Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» (щодо недопущення знищення підприємництва)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» (щодо недопущення знищення підприємництва)

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону.

З метою сприяння розвитку підприємництва в Україні, зменшення наслідків адміністративного впливу на діяльність суб’єктів господарювання пропонується осучаснення відповідно до впливу інфляції, на численні вимоги громадськості, пропозиції експертів — збільшення граничної межі обсягу доходу платника податків, що використовує спрощену систему оподаткування, а саме для першої групи — з 300 тис. грн. до 1 млн. грн., другої групи — з 1,5 млн. грн. до 5 млн. грн. та третьої групи з 5 млн. грн. до 10 млн. грн.

Крім того, запропонованими змінами пропонується виключення з-під обов’язкового застосування касового апарата суб’єктів господарювання, що здійснюють певні види діяльності. Підстави такого диференційованого підходу не мають наукового обґрунтування та негативно впливають на структурне розбалансування економіки так як в інших сферах діяльності право на незастосування касового апарату є стимулюючим фактором через зменшення адміністративних витрат платників податків.

Також законопроектом надається право платнику податків зменшувати свої податкові платежі (податок на прибуток або єдиний податок) на суму реально понесених витрат на придбання та використання касового апарату — так як державне зобов’язання застосування касового апарату має бути реалізовано за рахунок держави. З метою недопущення зловживання — обмежуються такі суми в діапазоні не більше 85 гривень на 1 програмний касовий апарат на місяць та/або 340 гривень на 1 касовий апарат на місяць.

2. Мета і завдання проекту.

Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» (щодо недопущення знищення підприємництва) направлений на урегулювання проблемних питань діяльності суб’єктів господарювання та використання фіскальної техніки.

3. Загальна характеристика та основні положення Законопроекту.

Проектом Закону України передбачається внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» (Офіційний вісник України, № 84).

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання.

Питання, що відносяться до предмету правового регулювання законопроекту, регламентуються чинним законодавством України. Необхідністю внесення змін саме до цього закону пов’язано з тим, що ним будуть внесені зміни до Податкового кодексу України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» (щодо недопущення знищення підприємництва) не передбачає будь-яких додаткових видатків з дохідної частини Зведеного бюджету Украйни.

Натомість, введення в дію цих положень сприятиме зростанню ділової активності і відповідного зростання податкових надходжень Державного бюджету України

6. Прогноз соціальних та інших наслідків прийняття законопроекту.

Реалізація проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» (щодо недопущення знищення підприємництва) призведе до зменшення наслідків адміністративного впливу на діяльність суб’єктів господарювання.

Прийняття законопроекту в цілому сприятиме зростанню ділової активності, захисту законних інтересів платників податків та усунення дискримінаційного підходу до оподаткування суб’єктів господарювання.

Проект

зареєстрований в Парламенті

01.11.2019 р. за № 2373

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» (щодо недопущення знищення підприємництва)

Верховна Рада України постановляє:

І Внести до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» (Офіційний вісник України, № 84) такі зміни:

1. Абзац 2 пункту 15 розділу І викласти в наступній редакції:

в підпункті 1 пункту 291.4 статті 291 цифри «300000» замінити цифрами «1000000»; в абзаці третьому підпункту 2 пункту 291.4 цифри «1500000» замінити цифрами «5000000»; в підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 цифри «5000000» замінити цифрами «10000000»;

2. Абзаци 18–28 пункту 18 розділу І викласти в наступній редакції:

Реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої — четвертої груп (фізичними особами — підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує обсягу доходу визначеного в статті 291 Податкового кодексу України незалежно від обраного виду діяльності.

У разі перевищення платником єдиного податку другої — четвертої груп (фізичною особою — підприємцем) в календарному році обсягу доходу визначеного в статті 291 Податкового кодексу України, застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.

Платник податків, що використовує в своїй діяльності реєстратор розрахункових операцій та/або програмний реєстратор розрахункових операцій, має право зменшити нарахований податок на прибуток підприємств або єдиний податок на суму понесених протягом звітного періоду витрат на придбання та/або застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій, що застосовується таким платником податків. В разі, якщо платник податків реалізує вищезазначене право — при обрахунку фінансового результату до оподаткування ним не враховуються понесені витрати на придбання та/або застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій не більше, ніж 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за один реєстратор розрахункових операцій на календарний місяць та/або 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за один програмний реєстратор розрахункових операцій на календарний місяць».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради УкраїниД.О. Разумков

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» (щодо недопущення знищення підприємництва)

Чинна редакція Пропонована редакція
15. У статті 291:

в абзаці третьому підпункту 2 пункту 291.4 цифри «1500000» замінити цифрами «2500000»;

15. У статті 291:

в підпункті 1 пункту 291.4 статті 291 цифри «300000» замінити цифрами «1000000»;

в абзаці третьому підпункту 2 пункту 291.4 цифри «1500000» замінити цифрами «5000000»;

в підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 цифри «5000000» замінити цифрами «10000000»

18. У розділі XX «Перехідні положення»:

З 1 жовтня 2020 року до 1 січня 2021 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої — четвертої груп (фізичними особами — підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, незалежно від обраного виду діяльності, крім тих, які здійснюють:

реалізацію товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;

реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;

реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

роздрібну торгівлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);

діяльність ресторанів, кафе, ресторанів швидкого обслуговування, якщо така діяльність є іншою, ніж визначена пунктом 11 статті 9 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»;

діяльність туристичних агентств, туристичних операторів;діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення (група 55.10 КВЕД);

реалізацію текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів відповідно до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

У разі перевищення платником єдиного податку другої — четвертої груп (фізичною особою — підприємцем) в календарному році обсягу доходу 1000000 гривень, застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку».

18. У розділі XX «Перехідні положення»:

Реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються платниками єдиного податку другої — четвертої груп (фізичними особами — підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує обсягу доходу визначеного в статті 291 Податкового кодексу України незалежно від обраного виду діяльності.

У разі перевищення платником єдиного податку другої — четвертої груп (фізичною особою — підприємцем) в календарному році обсягу доходу визначеного в статті 291 Податкового кодексу України, застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.

Платник податків, що використовує в своїй діяльності реєстратор розрахункових операцій та/або програмний реєстратор розрахункових операцій, має право зменшити нарахований податок на прибуток підприємств або єдиний податок на суму понесених протягом звітного періоду витрат на придбання та/або застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій, що застосовується таким платником податків. В разі, якщо платник податків реалізує вищезазначене право — при обрахунку фінансового результату до оподаткування ним не враховуються понесені витрати на придбання та/або застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій не більше, ніж 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за один реєстратор розрахункових операцій на календарний місяць та/або 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за один програмний реєстратор розрахункових операцій на календарний місяць».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті