Проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення лікарських засобів та медичних виробів для населення»

27 Квітня 2020 3:40 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи подається на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення лікарських засобів та медичних виробів для населення».

Доповідати зазначений законопроєкт на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Королевська Н.Ю. — заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Народний депутат УкраїниН.Ю. Королевська

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення лікарських засобів та медичних виробів для населення»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

З 1 квітня 2014 року в Україні запроваджено податок на додану вартість (ПДВ) за ставкою 7% по операціях з постачання лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також з постачання виробів медичного призначення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Це сталось у зв’язку з прийняттям так званого антикризового Закону від 27.03.2014 № 1166-VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні».

До зазначеного часу такі операції звільнялися від оподаткування податком на додану вартість.

Звичайно ж, що від запровадження ПДВ на лікарські засоби та вироби медичного призначення постраждав кінцевий споживач — населення України, для якого ліки одразу значно піднялися в ціні.

Надзвичайної актуальності ця проблема набула після розповсюдження по всьому світу гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та запровадження карантину в Україні.

Шалений попит населення на антисептики, захисні засоби, різноманітні ліки спричинив стрибок цін на такі товари. До того ж не останню роль у підвищенні цін зіграли «спекулянти», які, незважаючи на критичну ситуацію, вирішили заробити на населенні якомога більше грошей.

Звичайно, якби ліки і медичні вироби не оподатковувалися податком на додану вартість, населення України витратило б значно менші суми коштів на їх купівлю.

Ще одним фактором, який спонукає до скасування ПДВ на ліки та медичні вироби, є критичне падіння економічної активності в Україні у зв’язку із запровадженням карантинних заходів та триваючою фінансово-економічною кризою. Як наслідок цього — в Україні спостерігається стрімкий ріст безробіття.

Так, за оцінками Торгово-промислової палати України, рівень безробіття сьогодні становить 13,7 — 15,4%, що є найвищим показником за останні 15 років. За місяць дії карантину кількість безробітних в Україні зросла на 1 — 1,3 мільйона людей. Тобто вт цілому без роботи залишаються 2,5 — 2,8 мільйона українців.

Насамперед роботу втратили ті, хто неформально працював у сферах, діяльність яких тимчасово призупинили на час карантину. Загалом у галузях, які «зупинили», працювали приблизно 4 мільйони людей. У більшості випадків роботу також втратили ті, хто не мав можливості добиратись до роботи через зупинку пасажирського сполучення.

Згідно з проведеним Торгово-промисловою палатою опитуванням 26% компаній планують подальше скорочення персоналу, ще 30% не ухвалили остаточне рішення. Тобто ріст безробіття буде збільшуватися і у подальшому, що призведе до ще більшого збідніння населення України.

Тому одним із кроків, направлених на підтримку українських громадян, має стати скасування ПДВ на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що є надзвичайно актуальним в сьогоднішніх надскладних фінансово-економічних умовах.

2. Мета і завдання прийняття акта

Цілі і завдання прийняття акта — вжиття заходів для здешевлення ліків та медичних виробів в Україні шляхом скасування оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні, та медичних виробів, включених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення, а також тих, які відповідають вимогам відповідних технічних регламентів.

3. Загальна характеристика та основні положення проєкту акта

Законопроєктом пропонується:

1. Виключити із Податкового кодексу України норму про оподаткування ПДВ за ставкою 7% операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні.

При цьому підлягатимуть оподаткуванню ПДВ операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано МОЗ.

2. Відновити дію підпункту 197.1.27. статті 197 в частині звільнення зазначених операцій від оподаткування ПДВ.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері державного регулювання

Правовідносини, які пропонується врегулювати цим законопроєктом, регулюються Податковим кодексом України.

Реалізація положень законопроєкту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

На момент внесення проєкт не потребує видатків із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроєкту дозволить скасувати оподаткування ПДВ операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та медичних виробів, що матиме наслідком здешевлення таких товарів для кінцевого споживача — населення країни.

Народний депутат УкраїниН.Ю. Королевська

Проєкт

зареєстрований в Парламенті

23.04.2020 р. за № 3382

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення лікарських засобів та медичних виробів для населення

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112 із наступними змінами) такі зміни:

1. Абзац другий підпункту «в» пункту 193.1 статті 193 виключити.

2. Пункт 197.1 статті 197 доповнити підпунктом 197.1.27 такого змісту:

«197.1.27. постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні, за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місця, наступного за місяцем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня опублікування цього Закону:

прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо здешевлення лікарських засобів та медичних виробів для населення»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акта
Стаття 193. Розміри ставок податку

193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:

а) 20 відсотків;

б) 0 відсотків;

в) 7 відсотків по операціях з:

Стаття 193. Розміри ставок податку

193.

1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:

а) 20 відсотків;

б) 0 відсотків;

в) 7 відсотків по операціях з:

постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні; Виключено.
постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я». постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування

197.1. Звільняються від оподаткування операції з:

{Підпункт 197.1.27 пункту 197.1 статті 197 виключено на підставі Закону № 1166-VII від 27.03.2014}

Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування

197.1. Звільняються від оподаткування операції з:

197.1.

27. постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні, за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

Народний депутат УкраїниКоролевська Н.Ю.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті