Проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»

24 Липня 2020 11:22 Поділитися

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПОДАННЯ

Відповідно до статті 93 Конституції України Кабінет Міністрів подає в порядку законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Представлятиме проєкт Закону у Верховній Раді Міністр юстиції Малюська Денис Леонтійович.

Прем’єр-міністр УкраїниДенис Шмигаль

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»

1. Резюме

Метою прийняття акта є запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, серед населення України.

2. Проблема, яка потребує розв’язання

За висновками Всесвітньої організації охорони здоров’я розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, набуло статусу пандемії.

На сьогодні поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відбувається у багатьох країнах світу, у тому числі в Україні.

Станом на 17 червня 2020 року в Україні підтверджено 33234 випадки COVID-19, з них 14943 одужали, 943 померли.

Світова практика показала, що своєчасні протиепідемічні заходи, зокрема карантинні, є ефективними в боротьбі з COVID-19. Так, Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує Урядам заохочувати громадян до носіння масок в місцях, де є висока небезпека зараження і важко дотримуватись соціальної дистанції.

Україна запровадила своєчасний карантинний режим, що дозволило пройти епідемію без різкого зростання кількості захворювань та смертності.

Положеннями Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» передбачено, що громадяни зобов’язані піклуватися про своє здоров’я, не шкодити здоров’ю інших громадян, брати участь у проведенні санітарних і протиепідемічних заходів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» передбачено, що на період дії карантину забороняється перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

Зазначеною постановою, серед іншого, передбачено, що діяльність з надання послуг громадського харчування, музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників можлива за умови використання відвідувачами респіраторів або захисних масок. Також можливе перевезення пасажирів метрополітенами за умови забезпечення перевізником контролю за використанням засобів індивідуального захисту.

Крім того, особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які мають лабораторно підтверджений діагноз COVID-19) та щодо яких органи соціального захисту внесли до системи інформацію про неможливість їх соціального супроводу або щодо яких здійснюється поточний контроль за допомогою мобільного додатка, дозволяється відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами за умови використання засобів індивідуального захисту.

Водночас послаблення карантинних заходів, на жаль, суспільством сприймається як скасування карантину. Серед населення України виникла стійка тенденція щодо нехтування рекомендаціями в частині носіння в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок.

Крім того, в деяких магазинах, торгових центрах та громадському транспорті постійно ігнорують вимоги карантину та відсутній контроль уповноважених осіб стосовно допуску відвідувачів до таких місць в засобах індивідуального захисту або не вживаються заходи щодо можливого перебування особи в зазначених місцях без засобів індивідуального захисту.

Враховуючи зазначене та з метою недопущення зростання кількості захворілих, необхідним є встановлення адміністративної відповідальності за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок.

3.Суть проєкту акта

Положеннями проєкту Закону пропонується статтю 443 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — Кодекс) доповнити частиною другою, передбачивши адміністративну відповідальність за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок.

Крім того, законопроєктом також передбачено внесення змін до статей 219, 221, 222, 236, 255 Кодексу з метою реалізації повноважень виконавчих комітетів (виконавчих органів) сільських, селищних, міських рад щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, що передбачені частиною другою статті 443 Кодексу, та реалізації повноважень органів Національної поліції, органів державної санітарно-епідеміологічної служби щодо складання протоколів та розгляду справ про адміністративне правопорушення, передбачене частиною другою статті 443 Кодексу.

4. Вплив на бюджет

Реалізація акта не потребуватиме додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт Закону не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Проєкт Закону не потребує проведення консультацій із громадськістю.

6. Прогноз впливу

Реалізація проєкту Закону матиме вплив на забезпечення захисту прав та інтересів громадян і держави. Прогноз впливу додається.

7. Позиція заінтересованих органів

Проєкт Закону погоджено без зауважень Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством охорони здоров’я, Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Національна поліція України, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів відповідно до § 39 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, вважаються такими, що погодили проєкт Закону без зауважень.

8. Ризики та обмеження

Проєкт Закону відповідає Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини.

У проєкті Закону відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт Закону не містить правил і процедур, які мають ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проєкт Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

У проєкті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

Проєкт Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

9. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт Закону розроблено Міністерством юстиції України на виконання пункту 2 розділу V протоколу позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації від 13 червня 2020 року № 10. Додаток: прогноз впливу реалізації проєкту Закону на ключові інтереси заінтересованих сторін на 2 арк. в 1 прим.

Міністр Денис Малюська

 

Проєкт

зареєстровано в Парламенті

17.07.2020 № 3891

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) статтю 443</sup доповнити частиною другою такого змісту:

«Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, — тягне за собою накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;

2) частину першу статті 219 після слів «про адміністративні правопорушення, передбачені» доповнити словами та цифрами «частиною другою статті 443,»;

3) у статті 221 слово і цифри «статтями 441, 443,» замінити словами і цифрами «статтею 441, частиною першою статті 443, статтями»;

4) частину першу статті 222 після цифр «44» доповнити словами і цифрами «, частина друга статті 443»;

5) частину першу та пункт 2 частини другої статті 236 після слів і цифр «частиною п’ятою статті 41» доповнити словами і цифрами«, частиною другою статті 443»;

6) у частині першій статті 255:

у пункті 1:

в абзаці другому слово і цифри «статті 441, 443» замінити словами і цифрами «стаття 441, частина перша статті 443, статті»;

в абзаці четвертому слово і цифри «статті 443» замінити словами і цифрами «частина перша статті 443, статті»;

в абзаці шістнадцятому цифри «443» замінити словами і цифрами «частина перша статті 443, стаття».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради України

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»

 

 

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті