Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо вдосконалення публічних закупівель»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо вдосконалення публічних закупівель»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Однією із важливих функцій держави є забезпечення ефективного контролю щодо здійснення закупівель товарів, робіт та послуг для задоволення найважливіших потреб держави шляхом перевірки законності й ефективності використання державних коштів та дотримання конкуренції у цій сфері. Важливим компонентом функціонування системи публічних закупівель є, насамперед, законодавство, яке визначає принципи, поняття та процедури здійснення закупівель.

У двох звітах Рахункової палати України: про результати аналізу щорічного звіту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель, (затверджено рішенням Рахункової палати від 28.05.2019 № 12-2) та про результати аналізу стану публічних (державних) закупівель у 2017 році (затверджено рішенням Рахункової палати від 31.05.2018 № 13‑1), зазначені проблемні питання функціонування системи державних закупівель. Зокрема, щодо забезпечення захисту інформації в інформаційно-аналітичної системі.

При цьому, жодних вимог в діючому законі до операторів інформаційних систем, вимог щодо обробки інформації в таких системах не встановлено. В той же час на законодавчому рівні не врегульовано граничні розміри плати за користування електронними сервісами за подання учасником тендерної пропозиції та/або пропозиції учасника закупівлі.

Практика функціонування системи закупівель засвідчила про необхідність не поширювати дію Закону про публічні закупівлі на випадки, якщо предметом закупівлі є вироби медичного призначення, що підлягають закупівлі державними та комунальними закладами охорони здоров’я відповідно до угод, що укладаються між такими закладами та виробниками таких виробів.

2. Мета і завдання прийняття законопроекту

Метою і завданнями прийняття законопроекту є врегулювання на законодавчому рівні діяльності у сфері публічних закупівель, захисту інформації в інформаційно-технологічній системі, вимог до операторів інформаційно-телекомунікаційних систем, вимог до обробки інформації в такій системі.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроектом вносяться зміни до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» для забезпечення захисту інформації в електронній системі, визначення граничних розмірів плати за подання учасником торгів тендерної пропозиції та/або пропозиції учасника закупівлі за користування електронними сервісами.

4. Стан нормативно-правової бази

Дана сфера відносин регулюється Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з державного і місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту

Прийняття зазначеного закону є важливим кроком для забезпечення прозорості здійснення публічних закупівель, захисту інформації в електронно-інформаційній системі, захисту інтересів учасників публічних торгів через врегулювання граничних розмірів плати учасників торгів за користування державною інформаційною системою.

Проект

зареєстрований в Парламенті

10.12.2019 р. за № 2563

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо вдосконалення публічних закупівель

Верховна Рада постановляє:

І. Внести до Закону України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 45, стор. 5, стаття 289) такі зміни:

1) частину п’яту статті 3 доповнити новим пунктом 22:

«22) вироби медичного призначення, що підлягають закупівлі державними та комунальними закладами охорони здоров’я відповідно до угод, що укладаються між такими закладами та виробниками таких виробів.»

2) частину першу статті 12 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Вся інформація в електронній системі закупівель повинна оброблятися виключно на території України із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Безпека інформації в електронній системі закупівель забезпечується відповідно до законодавства у сфері захисту інформації, кібербезпеки, електронних довірчих послуг та захисту персональних даних.

Оператором інформаційно-телекомунікаційної системи може юридична особа, утворена за законодавством України. Засновниками (учасниками) та/або власниками такої юридичної особи можуть бути лише громадяни України та/або юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України, що мають постійне місце проживання та реєстрацію в Україні. Всі пов’язані особи юридичної особи, зазначеної в цьому пункті, повинні бути створені за законодавством України.»

3) частину сьому статті 12 доповнити новим абзацом такого змісту:

«При цьому розмір плати за подання учасником тендерної пропозиції та/або пропозиції учасника закупівлі, що була розкрита електронною системою закупівель через електронні сервіси, та за користування зазначеними електронними сервісами, встановлюється фіксованим на економічно-обґрунтованому рівні та не може перевищувати 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем введення в дію Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 45, стор. 5, стаття 289).

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради УкраїниД. Разумков

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо вдосконалення публічних закупівель»

Чинна редакція нормативно-правового акту Редакція з урахуванням пропозицій
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель»
Стаття 3 Сфера застосування Закону

5. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

1) товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю», або які згідно із законами України потребують спеціальних заходів безпеки;

21) гемопоетичні стовбурові клітини, роботи та послуги, що пов’язані з їх придбанням. За результатами такої закупівлі в електронній системі закупівлі замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівлі.

Стаття 3. Сфера застосування Закону

5. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

1) товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю», або які згідно із законами України потребують спеціальних заходів безпеки;

21) гемопоетичні стовбурові клітини, роботи та послуги, що пов’язані з їх придбанням. За результатами такої закупівлі в електронній системі закупівлі замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівлі.

22) вироби медичного призначення, що підлягають закупівлі державними та комунальними закладами охорони здоров’я відповідно до угод, що укладаються між такими закладами та виробниками таких виробів

Стаття 12. Електронна система закупівель

1. Електронна система закупівель повинна бути загальнодоступною та гарантувати недискримінацію, рівні права під час реєстрації всім заінтересованим особам та рівний доступ до інформації всім особам. Обмін і збереження інформації та документів має відбуватися з гарантуванням цілісності даних про учасників і їхніх тендерних пропозицій/пропозицій під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та їх конфіденційність до моменту розкриття тендерних пропозицій/пропозицій.

7. Порядок авторизації електронних майданчиків, відключення авторизованих електронних майданчиків та вимоги до їх функціонування, також вимоги щодо функціонування електронної системи закупівель, надання онлайн-сервісів, та порядок надання доступу до них і розмір плати встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. Електронна система закупівель

1. Електронна система закупівель повинна бути загальнодоступною та гарантувати недискримінацію, рівні права під час реєстрації всім заінтересованим особам та рівний доступ до інформації всім особам. Обмін і збереження інформації та документів має відбуватися з гарантуванням цілісності даних про учасників і їхніх тендерних пропозицій/пропозицій під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та їх конфіденційність до моменту розкриття тендерних пропозицій/пропозицій.

Вся інформація в електронній системі закупівель повинна оброблятися виключно на території України із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Безпека інформації в електронній системі закупівель забезпечується відповідно до законодавства у сфері захисту інформації, кібербезпеки, електронних довірчих послуг та захисту персональних даних.

Оператором інформаційно-телекомунікаційної системи може юридична особа, утворена за законодавством України. Засновниками (учасниками) та/або власниками такої юридичної особи можуть бути лише громадяни України та/або юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни України, що мають постійне місце проживання та реєстрацію в Україні. Всі пов’язані особи юридичної особи, зазначеної в цьому пункті, повинні бути створені за законодавством України.

7. Порядок авторизації електронних майданчиків, відключення авторизованих електронних майданчиків та вимоги до їх функціонування, також вимоги щодо функціонування електронної системи закупівель, надання онлайн-сервісів, та порядок надання доступу до них і розмір плати встановлюється Кабінетом Міністрів України.

При цьому розмір плати за подання учасником тендерної пропозиції та/або пропозиції учасника закупівлі, що була розкрита електронною системою закупівель через електронні сервіси, та за користування зазначеними електронними сервісами, встановлюється фіксованим на економічно-обґрунтованому рівні та не може перевищувати 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті