписали договір із НСЗУ, станом на 31.12.2018.

Для закладів, що уклали договори з НСЗУ
з 01.07.2018 01.10.2018
70% 60%

5.4 Оцінка відносної інтенсивності підписання декларацій різними віковими групами за шкалою від 1 (мінімальна) до 5 (максимальна).

Вікові групи 2 кв. 3 кв. 4 кв.
0–5 років 5 4 5
6–17 років 5 4 5
18–39 років 2 1 2
40–64 років 1 2 3
65 років + 4 4 5
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1. Відсутні. Відсутні.
Альтернатива 2. Підвищення якості та доступності первинної медичної допомоги. Відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання – ліцензіатів з провадження господарської діяльності з медичної практики, які надають первинну медичну допомогу

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання та є ліцензіатами з медичної практики та надають первинну медичну допомогу, одиниць 1141 88 1229
станом на 01.01.2018
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 92,8 7,2 100

Прогнозується, що до кінця 2019 року буде укладено договори про медичне обслуговування населення із усіма 1229 суб’єктами господарювання — ліцензіатами з провадження господарської діяльності з медичної практики, які надають первинну медичну допомогу.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1. Відсутні Відсутні.

Однак, залишатиметься питання недостатнього фінансування на надання медичних послуг.

Альтернатива 2. Отримання можливості надавати медичні послуги населенню за рахунок бюджетних коштів;

Розширення конкуренції між надавачами медичних послуг;

Покращення сервісу медичного обслуговування;

Підвищення якості та доступності медичних послуг на рівні первинної медичної допомоги;

Отримання доходу від практики лікаря залежно від вікових груп пацієнтів*

Прогнозуються витрати суб’єкта господарювання — ліцензіата з медичної практики у зв’язку із запровадженням нових вимог регулювання лише на ознайомитися з новими вимогами регулювання — 1 год.

Прогнозні витрати на 1-го с/г складатимуть — 25,13 грн.

Для всіх с\г витрати у перший рік регулювання складатимуть — 17 364,83 грн.

*РОЗРАХУНОК ПРОГНОЗНОГО ДОХОДУ ПРАКТИКИ ПМД

З метою визначення потенційних обсягів доходів практик та обсягів коштів для фінансування оплати праці було здійснено моделювання, результати якого наведені нижче. Для завдань моделювання використовувалось припущення, що частка вікових груп у практиці відповідає розподілу таких вікових груп у загальному населенні України. Для моделювання використано припущення, що всі практики отримують фінансування виключно за зеленим списком.

Дані моделювання показують сукупний дохід практики, а також можливий обсяг фінансування на фонд оплати праці (ФОП). Для цілей моделювання пропонується вважати, що частка фонду оплати праці в загальному доході практики складатиме 40%.

1. Практика лікаря загальної практики — сімейного лікаря

Лікар загальної практики — сімейний лікар (ЗПСЛ) може надавати ПМД пацієнтам усіх вікових груп. Оптимальний розмір практики лікаря ЗПСЛ складає 1800 пацієнтів. За результатами моделювання у 2019 році щомісячний дохід практики лікаря ЗПСЛ, якого виберуть в Декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу (далі — ПМД) 1800 пацієнтів, складатиме 86 627,64 гривень.

Таблиця 3. Доходи практики лікаря ЗПСЛ

Вікова група К-сть пацієнтів Дохід на місяць, грн.
1 800 2019 2020 2021 2022
0–5 років 114 14 103,09 17 152,40 20 201,72 20 201,72
6–17 років 209 14 166,39 17 229,39 20 292,39 20 292,39
18–39 років 563 17 364,97 21 119,55 24 874,14 24 874,14
40–64 років 622 23 020,58 27 998,00 32 975,43 32 975,43
65 років і старші 291 17 972,37 21 858,29 25 744,20 25 744,20
Загальний дохід 86 627,39 105 357,64 124 087,88 124 087,88
Фонд оплати праці на місяць 34 650,96 42 143,06 49 635,15 49 635,15

2. Практика лікаря-терапевта

Лікар-терапевт може надавати ПМД тільки дорослому населенню (від 18 років). Оптимальний розмір практики лікаря-терапевта складає 2 000 пацієнтів. За результатами моделювання у 2019 році щомісячний дохід практики лікаря-терапевта, якого виберуть в Декларації про вибір лікаря, який надає ПМД 2 000, складатиме 79 032,42 гривень.

Таблиця 4. Доходи практики лікаря терапевта

Вікова група К-сть пацієнтів Дохід на місяць, грн.
2000 2019 2020 2021 2022
18–39 років 763 23 516,86 28 601,59 33 686,32 33 686,32
40–64 років 843 31 176,10 37 916,88 44 657,66 44 657,66
65 років і старші 395 24 339,46 29 602,04 34 864,62 34 864,62
Загальний дохід 79 032,42 96 120,51 113 208,60 113 208,60
Фонд оплати праці на місяць 31 612,9 38 448,2 45 283,4 45 283,4

3. Практика лікаря-педіатра

Лікар-педіатр може надавати ПМД тільки дітям (до 18 років). Оптимальний розмір практики лікаря педіатра складає 900 пацієнтів. За результатами моделювання, у 2019 році щомісячний дохід практики лікаря педіатра, якого виберуть в Декларації про вибір лікаря, який надає ПМД 900 пацієнтів підпишуть декларацію про вибір лікаря, який надає ПМД, складатиме 78 723,03 гривень.

Таблиця 5. Доходи практики лікаря педіатра

Вікова група К-сть пацієнтів Дохід на місяць, грн
900 2019 2020 2021 2022
0–5 років 318 39 273,37 47 764,91 56 256,45 56 256,45
6–17 років 582 39 449,65 47 979,31 56 508,96 56 508,96
Загальний дохід 78 723,03 95 744,22 112 765,41 112 765,41
Фонд оплати праці на місяць 31 489,21 38 297,69 45 106,16 45 106,16

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро — та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання для суб’єктів малого підприємництва та визначення переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником 28.09.2018 по 31.10.2018.

Порядковий номер Вид консультацій Кількість учасників консультацій Основні результати консультацій
1. Телефонні консультації із суб’єктами господарювання ліцензіатами з медичної практики 18 Регулювання сприймається.

Отримано інформацію щодо переліку процедур, які необхідно виконати суб’єкту господарювання — ліцензіату з медичної практики у зв’язку із запровадженням нових вимог регулювання:

ознайомитися з новими вимогами регулювання — 1 год.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва.

кількість суб’єктів малого (мікро) підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1229.

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості

суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100%.

3. Розрахунок витрат суб’єкта малого підприємництва на виконання вимог регулювання.

Прогнозується, що у четвертому кварталі 2018 року, а також упродовж 2019 року буде укладено договори про медичне обслуговування населення із усіма 1229 суб’єктами господарювання — ліцензіатами з провадження господарської діяльності з медичної практики, які надають первинну медичну допомогу.

У розрахунку вартості 1 години роботи використано вартість 1 години роботи, яка відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», з 1 січня 2018 року становить 25,13 гривні. Джерело отримання інформації: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2246-19/ргт1.

Джерело отримання інформації про кількість ліцензіатів з медичної практики (надавачів первинної медичної допомоги) — веб-сайт Міністерства охорони здоров’я України (moz.gov.ua).

Первинна інформація про вимоги регулювання може бути отримана за результатами пошуку постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік» на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України (moz.gov.ua).

Інформація про кількість часу, який витрачається суб’єктами на отримання зазначеної інформації є оціночною, та отримана за результатами проведених консультацій (наведено у таблиці розділу 1).

Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на укладання договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснено в рамках Аналізу регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410).

4. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ з/п Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1. Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
2. Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
3. Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати — витратні матеріали)
4. Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
5. Інші процедури:
6. Разом, гривень Формула:(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
7. Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць.
8. Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом » Х кількість суб ’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання
9. Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб ’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

1 год (час, який витрачається с/г на пошук нормативно­правового акту в мережі Інтернет та ознайомлення з ним; за результатами консультацій) Х 25,13 грн. = 25,13 грн. 0,00

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій)

0,00

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій)

10. Процедури організації виконання вимог регулювання 0,00 0,00 0,00
11. Процедури офіційного звітування. 0,00 0,00 0,00
12. Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0,00 0,00 0,00
13. Інші процедури:

Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на укладання договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснено в рамках Аналізу регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій».

14. Разом, гривень 25,13 грн. Х 0,00 грн
15. Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць. 691 Х
16. Сумарно, гривень 17 364,83 грн. Х Х

Не передбачається розроблення коригуючих та пом’якшувальних заходів.

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1.
Витрати держави
Витрати с/г малого підприємництва
Альтернатива 2.
Витрати держави
Витрати с/г малого підприємництва 17364,83 грн.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1. 1 Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання. Залишаються проблеми зазначені у Розділі 1 Аналізу.
Альтернатива 2. 4 Така альтернатива є найбільш оптимальною, оскільки сприятиме:

продовженню досконалого регулювання у сфері надання первинної медичної допомоги, яка надаватиметься за рахунок бюджетних коштів для забезпечення збереження та відновлення здоров’я населення України;

продовженню реалізації принципу «гроші ходять за пацієнтом»;

оплату медичних послуг на рівні первинної медичної допомоги за єдиним тарифом для всієї території України із застосування вікових коригувальних коефіцієнтів;

задоволенню реальних потреб населення в медичних послугах;

цільовому використанню державних коштів на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

прискоренню реалізації медичної реформи.

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1. Для держави:

Відсутні

Для громадян:

Відсутні.

Для суб’єктів господарювання:

Відсутні

Для держави:

Залишаються витрати на фінансування державних та комунальних ЗОЗ без врахування реальної потреби населення в медичному обслуговуванні.

Для громадян:

Відсутні

Для суб’єктів господарювання:

Відсутні.

Однак, залишатиметься питання недостатнього фінансування на надання медичних послуг.

Дана альтернатива не забезпечує потреби у розв’язанні проблеми та досягнення встановлених цілей.
Альтернатива 2. Для держави:

Цільове використання державних коштів на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Реалізація принципу «гроші ходять за пацієнтом».

Задоволення реальних потреб населення в медичних послугах;

Прискорення реалізації медичної реформи.

Для громадян:

Підвищення якості та доступності первинної медичної допомоги.

Для суб’єктів господарювання:

Отримання можливості надавати медичні послуги населенню за рахунок бюджетних коштів;

Розширення конкуренції між надавачами медичних послуг;

Покращення сервісу медичного обслуговування;

Підвищення якості та доступності медичних послуг.

Для держави: 

Додаткових витрат не прогнозується, оскільки витрати на закупівлю медичних послуг закладені в проекті Державного бюджету України на 2019 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2308020 «Надання первинної медичної допомоги населенню».

Для громадян:

Відсутні

Для суб’єктів господарювання:

Витрати суб’єкта господарювання — ліцензіату з медичної практики у зв’язку із запровадженням нових вимог регулювання:

ознайомитися з новими вимогами регулювання — 1 год.

Прогнозні витрати на 1-го с/г складатимуть — 25,13 грн.

Для всіх с\г витрати у перший рік регулювання складатимуть — 17 364,83 грн.

Така альтернатива є найбільш оптимальною, оскільки сприятиме продовженню досконалого регулювання у сфері надання первинної медичної допомоги, яка надаватиметься за рахунок бюджетних коштів для забезпечення збереження та відновлення здоров’я населення України;
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1. Переваги відсутні. Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання. Залишаються проблеми зазначені у Розділі 1 Аналізу. Відсутні.
Альтернатива 2. Така альтернатива є найбільш оптимальною, оскільки сприятиме досконалому регулюванню у сфері надання первинної медичної допомоги, яка надаватиметься за рахунок бюджетних коштів для забезпечення збереження та відновлення здоров’я населення України

розширення переліку суб’єктів, що зможуть надавати такий вид допомоги;

реалізації принципу «гроші ходять за пацієнтом»;

задоволенню реальних потреб населення в медичних послугах;

цільовому використанню державних коштів на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Ризики зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта відсутні.

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізми, які забезпечать розв’язання проблеми:

запровадити розподіл пацієнтів на неперсоніфікований перелік: кількість пацієнтів, які станом на 1 січня 2019 року постійно проживали на території обслуговування відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я (червоний список), та персоніфікований перелік: кількість пацієнтів, які подали Декларацій про вибір лікаря, який надає ПМД (зелений список) для оплати медичних послуг, пов’язаних з ПМД залежно від вікових груп пацієнтів;

затвердити тарифи за надання медичних послуг, пов’язаних ПМД, коригувальні коефіцієнти залежно від вікової групи пацієнта, а також спеціальні коефіцієнти для медичного обслуговування в гірській місцевості та за пацієнтів, декларації з якими укладено понад встановлений оптимальний обсяг практики ПМД:

  • тариф за надання медичних послуг, пов’язаних з ПМД, встановлюватиметься у вигляді капітаційної ставки за обслуговування одного пацієнта, який подав надавачу медичних послуг, декларацію про вибір лікаря, який надає ПМД («зелений список»), у розмірі 370 гривень на рік.
  • додатково для державних та комунальних закладів охорони здоров’я до 30 червня 2019 року встановлюється оплата за одного пацієнта, який проживає на території обслуговування відповідного закладу («червоний список») відповідно до даних статистики у розмірі 120 гривень на рік. При цьому кількість таких пацієнтів буде щомісячно зменшуватися пропорційно кількості пацієнтів, які подали декларації про вибір лікаря, який надає ПМД, всім надавачам медичних послуг.

запровадити коригування капітаційної ставки залежно від вікового коефіцієнту (визначатиметься для п’яти вікових груп пацієнтів із зеленого списку, оскільки потреби в послугах, пов’язаних з ПМД, суттєво відрізняються у різних вікових групах):

Вікова група пацієнтів Значення вікового коефіцієнта
від 0 до 5 років 4
від 6 до 17 років 2,2
від 18 до 39 років 1
від 40 до 64 років 1,2
понад 65 років 2

передбачити, що коригувальні коефіцієнти не застосовуватимуться до тарифів за надання медичних послуг, пов’язаних з ПМД, пацієнтам з червоного списку, оскільки список є неперсоніфікований і вік пацієнтів невідомий;

передбачити, що базою для визначення компонента оплати праці медичних працівників, що буде використана для розрахунку тарифу, є 22 925,00 гривень на місяць;

передбачити, що у зв’язку з особливостями бюджетного процесу і необхідністю здійснити оплату закладам охорони здоров’я у січні 2019 року, у четвертому кварталі 2018 року договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з комунальними закладами охорони здоров’я укладаються до 26 грудня 2018 року, а з 1 січня 2019 року договори укладаються протягом всього 2019 року;

державні та комунальні заклади охорони здоров’я, які не уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, фінансуються за рахунок інших бюджетних програм у встановленому законом порядку, та з інших джерел, не заборонених законодавством.

З метою забезпечення надання лікарями первинної ланки системи охорони здоров’я якісних медичних послуг, недопущення укладення лікарями декларацій з пацієнтами, яким вони не зможуть надати якісну медичну допомогу через надмірну кількість пацієнтів, вводяться понижувальні коефіцієнти за декларації, укладені понад встановлені ліміти. Значення коефіцієнтів залежать від відсотка декларацій, укладених понад ліміт. Нижче подано таблицю понижувальних коефіцієнтів для терапевтичної практики, де оптимальний обсяг практики ПМД (ООП) складає 2000 пацієнтів (декларацій).

Декларації Коефіцієнт
Рівень перевищення ліміту Кількість декларацій
від до
110% ООП + 1 декларація 120% 2201 2400 0,8
120% ООП + 1 декларація 130% 2401 2600 0,6
130% ООП + 1 декларація 140% 2601 2800 0, 4
140% ООП + 1 декларація 150% 2801 3000 0,2
150% ООП + 1 декларація всі наступні 3001 0, 0

Коригувальні коефіцієнти не застосовуються до тарифів за надання медичних послуг, пов’язаних з ПМД, пацієнтам, включеним до червоного списку.

Також, розв’язання визначених в розділі І Аналізу регуляторного впливу проблем забезпечать такі заходи:

1. Організаційні заходи для впровадження регулювання:

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити інформування громадськості та ліцензіатів з медичної практики про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення у засобах масової інформації та розміщенні на Урядовому порталі.

2. Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання — ліцензіатам з медичної практики:

ознайомитися з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акту в мережі Інтернет).

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат і ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва (Додаток 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта) не проводився, оскільки вплив на них відсутній.

Проведено розрахунок витрат суб’єктів малого (мікро) підприємництва в межах даного аналізу.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта встановлюється на один рік, це пов’язано з особливостями реалізації бюджетної програми, яка передбачає оплату медичних послуг, пов’язаних з наданням первинної медичної допомоги, за рахунок коштів, передбачених в Державному бюджеті України на 2019 рік.

Термін набрання чинності регуляторним актом — з дня офіційного опублікування і діятиме до 31 грудня 2019 року включно.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта — не передбачаються.

2. Кількість суб’єктів господарювання — ліцензіатів з медичної практики, на яких поширюватиметься дія акта — прогнозується 1229 с/г.

3. Розмір коштів і час, які витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта — низький.

4. Розмір коштів, які витрачатимуться суб’єктом господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта — 25,13 грн.

5. Кількість часу, який витрачатиметься суб’єктом господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта —1 година.

6. Кількість укладених договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на рівні первинної медичної допомоги — 1229;

7. Кількість поданих пацієнтами декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу до надавача медичних послуг, зареєстрованих в електронній системі охорони здоров’я — 29 749 848 осіб, що становитиме близько 77 відсотків від наявного населення України, зафіксованого у даних Державної служби статистики України станом на 01 січня 2018 року;

8. Сума сплачених надавачам медичних послуг коштів з Державного бюджету України за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій — 15 314,9 млн грн.;

9. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання і фізичних осіб — високий. Проект акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження статистичних показників результативності акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься після набрання ним чинності, оскільки для цього використовуватимуться виключно статистичні показники.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності. За результатами даного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності буде здійснюватися один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності — статистичні.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатись необхідність внесення відповідних змін.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати Міністерство охорони здоров’я України протягом усього терміну його дії.

Строк виконання заходів 30 робочих днів.

В.о. Міністра охорони здоров’я УкраїниУляна Супрун

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті