Проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році»

19 Серпня 2020 2:45 Поділитися

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році»

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році» (далі — проєкт постанови) розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою удосконалення реалізації програми медичних гарантій у 2020 році, зокрема, удосконалення принципів оплати медичних послуг з діагностики та лікування онкологічних захворювань у дітей, а також діагностики та лікування мультирезистентного туберкульозу.

Проєктом постанови передбачено внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2020 р. № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році», щодо запровадження з 1 липня 2020 року нових коригуючих коефіцієнтів до тарифів на медичні послуги, що належать до пакетів медичних послуг «Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей» та «Лікування дорослих та дітей із туберкульозом», зазначених у цьому Порядку, а також забезпечення правильного розрахунку запланованої та фактичної вартості медичних послуг за договорами, строк дії (застосування) яких становить менше 9 місяців.

Проєкт постанови та повідомлення про його оприлюднення розміщено на сайті Міністерства охорони здоров’я України (www.moz.gov.ua).

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до 01.09.2020 року до Міністерства охорони здоров’я України за адресою: м. Київ, 01601, вул. Грушевського 7, e-mail: medicalservice.moh@gmail.com

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році»

 1. Резюме

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році» (далі — проєкт постанови) розроблено Міністерством охорони здоров’я України з метою удосконалення реалізації програми медичних гарантій у 2020 році, зокрема, удосконалення принципів оплати медичних послуг з діагностики та лікування онкологічних захворювань у дітей, а також діагностики та лікування мультирезистентного туберкульозу.

 1. Проблема, яка потребує розв’язання

У рамках реалізації програми медичних гарантій у 2020 році виникла необхідність забезпечити додаткове фінансування для оплати надання медичних послуг, які входять до пакетів медичних послуг «Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей» та «Лікування дорослих та дітей із туберкульозом», зазначених у Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2020 року № 65, у межах наявних асигнувань.

 1. Суть проєкту акта

Проєктом постанови передбачено внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2020 р. № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році», щодо запровадження з 1 липня 2020 року нових коригуючих коефіцієнтів до тарифів на медичні послуги, що належать до пакетів медичних послуг «Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей» та «Лікування дорослих та дітей із туберкульозом», зазначених у цьому Порядку, а також забезпечення правильного розрахунку запланованої та фактичної вартості медичних послуг за договорами, строк дії (застосування) яких становить менше 9 місяців.

 1. Вплив на бюджет

Реалізація проєкту постанови не матиме впливу на надходження та витрати місцевого та/або державного бюджету.

Фінансово-економічні розрахунки додаються.

 1. Позиція заінтересованих осіб

Проєкт постанови не стосується інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю.

Проєкт постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

Прогноз впливу на ключові сфери всіх заінтересованих сторін додається.

 1. Прогноз впливу

Проєкт постанови є регуляторним актом.

За предметом правового регулювання проєкт постанови не матиме прямого впливу на розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище, інші сфери суспільних відносин.

 1. Позиція заінтересованих органів

Проєкт постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Національною службою здоров’я України, Державною регуляторною службою України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

Проєкт постанови потребує проведення правової експертизи в Міністерстві юстиції України.

 1. Ризики та обмеження

Проєкт постанови не містить положень, які мають ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

У проєкті постанови відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт не має правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

 1. Підстава розроблення проєкту акта

Проєкт постанови розроблено за власною ініціативою з метою удосконалення реалізації програми медичних гарантій у 2020 році, а також підвищення рівня надання та доступності медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Міністр охорони здоров’я УкраїниМаксим Степанов

Додаток

до Пояснювальної записки

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році»

 1. Суть проєкту акту: Проєктом постанови вносяться зміни до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році з метою удосконалення реалізації програми медичних гарантій у 2020 році, зокрема, удосконалення принципів оплати медичних послуг з діагностики та лікування онкологічних захворювань у дітей, а також діагностики та лікування мультирезистентного туберкульозу.
 2. Прогноз впливу на ключові інтереси заінтересованих сторін:
Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі) Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
короткостроковий вплив (до року) середньостроковий вплив (більше року)
Пацієнти Отримання належного якісного медичного обслуговування + + У короткостроковій перспективі очікується позитивний вплив, пов’язаний зі збільшенням фінансування для оплати надавачам медичних послуг надання медичних послуг, пов’язаних із діагностикою та хіміотерапевтичним лікуванням онкологічних захворювань у дорослих та дітей та лікуванням дорослих та дітей із туберкульозом, а також у короткостроковій та середньостроковій перспективах — із забезпеченням дотримання прав пацієнтів при отриманні безоплатної медичної допомоги в рамках програми медичних гарантій
Платники податків Цільове використання державних коштів + + У короткостроковій перспективі очікується позитивний вплив, оскільки прийняття зазначеного проєкту постанови Кабінету Міністрів України дозволить ефективно перерозподілити невикористані бюджетні кошти, призначені для реалізації програми медичних гарантій у 2020 році

Проєкт

оприлюднений на сайті МОЗ 18.08.2020 р.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році

З метою удосконалення реалізації програми медичних гарантій у 2020 році, а також підвищення рівня надання та доступності медичних послуг за програмою медичних гарантій Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Внести до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 18, ст. 688), зміни, що додаються.
 2. Державній установі «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» протягом пʼяти днів з дати набрання чинності цією постановою надати на адресу Національної служби здоров’я за формою, встановленою Національною службою здоров’я, інформацію:

щодо кількості осіб із мультирезистентним туберкульозом, які отримали лікування туберкульозу протягом 2019 року по кожному закладу охорони здоровʼя, що здійснював таке лікування;

щодо одного закладу охорони здоровʼя, розташованого на території АР Крим, кожної області, міст Києва та Севастополя, що здійснює координацію заходів з профілактики та виявлення мультирезистентного туберкульозу на регіональному рівні.

 1. Національному інституту раку протягом пʼяти днів з дати набрання чинності цією постановою надати на адресу Національної служби здоров’я інформацію, за формою, встановленою Національною службою здоров’я, щодо кількості дітей до 18 років із онкологічними захворюваннями, які пройшли спеціальне хіміо- (імуно-, гормо-) терапевтичне лікування протягом 2019 року за даними Національного канцер-реєстру України за 2019 рік по кожному закладу охорони здоровʼя, що здійснював таке лікування.
 2. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім пункту 1 змін затверджених цією постановою, який застосовується з 1 липня 2020 року.

Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                        Д. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів

України

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році

 1. Пункт 80 доповнити новим абзацом такого змісту:

«До тарифу з 1 липня 2020 року застосовується коригувальний коефіцієнт за готовність лікувати онкологічні захворювання у дітей до 18 років, який становить 4,7.».

 1. Пункт 81 викласти у такій редакції:

«81. Запланована вартість медичних послуг на місяць відповідно до договору розраховується:

до 30 червня 2020 року — як 1/9 добутку запланованої кількості пролікованих осіб згідно із заявою та капітаційної ставки заокруглене до другого знака після коми;

з 1 липня до 31 грудня 2020 року — за формулою:

Chplan = ((Pchplan – Pch) × BRch + Pch × BRch × Kch) / Tch , де

Chplan  — запланована вартість медичних послуг на місяць за діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей;

Pchplan — запланована кількість пролікованих осіб згідно із заявою;

Pch — кількість дітей до 18 років із онкологічними захворюваннями, які пройшли спеціальне хіміо- (імуно-, гормо-) терапевтичне лікування у надавача медичних послуг протягом 2019 року за даними Національного канцер-реєстру України за 2019 рік;

BRch — капітаційна ставка за діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей;

Kch — коригувальний коефіцієнт за готовність лікувати онкологічні захворювання у дітей до 18 років, який становить 4,7;

Tch — строк дії договору у повних місяцях.

Запланована вартість медичних послуг, передбачених цією главою, за весь період дії договору розраховується як сума запланованих вартостей медичних послуг за місяць усіх місяців протягом строку дії договору.».

 1. Пункт 82 викласти у такій редакції:

«82. Фактична вартість медичних послуг з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей за кожним договором за місяць розраховується:

до 30 червня 2020 року — як 1/9 добутку запланованої кількості пролікованих осіб згідно із заявою та капітаційної ставки заокруглене до другого знака після коми;

з 1 липня до 31 грудня 2020 року — за формулою:

Chfact = ((Pchplan – Pch) × BRch + Pch × BRch × Kch) / Tch , де

Chfact — фактична вартість медичних послуг за діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей за місяць;

Pchplan, Pch, BRch, Tch — як визначено в пункті 81 цього Порядку.».

 1. Пункт 93 доповнити новим абзацом такого змісту:

«До тарифу з 1 липня 2020 року застосовується коригувальний коефіцієнт за готовність лікувати мультирезистентний туберкульоз та здійснювати координацію заходів з профілактики та виявлення мультирезистентного туберкульозу на регіональному рівні, який становить 1,4 та застосовується при розрахунку запланованої вартості медичних послуг, які надаються одним надавачем медичних послуг на території кожної адміністративно-територіальної одиниці, за даними державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».».

 1. Пункт 94 викласти в такій редакції:

«94. Запланована вартість зазначених медичних послуг за місяць відповідно до договору розраховується:

до 30 червня 2020 року — як 1/9 добутку кількості осіб із туберкульозом, які пройшли лікування у 2019 році згідно з даними заяви та капітаційної ставки з урахуванням відповідних коефіцієнтів, заокруглене до другого знаку після коми;

з 1 липня до 31 грудня 2020 року — за формулою:

TBplan = ((Ptbplan – Pmrtb) × BRtb + Pmrtb × BRtb × Kmrtb) × Ks / Ttb, де

TBplan — запланована вартість медичних послуг за лікування дорослих та дітей із туберкульозом;

Ptbplan — кількість осіб із туберкульозом, які пройшли лікування у 2019 році, згідно з даними заяви;

Pmrtb — кількість осіб із мультирезистентним туберкульозом, які отримали лікування туберкульозу у надавача медичних послуг протягом 2019 року за даними Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»;

BRtb  капітаційна ставка за лікування дорослих та дітей із туберкульозом;

Kmrtb — коригувальний коефіцієнт за готовність лікувати мультирезистентний туберкульоз та здійснювати координацію заходів з профілактики та виявлення мультирезистентного туберкульозу на регіональному рівні, який становить 1,4;

Ks  — коригувальний коефіцієнт залежно від спроможності закладу проводити хірургічні втручання;

Ttb — строк дії договору у повних місяцях.

Запланована вартість медичних послуг, передбачених цією главою, за весь період дії Договору розраховується як сума запланованих вартостей медичних послуг за місяць усіх місяців протягом строку дії договору.».

 1. Пункт 95 викласти в такій редакції:

«95. Фактична вартість медичних послуг з лікування туберкульозу за місяць за кожним договором розраховується:

до 30 червня 2020 року — як 1/9 добутку кількості осіб із туберкульозом, які пройшли лікування у 2019 році згідно з даними заяви та капітаційної ставки з урахуванням відповідних коефіцієнтів, заокруглене до другого знаку після коми;

з 1 липня до 31 грудня 2020 року — за формулою:

TBfact = ((Ptbplan – Pmrtb) × BRtb + Pmrtb × BRtb × Kmrtb) × Ks / Ttb, де

TBfact  — фактична вартість медичних послуг за лікування дорослих та дітей із туберкульозом за місяць;

Ptbplan, Pmrtb, BRtb, Kmrtb, Ttb, Ks  — як визначено у пункті 94 цього Порядку.».

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році»

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта Пояснення змін
80. Тариф на медичні послуги з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 17843,96 гривні. 80. Тариф на медичні послуги з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 17843,96 гривні.
відсутнє До тарифу з 1 липня 2020 року застосовується коригувальний коефіцієнт за готовність лікувати онкологічні захворювання у дітей до 18 років, який становить 4,7. Запровадження з 1 липня 2020 року коригувального коефіцієнта за готовність лікувати онкологічні захворювання у дітей до 18 років до тарифу на медичні послуги з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей, що передбачає зміну запланованої та фактичної вартості зазначених послуг.
81. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості пролікованих осіб згідно із заявою та капітаційної ставки. 81. Запланована вартість медичних послуг на місяць відповідно до договору розраховується:

до 30 червня 2020 року — як 1/9 добутку запланованої кількості пролікованих осіб згідно із заявою та капітаційної ставки заокруглене до другого знака після коми;

з 1 липня до 31 грудня 2020 року — за формулою:

Chplan = ((Pchplan – Pch) * BRch + Pch * BRch * Kch) / Tch , де

Chplan — запланована вартість медичних послуг на місяць за діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей;

Pchplan — запланована кількість пролікованих осіб згідно із заявою;

Pch — кількість дітей до 18 років із онкологічними захворюваннями, які пройшли спеціальне хіміо- (імуно-, гормо-) терапевтичне лікування у надавача медичних послуг протягом 2019 року за даними Національного канцер-реєстру України за 2019 рік;

BRch — капітаційна ставка за діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей;

Kch — коригувальний коефіцієнт за готовність лікувати онкологічні захворювання у дітей до 18 років, який становить 4,7;

Tch — строк дії договору в повних місяцях.

Запланована вартість медичних послуг, передбачених цією главою, за весь період дії договору розраховується як сума запланованих вартостей медичних послуг за місяць усіх місяців протягом строку дії договору.

Запровадження з 1 липня 2020 року коригувального коефіцієнта за готовність лікувати онкологічні захворювання у дітей до 18 років до тарифу на медичні послуги з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей, що передбачає зміну запланованої та фактичної вартості зазначених послуг.
82. Фактична вартість медичних послуг з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей за кожним договором за місяць розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми. 82. Фактична вартість медичних послуг з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей за кожним договором за місяць розраховується:

до 30 червня 2020 року — як 1/9 добутку запланованої кількості пролікованих осіб згідно із заявою та капітаційної ставки заокруглене до другого знака після коми;

з 1 липня до 31 грудня 2020 року — за формулою:

Chfact = ((Pchplan – Pch) * BRch + Pch * BRch * Kch) / Tch , де

Chfact — фактична вартість медичних послуг за діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей за місяць;

Pchplan, Pch, BRch, Tch — як визначено в пункті 81 цього Порядку.

Запровадження з 1 липня 2020 року коригувального коефіцієнта за готовність лікувати онкологічні захворювання у дітей до 18 років до тарифу на медичні послуги з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей, що передбачає зміну запланованої та фактичної вартості зазначених послуг.
93. Коригувальні коефіцієнти залежно від спроможності закладу проводити хірургічні втручання становлять:

за готовність проводити хірургічні втручання відповідно до додаткових умов закупівлі — 1,056;

за готовність надавати послуги без хірургічних втручань — 0,956.

93. Коригувальні коефіцієнти залежно від спроможності закладу проводити хірургічні втручання становлять:

за готовність проводити хірургічні втручання відповідно до додаткових умов закупівлі — 1,056;

за готовність надавати послуги без хірургічних втручань — 0,956.

відсутнє До тарифу з 1 липня 2020 року застосовується коригувальний коефіцієнт за готовність лікувати мультирезистентний туберкульоз та здійснювати координацію заходів з профілактики та виявлення мультирезистентного туберкульозу на регіональному рівні, який становить 1,4 та застосовується при розрахунку запланованої вартості медичних послуг, які надаються одним надавачем медичних послуг на території кожної адміністративно- територіальної одиниці, за даними Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України». Запровадження з 1 липня 2020 року коригувального коефіцієнта за лікувати мультирезистентний туберкульоз та здійснювати координацію заходів з профілактики та виявлення мультирезистентного туберкульозу на регіональному рівні, що передбачає зміну запланованої та фактичної вартості зазначених послуг
94. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток кількості осіб, які пройшли лікування у 2019 році, осіб із туберкульозом згідно з даними заяви та капітаційної ставки з урахуванням відповідних коефіцієнтів.

відсутнє

94. Запланована вартість зазначених медичних послуг за місяць відповідно до договору розраховується:

до 30 червня 2020 року — як 1/9 добутку кількості осіб із туберкульозом, які пройшли лікування у 2019 році згідно з даними заяви та капітаційної ставки з урахуванням відповідних коефіцієнтів, заокруглене до другого знаку після коми;

з 1 липня до 31 грудня 2020 року — за формулою:

TBplan = ((Ptbplan – Pmrtb) * BRtb + Pmrtb * BRtb * Kmrtb) * Ks / Ttb, де

TBplan — запланована вартість медичних послуг за лікування дорослих та дітей із туберкульозом;

Ptbplan — кількість осіб із туберкульозом, які пройшли лікування у 2019 році, згідно з даними заяви;

Pmrtb — кількість осіб із мультирезистентним туберкульозом, які отримали лікування туберкульозу у надавача медичних послуг протягом 2019 року за даними Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»;

BRtb — капітаційна ставка за лікування дорослих та дітей із туберкульозом;

Kmrtb — коригувальний коефіцієнт за готовність лікувати мультирезистентний туберкульоз та здійснювати координацію заходів з профілактики та виявлення мультирезистентного туберкульозу на регіональному рівні, який становить 1,4;

Ks — коригувальний коефіцієнт залежно від спроможності закладу проводити хірургічні втручання;

Ttb — строк дії договору у повних місяцях.

Запланована вартість медичних послуг, передбачених цією главою, за весь період дії Договору розраховується як сума запланованих вартостей медичних послуг за місяць всіх місяців протягом строку дії договору.

Запровадження з 1 липня 2020 року коригувального коефіцієнта за лікувати мультирезистентний туберкульоз та здійснювати координацію заходів з профілактики та виявлення мультирезистентного туберкульозу на регіональному рівні, що передбачає зміну запланованої та фактичної вартості зазначених послуг
95. Фактична вартість медичних послуг з лікування туберкульозу за місяць за кожним договором розраховується як 1/9 загальної орієнтовної ціни договору, заокруглена до другого знака після коми.

відсутнє

95. Фактична вартість медичних послуг з лікування туберкульозу за місяць за кожним договором розраховується:

до 30 червня 2020 року — як 1/9 добутку кількості осіб із туберкульозом, які пройшли лікування у 2019 році згідно з даними заяви та капітаційної ставки з урахуванням відповідних коефіцієнтів, заокруглене до другого знаку після коми;

з 1 липня до 31 грудня 2020 року — за формулою:

TBfact = ((Ptbplan – Pmrtb) * BRtb + Pmrtb * BRtb * Kmrtb) *Ks / Ttb, де

TBfact — фактична вартість медичних послуг за лікування дорослих та дітей із туберкульозом за місяць;

Ptbplan, Pmrtb, BRtb, Kmrtb, Ttb, Ks — як визначено у пункті 94 цього Порядку.

Запровадження з 1 липня 2020 року коригувального коефіцієнта за лікувати мультирезистентний туберкульоз та здійснювати координацію заходів з профілактики та виявлення мультирезистентного туберкульозу на регіональному рівні, що передбачає зміну запланованої та фактичної вартості зазначених послуг

Генеральний директор Директорату медичного забезпеченняВолодимир Мельничук

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році»

І. Визначення проблеми

У рамках реалізації програми медичних гарантій у 2020 році виникла необхідність забезпечити додаткове фінансування для оплати надання медичних послуг, які входять до пакетів медичних послуг «Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей» та «Лікування дорослих та дітей із туберкульозом», зазначених в Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 05 лютого 2020 року № 65, у межах наявних асигнувань шляхом перерозподілу невикористаних коштів.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Держава +
Суб’єкти господарювання (у тому числі суб’єкти малого підприємництва) +

Врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються виключно нормативно-правовими актами;

діючих регуляторних актів, оскільки чинним законодавством порушені питання не врегульовані.

ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є:

збільшення надходжень до надавачів медичних послуг;

забезпечення цільового використання державних коштів;

забезпечення надання пацієнтам медичних послуг належної якості та обсягу;

забезпечення дотримання прав пацієнта при взаємодії із надавачами медичних послуг;

забезпечення доступності препаратів інсуліну та лікарських засобів для лікування нецукрового діабету.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час.

Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання, передбачених у розділі ІІ аналізу.
Альтернатива 2.

Розробити проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році»

Така альтернатива передбачатиме внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють питання реалізації програми медичних гарантій.

Така альтернатива забезпечуватиме досягнення цілей щодо:

збільшення надходжень до надавачів медичних послуг;

забезпечення цільового використання державних коштів;

забезпечення надання пацієнтам медичних послуг належної якості та обсягу;

забезпечення дотримання прав пацієнта при взаємодії із надавачами медичних послуг.

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид

альтернативи

Вигоди Витрати
Альтернатива 1. Відсутні Залишення невикористаними надлишків коштів, що утворилися в рамках реалізації програми медичних гарантій у 2020 році;

переплата за договорами про медичне обслуговування населення, строк дії яких менше 9 місяців.

Альтернатива 2. 1) збільшення надходжень до надавачів медичних послуг, пов’язаних із діагностикою та хіміотерапевтичним лікуванням онкологічних захворювань у дорослих та дітей та лікуванням дорослих та дітей із туберкульозом;

3) забезпечення цільового використання державних коштів.

Фінансування реалізації акта здійснюватиметься з державного бюджету в межах виділених асигнувань на цей рік.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид

альтернативи

Вигоди Витрати
Альтернатива 1. Відсутні 1) обмеженість у можливостях отримати безоплатне лікування, пов’язане із діагностикою та хіміотерапевтичним лікуванням онкологічних захворювань у дорослих та дітей та лікуванням дорослих та дітей із туберкульозом.
Альтернатива 2. 1) Можливість отримати медичні послуги, пов’язані із діагностикою та хіміотерапевтичним лікуванням онкологічних захворювань у дорослих та дітей та лікуванням дорослих та дітей із туберкульозом,  належної якості та обсягу у звʼязку із збільшенням фінансування для оплати надавачам зазначених медичних послуг;

2) забезпеченням дотримання прав пацієнтів при отриманні безоплатної медичної допомоги в рамках програми медичних гарантій;

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

станом на 22.06.2020

1591 2563 4155
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 38,3% 61,7% 100%

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1. Відсутні Витрати пов’язані з недоотриманням суб’єктами господарювання, які надають медичні послуги з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей та лікування дорослих та дітей із туберкульозом.
Альтернатива 2. Отримання суб’єктами господарювання, які надають медичні послуги з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей та лікування дорослих та дітей із туберкульозом, додаткових коштів у обсязі 155 млн грн. Витрати пов’язані з необхідністю ознайомлення з новими вимогами регулювання та здійснення організаційних заходів.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1. 1 Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання. Залишаються проблеми зазначені у Розділі 1 Аналізу.
Альтернатива 2. 4 Така альтернатива забезпечуватиме досягнення цілей щодо:

збільшення надходжень до надавачів медичних послуг;

забезпечення цільового використання державних коштів;

забезпечення надання пацієнтам медичних послуг належної якості та обсягу;

забезпечення дотримання прав пацієнта при взаємодії із надавачами медичних послуг.

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок)
Альтернатива 2. Для держави:

1) збільшення надходжень до надавачів медичних послуг, повʼязаних із діагностикою та хіміотерапевтичним лікуванням онкологічних захворювань у дорослих та дітей та лікуванням дорослих та дітей із туберкульозом;

2) забезпечення цільового використання державних коштів

Для держави:

Фінансування реалізації акта здійснюватиметься з державного бюджету у межах виділених асигнувань на цей рік.

Для громадян:

1) Можливість отримати медичні послуги, повʼязані із діагностикою та хіміотерапевтичним лікуванням онкологічних захворювань у дорослих та дітей та лікуванням дорослих та дітей із туберкульозом, належної якості та обсягу у звʼязку із збільшенням фінансування для оплати надавачам зазначених медичних послуг;

2) забезпеченням дотримання прав пацієнтів при отриманні безоплатної медичної допомоги в рамках програми медичних гарантій;

Для громадян:

Відсутні

Для суб’єктів господарювання:

Отримання суб’єктами господарювання, які надають медичні послуги з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей та лікування дорослих та дітей із туберкульозом, додаткових коштів у обсязі 155 млн грн.

Для суб’єктів господарювання:

Витрати пов’язані з необхідністю ознайомлення з новими вимогами регулювання та здійснення організаційних заходів.

Прогнозні витрати складатимуть — 687 423,42 грн.

Альтернатива 1. Для держави:

Відсутні

Для держави:

залишення невикористаними надлишків коштів, що утворилися в рамках реалізації програми медичних гарантій у 2020 році;

переплата за договорами про медичне обслуговування населення, строк дії яких менше 9 місяців.

Для громадян: Для громадян:

1) обмеженість у можливостях отримати

безоплатне лікування, повʼязане із діагностикою та хіміотерапевтичним лікуванням онкологічних захворювань у дорослих та дітей та лікуванням дорослих та дітей із туберкульозом

 

Для суб’єктів господарювання:

Отримання субʼєктами господарювання, які надають медичні послуги з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей та лікування дорослих та дітей із туберкульозом, додаткових коштів у обсязі 155 млн грн.

Для суб’єктів господарювання:

Витрати повʼязані з недоотриманням субʼєктами господарювання, які надають медичні послуги з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей та лікування дорослих та дітей із туберкульозом

 

Рейтинг Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1. Переваги відсутні. Така альтернатива не сприятиме досягненню цілей державного регулювання. Відсутні.
Рейтинг Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізмами, які забезпечать розв’язання проблеми, є:

запровадження з 1 липня 2020 року нових коригуючих коефіцієнтів до тарифів на медичні послуги, що належать до пакетів медичних послуг «Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей» та «Лікування дорослих та дітей із туберкульозом», за якими надаються медичні послуги в рамках програми медичних гарантій у 2020 році, що призведе до отримання надавачами медичних послуг додаткових коштів у розмірі 155 млн грн.

При цьому, розв’язання визначених в розділі І Аналізу регуляторного впливу проблем забезпечать такі заходи:

 1. Організаційні заходи для впровадження регулювання:

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити інформування суб’єктів господарської діяльності ліцензіатів з медичної практики про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та розміщення на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України.

 1. Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарської діяльності у сфері надання медичної допомоги:

1) ознайомитися з вимогами регулювання (пошук та опрацювання регуляторного акту в мережі Інтернет);

2) організувати виконання вимог регулювання.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не потребуватиме додаткових бюджетних витрат і ресурсів на адміністрування регулювання органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.

Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва (Додаток 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта) не проводився, оскільки вплив на них відсутній.

Проведено розрахунок витрат суб’єктів малого (мікро) підприємництва в межах даного аналізу.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки він регулює відносини, які мають пролонгований характер. Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни міжнародно-правових актів чи законодавчих актів України вищої юридичної сили, на виконання яких розроблений цей проєкт регуляторного акта.

Термін набрання чинності регуляторним актом — з дня його офіційного опублікування. Термін застосування окремих положень — з 1 липня 2020 року.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

 1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта, — не передбачаються.
 2. Кількість суб’єктів господарювання — 4155.
 3. Розмір коштів і час, які витрачаються суб’єктами господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта, — низький.
 4. Кількість часу, який витрачатиметься суб’єктом господарювання у зв’язку із виконанням вимог акта, — 3 години (протягом першого року).
 5. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання і фізичних осіб — високий. Проєкт акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження статистичних показників результативності акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься після набрання ним чинності, оскільки для цього використовуватимуться виключно статистичні показники.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності. За результатами даного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності буде здійснюватися один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності, — статистичні.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатись необхідність внесення відповідних змін.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснювати Міністерство охорони здоров’я України протягом усього терміну його дії.

Строк виконання заходів 30 робочих днів.

Міністр охорони здоров’я УкраїниМаксим Степанов

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро – та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання для суб’єктів малого підприємництва, та визначення переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником з 01.07.2020 по 14.07.2020.

Порядковий номер Вид консультацій Кількість учасників консультацій Основні результати консультацій
1. Телефонні консультації із ліцензіатами з медичної практики 10 Регулювання сприймається.

Отримано інформацію щодо переліку процедур, які необхідно виконати у зв’язку із запровадженням нових вимог регулювання: ознайомитися з новими вимогами регулювання — 1 година, виконання вимог — 2 години протягом першого року*.

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва.

Кількість суб’єктів малого (мікро) підприємництва, на яких поширюється регулювання: 4155.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив — 100 %.

Розрахунок витрат суб’єкта малого підприємництва на виконання вимог регулювання.

У розрахунку вартості 1 години роботи використано вартість 1 години роботи, яка відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», з 1 січня 2020 року становить — 28,31 гривні. Джерело отримання інформації: https://zakon.rada.gov.ua/.

Джерело отримання інформації про кількість ліцензіатів з медичної практики — дані Державна служба статистики України та база даних Міністерства охорони здоров’я України.

Первинна інформація про вимоги регулювання може бути отримана за результатами пошуку постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України (moz.gov.ua).

Інформація про розмір часу, який витрачається суб’єктами на отримання зазначеної інформації є оціночною, та отримана за результатами проведених консультацій (наведено у таблиці розділу 1).

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

з/п

Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1. Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)
2. Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
3. Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати — витратні матеріали)
4. Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
5. Інші процедури:
6. Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

0,00 грн 0,00 грн
7. Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць. 4155 4155
8. Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

0,00 грн 0,00 грн
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання
9. Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

1 год. (час, який витрачається с/г на пошук нормативно-правового акту в мережі Інтернет та ознайомлення з ним; за результатами консультацій) Х 28,31 грн = 28,31 грн 0,00 (припущено , що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік; за результатами консультацій) 28,31 грн
10. Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

2 години (*).

(час, який витрачається с/г на організацію виконання вимог регулювання;

за результатами консультацій) Х 28,31 грн = 56, 62 грн

0,00

(припущено, що суб’єкт повинен виконувати вимоги регулювання лише в перший рік;)

56,62 грн
11. Процедури офіційного звітування. 0,00 0,00 0,00
12. Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0,00 0,00 0,00
Інші процедури:
13. Разом, гривень 0.00 грн Х 0,00 грн
14. Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць. 4155 (кількість суб’єктів господарювання, що укладатимуть додаткові угоди — 66) Х 4155
Сумарно, гривень 121 364 грн Х 121 363 грн

Не передбачається розроблення коригуючих та пом’якшувальних заходів.

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1.
Витрати держави
Витрати с/г малого підприємництва
Альтернатива 2.
Витрати держави
Витрати с/г малого підприємництва 121 363 грн
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті