Проект постанови КМУ «Деякі питання реалізації Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині»»

03 Грудня 2018 2:09 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині»»

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині»» (далі – проект постанови).

Проект постанови розроблено Міністерством охорони здоров’я України на виконання Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» від 17 травня 2018 року № 2427-VIII, з метою розвитку системи трансплантації.

Проект постанови та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України у мережі Інтернет (www.moz.gov.ua).

Пропозиції та зауваження щодо проекту постанови надсилати протягом місяця з дати публікації на адресу:

МОЗ України за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601,

Директорат медичних послуг Міністерства охорони здоров’я України, або на електронну пошту (e-mail: slobodnichenkomaryna@gmail.com, strilkav@gmail.com).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Деякі питання реалізації Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині»»

Мета: визначення процедуру подання письмових заяв щодо згоди або незгоди на вилучення анатомічних матеріалів з тіла для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів після визначення стану як незворотна смерть (смерть мозку або біологічна смерть), письмової заяви про відкликання наданої раніше такої згоди або незгоди, письмових заяв про призначення, зміну чи відкликання повноважного представника, письмових заяв живого донора щодо згоди на вилучення анатомічного матеріалу (в тому числі гемопоетичних стовбурових клітин).

 1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині»» (далі – проект постанови) розроблено на виконання Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» від 17 травня 2018 року № 2427-VIII.

 1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови розроблений Міністерством охорони здоров’я України з метою врегулювання порядку надання згод (незгод) на вилучення анатомічних матеріалів з тіла для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів після визначення стану як незворотна смерть (смерть мозку або біологічна смерть), порядку призначення повноважного представника та надання ним згод на донорство а також порядку отримання відповідних згод від повноважного представника, другого з подружжя або одного з близьких родичів, законного представника померлої особи або від особи, яка зобов’язалася поховати померлу особу. Також з прийняттям проекту постанови буде врегульовано порядок надання згод на вилучення анатомічних матеріалів при житті людини ( як при родинному так і при перехресному донорстві).

Прийняття проекту постанови забезпечить можливість особі обирати способи подання згод чи в простій письмовій формі чи шляхом заповнення електронної форми в Єдиній державній інформаційній системі трансплантації.

Уніфіковані форми заяв та чіткі процедури їх подання сприятимуть захисту прав осіб стосовно їх волевиявлення.

 1. Суть проекту акта

Проект постанови спрямований на:

– врегулювання порядку надання згод (незгод) щодо донорства або щодо вилучення з тіла померлої особи анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантататів;

– врегулювання прорядку отримання письмової згоди на вилучення з тіла померлої особи анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів від повноважного представника, другого з подружжя або одного з близьких родичів, законного представника померлої особи або від особи, яка зобов’язалася поховати померлу особу;

– затвердження уніфікованих форм заяв – згод, які можуть бути подані як особою при її житті так і уповноваженими представниками особи після її смерті:

– згода на посмертне донорство;

– незгода на посмертне донорство;

– заява про відкликання своєї згоди або незгоди на посмертне донорство за формою;

– заява про призначення повноважного представника

– заява про відкликання письмової заяви щодо призначення повноважного представника;

– заява про відмову бути повноважним представником для надання згоди (незгоди) на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів після визначення стану як незворотна смерть за формою;

– згода на прижиттєве донорство;

– відмова від раніше наданої згоди на вилучення анатомічного матеріалу у живого донора;

– заява – згода повноважного представника, другого з подружжя, близького родича, законного представника померлої особи або особи, яка взяла на себе зобовя’зання поховати померлу особу на вилучення з тіла померлої особи анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів.

 1. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють Конституція України, Закон України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закони України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект постанови не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

 1. Прогноз впливу

Проект постанови є регуляторним актом.

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери та не впливає на зайнятість населення чи ринок праці.

Проект постанови створює передумови для зміцнення та збереження здоров’я населення, а також підвищення рівня ефективності надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.

Проект постанови не чинить впливу на екологію та навколишнє природнє середовище.

Проект постанови не впливає на інші сфери суспільних відносин.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація проекту розпорядження матиме позитивний вплив на населення України, оскільки дозволить підвищити якісний та кількісний рівень надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів. Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 1. Громадське обговорення

Проект постанови потребує громадського обговорення.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує узгодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством юстиції України, Державною регуляторною службою України.

 1. Правова експертиза

Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерства юстиції України.

 1. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

 1. Запобігання корупції

Проект постанови не передбачає запровадження нових правил та/або процедур. Проект постанови не передбачає встановлення дискреційних повноважень органів державної влади або їх посадових осіб. Ризики вчинення корупційних правопорушень за наслідками прийняття проекту постанови відсутні.

 1. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині»» забезпечить реалізацію прав громадян на вільне волевиявлення щодо надання згод бути донором.

В.о. Міністра У. Супрун

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ

реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

Суть проекту: Наразі відсутня Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ). Пропонується затвердити Положення про ЄДІСТ з метою здійснення інформаційного забезпечення надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією.

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив середньостроковий вплив
Громадяни України, які потребують медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів доступ до якісної та оперативної медичної допомоги + + Проект постанови дозволить забезпечити оперативне лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.
Громадяни України, які бажають надати згоду бути донором Реалізація волевиявлення бути донором + + Проект постанови шляхом впрвадженян реєстрів згод (незгод) на донорство дозволить реалізувати громадянам України своє волевиявлення бути донорами.
Лікарі-трансплантологи отримання інформації про донора в режимі реального часу + + Проект постанови та впровадження ЄДІСТ дозволить отримувати інформацію про донора в режимі реального часу а також про трансплант – координатора, який забезпечуватиме процес отримання згоди на донорство та доставку анатомічного матеріалу для трансплантації.
Заклади охорони здоров’я які здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією отримання інформації про реципієнта в режимі реального часу + + Проект постанови дозволить трансплант – координаторам, які є штатними працівниками таких закладів охорони здоров’я мати доступ до реєстрів ЄДІСТ та своєчно виявляти реципієнта, який потребує трансплантації та забезпечувати доставку анатомічних матеріалів.

Проект

винесено на громадське обговорення МОЗ України 04.12.2018 р.

             КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Деякі питання реалізації Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині»

Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 14, частини шостої статті 16, пункту 4 розділу VII Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині»,

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити:

Порядок надання згод (незгод) щодо донорства або щодо вилучення з тіла померлої особи анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантататів, що додається.

Порядок отримання письмової згоди на вилучення з тіла померлої особи анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів від повноважного представника, другого з подружжя або одного з близьких родичів, законного представника померлої особи або від особи, яка зобов’язалася поховати померлу особу, що додається.

 1. Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині», але не раніше для її опублікування.
Прем’єр-міністр України В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ПОРЯДОК

надання згод (незгод) щодо донорства або щодо вилучення з тіла померлої особи анатомічних матеріалів для трансплантації та/або

виготовлення біоімплантатів

 1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про застосування анатомічних матеріалів людині» та визначає процедуру подання письмової заяви щодо згоди або незгоди на вилучення анатомічних матеріалів з тіла для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів після визначення стану як незворотна смерть (смерть мозку або біологічна смерть), письмової заяви про відкликання наданої раніше такої згоди або незгоди, письмової заяви про призначення, зміну чи відкликання повноважного представника, письмової заяви живого донора щодо згоди на вилучення анатомічного матеріалу.
 2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

заклад охорони здоров’я – суб’єкт господарювання, який включений до Реєстру закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією, та інших суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією;

посадова особа Уповноваженого органу з питань трансплантації – посадова особа Уповноваженого органу з питань трансплантації, яка відповідно до своїх посадових обов’язків має право доступу до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (далі – ЄДІСТ) та уповноважена вносити відомості та/або документи до ЄДІСТ;

Уповноважений орган з питань трансплантації – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної  з трансплантацією;

 1. Кожна повнолітня дієздатна фізична особа має право у будь-який час надати:
 • письмову згоду на вилучення анатомічних матеріалів з тіла для трансплантації та/або виготовлення біоімплататів після визначення стану як незворотна смерть (смерть мозку або біологічна смерть) (далі – згода на посмертне донорство) за формою, згідно з додатком 1;
 • письмову незгоду на вилучення анатомічних матеріалів з тіла для трансплантації та/або виготовлення біоімплататів після визначення стану як

незворотна смерть (смерть мозку або біологічна смерть) (далі – незгода на посмертне донорство) за формою, згідно з додатком 2;

 • письмову заяву про відкликання своєї згоди або незгоди на посмертне донорство за формою, згідно з додатком 3;
 • нову письмову згоду або незгоду на посмертне донорство;
 • заяву щодо призначення повноважного представника, який після смерті цієї особи надасть згоду або незгоду на вилучення з її тіла анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів (далі – заява про призначення повноважного представника) за формою, згідно з додатком 4;
 • письмову заяву про відкликання своєї письмової заяви щодо призначення повноважного представника за формою, згідно з додатком 5;
 • нову письмову заяву про призначення нового повноважного представника;
 • заяву про відмову бути повноважним представником для надання згоди (незгоди) на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів після визначення стану як незворотна смерть за формою, згідно з додатком 6;
 • письмову заяву щодо згоди про вилучення в неї анатомічного матеріалу (далі – згода на прижиттєве донорство) за формою, згідно з додатком 7, та відмовитися від раніше наданої згоди на прижиттєве донорство. Відмова від раніше наданої згоди на вилучення анатомічного матеріалу може даватися за формою, згідно з додатком

Кількість заяв, які може подати фізична особа протягом свого життя, необмежена.

 1. Повноважним представником може бути виключно повнолітня дієздатна фізична особа, яка свідомо та добровільно надала згоду бути представником, що засвідчується особистим підписом, проставленому на заяві про призначення повноважного представника.
 2. Живим донором анатомічних матеріалів (у тому числі гемопоетичних стовбурових клітин) може бути виключно повнолітня дієздатна фізична особа.

Вилучення гемопоетичних стовбурових клітин може здійснюватися також у живого донора, який не є близьким родичем або членом сім’ї реципієнта.

У живого донора може бути вилучено анатомічний матеріал (у тому числі гемопоетичні стовбурові клітини) виключно за наявності його добровільної та усвідомленої згоди на донорство відповідного анатомічного матеріалу, наданої у письмовому вигляді (за формою згідно з додатком 7). Особа, яка надала згоду стати живим донором, до моменту вилучення анатомічного матеріалу у будь- який час має право відмовитися від такої згоди.

У заяві щодо надання згоди на вилучення анатомічних матеріалів у живого донора обов’язково повинно вказуватися: вид донорства (родинне донорство, неродинне донорство), а також вид анатомічного матеріалу, що пропонується для вилучення: гемопоетичні стовбурові клітини периферичної крові та/або кістковий мозок.

 1. Кожна наступна письмова заява фізичної особи щодо згоди або незгоди на посмертне донорство або письмова заява про відкликання наданої раніше письмової згоди або незгоди на посмертне донорство, відомості про яку включені до Реєстру волевиявлення особи про надання згоди або незгоди на посмертне донорство або призначення нею повноважного представника (далі – реєстр посмертного донорства), скасовує надану раніше відповідну заяву.

Кожна наступна письмова заява фізичної особи про призначення повноважного представника або письмова заява про відкликання наданої раніше письмової заяви про призначення повноважного представника, відомості про які включені до реєстру посмертного донорства, скасовує надану раніше відповідну заяву.

 1. Заяви, передбачені цим Порядком, подаються фізичною особою: особисто трансплант-координатору будь-якого закладу охорони здоров’я

або посадовій особі Уповноваженого органу з питань трансплантації. Заява щодо згоди живого донора на вилучення гемопоетичних стовбурових клітин подається трансплант-координатору закладу охорони здоров’я, який надає медичну допомогу із застосуванням трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин або уповноваженій особі утанови в якій здійснюють взяття донорської крові.

шляхом заповнення відповідної електронної форми заяви, розміщеної на веб-сайті Уповноваженого органу з питань трансплантації електронної форми, з проставленням кваліфікованого електронного підпису особи або (протягом двох років з дня набрання чинності Законом України «Про електронні довірчі послуги» електронного цифрового підпису особи.

У разі подання фізичною особою заяви шляхом заповнення відповідної електронної форми, розміщеної на веб-сайті Уповноваженого органу з питань трансплантації, посадова особа Уповноваженого органу з питань трансплантації зобов’язана не пізніше наступного робочого дня, що слідує за днем отримання такої заяви, перевірити дані, внесені фізичною особою в електронному вигляді, та внести інформацію до ЄДІСТ.

 1. Не допускається подання заяви щодо згоди або незгоди на посмертне донорство, письмової заяви про відкликання наданої раніше такої згоди або незгоди на посмертне донорство, письмової заяви про призначення, зміну чи відкликання повноважного представника, а також заяви щодо згоди на вилучення анатомічного матеріалу (зокрема ГСК) представником фізичної особи.
 2. Під час особистого подання фізичною особою (будь-якої заяви, передбаченої цим Порядком) трансплантат-координатору чи посадовій особі Уповноваженого органу з питань трансплантації, встановлення особи, яка подає заяву, здійснюється шляхом пред’явлення такою фізичною особою документа, що посвідчує особу відповідно до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
 3. Заклад охорони здоров’я, трансплант-координатор якого отримав заяву, що передбачена цим Порядком, протягом двох робочих днів з дня отримання такої заяви надсилає її до Уповноваженого органу з питань трансплантації.
 4. Трансплант-координатори, посадові особи Уповноваженого органу з питань трансплантації мають право відмовити у прийнятті заяви у разі подання заяви неналежною особою та/або зазначення у заяві недостовірних даних. Не допускається відмова у прийнятті від фізичної особи заяви щодо незгоди на посмертне донорство, відмови від згоди на вилучення ГСК чи іншого анатомічного матеріалу.
 5. Трансплант-координатор чи посадова особи Уповноваженого органу з питань трансплантації не пізніше першого робочого дня, що слідує за днем отримання заяви щодо надання згоди на вилучення гемопоетичних стовбурових клітин (ГСК), зобов’язана організувати проведення всебічного медичного обстеження фізичної особи, яка надала згоду на вилучення ГСК. Обов’язковими є обстеження на відсутність ВІЛ-інфекції, сифілісу, гепатитів В та С. У разі задовільного стану здоров’я вірогідного донора, він має бути направлений на імунологічне типування по трьом локусам HLA-А, -В та -DRB1. HLA- типування на цьому етапі може бути виконано в регіональній або міжрегіональній лабораторії тканинного типування, яка може входити до складу установи служби крові.

Трансплант-координатор чи посадова особи Уповноваженого органу з питань трансплантації не пізніше першого робочого дня, що слідує за днем отримання заяви щодо надання згоди на вилучення анатомічного матеріалу (окрім ГСК), зобов’язана організувати проведення всебічного медичного обстеження фізичної особи, яка надала згоду на вилучення анатомічного матеріалу. У разі задовільного стану здоров’я вірогідного донора, він повинен бути направлений на медичне обстеження щодо визначення групової сумісності за системою АВ0, крос-матч тощо з метою тканинного типування.

 1. Особа, яку призначено повноважним представником, може у будь- який час відмовитися бути повноважним представником особи, подавши письмову заяву трансплант-координатору або посадовій особі Уповноваженого органу з питань трансплантації. Трансплант-координатор, посадова особа Уповноваженого органу з питань трансплантації, що отримав (отримала) зазначену заяву, зобов’язана протягом трьох робочих днів письмово поінформувати про таку відмову особу, яка призначила цього повноважного представника.
 2. Установа, в якій здійснюють взяття донорської крові протягом двох робочих днів після отримання результатів медичного обстеження та імунологічного типування надсилає письмові копії цих документів та письмовий примірник заяви щодо згоди живого донора на вилучення гемопоетичних стовбурових клітин до Уповноваженого органу з питань трансплантації.
 3. Трансплант-координатор, посадова особа Уповноваженого органу з питань трансплантації перевіряє чи здійснювалося попередньо вилучення ГСК у вірогідного донора та вносить до ЄДІСТ інформацію про факти попереднього вилучення гемопоетичних стовбурових клітин (дата вилучення, тип клітин, об’єм трансплантата), якщо таке наявне.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ПОРЯДОК

отримання письмової згоди на вилучення з тіла померлої особи анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів від повноважного представника, другого з подружжя або одного з близьких родичів, законного представника померлої особи або від особи, яка зобов’язалася поховати померлу особу

 1. Цей порядок визначає процедуру отримання письмової згоди на вилучення з тіла померлої особи анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів від повноважного представника, другого з подружжя або одного з близьких родичів, законного представника померлої особи або від особи, яка зобов’язалася поховати померлу особу.
 2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: близький родич – діти, батьки, рідні брати та сестри;

заклад охорони здоров’я – суб’єкт господарювання, який включений до Реєстру закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу із застосуванням трансплантації та/або здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією, та інших суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність, пов’язану з трансплантацією;

посадова особа Уповноваженого органу з питань трансплантації – посадова особа Уповноваженого органу з питань трансплантації, яка відповідно до своїх посадових обов’язків має право доступу до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації (далі – ЄДІСТ) та уповноважена вносити відомості та/або документи до ЄДІСТ;

Уповноважений орган з питань трансплантації – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної  з трансплантацією;

3.Трансплант-координатор закладу охорони здоров’я виявляє потенційного донора або одержує необхідну інформацію про нього від співробітників цього закладу.

 1. Трансплант-координатор закладу охорони здоров’я перевіряє наявність в ЄДІСТ відомостей щодо наданих особою письмової згоди або незгоди на посмертне донорство, письмової заяви про відкликання наданої раніше такої згоди або незгоди.
 2. Трансплант-координатор закладу охорони здоров’я перевіряє наявність в ЄДІСТ відомостей щодо призначення особою свого повноважного представника, який після смерті цієї особи надасть згоду або незгоду на вилучення з її тіла анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів.
 3. У разі якщо трансплант-координатором закладу охорони здоров’я встановлено, що померла особа не висловила за життя своєї згоди або незгоди на посмертне донорство, не визначила свого повноважного представника, що встановлено згідно з даними ЄДІСТ, згода на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів з тіла такої особи після визначення її стану як незворотна смерть відповідно до закону запитується трансплант-координатором особисто у другого з подружжя або в одного з близьких родичів цієї особи.
 4. Трансплант-координатор закладу охорони здоров’я, який одержав необхідну інформацію про померлу особу провадить низку заходів з метою організації належного спілкування з колом осіб, які мають право надавати згоду на вилучення анатомічних матеріалів, попередньо зв’язується з ними по телефону, з’ясовує ступінь їх родинних відносин з померлим, адресу їх проживання та домовляється про особисту зустріч для проведення бесіди.
 5. У разі відсутності другого з подружжя або близьких родичів, згода на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів з тіла померлої особи запитується трансплант-координатором у особи, яка зобов’язалася поховати померлу особу.
 6. У разі смерті особи віком до 18 років згода на вилучення анатомічних матеріалів з тіла цієї особи для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів може бути надана батьками або іншими законними представниками цієї особи.
 7. Під час особистої зустрічі трансплант-координатор інформує повноважного представника/ подружжя/ родичів/ законного представника

/особу, яка зобов’язалася поховати померлу особу, що вилучення анатомічних матеріалів з тіла померлої особи проводиться відповідно до положень статті 16 Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» та Закону України «Про поховання та похоронну справу».

Трансплант-координатор повідомляє зазначених осіб про можливість зробити добровільний гуманний акт донорства анатомічних матеріалів, пояснює, для яких цілей необхідні тканини та анатомічні утворення померлої особи, і в тактичній і ненав’язливій формі просить прийняти особисте рішення про можливість або неможливість добровільного пожертвування.

Під час бесіди трансплант-координатор обов’язково інформує повноважного представника/ подружжя/ родичів/ законного представника/особу, яка зобов’язалася поховати померлу особу, що донорство анатомічних матеріалів (тканин, анатомічних утворень) є винятково добровільним рішенням, яке приймається ними при повному розумінні значення своїх дій, без матеріального спонукання і примусу. Надання згоди не винагороджується, грошове відшкодування або пропонування договорів, які передбачають купівлю-продаж з боку будь-яких юридичних або фізичних осіб, пов’язаних з вилученням анатомічних матеріалів згідно ст. 20 Закону України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» , є забороненим та протизаконним.

Бесіда проводиться в спокійній, конфіденційній обстановці. Під час проведення бесіди (якщо це необхідно) можуть бути присутні інші родичі/уповноважені особи померлої особи.

Якщо в результаті зустрічі з трансплант-координатором повноважного представника/ подружжя/ родичів/ законного представника /особу, яка зобов’язалася поховати померлу особу, приймають рішення про можливість надати згоду на вилучення анатомічних матеріалів (тканин і анатомічних утворень) у померлої особи, трансплант-координатор просить їх заповнити і підписати згоду на вилучення тканин та анатомічних матеріалів у померлої особи (за формою згідно з додатком).

 1. Особа, яка надає згоду, повинна особисто та розбірливо заповнити усі графи згоди на вилучення тканин та анатомічних матеріалів у померлої особи, зазначити ступінь родинних зв’язків з померлим, поставити свій особистий підпис та дату її надання.

Трансплант-координатор, який отримав згоду на вилучення тканин та анатомічних утворень, у формі згоди вказує своє прізвище та ім’я по-батькові, посаду і ставить свій підпис.

 1. Відомості про отриману письмову згоду на вилучення тканин та анатомічних матеріалів у померлої особи невідкладно вносяться трансплант- координатором до відповідного реєстру ЄДІСП, а письмова згода долучається ним до медичної документації померлої особи та включається до ЄДІСТ.

Отримані згоди на вилучення тканин та анатомічних матеріалів у померлої особи містять конфіденційні відомості щодо померлої особи та фізичної особи, яка надала згоду або незгоду на посмертне донорство або призначила повноважного представника, які захищаються у визначеному законом порядку.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті