Проект розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів з проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня громадського здоров’я»

25 Лютого 2019 12:50 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про оприлюднення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня громадського здоров’я».

Проект розпорядження розроблений Міністерством охорони здоров’я України з метою досягнення цілі № 3 «Розвиток людського капіталу» у Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 року № 275.

Проектом розпорядження передбачається затвердження плану заходів з проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня громадського здоров’я, які спрямовані на формування та розвиток системи громадського здоров’я, забезпечення пріоритетності питань здоров’я у політиках органів виконавчої влади на усіх рівнях, профілактичного спрямування діяльності сфери охорони здоров’я, створення реальних передумов для покращення медико-демографічної ситуації в Україні.

Проект розпорядження та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет moz.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються Директоратом громадського здоров’я МОЗ України протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому або електронному вигляді на адресу: 01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7.

Контактна особа — Поворозник Ігор Вікторович, тел.: 253-01-00, e-mail: povoroznyk.igor@gmail.com.

Пояснювальна записка
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня громадського здоров’я»

Мета: актуалізувати впровадження заходів, які спрямовані на формування та розвиток системи громадського здоров’я, збереження та зміцнення здоров’я, збільшення тривалості та покращення якості життя, запобігання захворюванням, продовження активного та працездатного віку.

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня громадського здоров’я» (далі — проект акта) розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою досягнення цілі № 3 «Розвиток людського капіталу» у Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 року № 275.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Здоров’я населення є однією з найбільших цінностей, невід’ємною складовою соціально-економічного розвитку країни. Збереження здоров’я та забезпечення повноцінного життя людей, забезпечення максимальних показників здоров’я і благополуччя населення є одними з найважливіших цілей світової спільноти.

У Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду до 2020 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 року № 275, зазначено про нагальну необхідність запровадження нових підходів до розв’язання проблем громадського здоров’я, визначення одним з пріоритетів системи медичної допомоги проведення профілактичної роботи.

Засади, напрями, завдання, механізми і строки розбудови системи громадського здоров’я з метою формування та реалізації ефективної державної політики для збереження та зміцнення здоров’я населення, збільшення тривалості та покращення якості життя, попередження захворювань, продовження активного, працездатного віку та заохочення до здорового способу життя шляхом об’єднання зусиль усього суспільства Урядом було визначено в Концепції розвитку системи громадського здоров’я, яка схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 30 листопада 2016 року № 1002.

З метою привернення уваги до виконання заходів, які передбачені Концепцією розвитку системи громадського здоров’я, а також більш широкого впровадження принципу солідарної відповідальності, що визнає взаємну залежність та відповідальність певних територіальних громад, спільнот, сімей та окремих осіб за їх діяльність або бездіяльність щодо досягнення та підтримки найвищого рівня показників здоров’я, нагальною є потреба подальшого розміщення в комунікаційному просторі актуальної інформації про доцільність створення ефективної системи громадського здоров’я та пропаганди здорового способу життя.

Всеукраїнський тиждень громадського здоров’я буде проведено у період, коли світова спільнота буде відзначати Всесвітній день здоров’я.

3. Суть проекту акта

Проектом акта передбачається затвердження плану заходів з проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня громадського здоров’я, які спрямовані на формування та розвиток системи громадського здоров’я, забезпечення пріоритетності питань здоров’я у політиках органів виконавчої влади на усіх рівнях, профілактичного спрямування діяльності сфери охорони здоров’я, створення реальних передумов для покращення медико-демографічної ситуації в Україні.

4. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють:

Конституція України;

Основи законодавства України про охорону здоров’я;

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

від 31.10.2011 № 1164 «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я–2020: український вимір»;

від 09.12.2015 № 1320 «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року»;

від 30.11.2016 № 1002 «Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров’я»;

від 18.08.2017 № 560 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я».

від 03.04.2017 № 275 «Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування заходів з проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня громадського здоров’я здійснюється з державного та місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачаються у бюджетах на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

6. Прогноз впливу

Проект акта матиме позитивний вплив на громадське здоров’я, оскільки велика кількість населення дізнається про шкоду для здоров’я від вживання тютюну та алкоголю, нездорового харчування та браку фізичної активності, а також актуальність підтримки здорового способу життя. Прогноз впливу додається.

61 . Стратегічна екологічна оцінка

Проект акта не стосується державного планування. Стратегічна екологічна оцінка не проводилась.

7. Позиція заінтересованих сторін

Зацікавлені сторони будуть визначені за результатами громадського обговорення проекту акта.

8. Громадське обговорення

З метою отримання зворотного зв’язку від зацікавлених сторін проект акта оприлюднено на офіційному веб-сайті МОЗ України.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Мінфіном, Мінекономрозвитку, Мінкультури, Мінінформполітики, Держкомтелерадіо, Мінмолодьспорту, МОН, Мінприроди, Мінагрополітики, Мінсоцполітики, Мінрегіонбудом, Мінінфраструктури, МВС, обласними та Київською міською держадміністраціями.

10. Правова експертиза

Проект акта потребує проведення правової експертизи Мін’юстом.

11. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза проекту акта не проводилась.

111 . Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції

Проект акта не містить правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

13. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта сприятиме:

підвищенню рівня поінформованості населення та органів державної влади про стан здоров’я населення, умови його збереження та пріоритети розвитку медичної галузі, в тому числі напрямку громадського здоров’я;

налагодженню співпраці центральних органів виконавчої влади, в частині обміну та використання інформації про фактори, що впливають на стан здоров’я населення;

посиленню відповідальності центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в частині виконання заходів, визначених розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1002 «Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров’я» та від 18.08.2017 № 560 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я»;

інтеграції питань громадського здоров’я в політику на національному та регіональному рівнях.

 

В.о. Міністра охорони здоров’я України У. Супрун

 

Проект

оприлюднений на сайті МОЗ України 22.02.2019 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження плану заходів з проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня громадського здоров’я

1. Затвердити план заходів з проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня громадського здоров’я, що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям:

забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів у межах коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством;

розробити до 01 квітня 2019 року галузеві та регіональні плани заходів з участі у проведенні у 2019 році Всеукраїнського тижня громадського здоров’я.

Прем’єр-міністр України В. Гройсман

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

ПЛАН
заходів з проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня громадського здоров’я

Організувати та провести зустрічі у форматі круглого столу щодо пріоритетних питань громадського здоров’я, в тому числі щодо створення та розбудови спроможності регіональних центрів громадського здоров’я.

Обласні та Київська міська держадміністрації за участю заінтересованих громадських та міжнародних організацій.

6–13 квітня

2. Організувати і провести у закладах середньої освіти Всеукраїнський урок «Громадське здоров’я» з нагоди Всесвітнього дня здоров’я, у рамках якого висвітлити питання громадського здоров’я, формування здорових звичок та відповідального відношення до власного здоров’я.

МОН, МОЗ, Мінмолодьспорту, обласні та Київська міська держадміністрації за участю закладів освіти, заінтересованих професійних об’єднань, заінтересованих громадських та міжнародних організацій.

8–12 квітня

4. Організувати та провести в закладах охорони здоров’я, освіти та культури, тематичні заходи з актуальних питань реалізації права людини та її обов’язків, що стосуються здоров’я (лекції, науково-практичні семінари, бесіди, зустрічі за круглим столом, екскурсії, майстер-класи, конкурси, ігри, змагання тощо).

МОЗ, Мінмолодьспорту, МОН, Мінкультури, обласні та Київська міська держадміністрації.

6–13 квітня

4. Організувати виступи в засобах масової інформації з питань громадського здоров’я.

МОЗ, Мінмолодьспорту, МОН, Мінприроди, Мінагрополітики, Мінсоцполітики, Мінрегіонбуд, Мінінфраструктури, МВС, Мін’юст, обласні та Київська міська держадміністрації.

6–13 квітня

5. Організувати проведення конкурсу та презентацію конкурсних робіт (відеороликів, мультфільмів), присвячених здоров’ю.

Мінінформполітики, Держкомтелерадіо, Мінкультури, обласні та Київська міська держадміністрації за участю заінтересованих громадських та міжнародних організацій.

6–13 квітня

6. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації та/або у соціальних мережах питань проведення реформ, що стосуються сфери громадського здоров’я.

Мінінформполітики, Держкомтелерадіо, МОЗ, Мінмолодьспорту, МОН, Мінприроди, Мінагрополітики, Мінсоцполітики, Мінрегіонбуд, Мінінфраструктури, МВС, Мін’юст, обласні та Київська міська держадміністрації.

6–13 квітня

7. Організувати розміщення на офіційних веб-сайтах інформації з питань проведення Всеукраїнського тижня громадського здоров’я.

МОЗ, Мінмолодьспорту, МОН, Мінприроди, Мінагрополітики, Мінсоцполітики, Мінрегіонбуд, Мінінфраструктури, МВС, Мін’юст, обласні та Київська міська держадміністрації.

6–13 квітня

8. Сприяти широкому висвітленню в засобах масової інформації заходів з проведення Всеукраїнського тижня громадського здоров’я.

МОЗ, Мінмолодьспорту, МОН, Мінприроди, Мінагрополітики, Мінсоцполітики, Мінрегіонбуд, Мінінфраструктури, МВС, Мін’юст, обласні та Київська міська держадміністрації.

03–15 квітня

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті