Постанова КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

26 Листопада 2018 12:29 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі — проект постанови).

Проект постанови розроблено з метою оптимізації використання бюджетних коштів на покриття витрат з відшкодування вартості препаратів на амбулаторній ланці.

Проект постанови та пояснювальна записка до нього оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту постанови просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою:

01601, м. Київ, вул. М. Грушевського, 7, Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції (e-mail: pharm.moz@gmail.com), (044) 200-06-68.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Мета: внесення змін до порядку реімбурсації вартості лікарських засобів для оптимізації використання бюджетних коштів на покриття витрат з відшкодування вартості препаратів на амбулаторній ланці.

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови розроблено за ініціативою Міністерства охорони здоров’я України.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» у квітні 2017 року запроваджено відшкодування вартості (реімбурсацію) лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму.

До Переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів (для реімбурсації) відібрані 17 міжнародних непатентованих назв (діючих речовин, далі — МНН) лікарських засобів, що відповідно до інструкції про їх медичне застосування використовуються для лікування серцево-судинних захворювань, 3 МНН — для лікування цукрового діабету II типу, 3 МНН — для лікування бронхіальної астми, які включено до оновленої редакції Національного переліку основних лікарських засобів.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1107 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» з 1 липня поточного року програму реімбурсації «Доступні ліки», до якої зараз включено лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, бронхіальної астми, передбачалось розширити її додатково препаратами, що використовуються під час трансплантації у доопераційний та післяопераційний періоди.

Варто зазначити, що препарати, які використовуються під час трансплантації у доопераційний та післяопераційний періоди, є дороговартісними в порівнянні з лікарськими засобами для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу, які відпускаються в рамках програми реімбурсації.

З метою уникнення ризиків, пов’язаних з недофінансуванням програми, на покриття витрат на відшкодування препаратів, що використовуються під час трансплантації і як наслідок цього, − можливої зупинки відпуску препаратів пацієнтам в рамках програми «Доступні ліки» та виникнення заборгованості перед аптечними закладами, виникла необхідність відтермінувати введення в програму реімбурсації лікарські засоби, що використовуються під час трансплантації на амбулаторній ланці. Відповідні зміни передбачає цей проект постанови.

Разом з тим забезпечення пацієнтів препаратами, що використовуються під час трансплантації у доопераційний та післяопераційний періоди, здійснюється в рамках реалізації державної програми «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру», які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. № 707 затверджено реалізацію пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів протягом 2018−2019 років.

Окремо зазначимо, що в кінці минулого року був прийнятий Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», що визначає державні фінансові гарантії надання необхідних пацієнтам послуг з медичного обслуговування (медичних послуг) та лікарських засобів за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій. Введення в дію програми медичних гарантій для окремих видів медичної допомоги заплановано здійснювати покроково. Зокрема, пунктом 5 прикінцевих та перехідних положень вищевказаного Закону встановлено, що до 31 грудня 2019 року реімбурсація здійснюється для визначеного Кабінетом Міністрів України переліку медичних станів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. З 01 січня 2020 року запроваджується реімбурсація вартості лікарських засобів, передбачених програмою медичних гарантій. Програмою медичних гарантій визначаються перелік та обсяг медичних послуг та лікарських засобів, оплата яких гарантується за рахунок коштів Державного бюджету України. Програма медичних гарантій затверджується Верховною Радою України у складі закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

3. Суть проекту акта

Метою цього проекту постанови є внесення змін до порядку реімбурсації вартості лікарських засобів з метою оптимізації використання бюджетних коштів на покриття витрат з відшкодування вартості препаратів на амбулаторній ланці.

4. Правові аспекти

Правовідносини в даній сфері відносин регулюються такими нормативно-правовими актами: Конституцією України; Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»; Законом України «Про лікарські засоби»; постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби»; постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів»; постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів»; постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та наказами Міністерства охорони здоров’я України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог постанови не потребує додаткових матеріальних витрат з Державного бюджету України в межах коштів, виділених на реалізацію програми реімбурсації вартості лікарських засобів.

6. Прогноз впливу

Проект постанови не є регуляторним актом.

Проект постанови не стосується питання розвитку регіонів.

Реалізація проекту постанови не впливає на ринок праці.

Проект постанови не впливає на екологію та навколишнє природне середовище.

Проект постанови не впливає на інші сфери суспільних відносин.

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови матиме вплив на розпорядників бюджетних коштів, суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Прогноз впливу на ключові інтереси відповідних заінтересованих сторін додається до цієї пояснювальної записки.

8. Громадське обговорення

Проект постанови оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України moz.gov.ua.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України.

10. Правова експертиза

Проект постанови буде поданий на правову експертизу до Міністерства юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

12. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

13. Прогноз результатів

Проект постанови передбачає внесення змін до порядку реімбурсації вартості лікарських засобів з метою оптимізації використання бюджетних коштів на покриття витрат з відшкодування вартості препаратів на амбулаторній ланці.

Заступник Міністра
охорони здоров’я УкраїниОльга Стефанишина

Проект

оприлюднений на сайті МОЗ України

23.11.2018 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр УкраїниВ. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзаці другому пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3102; 2017 р., № 26, ст. 749; 2018 р., № 26, ст. 933) слова «а також на лікарські засоби, що використовуються під час трансплантації у доопераційний та післяопераційний періоди,» виключити.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 95, ст. 3103; 2017 р., № 26, ст. 749; 2018 р., № 26, ст. 933):

1) у пункті 1 постанови слова «а також лікарських засобів, що використовуються під час трансплантації у доопераційний та післяопераційний періоди,» виключити;

2) у додатку до постанови розділ «Для використання під час трансплантації у доопераційний та післяопераційний періоди» виключити.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749; 2018 р., № 26, ст. 933):

1) в абзаці першому пункту 1 Порядку відшкодування вартості лікарських засобів, затвердженому зазначеною постановою, слова «а також лікарських засобів, що використовуються під час трансплантації у доопераційний та післяопераційний періоди,» виключити;

2) у пункті 1 Порядку визначення розміру відшкодування вартості лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, затвердженому зазначеною постановою, слова «а також лікарських засобів, що використовуються під час трансплантації у доопераційний та післяопераційний періоди,» виключити.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті