Постанова КМУ від 30.01.2019 р. № 54

14 Лютого 2019 12:10 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30.01.2019 р. № 54
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері торгівлі і послуг та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про захист прав споживачів

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері торгівлі і послуг та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про захист прав споживачів, що додаються.

 

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 30.01.2019 р. № 54

КРИТЕРІЇ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері торгівлі і послуг та визначається періодичність здійснення Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про захист прав споживачів

1. До критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері торгівлі і послуг та визначається періодичність здійснення Держпродспоживслужбою планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про захист прав споживачів, належать:

наявність порушень вимог законодавства про захист прав споживачів, які виявлені за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх п’яти років;

провадження суб’єктом господарювання діяльності, пов’язаної з реалізацією споживачам товарів, робіт і послуг.

2. Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері торгівлі і послуг визначено у додатку 1.

3. Перелік критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері торгівлі і послуг, їх показники та кількість балів за кожним показником визначено у додатку 2.

4. Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатку 2, за такою шкалою:

  • від 41 до 100 балів — до високого ступеня ризику;
  • від 21 до 40 балів — до середнього ступеня ризику;
  • від 0 до 20 балів — до незначного ступеня ризику.

5. Планові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням суб’єктами господарювання вимог законодавства про захист прав споживачів здійснюються з такою періодичністю:

  • з високим ступенем ризику — не частіше одного разу на два роки;
  • із середнім ступенем ризику — не частіше одного разу на три роки;
  • з незначним ступенем ризику — не частіше одного разу на п’ять років.

6. У разі коли за результатами планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх шести років для суб’єктів господарювання, які віднесені до середнього ступеня ризику, та протягом останніх десяти років для суб’єктів господарювання, які віднесені до незначного ступеня ризику, у суб’єкта господарювання не виявлено порушень вимог законодавства про захист прав споживачів, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта господарювання здійснюється не раніше ніж через період часу, встановлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.

Додаток 1

до критеріїв

РИЗИКИ
настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності у сфері торгівлі і послуг
Цілі державного нагляду (контролю) (код) Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
подія, що містить ризик настання негативних наслідків негативний наслідок
1. Життя та здоров’я людини (О1) реалізація споживачеві продукції, небезпечної для його життя і здоров’я шкода здоров’ю людини, смерть людини наявність порушень вимог законодавства про захист прав споживачів, які виявлені за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх п’яти років
реалізація небезпечного товару (отрути, пестицидів, вибухо- і вогненебезпечних речовин тощо) без належного попереджувального маркування та без надання споживачеві інформації про правила і умови безпечного використання —»— —»—
реалізація продукції, яка не супроводжується необхідною, доступною, достовірною, своєчасною інформацією та відповідними документами, або продукції, строк придатності якої закінчився —»— —»—
2. Належна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (О2) ненадання споживачеві необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію або продавця моральна шкода, заподіяна споживачеві наявність порушень вимог законодавства про захист прав споживачів, які виявлені за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх п’яти років
безпідставна відмова споживачеві у задоволенні його інтересів у разі придбання ним товару неналежної або належної якості, а також у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг) —»— —»—
реалізація споживачеві продукції, строк придатності якої закінчився —»— —»—
неприйняття продавцем електронного платіжного засобу, наданого споживачем, та відмова у реалізації права на вільний вибір товарів і послуг у зручний для споживача час —»— —»—
реалізація споживачеві продукції, небезпечної для його майна —»— —»—
3. Належна якість продукції, робіт та послуг (майнові блага) (О3) ненадання споживачеві необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію або продавця збитки, заподіяні споживачеві —»—
безпідставна відмова споживачеві у задоволенні його інтересів у разі придбання ним товару неналежної або належної якості, а також у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг) —»— —»—
реалізація споживачеві продукції, строк придатності якої закінчився збитки, заподіяні споживачеві наявність порушень вимог законодавства про захист прав споживачів, які виявлені за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх п’яти років
неприйняття продавцем електронного платіжного засобу, наданого споживачем, та відмова у реалізації права на вільний вибір товарів і послуг у зручний для споживача час —»— —»—
реалізація споживачеві продукції, небезпечної для його майна —«— —»—
4. Навколишнє природне середовище (О4) реалізація споживачеві продукції, небезпечної для навколишнього природного середовища екологічна шкода —»—

Додаток 2

до критеріїв

ПЕРЕЛІК КРИТЕРІЇВ,
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері торгівлі і послуг, їх показники та кількість балів за кожним показником, шкала балів
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Показники критеріїв Кількість балів*
1. Наявність порушень вимог законодавства про захист прав споживачів, які виявлені за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) протягом останніх
п’яти років
порушення вимог законодавства про захист прав споживачів, пов’язане з:
виготовленням або реалізацією продукції, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів стосовно безпеки для життя, здоров’я та майна споживачів і навколишнього природного середовища;
реалізацією продукції, забороненої відповідним державним органом для виготовлення та реалізації (виконання робіт, надання послуг);
реалізацією небезпечного товару (отрути, пестицидів, вибухо- і вогненебезпечних речовин тощо) без належного попереджувального маркування, а також без інформації про правила і умови його безпечного використання
41
порушення вимог законодавства про захист прав споживачів, пов’язане із створенням перешкод службовим особам Держпродспоживслужби у проведенні перевірки якості продукції, а також правил торговельного та інших видів обслуговування 41
порушення вимог законодавства про захист прав споживачів, пов’язане з:відмовою споживачеві в реалізації його прав, установлених частиною першою статей 8 і 9 та частиною третьою статті 10 Закону України «Про захист прав споживачів»;
невиконанням або несвоєчасним виконанням припису посадових осіб Держпродспоживслужби про усунення порушень прав споживачів;реалізацією товару, строк придатності якого закінчився;
обмеженням або відмовою в реалізації прав споживачів, установлених частиною другою статті 17 Закону України «Про захист прав споживачів»
30
порушення вимог законодавства про захист прав споживачів, пов’язане з відсутністю необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію або продавця 20
порушення вимог законодавства про захист прав споживачів, пов’язане з порушенням умов договору між споживачем і виконавцем про виконання роботи, надання послуги 17
інше порушення вимог законодавства про захист прав споживачів 16
відсутність порушень 0
2. Вид товарів, що реалізуються суб’єктом господарювання, виконання робіт або надання послуг** нафтопродукти, товари для дітей, житлово-комунальні, побутові послуги 25
інші товари, роботи, послуги 5
*Якщо суб’єкт господарювання може бути одночасно віднесений до більш як одного показника, застосовується показник з найбільшою кількістю балів.
**У разі провадження суб’єктом господарювання одного, кількох або усіх видів діяльності.

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті