Постанова НБУ від 12.02.2019 р. № 37

04 Березня 2019 5:06 Поділитися

Документ набув чинності 15.02.2019 р.

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12.02.2019 р. № 37

Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 33, 40 та 56 Закону України «Про Національний банк України», з метою удосконалення порядку ведення суб’єктами господарювання касових операцій у національній валюті в Україні Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

  1. Затвердити Зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148 (зі змінами), що додаються.
  2. Департаменту грошового обігу (Віктор Зайвенко) після офіційного опублікування довести до відома банків України, а банкам – до відома їх клієнтів інформацію про прийняття цієї постанови.
  3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.
  4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова Я. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України
В.о. Голови Державної фіскальної служби України
Директор Національного антикорупційного бюро України
О. Маркарова
О. Власов
А.С. Ситник

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

від 12.02.2019 р. № 37

ЗМІНИ

до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

  1. Підпункт 2 пункту 3 розділу I викласти в такій редакції:

«2) відокремлені підрозділи – філії, представництва, відділення, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законодавством України, та інші структурні підрозділи (стаціонарні або пересувні), де реалізуються товари, надаються послуги та здійснюються розрахункові операції;».

  1. У розділі II:

1) пункт 8 доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

«4) виплат, пов’язаних з оплатою праці;

5) використання готівкових коштів з фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій, створеного на виконання частини третьої статті 24 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України.»;

2) абзац перший пункту 9 доповнити словами «у разі їх використання»;

3) пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі.

Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 Податкового кодексу України і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (КОРО – у разі її використання).

Оприбуткуванням готівки в касах суб’єктів господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням КОРО без застосування РРО, є занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.

Оприбуткування та облік фізичними особами-підприємцями отриманих доходів здійснюється в книгах обліку доходів і витрат (або книгах обліку доходів) у порядку, визначеному Податковим кодексом України.».

  1. Підпункти 1 та 3 пункту 29 розділу III викласти в такій редакції:

«1) квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, підписана відповідальними особами банку та засвідчена відбитком печатки банку (за потреби);»;

3) третій примірник «Копія супровідної відомості до сумки з готівкою», засвідчений підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача;».

  1. У розділі IV:

1) у пункті 39:

в абзаці четвертому слово «або» замінити словами «та/або»;

речення перше абзацу п’ятого викласти в такій редакції:

«Аркуші касової книги нумеруються та прошнуровуються, опечатуються відбитком печатки, за наявності її в установі/на підприємстві.»;

2) після пункту 45 доповнити розділ новим пунктом 451 такого змісту:

«451. Керівник установи/підприємства визначає відповідним внутрішнім розпорядчим актом перелік посад та кількість посадових осіб, уповноважених підписувати касові документи, зазначені у розділах III та IV цього Положення, задля забезпечення оптимального процесу документообігу та контролю.».

  1. У розділі V:

1) в абзаці третьому пункту 49 слова «Установа/підприємство» замінити словами «Установа/небанківська фінансова установа/підприємство»;

2) у пункті 50:

речення друге абзацу першого викласти в такій редакції:

«У розрахунку враховується строк здавання установою, підприємством, небанківською фінансовою установою готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках, визначений договором банківського рахунку та не враховується готівка, унесена через платіжні пристрої, що належать небанківським фінансовим установам»;

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

«Небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, та, крім операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, здійснюють видачу переказів готівкою, установлюють ліміт каси з урахуванням особливостей їх діяльності та режиму роботи таких установ в сумі, необхідній для забезпечення своєчасного та в повному обсязі виконання зобов’язань з виплати сум переказів за першою вимогою отримувача.».

У зв’язку з цим абзаци другий, третій уважати відповідно абзацами третім, четвертим.

Директор Департаменту грошового обігу В. Зайвенко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Національного банку України С. Холод
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті