Проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»

12 Лютого 2019 10:52 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» (далі — проект).

Проект розроблено на виконання пункту 5 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та статті 23 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Проект та супровідні документи до проекту оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати до Фармацевтичного директорату Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, (e-mail: moz.pharma24@gmail.com, тел.: (044) 200-06-69).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»

Мета: встановити порядок використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України для відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» (далі — проект постанови) розроблений відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України, на реалізацію пункту 5 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Систему відшкодування вартості лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми було запроваджено з 2017 року. Її запровадження відповідає напрямкам, визначеним у Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 року № 275-р.

На сьогодні відшкодування вартості лікарських засобів здійснюється за рахунок коштів цільової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, як визначено у абзаці п’ятому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 року № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів». Механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам встановлено у постанові Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 181 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань».

Відповідно до пункту 5 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з 1 січня 2020 року запроваджується реімбурсація вартості лікарських засобів, передбачених програмою медичних гарантій. У той час як до 31 грудня 2019 року реімбурсація здійснюється для визначеного Кабінетом Міністрів України переліку медичних станів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Статтею 23 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» передбачено, що з 1 квітня 2019 року через Національну службу здоров’я України (далі — НСЗУ) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснюється відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.

Пунктом 4 Положення про Національну службу здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1101, встановлено, що НСЗУ відповідно до покладених на неї завдань укладає, змінює та припиняє договори про реімбурсацію та здійснює відшкодування вартості лікарських засобів за цими договорами за програмою медичних гарантій.

Таким чином, на виконання чинного законодавства та переходу на новий механізм фінансування відшкодування вартості лікарських засобів (реімбурсацію) до НСЗУ було розроблено цей проект постанови.

3. Суть проекту акта

Проектом постанови затверджується Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (далі — Порядок).

Проект постанови передбачає, що головним розпорядником бюджетних коштів буде виступати МОЗ, а розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми буде Національна служба здоров’я України.

Передбачається, що бюджетні кошти за програмою спрямовуватимуться на:

1) відшкодування вартості лікарських засобів за договорами про реімбурсацію;

2) витрати, пов’язані з технічним забезпеченням виписки рецептів та відпуску лікарських засобів за рецептами на реімбурсацію.

Передбачається, що реімбурсація буде здійснюватися на підставі звітів про відпущені лікарські засоби, що подаються суб’єктами господарювання до НСЗУ на рахунки суб’єктів господарювання, вказані у звітах за договором про реімбурсацію.

Враховуючи, що кількість звітів за місяць буде перевищувати декілька тисяч, а інформація зі звітів буде дублювати по суті інформацію з електронної системи охорони здоров’я, пропонується, що НСЗУ буде реєструвати в органах Казначейства бюджетні зобов’язання в межах річних планових показників та фінансові зобов’язання на підставі зведеного реєстру звітів, форму якого пропонується затвердити у додатку до проекту порядку використання коштів.

4. Правові аспекти

Правовідносини у цій сфері регулюються Бюджетним кодексом України, Основами законодавства України про охорону здоров’я, Законами України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про електронні довірчі послуги»; постановами Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 року № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби», від 17 березня 2017 року № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів, від 25 квітня 2018 року № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» та іншими нормативно-правовими актами.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

На реалізацію проекту постанови кошти закладені у Державному бюджеті України за програмою «Відшкодування вартості лікарських засобів для окремих захворювань». Фінансово-економічне обґрунтування додається до проекту.

Додаток 1
до пояснювальної записки

Фінансово-економічне обґрунтування до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»

Рівень бюджету: Державний бюджет України

Початок реалізації проекту, період необхідний для його реалізації:

Проект акта починає діяти з 1 квітня 2019 року

Аналіз проблеми

Проект акта спрямований на втілення в Україні реімбурсації лікарських засобів для поступового запровадження реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Шляхи реалізації проекту акта та очікувані результати реалізації проекту

Розрахунки проводились на основі очікуваної кількості відпущених лікарських засобів за програмою реімбурсації протягом 2019 року з використанням інформації про фактичні витрати на програму «Доступні ліки» у 2018 році та висновків експертів.

Цільовою аудиторію є пацієнти, які будуть отримувати лікарські засоби за програмою реімбурсації та аптечні заклади.

Реалізація проекту акта не потребує відкриття нової бюджетної програми, оскільки Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» передбачені видатки для програми реімбурсації у розмірі 750 000 тис. грн. (КПКВК 2308040 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»).

Зведені фінансово-економічні розрахунки
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»

(млн. грн.)

Показники 2019 рік
загальний фонд спеціальний фонд усього
1. Витрати бюджету згідно з проектом акта, усього (підпункт 1.1 + підпункт 1.2) 750,0 0,0 750,0
у тому числі:
1.1. Збільшення витрат (+), усього
з них: за бюджетними програмами (КПКВК або ТПКВКМБ/ТКВБМС) та напрямами використання
КПКВК 2308040 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»
1.2. Зменшення витрат (-), усього
з них: за бюджетними програмами (КПКВК або ТПКВКМБ/ТКВБМС) та напрямами використання
……………….
2. Надходження до бюджету згідно з проектом акта, усього (підпункт 2.1 + підпункт 2.2)
у тому числі:
2.1. Збільшення надходжень (+), усього
з них за видами:
………………….
2.2. Зменшення надходжень (-), усього
з них за видами:
…………………
3. Витрати бюджету згідно з проектом акта, які враховані у бюджеті, усього 750,0 0,0 750,0
з них: за бюджетними програмами (КПКВК або ТПКВКМБ/ТКВКБМС) та напрямами використання
КПКВК 2308040 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» 750,0 0,0 750,0
4. Надходження бюджету згідно з проектом акта, які враховані у бюджеті, усього
з них за видами:
…………………………….
5. Загальна сума додаткових бюджетних коштів, необхідна згідно з проектом акта (пункт 1 — пункт 2 — пункт 3 — пункт 4)
6. Джерела покриття загальної суми додаткових бюджетних коштів (пункт 5), необхідних згідно з проектом акта, усього (підпункт 6.1 + підпункт 6.2)
у тому числі за рахунок:
6.1. Зменшення витрат бюджету (-), усього
з них: за бюджетними програмами (КПКВК або ТПКВКМБ/ТКВКБМС) та напрямами використання
………………………………
Збільшення надходжень бюджету (+), усього
з них за видами:
……………………………….

Генеральний директор Фармацевтичного директоратуО.О. Комаріда

6. Прогноз впливу

Проект постанови матиме вплив на забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави. Зокрема, прийняття проекту постанови дозволить надати функції відповідального виконавця бюджетної програми з реімбурсації та розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня до Національної служби здоров’я України. Прогноз впливу реалізації проекту постанови на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

Проект постанови не стосується питання розвитку регіонів.

Реалізація проекту постанови не впливає на ринок праці.

Внаслідок прийняття проекту постанови буде покращено стан громадського здоров’я населення шляхом підвищення доступності лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми.

Проект постанови не впливає на екологію та навколишнє природне середовище.

Проект постанови не є регуляторним актом.

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери та не стосується прав осіб з інвалідністю.

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, тому не потребує погодження з Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не вирішує концептуальні проблеми розвитку регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

8. Громадське обговорення

Проект акта оприлюднений на офіційному веб-сайті МОЗ України: http://www.moz.gov.ua з метою проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Мінфіном, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Держаудитслужбою, Державною казначейською службою України, НСЗУ.

10. Правова експертиза

Проект постанови потребує проведення правової експертизи Мін’юстом і надання висновку за її результатами.

11. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проект постанови не здійснюватиме гендерного впливу.

12. Запобігання корупції

Проект постанови не містить положень, які мають ознаки корупційних ризиків.

Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

13. Прогноз результатів

Проект постанови дозволить:

  • передати функції розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня і відповідального виконавця бюджетної програми «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» до Національної служби здоров’я України;
  • встановити порядок використання бюджетних коштів для відшкодування вартості лікарських засобів за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за вказаною бюджетною програмою.

Заступник Міністр з питань європейської інтеграціїО. Стефанишина

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Суть проекту акта. Проектом постанови затверджується Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, згідно з яким функції виконавця бюджетної програми з реімбурсації та розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня надаються Національній службі здоров’я України.

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
Короткостроковий вплив Середньостроковий вплив
Національна служба здоров’я України Покращення показників забезпечення пацієнтів лікарськими засобами за бюджетні кошти + В короткостроковій перспективі очікується негативний вплив через необхідність навчання працівників аналізувати звіти та здійснювати оплату звітів за договорами про реімбурсацію. У середньостроковій перспективі очікується позитивний вплив через більш ефективний розподіл бюджетних коштів у зв’язку з централізацією програми реімбурсації у одного розпорядника бюджетних коштів, а також підвищення ефективності використання бюджетних коштів завдяки збору та обробці інформації про відпущені лікарські засоби через електрон­ну систему охорони здоров’я.
Суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю лікарськими засобами Отримання фінансування від держави за відпуск лікарських засобів за рецептами в електронній формі. + В короткостроковій перспективі очікується негативний вплив у зв’язку з необхідністю підключення до електронної системи охорони здоров’я та укладання договорів про реімбурсацію з Національною службою здоров’я України.

В середньостроковій перспективі очікується позитивний вплив через спрощення процесу переукладення договорів та подання звітності завдяки роботі через електронну систему охорони здоров’я, отримання відшкодування вартості відпущених лікарських засобів за програмою реімбурсації від Національної служби здоров’я України.

Проект
оприлюднений на сайті
МОЗ України 08.02.2019 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 квітня 2019 року.

Прем’єр-міністр УкраїниВ. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» (далі — бюджетні кошти).

2. Відшкодування вартості лікарських засобів здійснюється шляхом реімбурсації згідно з Порядком реімбурсації, затвердженим в установленому законодавством порядку.

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є МОЗ.

4. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми є НСЗУ.

5. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) реімбурсацію лікарських засобів суб’єктам господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та підпорядкування, та уклали договори про реімбурсацію з НСЗУ (далі — суб’єкти господарювання);

2) витрати, пов’язані з технічним забезпеченням виписки рецептів на реімбурсацію та відпуску лікарських засобів через електронну систему охорони здоров’я.

6. Реімбурсація здійснюється НСЗУ на підставі звітів про відпущені лікарські засоби, подані до НСЗУ у встановленому законодавством порядку, на рахунки суб’єктів господарювання, вказані у договорі про реімбурсацію.

7. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку. Органи Казначейства здійснюють реєстрацію бюджетних зобов’язань НСЗУ в межах річних планових показників, реєстрацію фінансових зобов’язань НСЗУ та оплату за договорами про реімбурсацію на підставі зведеного реєстру звітів, поданого

НСЗУ за формою, визначеною в додатку до цього Порядку, при цьому інші підтвердні документи НСЗУ не подаються.

8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Додаток
до Порядку

Зведений реєстр звітів суб’єктів господарювання
про відпущені лікарські засоби за програмою «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань»

від ________ 20 ____ року за ___________________________

(звітний період)


з/п
Код ЄДРПОУ суб’єкта господарювання Найменування суб’єкта господарювання Номер звіту Дата звіту Сума за звітом, грн. Примітка
1 2 3 4 5 6 7

Голова
Головний бухгалтер

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті