Проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»

21 Квітня 2020 1:02 Поділитися

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про затвердження змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»

МОЗ України оприлюднює для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України».

З метою попередження поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) серед працівників сфери охорони здоров’я МОЗ України розробило проєкт наказу «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України». Проєкт наказу передбачає відтермінування проведення засідань атестаційних комісій та подовження терміну дії посвідчень про кваліфікаційну категорію для лікарів, провізорів, фармацевтів, професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я та молодших спеціалістів з медичною освітою, а також відміну у 2020 році обмежень, встановлених для дистанційної форми навчання у рамках щорічного безперервного професійного розвитку лікарів.

Обговорення проєкту наказу МОЗ України «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України» триватиме до 17 травня 2020 року. Пропозиції та зауваження просимо надсилати на електронну адресу potupalovatetiana@gmail.com, або ж за адресою:

Міністерство охорони здоров’я України, Директорат освіти, науки та кадрів, вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»

1. Резюме

Метою розроблення цього проєкту наказу є попередження поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні та реалізація цілі 2.1 Програми діяльності Кабінету Міністрів України — «Люди менше хворіють».

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Актуальність та доцільність розробки нормативного акта обумовлена необхідністю попередження поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) серед працівників сфери охорони здоров’я через обмеження максимальної кількості соціальних взаємодій, які не є критично необхідними для забезпечення функціонування системи охорони здоров’я під час епідемії. Проєкт наказу передбачає відтермінування проведення засідань атестаційних комісій та подовження терміну дії посвідчень про кваліфікаційну категорію для лікарів, провізорів, фармацевтів, професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я та молодших спеціалістів з медичною освітою, а також відміну у 2020 році обмежень, встановлених для дистанційної форми навчання у рамках щорічного безперервного професійного розвитку лікарів.

3. Суть проєкту акта

Проєктом наказу пропонується внести зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за № 293/33264, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 грудня 2006 року № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 серпня 2009 року № 588 «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я України», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року № 895/1691, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2007 року № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року № 1368/14635.

Зміни передбачають:

перенесення у 2020 році атестацій на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст», «провізор-спеціаліст», а також перенесення атестацій на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії на період дії карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS CoV 2» (зі змінами);

продовження на 1 календарний рік терміну дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів лікаря-спеціаліста, провізора- спеціаліста, спеціаліста який спливає у період з 11 січня 2020 до 11 червня 2020 року.

4. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного та/або місцевих бюджетів. У зв’язку з цим розрахунок необхідних додаткових матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття не додаються.

5. Позиція заінтересованих сторін

Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.

Проєкт наказу потребує погодження зі Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні.

Проєкт наказу не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, прав осіб з інвалідністю. Проєкт акта стосується соціально-трудової сфери.

Проєкт наказу не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Відповідно до § 42 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, та пункту 5 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, та з метою забезпечення вивчення й врахування думки громадськості Міністерством охорони здоров’я України проєкт наказу потребує громадського обговорення.

6. Прогноз впливу

Проєкт наказу не є регуляторним актом.

Проєкт наказу не впливає на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання.

Проєкт наказу не впливає на розвиток регіонів.

Проєкт наказу впливає позитивно на ринок праці.

Проєкт наказу створює передумови для зміцнення та збереження здоров’я населення.

Проєкт наказу не чинить впливу на екологію та навколишнє природне середовище.

Проєкт наказу не впливає на інші сфери суспільних відносин.

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт акта потребує погодження з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Міністерством соціальної політики України та потребує державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

8. Ризики та обмеження

У проєкті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

У проєкті наказу відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

У проєкті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією.

У проєкті наказу відсутні положення, що стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Громадська антикорупційна та громадська антидискримінаційна експертизи не проводились.

Проєкт акта не потребує проведення цифрової експертизи та отримання висновку Мінцифри про проведення цифрової експертизи, у зв’язку з тим, що проєкт не стосується питань інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, електронної демократії, надання адміністративних послуг або цифрового розвитку.

Проєкт акта не передбачає надання державної допомоги суб’єктам господарювання та відповідно дія Закону України «Про державну допомогу допомогу суб’єктам господарювання» не поширюється на зазначений проєкт нормативно-правового акта та суб’єктів господарювання. У зв’язку з цим відповідне рішення Антимонопольного комітету передбачене зазначеним Законом не потребується.

9. Підстава розроблення проєкту акта

Підставою для розробки проєкту акта є стаття 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року та підпункт 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання

МіністрМаксим Степанов

Проєкт

оприлюднений на сайті МОЗ України

17.04.2020 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року та з метою попередження поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України, що додаються.

2. Директорату освіти, науки та кадрів (Мартинова Н.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

МіністрМаксим Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Зміни
до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України

1. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за № 293/33264, доповнити пунктами 7 та 8 такого змісту:

«7. У 2020 році атестації на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст», а також присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії лікарів переносяться на період дії карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS CoV 2» (зі змінами). Термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів лікаря-спеціаліста, який спливає у період з 11 січня 2020 року до 11 червня 2020 року, подовжується на один календарний рік.

Лікарі, термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів лікаря-спеціаліста яких сплив у період з 12 березня 2019 року до 11 червня 2019 року та які не атестувались до 12 березня 2020 року, мають право атестуватись у шестимісячний термін після закінчення карантину.

8. Обмеження частки балів професійного розвитку за дистанційною формою навчання, передбачені у пункті 3.2 додатка 5 до Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого цим наказом, не розповсюджуються на обов’язковий щорічний мінімум балів за 2020 рік.».

У зв’язку з цим пункти 7–9 вважати відповідно пунктами 9–11.

2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12 грудня 2006 року № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240, доповнити пунктом 3 такого змісту:

«3. У 2020 році атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) фаху «провізор-спеціаліст», а також присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії провізорів та фармацевтів переноситься на період дії карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS CoV 2» (зі змінами). Відповідно, термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів провізора-спеціаліста, який спливає у період з 11 січня 2020 року до 11 червня 2020 року, подовжується на один календарний рік.

Провізори, термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів провізора-спеціаліста яких сплив у період з 12 березня 2019 року до 11 червня 2019 року та які не атестувались до 12 березня 2020 року, мають право атестуватись у шестимісячний термін після закінчення карантину.».

У зв’язку з цим пункти 3–6 вважати відповідно пунктами 4–7.

3. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12 серпня 2009 року № 588 «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року № 895/16911, доповнити пунктом 7 такого змісту:

«7. У 2020 році атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) звання «спеціаліст», а також присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії переносяться на період дії карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS CoV 2» (зі змінами). Відповідно, термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів спеціаліста, який спливає у період з 11 січня 2020 року до 11 червня 2020 року, подовжується на один календарний рік.

Професіонали з вищою немедичною освітою, термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів спеціаліста яких сплив у період з 12 березня 2019 року до 11 червня 2019 року та які не атестувались до 12 березня 2020 року, мають право атестуватись у шестимісячний термін після закінчення карантину.».

У зв’язку з цим пункти 7–9 вважати відповідно пунктами 8–10.

4. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2007 року № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року №1368/14635, доповнити пунктом 7 такого змісту:

«7. У 2020 році атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії молодших спеціалістів з медичною освітою переносяться на період дії карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS CoV 2» (зі змінами). Відповідно, термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію молодшого спеціаліста з медичною освітою, який спливає у період з 11 січня 2020 року до 11 червня 2020 року, подовжується на один календарний рік.

Молодші спеціалісти з медичною освітою, термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію яких сплив у період з 12 березня 2019 року до 11 червня 2019 року, які не атестувались до 12 березня 2020 року, мають право атестуватись у шестимісячний термін після закінчення карантину.»

У зв’язку з цим пункти 7–8 вважати відповідно пунктами 8–9.

В.о. генерального директора Директорату освіти, науки та кадрівН. Мартинова

Порівняльна таблиця до проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я України
«Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 446, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 25 березня 2019 року за № 293/33264
№ з/п Чинна редакція Запропоновані зміни Пояснення
«…

7. Директорату науки, освіти, інновацій та кадрів (Ковальчук О.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

9. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.»

«7. У 2020 році атестації на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) звання «лікар-спеціаліст», а також присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії лікарів переносяться на період дії карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS CoV 2» (зі змінами). Термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів лікаря-спеціаліста, який спливає у період з 11 січня 2020 до 11 червня 2020 року, подовжується на один календарний рік. Лікарі, термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів лікаря-спеціаліста яких сплив у період з 12 березня 2019 року до 11 червня 2019 року та які не атестувались до 12 березня 2020 року, мають право атестуватись у шестимісячний термін після закінчення карантину.

8. Обмеження частки балів професійного розвитку за дистанційною формою навчання, передбачені у пункті 3.2 додатка 5 до Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого цим наказом, не розповсюджуються на обов’язковий щорічний мінімум балів за 2020 рік.».

9. Директорату науки, освіти, інновацій та кадрів (Ковальчук О.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

11. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.»

Необхідність відтермінування атестацій та подовження дії до посвідчень про кваліфікаційнукатегорію.Скасування обмежень для частки дистанційного навчання у рамках безперервного професійного розвитку на 2020 рік
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12 грудня 2006 року № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1366/13240
№ з/п Чинна редакція Запропоновані зміни Пояснення
«…

3. Департаменту кадрової політики, освіти і науки, ректорам вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що мають факультети післядипломної освіти, та ректорам навчальних закладів післядипломної освіти організувати протягом 2007 року передатестаційні цикли за спеціальностями згідно з номенклатурою провізорських спеціальностей.

4. Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України забезпечити в установленому порядку реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції України.

5. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.07.98 № 231 (z0513-98) «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.08.98 за № 513/2953.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Орду О.М.»

«3. У 2020 році атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) фаху «провізор-спеціаліст», а також присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії провізорів та фармацевтів переноситься на період дії карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS CoV 2» (зі змінами). Відповідно, термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів провізора-спеціаліста, який спливає у період з 11 січня 2020 до 11 червня 2020 року, подовжується на один календарний рік. Провізори, термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів провізора-спеціаліста яких сплив у період з 12 березня 2019 року до 11 червня 2019 року та які не атестувались до 12 березня 2020 року, мають право атестуватись у шестимісячний термін після закінчення карантину.

4. Департаменту кадрової політики, освіти і науки, ректорам вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що мають факультети післядипломної освіти, та ректорам навчальних закладів післядипломної освіти організувати протягом 2007 року передатестаційні цикли за спеціальностями згідно з номенклатурою провізорських спеціальностей.

5. Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України забезпечити в установленому порядку реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції України.

6. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.07.98 № 231 (z0513-98) «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.08.98 за № 513/2953.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Орду О.М.»

Необхідність відтермінування атестацій та подовження дії до посвідчень про кваліфікаційну категорію.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12 серпня 2009 року № 588 «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року № 895/16911
№ з/п Чинна редакція Запропоновані зміни Пояснення
«7. Директору Департаменту кадрової політики, освіти і науки Банчуку М.В. забезпечити організацію реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бідного В.Г.

9. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.»

«7. У 2020 році атестації на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням (підтвердженням) звання «спеціаліст», а також присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії переносяться на період дії карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS CoV 2» (зі змінами). Відповідно, термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів спеціаліста, який спливає у період з 11 січня 2020 до 11 червня 2020 року, подовжується на один календарний рік. Професіонали з вищою немедичною освітою, термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів спеціаліста яких сплив у період з 12 березня 2019 року до 11 червня 2019 року та які не атестувались до 12 березня 2020 року, мають право атестуватись у шестимісячний термін після закінчення карантину.

8. Директору Департаменту кадрової політики, освіти і науки Банчуку М.В. забезпечити організацію реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бідного В.Г.

10. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування

Необхідність відтермінування атестацій та подовження дії до посвідчень про кваліфікаційну категорію.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2007 року № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою» зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року №1368/14635
№ з/п Чинна редакція Запропоновані зміни Пояснення
«…7. Директору Департаменту кадрової політики, освіти і науки Банчуку М.В. забезпечити організацію реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою

«7. У 2020 році атестації на присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії молодших спеціалістів з медичною освітою переносяться на період дії карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS CoV 2» (зі змінами). Відповідно, термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію молодшого спеціаліста з медичною освітою, який спливає у період з 11 січня 2020 до 11 червня 2020 року, подовжується на один календарний рік. Молодші спеціалісти з медичною освітою, термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію яких сплив у період з 12 березня 2019 року до 11 червня 2019 року, які не атестувались до 12 березня 2020 року, мають право атестуватись у шестимісячний термін після закінчення карантину.

8. Директору Департаменту кадрової політики, освіти і науки Банчуку М.В. забезпечити організацію реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.»

Необхідність відтермінування атестацій та подовження дії до посвідчень про кваліфікаційну категорію.

В.о. генерального директора Директорату освіти, науки та кадрівН. Мартинова

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті