Проєкт постанови КМУ «Про вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення державних фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та належної оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу таким пацієнтам»

23 Квітня 2020 11:38 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення державних фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та належної оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу таким пацієнтам»

 1. Резюме

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення державних фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та належної оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу таким пацієнтам» (далі – проєкт постанови) розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою забезпечення оплати надання медичних послуг, повʼязаних з лікуванням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі

– коронавірусна хвороба (COVID-19).

2. Проблема, яка потребує розв’язання

Поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) створило значне додаткове навантаження на систему охорони здоровʼя України, насамперед, на стаціонарні спеціалізовані та високоспеціалізовані заклади охорони здоров’я та екстрену медичну допомогу.

Заходи з лікування та мінімізації наслідків виникнення коронавірусної хвороби (COVID-19) потребую залучення суттєвих додаткових ресурсів, людських, організаційних та матеріальних.

Проєкт акта Кабінету Міністрів України розроблено Міністерством охорони здоров’я України на виконання підпункту 2 пункту 5 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 17 березня 2020 року № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», відповідно до пункту 12 доручення Прем’єр-міністра України Шмигаля Д.А. від 08.04.2020 № 14024/1/1-20, з метою встановлення додаткових, до встановлених законодавством, доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19), у розмірі до 300 відсотків заробітної плати на період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню,

локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), визначений у рішенні Кабінету Міністрів України про встановлення карантину, до завершення виконання цих заходів і забезпечення очікуваного медичними та іншими працівниками підвищення рівня оплати праці.

Також, до здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) залучено спеціальний державний орган – Державне управління справами та самоврядні організації України, що засновані на державній власності, а саме – Національну академію медичних наук України та Національну академію наук України, до складу яких входять заклади охорони здоров’я.

Проблема, яка потребує розв’язання, полягає у необхідності забезпечення належної оплати впровадження заходів з мінімізації наслідків поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі, Національною службою здоров’я України в рамках механізмів, передбачених програмою медичних гарантій відповідно до вимог Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (далі – Закон).

3. Суть проєкту акта

Проєктом постанови передбачено:

доповнення переліку пакетів медичних послуг, що підлягають оплаті за рахунок державного бюджету за програмою медичних гарантій у 2020 році, зазначеного у розділі ІІ Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 № 65, трьома новими пакетами медичних послуг щодо надання медичної допомоги при захворюванні коронавірусною хворобою (COVID-19). Зазначені пакети медичних послуг повʼязані з наданням екстреної медичної допомог пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19), госпіталізацією пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19), використанням мобільних бригад для відбору зразків матеріалів для тестування на вірус SARS-CoV-2;

визначення тарифів на оплату надання медичних послуг, віднесених до цих пакетів медичних послуг;

визначення порядку розрахунку запланованої та фактичної вартості договорів про медичне обслуговування населення, повʼязаних з наданням медичних послуг в рамках зазначених пакетів медичних послуг;

визначення порядку здійснення документообігу при укладанні договорів (внесенні до них змін) щодо надання зазначених медичних послуг;

встановлення розміру додаткової доплати (винагороди) у розмірі до 300 відсотків посадового окладу для медичних працівників. які безпосередньо задіяні у наданні медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19).

4. Вплив на бюджет

Реалізація акта передбачає додаткові витрати державного бюджету передбачені у відповідно до Закону України 13 квітня 2020 року № 553-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Фінансово-економічні розрахунки додаються.

5. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт постанови стосується прав надавачів медичних послуг екстреної, спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги, та пацієнтів. Прогноз впливу додається.

Проєкт постанови не стосується інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проєкт постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

6. Прогноз впливу

Проєкт постанови є регуляторним актом.

За предметом правового регулювання проєкт постанови не матиме прямого впливу на розвиток регіонів, ринок праці, екологію та навколишнє природне середовище, інші сфери суспільних відносин.

Проєкт постанови не справлятиме негативного впливу на суспільні відносини.

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Національною службою здоров’я України, Державною регуляторною службою України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та потребує правової експертизи у Міністерстві юстиції України.

8. Ризики та обмеження

Проєкт постанови не містить положень, які мають ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

У проєкті постанови відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт постанови не має правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

9. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт постанови розроблено відповідно до підпункту 2 пункту 5 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 17 березня 2020 р. № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», Закону України від 13 квітня 2020 р. № 553-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Міністр охорони здоровʼя України                                                            Максим Степанов

Проєкт

оприлюднений на сайті

МОЗ України 23.04.2020 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення державних фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та належної оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу таким пацієнтам

Відповідно до підпункту 2 пункту 5 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 17 березня 2020 р. № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», з метою реалізації механізму оплати закладам охорони здоров’я наданих медичних послуг, повʼязаних з медичною допомогою пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити перелік закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19), що додається.
 2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 3. Встановити, що кошти, передбачені для закупівлі медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення щодо надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – коронавірусна хвороба (COVID-19) насамперед спрямовуються на:
 • здійснення додаткових доплат (винагород) працівникам закладів охорони здоров’я у розмірі до 300 відсотків заробітної плати відповідно до законодавства;
 • забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами, необхідними для надання медичних послуг, пов’язаних з наданням медичної допомоги при коронавірусній хворобі (COVID-19) відповідно до протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)», затвердженого Міністерством охорони здоров’я, крім лікарських засобів та медичних виробів, постачання яких здійснюється шляхом централізованих закупівель Міністерством охорони здоров’я.

4. Тариф, який встановлюється для оплати надання медичних послуг, пов’язаних з наданням медичної допомоги при коронавірусній хворобі (COVID-19), в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення включає фінансове забезпечення:

 • здійснення додаткових доплат (винагород) працівникам закладів охорони здоров’я, зазначених у пункті 2 цієї постанови;
 • надання медичної допомоги при коронавірусній хворобі (COVID-19) всіх ступенів тяжкості відповідно до галузевих стандартів та міжнародних клінічних настанов;
 • доступності усіх необхідних лікарських засобів та медичних виробів для пацієнтів .

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям протягом двох робочих днів з дати набрання чинності цією постановою забезпечити надання Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних державних адміністрацій:

Національній службі здоров’я інформації щодо переліку закладів охорони здоровʼя, в яких створено мобільні медичні бригади з проведення заборів зразків біологічних матеріалів від пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу (COVID-19) для виявлення SARS-CoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) за місцем перебування пацієнта відповідно до медичного стандарту допомоги при COVID-19, кількості створених бригад із зазначенням належності до закладу охорони здоров’я, а також оновлювати зазначену інформацію протягом двох робочих днів з дати виникнення змін;

Міністерству охорони здоров’я щомісяця до 20 числа та до 5 числа наступного місяця інформації щодо виконання закладами охорони здоров’я, які надають медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19), вимог стосовно здійснення додаткових доплат (винагород) медичним та іншим працівникам згідно з чинним законодавством.

 1. Міністерству охорони здоровʼя:

1) протягом робочого дня, наступного за датою набрання чинності цією постановою, забезпечити надання до Національної служби здоров’я інформації щодо кількості пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) в Автономній Республіці Крим, по кожній області та мм. Києву та Севастополю та кількості виявлених випадків інфікування вірусом SARS-CoV-2 з 1 квітня 2020 року;

2) забезпечити надання кожного 1 числа місяця до Національної служби здоров’я інформації щодо кількості виявлених за попередній календарний місяць випадків інфікування вірусом SARS-CoV-2 в Автономній Республіці Крим, по кожній області та мм. Києву та Севастополю за формою, визначеною Національною службою здоров’я;

3) забезпечити надання кожного 1 числа місяця до Національної служби здоров’я інформації щодо кількості відібраних за попередній календарний місяць зразків біологічних матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 методом ПЛР та кількості проведених лабораторних тестувань на SARS-CoV-2 методом ПЛР в Автономній Республіці Крим, по кожній області та мм. Києву та Севастополю за формою, визначеною Національною службою здоров’я;

4) забезпечити фіксування лабораторними центрами Міністерства охорони здоров’я та іншими лабораторіями, які проводять тестування на SARS-CoV-2 методом ПЛР, в Автономній Республіці Крим, по кожній області та мм. Києву та Севастополю, інформації про установу, що передає запит на лабораторне дослідження, та від якої отримано зразки біологічних матеріалів для тестування методом ПЛР.

 1. Керівнику робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVІD-19 протягом двох робочих днів з дати набрання чинності цієї постанови надати до Національної служби здоров’я затверджений перелік закладів охорони здоров’я (в Автономній Республіці Крим, по кожній області та мм. Києву та Севастополю), визначених для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) за формою, визначеною Національною службою здоров’я. У разі заповнення на 75% ліжкового фонду відділень/палат інтенсивної терапії зазначених закладів в межах адміністративно-територіальної одиниці, керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби (COVІD-19) може доповнювати перелік закладів охорони здоров’я відповідної адміністративно-територіальної одиниці одним закладом. У разі внесення змін до зазначеного переліку протягом двох робочих днів з моменту їх виникнення оновлений затверджений перелік закладів охорони здоровʼя надається до Національної служби здоров’я.
 2. Національній службі здоровʼя забезпечити у встановленому порядку укладання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій із закладами охорони здоровʼя відповідно до інформації, наданої згідно з пунктами 4 – 6 цієї постанови.
 3. Державній установі «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» протягом двох робочих днів з дня набрання чинності цією постановою надати до НСЗУ та закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19) інформацію щодо кількості пацієнтів, яким надавалася відповідна допомога в кожному закладі охорони здоров’я станом на дату набрання чинності цією постановою.
 4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, діє до завершення 30 дня після дня відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України зазначеної хвороби і застосовується з 1 квітня 2020 року.

Прем’єр-міністр України      Д. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

У постанові Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570):

у пункті 2 постанови:

у абзаці четвертому слова та цифри «гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2» замінити словами та цифрами «коронавірусною хворобою (COVID-19)»

доповнити абзацом такого змісту:

«Дія договорів, пов’язаних з наданням допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19), припиняється не пізніше 30 дня після відміни карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID- 19), а в частині проведення розрахунків за надані медичні послуги – до повного здійснення розрахунків.»;

У Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Документообіг, пов’язаний з укладенням, зміною та припиненням договору щодо надання медичних послуг, повʼязаних із наданням медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19), може здійснюватися за допомогою засобів телекомунікації відповідно до чинного законодавства.»;

у пункті 6:

після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

«Погодження умов закупівлі та специфікацій щодо медичних послуг, повʼязаних з наданням медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19), або надання пропозицій до них, здійснюється Уповноваженою особою МОЗ протягом двох робочих днів з дати їх отримання.».

У звʼязку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, пʼятим;

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом пʼятим такого змісту:

«Доопрацьовані умови закупівлі та/або специфікації щодо медичних послуг, повʼязаних з наданням медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19), погоджуються Уповноваженою особою МОЗ протягом одного робочого дня з дати їх отримання.».

У звʼязку з цим абзац пʼятий вважати абзацом шостим; пункт 18 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі наявності в надавача медичних послуг діючого договору щодо надання окремих медичних послуг або груп медичних послуг, повторні пропозиції про укладення договору щодо надання аналогічних медичних послуг або груп медичних послуг протягом календарного року не розглядаються.»;

Додаток 2 до договору після пункту 4 доповнити новим пунктом 41 такого змісту:

«41. Надавач державної або комунальної форми власності, який надає послуги, повʼязані із наданням медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19), передбачені цим додатком, зобов’язаний надавати щомісяця до 20 числа наступного місяця замовнику в електронній формі звіт про доходи та витрати надавача за формою, наданою замовником.».

У постанові Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р.

№ 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році» (Офіційний вісник України, 2020 р.,

№ 18, ст. 688):

пункт 7 постанови викласти у такій редакції:

«7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 31 грудня 2020 року включно. Встановити, що глави 27 – 30 Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого цією постановою (далі – Порядок), застосовуються з 1 квітня 2020 року; глава 30 Порядку діє до 30 квітня 2020 року включно.».

у Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Попередня оплата за надання медичних послуг, передбачених у главах 27 – 30, здійснюється насамперед для виконання керівниками закладів охорони здоров’я вимог законодавства у сфері оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19), зокрема, в частині встановлення доплат та надбавок до посадових окладів.»;

пункт 9 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Підтвердження надання медичної послуги як такої, що належить до пакету медичних послуг, зазначеному в главі 30 цього Порядку здійснюється на підставі звітів про медичні послуги, що складаються в порядку, передбаченому Типовою формою договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410.»;

пункт 12 доповнити новим абзацом такого змісту:

«До Договору не можуть бути включені одночасно пакети медичних послуг, передбачені главами 27 і 30 цього Порядку.»;

після пункту 17 доповнити новим пунктом 171 такого змісту:

«171. У разі коли з надавачем медичних послуг укладено договір, до якого включені пакети медичних послуг, зазначені в главах 27 – 30 цього Порядку, надавач зобов’язується неухильно дотримуватися законодавства у сфері оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19), зокрема, в частині встановлення доплат та надбавок до посадових окладів.

У разі отримання НСЗУ інформації щодо порушення надавачем вищезазначених вимог законодавства, НСЗУ має право звернутися до уповноважених органів влади та передати таку інформацію для вжиття відповідних заходів реагування.»;

у абзаці другому пункту 26:

слова «відповідної адміністративно-територіальної одиниці» замінити словами «АР Крим, області, мм. Києва та Севастополя (далі – відповідна адміністративно-територіальна одиниця)»;

після слів та цифр «станом на 1 січня 2019 року» доповнити словами та знаками «(далі – населення)»;

доповнити новими главами 27 – 30 такого змісту:

«Глава 27. Стаціонарна допомога пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19)

1161. НСЗУ укладає договори про надання стаціонарної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою (СOVID-19) (далі – медичні послуги, повʼязані з COVID-19), із надавачами медичних послуг, які входять до переліку закладів охорони здоровʼя, визначених для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19), наданого МОЗ, та відповідають умовам закупівлі.

1162. Тариф на медичні послуги, які включені до цього пакету медичних послуг, передбачених специфікаціями, за готовність надавати медичні послуги, пов’язані з COVID-19, встановлюється як глобальна ставка на місяць, що розрахована як комбінація ставки на медичну послугу за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами, яка становить 498 325,65 гривні та ставки на медичну послугу за готовність надавати медичні послуги пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19) в умовах інтенсивної терапії, яка становить 171 167,83 гривень.

1163. Запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з COVID-19, за кожним договором, розраховується за формулою:

Cp = (V x BRv + T x BRt) x Mp, де

Cp –  запланована вартість медичних послуг пов’язаних з COVID-19;

V – кількість апаратів ШВЛ, що відповідають умовам закупівлі та визначені для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) у надавача медичних послуг згідно його заяви на дату її подання;

BRv –  ставка на медичну послугу за готовність надавати медичні послуги, пов’язані з COVID-19 в умовах інтенсивної терапії;

T – кількість команд, на дату подання надавачем заяви, що залучені до надання медичних послуг, пов’язаних з COVID-19. Кількість команд розраховується на основі кількості лікарів-анестезіологів, та включають лікарів-інфекціоністів/терапевтів/педіатрів, лікарів інших спеціальностей, а також середній, молодший медичний та інший персонал (далі – медичні команди);

BRt – ставка на медичну послугу за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами;

Mp – кількість календарних місяців дії договору, включно з першим та останнім.

 1. 1164. Фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з лікуванням COVID-19, за кожним договором розраховується як:

за перший місяць дії договору за формулою:

Cf1 = (V x BRv + Pr x Kc x Bv x Kw x Ki + T x BRt) x Kf1, де

Cf1 – фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з COVID-19 за перший місяць;

V –  кількість апаратів ШВЛ, що відповідають умовам закупівлі та визначені для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) у надавача медичних послуг згідно його заяви на дату її подання;

Pr – кількість нових підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) на території відповідної адміністративно- територіальної одиниці за звітний період за даними МОЗ;

Kc – коефіцієнт, що відображає частку пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19), які потребуватимуть інтенсивної терапії, та становить 0,05;

BRv –  ставка на медичну послугу за готовність надавати медичні послуги,

пов’язані з COVID-19 в умовах інтенсивної терапії;

Kw – коефіцієнт, що відображає навантаження на відділення/палату інтенсивної терапії з урахуванням середнього строку перебування одного пацієнта в закладі охорони здоров’я, та становить 0,264;

Ki – коефіцієнт інтенсивності роботи надавача медичних послуг, що розраховується як заокруглене до трьох знаків після коми співвідношення кількості пацієнтів із підтвердженою коронавірусною хворобою (COVID-19), які перебували у відділенні/палатах інтенсивної терапії конкретного надавача медичних послуг за звітний період, до загальної кількості пацієнтів із коронавірусною хворобою (COVID-19), які перебували у відділеннях/палатах інтенсивної терапії надавачів медичних послуг, які надають допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19) за програмою медичних гарантій на відповідній адміністративно-територіальній одиниці за звітний період. При відсутності пацієнтів із коронавірусною хворобою (COVID-19) у відділеннях/палатах інтенсивної терапії відповідного надавача медичних послуг, значення Кі набуває значення 0;

T– кількість медичних команд, що залучені до надання медичних послуг, пов’язаних з COVID-19, станом на останній день звітного періоду;

BRt– ставка на медичну послугу за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами;

Kf1– коефіцієнт тривалості дії договору у першому місяці і набуває значення 1 – якщо датою початку дії договору є дата до 15 числа місяця включно, та 0,5 – якщо датою початку дії договору є дата після 15 числа відповідного місяця.

за останній місяць дії договору за формулою:

Cff = (T x BRt) x Kff, де

Cff – фактична вартість медичних послуг пов’язаних з COVID-19 за останній місяць;

T – кількість медичних команд, що залучені до надання медичних послуг,

пов’язаних з COVID-19, станом на останній день звітного періоду;

BRt – ставка на медичну послугу за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами;

Kff – коефіцієнт тривалості дії договору в останньому місяці і набуває значення 1 – якщо датою кінця дії договору є дата після 15 числа місяця, та 0,5 – якщо датою кінця дії договору є дата до 15 числа відповідного місяця включно.

за кожен місяць дії договору, крім першого та останнього за формулою:

Cfn = Pr x Kc x BRv x Kw x Ki + Vn x BRv x Kfn + T x BRt, де

Cfn – фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з COVID-19 за місяць;

Pr – кількість нових підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) на відповідній адміністративно- територіальній одиниці за звітний період за даними МОЗ;

Kc – коефіцієнт, що відображає частку осіб, які потребуватимуть інтенсивної терапії та становить 0,05;

BRv – ставка на медичну послугу за готовність надавати медичні послуги, пов’язані з COVID-19 в умовах інтенсивної терапії;

Kw – коефіцієнт, що відображає навантаження на відділення/палату інтенсивної терапії з урахуванням середнього строку перебування одного пацієнта в закладі охорони здоров’я, та становить 0,264;

Ki – коефіцієнт інтенсивності роботи надавача медичних послуг, що розраховується як заокруглене до трьох знаків після коми співвідношення кількості пацієнтів із підтвердженою коронавірусною хворобою (COVID-19), які перебували у відділенні/палатах інтенсивної терапії конкретного надавача медичних послуг за звітний період, до загальної кількості пацієнтів із коронавірусною хворобою (COVID-19), які перебували у відділеннях/палатах інтенсивної терапії надавачів медичних послуг, які надають допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19) за програмою медичних гарантій на відповідній адміністративно-територіальній одиниці за звітний період. При відсутності пацієнтів із коронавірусною хворобою (COVID-19) у відділеннях/палатах інтенсивної терапії відповідного надавача медичних послуг, значення Кі набуває значення 0;

Vn – кількість апаратів ШВЛ, що відповідають умовам закупівлі, та визначені для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19), що з’явились у надавача медичних послуг за звітний період;

Kfn – коефіцієнт тривалості функціонування апарату ШВЛ в закладі для надання медичної допомоги пов’язаної з COVID-19, який набуває значення 1 – якщо датою встановлення апарату ШВЛ є дата до 15 числа місяця включно, та 0,5 – якщо датою встановлення апарату ШВЛ є дата після 15 числа відповідного місяця згідно інформації наданої керівником закладу закладу охорони здоров’я;

T– кількість медичних команд, що залучені до надання медичних послуг, пов’язаних з COVID-19, станом на останній день звітного періоду;

BRt – ставка на медичну послугу за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами.

Глава 28. Екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою та встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19)

1165. НСЗУ укладає договори про надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою та встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19) (далі – екстрена медична допомога, пов’язана з COVID- 19), з центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, визначеними відповідно до пункту 25 розділу ІІ цього Порядку.

1166. Тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, пов’язаної з COVID-19, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на місяць, що розрахована на основі базової капітаційної ставки за готовність надати екстрену медичну допомогу, пов’язану з COVID-19, та становить 12 163,64 гривень.

1167. Запланована вартість медичних послуг з надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою та встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19) розраховується за формулою:

Cep = P x BRe x MP, де

Cep – запланована вартість медичних послуг з надання екстреної медичної допомоги, повʼязаної з COVID-19;

P – кількість хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19) на відповідній адміністративно-територіальній одиниці, виявлених на дату подання заяви;

BRe – тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, повʼязаної з COVID-19;

Mp – кількість календарних місяців дії договору, включаючи перший та останній.

1168. Фактична вартість медичних послуг з надання екстреної медичної допомоги, пов’язаної з COVID-19, на місяць розраховується як добуток тарифу на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, пов’язаної з COVID-19, та кількості хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19), підтверджених протягом відповідного календарного місяця на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Якщо фактична кількість виявлених випадків інфікування вірусом SARS-CoV-2 протягом відповідного періоду на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці більша за 327 на 100 000 населення, то фактична вартість медичних послуг з надання екстреної медичної допомоги, пов’язаної з COVID-19, за цей період розраховується як добуток тарифу на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, пов’язаної з COVID-19, та кількості осіб, які визначаються як заокруглені до цілого числа 327 осіб на кожні 100 000 населення.

Глава 29. Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що створені для реагування на коронавірусну хворобу (COVID-19) 1169. НСЗУ укладає договори щодо надання медичної допомоги мобільними медичними бригадами закладів охорони здоров’я (далі – мобільні бригади) з відбору зразків біологічних матеріалів для тестування на SARS-CoV-2 методом ПЛР (далі – відбір зразків), укомплектованими штатними медичними працівниками цих закладів, визначених структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних державних адміністрацій, та відповідають умовам закупівлі, в обсязі, що не перевищує залучення 10 мобільних бригад на кожні 100 000 населення відповідної адміністративно- територіальної одиниці.

11610. Тариф на медичні послуги, які надаються мобільними бригадами, визначається як глобальна ставка на місяць, що розраховується на основі ставки на медичну послугу та становить 50 942,05 гривні.

11611. Запланована вартість медичних послуг, які надаються мобільними бригадами, розраховується як добуток кількості мобільних бригад у закладі охорони здоровʼя згідно з інформацією, наданою Міністерством охорони здоров’я АР Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних державних адміністрацій, тарифу на медичні послуги, які надаються мобільними бригадами, та кількості місяців строку дії договору, включаючи перший та останній.

11612. Фактична вартість медичних послуг, які надаються мобільними бригадами, на місяць розраховується як добуток кількості мобільних бригад у закладі охорони здоровʼя на дату подання звіту, тарифу на медичні послуги які надаються мобільними бригадами, і коефіцієнту навантаження мобільних бригад.

Коефіцієнт навантаження мобільних бригад для кожного закладу охорони здоровʼя встановлюється рівним:

1 – у разі здійснення 150 і більше відборів зразків протягом відповідного місяця у розрахунку на одну мобільну бригаду;

0,75 – у разі здійснення від 100 до 150 відборів зразків протягом відповідного місяця у розрахунку на одну мобільну бригаду;

0,50 – у разі здійснення від 50 до 100 відборів зразків протягом відповідного місяця у розрахунку на одну мобільну бригаду;

0,25 – у разі здійснення менше 50 відборів зразків протягом відповідного місяця у розрахунку на одну мобільну бригаду.

У разі отримання інформації щодо збільшення або зменшення кількості мобільних бригад від структурного підрозділу з питань охорони здоров’я відповідної державної адміністрації, у встановленому порядку можуть укладатися нові договори щодо медичних послуг, передбачених цією главою або вноситися відповідні зміни у діючі договори. Договори щодо збільшення кількості мобільних бригад (не більше ніж на 1 одиницю) укладаються за умови, якщо існуючі мобільні бригади в закладах охорони здоров’я, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, здійснюють більше 150 відборів зразків протягом відповідного місяця у розрахунку на одну мобільну бригаду.

Глава 30. Стаціонарна медична допомога при коронавірусній хворобі (COVID-19), яка надається окремими закладами охорони здоров’я протягом

квітня 2020 року

11613. НСЗУ укладає договори із закладами охорони здоров’я, які входять до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

11614. Тариф на медичні послуги, які віднесені до цього пакету медичних послуг, визначається як глобальна ставка за період з 1 квітня по 30 квітня 2020 року та становить 271 932,48 гривень. До тарифу застосовуються наступні коригувальні коефіцієнти, в залежності від кількості пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19), яким було надано медичні послуги надавачем медичних послуг в період з 1 квітня 2020 року до дати набрання чинності нормативно-правовим актом, яким запроваджено цей пакет медичних послуг:

1,2 – від 1 до 10 пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) включно;

1,7 – від 10 до 20 пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) включно;

2,1 – від 20 до 30 пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) включно;

3,5 – більше 30 пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19).

Кількість пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19), яким було надано медичну допомогу у конкретному закладі охорони здоров’я, визначається за даними, що містяться в заяві, визначеними на підставі інформації, наданої ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» (далі – ЦГЗ). У випадку, якщо дані в заяві відрізняються від даних, наданих ЦГЗ, то кількість пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-19) визначається відповідно до даних ЦГЗ.».

 1. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 березня 2020 р. № 246

«Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (Офіційний вісник України, 2020 р.,

№ 29, ст. 1042):

1) преамбулу викласти в такій редакції:

«Відповідно до пункту 5 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 17 березня 2020 року № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» Кабінет Міністрів України постановляє:»;

2) у пункті 1:

в абзаці першому слова та цифри «встановлюються додаткові доплати у розмірі до 200 відсотків посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням обов’язкових доплат, надбавок пропорційно відпрацьованому часу» замінити словами «встановлюється додаткова доплата (винагорода) у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (з підвищеннями) з урахуванням передбачених законодавством обов’язкових доплат та надбавок»;

в абзаці третьому слова «спеціалізованих бригад для реагування на випадки коронавірусної хвороби (COVID-19) центрів екстреної медичної допомоги, які» замінити словами «центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які задіяні до реагування на випадки коронавірусної хвороби (COVID-19) та».

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

ПЕРЕЛІК

закладів охорони здоров’я,які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19)

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті