Постанова НБУ від 24.05.2018 № 54

17 Січня 2019 12:49 Поділитися

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24.05.2018  № 54

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України «Про Національний банк України», на виконання вимог статті 1087 Цивільного кодексу України та з метою удосконалення порядку ведення суб’єктами господарювання касових операцій у національній валюті в Україні Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» такі зміни:

1) пункт 1 після слів «в Україні» доповнити словами «(далі – Положення про ведення касових операцій)»;

2) після пункту 1 доповнити постанову двома новими пунктами 11 та 12 такого змісту:

«11. Суб’єкти господарювання мають право до 30 червня 2018 року (включно) використовувати в своїй діяльності форми відомості на виплату грошей, прибуткового касового ордера, видаткового касового ордера, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касової книги, книги обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки та акта про результати інвентаризації наявних коштів, установлені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 40/10320 (зі змінами).

12. Суб’єктам господарювання до 30 червня 2018 року (включно):

1) розробити та затвердити порядок оприбуткування готівки в касі та порядок розрахунку ліміту каси з урахуванням норм Положення про ведення касових операцій;

2) користуватися лімітами каси, установленими та затвердженими до набрання чинності цією постановою.».

  1. Затвердити Зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148, що додаються.
  2. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В.П.) після офіційного опублікування довести до відома банків України, а банкам – до відома їх клієнтів інформацію про прийняття цієї постанови.
  3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Смолія Я.В.
  4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова Я.В. Смолій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

від 24.05.2018  № 54

ЗМІНИ

до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

  1. У пункті 3 розділу І:

1) підпункти 13, 14 після слова «витрат» доповнити словами «/книга обліку доходів» у відповідних відмінках та числах;

2) підпункт 18 викласти в такій редакції:

«18) оприбуткування готівки – проведення суб’єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі/книзі обліку доходів і витрат/книзі обліку доходів/фіскальному звітному чеку/розрахунковій квитанції;».

  1. У розділі ІІ:

1) пункти 7, 11 викласти в такій редакції:

«7. Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою:

1) із суб’єктами господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами – у розмірі до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Платежі на суму, що перевищує 50 000 гривень, проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством України порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку;

2) між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі до 50 000 (п’ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Платежі на суму, яка перевищує 50 000 гривень, здійснюються шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення та/або переказу коштів на поточні рахунки (у тому числі на депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).»;

«11. Готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі.

Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

Оприбуткуванням готівки в касах фізичних осіб-підприємців, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх товарними чеками (квитанціями) і веденням книги обліку доходів і витрат (або книги обліку доходів), є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у книзі обліку доходів і витрат (або книзі обліку доходів) на підставі товарних чеків (квитанцій).

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, а також у касах фізичних осіб-підприємців, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО без ведення касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО/занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.

Суб’єкти господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та/або КОРО, використовують КОРО для:

1) підклеювання та зберігання фіскальних звітних чеків на відповідних сторінках КОРО;

2) здійснення операцій із розрахунковими квитанціями в разі виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії;

3) обліку ремонтів, робіт з технічного обслуговування, перевірок конструкцій та програмного забезпечення РРО.»;

2) в абзаці другому пункту 15 слова «Підприємство здійснює» замінити словами «Підприємство має право здійснювати»;

3) в абзаці першому пункту 19 слова «суб’єктам господарювання» замінити словами «суб’єктами господарювання підзвітним особам».

  1. У пункті 29 розділу ІІІ:

1) абзац третій викласти в такій редакції:

«Документом, що свідчить про здавання виручки до банку та є підтвердженням оприбуткування готівки в касі суб’єктів господарювання, є: «;

2) підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) примірник супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчений підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача;».

  1. Абзац другий пункту 44 розділу IV після слів «на підставі укладеної» доповнити словами «між установами/підприємствами».
  2. Пункт 52 розділу V викласти в такій редакції:

«52. Державна казначейська служба України та розпорядники й одержувачі бюджетних коштів, які обслуговуються в органах Державної казначейської служби України, самостійно визначають порядок установлення ліміту каси. Строки здавання готівки з кас Державної казначейської служби України та розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, які обслуговуються в органах Державної казначейської служби України, установлюються відповідно до вимог пункту 48 розділу V цього Положення.».

Директор Департаменту грошового обігу В.П. Зайвенко

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті