Промоція через мобільні додатки: що необхідно врахувати?

Юридична компанія (ЮК) «Правовий Альянс» 29 жовтня організувала семінар «Промоція лікарських засобів через мобільні додатки/спеціальні програми», яким завершила цикл семінарів, присвячених просуванню лікарських засобів у мережі Інтернет. Доповідачами цього разу виступили Наталія Абрамович та Христина Сушкевич, юристи ЮК «Правовий Альянс», а модератором — Анд­рій Горбатенко, партнер ЮК «Правовий Альянс». Під час заходу обговорювалися правові особливості застосування мобільних додатків для поширення інформації про лікарські засоби.

Наталія Абрамович зауважила, що як спеціальне, так і будь-які офіційні роз’яснення щодо способів поширення інформації про лікарські засоби через мобільні додатки в Україні відсутні. Тому при обранні такого виду промоції слід керуватися загальними положеннями законодавства у сфері реклами, інтелектуальної власності та в деяких випадках Законом України від 12.05.1991 р. № 1023 «Про захист прав споживачів» (далі — Закон № 1023). Також, оскільки мобільні додатки завантажуються з відповідних платформ (Apple Store або Google Play Market), необхідно враховувати умови та положення користування такими платформами.

МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ ЯК СПОСІБ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРОДУКЦІЮ

Розміщення інформації про рецептурні препарати, у мобільних додатках може здійснюватися кількома способами. По-перше, у вигляді інформації про продукцію відповідно до положень ст. 15 Закону № 1023, якою передбачено, що виробник/продавець повинен надати інформацію про товари споживачу. При цьому за згодою споживача дозволяється її надання за допомогою засобів дистанційного зв’язку. Відповідно, така форма розміщення інформації про лікарські засоби може використовуватися в мобільних додатках шляхом позиціонування її як інформації про продукцію відповідно до ст. 15 Закону № 1023.

Для використання такого способу надання інформації, мобільні додатки повинні відповідати наступним характерним ознакам. По-перше, до відкриття доступу споживачу до змісту мобільного додатка повин­но з’являтися спливаюче вікно, у якому споживач надає згоду на отримання інформації про продукцію саме засобами дистанційного зв’язку.

По-друге, у мобільному додатку має розміщуватися обов’язкова інформація, визначена ст. 15 Закону № 1023. Водночас ця стаття не містить вимоги, що увесь перелік інформації повинен вказуватися саме в одному джерелі. Наприклад, згідно з вимогами обов’язково повинна зазначатися дата виготовлення продукції. Однак у мобільному додатку її вказати неможливо, оскільки це не стала інформація.

По-третє, якщо в мобільному додатку надання інформації про лікарські засоби здійснюється в порядку Закону № 1023, то слід уникати розміщення в ній рекламних матеріалів чи слоганів.

Окрім цього, у мобільному додатку необхідно зазначити певні застереження, наприклад, що в ньому розміщено загальну інформацію про лікарський засіб, яка жодним чином не замінює консультацію лікаря та зміст інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Також необхідно вказати, що інформація про продукцію (лікарські засоби), розміщена у цьому мобільному додатку, не є рекламою і надається згідно з вимогами ст. 15 Закону № 1023.

МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ З ІНДИВІДУАЛЬНО СПРЯМОВАНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

Іншим способом надання інформації про лікарський засіб є розміщення її в мобільних додатках у вигляді індивідуально спрямованої інформації, яка не підпадає під визначення реклами. Індивідуально спрямована інформація надається у відповідь на запит конк­ретної особи, оскільки для завантаження мобільного додатка користувачам обов’язково потрібно авторизуватися на відповідній платформі (Apple Store або Google Play Market), то факт завантаження додатка вже є ознакою індивідуалізованості. У той же час така авторизація не буде повноцінним та достатнім підтвердженням індивідуального спрямування інформації, розміщеної в додатках.

Безпосередньо в мобільному додатку індивідуально спрямована інформація повинна надаватися у відповідь на конкретний запит особи, за прикладом з чат-ботами, коли особа пише повідомлення-запит та отримує на нього конкретну відповідь. Інформація, надана у відповідь, не повинна поширюватися на інших користувачів мобільного додатка.

Мобільний додаток, який позиціонується як платформа для надання індивідуально спрямованої інформації, повинен передбачати ідентифікацію користувача для дотримання критерію «персоніфікації» шляхом реєстрації або прив’язки до номера телефону чи електронної пошти.

Необхідним є й розміщення дисклеймерів про те, що особа дає згоду на обробку персональних даних і що вона просить надати інформацію на її індивідуальний запит щодо лікарських засобів певної компанії або конкретного препарату, якщо мобільний додаток стосується виключно його.

Окремим застереженням необхідно вказати і те, що розміщена в мобільному додатку інформація про лікарські засоби є індивідуально спрямованою, доступною для перегляду виключно користувачами, що заповнили та надіслали реєстраційну форму, та з урахуванням їх запиту на отримання інформації про відповідні лікарські засоби/продукти компанії. При цьому слід зазначити, що така інформація не є рекламою.

До індивідуально спрямованої також можна віднести інформацію, що надається через месенджери та чат-боти, оскільки вони передбачають спілкування з кожною особою індивідуально та надають відповідь на конкретний запит особи. Н. Абрамович звернула увагу, що персоніфікована автоматична розсилка інформації однакового змісту може бути розцінена як реклама, оскільки при отриманні однакової інформації втрачатиметься її індивідуалізованість.

МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ З ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ПРОБЛЕМАТИКУ

Ще одним різновидом мобільних додатків є додатки, у яких розміщується інформація про проблематику (наприклад лікування певного захворювання), яка опосередковано стосується певного лікарського засобу, однак без зазначення його назви. При цьому, надаючи інформацію про проблематику, можна вказувати назву компанії, наприклад, як власника мобільного додатка.

Наразі на ринку представлено різні види таких додатків: пізнавальні, розважальні, наукові і т.д. Наприклад, тести на перевірку зору, відслідковування стану здоров’я, нагадування про прийом лікарських засобів.

Якщо ж у мобільному додатку планується розміщувати лише інформацію про безрецептурні лікарські засоби, то вона може подаватися будь-яким з вищеперелічених способів з можливістю використання й рекламних матеріалів з дотриманням законодавчих вимог щодо реклами лікарських засобів.

МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ ЯК СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ АБО ОНЛАЙН-ЗАХОДИ НА МЕДИЧНУ ТЕМАТИКУ

Мобільні додатки можуть використовуватися як платформа для розміщення спеціалізованого електронного видання для лікарів та для проведення онлайн-заходів на медичну тематику. У такому разі Законом України «Про рекламу» дозволено розміщувати інформацію про рецептурні лікарські засоби.

Якщо мобільний додаток вважається спеціа­лізованим електронним виданням або онлайн-заходом на медичну тематику, то в ньому має бути розміщено відповідний дисклеймер. Якщо додаток позиціонується як спеціалізоване електрон­не видання, то доповідач порадила вказувати в ньому ключові ознаки для видань: головного редактора, редакційну політику і т.д. Це слугуватиме додатковим аргументом, що цей додаток є саме виданням. Такі мобільні додатки обов’язково повинні стосуватися медичної тематики та передбачати верифікацію користувачів з метою обмеження доступу до інформації користувачів, які не є лікарями.

Найбільш підходящим способом верифікації є реєстрація користувачів із зазначенням П.І.Б., номера телефону та/або елект­ронної адреси. До форми реєстрації теж можна додати відмітку, у якій користувач підтверджує, що він є спеціалістом у сфері охорони здоров’я.

Ще одним шляхом верифікації користувачів може бути експрес-тест, у якому користувачу надається невеликий перелік питань (3–5) на медичну тематику, правильні відповіді на які протягом обмеженого часу (до 5 хв) можуть надати лише особи з медичною освітою. Хоча такий спосіб верифікації не є обов’язковим, але він може стати додатковим підтвердженням того, що власник мобільного додатку зробив усе залежне від нього, аби доступ до додатку отримали саме спеціалісти у сфері охорони здоров’я.

МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ, ЩО МІСТЯТЬ РЕКЛАМУ БЕЗРЕЦЕПТУРНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

У разі розміщення в мобільних додатках реклами безрецептурних лікарських засобів необхідно дотримуватися загальних вимог та обмежень щодо реклами лікарських засобів, яке передбачає обов’язкове розміщення таких дисклеймерів:

 • «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я» (15%);
 • «Перед застосуванням необхідно проконсультуватися у лікаря»;
 • «Реклама лікарського засобу»;
 • «Перед застосуванням необхідно ознайомитися з інструкцією для медичного застосування».

Окрім цього, мобільні додатки можуть підпадати під визначення медичних виробів з обов’язковим проходженням процедури оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753. Медичними виробами вважатимуться мобільні додатки, які застосовуються для діагностичних та/або терапевтичних цілей. Зокрема, це стосується додатків, які самостійно розраховують дозування для пацієнта за заданими ним параметрами. Залежно від ступеня ризику, визначеного постановою № 753, такі додатки повинні пройти процедуру оцінки відповідності із залученням органів з оцінки відповідності або процедуру самодекларування.

СУМІЖНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Про правовідносини між розробником мобільного додатка та компанією-замовником розповіла Христина Сушкевич. У першу чергу для розробки мобільного додатка між компанією та розробником повинен бути укладений відповідний договір. У контексті цього договору компанія може затвердити технічне завдання, конкретизувавши майбутню специфіку його роботи таким чином, як бачить компанія.

До основних елементів технічного завдання, зокрема, можуть належати такі пункти:

 • предмет розробки, яким виступатиме мобільний додаток;
 • призначення мобільного додатка. Наприклад, тільки для спеціалістів у сфері охорони здоров’я тощо;
 • технічні умови/вимоги до платформи чи операційної системи, на якій повинен працювати мобільний додаток (наприклад підтримка Android 5.0–10.0, iOS 6.0–13.0 тощо), з метою уникнення технічних перешкод у користуванні мобільним додатком;
 • вимоги до лінгвістичного забезпечення. На виконання вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» додаток повинен мати версію користувацького інтерфейсу державною мовою. При цьому допускається наявність інтерфейсу й іншими мовами;
 • порядок інформаційного наповнення, у якому передбачити, як саме користувачі отримуватимуть доступ до інформації. Наприклад, поділ інформації на конкретні розділи і т.д.;
 • інтерфейс додатка та логіка його роботи, а саме конкретний опис механізму роботи кожного розділу мобільного додатка.

Також важливим аспектом під час розробки мобільних додатків є права інтелектуальної власності, оскільки мобільний додаток буде об’єктом права інтелектуальної власності, тобто договір про надання послуг між компанією-замовником та розробником мобільного додатка виступатиме і як договір створення об’єкта інтелектуальної власності. Відповідно, у договорі варто передбачити, що всі виключні майнові права інтелектуальної власності на такий додаток належатимуть замовнику без обмеження способу, строків, території його використання.

При цьому доцільно вказати, що сторони не укладатимуть іншого окремого договору передачі прав інтелектуальної власності замовнику (компанії) на такий мобільний додаток. Відповідно й окремої винагороди за передачу права інтелектуальної власності розробник не отримує, оскільки така винагорода по суті вже включена у вартість послуги з його розробки.

Права інтелектуальної власності виникають і в контексті відносин між компанією-замовником і авторами «наповнення» мобільного додатка, наприклад, фото, відео, графічні зображення тощо. Відтак аналогічні положення рекомендовано також передбачити з авторами цих об’єктів інтелектуальної власності та не обмежувати компанію у способах, строках та території використання.

Ще одним не менш важливим елементом у контексті роботи мобільного додатка є документ, що регулюватиме відносини між компанією і користувачами, а саме Правила (умови) користування мобільним додатком тощо.

Правила (умови) користування мобільним додатком повинні надаватися користувачу ще до моменту реєстрації в додатку, а їх прийняття шляхом проставлення відповідної відмітки — є основним етапом для подальшої реєстрації в мобільному додатку. Якщо додаток не передбачає реєстрації користувача, то такі правила все ж можуть бути надані користувачу для ознайомлення та погодження ще до моменту фактичного використання мобільного додатка. При цьому незалежно від реєстрації даний документ має бути доступним для користувача в будь-який момент та може бути розташований в окремому розділі.

Правила користування мобільним додатком повинні містити, зокрема, наступні положення:

 • гарантії та відповідальність сторін;
 • права інтелектуальної власності;
 • конфіденційність;
 • права та обов’язки користувача;
 • порядок внесення змін/повідомлення про зміни.

Компанія може залишити за собою право в односторонньому порядку вносити зміни з повідомленням користувача або без такого тощо.

Іншим розділом, якому варто приділити увагу, є персональні дані. Наприклад, під час реєстрації користувач вносить свої персональні дані, відтак необхідна його згода на обробку персональних даних. Така згода може бути окремим документом або окремим розділом у Правилах використання мобільного додатка та слугуватиме підставою для зберігання та обробки персональних даних компанією.

Євген Прохоренко,
фото Сергія Бека
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті