Проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376»

22 Лютого 2019 3:28 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376»

Міністерство охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонує проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376».

Проект постанови забезпечить удосконалення процедури державної реєстрації, перереєстрації лікарських засобів з урахуванням вимог пункту 2 розділу ІІ Закону України «Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів» та вимог частини сьомої розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Проект постанови дозволить забезпечити безперервне здійснення державних закупівель за участі спеціалізованих міжнародних організацій, у тому числі лікарських засобів, які зареєстровані за скороченою процедурою саме з метою закупівлі спеціалізованими міжнародними організаціями та потребують продовження терміну дії реєстраційного посвідчення на період дії пункту 38 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України. Надання можливості корегувати інформацію щодо рекламування лікарських засобів залежно від внесених змін до інструкції про застосування в частині затверджених показань та безпеки застосування. Усунення подвійного регулювання шляхом скасування необхідності надання Висновку GMP для перереєстрації лікарського засобу.

Проект постанови та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати до Фармацевтичного директорату Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електрон­ному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, (e-mail: moz.pharma24@gmail.com, komarida.o@gmail.com, тел. (044) 200-06-69).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376»

Мета: удосконалення процедури державної реєстрації, перереєстрації лікарських засобів з урахуванням вимог пункту 2 розділу ІІ Закону України «Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів» та вимог частини сьомої розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

1. Підстава розроблення проекту акта

На виконання вимог пункту 2 розділу ІІ Закону України «Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів».

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до Закону України «Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів» Міністерство охорони здоров’я України зобов’язане забезпечувати на своєму офіційному веб-сайті вільний доступ до всіх результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів (звітів про доклінічні дослідження та звітів про клінічні випробування, складених за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я), які є відкритою інформацією.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» подовжено дію Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» до 2020 року.

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» внесено зміни до абзацу першого пункту 38 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України у частині подовження до 31 грудня 2020 року звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій по ввезенню на митну територію України та/або постачанню на митній території України лікарських засобів та медичних виробів на підставі договорів із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі. Тобто надано податкову преференцію для цього виду державних закупівель, чим підвищено стандарти соціального захисту та забезпечено своєчасний доступ пацієнтів до необхідних лікарських засобів.

Внесення змін до низки положень, що були внесені до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376 постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 597, обумовлене тим, що ці положення діють до 31 березня 2019 року, та існує нагальна необхідність їх продовження.

У той же час, низка лікарських засобів, які підлягають закупівлі через міжнародні спеціалізовані організації, вже пройшли процедуру державної реєстрації за визначеною процедурою у період з 2015 року по 2020 рік та зареєстровані до 31 березня 2019 року. У зв’язку з цим для забезпечення безперервного здійснення державних закупівель строк дії реєстраційних посвідчень таких зареєстрованих раніше лікарських засобів пропонується обмежити строком дії пункту 38 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.

З метою приведення Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів до сучасних вимог, у тому числі встановлених нещодавно прийнятими законами, МОЗ України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів» (далі — Проект постанови), яким передбачено наступне:

  • доповнення зобов’язання МОЗ України розміщувати результати доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів (звітів про доклінічні дослідження та звітів про клінічні випробування) на офіційному веб-сайті МОЗ України;
  • визнання подовження дії реєстраційних посвідчень, якими засвідчено факт державної реєстрації лікарських засобів, які підлягають закупівлям за кошти державного бюджету за участі міжнародних спеціалізованих організацій, у період з березня 2015 року по березень 2019 року (з початку запровадження спрощеної процедури реєстрації для таких лікарських засобів).

Відповідно до частини двадцять першої статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» після закінчення строку, протягом якого було дозволено застосування лікарського засобу в Україні, його подальше застосування можливе за умови перереєстрації. Після перереєстрації строк застосування в Україні лікарського засобу не обмежується. Разом з тим, відповідно до пункту 7 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів протягом строку дії реєстраційного посвідчення заявник несе відповідальність за ефективність, безпечність та якість зареєстрованого лікарського засобу, вживає заходів для підвищення науково-технічного рівня виробництва та гарантії якості зареєстрованого лікарського засобу, які встановлюються в Україні. У разі виявлення фактів (обставин) щодо зареєстрованих лікарських засобів, які потребують внесення змін до реєстраційних матеріалів, заявник зобов’язаний подати МОЗ відповідну заяву. Після розгляду заяви про зміни та за результатами експертизи відповідних матеріалів, які обґрунтовують запропоновані зміни, містять інформацію про причини внесення таких змін та їх можливий вплив на ефективність, безпечність, якість лікарського засобу, МОЗ приймає рішення шляхом затвердження відповідного наказу про внесення змін до реєстраційних матеріалів. Оскільки, відповідно до вимог частини двадцять першої статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» після перереєстрації строк застосування в Україні лікарського засобу не обмежується, подальше перебування в обігу лікарських засобів, що пройшли перереєстрацію, відбувається на підставі періодичного (за потреби) внесення змін у реєстраційні матеріали.

Значна кількість змін, що вносяться до реєстраційних матеріалів на лікарські засоби стосуються інструкції для медичного застосування, зокрема введення нових або вилучення вже затверджених показань до застосування. Внаслідок розширення або звуження переліку показань в інструкції лікарський засіб стає таким, що підпадає або не підпадає під дію Критеріїв, що застосовуються при визначенні лікарських засобів, рекламування яких заборонено, затверджених наказом МОЗ України від 06.06.2012 № 422 «Про деякі питання заборони рекламування лікарських засобів». Таким чином, змінюється статус лікарського засобу щодо можливості рекламування. Запропонованим Проектом постанови передбачено можливість зміни статусу рекламування лікарського засобу у разі затвердження змін до інструкції в частині розширення чи звуження показань до застосування та приведення відомостей про лікарський засіб у Державному реєстрі лікарських засобів України до актуального стану.

Відповідно до частини п’ятнадцятої статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» (далі — Закон) «до заяви про державну реєстрацію лікарського засобу (крім АФІ та лікарських засобів, які підлягають закупівлі за результатами закупівельної процедури, проведеної спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, на виконання угоди щодо закупівлі між центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі), крім документів, зазначених у частині четвертій цієї статті, додається засвідчена копія документа, що підтверджує відповідність умов виробництва лікарського засобу, поданого на реєстрацію, вимогам до виробництва лікарських засобів в Україні, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я».

Однак, відповідно до вимог чинної редакції постанови рішення про перереєстрацію лікарського засобу може бути прийняте за умови наявності чинного документа, виданого Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, про відповідність умов виробництва лікарського засобу чинним в Україні вимогам належної виробничої практики (Висновок GMP). Водночас, законодавством встановлено, що термін дії реєстраційного посвідчення зареєстрованого лікарського засобу становить 5 років а термін дії документа Висновку GMP становить 3 роки, або до терміну дії сертифікату GMP, виданого у країні виробника. Терміни дії цих двох документів зовсім не пов’язані один з одним. Таким чином, строки здійснення перереєстрації лікарських засобів (п’ять років після реєстрації) та оновлення Висновку GMP (три роки, або інші залежно від законодавства країни виробника) переважно не співпадають, що стає формальною підставою для затримок або відмови у перереєстрації лікарських засобів лише через відсутність чинного Висновку GMP, і є критичним для присутності ефективного, безпечного та якісного лікарського засобу на ринку України, переривання схем лікування та негативних наслідків для здоров’я пацієнтів, зайвих затримок та фінансових втрат при постачанні фармацевтичними компаніями лікарських засобів на територію України.

Відповідно до Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 р. № 902, чинний Висновок GMP є обов’язковим документом для проходження контролю якості лікарських засобів при імпорті лікарських засобів. З урахуванням вимог статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» в частині надання засвідченої копії Висновку GMP для поданого лише на реєстрацію лікарського засобу, з метою уникнення подвійного регулювання Проектом постанови передбачено скасування необхідності надання Висновку GMP для здійснення перереєстрації лікарського засобу.

3. Суть проекту акта

Забезпечення виконання вимог статті 9 Закону України «Про лікарські засоби» щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів» та вимог частини сьомої розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» щодо безперервного здійснення державних закупівель за участі спеціалізованих міжнародних організацій, у тому числі лікарських засобів, які зареєстровані за скороченою процедурою саме з метою закупівлі спеціалізованими міжнародними організаціями та потребують продовження терміну дії реєстраційного посвідчення на період дії пункту 38 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України. Надання можливості корегувати інформацію щодо рекламування лікарських засобів залежно від внесених змін до інструкції про застосування в частині затверджених показань та безпеки застосування. Усунення подвійного регулювання шляхом скасування необхідності надання Висновку GMP для перереєстрації лікарського засобу.

4. Правові аспекти

Правовідносини в даній сфері регулюються наступними нормативно-правовими актами:

Закон України «Про лікарські засоби»,

Порядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2005 року № 376 (із змінами),

Порядок здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 року № 902 (із змінами).

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Проекту постанови не потребує додаткових фінансових та інших витрат з державного та місцевих бюджетів.

6. Прогноз впливу

Проект постанови впливає на ринкове середовище, забезпечення інтересів і прав громадян та суб’єктів господарювання.

61 . Стратегічна екологічна оцінка

Проект постанови не є документом державного планування у розмінні Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та не матиме наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови потребує консультацій із заінтересованими сторонами.

Реалізація акта матиме позитивний вплив на інтереси як вітчизняних так і іноземних виробників лікарських засобів та пацієнтів в цілому.

Прогноз впливу реалізації Проекту постанови на ключові інтереси заінтересованих сторін надається у додатку до цієї пояснювальної записки.

Проект постанови не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено для громадського обговорення.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови погоджено із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством фінансів України.

10. Правова експертиза

Проект постанови потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У Проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

111 . Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У Проекті постанови відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

У Проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

13. Прогноз результатів

Прийняття Проекту постанови сприятиме доступу зацікавлених сторін до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів, забезпеченню пацієнтів, які цього потребують, ефективними безпечними та якісними лікарськими засобами за кошти державного бюджету, встановлення статусу щодо рекламування лікарських засобів на підставі актуальних відомостей про зареєстровані лікарські засоби, усунення подвійного регулювання та зайвих перешкод при перереєстрації лікарських засобів.

 

В.о. Міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун

 

Проект

оприлюднений на сайті МОЗ України

21.02.2019 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)» (Офіційний вісник України, 2005 р., № 22, ст. 1196; 2007 р., № 22, ст. 865, № 83, ст. 3078; 2008 р., № 31, ст. 982; 2011 р., № 88, ст. 3208; 2012 р., № 60, ст. 2421; 2015 р., № 24, ст. 671, № 67, ст. 2210; 2016 р., № 33, ст. 1359; № 68, ст. 2273) зміни, що додаються.

2. Установити, що дія підпункту 1 пункту 1, підпункту 4 пункту 1, абзацу третього підпункту 8 пункту 1, абзацу четвертого підпункту 8 пункту 1, пункту 2 змін, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376, затверджених цією постановою, обмежується дією Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі».

 

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376

1. У Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

«Державну реєстрацію лікарського засобу, який підлягає закупівлі за результатами закупівельної процедури, проведеної спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, на виконання угоди щодо закупівлі між МОЗ та відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, здійснює МОЗ на підставі заяви та висновку Центру, складеного за результатами проведення у визначеному МОЗ порядку експертизи реєстраційних матеріалів щодо їх автентичності.».

2) у пункті 3:

у підпункті 41 слово «(перереєстрацію)» виключити;

в абзаці одинадцятому слово «(перереєстрацію)» виключити;

в абзаці дванадцятому слово «(перереєстрацію)» виключити.

3) пункт 31 викласти в такій редакції:

«31. Інформація, що міститься у заяві про державну реєстрацію лікарського засобу та додатках до неї (далі — реєстраційна інформація), відповідно до Закону України «Про лікарські засоби» та інших нормативно- правових актів підлягає державній охороні від розголошення і недобросовісного комерційного використання. МОЗ та Центр зобов’язані охороняти таку інформацію від розголошення та запобігати недобросовісному комерційному використанню такої інформації. МОЗ у затвердженому ним порядку зобов’язаний забезпечувати на своєму офіційному веб-сайті вільний доступ до всіх результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів (звітів про доклінічні дослідження та звітів про клінічні випробування, складених за формою, встановленою МОЗ), які є відкритою інформацією.».

4) пункт 35 викласти в такій редакції:

«35. До заяви про державну реєстрацію лікарського засобу, який підлягає закупівлі за результатами закупівельної процедури, проведеної спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, на виконання угоди щодо закупівлі між МОЗ та відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, замість документів, зазначених у підпунктах 1–5 пункту 3 цього Порядку, додаються:

матеріали реєстраційного досьє, які були подані для реєстрації лікарського засобу регуляторному органу країни, в якій зазначений лікарський засіб зареєстровано, або для прекваліфікації лікарського засобу ВООЗ;

звіт з оцінки зазначеного лікарського засобу, складений регуляторним органом країни, в якій такий лікарський засіб зареєстровано, або виданий ВООЗ, якщо лікарський засіб є прекваліфікованим;

методи контролю (інформація щодо контролю) якості лікарського засобу (кінцевого продукту);

інструкція про застосування лікарського засобу або інформація про застосування лікарського засобу, викладена мовою відповідно до вимог щодо мови, визначених абзацом другим частини третьої статті 26 Закону України «Про засади державної мовної політики»;

зразок оригіналу упаковки лікарського засобу;

переклади тексту маркування упаковки лікарського засобу та інструкції про застосування лікарського засобу або інформації про застосування лікарського засобу на українську мову, засвідчені підписом уповноваженої особи, заявника.».

5) абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

«5. Центр готує вмотивовані висновки щодо ефективності, безпеки та якості лікарського засобу за результатами експертизи реєстраційних матеріалів або висновки, передбачені абзацами другим — четвертим пункту 2 цього Порядку, і рекомендує здійснити державну реєстрацію відповідного лікарського засобу або відмовити в ній.».

6) абзац п’ятий пункту 6 викласти в такій редакції:

«Строк дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб, який підлягає закупівлі за результатами закупівельної процедури, проведеної спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, на виконання угоди щодо закупівлі між МОЗ та відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, обмежується строком дії пункту 38 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України. Термін дії виданих реєстраційних посвідчень на лікарські засоби подовжується шляхом видачі оновлених реєстраційних посвідчень із занесенням відповідної інформації до Державного реєстру лікарських засобів України.».

7) пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:

«У разі, коли після внесення змін до реєстраційних матеріалів, зокрема до інструкції про застосування лікарського засобу в частині зміни показань, лікарський засіб стає таким, що підпадає (не підпадає) під дію затверджених МОЗ Критеріїв, що застосовуються при визначенні лікарських засобів, рекламування яких заборонено, МОЗ на підставі рекомендацій Центру приймає рішення про віднесення лікарського засобу до лікарських засобів, рекламування яких заборонено (дозволено), та відповідні зміни вносяться до інформації щодо статусу рекламування лікарського засобу у Державному реєстрі лікарських засобів України.».

8) у пункті 9:

в абзаці першому слово «(перереєстрації)» виключити;

друге речення абзацу другого викласти в такій редакції:

«Підставою для відмови в державній реєстрації лікарського засобу, який підлягає закупівлі за результатами закупівельної процедури, проведеної спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, на виконання угоди щодо закупівлі між МОЗ та відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, є неподання відповідних матеріалів на такий лікарський засіб, визначених пунктом 3–5 цього Порядку, або подання їх у неповному обсязі, виявлення у зазначених документах недостовірної чи неповної інформації, виявлення неавтентичності перекладу тексту маркування упаковки такого лікарського засобу або інструкції про застосування такого лікарського засобу.».

абзаци четвертий і п’ятий викласти в такій редакції:

«Про відмову в реєстрації лікарського засобу МОЗ у строк, що не перевищує десять робочих днів, надсилає заявнику письмову мотивовану відповідь. Для лікарського засобу, який підлягає закупівлі за результатами закупівельної процедури, проведеної спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, на виконання угоди щодо закупівлі між МОЗ та відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, строк для надсилання відповіді про відмову не повинен перевищувати трьох робочих днів.

Рішення про відмову може бути оскаржено в установленому законом порядку.».

9) у пункті 10:

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

«Рішення про відмову в державній перереєстрації лікарського засобу приймається у разі, коли під час експертизи реєстраційних матеріалів на підставі експертної оцінки оновлених даних щодо співвідношення користь/ризик не отримано підтвердження позитивного співвідношення очікуваної користі до можливого ризику під час застосування лікарського засобу, а отже, за результатами післяреєстраційного нагляду встановлено, що лікарський засіб є шкідливим для здоров’я людини (перевага ризику застосування лікарського засобу над очікуваною користю).».

У зв’язку з цим абзаци четвертий — шостий вважати відповідно абзацами п’ятим — сьомим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«Заява про перереєстрацію лікарського засобу подається до МОЗ не раніше ніж за рік, але не пізніше ніж за 180 календарних днів до закінчення строку дії реєстраційного посвідчення. Для лікарських засобів, що подаються на перереєстрацію, надається чинна ліцензія на виробництво лікарських засобів. У разі подання заяви після зазначеного строку перереєстрація здійснюється за процедурою, передбаченою для державної реєстрації лікарського засобу.».

2. Абзац другий пункту 1 Розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів, затверджених зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

«Збір за державну реєстрацію лікарського засобу, який підлягає закупівлі за результатами закупівельної процедури, проведеної спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, на виконання угоди щодо закупівлі між МОЗ та відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, не сплачується.».

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті