Витяг із проєкту наказу Мінекономіки «Про затвердження форм міжнародних сертифікатів»

19 Травня 2020 11:15 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту наказу «Про затвердження форм міжнародних сертифікатів» (далі – проєкт акта)

 1. Резюме 

Мета: забезпечення здійснення документальної перевірки на державному кордоні України вантажу, що ввозиться (пересилається) на митну територію України, яка полягає у здійсненні перевірки міжнародного сертифіката, який містить інформацію щодо відповідності вантажу законодавству про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження.

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

Міжнародні сертифікати (сертифікат здоров’я, міжнародний ветеринарний сертифікат або інший документ) видаються компетентним органом країни походження або країни-експортера і засвідчує здоров’я тварини та/або безпечність харчового продукту, корму, сіна, соломи або побічного продукту тваринного походження.

Перевірка відповідності, як форма державного контролю на державному кордоні України, полягає у візуальному огляді та проводиться з метою перевірки, чи міжнародний сертифікат (сертифікати) та/або документи, які супроводжують вантаж, відповідають маркуванню та вмісту вантажу, що ввозиться (пересилається) на митну територію України.

Видання наказу дозволить забезпечити здійснення перевірки відповідності та документальної перевірки на державному кордоні України вантажів, що ввозиться (пересилається) на митну територію України.

 1. Суть проєкту акта

Розробленим проєктом акта передбачається затвердження форм міжнародних сертифікатів, які регулюють питання ввезення (пересилання) на територію нашої держави продуктів, перелік яких затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26.03.2018 № 159 «Про затвердження Переліку продуктів, які підлягають державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2018 р. за № 463/31915.

 1. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту акта не потребує додаткових фінансових витрат з державного чи місцевого бюджетів.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Реалізація акта не матиме впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін та не потребує погодження уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їхніми об’єднаннями і всеукраїнськими об’єднаннями організації роботодавців.

 1. Прогноз впливу

Реалізація проєкту акта має вплив на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, проте вплине на суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з ввезенням (пересиланням) на митну територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки.

Прогноз впливу додається.

 1. Позиція заінтересованих органів

проєкт акта потребує погодження з Державною фіскальною службою України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України, Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

 1. Ризики та обмеження

У проєкті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації, що порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. У проєкті акта відсутні правила та процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 1. Підстава розроблення проєкту акта

проєкт акта розроблено відповідно до частини шостої статті 55 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства УкраїниІгор ПЕТРАШКО

Додаток

до пояснювальної записки до проєкту наказу

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ 

до проєкту наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження форм міжнародних сертифікатів»

проєкт наказу визначає вимоги до підконтрольних Держпродспоживслужбі вантажів на основі ризик-орієнтовного підходу з урахуванням вимог європейського законодавства та рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я тварин. Зокрема, застосовуються принципи регіоналізації (зонування), компартменталізації та еквівалентності для цілей міжнародної торгівлі, передбачених Угодою про застосування санітарних та фітосанітарних заходів та Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників

(у числовому або якісному вимірі)

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до впливу)
Короткостроковий вплив (до року) Середньостроковий вплив (до року)
Іноземні виробники Відповідність українських вимог міжнародним Позитивний Позитивний Зрозумілість вимог і відповідність їх міжнародному законодавсту
Імпортери Зрозумілі умови здійснення торгівлі Негативний Позитивний У короткостроковій перспективі негативний вплив через приведення діючих міжнародних ветеринарних сертифікатів до нових вимог.

У подальшому позитивний вплив завдяки лібералізації підходів до застосування вимог до ввезення на митну територію підконтрольних вантажів та зняття необгрунтованих обмежень

Держпродспоживслужба Виконання зобов’язань з гармонізації вітчизняного законодавства до міжнародних вимог Позитивний Позитивний Виконання зобовязань передбачених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами,

з іншої сторони, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 24 лютого 2016 р. № 228-р.

Споживачі Безпечність і якість імпортних товарів Позитивний Позитивний Доступ на ринок безпечних товарів що відповідають міжнародним вимогам

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ

ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

(Мінекономіки)

НАКАЗ

Про затвердження форм міжнародних сертифікатів

ВИТЯГ

Відповідно до частини шостої статті 55 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», пункту 9 Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити такі, що додаються:

65) форму міжнародного сертифіката для ввезення (пересилання) на митну територію України проміжних продуктів, що призначені для виробництва лікарських засобів, ветеринарних препаратів, медичних приладів для медичних або ветеринарних цілей, активних медичних приладів для імплантування, медичних приладів для діагностики in vitro для медичних та ветеринарних цілей, лабораторних реактивів та косметичних продуктів;

 1. Директорату безпечності харчових продуктів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України згідно з розподілом обов’язків.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства УкраїниІгор Петрашко

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Форма

міжнародного сертифіката

для ввезення (пересилання) на митну територію України

проміжних продуктів, що призначені для виробництва лікарських засобів, ветеринарних препаратів, медичних приладів для медичних або ветеринарних цілей, активних медичних приладів для імплантування, медичних приладів для діагностики in vitro для медичних та ветеринарних цілей, лабораторних реактивів та косметичних продуктів/

Form of International Certificate

for introduction (sending) to the customs territory of Ukraine

of intermediate products intended for use in the manufacture of medicinal products, veterinary medicinal products, medical devices for medical or veterinary purposes, active implantable medical devices, medical devices for in vitro diagnostics for medical or veterinary purposes, laboratory reagents and cosmetic products

Країна-експортер/Exporting country
Частина I: Детальна інформація щодо відправленого вантажу/

Part I: Details of dispatched consignment

I.1. Відправник/Consignor

 

Назва/Name

 

 

Адреса/Address

 

 

Номер телефону/Tel.

I.2. Ідентифікаційний номер міжнародного сертифіката/International Certificate reference number 1.2.a.
I.3. Центральний компетентний орган країни-експортера/
Central Competent Authority of exporting country
I.4. Місцевий компетентний орган країни-експортера/

Local Competent Authority of exporting country

I.5. Одержувач/Consignee

 

Назва/Name

 

 

Адреса/Address

 

 

Поштовий індекс/Postal code

 

Телефон/Tel.

 

I.6. Особа, відповідальна за вантаж в Україні/

Person responsible for the consignment in Ukraine

 

Назва/Name

 

Адреса/Address

 

Поштовий індекс/Postal code

 

Телефон/Tel.

 

 

 

 

I.7. Країна походження/
Country of origin
Код ISO/

ISO code

I.8. Зона

походження/Zone of origin

Код/

Code

I.9. Країна призначення/

Country of destination

Код ISO/

ISO code

I.10. Зона призначення/Zone of destination Код/

Code

 

 

I.11. Місце походження/Place of origin I.12. Місце призначення/Place of destination
Назва/Name

 

Адреса/Address

 

 

 

Назва/Name

 

Адреса/Address

 

Номер затвердження/

Approval number

 

 

 

Номер затвердження/Approval number

Назва/Name

 

 

Адреса/Address

 

 

Поштовий індекс/

Postal code

Номер затвердження/

Approval number

I.13. Місце відвантаження/Place of loading

 

 

Адреса/Address

 

 

I.14. Дата відправлення/Date of departure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.15. Транспорт/Means of transport I.16. Вхідний прикордонний інспекційний пост в Україні/

Entry BIP in Ukraine

 

 

 

Літак/Aeroplane Судно/
Ship
Залізничні вагони/Railway wagon

 

I.17.

 

Дорожній екіпаж/Road vehicle Інший/Other

 

Ідентифікація/Identification:
I.18. Опис товару/Description of commodity I.19. Код вантажу (УКТЗЕД)/

Commodity code (HS code)

 

I.21. Температура продукту/Temperature of the product

 

 

Температура навколишнього середовища/Ambient

 

 

Охолоджений/Chilled

 

Заморожений/Frozen

 

 

I.20. Кількість/Quantity

 

 

I.22. Кількість упаковок/

Number of packages

 

I.23. Номер пломби/контейнера/

Seal/container No

 

 

I.24. Тип пакування/Type of packaging

 

 

 

I.25. Товари призначені для/Commodities certified as

 

 Технічне використання/Technical use

 

I.26.

 

 

I.27. Для імпорту (ввезення) в Україну/

For import (admission) into Ukraine

 

 

 

 

 

 

1.28. Ідентифікація товару/Identification of the commodities

 

Вид (наукова назва)/

Species (Scientific name)

Номер затвердження потужності (об’єкта)/

Approval number of establishments

 

 

Потужність (об’єкт) виробництва/

Manufacturing plant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетто-вага/

Net weight

 

Номер партії/

Batch number

Країна-експортер/Exporting country

Проміжні продукти, що призначені для виробництва лікарських засобів, ветеринарних препаратів, медичних приладів для медичних або ветеринарних цілей, активних медичних приладів для імплантування, медичних приладів для діагностики in vitro для медичних та ветеринарних цілей, лабораторних реактивів та косметичних продуктів/Intermediate products intended for use in the manufacture of medicinal products, veterinary medicinal products, medical devices for medical or veterinary purposes, active implantable medical devices, medical devices for in vitro diagnostics for medical or veterinary purposes, laboratory reagents and cosmetic products

 

ІІ. Інформація про здоров’я/

Health information

II.a. Ідентифікаційний номер міжнародного сертифіката/International Certificate reference number

 

II.b.
ІІ. Підтвердження безпечності для здоров’я тварин/Animal health attestation

 

Я, що нижче підписався державний ветеринарний інспектор, цим засвідчую, що проміжні продукти, що призначені для виробництва лікарських засобів, ветеринарних препаратів, медичних приладів для медичних або ветеринарних цілей, активних медичних приладів для імплантування, медичних приладів для діагностики in vitro для медичних та

ветеринарних цілей, лабораторних реактивів та косметичних продуктів, зазначені в частині I цього міжнародного сертифіката, відповідають таким вимогам:/I, the undersigned official veterinarian, certify that intermediate products intended for use in the manufacture of medicinal products, veterinary medicinal products, medical devices for medical or veterinary purposes, active implantable medical devices, medical devices for in vitro diagnostics for medical or veterinary purposes, laboratory reagents and cosmetic products, described in Part I of this International Certificate, comply with the following requirements:

 

II.1 Проміжні продукти вироблені в спосіб, що забезпечує їх безпосереднє застосування як компонента продукту, для виробництва якого вони призначені, за винятком випадків, коли проміжний продукт підлягає подальшим процесам виробництва (змішуванню, покриттю, комплектуванню, маркуванню) з метою подальшої реалізації або введення в обіг/Intermediate products are produced in manner ensuring their direct application or as a product’s component intended for that purpose except for cases when intermediate products require further production processes (mixing, coating, assembling, labelling) in order to be placed on the market or be put into service as:

 

 

  (1)або/

either

 

як лікарські засоби/medicinal products;
  (1)та/або/

and/or

 

ветеринарні препарати/veterinary medicinal products;
  (1)та/або/

and/or

 

медичні прилади для медичних або ветеринарних цілей/medical devices for medical or veterinary purposes;
  (1)та/або/

and/or

 

активні медичні прилади для імплантування/active implantable medical devices;
  (1)та/або/

and/or

 

медичні прилади для діагностики in vitro для медичних та ветеринарних цілей/medical devices for in vitro diagnostics for medical or veterinary purposes;

 

  (1)та/або/

and/or

 

лабораторні реактиви/laboratory reagents;
  (1)та/або/

and/or

косметичні продукти/cosmetic products.

 

 

II.2 Для виробництва проміжних продуктів використано виключно такі побічні продукти тваринного походження/The following animal by-products have been used for the production of intermediate products:

 

  (1)або/

either

[туші та частини забитих тварин або, у випадку мисливської здобичі, цілі впольовані тварини або їх частини, які придатні до споживання людиною відповідно до вимог законодавства України, але не призначені для споживання людиною у зв’язку із комерційними цілями]/[carcases and parts of animals slaughtered or, in the case of game, bodies or parts of animals killed, and which are fit for human consumption in accordance with Ukrainian legislation, but are not intended for human consumption for commercial reasons];

 

  (1)та/або/and/or [туші та їх нижчезазначені частини, що отримані з тварин, які або були забиті на бійні та визнані придатними до забою для споживання людиною внаслідок передзабійного огляду, або цілі тварини та їх нижчезазначені частини, що є мисливською здобиччю, впольованою для споживання людиною відповідно до вимог законодавства України/[carcases and the following parts originating either from animals that have been slaughtered in a slaughterhouse and were considered fit for slaughter for human consumption following an ante-mortem inspection or bodies and the following parts of animals from game killed for human consumption in accordance with Ukrainian legislation:

 

    туші тварин або частини тварин, що визнані непридатними для споживання людиною відповідно до вимог законодавства України, та щодо яких не виявлено ознак захворювання інфекційними хворобами, що можуть передаватися людині або тварині/carcases or bodies and parts of animals which are rejected as unfit for human consumption in accordance with Ukrainian legislation, but which did not show any signs of disease communicable to humans or animals;

 

    голови свійської птиці/heads of poultry;

 

    шкіри та шкури, включаючи їх шматки та обрізки, роги та копита, включаючи фаланги, зап’ясткові та п’ясткові кістки, а також плюснові та передплюснові кістки, що отримані із нежуйних тварин;/hides and skins, including trimmings and splitting thereof, horns and feet, including the phalanges and the carpus and metacarpus bones, tarsus and metatarsus bones, of animals, other than ruminants;
    щетина свиней/pig bristles;

 

    пір’я]/feathers];

 

  (1)та/або/

and/or

[кров тварин, які не виявили жодних ознак хвороби, що може передаватись через кров людям або тваринам, отримана із тварин, окрім жуйних, які були забиті на бійні та внаслідок передзабійного огляду визнані придатними до забою для споживання людиною відповідно до вимог законодавства України]/[blood of animals which did not show any signs of disease communicable through blood to humans or animals, obtained from animals other than ruminants that have been slaughtered in a slaughterhouse after having been considered fit for slaughter for human consumption following an ante-mortem inspection in accordance with Ukrainian legislation];

 

  (1)та/або/

and/or

[побічні продукти тваринного походження, отримані під час виготовлення продуктів, призначених для споживання людиною, включаючи знежирені кістки, шкварки та шлам із центрифуги або сепаратора від переробки молока]/[animal by-products arising from the production of products intended for human consumption, including degreased bone, greaves and centrifuge or separator sludge from milk processing];

 

  (1)та/або/

and/or

[продукти тваринного походження або харчові продукти, що містять продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною у зв’язку із комерційними цілями або внаслідок виробничих, пакувальних чи інших дефектів, які не становлять загрози для здоров’я людей і тварин]/[ products of animal origin, or foodstuffs containing products of animal origin, which are no longer intended for human consumption for commercial reasons or due to problems of manufacturing or packaging defects or other defects from which no risk to public or animal health arise];

 

  (1)та/або/

and/or

[корми для домашніх тварин та корми тваринного походження або корми, що містять побічні продукти тваринного походження або продукти оброблення, переробки побічних продуктів тваринного походження, які не призначені для годування тварин у зв’язку із комерційними цілями або внаслідок виробничих, пакувальних або інших дефектів, які не становлять загрози для здоров’я людей або тварин]/[petfood and feedingstuffs of animal origin, or feedingstuffs containing animal by-products or derived products, which are no longer intended for feeding for commercial reasons or due to problems of manufacturing or packaging defects or other defects from which no risk to public or animal health arises];

 

  (1)та/або/

and/or

[кров, плацента, вовна, пір’я, шерсть, роги, частини копит і сире молоко, що отримані із живих тварин, які не мали жодних ознак захворювань, що можуть передаватись людям або тваринам, крім крові жуйних тварин, що потребують дослідження на губчастоподібну енцефалопатію]/[blood, placenta, wool, feathers, hair, horns, hoof cuts and raw milk obtained from live animals that did not show any signs of diseases communicable to humans or animals. except for blood of ruminants requiring testing for TSE];
  (1)та/або/

and/or

[водні організми (гідробіонти) та їх частини, крім морських ссавців, у яких не виявлено ознак захворювання інфекційними хворобами, що можуть передаватися людині або тварині, виловлені з метою розміщення на ринку]/[aquatic animals, and parts of such animals, except sea mammals, which did not show any signs of diseases communicable to humans or animals];

 

  (1)та/або/

and/or

[побічні продукти тваринного походження з водних організмів (гідробіонтів), виловлених з метою розміщення на ринку, які утворюються під час виробництва продукції для споживання людиною]/[animal by-products from aquatic animals originating from plants or establishments manufacturing products for human consumption];

 

  (1)та/або/

and/or

[нижчезазначений матеріал, що отриманий із тварин, які не мали жодних ознак захворювань, що можуть передаватись людям або тваринам/[the following material originating from animals which did not show any signs of disease communicable through that material to humans or animals:

 

черепашки та панцирі молюсків та ракоподібних з м’якими тканинами або м’ясом/shells from shellfish with soft tissue or flesh;

 

наступні матеріали, що отримані з наземних тварин:/the following originating from terrestrial animals:

 

побічні продукти із інкубатора/hatchery by-products;

 

яйця/eggs;

 

яйцепродукти, включаючи шкаралупи яєць]/egg by-products, including egg shells];

 

добовий молодняк, забитий для комерційних цілей/day-old chicks killed for commercial reasons];

 

  (1)та/або/

and/or

[туші та/або частини туш гризунів, зайцеподібних хутрових звірів, крім побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорій I і II відповідно до вимог законодавства України про побічні продукти тваринного походження]/[animals and parts thereof of Rodentia and Lagomorpha orders, parts thereof, except for animal by-products belonging to Category I and Category II in accordance with the requirements of Ukrainian law on animal by-products]

 

  (1)та/або/

and/or

[побічні продукти тваринного походження, отримані із водних або наземних безхребетних тварин, окрім видів, що є збудниками захворювань, які можуть передаватись людям або тваринам./[animal by-products from aquatic or terrestrial invertebrates other than species pathogenic to humans or animals].

 

  (1)та/або/

and/or

[продукти, що отримані або походять із:/products originating from:

 

    (1)або/

either

водних тварин та частин таких тварин, за винятком морських ссавців, які не мали ознак захворювань, що можуть передаватись людям або тваринам/aquatic animals and parts of such aquatic animals, except for sea mammals that did not show any signs of diseases communicable to humans or animals;

 

    (1)та/або/

and/or

водних або наземних безхребетних тварин, крім видів, що є збудниками захворювань, які можуть передаватись людям або тваринам/aquatic or terrestrial invertebrates other than species that are pathogenic to humans or animals;

 

    (1)та/або/

and/or

туші та/або частини туш гризунів, зайцеподібних хутрових звірів, крім побічних продуктів тваринного походження, що належать до категорій I та II відповідно до вимог законодавства України про побічні продукти тваринного походження]/animals and parts thereof of Rodentia and Lagomorpha orders, except for animal by-products belonging to Category I and Category II in accordance with the requirements of Ukrainian law on animal by-products;

 

  (1)та/або/

and/or

тварини та частини тварин інші, ніж ті, що належать до категорії I та III відповідно до вимог законодавства України про побічні продукти тваринного походження:/animals and parts thereof other than those belonging to Category I and III of animal by-products in accordance with the law of Ukraine on animal by-products:
    які померли інакше, ніж внаслідок забою для споживання людиною, включаючи тварин, забитих з метою знищення хвороб/that died other than by being slaughtered or killed for human consumption, including animals killed for disease control purposes;

 

    утробні плоди/fetuses;

 

    сперма, ембріони, ооцити, не призначені для племінних цілей/semen, embryos, oocytes not intended for breeding purposes;

 

    завмерлі ембріони свійської птиці/dead-in-shell poultry.

 

  (1)та/або/

and/or

побічні продукти тваринного походження інші, ніж ті, що належать до категорії I та III відповідно до вимог законодавства України про побічні продукти тваринного походження/animal by-products other than those of Category I and III in accordance with the requirements of Ukrainian law on animal by-products.

 

II.3 Зовнішня упаковка проміжного продукту містить етикетку з написом «ЛИШЕ ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ/ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ/МЕДИЧНИХ ПРИЛАДІВ ДЛЯ МЕДИЧНИХ АБО ВЕТЕРИНАРНИХ ЦІЛЕЙ/АКТИВНИХ МЕДИЧНИХ ПРИЛАДІВ ДЛЯ ІМПЛАНТУВАННЯ/МЕДИЧНИХ ПРИЛАДІВ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO ДЛЯ МЕДИЧНИХ ТА ВЕТЕРИНАРНИХ ЦІЛЕЙ/ЛАБОРАТОРНИХ РЕАКТИВІВ/КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ»/The outer packaging of intermediate products bears a label with «ONLY FOR MEDICINAL PRODUCTS/VETERINARY MEDICINAL PRODUCTS/MEDICAL DEVICES FOR MEDICAL OR VETERINARY PURPOSES/ACTIVE IMPLANTABLE MEDICAL DEVICES/MEDICAL DEVICES FOR IN VITRO DIAGNOSTICS FOR MEDICAL AND VETERINARY PURPOSES/LABORATORY REAGENTS/COSMETIC PRODUCTS».

 

 

Примітки/Notes

 

Вимоги цього міжнародного сертифіката застосовуються до проміжних продуктів, що походять з країни чи її окремої території (зони або компартмента) та з потужності, які внесено до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктів на митну територію України/Requirements of this International Certificate apply to intermediate products, originating from a country or a separate territory (zone or compartment) thereof and from an establishment listed in the register of countries and establishments authorised for the importation (sending) of products to the customs territory of Ukraine.

 

 

Частина І/Part I:

 

Пункт I.15: Вказати реєстраційний номер(и) залізничних вагонів або контейнерів та автомобілів, назви кораблів та номери рейсів літаків. Відправник зобов’язаний повідомити вхідний прикордонний інспекційний пост в Україні у разі розвантаження або перезавантаження/Box I.15: Indicate registration number (railway wagons or container and road vehicle), flight number (aircraft) or name (ship). In the event of unloading and reloading, consignor must inform entry BIP in Ukraine.

 

Пункт I.25: Технічне використання: будь-яке використання для цілей інших, ніж годування тварин/Box I.25: Technical use: any use other than feeding of animals.

 

Частина ІІ:/Part II:

II.4 Проміжний продукт на будь-якій стадії обігу на території України не має використовуватись в цілях інших, ніж для виробництва лікарських засобів, ветеринарних препаратів, медичних приладів для медичних або ветеринарних цілей, активних медичних приладів для імплантування, медичних приладів для діагностики in vitro для медичних та ветеринарних цілей, лабораторних реактивів та косметичних продуктів/At any stage of circulation on the territory of Ukraine, intermediate products shall not be used for purposes other than the manufacture of medicinal products, veterinary medicinal products, medical devices for medical or veterinary purposes, active implantable medical devices, medical devices for in vitro diagnostics for medical or veterinary purposes, laboratory reagents and cosmetic products.

 

 

II.5 Після ввезення на митну територію України та проходження державного контролю на державному кордоні України вантажі з проміжними продуктами мають бути доставленими безпосередньо на потужність (об’єкт) призначення/Following the introduction into the customs territory of Ukraine and completion of state controls on state border of Ukraine, consignments of intermediate products shall be delivered directly to the establishment of destination.

 

 

(1) Вибрати потрібне/Keep as appropriate.

 

(2) Колір підпису та печатки має відрізнятися від кольору іншого тексту/The signature and the seal must be in a different colour that of the text.

 

Державний ветеринарний інспектор/

Official veterinarian

 

 

 

Прізвище (великими літерами)/

Name (in capitals letters)

 

 

Дата/

Date

 

 

Печатка(2)/

Stamp(2)

 

 

 

Кваліфікація та посада/

Qualification and title

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис(2)/

Signature(2)

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження форм міжнародних сертифікатів»

 1. Визначення проблеми

проєкт наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження форм міжнародних сертифікатів» (далі – проєкт наказу) розроблено з метою нормативно-правового забезпечення виконання Україною зобов’язань щодо імплементації вимог законодавства ЄС та міжнародних стандартів у сфері санітарних та фітосанітарних заходів.

Відповідно до частини третьої статті 2 та статті 3 Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів (далі – Угода СОТ), санітарні та фітосанітарні заходи не повинні застосовуватися у спосіб, який являє собою приховане обмеження міжнародної торгівлі та повинні розроблятись на основі міжнародних стандартів, інструкцій або рекомендацій, крім випадків, якщо ці міжнародні стандарти, інструкції чи рекомендації недостатні для забезпечення належного рівня захисту здоров’я людини.

16 вересня 2014 року Верховною Радою України було ратифіковано Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Закон України № 1678-VII) (далі – Угода про асоціацію). Статтею 59, 65 та 66 Угоди про асоціацію передбачено обов’язок України, як сторони-імпортера, визнавати для цілей торгівлі стан здоров’я тварин сторони-експортера та її регіонів, що визначений стороною-експортером, відповідно до частини A Додатка VII до цієї Угоди, а також застосовувати принцип еквівалентності. Також, відповідно до статті 64 Угоди про асоціацію Україна має наблизити своє законодавство про санітарні та фітосанітарні заходи до вимог законодавства ЄС.

До 24.11.2019, основними вимоги щодо імпорту в Україну живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки (далі – підконтрольні товари) врегульовані наказом Міністерства аграрної політики України від 14 червня 2004 року № 71 «Про затвердження Ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 року за № 768/9367 (із змінами) (далі – наказ № 71). Проте в 2019 році був прийнятий наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.11.2018 № 553 «Про затвердження Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територію України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2019 р. за № 346/33317

Законодавство в сфері санітарних та фітосанітарних заходів потребує систематичного перегляду та оновлення у зв’язку зі швидкими змінами епізоотичної ситуації як в Україні, так і світі. До прикладу, міжнародні стандарти (Кодекс здоров’я наземних тварин МЕБ та Кодекс здоров’я водних тварин МЕБ), які встановлюють вимоги до здоров’я тварин для цілей міжнародної торгівлі живими тваринами та продуктами тваринного походження, підлягають перегляду та оновленню кожного року. В ЄС відсутній консолідований правовий акт, що встановлює вимоги до імпорту в ЄС із третіх країн живих тварин та продуктів тваринного походження, натомість такі вимоги встановлені низкою регламентів, директив, рішень для окремих категорій живих тварин та продуктів тваринного походження. Так, в ЄС вимоги до імпорту живих копитних тварин та свіжого м’яса, отриманого із таких тварин, врегульовані Регламентом Комісії (ЄС) № 206/2010
від 12 березня 2010 року, що встановлює перелік третіх країн, територій або їх частин, яким надано дозвіл на ввезення до Європейського Союзу деяких видів тварин та свіжого м’яса, а також вимоги до ветеринарної сертифікації, до якого з 2010 – 2016 роки зміни вносились 24 рази.

Із часу прийняття в наказ № 71 вносились зміни лише двічі – в 2005 та 2013 роках, внаслідок чого положення зазначеного наказу містять низку неузгодженостей з положеннями законодавства ЄС та положеннями міжнародних стандартів, зокрема Кодексу здоров’я наземних тварин МЕБ та Кодексу здоров’я водних тварин МЕБ, зокрема в частині, що стосується вимог до:

 • застосування Україною принципів регіоналізації (зонування) компартменталізації та еквівалентності для цілей міжнародної торгівлі – сьогодні лише частково застосовується принцип регіоналізації (зонування) щодо окремих категорій хвороб та не застосовується принцип компартменталізації. Зазначене не відповідає міжнародній практиці «гнучкості» торгівлі, коли дозволяється імпортувати продукцію з зон або компартментів, якщо не уся територія експортуючої країни є вільною від тієї чи іншої хвороби тварин;
 • кількості діагностичних досліджень щодо живих тварин, що повинні проводитись на території країни-експортера – сьогодні їх кількість є необґрунтовано великою, що становить надмірне фінансове навантаження на імпортерів та не відповідає міжнародним стандартам та вимогам законодавства ЄС;
 • переліку захворювань, щодо яких встановлено вимоги до ввезення (пересилання) на митну територію України підконтрольних товарів – велика кількість хвороб, щодо яких сьогодні встановлюються вимоги до імпорту вже не є актуальними та не включеними до переліку спискових хвороб тварин МЕБ, відповідно, потребують значного перегляду;
 • категоризації підконтрольних товарів – чинна категоризація товарів, щодо яких встановлені вимоги до імпорту, не відповідає тій, що визначена відповідним законодавством ЄС, у зв’язку із чим сьогодні існує низка категорій тварин та продуктів, вимоги до ввезення яких не встановлені. Наприклад, відсутні вимоги до ввезення желатину та колагену, композитних харчових продуктів, домашніх тварин, призначених для некомерційного переміщення, тощо.

Наявність численних невідповідностей чинного нормативно-правового регулювання вимог до імпорту в Україну підконтрольних товарів вимогам міжнародних стандартів та вимогам законодавства ЄС чинить негативний вплив на міжнародний імідж України як країни-імпортера. Підтвердженням цього є численні звернення Генерального директорату Європейської Комісії з питань торгівлі
(DG TRADE) та з питань охорони здоров’я та безпечності харчових продуктів
(DG SANTE), а також інших зацікавлених торгових партнерів щодо існування ряду необґрунтованих бар’єрів, передбачених наказом № 71.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни
Держава +
Суб’єкти господарювання, +
у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

Вважаємо, що врегулювання зазначених проблем не може бути здійснено за допомогою:

ринкових механізмів, оскільки зазначені питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;

діючих регуляторних актів, оскільки їх редакція не дозволяє вирішити питання, пов’язані із імплементацією в національне законодавство вимог міжнародних стандартів та вимог законодавства ЄС в сфері санітарних та фітосанітарних заходів.

 1. Цілі державного регулювання

Основною ціллю розробки проєкту наказу є:

 • збільшення обсягів ввезення в Україну безпечної та якісної продукції тваринного походження;
 • забезпечення усунення необґрунтованих торгівельних бар’єрів, пов’язаних із імпортом в Україну підконтрольних товарів;
 • забезпечення захисту території України від занесення з території інших держав збудників хвороб, у тому числі тих, що є спільними для тварин і людей;
 • забезпечення виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо наближення законодавства України до вимог законодавства ЄС та міжнародних стандартів у сфері санітарних та фітосанітарних заходів, зокрема тих, що стосуються застосування принципів регіоналізації, компартменталізації та еквівалентності для цілей міжнародної торгівлі.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива № 1 Залишення діючого регулювання без змін
 Альтернатива № 2 Погодження та затвердження проєкту наказу
 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива № 1

Залишення діючого

регулювання без змін

Відсутні Відсутні

 

 

Альтернатива № 2

Прийняття нового регуляторного акта

– забезпечення збільшення обсягів ввезення в Україну безпечної та якісної продукції тваринного походження;

– забезпечення захисту території України від занесення з території інших держав збудників хвороб, у тому числі тих, що є спільними для тварин і людей;

– забезпечення виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо наближення законодавства України до вимог законодавства ЄС та міжнародних стандартів у сфері санітарних та фітосанітарних заходів, зокрема тих, що стосуються застосування принципів регіоналізації, компартменталізації та еквівалентності для цілей міжнародної торгівлі;

– формування позитивного іміджу України як надійного торгівельного партнера.

 

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання проводилася для суб’єктів господарювання, які провадять діяльність пов’язану із ввезенням (пересиланням) на митну територію України підконтрольних товарів.

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць* 2475 2086 243 48 4 852
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 51 43 5 1 100

Відповідно до інформації державної фіскальної служби України у 2018 році імпорт сільськогосподарської продукції (товари групи 1-24 УКТЗЕД) здійснювали 4 852 суб’єкти господарювання.

Наразі Міністерство аграрної політики та продовольства України та Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів не володіє інформацією щодо розподілу зазначених суб’єктів господарювання відповідно до вимог статті 55 Господарського кодексу України.

Запропонований розподіл ґрунтується на рекомендаціях Міжнародної фінансової корпорації (IFC), Група Світового Банку, і передбачає наступні категорії суб’єктів господарювання*:

великі – щорічний обіг товарів перевищував 15 млн дол. США;

середні – щорічний обіг товарів складав від 3 млн до 15 млн дол. США;

малі – щорічний обіг товарів складав від 100 тис до 15 млн дол. США;

мікро – щорічний обіг товарів складав до 100 тис дол. США.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива № 1

Залишення діючого

регулювання без змін

Відсутні

Наказ № 71 містить низку положень, які сьогодні створюють значні бар’єри для імпорту в Україну підконтрольних товарів, зокрема:

Щодо вимог до імпорту живих тварин:

– обов’язкова вимога щодо карантинування тварин, відібраних до відправлення в Україну, на території країни-експортера: у зв’язку із зазначеною вимогою сьогодні імпортери тварин несуть значні фінансові витрати на проведення діагностичних досліджень в державній ветеринарній лабораторії країни-експортера;

– здійснення обов’язкового відбору тварин для відправлення в Україну за участю представника компетентного органу України: зазначена вимога передбачає витрати імпортерів, що пов’язані із оплатою транспортних витрат, витрат на проживання та харчування представників компетентного органу України, які здійснюють відбір тварин для відправлення в Україну.

Щодо вимог до імпорту репродуктивного матеріалу, отриманого від живих тварин:

– обов’язкова вимога щодо проведення досліджень тварин-донорів репродуктивного матеріалу, в результаті виконання якої імпортери несуть значні фінансові витрати на проведення відповідних досліджень в державній ветеринарній лабораторії країни-експортера;

– вимога щодо транспортування сперми у спеціальних контейнерах (посудинах) із рідким азотом: виконання зазначеної вимоги передбачає ввезення на територію України сперми виключно в замороженому стані. Відсутність правового регулювання можливості ввезення в Україну свіжої (не замороженої) сперми тварин змушує імпортерів ввозити в Україну тварин-донорів сперми для отримання зазначеного репродуктивного матеріалу на території України, що є більш фінансово-витратним, аніж можливість ввезення готового матеріалу.

Щодо вимог до імпорту харчових продуктів тваринного походження:

– (для більшості категорій харчових продуктів тваринного походження) вимоги щодо походження сировини виключно із території країни-експортера: зазначена вимога унеможливлює використання в якості сировини продуктів, що походять із територій інших країн (країн, які відповідно до вимог МЕБ та ЄС є вільними від відповідних видів захворювань тварин), що в свою чергу слугує значним бар’єром для імпорту в Україну готових харчових продуктів тваринного походження.

Щодо вимог до імпорту усіх категорій підконтрольних товарів:

– існування низки категорій підконтрольних товарів, щодо яких наказ № 71 не встановлює вимог до ввезення на територію України. Зокрема, не врегульованим залишається питання вимог до ввезення в Україну домашніх тварин, призначених для некомерційного переміщення; рептилій; диких тварин, вирощених на фермі; сумчастих тварин; тварин, призначених для розважальних та освітніх цілей; яєць, вільних від специфічних патогенів (SPF); композитних харчових продуктів; молозива; желатину, колагену, жаб’ячих лапок та равликів, призначених для споживання людиною; більше 15 категорій побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною, та продуктів їх оброблення та переробки.

відсутні
 Альтернатива № 2

Прийняття нового регуляторного акту

 

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним та оптимальним:

Щодо вимог до імпорту тварин та їх репродуктивного матеріалу:

– cтосовно більшості захворювань та категорій тварин, проєкт наказу не встановлює обов’язкової вимоги проведення діагностичних досліджень на території країни-експортера (в більшості випадків, проведення діагностичних досліджень на території країни-експортера є лише опцією, у випадку не виконання інших вимог щодо ввезення на територію України відповідних категорій тварин або репродуктивного матеріалу), що забезпечує значну економію коштів для потенційних імпортерів тварин. До прикладу, наказ № 71 встановлює вимогу обов’язкового дослідження на бруцельоз племінної та користувальної ВРХ на території країни-експортера. Відповідно до вимог проєкту наказу та вимог Кодексу здоров’я наземних тварин МЕБ, дослідження на бруцельоз племінної та користувальної ВРХ є обов’язковим у випадку, якщо щодо зазначених тварин не виконуються вимоги щодо походження із території країни або регіону, які відповідно до вимог Кодексу здоров’я наземних тварин МЕБ є вільними від бруцельозу без вакцинації;

– відповідно до вимог міжнародних стандартів та підходів, передбачених законодавством ЄС, при встановлені вимог до імпорту тварин, ключову роль відіграє саме епізоотична ситуація країни-експортера, або її окремої території (регіон/компартмент). проєкт наказу не встановлює обов’язкової вимоги відбору тварин для відправлення в Україну за участю представника компетентного органу України, що забезпечує економію витрат, які сьогодні несуть імпортери у зв’язку із необхідністю забезпечення перебування представників компетентного органу України на території країни-експортера;

– проєкт наказу передбачає можливість імпорту в Україну свіжої (не замороженої) сперми тварин;

Щодо вимог до імпорту харчових продуктів тваринного походження:

– на відміну від наказу № 71, проєкт наказу не встановлює вимоги щодо походження сировини для виробництва харчового продукту тваринного походження виключно із території країни-експортера, що слугує значним полегшенням для виробників зазначених продуктів. Натомість, зазначена сировина повинна походити з території країни/регіону/компартмента, де протягом чітко визначеного терміну не було зафіксовано відповідних (для кожного окремого виду харчового продукту тваринного походження) захворювань тварин (обраний підхід відповідає вимогам законодавства ЄС);

Щодо вимог до імпорту усіх категорій підконтрольних товарів:

– проєкт наказу забезпечує правове врегулювання вимог до імпорту основних категорій підконтрольних товарів. Зазначена категоризація відповідає тій, що передбачена міжнародними стандартами та законодавством ЄС, що забезпечує можливість для потенційних імпортерів в повній мірі ознайомитись з відповідними вимогами та встановити відповість товару зазначеним вимогам.

Витрати, які виникатимуть внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта) – витрати відсутні 

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива № 1

Залишення діючого

регулювання без змін

1 Проблема продовжує існувати
Альтернатива № 2

Прийняття нового регуляторного акту

4 Ця альтернатива дає змогу повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива № 1

Залишення діючого

регулювання без змін

Не передбачено Витрати відсутні
Альтернатива № 2

Прийняття нового регуляторного акту

1) Зниження загрози ввезення на територію України вантажів із небезпечними продуктами тваринного походження, що походять із неблагополучних країн, регіонів, зон.

2) Зниження ризику спалаху на території України особливо небезпечних хвороб тварин, внаслідок ввезення в Україну заражених тварин.

3) Лібералізація торгового режиму шляхом усунення необґрунтованих торгових бар’єрів, які унеможливлюють ввезення в Україну низки категорій безпечної та якісної продукції.

4) Усунення надмірного фінансового навантаження на операторів ринку в частині витрат на проведення діагностичних досліджень щодо хвороб тварин.

5) Забезпечення виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо наближення законодавства України до вимог законодавства ЄС та міжнародних стандартів.

Витрати відсутні Ця альтернатива забезпечить у повній мірі досягнення поставлених цілей
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1

Залишення діючого регулювання без змін

Аргументи для переваги відсутні. Відмова від цієї альтернативи дозволить реалізувати поставлені цілі. Х
Альтернатива 2

Прийняття нового регуляторного акту

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є найбільш доцільним та адекватним з огляду на можливість відійти від надмірного регулювання, підняти рівень безпечності та якості імпортованої продукції тваринного походження, а також виконати відповідні зобов’язання України щодо наближення національного законодавства в сфері санітарних та фітосанітарних заходів до вимог законодавства ЄС. Х

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення встановлених цілей, доцільно прийняти розроблений проєкт наказу.

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

З метою досягнення цілей, визначених у розділі ІІ аналізу регуляторного впливу, пропонується погодити проєкт наказу.

Заходи, які необхідно здійснити органам влади для розв’язання проблеми:

провести погодження проєкту наказу з Державною регуляторною службою України;

провести правову експертизу проєкту наказу в Міністерстві юстиції України;

забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (www.me.gov.ua), веб-сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (www.consumer.gov.ua) та провести громадське обговорення проєкту наказу;

Розв’язання проблеми можливе лише шляхом прийняття даного проєкту наказу.

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Від впровадження регуляторного акта негативних результатів та додаткових витрат не очікується.

VIІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акту не обмежується у часі, що дасть змогу досягти цілей державного регулювання. проєкт регуляторного акта набирає чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта будуть:

1) обсяг ввезення (пересилання) на митну територію України підконтрольних товарів;

2) збільшення обсягу ввезення (пересилання) на митну територію України безпечної та якісної продукції тваринного походження;

3) зменшення обсягу ввезення в Україну тварин живих та їх репродуктивного матеріалу, заражених хворобами;

4) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією регуляторного акта;

5) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта;

6) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта;

7) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основними положеннями регуляторного акта.

Реалізація проєкту наказу не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями акта – високий, за рахунок: розміщення акта на офіційних веб-сайтах Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (www.consumer.gov.ua) та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (www.me.gov.ua)

Після прийняття акта його редакцію також буде оприлюднено на сайтах Верховної Ради України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу даних відповідно до встановлених показників результативності Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Базове відстеження регуляторного акта здійснюватиметься через рік після набрання чинності проєкту регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності проєкту акта буде здійснюватися через два роки після набрання чинності проєкту регуляторного акта.

Періодичні відстеження результативності проєкту акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

Для відстеження результативності будуть використовуватися дані, отримані за результатами здійснення державного контролю на кордоні вантажів із підконтрольними товарами, що здійснюватиметься структурними підрозділами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та її територіальними органами .

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства УкраїниІгор Петрашко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті