Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»

21 Січня 2020 2:59 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Одним із найнебезпечніших видів злочинності є незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що має тенденцію до зростання.

Державна політика щодо наркотиків базується на таких основних принципах: законність, дотримання прав людини; доступність наркотиків для медичних і наукових цілей; дієвість і системність боротьби з наркобізнесом та контрабандою; науково обґрунтований підхід до профілактики та лікування наркоманії; виконання взятих міжнародних зобов’язань тощо.

Україною підписано та ратифіковано Єдину конвенцію ООН про наркотичні засоби 1961 р., Конвенцію ООН про психотропні речовини 1971 р. та Конвенцію ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р. Згідно з вимогами цих Конвенцій, Україна прийняла відповідне національне законодавство, зокрема: Закони України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживання ними» тощо. Це свідчить про значну увагу нашої держави до питання протидії наркозлочинності.

Проте, не дивлячись на це, проблема протидії наркозлочинності в Україні є однією з найгостріших соціальних і правових проблем. Якщо говорити про ситуацію, то наша держава посідає перше місце в Європі та Центральній Азії за темпами поширення ВІЛ-інфекції, входить до переліку країн із загрозливим рівнем немедичного споживання наркотиків.

За результатами досліджень Українського медичного та моніторингового центру з алкоголю та наркотиків Міністерства охорони здоров’я України, наркотики вживають від 324 тис. до 424,7 тис. осіб. За останні десять років кількість смертей серед осіб, які перебували на наркологічному обліку, зросла більше ніж у 3 рази, у тому числі від передозування — майже в 4 рази. Загрозливих розмірів набули поширеність розладів психіки та поведінки внаслідок вживання наркотичних речовин (174,7 на 100 тис. населення), а також психічні захворювання (11,5 на 100 тис. населення). Отже, можна зробити висновок, що проблема наркозлочинності є однією з найгостріших соціальних і правових проблем України.

Відповідно до даних з Єдиного державного звіту про кримінальні правопорушення, у 2015 році обліковано 25325 злочинів, у 2016 р. — 22217, у 2017 р. — 29010, 2018 р. — 25716, за десять місяців 2019 — 14321. Слід відзначити, що офіційна статистика Генеральної прокуратури України не враховує дані АР Крим, м. Севастополь та частково окупованих територій Донецької і Луганської областей. Тому, картина щодо кількості вчинених кримінальних правопорушень на території України цього виду злочинності є неповною. Наведена статистична інформація з Єдиного звіту про кримінальні правопорушення Генеральної прокуратури України дозволяє зробити висновок, що у загальній структурі злочинності протягом останніх двох років наркозлочини посідають третє за поширеністю місце (після злочинів проти життя та здоров’я та проти власності) серед усіх облікованих злочинів, а їх частка становить близько 10%. Кожен шостий із притягнутих у державі до кримінальної відповідальності відбуває покарання за наркозлочини.

Враховуючи викладене, особливо актуальним є вивчення питання стану протидії наркозлочинності в Україні та розроблення на цій основі ефективних заходів протидії.

2. Мета законопроекту і шляхи її досягнення

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» спрямований на удосконалення норм законодавства щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними.

Досягнення поставленої мети передбачає забезпечення стабільного надійного існування та життєдіяльності нації, збереження її фізичного і морального здоров’я; забезпечення належного державного контролю за обігом наркотиків, а також розроблення і здійснення комплексу заходів щодо зменшення обсягу незаконного розповсюдження наркотиків на території України; організація раннього виявлення незаконного вживання наркотиків як передумови запобігання захворюванням та ефективного лікування від наркозалежності; створення належних умов для провадження господарської діяльності, пов’язаної з обігом наркотиків; впровадження практики здійснення лікувальних заходів як альтернативи кримінальному покаранню наркозалежних осіб, які вчинили незначні правопорушення.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом передбачені зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними».

Законопроектом комплексно удосконалюються норми законодавства щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, їх аналогів та зловживанню ними. Крім того, запропоновано зміни в частині адміністративної відповідальність за ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження,, оскільки ухилення від медичного обстеження чи огляду.

Враховуючи викладене, законодавчі зміни спрямовані на вирішення нагальних проблем і щодо яких сформований вагомий суспільний запит та висловлювалися думки експертів, науковців та практиків.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У цій сфері суспільних відносин діють:

Конституція України;

Кримінальний кодекс України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»;

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

Закон України «Про лікарські засоби».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту акту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету.

6. Прогнозовані соціально-економічні та інші наслідки прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту удосконалить систему відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Проєкт

зареєстрований у Парламенті

17.01.2020 р. за № 2784

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25–26, ст. 131 із наступними змінами) такі зміни:

1. У статті 963:

1) у пункті 1 частини першої після цифр та знаків «306,» доповнити словами, цифрами та знаками «частинах другій і третій статті 320,»;

2) у частині другій після цифр та знаків «306,» доповнити словами, цифрами та знаками «частинами другою і третьою статті 320,».

2. Статтю 96доповнити частиною третьою такого змісту:

«3. Санкцією статті Особливої частини цього Кодексу може бути передбачено конкретний вид і розмір заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб.

В такому разі застосовується той вид і розмір заходів кримінально- правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб, який передбачено санкцією конкретної статті Особливої частини цього Кодексу.»;

3. У статтю 307:

1) у частині другій слова «від шести до десяти років» замінити словами «від восьми до дванадцяти років»;

2) у частині третій слова «від дев’яти до дванадцяти років» замінити словами «від дванадцяти до п’ятнадцяти років».

4. Доповнити статтею 315такого змісту:

«Стаття 3151. Пропаганда або реклама наркотичних засобів, психотропних речовин або їх прекурсорів

Пропаганда або реклама наркотичних засобів, психотропних речовин або їх прекурсорів, нарковмісних рослин, або їх частин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини, або їх прекурсори, в інформаційно-телекомунікаційних мережах (включаючи мережу Інтернет) або в громадських місцях (у тому числі на фасадах будинків, дорожньому покритті, інших об’єктах міської інфраструктури) шляхом поширення зображень, цифрових знаків та (або) назв, штрих та скан-кодів, веб-адрес, аккаунтів у соціальних мережах та месенджерах (в тому числі іноземними мовами), а також пропаганда відомостей про засоби та методи їх розробки, виготовлення, культивування чи використання, місця їх придбання, опис будь-яких переваг у використанні окремих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, наркотичних рослин або їх частин, що містять наркотичні засоби, або психотропні речовини, або їх прекурсори –

карається штрафом від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 310, 314, 315, 317, 318 цього Кодексу, –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

Примітка. 1. За дії, передбачені частиною другою цієї статті, до юридичної особи, уповноваженою особою якої вчинено злочин, судом застосовуються заходи кримінально-правового характеру у вигляді штрафу у розмірі від двадцяти до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Дія цієї статті не розповсюджується на випадки розміщення відомостей про наркотичні засоби, психотропні речовини та їх прекурсори у спеціалізованих наукових виданнях, у науково-методичній та навчальній літературі, яка розроблена відповідно до змісту освітніх програм та затверджена закладами вищої освіти (науковими установами) у встановленому порядку, розповсюдження інформації на наукових семінарах, конференціях, симпозіумах та інших заходах наукового-практичного характеру.»;

5. У статті 320:

1) У частині першій слова «до сімдесяти» замінити словами «від двохсот до двохсот п’ятдесяти»;

2) У частині другій слова «від сімдесяти до ста двадцяти» замінити словами «від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот».

6. Доповнити статтею 320такого змісту:

«Стаття 3201. Порушення встановлених правил відпуску, розміщення та торгівлі наркотичними засобами, психотропними речовинами, прекурсорами або їх аналогами

1. Порушення встановлених правил відпуску, торгівлі наркотичними засобами, психотропними речовинами, прекурсорами або їх аналогами, призначеними для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин, у тому числі відпуск чи торгівля цими засобами з аптек та аптечних пунктів без наявності електронного рецепта, створеного у передбаченому законодавством порядку, –

караються штрафом від п’яти до семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка. За дії, передбачені частиною першою цієї статті, до юридичної особи, уповноваженою особою якої вчинено злочин, судом застосовуються заходи кримінально-правового характеру у вигляді штрафу у розмірі від десяти тисяч до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно, або якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у великих розмірах, або призвели до викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем, –

караються штрафом від десяти до дванадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від п’яти до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка. За дії, передбачені частиною другою цієї статті, до юридичної особи, уповноваженою особою якої вчинено злочин, судом застосовуються заходи кримінально-правового характеру у вигляді штрафу у розмірі від двадцяти до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».

ІІ. Внести до Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40–41, 42, ст. 492 із наступними змінами) такі зміни:

1. Доповнити новою главою 101 та статтями 3421, 3422, 3423, 342такого змісту:

«Глава 101 Розгляд судом справ про направлення на примусове лікування особи, хворої на наркоманію

Стаття 3421. Підсудність

1. Заява про направлення на примусове лікування особи, хворої на наркоманію, або про продовження строку примусової госпіталізації такої особи подається до суду за місцезнаходженням спеціалізованого лікувального закладу органів охорони здоров’я, або до суду за місцем виявлення такого хворого.

Стаття 3422. Зміст заяви

1. У заяві про направлення на примусове лікування від наркоманії або про продовження строку примусової госпіталізації такої особи мають бути зазначені встановлені законом підстави для такої госпіталізації. До заяви додається мотивований медичний висновок про необхідність направлення особи на примусове лікування від наркоманії або про продовження строку примусової госпіталізації, в якому зазначається строк, протягом якого буде проведено лікування.

Стаття 3423. Розгляд справи

1. Справи про направлення на примусове лікування особи, хворої на наркоманію, або про продовження строку примусової госпіталізації суд розглядає не пізніше п’яти днів після відкриття провадження у справі. Особі має бути надано право особистої участі в судовому засіданні.

2. Участь у розгляді справи особи, за заявою якої відкрито провадження у справі, представника особи, стосовно якої вирішується питання про примусову госпіталізацію або про продовження строку примусової госпіталізації, є обов’язковою.

3. За ініціативою суду або за клопотанням сторін до суду можуть бути викликані члени (член) медичної комісії, які проводили медичне обстеження хворого на наркоманію і склали медичний висновок про необхідність направлення його на примусову госпіталізацію або про продовження строку примусової госпіталізації.

Стаття 3424. Рішення суду

1. Розглянувши заяву про направлення на примусове лікування особи, хворої на наркоманію, або про продовження строку примусової госпіталізації такої особи суд ухвалює відповідне рішення.

2. Рішення про задоволення заяви, зазначеної у частині першій цієї статті, підлягає негайному виконанню та є підставою для примусової госпіталізації особи в спеціалізований лікувальний заклад на встановлений законом строк.

3. Після набрання законної сили рішенням суду про примусову госпіталізацію до спеціалізованого лікувального закладу суд надсилає рішення відповідному органу місцевого самоврядування для вжиття заходів щодо охорони майна особи, стосовно якої ухвалено рішення суду.».

ІІІ. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст. 1122 із наступними змінами) такі зміни:

1. Статтю 441 викласти у такій редакції:

«Стаття 441. Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження

Ухилення особи, від медичного обстеження на предмет встановлення факту зловживання наркотичними засобами або психотропними речовинами чи наявність наркотичного сп’яніння –

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухилення особи, хворої на наркоманію, від медичного огляду на наявність наркотичного сп’яніння –

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

2. Статтю 184 доповнити новими частинами сьомою та восьмою такого змісту:

«Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо направлення дитини на медичне обстеження або медичний огляд на встановлення факту вживання наркотичних чи психотропних засобів чи створення штучних умов, що перешкоджають проведенню огляду дитини –

тягне за собою попередження або накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачені частиною восьмою цієї статті, –

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».

ІV. Внести зміни до Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» (Відомості Верховної Ради, 2019 р, №17, ст. 71 із наступними змінами) такі зміни:

1. Підпункт 131 пункту 2 розділу I Закону України виключити.

V. Внести зміни до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 10, ст. 60 із наступними змінами) такі зміни:

1. У статті 27:

1) Назву статті викласти у такій редакції:

«Стаття 27. Придбання, відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або їх аналогів»;

2) частину першу викласти у такій редакції:

«Придбання наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, фізичною особою за медичними показаннями здійснюється лише за електронним рецептом лікаря. Електронний рецепт створюється, зберігається та передається через інформаційну (інформаційно-телекомунікаційну) систему, доступ до якої надається уповноваженим особам суб’єкта господарювання, що здійснюють виписування електронного рецепта, та уповноваженим особам суб’єкта господарювання, що здійснюють відпуск лікарського засобу за електронним рецептом відповідно до вимог чинного законодавства у сфері електронного документообігу, електронного цифрового підпису та захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.»;

3) частину п’яту після слів «за одним» доповнити словом «електронним».

2. Статтю 28 викласти у такій редакції:

«Стаття 28. Електронні рецепти на наркотичні засоби і психотропні речовини

Електронні рецепти на наркотичні засоби, психотропні речовини. прекурсори або їх аналоги, включені до таблиць II і III Переліку, виписуються уповноваженою на те в інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі суб’єкта господарювання особою.

Видача електронних рецептів на наркотичні засоби або психотропні речовини, прекурсори або їх аналоги без відповідних медичних показань або з порушенням встановлених правил забороняється.»

VI. Внести зміни до Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 10, ст. 62 із наступними змінами) такі зміни:

1. Назву Закону України викласти у такій редакції:

«Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або їх аналогів та зловживанню ними»;

2. Статтю 1 викласти у такій редакції:

«Стаття 1. Основні терміни, які застосовуються в цьому Законі

Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:

незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів або їх аналогів — діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також тих, що не включені до цього Переліку, хімічна структура та властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють; розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів або їх аналогів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин — заборонені до обігу на території України речовини синтетичні чи природні, не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, хімічна структура та властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють;

наркоманія — психічний та (або) поведінковий розлад, зумовлений залежністю від наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогу внаслідок зловживання цим засобом або цією речовиною;

особа, хвора на наркоманію, — особа, яка страждає на психічний та (або) поведінковий розлад, зумовлений залежністю від наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогу внаслідок зловживання цим засобом або цією речовиною і якій за результатами медичного обстеження, проведеного відповідно до цього Закону, встановлено діагноз «наркоманія»;

незаконне вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів або їх аналогів — вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без призначення лікаря;

зловживання наркотичними засобами, психотропними речовинами, прекурсорами або їх аналогами — умисне систематичне незаконне вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;

наркотичне сп’яніння — гостра інтоксикація організму особи, що наступає після вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів або їх аналогів та призводить до розладу свідомості, сприйняття, емоцій, поведінки, когнітивних або інших психофізіологічних функцій і реакцій;

медичний огляд — амбулаторний огляд особи з метою встановлення стану наркотичного сп’яніння;

медичне обстеження — обстеження особи в стаціонарних або амбулаторних умовах з метою встановлення діагнозу «наркоманія»;

наркологічні заклади — лікувально-профілактичні заклади охорони здоров’я (лікарні, диспансери, центри, відділення, амбулаторії, кабінети тощо), які у встановленому законом порядку надають наркологічну допомогу;

добровільне лікування — лікування від наркоманії, яке здійснюється за згодою хворого або його законного представника;

примусове лікування — лікування на підставі судового рішення хворого на наркоманію, який ухиляється від добровільного лікування або продовжує вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів або їх аналогів без призначення лікаря і порушує права інших осіб;

ухилення від медичного огляду, медичного обстеження або лікування — умисне невиконання розпорядження поліцейського щодо медичного огляду, а так само невиконання призначень та рекомендацій лікаря цією особою, яка зловживає наркотичними засобами, психотропними речовинами, прекурсорами або їх аналогами;

тяжкий психічний стан чи психічний розлад — стан, що супроводжується затьмаренням свідомості, порушенням мислення, волі, емоцій, інтелекту або пам’яті, що перешкоджає сприйняттю особою навколишньої дійсності, свого стану або поведінки.».

3. У статті 2 після слова «прекурсорів» доповнити словами «або їх аналогів»;

4. Статтю 3 викласти у такій редакції:

«Стаття 3. Організація протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів

Протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів здійснюють Національна поліція, Служба безпеки України, Генеральна прокуратура України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах захисту державного кордону, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів, протидії їх незаконному обігу та інші органи виконавчої влади в межах наданих їм законом повноважень.

Органи виконавчої влади, уповноважені законом на здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів і вирішення завдань у сфері протидії їх незаконному обігу, у разі виявлення порушень порядку цього обігу застосовують у межах своєї компетенції відповідні заходи щодо усунення таких порушень, і в разі наявності в діях осіб ознак адміністративного чи кримінального правопорушення зобов’язані надіслати інформацію або подати матеріали до відповідних правоохоронних органів, які ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів.

Координація діяльності у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів здійснюється органами виконавчої влади, уповноваженими на вирішення завдань у сфері протидії їх незаконному обігу.»;

5. У назві Розділу ІІ після слів «ПРЕКУРСОРІВ» доповнити словами «ТА ЇХ АНАЛОГІВ»;

6. У статті 4 після слів «прекурсорів» доповнити словами «та їх аналогів»;

7. У статті 5 після слів «прекурсорів» доповнити словами «та їх аналогів»;

8. Доповнити статтею 5такого змісту:

«Стаття 51. Відпуск аптеками та аптечними пунктами наркотичних (психотропних) лікарських засобів

Відпуск аптеками та аптечними пунктами наркотичних (психотропних) лікарських засобів, окрім як на підставі електронного рецепта, забороняється.

Електронний рецепт створюється, зберігається та передається через інформаційну (інформаційно-телекомунікаційну) систему, доступ до якої надається уповноваженим особам суб’єкта господарювання, що здійснюють виписування електронного рецепта та уповноваженим особам суб’єкта господарювання, що здійснюють відпуск лікарського засобу за електронним рецептом відповідно до вимог чинного законодавства у сфері електронного документообігу, електронного цифрового підпису та захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Інформаційно-телекомунікаційна система, в якій створюється, зберігається та передається електронний рецепт, повинна мати систему захисту інформації.

Порядок виписування електронних рецептів на наркотичні (психотропні) лікарські засоби розробляється та затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Особи, які допустили відпуск з аптек та аптечних пунктів наркотичних (психотропних) лікарських засобів з порушенням вимог, встановлених цією статтею, несуть відповідальність, передбачену законом.»;

9. У статті 6 після слів «прекурсори» доповнити словами «та їх аналоги»;

10. Статтю 7 викласти в такій редакції:

«Стаття 7. Запити правоохоронних органів про розміщення коштів, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів

На письмову вимогу державних органів (їх підрозділів), які мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, банки, органи доходів і зборів, а також кредитні, фінансові та інші установи, підприємства, організації (незалежно від форм власності) зобов’язані протягом трьох діб надіслати інформацію і документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди юридичних осіб та громадян, відносно яких є оперативні та інші матеріали, що свідчать про їх причетність до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів.

Зазначені в частині першій цієї статті установи, підприємства і організації протягом двадцяти діб зобов’язані повідомити відповідні правоохоронні органи про громадян, одноразові грошові вклади і перекази яких перевищують тисячу мінімальних розмірів заробітної плати. Невиконання посадовими особами зазначених установ, підприємств і організацій цих вимог тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

Зазначена письмова вимога відповідного державного органу на отримання інформації, зазначеної в частині першій цієї статті, повинна:

1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми;

2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи особи, яка виконує його обов’язки), скріпленого гербовою печаткою;

3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації;

4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.»;

11. У частинах першій та другій статті 8 після слів «прекурсорів» доповнити словами «або їх аналогів»;

12. У статті 9:

1) у частині першій слова «за поданням правоохоронних органів зупиняється судом» замінити словами та знаками «за поданням правоохоронного органу, або органу місцевого самоврядування зупиняється адміністративним судом»;

2) у частині третій після слова «припиняється» доповнити словом «адміністративним».

13. У статті 14:

1) Частину першу доповнити реченням такого змісту:

«Особа, хвора на наркоманію, уразі надання їй наркологічної допомоги користується правами пацієнта, передбаченими Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».»;

2) Доповнити новою п’ятою частиною такого змісту:

«Лікування залежності від наркотичних засобів або психотропних речовин осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, здійснюється у закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу засудженим, за наявності ліцензії центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, на такий вид діяльності.»;

3) Відповідно частини п’яту та шосту вважати частинами шостою та сьомою.

14. Статтю 17 викласти у такій редакції:

«Стаття 17. Розгляд матеріалів у суді про направлення осіб на примусове лікування від наркоманії

Матеріали про направлення на примусове лікування осіб, хворих на наркоманію, розглядаються районним (міським) судом в порядку, визначеному Цивільним процесуальним кодексом України.

Рішення суду про направлення на примусове лікування від наркоманії виконується органами Національної поліції України.»;

15. У частині першій статті 21 після слова «лікування» доповнити словом «повторно».

VII. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради УкраїниД. Разумков

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними
»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Редакція з урахуванням пропонованих змін
Кримінальний кодекс України
Стаття 963. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру1. Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є:

1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;

2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;

3) вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 258-258-5 цього Кодексу;

4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою — четвертою статті 159-1, статтями 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу.

Примітка 1. Під уповноваженими особами юридичної особи слід розуміти службових осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної особи.

2. Злочини, передбачені статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою — четвертою статті 159-1, статтями 160, 209, 260, 262, 306, частинами першою і другою статті 368-3, частинами першою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу, визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, або були спрямовані на ухилення від передбаченої законом відповідальності.

Стаття 963. Підстави для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру

1. Підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є:

1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах другій і третій статті 320, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;

2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;

3) вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 258-258-5 цього Кодексу;

4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою — четвертою статті 159-1, статтями 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу.

Примітка 1. Під уповноваженими особами юридичної особи слід розуміти службових осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної особи.

2. Злочини, передбачені статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою — четвертою статті 159-1, статтями 160, 209, 260, 262, 306, частинами другою і третьою статті 320, частинами першою і другою статті 368-3, частинами першою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу, визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, або були спрямовані на ухилення від передбаченої законом відповідальності.

Стаття 966. Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб

1. До юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру:

  1. штраф;
  2. конфіскація майна;
  3. ліквідація.

2. До юридичних осіб штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи кримінально-правового характеру, а конфіскація майна — лише як додатковий. При застосуванні заходів кримінально-правового характеру юридична особа зобов’язана відшкодувати нанесені збитки та шкоду в повному обсязі, а також розмір отриманої неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

Відсутня

Стаття 966. Види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб

1. До юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру:

  1. штраф;
  2. конфіскація майна;
  3. ліквідація.

2. До юридичних осіб штраф та ліквідація можуть застосовуватися лише як основні заходи кримінально-правового характеру, а конфіскація майна — лише як додатковий. При застосуванні заходів кримінально-правового характеру юридична особа зобов’язана відшкодувати нанесені збитки та шкоду в повному обсязі, а також розмір отриманої неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

3. Санкцією статті Особливої частини цього Кодексу може бути передбачено конкретний вид і розмір заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб.

В такому разі застосовується той вид і розмір заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб, який передбачено санкцією конкретної статті Особливої частини цього Кодексу.

Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів –
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, –
караються позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах, або вчинені із залученням малолітнього або щодо малолітнього, –
караються позбавленням волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

4. Особа, яка добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх незаконним обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (частина перша цієї статті, частина перша статті 309 цього Кодексу).

Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, –
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, –
караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах, або вчинені із залученням малолітнього або щодо малолітнього, –
караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

4. Особа, яка добровільно здала наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов’язаних з їх незаконним обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне їх виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (частина перша цієї статті, частина перша статті 309 цього Кодексу)

Відсутня Стаття 3151. Пропаганда або реклама наркотичних засобів, психотропних речовин або їх прекурсорів
Пропаганда або реклама наркотичних засобів, психотропних речовин або їх прекурсорів, нарковмісних рослин, або їх частин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини, або їх прекурсори, в інформаційно-телекомунікаційних мережах (включаючи мережу Інтернет) або в громадських місцях (у тому числі на фасадах будинків, дорожньому покритті, інших об’єктах міської інфраструктури) шляхом поширення зображень, цифрових знаків та (або) назв, штрих та скан-кодів, веб-адрес, аккаунтів у соціальних мережах та месенджерах (в тому числі іноземними мовами), а також пропаганда відомостей про засоби та методи їх розробки, виготовлення, культивування чи використання, місця їх придбання, опис будь-яких переваг у використанні окремих наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, наркотичних рослин або їх частин, що містять наркотичні засоби, або психотропні речовини, або їх прекурсори –
карається штрафом від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 307, 310, 314, 315, 317, 318 цього Кодексу, –
караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.
Примітка. 1. За дії, передбачені частиною другою цієї статті, до юридичної особи, уповноваженою особою якої вчинено злочин, судом застосовуються заходи кримінально-правового характеру у вигляді штрафу у розмірі від двадцяти до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Дія цієї статті не розповсюджується на випадки розміщення відомостей про наркотичні засоби, психотропні речовини та їх прекурсори у спеціалізованих наукових виданнях, у науково-методичній та навчальній літературі, яка розроблена відповідно до змісту освітніх програм та затверджена закладами вищої освіти (науковими установами) у встановленому порядку, розповсюдження інформації на наукових семінарах, конференціях, симпозіумах та інших заходах наукового-практичного характеру.

Стаття 320. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

1. Порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин, –
караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у великих розмірах, або призвели до викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем, –
караються штрафом від сімдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Стаття 320. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

1. Порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, розподілу, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин, –
караються штрафом від двохсот до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у великих розмірах, або призвели до викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем, –
караються штрафом від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відсутня Стаття 3201. Порушення встановлених правил відпуску, розміщення та торгівлі наркотичними засобами, психотропними речовинами, прекурсорами або їх аналогами

1. Порушення встановлених правил відпуску, торгівлі наркотичними засобами, психотропними речовинами, прекурсорами або їх аналогами, призначеними для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин, у тому числі відпуск чи торгівля цими засобами з аптек та аптечних пунктів без наявності електронного рецепта, створеного у передбаченому законодавством порядку, –
караються штрафом від п’яти до семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка. За дії, передбачені частиною першою цієї статті, до юридичної особи, уповноваженою особою якої вчинено злочин, судом застосовуються заходи кримінально-правового характеру у вигляді штрафу у розмірі від десяти тисяч до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно, або якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у великих розмірах, або призвели до викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем, –
караються штрафом від десяти до дванадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від п’яти до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка. За дії, передбачені частиною другою цієї статті, до юридичної особи, уповноваженою особою якої вчинено злочин, судом застосовуються заходи кримінально-правового характеру у вигляді штрафу у розмірі від двадцяти до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Цивільний процесуальний кодекс України
Відсутня Глава 101 Розгляд судом справ про направлення на примусове лікування особи, хворої на наркоманію
Відсутня Стаття 3421. Підсудність

1. Заява про направлення на примусове лікування особи, хворої на наркоманію, або про продовження строку примусової госпіталізації такої особи подається до суду за місцезнаходженням спеціалізованого лікувального закладу органів охорони здоров’я, або до суду за місцем виявлення такого хворого.

Відсутня Стаття 3422. Зміст заяви

1. У заяві про направлення на примусове лікування від наркоманії або про продовження строку примусової госпіталізації такої особи мають бути зазначені встановлені законом підстави для такої госпіталізації. До заяви додається мотивований медичний висновок про необхідність направлення особи на примусове лікування від наркоманії або про продовження строку примусової госпіталізації, в якому зазначається строк, протягом якого буде проведено лікування.

Відсутня Стаття 3423. Розгляд справи

1. Справи про направлення на примусове лікування особи, хворої на наркоманію, або про продовження строку примусової госпіталізації суд розглядає не пізніше п’яти днів після відкриття провадження у справі. Особі має бути надано право особистої участі в судовому засіданні.

2. Участь у розгляді справи особи, за заявою якої відкрито провадження у справі, представника особи, стосовно якої вирішується питання про примусову госпіталізацію або про продовження строку примусової госпіталізації, є обов’язковою.

3. За ініціативою суду або за клопотанням сторін до суду можуть бути викликані члени (член) медичної комісії, які проводили медичне обстеження хворого на наркоманію і склали медичний висновок про необхідність направлення його на примусову госпіталізацію або про продовження строку примусової госпіталізації.

Відсутня Стаття 3424. Рішення суду

1. Розглянувши заяву про направлення на примусове лікування особи, хворої на наркоманію, або про продовження строку примусової госпіталізації такої особи суд ухвалює відповідне рішення.

2. Рішення про задоволення заяви, зазначеної у частині першій цієї статті, підлягає негайному виконанню та є підставою для примусової госпіталізації особи в спеціалізований лікувальний заклад на встановлений законом строк.

3. Після набрання законної сили рішенням суду про примусову госпіталізацію до спеціалізованого лікувального закладу суд надсилає рішення відповідному органу місцевого самоврядування для вжиття заходів щодо охорони майна особи, стосовно якої ухвалено рішення суду.

Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 441.

Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження

Ухилення особи, хворої на наркоманію, від медичного огляду на наявність наркотичного сп’яніння –
тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Ухилення особи, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами, від медичного обстеження –
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 441. Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження

Ухилення особи, від медичного обстеження на предмет встановлення факту зловживання наркотичними засобами або психотропними речовинами чи наявність наркотичного сп’яніння –
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухилення особи, хворої на наркоманію, від медичного огляду на наявність наркотичного сп’яніння –
тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей

Відсутня

Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей

Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо направлення дитини на медичне обстеження або медичний огляд на встановлення факту вживання наркотичних чи психотропних засобів чи створення штучних умов, що перешкоджають проведенню огляду дитини –
тягне за собою попередження або накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачені частиною восьмою цієї статті, –
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Прикінцеві положення до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень»
131) у статті 212:

в абзаці другому частини першої слова «до двох тисяч» замінити словами «до чотирьох тисяч»;

в абзаці другому частини другої слова «від двох тисяч до трьох тисяч» замінити словами «від чотирьох тисяч до шести тисяч»;

Виключити
Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»
Стаття 27. Придбання, реалізація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Придбання наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, фізичною особою за медичними показаннями здійснюється лише за рецептом лікаря.

Придбання прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, фізичною особою за медичними показаннями здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Роздрібна реалізація фізичним особам наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, дозволених до застосування у медичній практиці, здійснюється через аптечні заклади всіх форм власності за наявності у них ліцензії на цей вид діяльності.

Контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, в закладах охорони здоров’я здійснюють спеціальні комісії, утворені згідно з порядком, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, визначає максимальні строки призначення наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, а також кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини, яка може приписуватися за одним рецептом.

Стаття 27. Придбання, відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або їх аналогів

Придбання наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, фізичною особою за медичними показаннями здійснюється лише за електронним рецептом лікаря. Електронний рецепт створюється, зберігається та передається через інформаційну (інформаційно-телекомунікаційну) систему, доступ до якої надається уповноваженим особам суб’єкта господарювання, що здійснюють виписування електронного рецепта, та уповноваженим особам суб’єкта господарювання, що здійснюють відпуск лікарського засобу за електронним рецептом відповідно до вимог чинного законодавства у сфері електронного документообігу, електронного цифрового підпису та захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Придбання прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, фізичною особою за медичними показаннями здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Роздрібна реалізація фізичним особам наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, дозволених до застосування у медичній практиці, здійснюється через аптечні заклади всіх форм власності за наявності у них ліцензії на цей вид діяльності.Контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, в закладах охорони здоров’я здійснюють спеціальні комісії, утворені згідно з порядком, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, визначає максимальні строки призначення наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, а також кількість наркотичного засобу чи психотропної речовини, яка може приписуватися за одним електронним рецептом.

Стаття 28. Рецепти на наркотичні засоби і психотропні речовини

Рецепти на наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III Переліку, виписуються на спеціальних бланках.

Форма спеціальних бланків рецептів, порядок їх реєстрації, обліку і зберігання, а також правила їх оформлення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Видача рецептів на наркотичні засоби або психотропні речовини без відповідних медичних показань або з порушенням встановлених правил оформлення забороняється.

Стаття 28. Електронні рецепти на наркотичні засоби і психотропні речовини

Електронні рецепти на наркотичні засоби, психотропні речовини. прекурсори або їх аналоги, включені до таблиць II і III Переліку, виписуються уповноваженою на те в інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі суб’єкта господарювання особою.

Видача електронних рецептів на наркотичні засоби або психотропні речовини, прекурсори або їх аналоги без відповідних медичних показань або з порушенням встановлених правил забороняється.

Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»
Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або їх аналогів та зловживанню ними»
Стаття 1. Основні терміни, які застосовуються в цьому Законі

Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:

незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів — діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

Відсутня

наркоманія — психічний розлад, зумовлений залежністю від наркотичного засобу або психотропної речовини внаслідок зловживання цим засобом або цією речовиною;

особа, хвора на наркоманію, — особа, яка страждає на психічний розлад, що характеризується психічною та (або) фізичною залежністю від наркотичного засобу чи психотропної речовини, і якій за результатами медичного обстеження, проведеного відповідно до цього Закону, встановлено діагноз «наркоманія»;

незаконне вживання наркотичних засобів або психотропних речовин — вживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря;

зловживання наркотичними засобами або психотропними речовинами — умисне систематичне незаконне вживання наркотичних засобів або психотропних речовин;

Відсутня

медичний огляд — амбулаторний огляд особи з метою встановлення стану наркотичного сп’яніння;

медичне обстеження — обстеження особи в стаціонарних умовах з метою встановлення діагнозу «наркоманія»;

наркологічні заклади — заклади (відділення або кабінети), які у встановленому законом порядку подають наркологічну допомогу;

добровільне лікування — лікування від наркоманії, яке здійснюється за згодою хворого або його законного представника;

примусове лікування — лікування на підставі судового рішення хворого на наркоманію, який ухиляється від добровільного лікування або продовжує вживати наркотичні засоби без призначення лікаря і порушує права інших осіб;

ухилення від медичного огляду, медичного обстеження або лікування — умисне невиконання розпорядження поліцейського щодо медичного огляду, а так само невиконання призначень та рекомендацій лікаря особою, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами;

тяжкий психічний стан чи психічний розлад — стан, що супроводжується затьмаренням свідомості, порушенням мислення, волі, емоцій, інтелекту або пам’яті, що перешкоджає сприйняттю особою навколишньої дійсності, свого стану або поведінки.

Стаття 1. Основні терміни, які застосовуються в цьому Законі

Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:

незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів або їх аналогів — діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також тих, що не включені до цього Переліку, хімічна структура та властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють;

розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів або їх аналогів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин — заборонені до обігу на території України речовини синтетичні чи природні, не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, хімічна структура та властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють;

наркоманія — психічний та (або) поведінковий розлад, зумовлений залежністю від наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогу внаслідок зловживання цим засобом або цією речовиною;

особа, хвора на наркоманію, — особа, яка страждає на психічний та (або) поведінковий розлад, зумовлений залежністю від наркотичного засобу, психотропної речовини або їх аналогу внаслідок зловживання цим засобом або цією речовиною і якій за результатами медичного обстеження, проведеного відповідно до цього Закону, встановлено діагноз «наркоманія»;

незаконне вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів або їх аналогів — вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без призначення лікаря;

зловживання наркотичними засобами, психотропними речовинами, прекурсорами або їх аналогами — умисне систематичне незаконне вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;

наркотичне сп’яніння — гостра інтоксикація організму особи, що наступає після вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів або їх аналогів та призводить до розладу свідомості, сприйняття, емоцій, поведінки, когнітивних або інших психофізіологічних функцій і реакцій;

медичний огляд — амбулаторний огляд особи з метою встановлення стану наркотичного сп’яніння;

медичне обстеження — обстеження особи в стаціонарних або амбулаторних умовах з метою встановлення діагнозу «наркоманія»;

наркологічні заклади — лікувально-профілактичні заклади охорони здоров’я (лікарні, диспансери, центри, відділення, амбулаторії, кабінети тощо), які у встановленому законом порядку надають наркологічну допомогу;

добровільне лікування — лікування від наркоманії, яке здійснюється за згодою хворого або його законного представника;

примусове лікування — лікування на підставі судового рішення хворого на наркоманію, який ухиляється від добровільного лікування або продовжує вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів або їх аналогів без призначення лікаря і порушує права інших осіб;

ухилення від медичного огляду, медичного обстеження або лікування  умисне невиконання розпорядження поліцейського щодо медичного огляду, а так само невиконання призначень та рекомендацій лікаря цією особою, яка зловживає наркотичними засобами, психотропними речовинами, прекурсорами або їх аналогами;тяжкий психічний стан чи психічний розлад — стан, що супроводжується затьмаренням свідомості, порушенням мислення, волі, емоцій, інтелекту або пам’яті, що перешкоджає сприйняттю особою навколишньої дійсності, свого стану або поведінки.

Стаття 2. Законодавство про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними

Законодавство про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними складається із Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», цього Закону та інших законодавчих актів.

Стаття 2. Законодавство про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів або їх аналогів та зловживанню ними

Законодавство про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів або їх аналогів та зловживанню ними складається із Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», цього Закону та інших законодавчих актів.

Стаття 3. Організація протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюють Національна поліція, Служба безпеки України, Генеральна прокуратура України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах захисту державного кордону, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу та інші органи виконавчої влади в межах наданих їм законом повноважень.

Органи виконавчої влади, уповноважені законом на здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та вирішення завдань у сфері протидії їх незаконному обігу, у разі виявлення порушень порядку цього обігу застосовують у межах своєї компетенції відповідні заходи щодо усунення таких порушень, і в разі наявності в діях осіб ознак адміністративного чи кримінального правопорушення зобов’язані надіслати інформацію або подати матеріали до відповідних правоохоронних органів, які ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Координація діяльності у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється органами виконавчої влади, уповноваженими на вирішення завдань у сфері протидії їх незаконному обігу.

Стаття 3. Організація протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів

Протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів здійснюють Національна поліція, Служба безпеки України, Генеральна прокуратура України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах захисту державного кордону, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів, протидії їх незаконному обігу та інші органи виконавчої влади в межах наданих їм законом повноважень.

Органи виконавчої влади, уповноважені законом на здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів і вирішення завдань у сфері протидії їх незаконному обігу, у разі виявлення порушень порядку цього обігу застосовують у межах своєї компетенції відповідні заходи щодо усунення таких порушень, і в разі наявності в діях осіб ознак адміністративного чи кримінального правопорушення зобов’язані надіслати інформацію або подати матеріали до відповідних правоохоронних органів, які ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів.

Координація діяльності у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів здійснюється органами виконавчої влади, уповноваженими на вирішення завдань у сфері протидії їх незаконному обігу.

Розділ II

ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ

Розділ II

ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ПРЕКУРСОРІВ ТА ЇХ АНАЛОГІВ

Стаття 4. Контрольована поставка

З метою виявлення джерел і каналів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, осіб, які беруть участь в цьому, в кожному окремому випадку за домовленістю з відповідними органами іноземних держав або на підставі міжнародних договорів України може використовуватися метод контрольованої поставки, тобто допуск під контролем і оперативним наглядом відповідних органів ввезення в Україну, вивезення з України чи транзит через її територію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Контрольована поставка може використовуватися також щодо незаконного перевезення та пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які здійснюються в межах території України.

Підстави проведення контрольованої поставки визначаються Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінальним процесуальним кодексом України, Митним кодексом України. Порядок проведення контрольованої поставки визначається нормативним актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України, погодженим з Генеральною прокуратурою України і Міністерством юстиції України.

Стаття 4. Контрольована поставка

З метою виявлення джерел і каналів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів, осіб, які беруть участь в цьому, в кожному окремому випадку за домовленістю з відповідними органами іноземних держав або на підставі міжнародних договорів України може використовуватися метод контрольованої поставки, тобто допуск під контролем і оперативним наглядом відповідних органів ввезення в Україну, вивезення з України чи транзит через її територію наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів.

Контрольована поставка може використовуватися також щодо незаконного перевезення та пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів, які здійснюються в межах території України.

Підстави проведення контрольованої поставки визначаються Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінальним процесуальним кодексом України, Митним кодексом України. Порядок проведення контрольованої поставки визначається нормативним актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України, погодженим з Генеральною прокуратурою України і Міністерством юстиції України.

Стаття 5. Оперативна закупка

Для одержання доказів злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, може бути проведена оперативна закупка — операція щодо придбання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.

Підстави проведення оперативної закупки визначаються Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» та Кримінальним процесуальним кодексом України. Порядок проведення оперативної закупки визначається нормативним актом Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, погодженим з Генеральною прокуратурою України.

Стаття 5. Оперативна закупка

Для одержання доказів злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів, може бути проведена оперативна закупка — операція щодо придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів.

Підстави проведення оперативної закупки визначаються Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» та Кримінальним процесуальним кодексом України. Порядок проведення оперативної закупки визначається нормативним актом Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, погодженим з Генеральною прокуратурою України.

Відсутня Стаття 51. Відпуск аптеками та аптечними пунктами наркотичних (психотропних) лікарських засобів

Відпуск аптеками та аптечними пунктами наркотичних (психотропних) лікарських засобів, окрім як на підставі електронного рецепта, забороняється.

Електронний рецепт створюється, зберігається та передається через інформаційну (інформаційно-телекомунікаційну) систему, доступ до якої надається уповноваженим особам суб’єкта господарювання, що здійснюють виписування електронного рецепта та уповноваженим особам суб’єкта господарювання, що здійснюють відпуск лікарського засобу за електронним рецептом відповідно до вимог чинного законодавства у сфері електронного документообігу, електронного цифрового підпису та захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Інформаційно-телекомунікаційна система, в якій створюється, зберігається та передається електронний рецепт, повинна мати систему захисту інформації.

Порядок виписування електронних рецептів на наркотичні (психотропні) лікарські засоби розробляється та затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Особи, які допустили відпуск з аптек та аптечних пунктів наркотичних (психотропних) лікарських засобів з порушенням вимог, встановлених цією статтею, несуть відповідальність, передбачену законом.

Стаття 6. Конфіскація

Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що знаходяться в незаконному обігу, а також обладнання, яке використовується для їх незаконного виготовлення, підлягають конфіскації у встановленому законом порядку.

Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, використання яких в законному обігу визнано недоцільним, а також обладнання для їх виготовлення підлягають знищенню в порядку, встановленому нормативним актом Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, Верховного Суду.

Стаття 6. Конфіскація

Наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори та їх аналоги, що знаходяться в незаконному обігу, а також обладнання, яке використовується для їх незаконного виготовлення, підлягають конфіскації у встановленому законом порядку.

Наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори та їх аналоги, використання яких в законному обігу визнано недоцільним, а також обладнання для їх виготовлення підлягають знищенню в порядку, встановленому нормативним актом Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, Верховного Суду.

Стаття 7. Запити правоохоронних органів про розміщення коштів, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

На письмову вимогу державних органів (підрозділів), які мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, банки, органи доходів і зборів, а також кредитні, фінансові та інші установи, підприємства, організації (незалежно від форм власності) зобов’язані протягом трьох діб надіслати інформацію і документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди юридичних осіб та громадян, відносно яких є оперативні та інші матеріали, що свідчать про їх причетність до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів.

Зазначені в частині першій цієї статті установи, підприємства і організації протягом двадцяти діб зобов’язані повідомити відповідні правоохоронні органи про громадян, одноразові грошові вклади і перекази яких перевищують тисячу мінімальних розмірів заробітної плати. Невиконання посадовими особами зазначених установ, підприємств і організацій цих вимог тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

Відсутня

Стаття 7. Запити правоохоронних органів про розміщення коштів, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів

На письмову вимогу державних органів (їх підрозділів), які мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, банки, органи доходів і зборів, а також кредитні, фінансові та інші установи, підприємства, організації (незалежно від форм власності) зобов’язані протягом трьох діб надіслати інформацію і документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди юридичних осіб та громадян, відносно яких є оперативні та інші матеріали, що свідчать про їх причетність до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів.

Зазначені в частині першій цієї статті установи, підприємства і організації протягом двадцяти діб зобов’язані повідомити відповідні правоохоронні органи про громадян, одноразові грошові вклади і перекази яких перевищують тисячу мінімальних розмірів заробітної плати. Невиконання посадовими особами зазначених установ, підприємств і організацій цих вимог тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

Зазначена письмова вимога відповідного державного органу на отримання інформації, зазначеної в частині першій цієї статті, повинна:

1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми;

2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи особи, яка виконує його обов’язки), скріпленого гербовою печаткою;

3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації;

4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

Стаття 8. Огляд транспортних засобів, вантажів і особистих речей громадян

Огляд транспортного засобу, вантажу, що в ньому знаходиться, особистих речей водія і пасажирів може бути здійснено поліцейськими, посадовими особами Служби безпеки України на підставі заяв, повідомлень про правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів, або за наявності про це іншої достовірної інформації компетентних органів.

У разі виявлення речовин, які викликають підозру як такі, що належать до наркотичних, психотропних або прекурсорів і потребують подальшого дослідження, а також наявності у водія чи пасажирів ознак наркотичного сп’яніння транспорт і зазначені особи можуть бути доставлені в органи Національної поліції для з’ясування необхідних обставин.

У разі безпідставного огляду транспорту, вантажу, що в ньому знаходиться, водія і пасажирів, а також безпідставного доставлення зазначених осіб і транспорту в органи Національної поліції такі особи мають право на відшкодування в повному обсязі завданої їм матеріальної і моральної шкоди згідно з чинним законодавством.

Стаття 8. Огляд транспортних засобів, вантажів і особистих речей громадян

Огляд транспортного засобу, вантажу, що в ньому знаходиться, особистих речей водія і пасажирів може бути здійснено поліцейськими, посадовими особами Служби безпеки України на підставі заяв, повідомлень про правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів або їх аналогів або за наявності про це іншої достовірної інформації компетентних органів.

У разі виявлення речовин, які викликають підозру як такі, що належать до наркотичних, психотропних, прекурсорів або їх аналогів і потребують подальшого дослідження, а також наявності у водія чи пасажирів ознак наркотичного сп’яніння транспорт і зазначені особи можуть бути доставлені в органи Національної поліції для з’ясування необхідних обставин.

У разі безпідставного огляду транспорту, вантажу, що в ньому знаходиться, водія і пасажирів, а також безпідставного доставлення зазначених осіб і транспорту в органи Національної поліції такі особи мають право на відшкодування в повному обсязі завданої їм матеріальної і моральної шкоди згідно з чинним законодавством.

Стаття 9. Зупинення та припинення діяльності закладів масового перебування громадян, у яких виявлені факти вживання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

У разі встановлення фактів систематичного або масового (трьома і більше особами) вживання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у закладах масового перебування громадян (ресторанах, кафе, барах, кінотеатрах, нічних клубах, дискотеках, гральних залах, розважальних комплексах тощо) та невжиття посадовими особами таких закладів заходів щодо запобігання вживанню чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів після офіційного попередження правоохоронними органами діяльність таких закладів за поданням правоохоронних органів зупиняється судом строком на три місяці, а у разі якщо впродовж року встановлено повторний факт вживання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, — строком на шість місяців.

Рішення про зупинення діяльності закладів масового перебування громадян приймається судом упродовж місяця з дня надходження подання правоохоронних органів. Протягом строку дії рішення суду про зупинення діяльності таких закладів за відповідною адресою забороняється діяльність будь-яких аналогічних закладів.

Якщо після закінчення строку дії зазначених заходів виявлено новий факт вживання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у закладах масового перебування громадян, діяльність таких закладів припиняється судом у встановленому законом порядку.

Стаття 9. Зупинення та припинення діяльності закладів масового перебування громадян, у яких виявлені факти вживання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів

У разі встановлення фактів систематичного або масового (трьома і більше особами) вживання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у закладах масового перебування громадян (ресторанах, кафе, барах, кінотеатрах, нічних клубах, дискотеках, гральних залах, розважальних комплексах тощо) та невжиття посадовими особами таких закладів заходів щодо запобігання вживанню чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів після офіційного попередження правоохоронними органами діяльність таких закладів за поданням правоохоронного органу, або органу місцевого самоврядування зупиняється адміністративним судом строком на три місяці, а у разі якщо впродовж року встановлено повторний факт вживання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, — строком на шість місяців.

Рішення про зупинення діяльності закладів масового перебування громадян приймається судом упродовж місяця з дня надходження подання правоохоронних органів. Протягом строку дії рішення суду про зупинення діяльності таких закладів за відповідною адресою забороняється діяльність будь-яких аналогічних закладів.

Якщо після закінчення строку дії зазначених заходів виявлено новий факт вживання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у закладах масового перебування громадян, діяльність таких закладів припиняється адміністративним судом у встановленому законом порядку.

Стаття 14. Добровільне лікування осіб, хворих на наркоманію

Якщо в результаті медичного огляду чи медичного обстеження встановлено, що особа, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами і відносно якої встановлено діагноз «наркоманія», потребує лікування, у тому числі в стаціонарних або амбулаторних умовах, лікар-нарколог зобов’язаний запропонувати такій особі пройти курс добровільного лікування і видати направлення до наркологічного закладу для такого лікування.

Невідкладні лікувальні заходи для усунення залежності особи від наркотичних засобів або психотропних речовин проводяться в режимі госпіталізації у визначеному для цього спеціалізованому медичному закладі.

У разі, коли зазначені заходи не є обов’язковими або залежність від наркотичних засобів чи психотропних речовин усунуто, така особа може бути переведена під нагляд наркологічного закладу для амбулаторного лікування.

Лікування залежності від наркотичних засобів або психотропних речовин здійснюється в лікувальному закладі незалежно від форми власності за наявності ліцензії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я на такий вид діяльності. Нагляд за лікуванням такої особи покладається на установи, визначені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Особі, яка добровільно звернулася до наркологічного закладу для проходження курсу лікування, забезпечується, на її прохання, анонімність лікування. Відомості про таке лікування можуть бути надані лише правоохоронним органам у разі притягнення цієї особи до кримінальної або адміністративної відповідальності.

На період добровільного лікування хворому видається лікарняний лист, а після закінчення лікування, на його прохання, — довідка із зазначенням мети лікування.

Стаття 14. Добровільне лікування осіб, хворих на наркоманію

Якщо в результаті медичного огляду чи медичного обстеження встановлено, що особа, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами і відносно якої встановлено діагноз «наркоманія», потребує лікування, у тому числі в стаціонарних або амбулаторних умовах, лікар-нарколог зобов’язаний запропонувати такій особі пройти курс добровільного лікування і видати направлення до наркологічного закладу для такого лікування. Особа, хвора на наркоманію, у разі надання їй наркологічної допомоги користується правами пацієнта, передбаченими Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

Невідкладні лікувальні заходи для усунення залежності особи від наркотичних засобів або психотропних речовин проводяться в режимі госпіталізації у визначеному для цього спеціалізованому медичному закладі.

У разі, коли зазначені заходи не є обов’язковими або залежність від наркотичних засобів чи психотропних речовин усунуто, така особа може бути переведена під нагляд наркологічного закладу для амбулаторного лікування.

Лікування залежності від наркотичних засобів або психотропних речовин здійснюється в лікувальному закладі незалежно від форми власності за наявності ліцензії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я на такий вид діяльності. Нагляд за лікуванням такої особи покладається на установи, визначені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Лікування залежності від наркотичних засобів або психотропних речовин осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, здійснюється у закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу засудженим, за наявності ліцензії центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, на такий вид діяльності.

Особі, яка добровільно звернулася до наркологічного закладу для проходження курсу лікування, забезпечується, на її прохання, анонімність лікування. Відомості про таке лікування можуть бути надані лише правоохоронним органам у разі притягнення цієї особи до кримінальної або адміністративної відповідальності.

На період добровільного лікування хворому видається лікарняний лист, а після закінчення лікування, на його прохання, — довідка із зазначенням мети лікування.

Стаття 17. Розгляд матеріалів у суді про направлення осіб на примусове лікування від наркоманії

Матеріали про направлення на примусове лікування осіб, хворих на наркоманію, розглядаються районним (міським) судом за місцем проживання особи або за місцем розташування органу, який подав такі матеріали.

Матеріали про направлення на примусове лікування від наркоманії підлягають розгляду суддею одноособово не пізніш як у двадцятиденний строк з моменту їх надходження до суду у відкритому судовому засіданні у присутності особи, щодо якої порушено таке клопотання, її законного представника, а за їх бажанням — і захисника.

Про час розгляду матеріалів суддя повідомляє прокурора, нез’явлення якого не перешкоджає розгляду матеріалів.

В судовому засіданні перевіряються обґрунтованість медичного висновку про необхідність направлення особи на примусове лікування від наркоманії та інші фактичні дані, що доводять чи спростовують потребу застосування до особи такого лікування.

В необхідних випадках до суду можуть бути запрошені члени (член) медичної комісії, які проводили медичне обстеження хворого на наркоманію і склали медичний висновок про необхідність направлення його на примусове лікування, а також особи, що порушили таке клопотання.

Після дослідження матеріалів, дачі пояснень запрошених осіб та заслухавши думку прокурора і думку захисника (в разі їх участі) суддя в нарадчій кімнаті виносить мотивовану постанову про направлення особи на примусове лікування від наркоманії чи про відмову в такому лікуванні, на яку може бути подано апеляцію до апеляційного суду.

Постанова суду про направлення на примусове лікування від наркоманії виконується органами внутрішніх справ.

Стаття 17. Розгляд матеріалів у суді про направлення осіб на примусове лікування від наркоманії

Матеріали про направлення на примусове лікування осіб, хворих на наркоманію, розглядаються районним (міським) судом в порядку, визначеному Цивільним процесуальним кодексом України.

Рішення суду про направлення на примусове лікування від наркоманії виконується органами Національної поліції України.

Стаття 21. Обмеження прав особи, хворої на наркоманію, на період примусового лікування

Постанова суду про направлення особи, хворої на наркоманію, на примусове лікування є підставою для звільнення її з роботи або припинення навчання у встановленому законодавством порядку.

Стаття 21. Обмеження прав особи, хворої на наркоманію, на період примусового лікування

Постанова суду про направлення особи, хворої на наркоманію, на примусове лікування повторно є підставою для звільнення її з роботи або припинення навчання у встановленому законодавством порядку.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Василий 13.03.2020 12:50
Понравилась формулировка "медичне обстеження — обстеження особи в стаціонарних або амбулаторних умовах з метою встановлення діагнозу «наркоманія»". Т.е. цель обследования - именно установление диагноза наркомания, а не определние её наличия или же отсутствия.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті