Склад експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.07.2016 р. № 690

(у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21.10.2019 р. № 2122)

Олещук Олександра Михайлівна завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України», доктор медичних наук, професор, Голова експертного комітету;
Зотов Олексій Сергійович доцент кафедри онкології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
Доброва Вікторія Євгеніївна професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук;
Лисенко Олександра Юріївна заступник директора Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, кандидат педагогічних наук, доцент;
Матвєєва Олена Валеріївна начальник Управління експертизи матеріалів щодо безпеки лікарських засобів Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України», кандидат медичних наук;
Подаваленко Алла Павлівна професор кафедри гігієни, епідеміології та професійних хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти, доктор медичних наук;
Іноземцев Олексій Михайлович лікар анестезіолог комунального закладу Київської обласної ради «Київська обласна клінічна лікарня»;
Топачевський Олександр Андрійович виконавчий директор «Digital Health Outcomes»;
Яковлєва Лариса Василівна завідувач кафедри фармакоекономіки Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор;
Грищук Сергій Миколайович виконавчий директор благодійної організації «Лікарняна каса Житомирської області»;
Ващенко Оксана Олександрівна доцент кафедри технології ліків і біофармації Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького;
Свистільник Вікторія Олександрівна доцент кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;
Покотило Олена Олександрівна викладач Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського;
Дацюк Наталія Олегівна асистент кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Генеральний директор
Фармацевтичного директоратуО. Комаріда

Цікава інформація для Вас: