Наказ МОЗ України від 28.07.2020 р. № 1684

19 Серпня 2020 4:54 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 28.07.2020 р. № 1684

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

04 серпня 2020 р. за N 746/35029

Про затвердження Порядку відбору Міністерством охорони здоров’я України спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів

Відповідно до статті 4 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 622 «Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відбору Міністерством охорони здоров’я України спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11 квітня 2019 року № 822 «Про затвердження Порядку вибору МОЗ України спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та пов’язаних з цим послуг», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2019 року за № 440/33411.

3. Директорату медичного забезпечення (Мельничук В. Б.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шаталову С. М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

МіністрМ. Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 28 липня 2020 року № 1684

ПОРЯДОК
відбору Міністерством охорони здоров’я України спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм відбору МОЗ спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів (далі — спеціалізовані організації) у відповідному бюд­жетному році за кошти державного бюджету за програмами 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» та 2301040 «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями».

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про публічні закупівлі», постанові Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 622 «Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі».

II. Здійснення відбору спеціалізованих організацій

1. Відбір спеціалізованих організацій проводиться згідно з критеріями, визначеними Порядком здійснення закупівель лікарських засобів, медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 622 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року № 538) (далі — Порядок здійснення закупівель), на засадах рівного доступу учасників, відкритості, неупередженості, прозорості, недискримінації учасників та об’єктивності.

2. З метою інформування щодо проведення відбору спеціалізованих організацій на офіційному вебсайті МОЗ розміщується інформаційне повідомлення щодо можливості участі у відборі для закупівлі на підставі критеріїв, встановлених Порядком здійснення закупівель, та з урахуванням номенклатури лікарських засобів, медичних виробів.

3. Для участі у відборі спеціалізовані організації подають до МОЗ письмове підтвердження щодо відповідності критеріям, встановленим Порядком здійснення закупівель, та можливості виконати замовлення на закупівлю лікарських засобів, медичних виробів (далі — Письмове підтвердження), яке доводиться до відома членів постійної робочої групи МОЗ з питань профільного супроводу закупівель (далі — ПРГ).

4. Після надходження від спеціалізованих організацій Письмового підтвердження на засіданні ПРГ проводиться оцінка пропозицій спеціалізованих організацій за критеріями, визначеними Порядком здійснення закупівель.

Оцінка проводиться з врахуванням показників, які наводяться у формі опису критеріїв оцінювання спеціалізованих організацій, та їх ваги згідно з додатком 1 до цього Порядку, шляхом заповнення форми для оцінювання спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі лікарських засобів, медичних виробів згідно з додатком 2 до цього Порядку.

5. За результатами оцінювання пропозицій спеціалізованих організацій кожен член ПРГ на засіданні ПРГ обраховує суму отриманих балів за кожним із показників згідно з додатком 1 до цього Порядку щодо кожної спеціалізованої організації та кожного напряму окремо.

6. Результат оцінювання визначається на основі суми отриманих балів від усіх членів ПРГ.

За результатами оцінювання ПРГ визначає спеціалізовану організацію — переможця за відповідним напрямом закупівлі, що є підставою для подання МОЗ Кабінету Міністрів України на розгляд та затвердження переліку спеціалізованих організацій, які здійснюватимуть закупівлі у відповідному бюджетному році.

У разі рівності отриманих балів спеціалізованою організацією — переможцем визначається та, що має найбільший бал за показником «Ціна послуг спеціалізованої організації», у разі рівності за цим показником, далі йде показник «Досвід роботи в Україні», а в разі рівності за обома показниками ПРГ визначає спеціалізовану організацію — переможця шляхом голосування.

Генеральний директор Директорату медичного забезпеченняВ. Мельничук

Додаток 1

до Порядку відбору Міністерством

охорони здоров’я України спеціалізованих

організацій, які здійснюють закупівлі

лікарських засобів, медичних виробів

(пункт 4 розділу II)

ФОРМА
опису критеріїв оцінювання спеціалізованих організацій та їх ваги

Критерій відбору спеціалізованих організацій згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 622 «Деякі питання здійснення закупівель лікарських засобів, медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі» Показник Система оцінювання
Наявність досвіду в здійсненні закупівель у сфері охорони здоров’я та/або виконання програм централізованих заходів з охорони здоров’я Досвід роботи в інших країнах Досвід роботи в інших країнах: надання послуг із закупівель для урядів інших країн — 1 бал; відсутність такого досвіду — 0 балів.
Досвід роботи в Україні Досвід роботи в Україні (оцінюється окремо для кожного напряму, який планується до закупівлі МОЗ поточного року):

1. Наявність позитивного досвіду* надання послуг із закупівель для МОЗ за конкретним напрямом — від 1 до 2 балів;

2. Наявність досвіду надання послуг із закупівель для МОЗ, але відсутність досвіду за конкретним напрямом — 0,5 бала;

3. Відсутність досвіду надання послуг із закупівель в Україні — 0 балів.

* Позитивним досвід вважається за умови надання документів, що підтверджують: поставки товарів за минулі бюджетні періоди у строк, не пізніше 3 місяців з дня підписання кошторисів для щонайменше 50% товарних позицій, — 1 бал або поставки товарів за минулий період у строк, не пізніше 6 місяців з дня підписання кошторисів для щонайменше 50% товарних позицій, — 0,5 бала та поставки товарів за минулий період у строк, не пізніше 9 місяців з дня підписання кошторисів для щонайменше 80% товарних позицій, — 1 бал або поставки товарів за минулий період у строк, не пізніше 12 місяців з дня підписання кошторисів для щонайменше 80% товарних позицій, — 0,5 бала.

Якщо сума балів становить менше 1 бала, то такий досвід не вважається позитивним і дорівнює 0 балам.

Технічна та професійна спроможність виконання завдань щодо закупівлі товарів та послуг Матеріально-технічна база Наявність матеріально-технічної бази та працівників, які мають досвід роботи у сфері здійснення закупівель (у порівнянні між спеціалізованими організаціями): найкраща — 1 бал; середня — 0,5 бала; найгірша — 0 балів.

* У системі оцінювання наявність матеріально-технічної бази та працівників, які мають досвід роботи у сфері здійснення закупівель: найкращою оцінкою вважається наявність матеріально-технічної бази в Україні та працівників з вищою освітою, які вільно володіють українською та англійською мовами; середньою оцінкою вважається наявність матеріально-технічної бази та працівників з вищою освітою; найгіршою оцінкою вважається відсутність матеріально-технічної бази та працівників.

Представництво в Україні Представництво в Україні: наявне представництво в Україні — 1 бал; відсутнє представництво в Україні — 0 балів.
Професійна спроможність Оцінка наданої категорійної стратегії здійснюється окремо для кожного напряму, який планується до закупівлі МОЗ поточного року (у порівнянні між спеціалізованими організаціями): найкраща — 1 бал; середня — 0,5 бала; найгірша — 0 балів.

* У системі наданої категорійної стратегії здійснюється окремо оцінка для кожного напряму, який планується до закупівлі МОЗ поточного року: найкращою оцінкою вважається наявність Стратегічного плану роботи по кожному напряму окремо;середньою оцінкою вважається наявність Стратегічного плану роботи в цілому по закупівлях організації;найгіршою оцінкою вважається відсутність Стратегічного плану роботи.

Можливість закупівлі та постачання необхідної кількості товарів належної якості з відповідним строком придатності та з урахуванням вимог до упаковки та/або форми чи розміру розфасовки товарів Можливість закупівлі та постачання замовлених товарів Підтвердження можливості закупівлі та постачання необхідної кількості товарів належної якості з відповідним строком придатності та з урахуванням вимог до упаковки та/або форми чи розміру розфасовки товарів, що буде передбачено в договорі з МОЗ — 1 бал; відсутність такого підтвердження — 0 балів.
Умови та строки замовлення і постачання Строки тендерних процедур Строки тендерних процедур оцінюються окремо для кожного напряму, який планується до закупівлі МОЗ поточного року: строк оголошення тендерної процедури (кількість днів) після підписання договору з МОЗ — 1 бал за мінімальний запропонований строк, мінус 0,05 бала за кожен день понад мінімальний запропонований, але не менше 0 балів; тривалість тендерної процедури (кількість днів) — 1 бал за мінімальний запропонований строк, мінус 0,05 бала за кожен день понад мінімальний запропонований, але не менше 0 балів; тривалість оцінки тендерних пропозицій (кількість днів) — 1 бал за мінімальний запропонований строк, мінус 0,05 бала за кожен день понад мінімальний запропонований, але не менше 0 балів.
Ціна товарів та послуг, пов’язаних із закупівлею товару та послуги, що надаються спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі Ціна послуг спеціалізованої організації Ціна послуг спеціалізованої організації: 1,01% — 1,5% та менше — 4 бали; 1,51% — 2,0% — 3,5 бала; 2,01% — 2,5% — 3 бали; 2,51% — 3,0% — 2,5 бала; 3,01% — 3,5% — 2 бали; 3,51% — 4,0% — 1,5 бала; 4,01% — 4,5% — 1 бал; 4,51% — 5,0% — 0,5 бала; понад 5% — 0 балів.
Умови оплати Умови оплати Умови оплати: робота без передоплати — 1 бал;стовідсоткова передоплата — 0 балів.
Умови укладення та форма угоди щодо закупівлі та додаткові умови постачання Гарантія заміни товарів Наявність гарантії заміни товару у разі неможливості його використання до закінчення терміну придатності, у разі якщо термін буде меншим за визначений медико-технічними вимогами, що буде передбачено в договорі з МОЗ — 1 бал; відсутність гарантії — 0 балів.

 

Додаток 2

до Порядку відбору Міністерством

охорони здоров’я України спеціалізованих

організацій, які здійснюють закупівлі

лікарських засобів, медичних виробів та

пов’язаних з цим послуг

(пункт 4 розділу II)

Критерії Показники Напрям:__________ *
Спеціалізована організація:_______
Наявність досвіду в здійсненні закупівель у сфері охорони здоров’я та/або виконання програм централізованих заходів з охорони здоров’я Досвід роботи в інших країнах ___________________________________(значення у балах)
Досвід роботи в Україні ___________________________________(значення у балах)
Технічна та професійна спроможність виконання завдань щодо закупівлі товарів та послуг Матеріально-технічна база ___________________________________(значення у балах)
Представництво в Україні ___________________________________(значення у балах)
Професійна спроможність ___________________________________(значення у балах)
Можливість закупівлі та постачання необхідної кількості товарів належної якості з відповідним строком придатності та з урахуванням вимог до упаковки та/або форми чи розміру розфасовки товарів Можливість закупівлі та постачання замовлених товарів ___________________________________(значення у балах)
Умови та строки замовлення і постачання Терміни тендерних процедур ___________________________________(значення у балах)
Ціна товарів та послуг, пов’язаних із закупівлею товару та послуги, що надаються спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі Ціна послуг спеціалізованої організації ___________________________________(значення у балах)
Умови оплати Умови оплати ___________________________________(значення у балах)
Умови укладення та форма угоди щодо закупівлі та додаткові умови постачання Гарантія заміни товарів ___________________________________(значення у балах)
Сума:
* Для зручності використання до таблиці можуть додаватись колонки з додатковими напрямами закупівель та спеціалізованими організаціями.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті