Проєкт Закону України «Про внесення зміни до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я»

23 Липня 2020 5:36 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до частини першої статті 93 Конституції України, частини першої статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України», статті 89 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України «Про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я».

Доповідати даний законопроєкт на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.

Народний депутат УкраїниА.В. Яценко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України «Про внесення зміни до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я»

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту акта

Законом України № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» врегульовано встановлення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19), далі — «Закон».

На позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 19.06.2020 р. було схвалено проєкт постанови «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я». Проєктом постанови пропонується, починаючи з 1 вересня 2020 року, встановити доплати до заробітної плати за забезпечення життєдіяльності населення медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я:

  • лікарям (незалежно від найменування посад) у розмірі 70 відсотків від посадового окладу, визначеного за 14 тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;
  • фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей у розмірі 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої у статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;
  • молодшим медичним сестрам у розмірі 25 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої у статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Встановлення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я у запропонованому розмірі не забезпечить справедливої оплати їх праці, оскільки категорії працівників з найменшим окладом отримають найменші надбавки, що не сприятиме стимулюванню медичного персоналу до ефективної роботи в умовах небезпеки розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Зважаючи на викладене та з метою забезпечення справедливої оплати праці, проєктом закону пропонується встановити однаковий рівень доплат до заробітної плати за забезпечення життєдіяльності населення для всіх категорій медичних працівників у розмірі 70 відсотків від посадового окладу.

2. Мета та завдання прийняття проєкту акта

Метою законопроєкту є створення умов для забезпечення справедливої оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

3. Загальна характеристика і основні положення проєкту акта

Проєктом закону пропонується:

  • встановити надбавки у розмірі 70 відсотків від посадового окладу, за забезпечення життєдіяльності населення медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та тим, що забезпечують життєдіяльність населення: лікарям (незалежно від найменування посад), фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей та молодшим медичним сестрам.

4. Місце законопроєкту в системі законодавства

Основними нормативно-правовими актами у сфері регулювання проєкту закону є Конституція України, закони України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Реалізація законопроєкту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроєкту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України, оскільки здійснюватиметься у межах затверджених видатків.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття проєкту закону дозволить забезпечити на законодавчому рівні гідні умови оплати праці медичних працівників усіх категорій в період боротьби з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Народний депутат УкраїниА.В. Яценко

Проєкт

зареєстрований в Парламенті

17.07.2020 р. за № 3905

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я

Верховна Рада України постановляє:

І. Розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 18, ст. 123) доповнити пунктом 6-1 такого змісту:

«6-1. Кабінету Міністрів України тимчасово, на період з 1 вересня до 31 грудня 2020 року, встановити додаткові, до встановлених законодавством, доплати до заробітної плати за забезпечення життєдіяльності населення медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та тим, що забезпечують життєдіяльність населення: лікарям (незалежно від найменування посад), фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей, молодшим медичним сестрам у розмірі 70 відсотків посадового окладу, та забезпечити їх фінансування за рахунок фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.»

II. Прикінцеві положення:

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

  • привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
  • прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
  • забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» щодо оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я»

Зміст положення (норми) чинного законодавства Зміст відповідного положення (норми) проєкту акта
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»
II. Прикінцеві та перехідні положення

6-1. Пункт відсутній

II. Прикінцеві та перехідні положення

6-1. Кабінету Міністрів України тимчасово, на період з 1 вересня до 31 грудня 2020 року, встановити додаткові, до встановлених законодавством, доплати до заробітної плати за забезпечення життєдіяльності населення медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я комунальної форми власності та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та тим, що забезпечують життєдіяльність населення: лікарям (незалежно від найменування посад), фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей, молодшим медичним сестрам, у розмірі 70 відсотків посадового окладу, та забезпечити їх фінансування за рахунок фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.

Народний депутат УкраїниА.В. Яценко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті