Аптечний ринок України за підсумками 2019 р.: Helicopter View

У 2019 р. показники розвитку економіки України перевершили прогнози експертів. За даними Державної служби статистики України (ДССУ), зростання ВВП продовжується, у ІІI кв. 2019 р. приріст ВВП становив 4,1%. У жовтні Національний банк України (НБУ) поліпшив свій липневий прогноз зростання ВВП на 2019 р. з 3,0 до 3,5%. У 2020 р. НБУ прогнозує зростання ВВП на рівні 3,5%. Споживча інфляція знижувалася протягом року з 9,2% в січні до 4,1% в грудні 2019 р. Загалом за підсумками 2019 р. споживча інфляція становила 7,9%. Фіксується і зростання міжнародних резервів, які станом на 1 січня 2020 р. перевищили 25 млрд дол. США, що стало найбільшим показником за останні 7 років. У даній публікації розглянуто ключові показники і тренди фармацевтичного ринку України* за підсумками 2019 р. При підготовці матеріалу використані дані аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компанії «Proxima Research».

«АПТЕЧНИЙ КОШИК»

За підсумками 2019 р. обсяги роздрібної реа­лізації всіх категорій товарів «аптечного кошика» становили 103,9 млрд грн, що в доларовому еквіваленті дорівнює 4,0 млрд дол. США. Порівняно з 2018 р. обсяги продажу збільшилися на 16,5% в гривневому та 23,5% в доларовому вираженні. У натуральному вираженні обсяги продажу скоротилися на 2,8% до 1,7 млрд упаковок (рис. 1).

Рис. 1
Обсяги роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» у грошовому і натуральному вираженні, а також в доларовому еквіваленті за підсумками 2017–2019 рр. із зазначенням темпів приросту/спаду порівняно з попереднім роком
Обсяги роздрібної реалізації товарів «аптечного кошика» у грошовому і натуральному вираженні, а також в доларовому еквіваленті за підсумками 2017–2019 рр. із зазначенням темпів приросту/спаду порівняно з попереднім роком
Зростання ринку в доларовому вираженні — 23,5%

У розрізі категорій товарів «аптечного кошика» приріст аптечного продажу в грошовому вираженні відзначається для всіх категорій товарів. У той же час у натуральному вираженні приріст продажу відзначається для косметики і дієтичних добавок, а для лікарських засобів і медичних виробів зафіксовано зниження на рівні 3 і 5% відповідно (табл. 1).

Таблиця 1 Обсяги роздрібного продажу різних категорій товарів «аптечного кошика» в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2017–2019 рр.
Рік Лікарські засоби Медичні вироби Косметика Дієтичні добавки Ринок у цілому
Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, % Частка категорії в «аптечному кошику», % Обсяги аптечного продажу ∆, %
Грошове вираження, млн грн
2017 61 186,6 20,9 84,2 5484,8 16,9 7,6 2579,1 18,9 3,5 3380,7 39,9 4,7 72 631,1 21,3
2018 74 683,5 22,1 83,7 6743,8 23,0 7,6 3118,4 20,9 3,5 4620,9 36,7 5,2 89 166,6 22,8
2019 86 046,9 15,2 82,8 7784,8 15,4 7,5 3702,4 18,7 3,6 6326,2 36,9 6,1 103 860,4 16,5
Натуральне вираження, млн упаковок
2017 1113,4 6,5 66,1 464,1 1,0 27,5 45,8 7,5 2,7 62,4 26,3 3,7 1685,6 5,5
2018 1142,2 2,6 65,2 491,2 5,8 28,0 47,3 3,4 2,7 71,8 15,2 4,1 1752,6 4,0
2019 1109,7 –2,8 65,1 465,0 –5,3 27,3 48,0 1,5 2,8 80,9 12,6 4,8 1703,7 –2,8

У структурі аптечного продажу товарів українського та зарубіжного виробництва для українського фармринку характерне переважання зарубіжних товарів у грошовому вираженні. У натуральному вираженні превалюють вітчизняні, за винятком медичних виробів, де частка зарубіжних товарів перевищує позначку 50% (рис. 2).

Рис. 2
Структура аптечного продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2018–2019 рр.
Структура аптечного продажу товарів «аптечного кошика» українського і зарубіжного виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2018–2019 рр.

За підсумками 2019 р. зарубіжні виробники дещо зміцнили свої позиції на ринку, збільшивши частку майже в усіх категоріях товарів «аптечного кошика», за винятком медичних виробів, як у грошовому, так і в натуральному вираженні порівняно з 2018 р.

Середньозважена вартість 1 упаковки товарів «аптечного кошика» за підсумками 2019 р. становила 61,0 грн і зросла на 19,8% порівняно з 2018 р. (рис. 3). Найдорожчою категорією в досліджуваний період стали дієтичні добавки, середньозважена вартість 1 упаковки яких становила 78,2 грн. Для лікарських засобів цей показник знаходиться на рівні 77,5 грн, косметики — 77,1 грн, медичних виробів — 16,7 грн.

Рис. 3
Динаміка середньозваженої вартості 1 упаковки різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками 2017–2019 рр. із зазначенням темпів приросту/спаду порівняно з попереднім роком
Динаміка середньозваженої вартості 1 упаковки різних категорій товарів «аптечного кошика» за підсумками 2017–2019 рр. із зазначенням темпів приросту/спаду порівняно з попереднім роком

Протягом 2019 р. продовжувалася тенденція збільшення частки дієтичних добавок у загальній структурі продажу товарів «аптечного кошика». За останні 5 років їх частка в структурі ринку в грошовому вираженні збільшилася майже вдвічі та за підсумками IV кв. 2019 р. становила 6,6% (рис. 4).

Рис. 4
Динаміка питомої ваги різних категорій товарів «аптечного кошика» за період з I кв. 2015 до IV кв. 2019 р. в грошовому вираженні
Динаміка питомої ваги різних категорій товарів «аптечного кошика» за період з I кв. 2015 до IV кв. 2019 р. в грошовому вираженні

РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

За підсумками 2019 р., обсяги роздрібної реалізації лікарських засобів становили 86,0 млрд грн, 1,1 млрд упаковок і 3,35 млрд дол. Приріст продажу відмічено на рівні 15% в гривневому і 22% — у доларовому вираженні. У натуральному вираженні обсяги продажу скоротилися майже на 3% порівняно з аналогічним періодом 2018 р. Помісячна динаміка роздрібного продажу лікарських засобів демонструє, що ринок продовжує розвиватися двозначними темпами приросту як у гривневому, так і доларовому вираженні. Однак темпи зростання в гривневому вираженні дещо сповільнилися порівняно з минулим роком. У той же час за рахунок зміцнення курсу гривні по відношенню до долара США, у ІІ півріччі 2019 р. темпи зростання ринку в доларах суттєво прискорилися та сягнули 35% наприкінці року (рис. 5). Зменшення обсягів продажу в натуральному вираженні обумовлене в основному перереєстрацією деяких лікарських засобів в інші категорії «аптечного кошика», наприклад дієтичні добавки, споживанням більш містких упаковок, а також демографічною кризою. За останніми даними, оприлюдненими КМУ, чисельність наявного населення України станом на 1 грудня 2019 р. становить 37,289 млн осіб.

Рис. 5
Помісячна динаміка аптечного продажу лікарських засобів у натуральному і грошовому вираженні, а також доларовому еквіваленті із січня 2018 до грудня 2019 р. із зазначенням темпів приросту/спаду порівняно з аналогічним періодом попереднього року
Помісячна динаміка аптечного продажу лікарських засобів у натуральному і грошовому вираженні, а також доларовому еквіваленті із січня 2018 до грудня 2019 р. із зазначенням темпів приросту/спаду порівняно з аналогічним періодом попереднього року

Важливим фактором розвитку роздрібного ринку є платоспроможність населення, оскільки він майже повністю фінансується споживачем. В останні роки відмічається підвищення як заробітної плати, так і доходів населення. НБУ продовжує фіксувати зростання заробітної плати, проте ці темпи сповільнюються. У листопаді 2019 р. відзначається підвищення номінальної заробітної плати на 17% (рис. 6). Відзначається і збільшення доходів населення. За підсумками IІI кв. 2019 р. ДССУ зафіксовано збільшення номінальних доходів на 14% (рис. 7). При цьому також виявлена тенденція до сповільнення темпів їх зростання.

Рис. 6
Динаміка зміни середньої заробітної плати за період із січня 2017 до листопада 2019 р. за даними НБУ
Динаміка зміни середньої заробітної плати за період із січня 2017 до листопада 2019 р. за даними НБУ
Рис. 7
Динаміка зміни доходів населення за період з I кв. 2016 до IІІ кв. 2019 р., за даними ДССУ
Динаміка зміни доходів населення за період з I кв. 2016 до IІІ кв. 2019 р., за даними ДССУ
Номінальна заробітна плата та доходи населення продовжують зростати

Індикатори динаміки розвитку ринку лікарських засобів у грошовому вираженні свідчать, що за підсумками 2019 р. ринок розвивався переважно за рахунок зростання цін, про що свідчить показник інфляційної складової, та перерозподілу споживання в бік більш дорогих препаратів (індекс заміщення) (рис. 8). При цьому наприкінці року вплив інфляційної складової суттєво знизився.

Рис. 8
Індикатори зміни обсягів аптечного продажу лікарських засобів у грошовому вираженні за період із січня 2018 до грудня 2019 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року
Індикатори зміни обсягів аптечного продажу лікарських засобів у грошовому вираженні за період із січня 2018 до грудня 2019 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року

За даними ДССУ, інфляція на фармринку й у сфері охорони здоров’я в цілому нижча, ніж по країні, а також порівняно з багатьма іншими категоріями товарів і послуг (рис. 9).

Рис. 9
Темпи приросту споживчих цін на різні категорії товарів за підсумками 2019 р. порівняно з 2018 р., за даними ДССУ
Темпи приросту споживчих цін на різні категорії товарів за підсумками 2019 р. порівняно з 2018 р., за даними ДССУ
Інфляція у Фармі нижча, ніж у цілому по країні

У розрізі цінових ніш характерний тренд збільшення частки високовартісних препаратів у загальній структурі роздрібного продажу (рис. 10).

Рис. 10
Структура аптечного продажу лікарських засобів у розрізі цінових ніш** у грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2010–2019 рр.
Структура аптечного продажу лікарських засобів у розрізі цінових ніш** у грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2010–2019 рр.

У досліджуваний період продовжуються тренди планомірного збільшення частки рецептурних лікарських засобів, а також частки зарубіжних препаратів у структурі ринку лікарських засобів (рис. 11 і 12). За останні 10 років частка рецептурних препаратів збільшилася з 34 до 42% в натуральному і з 53 до 61% в грошовому вираженні. У структурі аптечного продажу лікарських засобів українського та зарубіжного виробництва в грошовому вираженні в останні роки фіксується поступове збільшення частки препаратів зарубіжного виробництва.

Рис. 11
Структура аптечного продажу рецептурних і безрецептурних лікарських засобів у грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2010–2019 рр.
Структура аптечного продажу рецептурних і безрецептурних лікарських засобів у грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2010–2019 рр.
Рис. 12
Структура аптечного продажу лікарських засобів зарубіжного і українського виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2010–2019 рр.
Структура аптечного продажу лікарських засобів зарубіжного і українського виробництва (за місцем виробництва) в грошовому і натуральному вираженні за підсумками 2010–2019 рр.

КЛЮЧОВІ ГРАВЦІ

За підсумками 2019 р., топ-лист маркетуючих організацій за обсягами продажу товарів «аптечного кошика» в грошовому вираженні очолюють «Фармак», «Корпорація Артеріум» і «Sanofi» (табл. 2). Усі компанії з топ-20 продемонстрували приріст продажу, проте серед них лише 8 продемонстрували приріст продажу вище середньоринкового показника і змогли збільшити свою частку на ринку, про що свідчить показник Evolution index (Ei), що характеризує її зміну.

Таблиця 2 Топ-20 маркетуючих організацій за обсягами аптечного продажу товарів «аптечного кошика» в грошовому вираженні за підсумками 2019 р. із зазначенням їх позиції в рейтингу за 2017–2018 рр., а також приросту обсягів продажу, Evolution index і частки на ринку
№ з/п, рік Маркетуюча організація Приріст продажу в гривневому вираженні, % Evolution index Частка на ринку, %
2017 2018 2019
1 1 1 Фармак (Україна) 17,4 101 5,48
2 2 2 Корпорація «Артеріум» (Україна) 12,8 97 3,39
4 3 3 Sanofi (Франція) 13,7 98 3,20
3 4 4 Дарниця (Україна) 11,0 95 3,11
6 5 5 Teva (Ізраїль) 14,3 98 3,09
5 6 6 Berlin-Chemie (Німеччина) 1,2 87 2,55
10 10 7 KRKA (Словенія) 22,1 105 2,37
9 7 8 Юрія-Фарм (Україна) 15,1 99 2,34
8 9 9 Київський вітамінний завод (Україна) 17,9 101 2,31
7 8 10 Група компаній «Здоров’я» (Україна) 8,5 93 2,15
11 11 11 Дельта Медікел (Україна) 14,1 98 2,13
13 12 12 Кусум Фарм (Україна) 22,4 105 2,11
12 13 13 Acino (Швейцарія) 19,3 102 2,02
15 14 14 Sandoz (Швейцарія) 13,1 97 1,87
19 17 15 Reckitt Benckiser Healthcare International (Великобританія) 17,5 101 1,43
23 19 16 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Великобританія) 27,5 109 1,42
18 16 17 Servier (Франція) 14,6 98 1,40
14 15 18 Takeda (Японія) 5,9 91 1,40
22 21 19 GlaxoSmithKline (Великобританія) 17,7 101 1,24
16 18 20 Bayer Consumer Health (Швейцарія) 3,6 89 1,22

Активне просування препаратів за допомогою реклами та промоції є одним із ключових чинників збільшення обсягів продажу. Рейтинг компаній за показником рівня контакту з аудиторією (EqGRP) реклами товарів «аптечного кошика» на телебаченні очолюють «Фармак», «GSK Consumer Healthcare» і «Reckitt Benckiser Healthcare International» (табл. 3). Лідерами за кількістю згадувань фахівців охорони здоров’я про промоцію за допомогою візитів медичних представників (МП) виступають «Berlin-Chemie», «Teva» і «Фармак» (табл. 4). За підсумками 2019 р., у топ-3 брендів лікарських засобів за обсягами роздрібного продажу в грошовому вираженні увійшли препарати Ксарелто, Нурофєн, Німесил (табл. 5).

Таблиця 3 Топ-10 маркетуючих організацій за показником рівня контакту з аудиторією (EqGRP) реклами товарів «аптечного кошика» на ТБ*** за підсумками 2019 р.
Маркетуюча організація EqGRP, %
Фармак (Україна) 50 464,8
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Великобританія) 33 759,4
Reckitt Benckiser Healthcare International (Великобританія) 26 068,3
Sopharma (Болгарія) 25 047,6
Sandoz (Швейцарія) 24 623,5
Sanofi (Франція) 20 491,8
Корпорація «Артеріум» (Україна) 20 116,0
Кусум Фарм (Україна) 16 798,2
Київський вітамінний завод (Україна) 16 582,5
Сперко Україна (Україна) 16 011,3
Таблиця 4 Топ-10 маркетуючих організацій за кількістю згадувань фахівців охорони здоров’я про промоцію товарів «аптечного кошика» за допомогою візитів МП**** за підсумками 2019 р.
Маркетуюча організація Кількість згадувань про візити МП, тис.
Berlin-Chemie (Німеччина) 185,3
Teva (Ізраїль) 174,4
Фармак (Україна) 153,7
KRKA (Словенія) 130,2
Дельта Медікел (Україна) 127,8
Acino (Швейцарія) 120,3
Sandoz (Швейцарія) 119,4
Дарниця (Україна) 104,0
Кусум Фарм (Україна) 101,6
Sanofi (Франція) 100,7
Таблиця 5 Топ-20 брендів лікарських засобів за обсягами аптечного продажу в грошовому вираженні за підсумками 2019 р. із зазначенням їх позиції в рейтингу за аналогічний період 2017–2018 рр.
№ з/п, рік Бренд
2017 2018 2019
43 11 1 КСАРЕЛТО
2 1 2 НУРОФЄН
3 2 3 НІМЕСИЛ
9 5 4 СПАЗМАЛГОН
4 3 5 НАТРІЮ ХЛОРИД
10 6 6 СИНУПРЕТ
7 7 7 РЕОСОРБІЛАКТ
5 8 8 НО-ШПА
8 10 9 ЦИТРАМОН
1 4 10 АКТОВЕГІН
11 9 11 ТІВОРТІН
28 16 12 ДЕТРАЛЕКС
17 17 13 НАЛБУФІН
18 14 14 ЕВКАЗОЛІН
296 94 15 ВАЛЬСАКОР
40 28 16 БІФРЕН
112 24 17 ФАРМАСУЛІН
34 34 18 ФАНІГАН
146 52 19 ПУЛЬМІКОРТ
16 25 20 АРМАДИН

СЕГМЕНТ ДИСТРИБУЦІЇ

У сегменті дистрибуції в останні роки окреслилася чітка трійка лідерів, це компанії «БаДМ», «Оптіма-Фарм» і «Вента.ЛТД». У досліджуваний період питома вага поставок цих дистриб’юторів становить майже 82% (рис. 13).

Рис. 13
Питома вага топ-5 дистриб’юторів за обсягами поставок товарів «аптечного кошика» в аптечні заклади в грошовому вираженні за період із січня 2018 до грудня 2019 р.
Питома вага топ-5 дистриб’юторів за обсягами поставок товарів «аптечного кошика» в аптечні заклади в грошовому вираженні за період із січня 2018 до грудня 2019 р.

ПІДСУМКИ

У 2019 р. фармацевтичний ринок продовжує активно розвиватися, демонструючи двозначні темпи приросту обсягів продажу в гривневому і доларовому вираженні. Однак слід зауважити, що темпи приросту сповільнилися порівняно з попереднім роком. У 2020 р. експерти також прогнозують незначне сповільнення темпів зростання в гривневому вираженні до 11–14%.

Серед ключових трендів, які намітилися раніше та продовжилися в 2019 р., слід відмітити збільшення частки дієтичних добавок у загальній структурі продажу товарів «аптечного кошика», збільшення частки рецептурних препаратів, а також незначне збільшення частки препаратів зарубіжного виробництва.

Компанії, які активно просувають свої препарати на ринку, нарощують обсяги продажу та поліпшують свої позиції в рейтингу.

У сегменті дистрибуції триває жорстка конкурентна боротьба між лідерами сегмента.

Денис Кірсанов

*Аптечний продаж без урахування АР Крим та зони проведення ООС.
**Граничні показники цінових ніш: низьковартісна ніша — до 22 грн/упаковка, средньовартісна ніша — 22–100 грн/упаковка, високовартісна ніша — більше 100 грн/упаковка.
***Моніторинг промоційної активності здійснюється в 25 найбільших містах України серед лікарів 17 спеціальностей і фармацевтів.
****Дані дослідження телевізійної аудиторії належать і надані Індустріальним телевізійним комітетом (ІТК). Оператор панелі — «Nielsen»; моніторинг — «Комунікаційний Альянс».
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

GREG007 29.01.2020 12:05
И что там. В абсолютном к-ве продажи снизились НА 4 МЛН УПАКОВОК, а в денежном ВЫРОСЛИ НА 25 МЛРД ГРН!!! УРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ПАНОВЕ!!!
Уляна 03.02.2020 10:14
Это объясняется тем, что из ТОП-20 ушли кодеинсодержащие препараты.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті