Наказ Держлікслужби у м. Києві від 06.06.2019 р. № 61-к

18 Червня 2019 6:02 Поділитися

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ У М. КИЄВІ
НАКАЗ
від 06.06.2019 р.№ 61-к
Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві

Відповідно до вимог Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 374), Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 06 квітня 2016 року № 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 647/28777 (у редакції наказу Національного агентства України з питань державної служби від 16 березня 2018 року № 62, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2018 року за № 437/31889)

НАКАЗУЮ:

Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади державної служби (далі — Конкурс) категорії «Б» Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві (далі — Служба), а саме на посаду завідувача сектору державного нагляду (контролю) за якістю ввезених в Україну лікарських засобів.

Затвердити умови проведення Конкурсу, що додаються.

Провести конкурсний відбір на вищезазначену вакантну посаду 25 червня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 29.

Головному спеціалісту з питань персоналу — Марусенко А.В., забезпечити оприлюднення оголошення Конкурсу на офіційному веб-сайті Служби та надіслати відповідну інформацію на електронну адресу Міжрегіонального управління Національного агентства України з питань державної служби в м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях: vacancy4@nads.gov.ua.

Виконання функцій адміністратора під час проведення Конкурсу покласти на головного спеціаліста питань персоналу — Марусенко А.В.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

НачальникМ. Холоденко

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві

від 06 червня 2018 року № 61-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»
завідувача сектору державного нагляду (контролю) за якістю ввезених в Україну лікарських засобів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснення державного контролю за якістю та безпекою ввезених в Україну лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів.

2. Забезпечення, при здійсненні державного нагляду (контролю) якості ввезених в Україну лікарських засобів, виконання та дотримання визначених законодавством строків відповідних заходів, передбачених Порядком здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 902 від 14.09.2005.

3. Здійснення державного контролю якості медичних імунобіологічних препаратів в рамках виконання відповідних заходів, передбачених Порядком здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів, затвердженим наказом МОЗ України від 01.10.2014 № 698.

4. Опрацювання документів, при здійсненні державного нагляду (контролю) у відповідних модулях Єдиної автоматизованої інформаційної системи «Лабораторний комплекс контролю якості лікарських засобів і медичної продукції».

5. Підготовка подання до правоохоронних органів міста у встановленому чинним законодавством порядку матеріалів перевірок, за результатами яких були виявлені ознаки злочину.

6. Опрацювання та узагальнення щомісячних звітів від СГД та заводів-виробників щодо ввезених ними субстанцій та продукції in bulk.

7. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готувати та вносити в установленому порядку пропозиції щодо його вдосконалення.

8. Надання методичної та інформаційно-консультаційної допомоги суб’єктам господарської діяльності та громадянам, з питань віднесених до компетенції та покладених на Сектор завдань.

9. За відповідним дорученням керівництва Служби проводити розгляд доручених йому звернень громадян з питань, що належать до компетенції Сектору, виявлення та усунення причин, що призводять до подання громадянами скарг.

10. Виконання інших доручень кервництва Служби.

Умови оплати праці – посадовий оклад — 5810 грн.;

– надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);

– надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копію паспорта громадянина України;

2. Письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3. Заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;

4. Письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

5. Копію (копії) документа (документів) про освіту;

6. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

7. Заповнену особову картку встановленого зразка;

8. Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК.

Строк подання документів: до 16 год. 45 хв. 21 червня 2019 року.

Місце, час та дата проведення конкурсу м. Київ, вул. Березняківська, 29, о 10:00, 25 червня 2019 року
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Марусенко Аліна Володимирівна, тел.: (044) 550-13-55, (068) 157-13-95, dls.kyiv@dls.gov.ua
Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра за однією зі спеціальностей: фармація, хімія, біологія, мікробіологія, біотехнологія та біоінженерія; право
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги
1. Уміння працювати з комп’ютером Досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.
2. Ділові якості вміння обґрунтувати власну позицію;

самоорганізація та орієнтація на розвиток;

аналітичні здібності;

діалогове спілкування (письмове і усне);

навички управління;

навички контролю;

лідерські якості;

вміння розподіляти роботу;

стресостійкість.

3. Особистісні компетенції ініціативність;

відповідальність;

комунікабельність;

системність і самостійність в роботі;

уважність до деталей;

наполегливість;

дисциплінованість.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання:

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»;

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) – Закон України «Про лікарські засоби»;

– Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»;

– постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 647 «Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками»;

– постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 року № 902 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну» (із змінами);

– постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року № 1280 «Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції»;

– постанова Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2010 року № 260 «Деякі питання державного контролю якості лікарських засобів» (із змінами);

– постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 1996 року № 73 «Про затвердження Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів»;

– наказ Міністерства охорони здоров’я України від 01 жовтня 2014 року № 698, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2014 року за № 1356/26133, «Про затвердження Порядку здійснення контролю за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів»;

– наказ від 22 листопада 2011 року № 809, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 січня 2012 року № 126/20439, «Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України» (із змінами);

– наказ МОЗ України від 25 серпня 2010 року № 722, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2010 року за № 1044/18339, «Про затвердження Порядку маркування лікарських засобів шрифтом Брайля»;

– наказ МОЗ України від 24 квітня 2015 року № 242, зареєстрований в Міністерстві юстиції країни 18 травня 2015 року за № 550/26995 «Про затвердження Правил утилізації та знищення лікарських засобів».

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті