Наказ МОЗ України та МОН України від 07.02.2018 № 49/180

05 Листопада 2018 12:25 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 07.02.2018  № 49/180

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 лютого 2018 р.

за № 252/31704

Про визначення механізму надання вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 352-р «Деякі питання медичного забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських, які беруть участь в антитерористичній операції», з метою встановлення механізму організації надання військовослужбовцям вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та підготовки визначених цивільних закладів охорони здоров’я НАКАЗУЄМО:

 1. Затвердити такі, що додаються:

Інструкцію щодо механізму організації надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям у закладах охорони здоров’я, що залучаються для надання такої допомоги;

Перелік закладів охорони здоров’я та державних установ НАМН, що залучаються для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань та правоохоронних органів, особам рядового і начальницького складу та поліцейським, які беруть участь в антитерористичній операції.

 1. Управлінню екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України, Головному військово-медичному управлінню Збройних Сил України спільно зі структурними підрозділами охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та Національною академією медичних наук України у тримісячний строк організувати підготовку визначених закладів охорони здоров’я для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань та правоохоронних органів, особам рядового і начальницького складу та поліцейським, які беруть участь в антитерористичній операції.
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра оборони України та заступника Міністра охорони здоров’я України (згідно з розподілом обов’язків).
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр оборони України генерал армії України С.Т. Полторак
Виконуюча обов’язки Міністра охорони здоров’я України У. Супрун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

оборони України,

Міністерства охорони

здоров’я України

07.02.2018 № 49/180

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 лютого 2018 р.

за № 252/31704

ІНСТРУКЦІЯ

щодо механізму організації надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям у закладах охорони здоров’я, що залучаються для надання такої допомоги

 1. Ця Інструкція визначає механізм організації надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань та правоохоронних органів, особам рядового і начальницького складу та поліцейським, які беруть участь в антитерористичній операції (далі – військовослужбовці), в закладах охорони здоров’я адміністративно-територіальних одиниць (далі – заклади охорони здоров’я) та державних установах Національної академії медичних наук України (далі – НАМН).
 2. Заклади охорони здоров’я та державні установи НАМН, що залучаються для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям, керуються у своїй діяльності Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами України з питань охорони здоров’я, у тому числі цією Інструкцією.
 3. Заклади охорони здоров’я та державні установи НАМН, що залучаються для надання військовослужбовцям вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, не припиняють основної діяльності щодо медичного обслуговування населення України.
 4. Основні завдання закладів охорони здоров’я та державних установ НАМН, що залучаються для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям:
 • прийом, реєстрація та облік щодо кількості поранених (хворих) військовослужбовців;
 • надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги і лікування поранених (хворих) військовослужбовців;
 • проведення медичної та фізичної реабілітації поранених (хворих).
 1. Заклади охорони здоров’я та державні установи НАМН, що залучаються для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям, відповідно до покладених на них завдань, що визначені пунктом 4 цієї Інструкції, за повідомленням Міноборони:
 • готують резерв профільних ліжок для прийому поранених (хворих) військовослужбовців;
 • створюють запаси лікарських засобів, виробів медичного призначення, донорської крові та її препаратів;
 • забезпечують можливість одночасного прийому не менше 10-15 осіб поранених (хворих) військовослужбовців;
 • надають медичну допомогу та здійснюють лікування поранених (хворих) військовослужбовців відповідно до медичних стандартів, що впроваджуються згідно з Методикою розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 року № 751, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29 листопада  2012 року за № 2001/22313 (із змінами);
 • ведуть облік щодо кількості поранених (хворих) військовослужбовців, які перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні, згідно з формами 1-3 (додатки 1-3);
 • проводять облік дефектів щодо своєчасності і якості надання медичної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах;
 • інформують робочі групи щодо потреби закладів охорони здоров’я у лікарських засобах, виробах медичного призначення, донорській крові та її препаратів для забезпечення лікування поранених (хворих) військовослужбовців.

Заклади охорони здоров’я, що залучаються для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям, співпрацюють з державними установами НАМН, а також з вищими медичними навчальними закладами та закладами охорони здоров’я Міноборони.

 1. Військово-лікарська експертиза організовується і проводиться пораненим (хворим) військовослужбовцям після завершення їх лікування відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1993 року № 708 «Про порядок організації та проведення військово-лікарської експертизи».
 2. Організація надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги пораненим (хворим) військовослужбовцям в закладах охорони здоров’я, що залучаються для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям, покладається на МОЗ спільно з Міноборони.

Для організації надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги пораненим (хворим) військовослужбовцям в закладах охорони здоров’я в межах адміністративно-територіальних одиниць можуть створюватися робочі групи.

Для забезпечення ефективної взаємодії Міноборони направляє представників від органів управління медичним забезпеченням Збройних Сил України до відповідних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я визначених обласних державних адміністрацій, які включаються до складу робочих груп.

Робочі групи:

 • розпочинають роботу за повідомленням Міноборони;
 • здійснюють заходи щодо організації готовності закладів охорони здоров’я щодо прийому поранених (хворих) військовослужбовців, надання їм вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
 • організовують взаємодію з органами управління медичним забезпеченням Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань;
 • забезпечують ведення обліку щодо кількості поранених (хворих) військовослужбовців, які перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, та подання даних обляку до військових органів управління медичним забезпеченням;
 • здійснюють контроль за своєчасною випискою поранених (хворих) військовослужбовців після завершення лікування або переведенням їх в інші заклади охорони здоров’я Міноборони, МОЗ чи державні установи НАМН;
 • припиняють роботу після завершення лікування та виписки всіх військовослужбовців із закладів охорони здоров’я, що залучаються для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям.
 1. Заповнення ліжкового фонду закладів охорони здоров’я та державних установ НАМН, що залучаються для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям, здійснюється з попереднім повідомленням і погодженням щодо кількості та термінів направлення поранених (хворих) військовослужбовців Міноборони, іншими утвореними відповідно до законів військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Медичну евакуацію поранених (хворих) військовослужбовців до закладів охорони здоров’я та державних установ НАМН здійснюють санітарним транспортом Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, за потреби використовується спеціалізований санітарний транспорт системи екстреної медичної допомоги.

 1. Надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям здійснюється медичними працівниками закладів охорони здоров’я та державних установ НАМН, що залучаються для надання такої медичної допомоги.

Медичні і фармацевтичні працівники, які працюють у профільних відділеннях закладів охорони здоров’я та державних установах НАМН, що залучаються для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям, підлягають бронюванню відповідно до чинного законодавства.

НАМН і вищі медичні навчальні заклади за потреби підсилюють заклади охорони здоров’я, що залучаються для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям, медичними фахівцями необхідної спеціальності та кваліфікації. Направлення таких фахівців здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» (із змінами).

Прикомандировані медичні фахівці повертаються на постійне місце роботи.

Виконуючий обов’язки начальника Головного військово-медичного управління Збройних Сил України – начальника медичної служби Збройних Сил України полковник медичної служби       О.В.Охонько

Заступник начальника Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України О.О. Полупан

Додаток 1

до Інструкції щодо механізму організації

надання вторинної (спеціалізованої)

та третинної (високоспеціалізованої)

медичної допомоги військовослужбовцям

у закладах охорони здоров’я,

що залучаються для надання

такої допомоги

(пункт 5)

Форма 1

ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК

поранених і хворих військовослужбовців, які станом на «__» _______ 20__ р.

перебувають на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров’я

_____________________________________________________ області

(державних установах ___________________ НАМН України)

№ з/п Найменування закладу охорони здоров’я, ДУ НАМН Надійшло на лікування (осіб) Виписано (осіб) Перебуває на лікуванні (осіб) Готується до виписки на наступний день (осіб)

Керівник робочої групи (ДУ НАМН) ___________________ області

__________

(підпис)

_____________________________________________

(прізвище та ініціали)

Пояснення до заповнення

 1. Форма заповнюється членом робочої групи відповідно до наданої інформації окремо щодо кожного закладу охорони здоров’я, що входить до складу адміністративно-територіальної одиниці, та ДУ НАМН щодня станом на 18:00 та надається до 20:00 до військового органу управління медичним забезпеченням.
 2. Інформація надається в абсолютних цифрах за добу з 18:00 минулого дня до 18:00 поточного дня.
 3. Донесення надаються наявними засобами зв’язку (телефон, факс, Інтернет тощо).

Додаток 2

до Інструкції щодо механізму організації

надання вторинної (спеціалізованої)

та третинної (високоспеціалізованої)

медичної допомоги військовослужбовцям

у закладах охорони здоров’я,

що залучаються для надання

такої допомоги

(пункт 5)

Форма 2

ОБЛІК

поранених і хворих військовослужбовців, які «__» _______ 20___ р. надійшли на стаціонарне лікування у заклади охорони здоров’я ________________________________________ області

(клініки державної установи ________________ НАМН України)

№ з/п Військове звання Прізвище, ім’я, по батькові Військова частина Діагноз Стан Примітка
Найменування закладу охорони здоров’я (ДУ НАМН)
1
2

Керівник робочої групи (ДУ НАМН) ___________________ області

__________

(підпис)

_____________________________________________

(прізвище та ініціали)

Пояснення до заповнення

 1. Форма заповнюється членом робочої групи відповідно до наданої інформації окремо щодо кожного закладу охорони здоров’я, що входить до складу адміністративно-територіальної одиниці, та ДУ НАМН щодня станом на 18:00 та надається до 20:00 до військового органу управління медичним забезпеченням.
 2. Інформація надається в абсолютних цифрах за добу з 18:00 минулого дня до 18:00 поточного дня.
 3. Донесення надаються наявними засобами зв’язку (телефон, факс, Інтернет тощо).

Додаток 3

до Інструкції щодо механізму організації

надання вторинної (спеціалізованої)

та третинної (високоспеціалізованої)

медичної допомоги військовослужбовцям

у закладах охорони здоров’я,

що залучаються для надання

такої допомоги

(пункт 5)

Форма 3

ОБЛІК

поранених і хворих військовослужбовців, які готуються до виписки на наступний день – «__» ___________ 20___ р. із закладів охорони здоров’я ____________________________________________області

(клінік державної установи ______________________ НАМН України)

№ з/п Військове звання Прізвище, ім’я, по батькові Військова частина Діагноз Стан, необхідність супроводу Примітка
Найменування закладу охорони здоров’я (ДУ НАМН)
1
2

Керівник робочої групи (ДУ НАМН) ___________________ області

__________

(підпис)

_____________________________________________

(прізвище та ініціали)

Пояснення до заповнення

 1. Форма заповнюється членом робочої групи відповідно до наданої інформації окремо щодо кожного закладу охорони здоров’я, що входить до складу адміністративно-територіальної одиниці, та ДУ НАМН щодня станом на 18:00 та надається до 20:00 до військового органу управління медичним забезпеченням.
 2. Донесення подаються наявними засобами зв’язку (телефон, факс, Інтернет тощо).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства оборони України,

Міністерства охорони здоров’я України

07.02.2018 р. № 49/180

ПЕРЕЛІК

закладів охорони здоров’я та державних установ НАМН, що залучаються для надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань та правоохоронних органів, особам рядового і начальницького складу та поліцейським, які беруть участь в антитерористичній операції

Заклади охорони здоров’я та їх адреси Загальна кількість ліжок Кількість резерву ліжок У тому числі:
хірургічний профіль терапевтичний профіль
загальнохірургічні травматологічні нейрохірургічні судинної хірургії торако-абдомінальні комбустіологічні щелепно-лицьової хірургії оториноларингологічні офтальмологічні загальнотерапевтичні неврологічні психіатричні інфекційні фтизіатричні
Вінницька область
Міська клінічна лікарня № 1, м. Вінниця,  Хмельницьке шосе, 96 310 100 15 50 20 15
Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Вінниця, вул. Київська, 68 320 85 40 20 15 10
Вінницька обласна клінічна лікарня імені М. І. Пирогова, м. Вінниця, вул. Пирогова, 46 717 185 30 15 15 10 10 10 10 15 70
Вінницька обласна психоневрологічна лікарня імені академіка О. І. Ющенка, м. Вінниця, вул. Пирогова, 109 1082 175 15 60 100
Вінницьке обласне спеціалізоване територіальне медичне об’єднання «Фтизіатрія», Вінницький район, с. Бохоники 400 100 100
Комунальне підприємство «Козятинська центральна районна лікарня Козятинської районної ради», м. Козятин, вул. Винниченка, 9 260 52 10 7 20 15
Усього по Вінницькій області 3089 697 95 42 30 15 10 10 10 10 15 140 105 100 15 100
Волинська область
Обласна клінічна лікарня, м. Луцьк,

просп. Президента Грушевського, 21

705 75 20 10 10 5 5 10 15
Комунальний заклад «Луцька міська клінічна лікарня», м. Луцьк, просп. Відродження, 13 700 125 40 10 10 5 10 30 20
Ковельська центральна районна лікарня, м. Ковель, вул. Олени Пчілки, 4 415 50 10 10 10 20
Обласний госпіталь ветеранів війни,

м. Луцьк, вул. Стефаника, 3-А

210 50 20 20 10
Обласна психіатрична лікарня № 1, Луцький район, с. Липини, вул. Теремніська, 98 314 100 100
Обласний наркологічний диспансер, м. Луцьк, вул. Карбишева, 2 110 30 30
Обласна інфекційна лікарня, м. Луцьк, вул. Шевченка, 30 180 50 50
Усього по Волинській області 1929 405 70 20 10 0 0 5 0 10 0 60 50 130 50 0
Дніпропетровська область
Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І. І. Мечнікова, м. Дніпро, Соборна пл., 14 1175 345 80 70 30 30 30 25 40 40
Дніпропетровський обласний госпіталь для ветеранів війни, м. Дніпро, Соборна пл., 14 210 50 50
Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня, м. Дніпро, Соборна пл., 14 150 25 25
Дніпровська міська клінічна лікарня № 2, м. Дніпро, просп. Калініна, 53 206 50 30 20
Дніпровська міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4, м. Дніпро, вул. Ближня, 31 745 175 50 50 35 40
Дніпровська міська клінічна лікарня № 6, м. Дніпро, вул. Батумська, 13 470 150 50 40 30 30
Дніпровська клінічна лікарня № 8, м. Дніпро, вул. Космічна, 19 200 20 20
Дніпровська міська клінічна лікарня № 16, м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 19 370 80 20 40 20
Дніпровське клінічне об’єднання швидкої медичної допомоги, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 65 690 160 50 30 40 40
Дніпровська міська клінічна лікарня № 21 імені професора Є. Г. Попкової, м. Дніпро, вул. Канатна, 17 200 60 60
Криворізька міська клінічна лікарня № 2, м. Кривий Ріг, м-н 30-річчя Перемоги, 2 710 230 60 40 20 20 20 10 30 30
Нікопольська міська лікарня № 1, м. Нікополь, вул. Херсонська, 56 390 110 50 30 25 5
Павлоградська міська лікарня № 4, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 541 215 75 30 20 15 10
Дніпровська клінічна психіатрична лікарня, м. Дніпро, вул. Бехтерева, 1 1640 150 150
Дніпровський наркологічний диспансер, м. Дніпро, вул. Новосільна, 28 155 50 50
Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія», м. Дніпро, вул. Бехтерева, 12 400 50 50
Дніпропетровська обласна фізіотерапевтична лікарня «Солоний лиман», Новомосковський район, с. Новотроїцьке, вул. Герасименка, 94 340 65 30 35
Усього по Дніпропетровській області 8266 1845 340 300 50 100 20 20 90 45 25 295 245 200 65 50
Житомирська область
Житомирська обласна клінічна лікарня імені О. Ф. Гербачевського, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3 797 100 20 10 10 10 5 10 10 15 10
Комунальна установа «Центральна міська лікарня № 1 м. Житомира», м. Житомир, вул. Великобердичівська, 70 510 70 10 10 10 15 10 15
Комунальна установа «Центральна міська лікарня № 2 м. Житомира», м. Житомир, вул. Романа Шухевича, 2-А 305 40 10 10 10 10
Житомирський обласний протитуберкульозний диспансер Житомирської обласної ради, Житомирський район, смт Гуйва 400 100 100
Обласний наркологічний диспансер Житомирської обласної ради, Житомирський район, с. Зарічани, Бердичівське шосе, 5 100 30 30
Обласна психіатрична лікарня № 1 Житомирської обласної ради, Житомирський район, с. Зарічани, Бердичівське шосе, 3 420 100 100
Обласний госпіталь ветеранів війни Житомирської обласної ради, м. Бердичів, вул. Європейська, 52 240 45 15 10 20
Комунальна установа «Центральна міська лікарня» Коростенської міської ради, м. Коростень, вул. Семашка, 8 350 55 15 5 5 5 5 10 10
Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання, м. Новоград-Волинський, вул. Медведєва, 13 375 50 10 10 5 5 10 10
Усього по Житомирській області 3497 590 80 35 15 10 10 5 0 20 30 70 70 130 15 100
Закарпатська область
Обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака, м. Ужгород, вул. Перемоги, 22 572 95 10 10 10 5 10 5 10 25 10
Центральна міська клінічна лікарня, м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 20 359 50 15 10 10 15
Обласний госпіталь ветеранів війни, м. Ужгород, вул. Л. Толстого, 13 75 25 25
Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології, м. Ужгород, вул. Перемоги, 24 50 10 10
Центральна районна лікарня, м. Берегове, вул. Ліннера, 2 328 50 15 10 15 10
Виноградівська районна лікарня, м. Виноградів, вул. Лікарняна, 13 480 45 5 10 15 15
Іршавська районна лікарня, м. Іршава, вул. Комарова, 16 400 40 5 10 15 10
Центральна районна лікарня, м. Мукачево, вул. Пирогова, 8-13 584 70 10 15 10 15 20
Тячівська районна лікарня № 1, м. Тячів, вул. Жовтнева, 48 503 80 10 10 5 5 30 20
Рахівська районна лікарня, м. Рахів, вул. Карпатська, 1 317 55 10 10 20 15
Ужгородська районна лікарня, м. Ужгород, вул. Минайська, 71 257 55 10 5 30 10
Хустська районна лікарня, м. Хуст, вул. Івана Франка, 113 480 45 5 15 15 10
Обласне клінічне територіальне медичне об’єднання «Фтизіатрія», м. Ужгород, вул. Нахімова, 4 500 100 100
Обласний наркологічний диспансер, м. Ужгород, вул. Паризької Комуни, 4-А 110 35 35
Обласна психіатрична лікарня, м. Берегове, вул. Мужайська, 42 480 100 100
Обласна клінічна інфекційна лікарня, м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 20-А 100 30 30
Обласний клінічний кардіологічний диспансер, м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 15-А 134 40 40
Усього по Закарпатській області 5729 925 95 105 10 10 5 10 0 10 25 255 135 135 30 100
Запорізька область
Комунальна установа «Запорізька обласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10 776 180 20 20 15 15 10 10 70 20
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9», м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 1 620 175 50 40 15 50 20
Комунальна установа «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя», м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 80 710 190 90 20 20 20 20 20
Комунальна установа «Територіальне медичне об’єднання «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги», м. Мелітополь, просп. Б. Хмельницького, 46/9 250 75 30 15 5 5 5 15
Комунальна установа «Бердянське територіальне медичне об’єднання», м. Бердянськ, просп. Праці, 6 560 90 20 10 5 5 5 30 15
Комунальна установа «Запорізький обласний протитуберкульозний клінічний диспансер», м. Запоріжжя, вул. Перспективна, 2 510 100 100
Комунальна установа «Запорізька обласна інфекційна клінічна лікарня» м. Запоріжжя, б-р Гвардійський, 142 320 50 50
Комунальна установа «Запорізька обласна клінічна психіатрична лікарня», м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10-А 795 100 100
Усього по Запорізькій області 4541 960 210 105 45 15 20 20 20 20 35 165 55 100 50 100
Івано-Франківська область
Обласна клінічна лікарня, м. Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 91 765 185 20 20 20 10 10 5 10 10 10 50 20
Центральна міська клінічна лікарня, м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи, 114 470 105 30 10 10 35 20
Обласний клінічний кардіологічний диспансер, м. Івано-Франківськ, вул. Мазепи, 114 200 50 50
Обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Івано-Франківськ, вул. Медична, 17 240 50 50
Обласна клінічна інфекційна лікарня, м. Івано-Франківськ, вул. Г. Сагайдачного, 66 170 35 35
Обласний фтизіопульмонологічний центр, м. Івано-Франківськ, вул. Матейка, 53 300 40 40
Обласний наркологічний диспансер, м. Івано-Франківськ, вул. Млинарська, 100 100 30 30
Обласна клінічна психоневрологічна лікарня № 3, м. Івано-Франківськ, вул. Медична, 15 355 100 100
Обласний госпіталь ветеранів війни, м. Коломия, вул. Шкрумеляка, 26 75 25 10 15
Коломийська районна інфекційна лікарня, м. Коломия, вул. Петлюри, 66 60 20 20
Богородчанська центральна районна лікарня, смт Богородчани, вул. Шевченка, 35 280 50 10 10 15 15
Городенківська центральна районна лікарня, м. Городенка, вул. Шептицького, 24 245 45 10 10 15 10
Долинська центральна районна лікарня, м. Долина, вул. Грицей, 15 270 45 15 10 10 10
Калуська центральна районна лікарня, м. Калуш, вул. Медична, 6 375 75 20 15 10 20 10
Коломийська центральна районна лікарня, м. Коломия, вул. Крушельницького, 26 445 100 20 15 5 10 10 20 20
Косівська центральна районна лікарня, м. Косів, вул. Шевченка, 27 301 45 10 10 5 10 10
Надвірнянська центральна районна лікарня, м. Надвірна, вул. Грушевського, 14 295 55 15 10 15 15
Усього по Івано-Франківській області 4946 1055 210 100 35 10 10 5 10 30 35 255 130 130 95 0
Київська область
Бориспільська центральна районна лікарня, м. Бориспіль, вул. Котляревського, 1 400 75 15 10 30 20
Броварська центральна районна лікарня, м. Бровари, вул. Шевченка, 14 730 152 25 20 7 10 10 50 30
Васильківська центральна районна лікарня, м. Васильків, вул. Декабристів, 87 352 50 15 10 15 10
Центральна районна лікарня Києво-Святошинського району, м. Боярка, вул. Соборності, 51 460 75 15 10 40 10
Фастівська центральна районна лікарня, м. Фастів, вул. Л. Толстого, 17 298 55 10 10 25 10
Білоцерківська міська лікарня № 1, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 49 330 50 10 20 10 10
Комунальний заклад «Білоцерківська міська лікарня № 2», вул. Семашка, 9 455 105 35 20 15 15 20
Ірпінська центральна міська лікарня, м. Буча, вул. Польова, 19 310 90 15 15 5 40 15
Комунальний заклад «Київський обласний онкологічний диспансер», м. Київ, вул. Багговутівська, 1 310 50 50
Комунальний заклад «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання», Васильківський район, смт Глеваха, вул. Вокзальна, 8 701 100 100
Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни, Переяслав-Хмельницький район, с. Циблі, вул. Лісова, 2 600 150 15 100 35
Київська обласна клінічна лікарня, м. Київ, вул. Багговутівська, 1 717 170 15 25 15 10 10 10 10 45 30
Усього по Київській області 5663 1122 220 120 37 10 10 10 10 35 20 370 180 100 0 0
Кіровоградська область
Кіровоградська обласна лікарня, м. Кропивницький, просп. Університетський, 2/5 785 200 25 10 15 10 10 10 10 10 10 50 30 10
Комунальний заклад «Центральна міська лікарня м. Кіровограда», м. Кропивницький, вул. Дворцова, 45/35 455 105 35 35 35
Комунальний заклад «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги», м. Кропивницький, вул. Короленка, 56 285 55 30 15 10
Лікувально-профілактичний заклад «Міська лікарня № 1 м. Олександрії», м. Олександрія, вул. Семашка, 15 390 85 20 15 5 5 10 20 10
Світловодська центральна районна лікарня, м. Світловодськ, вул. Павлова, 16 300 40 10 10 10 10
Комунальний заклад «Кіровоградська обласна туберкульозна лікарня», Кіровоградський район, с. Івано-Благодатне, вул. Лісова Поляна, 3 320 50 50
Комунальний заклад «Кіровоградська обласна психіатрична лікарня», м. Кропивницький, вул. Металургів, 2-А 710 100 100
Комунальний заклад «Кіровоградський обласний госпіталь для ветеранів війни», м. Кропивницький, вул. Короленка, 58 210 45 15 15 15
Комунальний заклад «Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер», м. Кропивницький, вул. Волкова, 1-А 130 40 40
Комунальний заклад «Кіровоградський обласний онкологічний диспансер», м. Кропивницький, вул. Ялтинська, 1 270 50 50
Усього по Кіровоградській області 3855 770 150 50 15 10 10 10 10 15 25 160 110 100 55 50
Львівська область
Львівська обласна клінічна лікарня, м. Львів, вул. Чернігівська, 7 1110 125 35 20 15 10 20 25
Комунальний заклад «Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих імені Ю. Липи», м. Львів, вул. Лисенка, 31 745 130 20 10 70 30
Комунальний заклад «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня»,

м. Львів, вул. Кульпарківська, 95

1400 100 100
Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр,

м. Львів, вул. Я. Гашека, 2-А

540 50 50
Комунальний заклад «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» м. Львів, вул. Зелена, 477 665 100 100
Комунальний заклад «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня», м. Львів, вул. Пекарська, 54 410 100 100
Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги,  м. Львів, вул. Миколайчука, 79 910 175 35 30 15 10 40 45
Комунальна міська клінічна лікарня № 5, м. Львів, вул. Коновальця, 26 405 44 13 13 18
Комунальна міська клінічна лікарня № 8,  м. Львів, вул. Навроцького, 23 365 83 16 13 8 18 13 15
Золочівська центральна районна лікарня, м. Золочів, вул. Академіка Павлова, 48 345 75 16 13 10 6 10 10 10
Сокальська центральна районна лікарня, м. Сокаль, вул. Я. Мудрого, 26 366 61 14 9 15 13 10
Новояворівська районна лікарня № 1, м. Новояворівськ, вул. Шевченка, 18 385 67 10 10 6 13 13 15
Бориславська центральна міська лікарня, м. Борислав, вул. Весняна, 34 245 47 10 10 5 10 12
Дрогобицька міська лікарня № 1, м. Дрогобич, вул. Шептицького, 9 332 78 9 20 7 3 10 16 13
Червоноградська центральна міська лікарня, м. Червоноград, вул. Івасюка, 2 450 81 15 8 10 7 5 13 10 13
Усього по Львівській області 8673 1316 243 113 40 23 0 18 15 37 50 215 202 100 160 100
Миколаївська область
Миколаївська обласна лікарня, м. Миколаїв, вул. Київська, 1 510 50 10 10 10 10 10
Миколаївська міська лікарня № 1, м. Миколаїв, вул. 2-а Екіпажна, 4 330 40 20 20
Миколаївська міська лікарня № 3, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 97 410 100 20 20 10 10 20 20
Міська лікарня швидкої медичної допомоги, м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14 400 90 40 15 15 20
Жовтнева центральна лікарня, м. Миколаїв, просп. Жовтневий, 336 474 80 20 20 10 20 10
Миколаївська обласна офтальмологічна лікарня, м. Миколаїв, вул. Васляєва, 10 140 45 45
Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня, м. Первомайськ, вул. Толбухіна, 128 365 40 30 10
Вознесенська центральна районна лікарня, м. Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької дивізії, 26 325 60 20 10 20 10
Обласна психіатрична лікарня № 1, м. Миколаїв, вул. 2-а Екіпажна, 4 495 50 50
Обласний протитуберкульозний диспансер, Миколаївський район, с. Надбузьке, вул. Веселинівська, 4 590 65 15 50
Усього по Миколаївській області 4039 620 140 65 15 20 15 10 10 20 45 110 70 50 0 50
Одеська область
Одеська обласна клінічна лікарня, м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 26 1000 131 25 10 15 15 13 13 20 20
Одеський обласний клінічний медичний центр,  м. Одеса, вул. Суднобудівна, 1 300 58 8 10 10 10 10 10
Міська клінічна лікарня № 1, м. Одеса, вул. М’ясоїдівська, 32 520 93 20 15 18 10 15 15
Міська клінічна лікарня № 10, м. Одеса, вул. Маршала Малиновського, 61-А 425 61 18 10 13 20
Міська клінічна лікарня № 11, м. Одеса, вул. Академіка Воробйова, 5 505 144 15 50 18 10 25 13 13
Міська клінічна інфекційна лікарня, м. Одеса, вул. Пастера, 5/7 420 100 100
Обласний медичний центр психічного здоров’я, м. Одеса, вул. Канатна, 27 1260 100 100
Одеський обласний шпиталь інвалідів Великої Вітчизняної війни, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 114 120 40 20 20
Одеська обласна туберкульозна клінічна лікарня, м. Одеса, вул. С. Ядова, 4 505 100 100
Одеський обласний очний шпиталь інвалідів Великої Вітчизняної війни, м. Одеса, вул. Белінського, 2 110 30 30
Одеський обласний онкологічний диспансер, м. Одеса, вул. Нежданової, 32 490 50 50
Університетська клініка № 1 (багатопрофільний медичний центр), м. Одеса, пров. Валіховський, 2 455 46 40 6
Університетська клініка № 2 (офтальмологічний центр), м. Одеса, пров. Валіховський, 2 60 20 20
Ізмаїльська міська лікарня № 1, м. Ізмаїл, вул. Суворова, 68 275 53 25 11 2 15
Біляївська центральна районна лікарня, м. Біляївка, вул. Московська, 32 385 79 10 10 40 13 6
Болградська центральна районна лікарня, м. Болград, вул. Ізмаїльська, 65 300 52 6 6 20 10 10
Овідіопольська центральна районна лікарня, м. Овідіополь, вул. Леніна, 422 280 58 8 6 3 25 6 10
Усього по Одеській області 7410 1215 225 118 53 6 15 20 10 61 63 176 142 100 126 100
Полтавська область
Полтавська обласна клінічна лікарня імені М. В. Скліфосовського, м. Полтава, вул. Шевченка, 23 490 160 15 10 10 10 5 10 10 10 60 20
Полтавський обласний клінічний кардіологічний диспансер, м. Полтава, вул. Макаренка, 1-А 120 40 40
Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня, м. Полтава, просп. Першотравневий, 22 106 35 35
Полтавська обласна клінічна психіатрична лікарня імені О. Ф. Мальцева,

м. Полтава, вул. Медична, 1

745 100 100
Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер, Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Київське Шосе, 1-В 235 50 50
Усього по Полтавській області 1696 385 15 10 10 10 5 0 10 10 10 100 20 100 35 50
Рівненська область
Комунальний заклад «Рівненська обласна клінічна лікарня», м. Рівне, вул. Київська, 78-Г 675 143 16 18 5 25 12 12 13 30 12
Рівненська центральна міська лікарня,

м. Рівне, вул. Мірющенка, 25-А

770 207 15 30 18 1 20 10 8 10 40 30 25
Комунальний заклад «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни», Рівненський р-н, смт Клевань, вул. Деражненська, 39 240 63 8 30 25
Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення,

м. Рівне, вул. Чорновола, 79

190 40 30 10
Комунальний заклад «Рівненський обласний онкологічний диспансер»,

м. Рівне, вул. Ж. Кюрі, 19

230 40 40
Комунальний заклад «Острозька обласна психіатрична лікарня»,

м. Острог, вул. Незалежності, 48

355 80 80
Комунальний заклад «Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер»,

м. Рівне, вул. Дворецька, 108

370 80 80
Комунальний заклад «Дубенська центральна районна лікарня», м. Дубно, вул. Львівська, 53 270 52 15 10 5 2 10 10
Костопільська центральна районна лікарня, м. Костопіль, вул. Степанська, 52-А 275 35 10 10 10 5
Рівненська центральна районна лікарня, смт Клевань, вул. Центральна, 1 395 63 15 10 8 20 10
Комунальний заклад «Сарненська центральна районна лікарня», м. Сарни, вул. Я. Мудрого, 3 577 20 13 8 8 15 10
Усього по Рівненській області 4347 823 132 78 18 6 45 12 10 41 33 130 132 80 60 80
Сумська область
Комунальний заклад «Сумська обласна клінічна лікарня», м. Суми, вул. Троїцька, 48 645 140 20 10 10 10 5 5 10 10 10 30 20
Комунальна установа «Сумська міська клінічна лікарня № 1»,

м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 13

360 60 15 20 15 10
Комунальна установа «Сумська міська клінічна лікарня № 5»,

м. Суми, вул. М. Вовчка, 2

330 70 20 10 10 10 20
Комунальний заклад «Сумська обласна інфекційна клінічна лікарня імені З. Й. Красовицького»,

м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 15

100 30 30
Комунальний заклад «Перша обласна спеціалізована лікарня», м. Ромни,

б-р Московський, 29

705 100 100
Комунальний заклад «Сумський обласний кардіологічний диспансер»,

м. Суми, вул. Ковпака, 30

82 25 25
Комунальний заклад «Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер»,

м. Суми, вул. Привокзальна, 31

330 50 50
Комунальний заклад «Конотопська центральна районна лікарня імені Академіка Михайла Давидова»,

м. Конотоп, вул. Семашка, 5

521 70 20 10 5 5 15 15
Комунальний заклад «Охтирська центральна районна лікарня»,

м. Охтирка, вул. Фрунзе, 57

336 70 20 10 5 5 20 10
Роменська центральна районна лікарня, м. Ромни, б-р Московський, 24 370 55 10 10 5 5 15 10
Комунальний заклад «Шосткінська центральна районна лікарня»,

м. Шостка, вул. Щедріна, 1

350 60 10 10 5 5 20 10
Усього по Сумській області 4129 730 165 70 10 20 5 5 10 40 40 160 75 100 30 0
Тернопільська область
Комунальний заклад «Тернопільська університетська лікарня»,

м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1

665 105 15 10 10 10 10 10 15 25
Тернопільська міська комунальна лікарня № 2, м. Тернопіль, вул. Купчинського, 14 445 35 20 15
Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги,

м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 2

255 75 20 20 5 15 15
Кремінецька комунальна районна лікарня, м. Кремінець, вул. Горбача, 1 291 45 10 10 15 10
Чортківська центральна районна комунальна лікарня, м. Чортків, вул. Дмитра Пігути, 31-Б 365 60 15 10 5 5 15 10
Тернопільська обласна комунальна психоневрологічна лікарня,

м. Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14

825 160 60 100
Усього по Тернопільській області 2846 480 80 40 10 10 10 5 10 15 20 85 80 100 15 0
Харківська область
Комунальний заклад «Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги імені професора О.І. Мєщанінова, м. Харків, пров. Балакірєва, 3-А 1000 305 80 50 50 20 25 60 20
Комунальний заклад «Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня № 17»,

м. Харків, просп. Московський, 195

615 190 55 35 80 20
Комунальний заклад «Балаклійська центральна клінічна районна лікарня», м. Балаклія, вул. Партизанська, 25 350 90 25 10 35 10 10
Комунальний заклад «Мереф’янська центральна районна лікарня»,

м. Мерефа, вул. Дніпровська, 148

340 85 15 5 50 15
Комунальний заклад «Обласна клінічна інфекційна лікарня»,

м. Харків, просп. Героїв Сталінграду, 160

200 50 50
Комунальний заклад «Обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»,

м. Харків, просп. Незалежності, 13

830 210 25 10 20 10 10 15 20 80 20
Комунальний заклад «Обласний клінічний центр урології та нефрології імені В. І. Шаповала»,

м. Харків, просп. Московський, 195

420 75 50 25
Комунальний заклад «Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня»,

м. Харків, Салтівське шосе, 266

255 80 20 60
Комунальний заклад «Харківська міська клінічна лікарня № 14 імені професора Л. Л. Гіршмана», м. Харків, вул. Олеся Гончара, 5 270 50 50
Комунальний заклад «Харківська міська клінічна лікарня № 30», м. Харків, вул. Гуданова, 5/7 210 50 50
Комунальний заклад «Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення», м. Харків, вул. Новгородська, 85 260 85 15 50 20
Комунальний заклад «Харківська обласна клінічна психіатрична лікарня № 3», м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46 1100 100 100
Комунальний заклад «Обласний госпіталь ветеранів війни», м. Харків, вул. Врубеля, 42-А 250 80 20 15 40 5
Комунальний заклад «Обласний центр онкології», м. Харків, вул. Лісопарківська, 4 485 70 50 20
Комунальний заклад «Харківська міська клінічна лікарня № 2 імені професора О. О. Шалімова», м. Харків, просп. Московський, 197 365 120 80 40
Комунальний заклад «Харківська міська клінічна лікарня № 7»,

м. Харків, Салтівське шосе, 266

330 90 10 20 60
Комунальний заклад «Харківська міська клінічна лікарня № 8»,

м. Харків, Салтівське шосе, 266-Г

360 100 100
Комунальний заклад «Харківська міська багатопрофільна лікарня № 18»,

м. Харків, вул. Краснодарська, 104

370 100 20 30 30 20
Комунальний заклад «Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня № 25»,

м. Харків, просп. Олександрівський, 122

455 150 35 15 10 70 20
Комунальний заклад «Харківська міська клінічна лікарня № 27»,

м. Харків, вул. Пушкінська, 41

250 80 70 10
Усього по Харківській області 8715 2160 490 230 80 10 0 20 35 75 70 770 220 100 60 0
Херсонська область
Херсонська обласна клінічна лікарня,

м. Херсон, просп. Ушакова, 67

570 143 30 13 12 5 10 10 10 10 30 13
Комунальний заклад «Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни»,

м. Херсон, просп. Ушакова, 65

226 75 22 10 30 13
Комунальний заклад «Херсонський обласний онкологічний диспансер», м. Херсон, смт Антонівка, Кіндійське шосе, 26-Б 270 50 50
Комунальний заклад «Обласний кардіологічний диспансер»,

м. Херсон, вул. Суворова, 25

95 25 25
Херсонська обласна психіатрична лікарня, Херсонська обл., с. Степанівка, вул. Джона Говарда, 65 950 50 50
Херсонський обласний протитуберкульозний диспансер, м. Херсон, Миколаївське шосе, 82 400 50 50
Комунальний заклад «Херсонська обласна інфекційна лікарня імені І. Г. Горбачевського», м. Херсон, вул. Бегми, 1-А 175 40 40
Комунальний заклад «Обласна лікарня відновного лікування»,

м. Херсон, вул. Нестерова, 1-А

70 20 20
Комунальний заклад «Херсонська міська клінічна лікарня імені О. С. Лучанського»,

м. Херсон, вул. Кримська, 138

420 70 25 5 30 10
Херсонська міська клінічна лікарня імені А. і О. Тропіних,

м. Херсон, вул. Комарова, 2

390 75 20 15 10 20 10
Комунальний заклад «Херсонська міська клінічна лікарня імені Є. Є. Карабелеша»,

м. Херсон, просп. Ушакова, 22/1

360 82 15 7 10 30 20
Комунальний заклад «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка»,

м. Нова Каховка, вул. Карла Маркса, 33-А

340 70 10 8 7 20 10 15
Комунальне підприємство «Білозерська центральна районна лікарня»,

Херсонська обл., смт Білозерка, вул. Свободи, 92

250 43 15 3 15 10
Комунальна установа «Бериславська центральна районна лікарня»,

м. Берислав, вул. 1 Травня, 122

176 35 10 5 10 5 5
Генічеська центральна районна лікарня, м. Генічеськ, просп. Миру, 130 220 55 15 7 15 10 8
Комунальне підприємство «Голопристанська центральна районна лікарня»,

м. Гола Пристань, вул. Санаторна, 7/3

246 53 15 8 20 10
Каховська центральна районна лікарня,

м. Каховка, вул. М. Жука, 73

231 42 10 9 15 8
Комунальний заклад «Скадовська центральна районна лікарня»,

м. Скадовськ, вул. Сергіївська, 20

211 42 10 15 10 7
Комунальне підприємство «Олешківська центральна районна лікарня»,

м. Олешки, вул. Софіївська, 85

365 56 15 5 5 3 20 8
Усього по Херсонській області 5965 1076 262 88 12 12 0 10 10 32 23 315 137 50 75 50
Хмельницька область
Хмельницька обласна лікарня, м. Хмельницький, вул. Пілотська, 1 795 130 20 10 10 10 5 5 10 40 20
Хмельницький обласний онкологічний диспансер, м. Хмельницький, вул. Пілотська, 1 330 40 40
Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни, Хмельницька обл., с. Ружичанка 300 60 20 20 20
Хмельницька обласна психіатрична лікарня № 1, Ярмолинецький район, с. Скаржинці 845 100 100
Хмельницька міська лікарня,

м. Хмельницький, Проскурівський пров., 1

700 120 25 20 15 30 30
Кам’янець-Подільська міська лікарня № 1, м. Кам’янець-Подільський, вул. Пушкінська, 31 370 70 15 10 5 5 5 15 15
Кам’янець-Подільська центральна районна лікарня, м. Кам’янець-Подільський, вул. Матросова, 30 293 50 15 10 15 10
Усього по Хмельницькій області 3633 570 135 40 15 10 10 5 5 20 15 120 95 100 0 0
Черкаська область
Комунальний заклад «Черкаська обласна лікарня», м. Черкаси, вул. Менделєєва, 3 860 150 20 15 10 10 10 10 10 15 40 10
Комунальний заклад «Черкаський обласний госпіталь ветеранів війни»,

м. Черкаси, вул. Дахнівська Січ, 1

250 50 50
Комунальний заклад «Черкаська обласна психіатрична лікарня»,

м. Черкаси, вул. Павлова, 46

725 100 100
Комунальний заклад «Черкаський обласний онкологічний диспансер»,

м. Черкаси, вул. Менделєєва, 7

430 50 50
Комунальний заклад «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер», Черкаський район, с. Геронимівка, вул. Диспансерна, 1 480 50 50
Комунальне некомерційне підприємство «Черкаська міська інфекційна лікарня»,

м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210/1

100 25 25
Комунальне некомерційне підприємство «Перша Черкаська міська лікарня»,

м. Черкаси, вул. Дахнівська, 32

390 85 15 10 10 50
Комунальний заклад «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги»,

м. Черкаси, вул. Самійла Кішки, 210

555 115 30 20 15 50
Смілянська міська лікарня,

м. Сміла, вул. Героїв Холодноярців, 82

300 35 10 10 15
Комунальне підприємство «Уманська міська лікарня», м. Умань, вул. Шевченка, 50 255 55 10 10 5 20 10
Золотоніська центральна районна лікарня, м. Золотоноша, вул. Лікарняна, 2 319 65 15 10 25 15
Усього по Черкаській області 4664 780 150 65 30 10 10 10 10 20 15 250 35 100 25 50
Чернівецька область
Комунальна установа «Чернівецька обласна клінічна лікарня», м. Чернівці, вул. Головна, 137 615 125 15 10 10 10 15 15 30 20
Комунальна установа «Лікарня швидкої медичної допомоги»,

м. Чернівці, вул. Фастівська, 2

460 90 20 30 15 15 10
Комунальна установа «Чернівецька обласна психіатрична лікарня», м. Чернівці, вул. Мусоргського, 2 520 120 20 100
Комунальна установа «Міська клінічна лікарня № 3», м. Чернівці, вул. Головна, 100 250 25 25
Комунальна установа «Вижницька

центральна районна лікарня»,

м. Вижниця, вул. Йосипа Бурги, 5

240 45 10 5 25 5
Глибоцька центральна районна комунальна лікарня, cмт Глибока, вул. Шевченка, 14 250 42 7 25 10
Комунальна установа «Кіцманська центральна районна лікарня»,

м. Кіцмань, вул. Незалежності, 1

295 40 10 10 10 10
Комунальна установа «Новоселицька центральна районна лікарня»,

м. Новоселиця, вул. Карамзіна, 1

271 47 10 5 25 7
Комунальна установа «Сторожинецька центральна районна лікарня»,

м. Сторожинець, вул. Виденівського, 22

330 60 15 15 20 10
Усього по Чернівецькій області 3231 594 87 65 15 10 10 0 10 15 15 150 97 100 20 0
Чернігівська область
Чернігівська обласна лікарня,

м. Чернігів, вул. Волковича, 25

690 140 20 10 10 10 10 10 10 15 30 15
Чернігівський обласний онкологічний диспансер, м. Чернігів, просп. Миру, 211 340 50 50
Чернігівська міська лікарня № 1,

м. Чернігів, просп. Миру, 44

340 45 10 15 20
Чернігівська міська лікарня № 2,

м. Чернігів, вул. 1 Травня, 168

535 110 15 20 20 20 20 15
Чернігівська центральна районна лікарня, м. Чернігів, вул. Шевченка, 114 360 65 15 10 5 20 15
Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня, м. Чернігів, вул. Мазепи, 3 830 100 100
Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер, м. Чернігів, просп. Миру 470 50 50
Ніжинська центральна міська лікарня імені

М. Галицького, м. Ніжин, вул. Московська, 21

410 80 15 15 5 5 20 20
Прилуцька центральна міська лікарня, м. Прилуки, вул. Київська, 56 375 80 15 10 5 5 15 15 15
Усього по Чернігівській області 4350 720 130 55 10 30 10 10 10 30 45 105 105 100 30 50
Усього закладів охорони здоров’я комунальної власності 105213 19838 3724 1914 565 357 230 220 305 611 654 4456 2490 2305 1011 1030
Державні установи Національної академії медичних наук України
Державна установа «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова»,

м. Київ, вул. Вишгородська, 67

245 30 10 20
Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка»,

м. Київ, вул. Вишгородська, 69

182 18 18
«Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска»,

м. Київ, вул. Народного ополчення, 5

310 30 30
Державна установа «Інститут медицини праці», м. Київ, вул. Саксаганського, 75 80 40 20 20
Державна установа «Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова»,

м. Київ, вул. Мануїльського, 32

361 50 50
Державна установа «Інститут отоларингології імені професора О. С. Коломійченка»,

м. Київ, вул. Зоологічна, 3

260 40 40
Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології», м. Київ, вул. Мануїльського, 8 500 20 20
Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова», м. Київ, вул. М. Амосова, 6 360 40 40
Державна установа «Інститут травматології та ортопедії», м. Київ, вул. Воровського, 27 400 50 50
Державна установа «Інститут урології»,

м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9-А

230 25 25
Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського», м. Київ, вул. М. Амосова, 10 530 65 25 40
Національний інститут «Національний інститут хірургії і трансплантології імені О. О. Шалімова»,

м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30

440 60 15 45
Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини»,  м. Київ, вул. Мельникова, 53, просп. Перемоги, 119 530 30 15 5 10
Державна установа «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії»,

м. Київ, вул. Мануїльского, 32

60 20 20
Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського», м. Київ, вул. Амосова, 5 (клініка, стаціонарні відділення, Центр нервових уражень, вул. Галицька, 4) 110 30 30
Державна установа «Інститут загальної та невідкладної хірургії»,

м. Харків, в’їзд Балакірєва, 1

265 60 15 10 35
Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка»,

м. Харків, вул. Пушкінська, 80

240 40 40
Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології»,

м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46

270 68 13 28 27
Державна установа «Інститут дерматології та венерології», м. Харків, вул. Чернишевського, 7/9 110 30 30
Державна установа «Інститут медичної радіології імені С. П. Григор’єва»,

м. Харків, вул. Пушкінська, 82

200 40 10 30
Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків»,

м. Харків, просп. 50-річчя ВЛКСМ, 52-А

200 50 50
Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського»,

м. Харків, вул. Артема, 10

140 15 15
Державна установа «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої»,

м. Харків, просп. Постишева, 2-А

210 40 40
Державна установа «Інститут гастроентерології», м. Дніпро,

просп. імені газети «Правда», 96

231 30 15 15
Державна установа «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова»,

м. Одеса, Французький бульвар, 49/51

475 60 60
Державна установа «Інститут патології крові та трансфузійної медицини»,

м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 45

50 10 10
Державна установа «Інститут стоматології», м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11 75 10 10
РАЗОМ високоспеціалізованих закладів охорони здоров’я Національної академії медичних наук України 7064 1001 125 90 88 65 105 0 28 40 60 185 68 77 30 40
УСЬОГО 112277 20839 3849 2004 653 422 335 220 333 651 714 4641 2558 2382 1041 1070

Виконуючий обов’язки начальника Головного військово-медичного управління Збройних Сил України -начальника медичної служби Збройних Сил України полковник медичної службиО.В. Охонько

 

Заступник начальника Управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України О.О. Полупан

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті