Наказ МОЗ України від 20.08.2010 р. № 97

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ФАРМАКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР
НАКАЗ
від 20.08.2010 р. № 97
Про затвердження розцінок вартості послуг, що надаються ДП
«Державний експертний центр МОЗ України»

Згідно Закону України «Про ціни та ціноутворення», Методики обліку, калькулювання та планування собівартості науково-експертних робіт у ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України, яка затверджена МОЗ України від 20.09.2005 р., з метою приведення у відповідність до сучасних умов вартості послуг, що надаються ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України».

НАКАЗУЮ:

Затвердити та ввести в дію з 01.09.2010 року вартість послуг з проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення згідно з Додатком 1.

Затвердити та ввести в дію з 01.09.2010 року вартість видавничих, інформаційно-консультаційних послуг та послуг з надання копій архівних матеріалів згідно з Додатком 2.

Затвердити та ввести в дію з 01.09.2010 року вартість послуг з проведення аналізу лікарських засобів в Лабораторії Фармацевтичного аналізу згідно з Додатком 3.

Визнати такими, що втратили чинність накази Центру від 16.01.2007 р. № 10 Із змінами та доповненнями, від 28.10.2008р. № 79 із змінами та доповненнями.

Головному бухгалтеру Гринь С.В. забезпечити неухильне виконання цього наказу.

Начальнику загальною відділу Кіяниченко І.В. довести даний наказ до керівників відповідних структурних підрозділів.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Бліхар В.Є.

Додаток 1
до Наказу ДФЦ
від 20.08.2010 р. № 97

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

з проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, а також експертизи матеріалів щодо можливості включення лікарського засобу до Державного формуляра лікарських засобів

п/п Види послуг Вартість враховуючи ПДВ, грн.
Реєстрація
1.1. Лікарський засіб за повним досьє (автономне досьє) хімічного походження 68 340,00
1.2. Лікарський засіб за повним досьє (автономне досьє) біотехнологічного походження 75 180,00
1.3. Лікарський засіб за повним досьє змішаного типу 64 980,00
1.4. Медичного імунобіологічні препарати (МІБП) 75 180,00
1.5. Препарати на основі крові та плазми 68 340,00
1.6. Гібридний лікарський засіб 56 400,00
1.7. Генеричний лікарський засіб однокомпонентний 56 400,00
1.8. Генеричний лікарський засіб багатокомпонентний 60 150,00
1.9. Біосиміляр 64 980,00
1.10. Лікарський засіб з добре вивченим застосуванням 64 980,00
1.11. Лікарський засіб з фіксованою комбінацією відомих речовин 64 440,00
1.12. Лікарський засіб з фіксованою комбінацією з новою речовиною або відомимі речовинами, які разом не застосовувались 64 980,00
1.13. Інформована згода 54 420,00
1.14. Традиційний лікарський засіб 19 020,00
1.15. Лікарський засіб з продукції inbulk 18 780,00
1.16. Гомеопатичний лікарський засіб 23 460,00
1.17. Гомеопатичний лікарський засіб за спрощеною процедурою (додаток 7 до Порядку) 18 780,00
1.18. Лікарські засоби, які виробляються згідно із затвердженим прописом 10 020,00
1.19. Лікарські засоби, які належать до групи «Медичні гази» 17 010,00
1.20. Лікарський засіб, що реєструється під іншою назвою 22 560,00
1.21. Лікарські засоби, які були ліцензовані Європейським агенством з лікарських засобів (ЄМА) за централізованою процедурою (п. 9 розділу V Порядку) 22 560,00
1.22. Оригінальний (іноваційний лікарський) лікарський засіб для лікування туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, вірусних гепатитів, рідкосних та онкологічних захворювань (п. 10.1 розділу V Порядку) 22 560,00
1.23. Лікарський засіб для лікування туберкульозу або ВІЛ/СНІДу, що пройшли процедуру прекваліфікації ВООЗ (п. 10.2 розділу V Порядку) 22 560,00
1.24. Вакцини, анатоксини, що пройшли процедуру прекваліфікації ВООЗ (п. 10.3 розділу V Порядку) 22 560,00
1.25. Лікарські засоби, призначені виключно для лікування туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, вірусних гепатитів, онкологічних та рідкісних (орфанних) захворювань, які зареєстровані компетентним органом Сполучених Штатів Амкрики, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади або Європейского Союзу (перевірка документів) 7 500,00
1.26. МІБП, перекваліфіковані у лікарські засоби (п. 9 розділу ГУ Порядку) 48 870,00
1.27. Активні фармацевтичні інгредієнти (АФІ) у необробленому вигляді (порошок, рідина) 13 080,00
1.28. АФІ у оброблених формах випуску (пелети, гранулят, суміші для прямого пресування, стерильні АФІ) 25 050,00
Перереєстрація
2.1. Готовий лікарський засіб та МІБП 37 590,00
2.2. Активний фармацевтичний інгрідієнт 9 360,00
2.3. Гомеопатичний лікарський засіб 14 340,00
2.4. Гомеопатичний лікарський засіб за спрощеною процедурою (додаток 7 до Порядку) 11 280,00
2.5. Лікарські засоби, які виробляються згідно із затвердженим прописом 9 360,00
2.6. Традиційний лікарський засіб 11 280,00
2.7. Лікарські засоби, які належать до групи «Медичні гази» 11 280,00
Зміни
3.1. Зміни, що потребують нової реєстрації 41 340,00
3.2. Зміна заявника (власника РП) 7 500,00
3.3. Зміна типу ІА за умови одночасного подання тільки однієї зміни:
до 25 1 500,00
25-50 1 000,00
більше 50 500,00
3.4. Зміна типу ІБ (адміністративна) за умови одночасного подання тільки однієї
зміни:
до 25 1 500,00
25-50 1 000,00
більше 50 500,00
3.5. Зміна типу ІБ 7 500,00
3.6. Зміна типу ІБ (лікарські засоби рослинного, природного мінерального походження, лікарський засіб, що виробляється згідно з затвердженими прописами, гази медичні, діючі речовини (субстанції) хімічного, біотехнологічного та рослинного походження) 1 980,00
3.7. Зміна типу ІІ 15 180,00
3.8. Зміна типу ІІ (лікарські засоби рослинного, природного мінерального походження, лікарський засіб, що виробляється згідно з затвердженими прописами, гази медичні, діючі речовини (субстанції) хімічного, біотехнологічного та рослинного походження) 4 020,00
3.9. Технічна помилка 900,00
Експертиза регулярного звіту з безпеки (PSUR) 15 180,00
Спеціалізована оцінка матеріалів щодо клінічних випробувань
5.1. Матеріали міжнародних багатоцентрових (одноцентрових) клінічних випробувань
5.1.1. Протоколи досліджень лікарських засобів, незареєстрованих в країні – виробника 80 880,00
5.1.2. Протоколи досліджень лікарських засобів, зареєстрованих в країні – виробника 49 620,00
5.1.3. Суттєві поправки до міжнародних багатоцентрових (одноцентрових) клінічних випробувань 9 300,00
5.2. Матеріали передреєстраційних (постреєстраційних) багатоцентрових (одноцентрових) клінічних випробувань в Україні
5.2.1. Протоколи передреєстраційних (постреєстраційних) клінічних випробувань в Україні 35 250,00
5.2.2. Суттєві поправки передреєстраційних (постреєстраційних) клінічних випробувань в Україні 7 065,00
5.3. Матеріали клінічних випробувань, в яких не передбачено застосування досліджуваного лікарського засобу
5.3.1. Протоколи клінічних випробувань, в яких не передбачено застосування досліджуваного лікарського засобу 31 200,00
5.3.2. Суттєві поправки до протоколів клінічних випробувань, в яких не предбачено застосування досліджуваного лікарського засобу 6 240,00
Експертиза матеріалів щодо можливості включення лікарського засобу до Державного формуляра
6.1. Експертиза матеріалів щодо можливості включення лікарського засобу до Державного формуляра, формулярна стаття для якого відсутня у Державному формулярі 39 750,00
6.2. Експертиза матеріалів щодо можливості включення лікарського засобу до Державного формуляра, формулярна стаття якого включена до Державного формуляра 22 830,00
6.3. Експертиза матеріалів щодо можливості включення до Державного формуляра препарату обмеженого застосування (препарат-сирота), формулярна стаття для якого відсутня у Державному формулярі 19 860,00
6.4. Експертиза матеріалів щодо можливості включення до Державного формуляра препарату обмеженого застосування (препарат-сирота), формулярна стаття якого включена до Державного формуляра 11 400,00

 

Примітка.
1. За умови одночасного подання додатково сплачуються:
  • За кожну додаткову силу дії – 15 % вартості експертних робіт щодо реєстрації (перереєстрації) відповідної групи препаратів
  • За кожну додаткову упаковку – 15 % вартості експертних робіт щодо реєстрації (перереєстрації) відповідної групи препаратів.
Заступник Генерального директора з економічних питань М.О. Востріков

Додаток 2
до Наказу ДФЦ
від 20.08.2010 р. № 97

ВАРТІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДЕРЖАВНИМ ЕКСПЕРТНИМ ЦЕНТРОМ МОЗ

п/п Види послуг Вартість враховуючи ПДВ, грн.
1. Інформаційно-консультаційні послуги
1. Довідник лікарських засобів на електронному носії 2400,00
 2. Перелік лікарських засобів, що зареєстровані/перереєстровані вУкраїні (на електронному носії) 1980,00
3. Перелік готових лікарських засобів, щозареєстровані/перереєстровані в Україні (на електронному носії) 1590,00
 4. Перелік АФІ (діючих речовин, субстанцій), щозареєстровані/перереєстровані в Україні (на електронному носіЇ) 390,00
 5. Інформаційний лист-підтвердження державної реєстрації лікарськихзасобів або АФІ для митних органів (одна позиція/одне реєстраційне посвідчення, але не більше 1350,00 грн)* 120,00
 6. Інформаційний лист-підтвердження щодо наявності аналогівлікарських засобів за складом діючих речовин (одна позиція, але не більше 1800,00 грн)* 240,00
 7. Інформаційний лист-підтвердження на запит щодо віднесення абоневіднесення хімічних сполук (індивідуальних речовин, сумішей речовин, патентованих сумішей тощо) до категоріїдопоміжних речовин для виробництва готових лікарських засобів з інформаційною метою та/або для надання

підтвердження митним органам*

240,00
 8. Інформаційний лист щодо реєстрації в Україні продуктів (виробівмедичного призначення, косметичних засобів, дієтичних/харчових добавок тощо) у якості лікарських засобів 120,00
 9. Інформаційний лист щодо підтвердження синонімічності назвхімічних речовин, викладених у відповідності з різними номенклатурами хімічних сполук (традиційною,раціональною, номенклатурою ІUPAС, женевською тощо) (одна позиція, але не більше 1800,00 грн.)* 240,00
 10. Надання відповіді на запит заявника щодо інформації пра випадкипобічних реакцій та/або відсутності ефективності при медичному застосуванні лікарських засобів, в тому числімедичних імунобіологічних препаратів (МІБП), які Заявник представляє на фармацевтичному ринку України, із

наданням інформації, наявної в базі даних департаменту післяреєстраційного нагляду (одна позиція)*

4110,00
 11. Надання відповіді на запит заявника щодо інформації пра випадкизахворюваності серед раніше щеплених, при застосуванні вакцин (анатоксинів), які Заявник представляє нафармацевтичному ринку України, з наданням інформації, наявної в базі даних департаменту післяреєстраційного

нагляду (одна позиція)*

4410,00
 12. Оформлення дублікату реєстраційного посвідчення 450,00
 13. Оформлення дублікату вкладки до реєстраційного посвідчення 420,00
 14. Оформлення дублікату відомостей на АФІ, які входять до складулікарського засобу 420,00
2. Видавнича продукція
 1. Фармацевтичний журнал 84,00
3. Надання копій архівних матеріалів
 1. Надання документів об’ємом до 25 аркушів 420,00
 2. Надання документів об’ємом 25-50 аркушів 750,00
 3. Надання документів об’ємом 51-100 аркушів 1470,00
 4. Надання документів об’ємом 101-200 аркушів 1950,00
 5. Надання документів об’ємом 201-500 аркушів 2580,00
 6. Надання документів об’ємом 501-1000 аркушів 3240,00
 7. Надання документів об’ємом 1001-2000 аркушів 4050,00
 8. Надання документів об’ємом більше 2000 аркушів 4320,00
Примітка
*
За термінове надання відповіді протягом 3 робочих днів з моменту надання запиту — вартістьзбільшується на 100%.
Заступник Генерального директора з економічних питань М.О. Востріков

Додаток 3
до Наказу ДЕЦ
від 20.08.2010 р. № 97

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ
з проведення контролю якості лікарських засобів в Лабораторії фармацевтичного аналізу

Види послуг Вартість враховуючи ПДВ, грн.
1 Первинна оцінка супровідних документів та проекту методівконтролю, складання Листа-запиту 462,00
2 Повторна оцінка супровідних документів та проекту методівконтролю якості 609,00
3 Оформлення або переоцінка висновків, щодо якості та апробаціїметодик аналізу 498,00
4 Складання Специфікації вартості робіт 240,00
5 Оцінка відповідності упаковки, маркування, кількості зразківлікарського засобу (ЛЗ), стандартних зразків (СЗ) та матеріалів, інформації, наданої у супровідних документах 240,00
6 Визначення зовнішнього вигляду ЛЗ за показником «Опис»(візуально) 129,00
7 Визначення запаху та смаку ЛЗ 93,00
8 Визначення середньої маси таблеток, капсул, супозиторій 159,00
9 Визначення середньої маси вмісту капсул, вмісту ЛЗ у пакетах,пачках та однорідності маси 246,00
10 Визначення однорідності маси таблеток, капсул, супозиторій 159,00
11 Визначення однорідності маси половинок таблеток 186,00
12 Визначення середньої маси вмісту туб, флаконів та однорідностімаси 267,00
13 Визначення об’єму, що витягається, по масі, діленій на густину(без врахування визначення відносної густини) з врахуванням паралельних випробувань 171,00
14 Визначення об’єму, що витягається, з використанням мірногоциліндру, з врахуванням паралельних випробувань 186,00
15 Визначення відносної густини з використанням пікнометру, зврахуванням паралельних випробувань 387,00
16 Визначення відносної густини з використанням ареометру, зврахуванням паралельних випробувань 216,00
17 Визначення температури плавлення, з врахуванням паралельнихвипробувань 669,00
18 Визначення в’язкості з використанням капілярного віскозиметру, зврахуванням паралельних випробувань 519,00
19 Визначення в’язкості з використанням ротаційного віскозиметру, зврахуванням паралельних випробувань 180,00
20 Визначення показника заломлення (індексу рефракції), зврахуванням паралельних випробувань 345,00
21 Визначення оптичного обертання, з врахуванням паралельнихвипробувань 441,00
22 Визначення питомої електропровідності, з врахуванням паралельнихвипробувань 309,00
23 Дослідження ЛЗ рослинного походження з використанняммікроскопу 462,00
24 Визначення розміру часток з використанням мікроскопу 354,00
25 Визначення механічних включень (візуально) 798,00
26 Визначення механічних включень (інструментально, з врахуваннямпаралельних випробувань) 966,00
27 Визначення розчинності (за кожний розчинник) 399,00
28 ВЕРХ – оберненофазна хроматографія. Доведення хроматографічноїсистеми до необхідних умов придатності з врахуванням приготування рухомої фази 6552,00
29 ВЕРХ – іонпарна хроматографія. Доведення хроматографічної системидо необхідних умов придатності з врахуванням приготування рухомої фази 8892,00
30 ВЕРХ – прямофазна хроматографія. Доведення хроматографічноїсистеми до необхідних умов придатності з врахуванням приготування рухомої фази 8334,00
31 ВЕРХ. Визначення кількісних показників (за одну пробу), зврахуванням паралельних випробувань, без врахування доведення хроматографічної системи до необхідних умовпридатності та приготування рухомої фази 900,00
32 ГХ. Доведення хроматографічної системи до необхідних умовпридатності 4152,00
33 ГХ (парофазний метод, визначення залишкових розчинників).Доведення хромотографічної системи до необхідних умов придатності 1275,00
34 ГХ. Визначення кількісних показників (за одну пробу), зврахуванням паралельних визначень, без врахування доведення хроматографічної системи до необхідних умовпридатності 795,00
35 ГХ (парофазний метод, визначення залишкових розчинників).Визначення кількісних показників (за одну пробу), з врахуванням паралельних визначень, без врахуваннядоведення хромотографічної системи до необхідних умов придатності 990,00
36 ТШХ. За кожну систему рухомої фази 1110,00
37 ТШХ. За кожну систему рухомої фази (всі наступні дозування) 828,00
38 ТШХ. За кожне наступне хроматографування тієї ж пластинки 822,00
39 СФ. Визначення кількісних показників (за одну пробу), зврахуванням паралельних випробувань 1500,00
40 СФ. Ідентифікація, якщо вона не визначається одночасно зкількісними показниками 765,00
41 ІЧ. Ідентифікація з врахуванням приготування зразків 1098,00
42 ААС. Кількісне визначення з врахуванням паралельних випробуваньта ідентифікація, за кожний елемент 1860,00
43 Визначення рН ЛЗ та розчинів ЛЗ з врахуванням паралельнихвипробувань, приготування стандартних буферних розчинів та калібрування приладу 948,00
44 Визначення води по К. Фішеру. Встановлення титру з врахуваннямпаралельних випробувань 981,00
45 Визначення води по К. Фішеру. Кількісне визначення з врахуваннямпаралельних випробувань без врахування встановлення титру 492,00
46 Визначення втрати в масі при висушуванні з врахуваннямпаралельних випробувань 1320,00
47 Визначення втрати в масі при висушуванні в вакуумі з врахуваннямпаралельних випробувань 1320,00
48 Визначення ступеню забарвлення рідини 501,00
49 Визначення прозорості, ступеню каламутності або опалесценції 534,00
50 Визначення стиранності таблеток без оболонки 177,00
51 Визначення стійкості таблеток до роздавлювання з врахуваннямпаралельних випробувань 177,00
52 Визначення   розпадання кишковорозчинних таблеток і капсул зврахуванням приготування буферних розчинів 918,00
53 Визначення розпадання таблеток або капсул 276,00
54 Визначення розпадання гранул „шипучих”, таблеток „шипучих”,оральних ліофілізатів. 276,00
55 Визначення розпадання супозиторіїв і песарїів, вагінальнихтаблеток 417,00
56 Процедура розчинення для твердих дозованих форм (для 6 одиниць) зврахуванням приготування фосфатних буферних розчинів 3693,00
57 Процедура розчинення для твердих дозованих форм (для 6 одиниць) зврахуванням приготування ацетатних буферних розчинів 3636,00
58 Процедура розчинення для твердих дозованих форм (для 6 одиниць) зврахуванням приготування ацетатних буферних розчинів з модифікатором 3915,00
59 Процедура розчинення для твердих дозованих форм (для 6 одиниць) зврахуванням приготування фосфатних буферних розчинів з модифікатором 3972,00
60 Процедура розчинення для твердих дозованих форм – кислотна стадія(для 6 одиниць) 1164,00
61 Процедура розчинення для твердих дозованих форм (середовищерозчинення вода) (для 6 одиниць) 1080,00
62 Ідентифікація, характерні реакції на кальцій (b), бензоати (b,с), саліцилати (b), сульфіти (а), цитрати (с), цинк (b), карбонати (b) (за кожну) 387,00
63 Ідентифікація, характерні реакції на цитрати (b), йодиди (b),ацетати (а, с, d), магній, ртуть (а, b), залізо (а, с), нітрати (а, b, с), бензоати (а), тартрати (а), броміди(b, с), срібло, сульфати (а), карбонати (с), ксантини, кальцій (с), сульфіти (b), калій (а, b), хлориди (b)

(за кожну)

339,00
64 Ідентифікація, характерні реакції на лактати, сульфати (b), арсен(а), натрій (а), цинк (а), вісмут (а, b), амонію солі, тартрати (b), саліцилати (а), свинець (а), фосфати (b),кальцій (а) (за кожну) 405,00
65 Ідентифікація, характерні реакції на ртуть (с), свинець (b),алюміній, ефіри складні (а), сурьма, алкалоїди, натрій (b), барбітурати, аміни ароматичні первинні, арсен (b),йодиди (а), ацетил (за кожну) 492,00
66 Ідентифікація, характерні реакції на залізо (b), фосфати (а),хлориди (а), арсен (с), броміди (а), цитрати (а), ацетати (b) тощо (за кожну) 567,00
67 Випробування на граничний вміст домішок (солі амонію методом А,С, D) 798,00
68 Випробування на граничний вміст домішок (фториди) 1104,00
69 Випробування на граничний вміст домішок (солі амонію (метод В),магній, важкі метали (метод В), фосфати, калій) 672,00
70 Випробування на граничний вміст домішок (кальцій, хлориди, важкіметали (метод А), залізо, сульфати, цинк, речовини, що легко обвуглюються) 339,00
71 Випробування на граничний вміст домішок (магній і лужноземельніметали) 600,00
72 Випробування на граничний вміст домішок (важкі метали, метод Сабо D, з використанням спалювання) 834,00
73 Випробування на граничний вміст домішок (важкі метали, метод Е звикористанням мембранної фільтрації) 561,00
74 Випробування на граничний вміст домішок (важкі метали, метод F звикористанням методу К’єльдаля) 993,00
75 Випробування на граничний вміст домішок (свинець у цукрах) 450,00
76 Випробування на граничний вміст домішок (сульфатна зола, загальназола) 825,00
77 Титриметрія. Приготування та стандартизація титранту, зврахуванням паралельних випробувань. Кислотно – основне титрування (HCl, H2SO4, NaOH, KOH) 720,00
78 Титриметрія. Приготування та стандартизація титранту, зврахуванням паралельних випробувань. Окисно-відновне титрування (KMnO4, NaNO2, Na2S2O3, J2, KBrO3) 1008,00
79 Титриметрія. Приготування та стандартизація титранту, зврахуванням паралельних випробувань. Комплексонометричне титрування (ZnSO4, Pb(NO3)2, натрію едетат) 1053,00
80 Титриметрія. Приготування та стандартизація титранту, зврахуванням паралельних випробувань. Методи осадження (AgNO3, NH4CNS) 2346,00
81 Титриметрія. Приготування та стандартизація титранту, зврахуванням паралельних випробувань. Метод неводного титрування (НСlO4) 1353,00
82 Титриметрія. Проведення визначення з врахуванням паралельнихвипробувань, без врахування приготування та стандартизації титранту 363,00
83 Потенціометричне титрування 363,00
84 Визначення кислотного числа з врахуванням паралельних визначень,без врахування приготування та стандартизації титранту 546,00
85 Визначення числа омилення з врахуванням паралельних випробувань,без врахування приготування та стандартизації титранту 654,00
86 Визначення ефірного числа з врахуванням паралельних випробувань,без врахування приготування та стандартизації титрантів 966,00
87 Визначення йодного числа з врахуванням паралельних визначень, безврахування приготування та стандартизації титранту 780,00
88 Визначення перекисного числа з врахуванням паралельних визначень,без врахування приготування та стандартизації титранту 660,00
89 Визначення анізидинового числа з врахуванням паралельнихвипробувань 684,00
90 Визначення гідроксильного числа з врахуванням паралельнихвипробувань методом А 1026,00
91 Визначення гідроксильного числа з врахуванням паралельнихвипробувань методом Б 1455,00
92 Визначення неомилюваних речовин з врахуванням паралельнихвипробувань, без врахування приготування та стандартизації титранту 1683,00
93 Визначення вмісту етанолу пікнометричним методом з врахуваннямпаралельних випробувань без врахування визначення відносної густини 594,00
94 Визначення ферментативної або антикоагулянтної активності зврахуванням паралельних випробувань 2154,00
95 Ситовий аналіз з врахуванням паралельних визначень 249,00
96 Визначення часу розчинення ЛЗ з врахуванням паралельнихвипробувань 273,00
97 Визначення тальку, аеросилу з врахуванням паралельнихвипробувань 1188,00
98 Визначення сухого залишку з врахуванням паралельнихвипробувань 915,00
99 Визначення стійкості суспензії з врахуванням паралельнихвипробувань 249,00
100 Перевірка контейнера ЛЗ, що знаходяться під тиском, нагерметичність, з врахуванням паралельних випробувань 249,00
101 Визначення герметичності контейнера м’яких ЛЗ для місцевогозастосування з врахуванням паралельних випробувань 1335,00
102 Визначення герметичності блістера з врахуванням паралельнихвипробувань 444,00
103 Визначення відсотка виходу вмісту контейнера ЛЗ, що знаходятьсяпід тиском, з врахуванням паралельних випробувань 249,00
104 Визначення середньої маси однієї дози ЛЗ, що знаходяться підтиском 237,00
105 Визначення кількості доз, що витягаються, для ЛЗ що знаходятьсяпід тиском 237,00
106 Визначення відносної густини піни медичної з врахуваннямпаралельних випробувань 468,00
107 Визначення часу розширення піни медичної з врахування паралельнихвипробувань 480,00
108 Визначення дози і однорідності дозування крапель для оральногозастосування 237,00
109 Визначення ступеню диспергування таблеток диспергованих зврахуванням паралельних визначень 237,00
110 Визначення однорідності маси доз, що витягаються із багатодозовихконтейнерів ЛЗ для орального застосування, споряджених дозуючим пристроєм 237,00
111 Визначення золи, нерозчинної в соляній кислоті, з врахуваннямпаралельних випробувань 891,00
112 Визначення води в ефірних оліях, з врахуванням паралельнихвипробувань 300,00
113 Визначення сторонніх ефірів в ефірних оліях 396,00
114 Візуальне визначення сторонніх домішок в лікарській рослиннійсировині, з врахуванням паралельних випробувань 360,00
115 Визначення сторонніх домішок в лікарській рослинній сировині (задопомогою методу мікроскопії) 474,00
116 Визначення вмісту ефірних олій у ЛЗ рослинного походження методомперегонки із водяною парою, з врахуванням паралельних випробувань 750,00
117 Приготування буферного розчину з потенціометричним визначенням рНз врахуванням калібрування приладу 798,00
118 Пробопідготовка, ускладнена екстракцією органічними розчинниками,за кожну операцію, з врахуванням паралельних визначень 1434,00
119 Пробопідготовка, ускладнена центрифугуванням, за кожну операцію,з врахуванням паралельним випробувань 300,00
120 Пробопідготовка, ускладнена прожарюванням з використанняммуфельної печі, за кожну операцію, з врахуванням паралельних випробувань 636,00
121 Пробопідготовка, ускладнена висушуванням з використаннямсушильної шафи , за кожну операцію, з врахуванням паралельних випробувань 1194,00
122 Пробопідготовка, ускладнена використанням методу дистиляції, закожну операцію, з врахуванням паралельних випробувань 1233,00
123 Пробопідготовка, ускладнена використанням роторного випаровувача,за кожну операцію, з врахуванням паралельних випробувань 663,00
124 Пробопідготовка, ускладнена твердофазною екстрацією, за кожнуоперацію, з врахуванням паралельних випробувань 2280,00
125 Мікробіологічна чистота. Визначення ТАМС методом прямого посівуза відсутності методики з врахуванням перевірки придатності методики 11016,00
126 Мікробіологічна чистота. Визначення TYMC методом прямого посівуза відсутності методики з врахуванням перевірки придатності методики 10440,00
127 Мікробіологічна чистота. Визначення ТАМС методом прямого посівуза відсутності методики для ЛЗ, що є антибіотиком пеніцилінового або цефалоспоринового ряду з врахуваннямперевірки придатності методики 11280,00
128 Мікробіологічна чистота. Визначення ТАМС методом мембранноїфільтрації за відсутності методики з врахуванням перевірки придатності методики 12390,00
129 Мікробіологічна чистота. Визначення TYMC методом мембранноїфільтрації за відсутності методики з врахуванням перевірки придатності методики 11472,00
130 Мікробіологічна чистота. Визначення ТАМС методом мембранноїфільтрації за відсутності методики для ЛЗ, що є антибіотиком пеніцилінового або цефалоспоринового ряду зврахуванням перевірки придатності методики 15270,00
131 Мікробіологічна чистота. Визначення ТАМС методом прямого посівуза наявності методики для ЛЗ без антимікробної дії з врахуванням перевірки придатності методики 8970,00
132 Мікробіологічна чистота. Визначення TYMC методом прямого посівуза наявності методики для ЛЗ без антимікробної дії з врахуванням перевірки придатності методики 8370,00
133 Мікробіологічна чистота. Визначення ТАМС методом прямого посівуза наявності методики для ЛЗ з антимікробною дією з врахуванням перевірки придатності методики 9198,00
134 Мікробіологічна чистота. Визначення TYMC методом прямого посівуза наявності методики для ЛЗ з антимікробною дією з врахуванням перевірки придатності методики 8400,00
135 Мікробіологічна чистота. Визначення ТАМС методом прямого посівуза наявності методики для ЛЗ, що є антибіотиком пеніцилінового або цефалоспоринового ряду з врахуваннямперевірки придатності методики 13740,00
136 Мікробіологічна чистота. Визначення ТАМС методом мембранноїфільтрації за наявності методики для ЛЗ без антимікробної дії з врахуванням перевірки придатностіметодики 10518,00
137 Мікробіологічна чистота. Визначення TYMC методом мембранноїфільтрації за наявності методики для ЛЗ без антимікробної дії з врахуванням перевірки придатностіметодики 9210,00
138 Мікробіологічна чистота. Визначення ТАМС методом мембранноїфільтрації за наявності методики для ЛЗ з антимікробною дією з врахуванням перевірки придатності методики 10680,00
139 Мікробіологічна чистота. Визначення TYMC методом мембранноїфільтрації за наявності методики для ЛЗ з антимікробною дією з врахуванням перевірки придатності методики 9198,00
140 Мікробіологічна чистота. Визначення ТАМС методом мембранноїфільтрації за наявності методики для ЛЗ, що є антибіотиком пеніцилінового або цефалоспоринового ряду зврахуванням перевірки придатності методики 13824,00
141 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Escherichia coli) методом прямого посіву за відсутності методики з врахуванням перевіркипридатності методики 9006,00
142 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Escherichia coli) методом прямого посіву за відсутності методики для ЛЗ, що є антибіотикомпеніцилінового або цефалоспоринового ряду з врахуванням перевірки придатності методики 12762,00
143 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Escherichia coli) методом мембранної фільтрації за відсутності методики з врахуваннямперевірки придатності методики 9900,00
144 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Escherichia coli) методом мембранної фільтрації за відсутності методики для ЛЗ, що єантибіотиком пеніцилінового або цефалоспоринового ряду з врахуванням перевірки придатності методики 11781,00
145 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Escherichia coli) методом прямого посіву за наявності методики для ЛЗ без антимікробної дії зврахуванням перевірки придатності методики 7470,00
146 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Escherichia coli) методом прямого посіву за наявності методики для ЛЗ з антимікробною дією зврахуванням перевірки придатності методики 7938,00
147 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Escherichia coli) методом прямого посіву за наявності методики для ЛЗ, що є антибіотикомпеніцилінового або цефалоспоринового ряду з врахуванням перевірки придатності методики 11880,00
148 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Escherichia coli) методом мембранної фільтрації за наявності методики для ЛЗ безантимікробної дії з врахуванням перевірки придатності методики 8541,00
149 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Escherichia coli) методом мембранної фільтрації за наявності методики для ЛЗ з антимікробноюдією з врахуванням перевірки придатності методики 8964,00
150 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Escherichia coli) методом мембранної фільтрації за наявності методики для ЛЗ, що єантибіотиком пеніцилінового або цефалоспоринового ряду з врахуванням перевірки придатності методики 10419,00
151 Мікробіологічна чистота.   Кількісне визначення Escherichia coliза відсутності методики з врахуванням перевірки придатності методики 8667,00
152 Мікробіологічна чистота.   Кількісне визначення Escherichia coliза відсутності методики для ЛЗ, що є антибіотиком пеніцилінового або цефалоспоринового ряду з врахуваннямперевірки придатності методики 10821,00
153 Мікробіологічна чистота. Кількісне визначення Escherichia coli занаявності методики для ЛЗ без антимікробної дії з врахуванням перевірки придатності методики 7800,00
154 Мікробіологічна чистота.   Кількісне визначення Escherichia coliза наявності методики для ЛЗ з антимікробною дією з врахуванням перевірки придатності методики 8166,00
155 Мікробіологічна чистота.   Кількісне визначення Escherichia coliза наявності методики для ЛЗ, що є антибіотиком пеніцилінового або цефалоспоринового ряду з врахуваннямперевірки придатності методики 10371,00
156 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Staphylococcus aureus) методом прямого посіву за відсутності методики з врахуванням перевіркипридатності методики 8820,00
157 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Staphylococcus aureus) методом прямого посіву за відсутності методики для ЛЗ, що єантибіотиком пеніцилінового або цефалоспоринового ряду з врахуванням перевірки придатності методики 10698,00
158 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Staphylococcus aureus) методом мембранної фільтрації за відсутності методики з врахуваннямперевірки придатності методики 9900,00
159 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Staphylococcus aureus) методом мембранної фільтрації за відсутності методики для ЛЗ, що єантибіотиком пеніцилінового або цефалоспоринового ряду з врахуванням перевірки придатності методики 507,00
160 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Staphylococcus aureus) методом прямого посіву за наявності методики для ЛЗ без антимікробноїдії з врахуванням перевірки придатності методики 7851,00
161 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Staphylococcus aureus) методом прямого посіву за наявності методики для ЛЗ з антимікробноюдією з врахуванням перевірки придатності методики 8235,00
162 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Staphylococcus aureus) методом прямого посіву за наявності методики для ЛЗ, що є антибіотикомпеніцилінового або цефалоспоринового ряду з врахуванням перевірки придатності методики 9648,00
163 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Staphylococcus aureus) методом мембранної фільтрації за наявності методики для ЛЗ безантимікробної дії з врахуванням перевірки придатності методики 8079,00
164 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Staphylococcus aureus) методом мембранної фільтрації за наявності методики для ЛЗ зантимікробною дією з врахуванням перевірки придатності методики 7869,00
165 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Staphylococcus aureus) методом мембранної фільтрації за наявності методики для ЛЗ, що єантибіотиком пеніцилінового або цефалоспоринового ряду з врахуванням перевірки придатності методики 8808,00
166 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Pseudomonas aeruginosa) методом прямого посіву за відсутності методики з врахуваннямперевірки придатності методики 9912,00
167 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Pseudomonas aeruginosa) методом прямого посіву за відсутності методики для ЛЗ, що єантибіотиком пеніцилінового або цефалоспоринового ряду з врахуванням перевірки придатності методики 12729,00
168 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Pseudomonas aeruginosa) методом мембранної фільтрації за відсутності методики з врахуваннямперевірки придатності методики 9987,00
169 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Pseudomonas aeruginosa) методом мембранної фільтрації за відсутності методики для ЛЗ, що єантибіотиком пеніцилінового або цефалоспоринового ряду з врахуванням перевірки придатності методики 10920,00
170 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Pseudomonas aeruginosa) методом прямого посіву за наявності методики для ЛЗ без антимікробноїдії з врахуванням перевірки придатності методики 8586,00
171 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Pseudomonas aeruginosa) методом прямого посіву за наявності методики для ЛЗ з антимікробноюдією з врахуванням перевірки придатності методики 8961,00
172 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Pseudomonas aeruginosa) методом прямого посіву за наявності методики для ЛЗ, що єантибіотиком пеніцилінового або цефалоспоринового ряду з врахуванням перевірки придатності методики 11466,00
173 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Pseudomonas aeruginosa) методом мембранної фільтрації за наявності методики для ЛЗ безантимікробної дії з врахуванням перевірки придатності методики 8295,00
174 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Pseudomonas aeruginosa) методом мембранної фільтрації за наявності методики для ЛЗ зантимікробною дією з врахуванням перевірки придатності методики 7863,00
175 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Pseudomonas aeruginosa) методом мембранної фільтрації за наявності методики для ЛЗ, що єантибіотиком пеніцилінового або цефалоспоринового ряду з врахуванням перевірки придатності методики 8802,00
176 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Salmonella) методом прямого посіву за відсутності методики з врахуванням перевіркипридатності методики 9501,00
177 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Salmonella) методом прямого посіву за наявності методики для ЛЗ без антимікробної дії зврахуванням перевірки придатності методики 7446,00
178 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Salmonella) методом прямого посіву за наявності методики для ЛЗ з антимікробною дією зврахуванням перевірки придатності методики 8292,00
179 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Salmonella) методом мембранної фільтрації за відсутності методики з врахуванням перевіркипридатності методики 9720,00
180 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Salmonella) методом мембранної фільтрації за наявності методики для ЛЗ без антимікробної діїз врахуванням перевірки придатності методики 8349,00
181 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Salmonella) методом мембранної фільтрації за наявності методики для ЛЗ з антимікробною дією зврахуванням перевірки придатності методики 8544,00
182 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Толерантні до жовчі грамнегативні бактерії) за відсутності методики з врахуванням перевіркипридатності методики 8241,00
183 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Толерантні до жовчі грамнегативні бактерії) за наявності методики для ЛЗ без антимікробноїдії з врахуванням перевірки придатності методики 7761,00
184 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Толерантні до жовчі грамнегативні бактерії) за наявності методики для ЛЗ з антимікробною дієюз врахуванням перевірки придатності методики 8274,00
185 Мікробіологічна чистота.   Кількісне визначення толерантних дожовчі грамнегативних бактерій за відсутності методики з врахуванням перевірки придатності методики 8454,00
186 Мікробіологічна чистота.   Кількісне визначення толерантних дожовчі грамнегативних бактерій за наявності методики для ЛЗ без антимікробної дії з врахуванням перевіркипридатності методики 7902,00
187 Мікробіологічна чистота.   Кількісне визначення толерантних дожовчі грамнегативних бактерій за наявності методики для ЛЗ з антимікробною дією з врахуванням перевіркипридатності методики 8133,00
188 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Candida albicans) методом прямого посіву за відсутності методики з врахуванням перевіркипридатності методики 9018,00
189 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Candida albicans) методом мембранної фільтрації за відсутності методики з врахуваннямперевірки придатності методики 9465,00
190 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Candida albicans) методом прямого посіву за наявності методики для ЛЗ без антимікробної дії зврахуванням перевірки придатності методики 7809,00
191 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Candida albicans) методом прямого посіву за наявності методики для ЛЗ з антимікробною дією зврахуванням перевірки придатності методики 7905,00
192 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Candida albicans) методом мембранної фільтрації за наявності методики для ЛЗ безантимікробної дії з врахуванням перевірки придатності методики 8064,00
193 Мікробіологічна чистота. Випробування на окремі видимікроорганізмів (Candida albicans) методом мембранної фільтрації за наявності методики для ЛЗ з антимікробноюдією з врахуванням перевірки придатності методики 8094,00
194 Стерильність. Перевірка придатності методики методом прямогопосіву за відсутності методики 5217,00
195 Стерильність. Перевірка придатності методики методом прямогопосіву за наявності методики для ЛЗ без антимікробної дії 4734,00
196 Стерильність. Перевірка придатності методики методом прямогопосіву за наявності методики для ЛЗ з антимікробною дією, що усувається шляхом розведення 4818,00
197 Стерильність. Перевірка придатності методики методом прямогопосіву за наявності методики для ЛЗ з високою антимікробною дією 5025,00
198 Стерильність. Випробування ЛЗ методом прямого посіву для ЛЗ безантимікробної дії 7080,00
199 Стерильність. Випробування ЛЗ методом прямого посіву для ЛЗ зантимікробною дією, що усувається шляхом розведення 7338,00
200 Стерильність. Випробування ЛЗ методом прямого посіву для ЛЗ звисокою антимікробною дією 7260,00
201 Стерильність. Перевірка придатності методики методом мембранноїфільтрації закритого типу при відсутності методики 20121,00
202 Стерильність. Перевірка придатності методики методом мембранноїфільтрації закритого типу при наявності методики для ЛЗ без антимікробної дії 10020,00
203 Стерильність. Перевірка придатності методики методом мембранноїфільтрації закритого типу при наявності методики для ЛЗ з антимікробною дією, що усувається шляхомвідмивання 10986,00
204 Стерильність. Перевірка придатності методики методом мембранноїфільтрації закритого типу при наявності методики для ЛЗ з високою антимікробною дією 15918,00
205 Стерильність. Випробування ЛЗ методом мембранної фільтраціїзакритого типу для ЛЗ без антимікробної дії 11352,00
206 Стерильність. Випробування ЛЗ методом мембранної фільтраціїзакритого типу для ЛЗ з антимікробною дією, що усувається шляхом відмивання 15108,00
207 Стерильність. Випробування ЛЗ методом мембранної фільтраціїзакритого типу для лікарського засобу ЛЗ з високою антимікробною дією 15660,00
208 Бактеріальні ендотоксини. Метод А (якісний гель-тромб тест) 6513,00
209 Порівняльні дослідження антимікробної активності з визначеннямоптимальних умов 7224,00
210 Кількісне визначення антибіотиків мікробіологічним методом 6201,00
211 Визначення азоту по К’єльдалю 1677,00
212 Визначення розмірів твердих лікарських форм 231,00
213 Розрахунок приймального числа АV для оцінки однорідностідозованих одиниць 369,00
Заступник Генерального директора з економічних питань М.О. Востріков

 Додаток 4

до Наказу Державного експертного

центру МОЗ

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

з проведення лабораторного контролю якості медичних імунобіологічних препаратів в Лабораторії з контролю якості МІБП

№ п/п Види послуг Вартість враховуючи ПДВ, грн.
1 Експертиза матеріалів контролю серії виробника та аналітичних звітів за одним показником АНД/МКЯ 480,00
2 Оцінка відповідності упаковки, маркування, кількості МІБП, стандартних зразків та матеріалів, інформації, наданої у супровідних документах 195,00
3 Первинна оцінка супровідних документів/проекту НД/ складання листа-запиту при проходженні реєстраційної процедури 351,00
4 Проведення вибіркового контролю зразків МІБП/ЛЗ за показниками «Опис», «Маркування», «Пакування» 990,00
5 Переоцінка висновку щодо апробації методик 759,00
6 Первинна оцінка супровідних документів/складання листа-запиту 282,00
7 Складання специфікації 252,00
8 Кількісне визначення гіалуронату натрію в ЛЗ Сингіал, Гіарал, Гіарал Плюс 1362,00
9 Визначення вмісту алюмінію в адсорбованих вакцинах 2250,00
10 Визначення аскорбінової кислоти у супозиторіях Віферон 1734,00
11 Визначення загального білку після мінералізації сірчаною кислотою з використанням реактиву Несслера 1779,00
12 Автентичність бензокаїну 963,00
13 Визначення вмісту бензокаїну 1353,00
14 Автентичність білків та іонів міді 780,00
15 Визначення загального білку біуретовим методом 1746,00
16 Визначення білку методом Бредфорда 2058,00
17 Визначення білку методом Лоурі 1821,00
18 Визначення білку методом Кьєльдаля 2481,00
19 Визначення борної кислоти у ЛЗ Офтальмоферон 2364,00
20 Випробування на граничний вміст домішок (важкі метали, метод А) 2124,00
21 Визначення води по К.Фішеру. Кількісне визначення з врахуванням паралельних випробувань з врахуванням перевірки придатності методики 2436,00
22 Визначення відносної в’язкості методом капілярної віскозиметрії 951,00
23 Визначення білкового азоту/гліцину після мінералізації сірчаною кислотою з використанням реактиву Несслера у вакцинах 2640,00
24 Кількісне визначення димедролу 1104,00
25 Випробування на граничний вміст домішок (залізо) 786,00
26 Визначення ступеня забарвлення рідин з використанням готових еталонних розчинів 942,00
27 Визначення ступеня забарвлення рідин спектрофотометрично 669,00
28 Кількісне визначення хлоридів у сироватках 4824,00
29 Ідентифікація натрію 1041,00
30 Визначення осмоляльності 930,00
31 Визначення прозорості, ступеню каламутності рідин з використанням готових еталонних розчинів 759,00
32 Визначення каламутності рідин спектрофотометрично 816,00
33 Визначення вмісту полісорбату-80 4149,00
34 Визначення вмісту поліоксидонію 1041,00
35 Потенціометричне визначення рН 870,00
36 Визначення розчинності (візуально). (Ресуспендованість. Стійкість суспензії) 444,00
37 Випробування на граничний вміст домішок (сульфати) 939,00
38 Визначення вмісту таурину 1476,00
39 Визначення вмісту тіомерсалу 1524,00
40 Визначення вмісту тіосульфату натрію 813,00
41 Визначення температури плавлення супозиторіїв 417,00
42 Визначення токоферолу ацетату в супозиторіях Віферон 4695,00
43 Визначення вмісту хлороформу 1050,00
44 Ідентифікація хлоридів 1170,00
45 Випробування на граничний вміст домішок. Визначення вмісту вільного формальдегіду 1353,00
46 Визначення вмісту фосфоліпідів 2037,00
47 Визначення вмісту фолієвої кислоти у ЛЗ Лактовіт Форте 2349,00
48 Визначення вмісту цетилтриметиламонію броміду 1533,00
49 Визначення загального вмісту мікобактерій у ЛЗ БЦЖ (10-дозова) та БЦЖ-М 1095,00
50 Визначення об’єму, що витягається з використанням мірного циліндру 603,00
51 Визначення об’єму, що витягається по масі, діленій на густину (з врахуванням визначення відносної густини) 1182,00
52 Визначення середньої маси (однорідності маси) вмісту капсул, вмісту ЛЗ у пакетах, пачках, саше 906,00
53 Визначення однорідності маси порошків для парентерального застосування 1182,00
54 Визначення середньої маси ЛЗ, що знаходяться під тиском 948,00
55 Визначення середньої маси (однорідності маси) таблеток, капсул, супозиторіїв 747,00
56 Визначення середньої маси вмісту туб 1146,00
57 Визначення питомої електропровідності 927,00
58 Визначення кальцію та магнію у воді для ін’єкцій 939,00
59 Визначення кислотності або лужності у воді для ін’єкцій 690,00
60 Випробування на граничну кількість нітратів у воді для ін’єкцій 954,00
61 Ідентифікація речовин, що окиснюються у воді для ін’єкцій 684,00
62 Випробування на граничну кількість солей амонію у воді для ін’єкцій 690,00
63 Визначення сухого залишку у воді для ін’єкцій 942,00
64 Визначення неорганічного фосфору 2154,00
65 Ідентифікація та кількісне визначення компонентів ЛЗ методом тонкошарової хроматографії 1875,00
66 Автентичність гіалуронату натрію в ЛЗ Сингіал, Гіарал, Гіарал Плюс 702,00
67 Визначення білку методом Лоурі з попереднім осадженням білка (у вакцинах) 2313,00
68 Визначення запаху 381,00
69 Визначення вмісту алюмінію в ЛЗ(анатоксини) виробництва Медгамал, Мікроген 2250,00
70 Визначення вмісту білку у ЛЗ на основі трастузумабу (Герцептин, Трастузумаб) 3978,00
71 Визначення вмісту білку у ЛЗ на основі ритуксимабу (Мабтера) 1461,00
72 Визначення води по К.Фішеру з використанням печі. Кількісне визначення з врахуванням паралельних випробувань з врахуванням перевірки придатності методики 3261,00
73 Визначення вмісту метилпарагідроксибензоату у ЛЗ Назоферон 948,00
74 Визначення антикоагулянтної активності низькомолекулярних гепаринів. Активність анти-Ха. Активність анти-ІІа без врахування вартості стандартних зразків 3327,00
75 Визначення білкового азоту у неінфекційних алергенах 2166,00
76 Визначення фотометричного показника дисперсності в сорбованих ЛЗ 669,00
77 Визначення фотометричного показника дисперсності в ЛЗ БЦЖ (20 доз) 1077,00
78 Визначення фотометричного показника дисперсності в ЛЗ БЦЖ (10 доз та БЦЖ-М) 1275,00
79 Визначення загального вмісту мікобактерій у ЛЗ БЦЖ (20 доз) 1029,00
80 Ідентифікація іонів Кальцію 786,00
81 Визначення кількості доз для ЛЗ, що знаходяться під тиском 648,00
82 Механічні включення: видимі частки. Контроль ліофілізованих форм ЛЗ 663,00
83 Механічні включення: видимі частки. Контроль рідких форм ЛЗ 594,00
84 Кількісне визначення Натрію хлориду 4419,00
85 Вміст пегільованого інтерферону в ЛЗ Альфапег 978,00
86 Визначення характеристичної в’язкості методом капілярної віскозиметрії в ЛЗ Сингіал, Гіарал, Гіарал Плюс 1233,00
87 Визначення фенолу в імуносироватках і вакцинах 1611,00
88 Визначення залишкового формальдегіду у ЛЗ (анатоксинах) виробництва Мікроген, Медгамал 1905,00
89 Визначення цитратів у ЛЗ 1839,00
90 Визначення однорідності дозованих одиниць в порошках для парентерального застосування розрахунково-ваговим методом 1248,00
91 Визначення однорідності дозованих одиниць в таблетках та капсулах розрахунково-ваговим методом 747,00
92 Контроль ЛЗ за показником «Опис» 393,00
93 Визначення осмолярності з врахування визначення відносної густини 1275,00
94 Визначення прекаллікреїнової активності в ЛЗ Альбунорм 1950,00
95 Спирт етиловий 1584,00
96 Визначення фенолу в алергенах туберкульозних 1062,00
97 Автентичність БЦЖ 501,00
98 Активність кислотоутворення пробіотиків 2802,00
99 Специфічна активність та термостабільність БЦЖ (Данія) 3666,00
100 Специфічна активність та термостабільність БЦЖ (Росія) 3660,00
101 Стерильність. Перевірка придатності методики методом мембранної фільтрації 9843,00
102 Стерильність. Перевірка придатності методики випробування методом прямого висівання 5817,00
103 Стерильність методом мембранної фільтрації без відмивання фільтрів 5133,00
104 Стерильність методом прямого висівання (препарат не виявляє антимікробної дії) 4254,00
105 Мікробіологічна чистота. Визначення наявності Candida albicans 1572,00
106 Мікробіологічна чистота. Визначення наявності Escherichia coli 1956,00
107 Мікробіологічна чистота. Визначення наявності Pseudomonas aeruginosa 1539,00
108 Мікробіологічна чистота. Визначення наявності Salmonella 2172,00
109 Мікробіологічна чистота. Визначення наявності Staphylococcus aureus 1578,00
110 Мікробіологічна чистота. Визначення наявності толерантних до жовчі грамнегативних бактерій (в 1 грамі) 2283,00
111 Мікробіологічна чистота. Кількісна оцінка толерантних до жовчі грамнегативних бактерій 2361,00
112 Мікробіологічна чистота. Визначення загальної кількості життєздатних аеробних бактерій методом висівання на чашки 1785,00
113 Мікробіологічна чистота. Визначення сумарної кількості життєздатних аеробних бактерій та дріжджових та цвілевих грибів методом мембранної фільтрації 2187,00
114 Випробування на мікоплазми (лікарські засоби виробництва Росії) 4530,00
115 Бактеріальні ендотоксини. Метод А (гель-тромб метод) 2991,00
116 Бактеріальні ендотоксини. Метод D (хромогенний кінетичний метод) 3693,00
117 Специфічна активність та автентичність анатоксину стафілококового, Медгамал 6501,00
118 Активність Ботулінотоксину типу А 4311,00
119 Автентичність та специфічна активність алергену туберкульозного, Біолік, Україна; Санкт-Петербу́ргський НДІ з виробництва бактерійних препаратів 8310,00
120 Повнота сорбції дифтерійного компоненту АД, АДП, АДП-М, Мікроген, Росія; АД-М, АДП-М, Біолік, Україна без урахування ГСЗ 1302,00
121 Повнота сорбції (антигенна активність) правцевого компоненту препаратів групи АКДП без урахування ГСЗ, Мікроген, Біомед, Росія 3123,00
122 Специфічна активність сироватки протиправцеої з урахуванням ГСЗ, Мікроген, Росія 8277,00
123 Специфічна активність сироватка протидифтерійна з урахуванням ГСЗ, Мікроген, Росія 6819,00
124 Антигенна активність анатоксину стафілококового, Медгамал 2394,00
125 Специфічна безпечність (нешкідливість) АП-анатоксину, Біомед, Мікроген, Росія; Біолік, Україна 7785,00
126 Специфічна нешкідливість (вірулентність мікобактерій)   БЦЖ (6 тижнів), Біомед, Польща; States Serum institut, Данія 8568,00
127 Специфічна нешкідливість БЦЖ-М та БЦЖ, Медгамал 11898,00
128 Специфічна безпечність перпаратів групи АКДП, Мікроген, Росія; АД-М, АДП-М, Біолік, Україна; АД, Біомед, Росія 8757,00
129 Специфічна безпечність анатоксину стафілококового, Медгамал 3018,00
130 Пірогени 4926,00
131 Аномальна токсичність вакцини та сироватки (миші та свинки 7 діб) 3342,00
132 Аномальна токсичність на мишах 1 доба 1842,00
133 Реверсія токсичності АД субстанція, Біомед, Росія 5928,00
134 Специфічна активність правцевого компоненту АП, АДП, АКДП без урахування ГЗС, Мікроген, Росія 14616,00
135 Повнота сорбції (антигенна активність) правцевого компоненту препаратів групи АКДП без урахування ГСЗ, Мікроген, Біомед, Росія 5634,00
136 Специфічна активність дифтерійного компоненту АД-М, АДП-М без урахування ГСЗ, Мікроген, Росія; Біолік, Україна 9045,00
137 Специфічна активність дифтерійного компоненту АДП, АД, АКДП, Мікроген 33222,00
138 Стерильність методом мембранної фільтрації з відмиванням фільтрів розчином натрію хлориду ізотонічним 5286,00
139 Стерильність   методом мембранної фільтрації з відмиванням фільтрів розчином пептону 5400,00
140 Стерильність методом прямого висівання (препарат виявляє антимікробну дію) 4533,00
141 Автентичність   пробіотиків 2478,00
142 Аномальна токсичність на мишах 2 доби 2100,00
143 Аномальна токсичність на мишах 3 доби 2334,00
144 Аномальна токсичність на мишах 5 діб 2550,00
145 Аномальна токсичність на мишах 7 діб 2814,00
146 Мікробіологічна чистота. Визначення загальної кількості дріжджових та цвілевих грибів 1794,00
147 Перевірка придатності методики «Мікробіологічна чистота визначення ТАМС глибинний/двошаровий/поверхневий 3225,00
148 Перевірка придатності методики кількісна оцінка толерантних до жовчі грамнегативних бактерій 3192,00
149 Перевірка придатності методики наявність толерантних до жовчі грамнегативних бактерій 3210,00
150 Перевірка придатності методики випробування «Мікробіологічна чистота. Визначення наявності Candida albicans 2628,00
151 Перевірка придатності методики МБЧ окремі види – Escherihia coli 2850,00
152 Перевірка придатності методики МБЧ окремі види – Pseudomonas aeruginosa 2823,00
153 Перевірка придатності методики МБЧ окремі види – Salmonella 3021,00
154 Перевірка придатності методики «Мікробіологічна чистота.Визначення наявності Staphylococcus aureus 2367,00
155 Перевірка придатності методики «Мікробіологічна чистота визначення ТУМС глибинний/двошаровий/поверхневий 2697,00
156 Перевірка придатності методики «Мікробіологічна чистота. Сумарне визначення ТАМС та ТУМС методом мембранної фільтрації 4563,00
157 Специфічна активність правцевого компоненту АДП-М, Мікроген, Росія; Біолік, Україна 7275,00
158 Специфічна активність сироватки протидифтерійної без урахування ГСЗ, Мікроген, Росія 5667,00
159 Специфічна активність сироваток протиправцевої, протиботулінічних без урахування ГСЗ, Мікроген, Росія 5016,00
160 Специфічна активність пробіотиків, що вміщують біфідобактерії 2610,00
161 Специфічна активність пробіотиків, що вміщують лактобактерії 2805,00
162 Специфічна активність пробіотиків, що вміщують стрептококи або ентерококи 2721,00
163 Активність препарату Нейронокс 12429,00
164 Шкірна реактогенність вакцини БЦЖ 10 6720,00
165 Визначення автентичності, активності та термостабільності КПК вакцин (без урахування вартості стандартів) 20697,00
166 Визначення автентичності, активності та термостабільності КПК вакцин (з урахуванням вартості стандартів) 30282,00
167 Визначення автентичності, активності та термостабільності вакцини, що містить живі віруси поліомієліту 1, 2, та 3 типів 7737,00
168 Автентичність, специфічна активність та термостабільність вакцини для профілактики жовтої лихоманки 7191,00
169 Визначення автентичності, активності та термостабільності корового компоненту вакцин (без урахування вартості стандартів) 7491,00
170 Визначення автентичності, активності та термостабільності паротитного компоненту (без урахування вартості стандартів) 7443,00
171 Визначення автентичності, активності та термостабільності краснушного компоненту (без урахування вартості стандартів) 8277,00
172 Визначення автентичності, активності та термостабільності корового компоненту вакцин (з урахуванням вартості стандартів) 11328,00
173 Визначення автентичності, активності та термостабільності паротитного компоненту (з урахуванням вартості стандартів) 10914,00
174 Визначення автентичності, активності та термостабільності краснушного компоненту (без урахування вартості стандартів) 11748,00
175 Визначення специфічної противірусної активності інтерферону 6204,00
176 Визначення специфічної противірусної активності та автентичності інтерферону 6723,00
177 Визначення специфічної активності та токсичності на культурі клітин інтерферону 6834,00
178 Специфічна активність філграстиму 6777,00
179 Автентичність, специфічна активність, термостабільність вакцини для профілактики вітряної віспи 10488,00
180 Визначення методом імуноферментного аналізу (без врахування вартості тест-системи) (назоферон, еритропоетин, імуноглобуліни проти токсоплазми, проти вірусу Епштейна-Бара та т.п.) 1887,00
181 Електрофорез ДСН-ПААГ (готовий гель), фарбування сріблом без урахування вартості стандартів 4611,00
182 Електрофорез ДСН-ПААГ (готовий гель), фарбування Кумасі без урахування вартості стандартів 4341,00
183 Визначення методом Вестерн-блотингу (без урахування вартості стандартів) 6930,00
184 Автентичність методом   дот-блот (слот-блот, імуноблотинг) без урахування вартості стандартів 3699,00
185 Розподіл ізоформ (Ізоелектрофокусування) фарбування Кумасі 18798,00
186 Розподіл ізоформ (Ізоелектрофокусування) фарбування сріблом 20358,00
187 Імуноелектрофорез (без урахування вартості стандартів) Кумасі 3723,00
188 Імуноелектрофорез (з урахуванням вартості стандартів) Кумасі 4860,00
189 Визначення методом подвійної імунодифузії в агарозному гелі 2940,00
190 Вертикальний електрофорез ДСН-ПААГ, фарбування Кумасі 4416,00
191 Вертикальний електрофорез ДСН-ПААГ, фарбування сріблом 5139,00
192 Зональний електрофорез на плівках з ацетатцелюлози 2643,00
193 Автентичність інтерферону   методом дот-блоту (слот-блоту, імуноблотингу) 6501,00
194 Визначення методом ПЛР (один зразок у трьох повторах) без врахування вартості тест-системи 2826,00
195 Біологічна активність моноклональних антитіл без врахування вартості стандартів 5448,00
196 Автентичність інтерферону методом ДСН-ПААГ (готовий гель), фарбування Кумасі 3678,00
197 Автентичність інтерферону методом ДСН-ПААГ (готовий гель), фарбування сріблом 4545,00
198 Визначення БСА методом ракетного імуноелектрофорезу 4797,00
199 Визначення методом імуноферментного аналізу (без урахування вартості стандартів) Гардасил 3921,00
200 Визначення методом радіальної імунодифузії в агарозному гелі (грипи) 2127,00
201 Ракетний імуноелектрофорез (без врахування стандартів) 3201,00
202 Автентичність, специфічна активність та термостабільність вакцини для профілактики ротавірусної інфекції 6849,00
203 Автентичність інтерферону методом Вестерн-блотинг 8964,00
Заступник Генерального директора з економічних питань М.О. Востріков
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті