Постанова КМУ від 27.02.2019 р. № 136

Документ набув чинність 28.02.2019 р.

у зв’язку з опублікуванням в газеті

«Урядовий кур’єр» № 41 від 28.02.2019 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27.02.2019 р. № 136
Деякі питання щодо договорів про реімбурсацію

Відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок укладення, зміни та припинення договору про реімбурсацію;

типову форму договору про реімбурсацію.

2. Установити, що для отримання відшкодування вартості лікарських засобів з 1 квітня 2019 р. суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та підпорядкування повинні подати заяви про укладення договорів про реімбурсацію Національній службі здоров’я не пізніше 25 березня 2019 року. Відшкодування вартості лікарських засобів за договорами про реімбурсацію, укладеними на підставі заяв, поданих суб’єктами господарювання після 25 березня 2019 р., буде здійснюватися починаючи з дати набрання чинності такими договорами в установленому законодавством порядку.

21. Для реімбурсації з 1 жовтня до 31 грудня 2021 р. препаратів інсуліну та/або лікарських засобів для лікування в амбулаторних умовах нецукрового діабету та/або лікування розладів психіки та поведінки, епілепсії за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами (далі — суб’єкти господарювання), укладають з Національною службою здоров’я окремі договори про реімбурсацію, для чого подають не пізніше 25 вересня 2021 р. заяви про укладення відповідних договорів про реімбурсацію зазначеній Службі. Реімбурсація препаратів інсуліну та/або лікарських засобів для лікування в амбулаторних умовах нецукрового діабету та/або лікування розладів психіки та поведінки за договорами про реімбурсацію, укладеними на підставі заяв, поданих суб’єктами господарювання після 25 вересня 2021 р., здійснюється починаючи з дати набрання чинності такими договорами в установленому законодавством порядку.

22. З 1 січня 2022 р. суб’єкти господарювання укладають з Національною службою здоров’я один договір про реімбурсацію, яким визначається група/групи станів (нозологій), для лікування яких відповідно до програми державних гарантій медичного обслуговування населення Національною службою здоров’я відшкодовується вартість лікарських засобів за таким договором, про що суб’єкти господарювання зазначають у заяві про укладення договору про реімбурсацію, яку подають не пізніше 25 грудня 2021 р. зазначеній Службі. Реімбурсація лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення за договорами про реімбурсацію, укладеними на підставі заяв, поданих суб’єктами господарювання після 25 грудня 2021 р., здійснюється починаючи з дати набрання чинності такими договорами в установленому законодавством порядку.

23. Установити, що для аптечних закладів, які розташовані на території, на якій введено воєнний стан, у разі відсутності технічної можливості вносити інформацію до електронної системи охорони здоровʼя та формувати звіти положення договорів про реімбурсацію щодо внесення інформації до електронної системи охорони здоровʼя та звітування не застосовуються. У разі наявності технічної можливості формувати звіти такі звіти від аптечних закладів надсилаються і приймаються протягом наступних двох звітних періодів.

23. Установити, що на період воєнного стану для аптечних закладів та/або їх структурних підрозділів, які розташовані на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих Російською Федерацією, які включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій:

23. Установити, що для аптечних закладів, які розташовані на території, на якій введено воєнний стан (зокрема аптечних закладів, які розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, які включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій):

23. Установити, що для аптечних закладів, які розташовані на території, на якій введено воєнний стан (зокрема, якщо такі аптечні заклади розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації):

у разі відсутності технічної можливості вносити інформацію до електронної системи охорони здоров’я положення договорів про реімбурсацію щодо внесення інформації до електронної системи охорони здоров’я не застосовуються;

відшкодування вартості лікарських засобів та/або медичних виробів, які підлягають реімбурсації, здійснюється, зокрема, на підставі зведених звітів про лікарські засоби та/або медичні вироби, відпущені за паперовими рецептами (далі — звіт за паперовими рецептами), у порядку, визначеному типовою формою договору про реімбурсацію, затвердженою цією постановою, враховуючи особливості, визначені пунктом 24 цієї постанови.

відшкодування вартості лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, здійснюється, зокрема, на підставі зведених звітів про лікарські засоби, відпущені за паперовими рецептами (далі — звіт за паперовими рецептами), в порядку, визначеному типовою формою договору про реімбурсацію, затвердженою цією постановою, враховуючи особливості, визначені пунктом 2цієї постанови.

відшкодування вартості  лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, здійснюється, зокрема на підставі зведених звітів щодо лікарських засобів, відпущених за паперовими рецептами, в порядку, визначеному Міністерством охорони здоров’я.

Аптечні заклади, які отримали відшкодування вартості відпущених лікарських засобів на підставі внесеної інформації до електронної системи охорони здоров’я без формування звітів  про відпущені лікарські засоби та їх вартість, подають звіти про відпущені лікарські засоби та їх вартість щодо зазначених лікарських засобів до 15 листопада 2022 року. У разі неподання звіту у строки, передбачені цим абзацом, вартість лікарських засобів, яка відшкодована на підставі даних електронної системи охорони здоров’я, підлягає поверненню Національній службі здоров’я, зокрема шляхом зменшення суми оплати у наступних звітних періодах. За результатами аналізу звітів, у разі наявності підстав, що призводять до збільшення або зменшення суми оплати за попередні звітні періоди, сума оплати у поточному або наступних звітних періодах коригується відповідно до документів (інформації), на підставі яких здійснюється відшкодування вартості відпущених лікарських засобів.

24. Установити, що на період воєнного стану аптечні заклади, зазначені у пункті 23 цієї постанови, зобов’язані подати Національній службі здоров’я звіт за паперовими рецептами протягом 10 календарних днів наступного звітного періоду, дотримуючись звітних періодів, передбачених підпунктом 4 пункту 11 типової форми договору про реімбурсацію, затвердженої цією постановою.

У грудні аптечний заклад зобов’язаний подати Національній службі здоров’я звіт за паперовими рецептами:

до 10 грудня включно — про лікарські засоби та/або медичні вироби, відпущені у попередній звітний період;

до 25 грудня включно — про лікарські засоби та/або медичні вироби, відпущені у період
з 1 по 19 грудня.

Відшкодування вартості лікарських засобів та/або медичних виробів на підставі звітів за паперовими рецептами, поданими після закінчення встановленого цим пунктом строку, не здійснюється.

У звіті за паперовими рецептами зазначається, зокрема, така інформація:

  • дата погашення паперового рецепта;
  • структурний підрозділ суб’єкта господарювання, який здійснив відпуск;
  • повна адреса (включаючи назву області, району, територіальної громади тощо) структурного підрозділу суб’єкта господарювання, який здійснив відпуск;
  • торговельна назва лікарського засобу та/або назва медичного виробу відповідно до переліку лікарських засобів та/або медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, затвердженого Міністерством охорони здоров’я.

23. Установити, що для аптечних закладів, які розташовані на території, на якій введено воєнний стан:

у разі відсутності технічної можливості вносити інформацію до електронної системи охорони здоров’я та/або формувати звіти положення договорів про реімбурсацію щодо внесення інформації до електронної системи охорони здоровʼя та/або звітування не застосовуються;

у разі відсутності технічної можливості формувати звіти про відпущені лікарські засоби та їх вартість, інформація щодо яких внесена до електронної системи охорони здоров’я, така вартість відшкодовується на підставі внесеної інформації. Звіти аптечних закладів надсилаються і приймаються після відновлення технічної можливості, але не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем, в якому воєнний стан припинено або скасовано. У разі неподання звіту у строки, передбачені цим абзацом, вартість лікарських засобів, яка відшкодована на підставі даних електронної системи охорони здоров’я, підлягає поверненню Національній службі здоров’я, зокрема шляхом зменшення суми оплати у наступних звітних періодах;

у разі наявності підстав, що призводять до збільшення або зменшення суми оплати за попередні звітні періоди, сума оплати у поточному або наступних звітних періодах коригується відповідно до документів (інформації), на підставі яких здійснюється відшкодування вартості відпущених лікарських засобів;

порядок звітування щодо відпущених лікарських засобів за паперовими рецептами визначається Міністерством охорони здоров’я.

3. Міністерству охорони здоров’я привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем’єр-міністр УкраїниВ. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27.02.2019 р. № 136

ПОРЯДОК
укладення, зміни та припинення договору про реімбурсацію

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм укладення, зміни та припинення договору про реімбурсацію з НСЗУ (далі — договір) відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

2. Дія цього Порядку поширюється на укладення, зміну та припинення договору між НСЗУ та суб’єктами господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та підпорядкування (далі — суб’єкти господарювання).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», інших законодавчих актах України.

4. Документообіг, пов’язаний з укладенням, зміною та припиненням договору, здійснюється через електронну систему охорони здоров’я (далі — система) з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Укладення договору

5. НСЗУ розміщує на своєму офіційному веб-сайті оголошення про укладення договору (далі — оголошення), в якому, зокрема, зазначається зміст інформації, що повинна бути наведена в заяві про укладення договору (далі — заява), та строк подання заяв.

5. НСЗУ розміщує на своєму офіційному веб-сайті оголошення про укладення договору (далі – оголошення), в якому, зокрема, зазначається:

1) зміст інформації, що повинна бути наведена в заяві про укладення договору (далі – заява);

2) строк подання заяв;

3) групи станів (нозологій), для лікування яких НСЗУ відшкодовує вартість лікарських засобів, зокрема:

серцево-судинні захворювання включно з первинною та вторинною профілактикою інфарктів та інсультів, цукровий діабет II типу та бронхіальна астма (група А);

лікарські засоби для лікування в амбулаторних умовах цукрового діабету (група В);

лікарські засоби для лікування в амбулаторних умовах нецукрового діабету (група С);

лікарські засоби для лікування в амбулаторних умовах розладів психіки та поведінки, епілепсії (група D).

3) групи станів (нозологій), для лікування яких НСЗУ відшкодовує вартість лікарських засобів та/або медичних виробів, зокрема:

серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання, зокрема з первинною та вторинною профілактикою інфарктів та інсультів, хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів (група А);

лікарські засоби для лікування в амбулаторних умовах цукрового діабету (група В);

лікарські засоби для лікування в амбулаторних умовах нецукрового діабету (група С);

лікарські засоби для лікування в амбулаторних умовах розладів психіки та поведінки, епілепсії, хвороби Паркінсона (група D);

медичні вироби, зокрема для вимірювання в амбулаторних умовах рівня цукру у крові пацієнтами з діабетом першого типу.

6. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ, повинен:

1) зареєструватися в системі та забезпечити реєстрацію в ній його уповноважених осіб, які будуть залучені до виконання договору, відповідно до вимог законодавства та забезпечити отримання ними кваліфікованого електронного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

2) мати в наявності комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, необхідні для роботи через систему, з підключенням до Інтернету в кожній аптеці та аптечному пункті, у яких здійснюється відпуск лікарських засобів та/або медичних виробів за договором.

7. Перед поданням заяви суб’єкт господарювання зобов’язаний перевірити повноту та достовірність інформації про такого суб’єкта господарювання, яка міститься в системі. У разі виявлення неповної або недостовірної інформації суб’єкт господарювання повинен усунути усі невідповідності та внести інформацію в систему.

8. Суб’єкт господарювання, який відповідає вимогам, визначеним пунктом 6 цього Порядку, формує в системі заяву та зазначає в ній дані про аптеки та аптечні пункти, у яких здійснюється відпуск лікарських засобів за договором, банківські реквізити, на які буде здійснюватися оплата за договором, та інформацію про особу, уповноважену на підписання договору. Суб’єкт господарювання накладає на заяву кваліфікований електронний підпис керівника або уповноваженої особи суб’єкта господарювання.

8. Суб’єкт господарювання, який відповідає вимогам, встановленим пунктом 6 цього Порядку, формує в системі заяву відповідно до визначених в оголошенні умов, в якій, зокрема, зазначає:

1) групу/групи станів (нозологій), для лікування (діагностики, профілактики) яких НСЗУ відшкодовує вартість лікарських засобів та/або медичних виробів за договором;

1) групу/групи станів (нозологій), для лікування яких НСЗУ відшкодовує вартість лікарських засобів за договором;

2) банківські реквізити, на які здійснюється оплата за договором;

3) інформацію про особу, уповноважену на підписання договору.

Для укладення договору про реімбурсацію суб’єкт господарювання повинен обрати для відпуску лікарських засобів та/або медичних виробів не менше однієї групи станів (нозологій).

На заяву накладається електронний підпис керівника або уповноваженої особи суб’єкта господарювання, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

9. Уповноважена особа НСЗУ протягом 2010 календарних днів з дати подання заяви формує проект договору, накладає кваліфікований електронний підпис та електронну печатку і надсилає через систему суб’єкту господарювання.

Перебіг строку, встановленого у абзаці першому цього пункту, починається з наступного дня з дати подання заяви аптечним закладом за умови встановлення у кошторисі відповідного бюджетного призначення на відповідний період для укладення таких договорів.

10. Протягом п’яти календарних днів з дати надсилання проекту договору керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає кваліфікований електронний підпис на договір. Накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноважена особа суб’єкта господарювання гарантує, що суб’єкт господарювання відповідає вимогам, передбаченим законодавством для укладення договору.

11. Договір є укладеним та набирає чинності з дати його підписання уповноваженими особами сторін, якщо інше не встановлено договором.

111. Аптечний заклад після підписання договору відмічає аптеки та аптечні пункти, в яких буде здійснюватися відпуск лікарських засобів та/або медичних виробів за договором відповідно до групи/груп станів (нозологій) у системі.

12. Інформація про укладені договори включається до інформаційної системи НСЗУ у центральній базі даних системи відповідно до законодавства.

12. Інформація про укладені договори включається до Реєстру договорів про реімбурсацію, розпорядником якого є НСЗУ, відповідно до законодавства.

Внесення змін та припинення дії договору

13. Сторони договору мають право надіслати один одному через систему заяви з пропозицією щодо зміни або припинення укладеного між ними договору в порядку та на умовах, передбачених договором. Укладення договору про внесення змін чи припинення договору здійснюється відповідно до пунктів 7—12 цього Порядку.

НСЗУ може розміщувати на своєму офіційному веб-сайті оголошення щодо зміни договору, в якому зазначається, зокрема, зміст інформації, що вказується суб’єктом господарювання в заяві, з пропозиціями щодо зміни договору, строків подання таких заяв. У разі розміщення НСЗУ оголошень, зазначених в цьому абзаці, суб’єкти господарювання формують та подають до НСЗУ відповідні заяви з дотриманням визначених у таких оголошеннях вимог.

14. У разі виникнення спорів, пов’язаних з укладенням, зміною чи припиненням договору, сторони розв’язують спір шляхом ведення переговорів або в судовому порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27.02.2019 р. № 136

ТИПОВА ФОРМА
договору про реімбурсацію

__________________________________
(найменування населеного пункту)
____ _________ 20___ р.

Національна служба здоров’я в особі __________________________

______________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________
(назва та реквізити документа)

(далі — НСЗУ), з однієї сторони, і _________________________________
(найменування суб’єкта господарювання —

________________________________________________________________
юридичної особи, або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця)

в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________
(назва та реквізити документа)

(далі — аптечний заклад), з іншої сторони (далі — сторони, а кожна окремо — сторона), уклали договір про таке:про нижченаведене:

Визначення термінів

1. Лікарські засоби — зареєстровані в Україні готові лікарські засоби, що включені до перелікуРеєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, затвердженого в установленому порядку (далі – перелік лікарських засобів).).Реєстр).зареєстровані в Україні готові лікарські засоби, що включені до Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, затвердженого в установленому законодавством порядку (далі — Реєстр).

11. Медичні вироби — введені в обіг в Україні медичні вироби, що включені до переліку медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, затвердженого в установленому порядку (далі — перелік медичних виробів).

2. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про лікарські засоби», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», Порядку реімбурсації лікарських засобів та медичних виробів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів та медичних виробів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 67, ст. 4230), Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), Технічному регламенті щодо медичних виробів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82,ст. 3046), Технічному регламенті щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3047).

2. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про лікарські засоби», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», Порядку реімбурсації лікарських засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення»,від 17 березня 2017 р. № 152 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749), з урахуванням змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 135, Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604).

Предмет договору

3. Відповідно до умов цього договору аптечний заклад зобов’язується відпускати лікарські засоби за роздрібними цінами, визначеними в Реєстрі, а НСЗУ зобов’язується відповідно до умов договору відшкодовувати повністю або частково аптечному закладу вартість лікарських засобів (здійснювати реімбурсацію), відпущених пацієнтам на підставі електронних рецептів, записи про які внесені до електронної системи охорони здоров’я (далі — система), відповідно до Порядку реімбурсації лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749), з урахуванням змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 р. № 135, в межах загальної суми бюджетних асигнувань на програму реімбурсації, встановлених у кошторисі.

3. Відповідно до умов цього договору аптечний заклад зобов’язується відпускати лікарські засоби згідно з обраною групою/групами станів (нозологій), які зазначені у цьому договорі, за роздрібними цінами, визначеними в перелікуРеєстрі, а НСЗУ зобов’язується відповідно до умов договору відшкодовувати повністю або частково аптечному закладу вартість лікарських засобів (здійснювати реімбурсацію), відпущених пацієнтам на підставі електронних рецептів, записи про які внесені до електронної системи охорони здоров’я (далі — система), відповідно до Порядку реімбурсації лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення», в межах загального обсягу бюджетних асигнувань, передбачених для реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, встановлених у кошторисі.

3. Відповідно до умов цього договору аптечний заклад зобов’язується відпускати лікарські засоби  та медичні вироби згідно з обраною групою/групами станів (нозологій), які зазначені в цьому договорі, за роздрібними цінами, визначеними в переліку лікарських засобів та переліку медичних виробів, а НСЗУ зобов’язується відповідно до умов договору відшкодовувати повністю або частково аптечному закладу вартість лікарських засобів та медичних виробів (здійснювати реімбурсацію), відпущених пацієнтам на підставі електронних рецептів, записи про які внесені до електронної системи охорони здоров’я (далі — система), відповідно до Порядку реімбурсації лікарських засобів та медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів та медичних виробів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 67, ст. 4230), у межах загального обсягу бюджетних асигнувань, передбачених для реімбурсації лікарських засобів та медичних виробів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, встановлених у кошторисі.

4. Цей договір є договором на користь третіх осіб — пацієнтів у частині повної або часткової оплати відпущених їм лікарських засобів та медичних виробів..

Права та обов’язки сторін

5. НСЗУ має право:

1) вимагати від аптечного закладу належного, своєчасного та у повному обсязі виконання зобов’язань за цим договором в усіх аптеках та аптечних пунктах аптечного закладу, в яких здійснюється відпуск лікарських засобів та медичних виробів за цим договором;

2) запитувати документи, на підставі яких вносилась інформація до системи, фінансову і статистичну звітність, іншу інформацію та документи, пов’язані з відпуском лікарських засобів та медичних виробів за договором, з метою перевірки дотримання аптечним закладом умов цього договору;

3) надавати зауваження до звітів аптечного закладу;

4) проводити звірку розрахунків згідно з цим договором;

5) у разі виявлення порушень умов цього договору здійснювати перерахунок суми реімбурсації;

6) зупиняти оплату за договором у випадках, встановлених законодавством та цим договором;

7) відмовитись від цього договору в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим договором.

6. НСЗУ зобов’язується:

1) належним чином та своєчасно виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором;

2) здійснювати реімбурсацію відпущених аптечним закладом лікарських засобів та медичних виробів згідно із звітами, поданими відповідно до умов цього договору, щодо яких не було надано зауважень, в межах загального обсягу відповідного бюджетного асигнування, встановленого кошторисом.

7. Аптечний заклад має право:

1) вимагати від НСЗУ належного, своєчасного та у повному обсязі виконання нею своїх зобов’язань згідно з цим договором в межах загального обсягу бюджетного асигнування, встановленого кошторисом;

2) вносити зміни до переліку аптек та аптечних пунктів, в яких здійснюється відпуск лікарських засобів та/або медичних виробів за договором;.

3) вносити зміни до цього договору в частині переліку обраних груп станів (нозологій), які зазначені у цьому договорі.

8. Аптечний заклад зобов’язується:

1) належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором;

2) дотримуватися вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) та нормативно-правових актів, що регулюють питання реімбурсації та функціонування системи;

3) забезпечувати безперебійний відпуск лікарських засобів та/або медичних виробів, вартість яких підлягає реімбурсації, протягом робочого часу всіх аптек, аптечних пунктів (зазначеного в їх графіках роботи), що включені до договору;

3) забезпечувати безперебійний відпуск лікарських засобів, вартість яких підлягає реімбурсації, протягом робочого часу аптеки, аптечного пункту, зазначеного в їх графіках роботи;

4) забезпечити наявність комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, необхідного для роботи через систему, з підключенням до Інтернету в кожній аптеці та аптечному пункті, в яких здійснюється відпуск лікарських засобів та/або медичних виробів за договором;

5) забезпечити безперервну наявність як мінімум одного лікарського засобу та медичного виробу, вартість якого підлягає повній реімбурсації, з переліку лікарських засобів на кожну міжнародну непатентовану назву та з переліку медичних виробів на кожну назву для відпуску в кожній аптеці та аптечному пункті, в яких здійснюється відпуск лікарських засобів та/або медичних виробів за договором (для інсуліну та лікарських засобів для лікування осіб у посттрансплантаційному періоді — мінімум по одній одиниці кожної форми протягом доби з дати отримання звернення пацієнта за препаратом інсуліну) щодо таких груп станів (нозологій):

______________________;

______________________;

______________________;

______________________;

6) пропонувати особам, що звернулися для отримання лікарських засобів та/або медичних виробів за рецептом, насамперед, лікарські засоби та медичні вироби, вартість яких підлягає повній реімбурсації за рахунок коштів державного бюджету;

5) забезпечити безперервну наявність як мінімум одного лікарського засобу, вартість якого підлягає повній реімбурсації, з перелікуРеєстру на кожну міжнародну непатентовану назву для відпуску в кожній аптеці та аптечному пункті, в яких здійснюється відпуск лікарських засобів за договором (для інсуліну — мінімум по одній одиниці кожної форми протягом доби з моменту отримання звернення пацієнта за препаратом інсуліну) щодо таких груп станів (нозологій):

______________________;

______________________;

______________________;

_____________________;

5) забезпечити безперервну наявність як мінімум одного лікарського засобу, вартість якого підлягає повній реімбурсації, з Реєстру на кожну міжнародну непатентовану назву для відпуску в кожній аптеці та аптечному пункті, в яких здійснюється відпуск лікарських засобів за договором;

6) пропонувати особам, що звернулися за отриманням лікарських засобів за рецептом на реімбурсацію, насамперед лікарські засоби, вартість яких підлягає повній реімбурсації за рахунок коштів державного бюджету;

7) забезпечити своєчасне внесення актуальної інформації про аптечний заклад, його уповноважених осіб, аптеки та аптечні пункти до системи у строк не пізніше наступного робочого дня з дня настання відповідної події;;

8) регулярно переглядати оголошення НСЗУ, які розміщуються на її офіційному веб-сайті, що пов’язані з реімбурсацією лікарських засобів та/або медичних виробів;;

9) розміщувати у приміщеннях аптек та аптечних пунктів, в яких здійснюється відпуск лікарських засобів та/або медичних виробів за договором, інформаційні матеріали про участь у програмі реімбурсації відповідно до вимог до таких інформаційних матеріалів, розміщених на офіційному веб-сайті НСЗУ;

10) вносити до системи повну та достовірну інформацію про відпуск лікарських засобів за цим договором в установленому законодавством порядку у момент відпуску таких лікарських засобів;

10) вносити до системи повну та достовірну інформацію про відпуск лікарських засобів та/або медичних виробів за цим договором в установленому законодавством порядку в момент відпуску таких лікарських засобів та/або медичних виробів і здійснювати відпуск лікарських засобів та/або медичних виробів в усіх обраних суб’єктом господарювання аптеках та аптечних пунктах;

11) подавати документи, на підставі яких вносилась інформація на підставі яких інформацію було внесено до системи, фінансову і статистичну звітність, іншу інформацію та документи, пов’язані з відпуском лікарських засобів та/або медичних виробів за договором, за запитом НСЗУ;

12) у разі коли вартість лікарського засобу або медичного виробу підлягає частковій реімбурсації за рахунок коштів державного бюджету, не вимагати від пацієнта доплати, більшої за суму доплати за відпущений лікарський засіб або медичний виріб, визначені в переліку лікарських засобів та переліку медичних виробів;

12) якщо вартість лікарського засобу підлягає частковій реімбурсації за рахунок коштів державного бюджету, не вимагати від пацієнта доплати, більшої за суму доплати за відпущений лікарський засіб, визначену у переліку;Реєстрі;

13) не передавати всі або частину зобов’язань за цим договором іншим особам;.

14) повертати НСЗУ надміру сплачені кошти згідно з цим договором, щодо яких виявлено порушення під час відпуску лікарських засобів та/або медичних виробів, та у випадках, передбачених цим договором.

Звітність за договором

9. Аптечний заклад зобов’язаний подати НСЗУ звіт про відпущені лікарські засоби та їх вартість, яка підлягає реімбурсації за цим договором, за звітний період (далі — звіт) не пізніше ніж протягом другого робочого дня після закінчення звітного періоду та формування відповідного звіту.

Якщо аптечний заклад подав звіт пізніше ніж на другий робочий день після закінчення звітного періоду, такий аптечний заклад повинен подати звіт повторно до НСЗУ у наступному звітному періоді. НСЗУ здійснює оплату за таким звітом у наступному звітному періоді.

Якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем подання звіту вважається робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

Звіт є первинним документом.

9. Аптечний заклад зобов’язаний подати НСЗУ звіт про відпущені лікарські засоби та медичні вироби та їх вартість, яка підлягає реімбурсації за цим договором, за звітний період (далі — звіт) протягом наступного звітного періоду з урахуванням абзаців другого — шостого цього пункту.

У грудні аптечний заклад зобов’язаний подати НСЗУ звіти про лікарські засоби та медичні вироби та їх вартість, яка підлягає реімбурсації за цим договором:

до 19 грудня включно — про лікарські засоби та медичні вироби, відпущені у попередній звітний період;

до 28 грудня включно — про лікарські засоби та медичні вироби, відпущені у період з 1 по 19 грудня.

Лікарські засоби та медичні вироби, відпущені у період з 20 по 31 грудня включно, та інформація про їх вартість включаються до першого звіту наступного року.

Якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний, святковий або неробочий або святковий день, звіт подається останнього робочого дня звітного періоду (у грудні — останнього робочого дня, що передує 28 числу цього місяця).

Оплата за звітом, поданим після строку, визначеного абзацами першим — четвертим цього пункту, не здійснюється.

Звіт є первинним документом.

10. Звіт формується на підставі даних із системи та скріплюється кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи аптечного закладу.

11. Звітними періодами є:

1) з 1 по 15 число місяця включно;

2) з 16 числа по останній день місяця включно;

3) у грудні — з 1 по 19 число місяця включно.

12. У разі виявлення невідповідності між даними звіту та інформацією, що міститься в системі, і даними фінансової чи статистичної звітності аптечного закладу, іншою інформацією або документами про відпущені лікарські засоби та/або медичні вироби за договором НСЗУ має право подати заперечення до звіту та проект уточненого звіту протягом п’яти робочих днів з дати виявлення такої невідповідності. Аптечний заклад зобов’язаний розглянути заперечення та подати НСЗУ уточнений звіт із накладеним кваліфікованим електронним підписом протягом трьох календарних днів з дати їх надсилання.

У разі коли аптечний заклад не подав уточнений звіт, оплата за відповідний період тимчасово зупиняється до дати подання такого звіту, крім випадків порушення строків подачі звітів, визначених абзацами першим — п’ятим пункту 9 цього договору.

У разі коли аптечний заклад подав звіт, що містить невідповідності, та не виправив такі невідповідності у строки, визначені абзацами першим — п’ятим пункту 9 цього договору, оплата за таким звітом не здійснюється.

11. Звітними періодами є:

1) у період до 30 вересня 2021 р.:

з 1 по 15 число місяця включно;

з 16 числа по останній день місяця включно;

2) у період з 1 жовтня 2021 р. по 30 листопада 2021 р. — з 1 числа по останній день відповідного місяця включно;

3) у грудні 2021 р. — з 1 по 19 число місяця включно;

4) у період з 1 січня 2022 р.:

з 1 по 15 число місяця включно;

з 16 числа по останній день місяця включно;

у грудні — з 1 по 19 число місяця включно.

11. Звітними періодами є:

з 1 по 15 число місяця включно;

з 16 по останнє число місяця включно (у грудні — по 22 число).

Вартість лікарських засобів, відпущених за період з 23 по 31 грудня, включаються до першого звіту за січень наступного року.

12. У разі виявлення невідповідностей між даними звіту та даними фінансової чи статистичної звітності аптечного закладу, іншою інформацією або документами про відпущені лікарські засоби за договором НСЗУ має право подати заперечення до звіту та проект уточненого звіту протягом п’яти робочих днів з дати виявлення такої невідповідності. Аптечний заклад зобов’язаний розглянути заперечення та подати НСЗУ уточнений звіт з накладеним кваліфікованим електронним підписом протягом трьох календарних днів з дати їх надсилання.

Якщо аптечний заклад не подав уточнений звіт, оплата за відповідний період тимчасово зупиняється до дати подання такого звіту.

13. У разі виявлення обставин, що призводять до збільшення або зменшення суми оплати за звітом за попередні звітні періоди, за умови документального підтвердження таких обставин та узгодження їх сторонами сума оплати у поточному звіті коригується на відповідну суму, що відображається у розділі звіту «розрахунок-коригування».

Ціна договору. Умови, порядок та строки реімбурсації

14. Ціна договору становить загальну суму реімбурсації лікарських засобів та/або медичних виробів відповідно до всіх звітів аптечного закладу за договором.

15. Реімбурсація здійснюється за рахунок коштів державного бюджету на підставі звіту аптечного закладу протягом десяти робочих днів з дати його отримання НСЗУ, а у випадку, передбаченому пунктом 12 цього договору, з дати надходження уточненого звіту.

16. Якщо останній день строку оплати припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається робочий день, що настає за вихідним або святковим днем, а у грудні — останній робочий день бюджетного періоду.

17. Реімбурсація лікарських засобів та медичних виробів за упаковку здійснюється відповідно до розміру реімбурсації, визначеного в Порядку реімбурсації лікарських засобів та медичних виробів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів та медичних виробів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення» (Офіційний вісник України, 2021 р., № 67, ст. 4230).

18. Не підлягають реімбурсації та включенню у звіт лікарські засоби та/або медичні вироби, відпущені аптечним закладом із порушенням вимог законодавства, зокрема в разі втрати права аптечного закладу провадити господарську діяльність із відпуску лікарських засобів. У разі виявлення, що лікарські засоби та/або медичні вироби, включені у звіт, були відпущені із порушенням вимог законодавства, сума оплати в періоді виявлення такого порушення зменшується на відповідну суму реімбурсації таких лікарських засобів та/або медичних виробів, що відображається в розділі звіту «розрахунок-коригування» за відповідний період.

17. Реімбурсація лікарських засобів за упаковку здійснюється відповідно до розміру реімбурсації, визначеного в переліку.Реєстрі.

18. Не підлягають реімбурсації та включенню у звіт лікарські засоби, відпущені аптечним закладом з порушенням вимог законодавства, зокрема у разі втрати права аптечного закладу провадити господарську діяльність з відпуску лікарських засобів. У разі виявлення, що лікарські засоби, включені у звіт, були відпущені з порушенням вимог законодавства, сума оплати у періоді виявлення такого порушення зменшується на відповідну суму реімбурсації таких лікарських засобів, що відображається у розділі звіту «розрахунок-коригування» за відповідний період.

19. Оплата здійснюється в безготівковій формі на банківський рахунок аптечного закладу, інформація про який зазначена у договорі.

Відповідальність сторін

20. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами своїх зобов’язань згідно з цим договором вони несуть відповідальність, передбачену законом та цим договором.

Розв’язання спорів

21. Спори між сторонами розв’язуються шляхом проведення переговорів або в судовому порядку.

Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)

22. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань згідно з цим договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, які не могли бути передбачені чи попереджені сторонами.

23. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів, закриття морських проток, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

24. У разі виникнення обставин, визначених у пункті 23 цього договору, сторона, що зазнала їх впливу, повинна негайно за допомогою будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншій стороні у максимально стислий строк шляхом надсилання письмового повідомлення про настання таких обставин. Повідомлення про обставини непереборної сили повинне містити вичерпну інформацію про природу обставин непереборної сили, час їх настання та оцінку їх впливу на можливість сторони виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором та на порядок виконання зобов’язань згідно з цим договором у разі, коли це можливо.

25. У разі коли дія обставин, визначених у пункті 23 цього договору, припиняється, сторона, що зазнала їх впливу, зобов’язана негайно, але в будь-якому разі у строк не пізніше ніж протягом 24 годин з моменту, коли сторона дізналась або повинна була дізнатися про припинення зазначених обставин, письмово повідомити іншій стороні про їх припинення. У такому повідомленні повинні міститись інформація про час припинення дії таких обставин та строк, протягом якого сторона виконає свої зобов’язання за договором.

26. Наявність та строк дії обставин непереборної сили підтверджуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

27. У разі коли сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, не надіслала або несвоєчасно надіслала повідомлення про обставини непереборної сили, як це визначено у пункті 24 цього договору, така сторона втрачає право посилатися на обставини непереборної сили як на підставу для звільнення від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань згідно з цим договором.

28. У разі коли дія обставин, зазначених у пункті 23 цього договору, триває більш як 30 календарних днів, кожна із сторін має право розірвати договір та не несе відповідальність за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншій стороні не пізніше ніж за десять календарних днів до розірвання договору.

Строк дії договору

29. Цей договір є укладеним та набирає чинності з ________ і діє до ______ року. Строк дії договору може бути продовжений за згодою сторін не більше ніж на три місяці.

30. Відпуск лікарських засобів та/або медичних виробів пацієнтам за цим договором здійснюється до останнього дня строку дії договору включно. Зобов’язання за цим договором щодо реімбурсації відпущених аптечним закладом лікарських засобів залишаються чинними до моменту їх виконання сторонами.

29. Цей договір є укладеним та набирає чинності з дати його підписання обома сторонами і діє до ______ року. Якщо жодна із сторін не повідомила іншій стороні про намір припинити договір за 30 календарних днів до закінчення строку цього договору, строк договору вважається продовженим на наступний бюджетний рік за умови встановлення у кошторисі відповідних бюджетних асигнувань.

30. Відпуск лікарських засобів пацієнтам за договором здійснюється до останнього дня строку договору включно. Фінансові зобов’язання за договором залишаються чинними до моменту їх виконання сторонами.

Дострокове припинення договору

31. Цей договір може бути достроково припинено на підставах, передбачених законом та цим договором.

32. НСЗУ має право відмовитися від договору в односторонньому порядку у разі:

1) анулювання ліцензії аптечного закладу на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

2) відсутності комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, необхідного для роботи через систему, з підключенням до Інтернету в кожній аптеці та аптечному пункті, в яких здійснюється відпуск лікарських засобів та/або медичних виробів за договором;

3) відпуску лікарських засобів за цінами, що не відповідають роздрібній ціні за упаковку, визначеній в переліку;Реєстрі;

4) систематичного (більше трьох місяців підряд) неподання звітів аптечним закладом.

3) відпуску лікарських засобів та/або медичних виробів за цінами, що не відповідають граничній оптово-відпускній ціні за упаковку, що визначається згідно з Порядком реімбурсації лікарських засобів та медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 854 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 67, ст. 4230);

4) відсутність відпущених аптечним закладом лікарських засобів та/або медичних виробів  за договором більше дев’яноста днів підряд;

5) припинення аптечного закладу;

6) отримання листа від аптечного закладу, в якому зазначається про небажання здійснювати відпуск лікарських засобів та/або медичних виробів, які підлягають реімбурсації.

33. За наявності підстав, визначених у пункті 32 цього договору, договір припиняється через 14 календарних днів з дати надсилання НСЗУ аптечному закладу відповідного повідомлення в електронній формі про односторонню відмову від цього договору.

34. Розірвання цього договору не потребує отримання попередньої (до розірвання) чи подальшої згоди пацієнтів (їх законних представників).

Прикінцеві положення

35. Будь-які зміни та доповнення до цього договору вважаються чинними та обов’язковими для сторін за умови, що вони скріплені кваліфікованими електронними підписами обох сторін з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

36. Сторони визнають та підтверджують, що інформація, внесена в систему уповноваженими особами сторін, складає невід’ємну частину цього договору та створює права та обов’язки, передбачені договором. Будь-які зміни та доповнення до інформації, внесеної в систему, повинні бути скріплені кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи відповідної сторони.

37. Сторони несуть повну відповідальність за повноту та достовірність інформації, зазначеної у договорі та системі, і ризик настання несприятливих наслідків у разі неповідомлення іншій стороні про зміну такої інформації.

38. Внесення будь-яких змін та доповнень до цього договору не потребує попередньої (до внесення змін або доповнень) чи подальшої згоди пацієнтів (їх законних представників).

Реквізити сторін

НСЗУ Аптечний заклад
Місцезнаходження ______________________
Код згідно з ЄДРПОУ ___________________
Реквізити ________________________________
Місцезнаходження _______________________
Код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) фізичної особи — підприємця __________________________________
МФО ______________________________________
розрахунковий рахунок ___________________
__________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
_____________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
___________________________________________
(підпис)
_____________________________________________
(підпис)
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті