Проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 серпня 2007 року № 490»

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
проекту наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 серпня 2007 року № 490»

Міністерство охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонує проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 серпня 2007 року № 490»

Проектом акта приводиться у відповідність обіг отруйних та сильнодіючих лікарських засобів до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 783/11063, оскільки у зв’язку зі спрощенням системи предметно-кількісного обліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, враховуючи реалії вимог нормативних актів по даному напрямку, виникла гостра необхідність привести всі нормативно-правові акти, що регулюють обіг отруйних та сильнодіючих лікарських засобів у відповідність до єдиної норми, з метою уникнення негативних наслідків, у тому числі притягнення до відповідальності фармацевтичних працівників при перевірках, як Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, так і правоохоронними органами.

Проект наказу та пояснювальна записка оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет moz.gov.ua.

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати до Фармацевтичного директорату Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електрон­ному вигляді за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, (e-mail: [email protected], тел.: (044) 200-06-68).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 серпня 2007 року № 490»

Мета: усунення колізій у сфері обігу отруйних та сильнодіючих лікарських засобів

1. Підстава розроблення проекту акта

Проект наказу розроблено з метою приведення у відповідність обігу отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, переліки яких затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 серпня 2007 року № 490, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2007 р. за № 1007/14274 до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 783/11063, з урахуванням статті 21 Закону України «Про лікарські засоби», частини першої статті 33 Основ законодавства України про охорону здоров’я, абзацу десятого розділу «Шляхи і способи розв’язання проблем» Концепції розвитку системи громадського здоров’я, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1002-р, підпункту 10 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 386-р, Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 1013-р.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 серпня 2007 року № 490» (далі — проект акта) розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою усунення колізій у сфері обігу отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, які виникли у зв’язку з прийняттям змін до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2005 р. № 360, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 р. за № 782/11062.

3. Суть проекту акта

Проектом акта приводиться у відповідність обіг отруйних та сильнодіючих лікарських засобів до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 783/11063, оскільки у зв’язку зі спрощенням системи предметно-кількісного обліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, враховуючи реалії вимог нормативних актів по даному напрямку, виникла гостра необхідність привести всі нормативно-правові акти, що регулюють обіг отруйних та сильнодіючих лікарських засобів у відповідність до єдиної норми, з метою уникнення негативних наслідків, у тому числі притягнення до відповідальності фармацевтичних працівників при перевірках, як Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, так і правоохоронними органами.

4. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закони України «Про лікарські засоби», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

6. Прогноз впливу

Даний проект акта є регуляторний, зокрема, здійснюється очікуваний вплив реалізації акта на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави (аналіз регуляторного впливу).

Аптечні заклади (запроваджено систему електронного документообігу запроваджується електронна форма рецептів, скасування предметно-кількісного обліку, зручність в роботі);

Медичні заклади (запроваджено систему електронного документообігу запроваджується електронна форма рецепта).

6¹. Стратегічна екологічна оцінка

Проект наказу не є документом державного планування у розумінні Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та не матиме наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект наказу не потребує консультацій із заінтересованими сторонами.

Реалізація акта матиме позитивний вплив на працівників закладів охорони здоров’я в цілому.

Проект наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

Проект наказу не стосується соціально-правової сфери.

Проект наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Прогноз впливу додається.

8. Громадське обговорення

Проект акта оприлюднений на офіційному веб-сайті МОЗ України moz.gov.ua з метою проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державною регуляторною службою України та державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

10. Правова експертиза

Потребує проведення правової експертизи в Міністерстві юстиції України.

11. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

11¹. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проект акта є гендерно нейтральним.

12. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

13. Прогноз результатів

В результаті реалізації акта очікується привести нормативно-правові акти у відповідність до єдиної норми щодо спрощенням системи предметно-кількісного обліку отруйних та сильнодіючих лікарських засобів, з метою уникнення негативних наслідків, у тому числі притягнення до відповідальності фармацевтичних працівників при перевірках, як Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, так і правоохоронними органами.

В.о. Міністра охорони здоров’я УкраїниУляна Супрун

Проект

оприлюднений на сайті МОЗ України 22.03.2019 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17 серпня 2007 року № 490

Відповідно до підпункту 10 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 жовтня 2018 року № 1819 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 листопада 2018 року за № 1300/32752, та з метою усунення колізій у сфері обігу отруйних та сильнодіючих лікарських засобів.

НАКАЗУЮ:

1. Пункт 4 наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» від 17 серпня 2007 року № 490, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2007 р. за № 1007/14274, виключити.

У зв’язку з цим пункти 5–7 вважати відповідно пунктами 4–6.

2. Фармацевтичному директорату забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. МіністраУ. Супрун

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті