Наказ МОЗ України від 04.08.2020 р. № 1781

11 Серпня 2020 4:34 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 04.08.2020 р. № 1781
Про утворення та принципи формування наглядової ради державного підприємства «Медичні закупівлі України»

Відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної власності», постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» та від 10 березня 2017 р. № 143 «Деякі питання управління об’єктами державної власності», Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 90), та Статуту державного підприємства «Медичні закупівлі України», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.08.2019 № 1887,

НАКАЗУЮ:

1. Утворити наглядову раду державного підприємства «Медичні закупівлі України».

2. Затвердити Положення про принципи формування наглядової ради державного підприємства «Медичні закупівлі України», що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра С. Шаталову.

МіністрМаксим Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

_____________ № ____________

ПОЛОЖЕННЯ
про принципи формування наглядової ради державного підприємства «Медичні закупівлі України»

1. Це Положення визначає принципи формування наглядової ради державного підприємства «Медичні закупівлі України» (далі — Підприємство).

2. Наглядова рада Підприємства формується відповідно до цього Положення згідно з профілем діяльності та стратегією Підприємства шляхом обрання незалежних членів, кількість яких повинна становити більшість членів наглядової ради, і призначення представників держави (далі — члени наглядової ради).

Кількість членів наглядової ради Підприємства становить сім осіб: дві особи — представники держави, п’ять осіб — незалежні члени.

3. Наглядова рада Підприємства формується за принципами:

1) незалежності;

2) професіоналізму;

3) компетентності;

4) різноманітності;

5) ефективності;

6) прозорості.

4. Незалежність передбачає обрання до складу наглядової ради Підприємства незалежних членів, що не посідають виборні посади та не є посадовими особами органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування і вільні від будь яких матеріальних інтересів або відносин з Підприємством, його управлінням, що може поставити під загрозу прийняття об’єктивного рішення.

Член наглядової ради повинен відповідати вимогам, установленим Законом України «Про управління об’єктами державної власності» та статутом Підприємства протягом усього строку здійснення ним повноважень члена наглядової ради Підприємства. Незалежний член наглядової ради Підприємства додатково повинен відповідати вимогам до незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

5. Професіоналізм членів наглядової ради Підприємства передбачає наявність відповідного фахового рівня, професійного досвіду, володіння однією або кількома з таких професійних та особистих якостей:

1) наявність досвіду роботи в наглядових радах державних підприємств (у тому числі акціонерних товариств), керування конфліктами та ведення переговорів, стратегічного і оперативного управління;

2) бездоганна ділова репутація;

3) дотримання принципів неупередженості та добропорядності, розвиток

та оновлення своїх персональних знань та навичок.

6. Компетентність передбачає наявність досвіду з організації та проведення процедур закупівель.

Член наглядової ради Підприємства повинен мати досвід роботи в одній з таких галузей, як стратегічне управління та розвиток бізнесу, операційне управління, спрямоване на організацію та проведення державних закупівель та інших послуг, управління ризиками, фінанси, аудит, банківська справа, міжнародні відносини, право.

7. Різноманітність передбачає наявність у членів наглядової ради досвіду роботи в різних галузях.

8. Ефективність передбачає виконання членами наглядової ради з найменшими втратами для досягнення необхідного результату таких функцій:

1) конструктивне та критичне оцінювання пропозицій щодо стратегії Підприємства;

2) здійснення контролю за звітністю щодо результатів діяльності керівництва Підприємства;

3) забезпечення ефективності системи внутрішнього контролю, в тому числі аудиту;

4) прийняття рішень щодо механізму фінансового контролю та управління ризиками;

5) інші функції, які пов’язані з виконанням повноважень наглядової ради, визначених законодавством.

9. Прозорість передбачає формування наглядової ради за результатами конкурсного відбору для незалежних членів та визначення представників держави відповідно до вимог законодавства.

10. Представником держави, який призначається Міністерством охорони здоров’я України до складу наглядової ради Підприємства, є фізична особа, яка відбирається та призначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Визначення кандидатур представників держави, які призначаються до наглядових рад Підприємства, здійснюється Міністерством охорони здоров’я України з урахуванням обов’язкових вимог до кандидатів на посаду представника держави в наглядовій раді Підприємства.

Для належного виконання наглядовою радою Підприємства своїх повноважень член наглядової ради повинен відповідати загальним вимогам до кандидатів на посаду члена наглядової ради Підприємства, які включають, зокрема:

1) вищу освіту, зокрема в галузі медицини, управління та адміністрування, фінансів, економіки, аудиту, банківської справи, виробництва та технологій, міжнародних відносин, права;

2) стаж роботи на керівних посадах не менш як п’ять років або державної служби чи прирівняної до неї служби не менш як п’ять років;

3) знання у сфері державних закупівель, тенденцій та перспектив розвитку галузі, законодавства;

4) наявність повної цивільної дієздатності;

5) відповідність іншим вимогам та володіння необхідними компетенціями, визначеними Комісією, що не можуть відрізнятись від інших вимог та необхідних компетенцій, визначених для представників держави, що призначаються до наглядової ради Підприємства.

11. За рівних умов щодо відповідності загальним вимогам до кандидатів на посаду члена наглядової ради Підприємства перевага надається особам, що мають досвід роботи у міжнародних компаніях у сферах стратегічного управління та розвитку бізнесу, антикризового управління, операційного управління (у тому числі організації та проведення процедур закупівель та інших послуг), фінансів та аудиту, а також володіють іноземними мовами.

Міністерство охорони здоров’я України може визначити інші вимоги до кандидатури представника держави, що не можуть відрізнятися від вимог до незалежного члена наглядової ради Підприємства.

Після визначення кандидатури представника держави Міністерство охорони здоров’я України своїм рішенням призначає представника держави до наглядової ради Підприємства.

Представник держави, призначений до складу наглядової ради, може бути відкликаний відповідним рішенням Міністерства охорони здоров’я України.

Нова кандидатура представника держави до складу наглядової ради визначається відповідно до цього Положення.

12. Для належного виконання наглядовою радою Підприємства своїх повноважень член наглядової ради повинен відповідати загальним вимогам до кандидатів на посаду члена наглядової ради Підприємства, встановленим цим Положенням.

Заступник МіністраСвітлана Шаталова

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті